Clicky

กองบังคับการตำรวจนครบาล ๑ - บ

กองบังคับการตำรวจนครบาล ๑ - บ ผดุงความยุติธรรม และเสมอภาคแก่สังค ผดุงความยุติธรรม และเสมอภาคแก่สังคม

เปิดเหมือนปกติ

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ป...
04/05/2022

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191, ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม และประธานที่ปรึกษาผู้บัญชาการจเรตำรวจ ได้ให้ทีมงานอาสา ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ซึ่งนำเข้าจากเยอรมัน ลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 บริเวณถนนสามเสน, วัดใหม่อมตรส และพื้นที่รอบๆ เขตพระนคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ป...
03/05/2022

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191, ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม และประธานที่ปรึกษาผู้บัญชาการจเรตำรวจ ได้ให้ทีมงานอาสา ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในพื้นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ป...
02/05/2022

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191, ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม และประธานที่ปรึกษาผู้บัญชาการจเรตำรวจ ได้ให้ทีมงานอาสา ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ซึ่งนำเข้าจากเยอรมัน ลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ สถานีตำรวจนครบาลชนะสงคราม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ป...
02/05/2022

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191, ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม และประธานที่ปรึกษาผู้บัญชาการจเรตำรวจ ได้ให้ทีมงานอาสา ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ซึ่งนำเข้าจากเยอรมัน ลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในพื้นที่เขตพระนคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ป...
30/04/2022

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191, ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม และประธานที่ปรึกษาผู้บัญชาการจเรตำรวจ ได้ให้ทีมงานอาสา ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ซึ่งนำเข้าจากเยอรมัน ลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในพื้นที่เขตพระนคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ป...
27/04/2022

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191, ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม และประธานที่ปรึกษาผู้บัญชาการจเรตำรวจ ได้ให้ทีมงานอาสา ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ซึ่งนำเข้าจากเยอรมัน ลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในพื้นที่เขตพระนคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ป...
26/04/2022

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191, ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม และประธานที่ปรึกษาผู้บัญชาการจเรตำรวจ ได้ให้ทีมงานอาสา ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ซึ่งนำเข้าจากเยอรมัน ลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในพื้นที่เขตพระนคร เช่น ตรอกบ้านพานถม, วัดบวรนิเวศ เป็นต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ป...
25/04/2022

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191, ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม และประธานที่ปรึกษาผู้บัญชาการจเรตำรวจ ได้ให้ทีมงานอาสา ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ซึ่งนำเข้าจากเยอรมัน ลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในพื้นที่เขตพระนคร เช่น ชุมชนมัสยิด, ชุมชนวัดนรนาถ, ท่าเรือโดยสาร, ตลาด เป็นต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ท่านพ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผู้กำกับสน.ชนะสงคราม เข้าอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ประธานกรรมการ L.S.Jewelr...
22/04/2022

ท่านพ.ต.อ.สนอง แสงมณี ผู้กำกับสน.ชนะสงคราม เข้าอวยพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ แด่ ดร.นฤมล สุรเศรษฐ ประธานกรรมการ L.S.Jewelry Group โดยมี ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191, ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม และประธานที่ปรึกษาผู้บัญชาการจเรตำรวจ ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและเป็นกันเอง พร้อมด้วย พ.ต.ต.ธีระพงศ์ เนตรภู่ สว.อก., พ.ต.ต.อาทิตย์ พลังนา สว.สอบสวน, ด.ต.ไชโย คงสังข์ ตชส. และเจ้าหน้าที่ตำรวสน.ชนะสงคราม ร่วมอวยพร
พร้อมกันนี้ ดร.พีรวัฒน์ - ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ได้มอบเงินสนับสนุน เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับข้าราชการตำรวจ สน.ชนะสงคราม อีกด้วย ณ ห้างเพชรหลีเสง พะนคร วันศุกร์ที่ 22 เม.ย.65

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ป...
22/04/2022

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191, ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม และประธานที่ปรึกษาผู้บัญชาการจเรตำรวจ ได้ให้ทีมงานอาสา ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ซึ่งนำเข้าจากเยอรมัน ลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในพื้นที่เขตพระนคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ป...
21/04/2022

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191, ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม และประธานที่ปรึกษาผู้บัญชาการจเรตำรวจ ได้ให้ทีมงานอาสา ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ซึ่งนำเข้าจากเยอรมัน ลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในพื้นที่เขตพระนคร เช่น วัด, ถนน และพื้นที่สาธารณะต่างๆ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ป...
19/04/2022

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191, ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม และประธานที่ปรึกษาผู้บัญชาการจเรตำรวจ ได้ให้ทีมงานอาสา ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ซึ่งนำเข้าจากเยอรมัน ลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในพื้นที่แฟลตสน.ชนะสงคราม และสน.ชนะสงคราม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ป...
18/04/2022

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191, ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม และประธานที่ปรึกษาผู้บัญชาการจเรตำรวจ ได้ให้ทีมงานอาสา ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ซึ่งนำเข้าจากเยอรมัน ลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในพื้นที่เขตพระนคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ป...
12/04/2022

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191, ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม และประธานที่ปรึกษาผู้บัญชาการจเรตำรวจ ได้ให้ทีมงานอาสา ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ซึ่งนำเข้าจากเยอรมัน ลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในพื้นที่เขตพระนคร เช่น หน้าโรงเรียนวัดบวรนิเวศ, หน้าโรงเรียนสตรีวิทย์ และตรงอนุเสาวรีย์ประชาธิปไตย เป็นต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ป...
11/04/2022

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191, ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม และประธานที่ปรึกษาผู้บัญชาการจเรตำรวจ ได้ให้ทีมงานอาสา ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ซึ่งนำเข้าจากเยอรมัน ลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในพื้นที่เขตพระนคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ป...
08/04/2022

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191, ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม และประธานที่ปรึกษาผู้บัญชาการจเรตำรวจ ได้ให้ทีมงานอาสา ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ซึ่งนำเข้าจากเยอรมัน ลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในพื้นที่เขตพระนคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ป...
07/04/2022

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191, ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม และประธานที่ปรึกษาผู้บัญชาการจเรตำรวจ ได้ให้ทีมงานอาสา ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ซึ่งนำเข้าจากเยอรมัน ลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในพื้นที่เขตพระนคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ป...
07/04/2022

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191, ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม และประธานที่ปรึกษาผู้บัญชาการจเรตำรวจ ได้ให้ทีมงานอาสา ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ซึ่งนำเข้าจากเยอรมัน ลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในพื้นที่เขตพระนคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ป...
06/04/2022

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191, ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม และประธานที่ปรึกษาผู้บัญชาการจเรตำรวจ ได้ให้ทีมงานอาสา ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ซึ่งนำเข้าจากเยอรมัน ลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในพื้นที่เขตพระนคร เช่น ตลาด เป็นต้น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ขออนุโมทนาบุญให้ทุกท่านและครอบครัวมีความสุข สุขภาพแข็งแรงครับ
ขอบคุณ คุณธนวินท์ และทีมงานอาสาทุกคนครับ

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ป...
05/04/2022

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191, ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม และประธานที่ปรึกษาผู้บัญชาการจเรตำรวจ ได้ให้ทีมงานอาสา ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ซึ่งนำเข้าจากเยอรมัน ลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในพื้นที่เขตพระนคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ป...
04/04/2022

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191, ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม และประธานที่ปรึกษาผู้บัญชาการจเรตำรวจ ได้ให้ทีมงานอาสา ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ซึ่งนำเข้าจากเยอรมัน ลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในพื้นที่เขตพระนคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ป...
01/04/2022

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191, ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม และประธานที่ปรึกษาผู้บัญชาการจเรตำรวจ ได้ให้ทีมงานอาสา ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ซึ่งนำเข้าจากเยอรมัน ลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในพื้นที่เขตพระนคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ป...
30/03/2022

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191, ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม และประธานที่ปรึกษาผู้บัญชาการจเรตำรวจ ได้ให้ทีมงานอาสา นำรถและโลงศพ พร้อมถุงซิปใส่ร่างผู้เสียชีวิต จากไวรัสโควิด-19 ที่โรงพยาบาลสมุทรสาคร เป็นเพศชาย 1 ราย อายุ 88 ปี และนำไปที่วัดบางกระดี่ เพื่อทำพิธีฌาปนกิจส่งดวงวิญญาณสู่ภพภูมิที่ดี โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ป...
30/03/2022

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191, ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม และประธานที่ปรึกษาผู้บัญชาการจเรตำรวจ ได้ให้ทีมงานอาสา ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ซึ่งนำเข้าจากเยอรมัน ลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในพื้นที่เขตพระนคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ป...
29/03/2022

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191, ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม และประธานที่ปรึกษาผู้บัญชาการจเรตำรวจ ได้ให้ทีมงานอาสา นำรถรับผู้ป่วยที่ได้รับเชื้อโควิด-19 เป็นเพศหญิง 1 ราย อายุ68ปี เป็นผู้ป่วยติดเตียงและมีโรคประจำตัว โดยรับจากซอยสุขสวัสดิ์19แยก3 และนำส่งโรงพยาบาลประชาพัฒ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ป...
29/03/2022

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191, ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม และประธานที่ปรึกษาผู้บัญชาการจเรตำรวจ ได้รับการประสานมาว่ามีผู้ป่วยกักตัวอยู่ในชุมชน ขอความช่วยเหลือเรื่องอาหาร จึงสั่งการทีมงานอาสานำอาหารส่งมอบให้ครบ 3 มื้อ ต่อวัน โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ป...
28/03/2022

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191, ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม และประธานที่ปรึกษาผู้บัญชาการจเรตำรวจ ได้ให้ทีมงานอาสา ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ซึ่งนำเข้าจากเยอรมัน ลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในพื้นที่เขตพระนคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ป...
26/03/2022

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191, ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม และประธานที่ปรึกษาผู้บัญชาการจเรตำรวจ ได้ให้ทีมงานอาสา ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ซึ่งนำเข้าจากเยอรมัน ลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในพื้นที่เขตพระนคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ท่านพล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน อดีตรองผบ.ตร.,...
25/03/2022

สมเด็จพระมหาวีรวงศ์ เลขานุการสมเด็จพระสังฆราช เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย ท่านพล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน อดีตรองผบ.ตร., ท่านพล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน อดีตผบ.ทร., ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.บก.น.1-ประธานกต.ตร.บก.ปฎิบัติการพิเศษ191, คุณประทีป กิจจาพิพัฒน์, คุณอนุพันธ์ (ท่านตู๋ ไดนาไมต์) พุทธา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมศพ คุณพ่อสมภาพ และ คุณแม่เวียงงาม ศรีวรขาน (บิดาและมารดา ท่านพล.ต.อ.เฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน อดีตรองผบ.ตร., ท่านพล.ร.อ.ชาติชาย ศรีวรขาน อดีตผบ.ทร. และโยมพ่อตาพระครูใบฎีกาสถาพร ชยาภินันโท) ณ วัดตรีทศเทพวรวิหาร เขตพระนคร วันศุกร์ที่ 25 มี.ค. 65

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ป...
25/03/2022

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191, ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม และประธานที่ปรึกษาผู้บัญชาการจเรตำรวจ ได้ให้ทีมงานอาสา ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ซึ่งนำเข้าจากเยอรมัน ลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในพื้นที่ สน.ชนะสงคราม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ป...
24/03/2022

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191, ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม และประธานที่ปรึกษาผู้บัญชาการจเรตำรวจ ได้ให้ทีมงานอาสา ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ซึ่งนำเข้าจากเยอรมัน ลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในพื้นที่เขตพระนคร โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ป...
24/03/2022

ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ที่ปรึกษารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจปฏิบัติการพิเศษ191, ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม และประธานที่ปรึกษาผู้บัญชาการจเรตำรวจ ได้ให้ทีมงานอาสา ออกฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโควิด ซึ่งนำเข้าจากเยอรมัน ลดการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ภายในพื้นที่แฟลตสน.ชนะสงคราม โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ที่อยู่

323 (วังปารุสกวัน) ถนนศรีอยุธยา แขวงดุสิต เขตดุสิต
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

+6622805232

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองบังคับการตำรวจนครบาล ๑ - บผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กองบังคับการตำรวจนครบาล ๑ - บ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพ นาวาเอกประสิทธิ์ ต๊ะวิชัย บิดาพล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5 โดยมี ดร.พีรวัฒน์-ดร.ธัชวิน สุรเศรษฐ ประธานกต.ตร.กทม.(ภาคประชาชน), ประธานกต.ตร.บก.น.1, ประธานกต.ตร.บก.สายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ(191), ประธานกต.ตร.สน.ชนะสงคราม และแขกผู้มีเกียรติร่วมงาน ณ วัดตรีทศเทพ วันพุธที่ 24 พ.ย. 64
https://youtu.be/L5d7G1PMs7s
ขออนุญาตแอดมินค่ะ วันนี้มีความรู้ใหม่มานำเสนอค่ะ ฝากติดตามด้วยนะคะ
#สืบสวน #สอบสวน #อุเทน นุ้ยพิน
แจ้งจับแก๊งหลอกล่วงให้โอนเงินให้คับหน้าตาคนหลอกล่วงคับขอให้ตำรวจอำเภอตาคีจับด้วยผมโดนหลอกโอนเงิน5000บาทในวันที่20ให้นางสาวนันทวัน อินทวิเชียรเลยขอความเหลือกับตำรวจนครสรรค์ช่วยหน่อยคับขอบคุนคับรุปผุ้หญิงคนนี้คือคนหลอกโอนเงินให้จับติดต่อกลับเบอร0610613349
สิ่งต่าง​ ๆที่เกิดขึ้น​ และเริ่มเปงสิ่งที่สังคม​ เริ่มคุ้นเลย​ เพราะเหตุ​ฯเริ่มเกิดขึ้น​ บ่อยจริง​ ๆ... ปล้นร้านทอง... การใช้อาวุธ​ฯเพื่อ​ ข่มขู่​ ฝ่ายตรงข้าม... สร้างความวุ่นวาย​ ฯในเรื่องของการแจ้งเรื่องราว​ ต่าง​ ๆที่เป็นเท็จ​ ฯมีผลตต่อด้านความมั่นคง​... ต่อบ้านเมืองและสังคม...( จนท.มีส่วนสำคัญ​ ในการที่จะ​ ป้องปราบ​ และ​ ปราบปราม​ การก่อเหตุ​ ฯในเชิง​ จุดประสงค์​ฯต่อทรัพย์​ ฯ... คืิอ​ ต้นเหตุ​ ฯ)
สวัสดีครับส่วนกลาง
พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. ปรท.ผบช.น. นำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช

https://www.facebook.com/572722816430242/posts/961117484257438?sfns=mo

https://www.facebook.com/1431442007098790/posts/2461348207441493?sfns=mo
พล.ต.ต.ปิยะ ต๊ะวิชัย รอง ผบช.น. ปรท.ผบช.น. นำพวงมาลาไปถวายบังคมพระบรมราชานุสรณ์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันปิยะมหาราช
#ธวัชชัยเฟื่องอนันต์รายงาน
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=2369130010005269&id=1416823535235926
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
เรึยนผู้บังคับบัญชา
วันที่ 26 มิถุนายน 2562 20:44 น.
ที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ตร.) พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล
รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้มีคำ สั่งการให้กองบัญชาการตำรวจนครบาล โดยพ.ต.อ.ภูริส จินตรานนท์ ผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวาง เจ้าของพื้นที่รับผิดชอบ ประสานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายโยธาเขตดินแดง เพื่อให้ร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีข้อหา ใช้อาคารผิดประเภท, ดัดแปลงต่อเติมอาคาร, ใช้อาคารที่พักอาศัยเป็นอาคารพาณิชย์ พร้อมทั้งสั่งให้ประสานกับหน่วยงานที่ออกใบอนุญาตสถานบริการ พิจารณาเรื่องการออกใบอนุญาต กล่าวว่า จากกรณีที่อาคารนาตารี อาบอบนวด เดิมที่เตรียมเปิดกิจการใหม่ในสถานที่ตั้งเดิม เป็นสถานอาบอบนวดหรูระดับ 5 ดาว บนถนนรัชดาโดยใช้ชื่อใหม่ว่า “Little Duck” นั้น
“สถานที่ดังกล่าวเคยถูกจับกุมคดีค้ามนุษย์ ซึ่งตามคำสั่ง คสช.ที่ 22/2558 ระบุชัดเจนว่า เมื่อมีการจับสถานบริการใดในคดีค้ามนุษย์ ให้เสนอปิดและไม่ให้ใช้สถานที่ดังกล่าวเป็นเวลา 5 ปี จะมาอ้างว่ามีหลายเลขที่ห้องก็ตาม ให้ถือว่าเป็นสถานที่อาคารเดียวกัน มันผิดกฏหมาย จึงไม่สามารถเปิดใช้เป็นสถานบริการได้” พล.ต.อ.ศรีวราห์กล่าว
จึงเรึยนมาเพื่อโปรดทราบ
ใบสั่งหายต้องทำไงครับท่านต้องเสียค่าปรับด้วยเงินยังไม่ออกเลยครับวันที1คงไปเอารถยังไงครับท่าน
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

ศูนย์ฝึกอบรม บช.น. กองบังคับการตำรวจนครบาล 5 RTP Cyber Village บช.น. พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวั รื่นรมย์ชมวังปารุสกวัน สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศ กลุ่มภารกิจติดตามและประเมิ สำนักทดสอบทางการศึกษา สพฐ. Ministry of Education Thailand Singing Society โดย ครูต่อ สอนร้องเพลง กองทุนเพื่อโครงการอาหารกลา สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดกา สถาบันวิทยาลัยชุมชน สำนักงานบริหารพื้นที่นวัตก สำนักงานทรัพย์สินพระมหากษั