กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและก

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและก กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้บริการ กำกับ ดูแล และพัฒนาระบบเครือข่ายของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวเพชรี เจริญชัยชนะ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบข้อมูล ได้เข้าตรวจเยี่ยมสถา...
22/03/2021

วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น. นางสาวเพชรี เจริญชัยชนะ ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบข้อมูล ได้เข้าตรวจเยี่ยมสถานที่ก่อสร้างอาคารถาวร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี โดยมีนายประเสริฐ เด่นสุมิตร เจ้าหน้าที่ควบคุมงานก่อสร้างพาเยี่ยมชมอาคารสถานที่ก่อสร้าง ได้มีการสำรวจแนวการติดตั้งสายสัญญาณ​สื่อสารโทรคมนาคม ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร, ระบบปรับอากาศ, ห้อง Data Center, ห้อง War room, และระบบอื่น ๆ เพื่อเตรียมวางแผนในการย้ายระบบจากอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (ชั่วคราว)​ ไปยังอาคารสำนักงานทรัพยากร​น้ำแห่งชาติแห่งใหม่ อ.ปากเกร็ด​ จ.นนทบุรี และได้รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ยุค Digital Transformation เพื่อนำไปสู่การสนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำของประเทศอย่างอัจริยะ พร้อมวางแผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนำไปสู่ Bigdata ด้านทรัพยากรน้ำ ที่มีระบบวิเคราะห์สถานการณ์​น้ำโดยใช้ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI)​ ในอนาคตอันใกล้นี้

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายกฤษดา พุทธัง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน ได้ประสานงานไปยัง สำนักงาน ก.พ. ได้น...
22/03/2021

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายกฤษดา พุทธัง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน ได้ประสานงานไปยัง สำนักงาน ก.พ. ได้นำระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS เวอร์ชั่น 6) ที่ สำนักงาน ก.พ. มีการพัฒนาเวอร์ชันล่าสุด มาติดตั้งใช้งานภายในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อบริหารจัดการข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล ในระหว่างนี้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะมีการทดสอบระบบ เตรียมความพร้อมสำหรับเปิดใช้งานระบบให้แก่เจ้าหน้าที่ สทนช. ต่อไป
#dpis6
#ICT
#สำนักงานกพ

วันที่ 22 มีนาคม 2564 นายกฤษดา พุทธัง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน ได้ประสานงานไปยัง สำนักงาน ก.พ. ได้นำระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคล (DPIS เวอร์ชั่น 6) ที่ สำนักงาน ก.พ. มีการพัฒนาเวอร์ชันล่าสุด มาติดตั้งใช้งานภายในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เพื่อบริหารจัดการข้อมูลด้านทรัพยากรบุคคล ในระหว่างนี้กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จะมีการทดสอบระบบ เตรียมความพร้อมสำหรับเปิดใช้งานระบบให้แก่เจ้าหน้าที่ สทนช. ต่อไป
#dpis6
#ICT
#สำนักงานกพ

04/03/2021
ระบบรับสมัครสอบออนไลน์ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการฯ ของ สทนช. โดยกำหนดรับสมัคร ระหว่างวันที่ 11-17 มี.ค. 64 สามารถเข้าดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์ของ สทนช. หัวข้อประกาศรับสมัครงาน และผ่านทาง link รับสมัครด้านล่างนี้

https://onwr.thaijobjob.com/

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประกาศวัน-เวลา สถานที่สอบภาค ข.กำหนดสอบในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ...
16/02/2021

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประกาศวัน-เวลา สถานที่สอบภาค ข.

กำหนดสอบในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

รายละเอียด คลิ๊ก https://file.job.thai.com/prakad/onwr202011/onwr202011_14

สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ประกาศวัน-เวลา สถานที่สอบภาค ข.

กำหนดสอบในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ ศูนย์ประชุมธรรมศาสตร์ รังสิต

รายละเอียด คลิ๊ก https://file.job.thai.com/prakad/onwr202011/onwr202011_14

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์​ 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวเพชรี เจริญชัยชนะ​ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบข้อมูล ได้เดินท...
11/02/2021

วันพฤหัสบดีที่ 4 กุมภาพันธ์​ 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวเพชรี เจริญชัยชนะ​ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบข้อมูล ได้เดินทางไปยังบริษัท แอลจี อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด เข้าเยี่ยมชมเทคโนโลยีจอภาพ LED รูปแบบต่าง ๆ ซึ่งใน show room มีการแสดงจอภาพ LED ที่มีระยะพิกเซล 0.9 มม. digital signage transparent oled video wall เพื่อนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับใช้ออกแบบระบบให้กับห้อง War Room สำหรับการบริหารจัดการน้ำของประเทศ ชั้น 13 -​ 14 ของอาคารสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี​ ที่จะดำเนินการก่อสร้างอาคารถาวรแล้วเสร็จในเร็ว ๆ นี้

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์​ 2564 เวลา 13.00 น.นายกฤษดา พุทธัง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน ได้จัดฝึกอบรมก...
08/02/2021

เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์​ 2564 เวลา 13.00 น.
นายกฤษดา พุทธัง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน ได้จัดฝึกอบรมการใช้เครื่องมือวัด Fluke DSX-8000 Cable Analyzer ในการวิเคราะห์สายสัญญาณ โดยเรียนเชิญวิทยาการ คุณมนตรี วิฑูรทัศน์ จากบริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด บรรยายให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เสริมสร้างความรู้เทคนิคการเลือกใช้สายสัญญาณ​ที่มีคุณภาพ เทคนิคการแก้ไขปัญหากรณีที่วิเคราะห์สายสัญญาณแล้วพบจุดบกพร่อง​บนสายสัญญาณ เพื่อให้การใช้งานระบบเครือข่าย (Network​)​ มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์​สูงสุด

เมื่อวันที่​ 7​ มกราคม​ 2564 เวลา​ 14.00​ น.​ นางสาวเพชรี​ เจริญชัยชนะ​ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบข้อมูล​ ได้เดินท...
09/01/2021

เมื่อวันที่​ 7​ มกราคม​ 2564 เวลา​ 14.00​ น.​ นางสาวเพชรี​ เจริญชัยชนะ​ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบข้อมูล​ ได้เดินทางเข้าตรวจสอบความพร้อมการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร​ ในการจัดเตรียมระบบประชุม​ Video​ Conference​ ของการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายบูรณาการประจำปีงบประมาณ​ พ.ศ.2565 คณะที่​ 1.2 แผนบูรณาการบริหารจัดการทรัพยา​กรน​้ำ​ ครั้งที่​ 1/2564​ ณ​ ห้องประชุมวิจิตรวาทการ สำนักงานสภาความมั่นคง​แห่งชาติ​ เพื่อใช้ในการประชุมจริงในวันที่​ 8​ มกราคม​ 2564​ นี้

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานทรัพยากรน้ำ...
16/11/2020

ประกาศ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึง วันที่ 9 ธันวาคม 2563

https://onwr.thaijobjob.com/

1. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
2. เศรษฐกรปฏิบัติการ จำนวน 1 อัตรา
3. นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน 3 อัตรา
4. นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ จำนวน 21 อัตรา
5. วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ จำนวน 7 อัตรา
6. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ จำนวน 5 อัตรา
7. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน จำนวน 3 อัตรา

วันที่​ 22​ กันยายน​ 2563​ เวลา​ 9.00​ น.​ นางสาวเพชรี​ เจริญชัยชนะ​ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพัฒนาระบบข้อมูล​ พร้อมด้วยเจ้าหน...
22/09/2020

วันที่​ 22​ กันยายน​ 2563​ เวลา​ 9.00​ น.​ นางสาวเพชรี​ เจริญชัยชนะ​ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญพัฒนาระบบข้อมูล​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร​ จัดฝึกอบรมหลักสูตร​ MTCNA : MikroTik Certified Network Associate เพื่อพัฒนาบุคลากร​ เสริมสร้าง​ ความรู้ทักษะ​ ในการปฏิบัติงาน​ โดยอาจารย์มานะ​ แก้วเจริญ​ Mikrotik​ Trainner​ เป็นวิทยากรมอบความรู้​ในครั้งนี้​ จัดขึ้น​ ณ​ห้องประชุมป่าสัก​ ชั้น​ 8 สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ​ มีกำหนดการฝึกอบรม​ 3​ วัน​ ซึ่งในวันแรกได้เรียนรู้พื้นฐานการใช้งานอุปกรณ์​ Mikrotik​ การตั้งค่า​การใช้งานเบื้องต้นต่าง​ ๆ​ ตามเนื้อหาหลักสูตร​ MTCNA​ และเทคนิคที่ประโยชน์สำหรับการใช้งานในปัจจุบัน​ เจ้าหน้าที่ผู้เข้าอบรมทุกท่าน​ ได้ฝึกปฏิบัติบนอุปกรณ์​จริง​ ได้รับความรู้จากวิทยากรอย่างเต็มที่​ มีความสนุกกับการฝึกปฏิบัติ​ ในวันที่​ 2​ ของการฝึกอบรมเนื้อหาจะเข้มข้นขึ้น​ ติดตามกันต่อในวันพรุ่งนี้

เมื่อวันที่​ 15​ -​ 24​ กรกฎาคม​ 2563​ นางสาวเพชรรี​ เจริญชัยชนะ​ ตำแหน่ง​ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบข้อมูล​ ได้ดำเนินการค...
09/08/2020

เมื่อวันที่​ 15​ -​ 24​ กรกฎาคม​ 2563​ นางสาวเพชรรี​ เจริญชัยชนะ​ ตำแหน่ง​ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบข้อมูล​ ได้ดำเนินการควบคุมงานติดตั้งระบบเครื่องเสียง​ ระบบ​ประชุมทางไกล​ (Video​ Conference)​ ระบบโทรศัพท์วงจรปิด​ (CCTV)​ และระบบป้องกันผู้บุกรุก​ (Firewall)​ ณ​ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ​ ภาค​ 2​ จ.สระบุรี​ พร้อมกับทดสอบระบบ​ Video​ Conferrence​ กับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ​ ส่วนกลาง​ ซึ่งผลการทดสอบภาพและเสียงสามารถสื่อสารกันได้อย่างชัดเจน​ ทั้งนี้​ ได้ติดตั้ง​ Application​ ระบบกล้อง​ CCTV​ ให้แก่เจ้าหน้าที่ใน​ สทนช.ภาค​ 2​ ในการเฝ้าระวังทรัพย์สินของทางราชการผ่าน​ Smart​ Phone​ อีกด้วย

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวเพชรี  เจริญชัยชนะ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบข้อมูล วางแผน ควบคุม การปฏ...
03/06/2020

วันที่ 3 มิถุนายน 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวเพชรี เจริญชัยชนะ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบข้อมูล วางแผน ควบคุม การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ในการติดตั้งอุปกรณ์สำหรับการประชุมทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Video Conference) Mekong River Commission Special Session of the MRC joint committee โดยมีประเทศสมาชิกได้แก่ กัมพูชา ลาว ไทย และเวียดนาม ซึ่งการประชุมจะเริ่มขึ้นในวันที่ 4 มิถุนายน 2563 ทาง TNMCS ได้จัดสถานที่การประชุม ณ ห้องประชุมป่าสัก ชั้น 8 สำนักงานทรัพยากรแห่งชาติ กรุงเทพ ฯ

สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติรับโอนข้าราชการ 1 อัตราตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ
29/05/2020

สำนักงานเลขาธิการ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

รับโอนข้าราชการ 1 อัตรา
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ/ชำนาญการ

เมื่อวันที่​ 15​ พฤษภาคม​ 2563​ เวลา​ 14.00​ น.​นางสาวเพชรี​ เจริญชัยชนะ​ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบข้อมูล​ ควบคุม...
25/05/2020

เมื่อวันที่​ 15​ พฤษภาคม​ 2563​ เวลา​ 14.00​ น.​นางสาวเพชรี​ เจริญชัยชนะ​ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบข้อมูล​ ควบคุมดูแลการปฏิบัิติงานของเจ้าหน้าที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ​และ​การสื่อสาร​ ในการเชื่อมต่อโยงระบบ​ Video​ Conference​ จากห้อง​ประชุม​ 301​ ตึกบัญชาการ​ 1​ ทำเนียบรัฐบาล​ มายังสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ​ โดยมีหน่วยงานภายใต้คณะอนุกรรมการ​ด้านการบริหารจัดการน้ำ​ ร่วมทดสอบสัญญาณ​ภาพและเสียงของระบบ​ Video​ Conference​ ที่จะมีการประชุมในวันที่​ 18​ พฤษภาคม​ 2563

วันที่​ 21​ พฤษภาคม​ 2563​ เวลา​ 10.00​ น.​ นายกฤษดา​ พุทธัง​ ตำแหน่ง​ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน​ พร้อมด้วยเ...
25/05/2020

วันที่​ 21​ พฤษภาคม​ 2563​ เวลา​ 10.00​ น.​ นายกฤษดา​ พุทธัง​ ตำแหน่ง​ เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ชำนาญงาน​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ติดตั้งเชื่อมอุปกรณ์​ Endpoint​ ระบบ​ Video​ Conference​ ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติในการประชุม​ Lancang-Makong Water​ Resources​ Co​operation​ 2020 โดยมี​ 6​ ประเทศสมาชิก​ได้แก่​ กัมพูชา​ จีน​ ไทย​ เวียดนาม​ ลาว​ และเมียนมา​ ผ่านระบบ​ Cisco​ WebEX

วันที่​ 25​ พฤษภาคม​ 2563​ เวลา​ 10.00 น.​ นายบุญสม​ ชลพิทักษ์วงศ์​ (ผอ.ศอน.)​ พร้อม​ นางสาวเพชรี​ เจริญชัยชนะ​ (ผชช.พข....
25/05/2020

วันที่​ 25​ พฤษภาคม​ 2563​ เวลา​ 10.00 น.​ นายบุญสม​ ชลพิทักษ์วงศ์​ (ผอ.ศอน.)​ พร้อม​ นางสาวเพชรี​ เจริญชัยชนะ​ (ผชช.พข.)​ และนายศิรธิษณ์ วรวัฒน์ศุภรัฐ (วิศวกรชลประทานชำนาญการ)​ เข้าร่วมประชุม​โครงการพัฒนานักยุทธศาสตร์​เพื่อการปฏิรูป​ประเทศ​เชิงบูรณาการ​ (Strategist Devlopment Program) รอบ​ 1​ เมษายน​ 2563​ ผ่านระบบ​ Zoom​ Video​ Conference​ กับสำนักงาน​ กพ.​ ณ​ ห้องประชุมน้ำยม​ ชั้น​ 3 สำนักงานทรัพยากร​น้ำแห่งชาติ​ กทม.

ประชาสัมพันธ์สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS)มีความประสงค์รับสมัครงาน...
10/05/2020
ประกาศรับสมัคร | ระบบข้อมูลข่าวสาร คณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานเลขาธิการคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขง (Mekong River Commission Secretariat: MRCS)

มีความประสงค์รับสมัครงาน

ตำแหน่ง Chief Finance Officer จำนวน 1 อัตรา

เพื่อปฏิบัติงาน ณ MRCS นครหลวงเวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

หมดเขตรับสมัคร 29 พฤษภาคม 2563

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.tnmc-is.org/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%9A%E0%B8%AA%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%B2%E0%B8%99/

ระบบข้อมูลข่าวสาร คณะกรรมการแม่น้ำโขงแห่งชาติไทย (Thai National Mekong Committee-Information System – TNMC-IS)

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวเพชรี  เจริญชัยชนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบข้อมูล พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มเทคโนโ...
07/05/2020

วันที่ 7 พฤษภาคม 2563 เวลา 09.30 น. นางสาวเพชรี เจริญชัยชนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบข้อมูล พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้าร่วมประชุมมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดเล็ก ครั้งที่ 1/2563 และดำเนินการควบคุมระบบการประชุมผ่านระบบ Video Conference กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 19.00 น. นางสาวเพชรี เจริญชัยชนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบข้อมูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ...
06/05/2020

เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2563 เวลา 19.00 น. นางสาวเพชรี เจริญชัยชนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบข้อมูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดเตรียมอุปกรณ์ถ่ายทอดและอุปกรณ์สื่อสาร เพื่อ LIVE ONLINE SESSION, FCCT with leading experts on regional water resources, China's dam construction and impact on Mekong River

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 63 เวลา 13.30 น. นางสาวเพชรี  เจริญชัยชนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบข้อมูล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบ...
06/05/2020

เมื่อวันที่ 28 เม.ย. 63 เวลา 13.30 น. นางสาวเพชรี เจริญชัยชนะ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบข้อมูล เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารและจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 โดยมีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สทนช. ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อรับทราบหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติการจัดหาระบบคอมพิวเตอร์ของรัฐ แผนยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศของ สทนช. ทั้งนี้ได้มีการประชุม Video Conference กับสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ภาค 1 - 4

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงม...
06/05/2020

เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2563 เวลา 10.00 น. กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ร่วมกับกระทรวงมหาดไทย ดำเนินการเชื่อมโยงระบบ Video Conference ไปยังจังหวัดในพื้นที่ภาคกลาง ในการจัดประชุมบูรณาการร่วมกำจัดผักตบชวาและวัชพืช เพื่อเตรียมการรับน้ำหลากในฤดูฝน ปี พ.ศ. 2563 โดยท่าน พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563นางสาวเพชรี  เจริญชัยชนะ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบข้อมูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มเทคโน...
27/03/2020

เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2563
นางสาวเพชรี เจริญชัยชนะ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบข้อมูล พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทดสอบระบบ Video Conference กับแต่ละสำนัก/กอง/ศูนย์ และกลุ่มขึ้นตรง ลทช. เพื่อเตรียมระบบเทคโนโลยีสำหรับการปฏิบัติงาน Work From Home ตามมาตรการลดความเสี่ยงการติดเชื้อไวรัสโคโรนา COVID-19
โดยการทดสอบครั้งนี้ใช้อุปกรณ์ Smart Phone Tablet Notebook เชื่อมระบบห้องประชุมน้ำปิง ของสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ซึ่งผลการทดสอบระบบ Video Conference สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้มากถึง 100 คนต่อห้องประชุม ภาพและเสียงมีความคมชัด พร้อมปฏิบัติงาน Work From Home ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

📣📣 กรมบัญชีกลาง เพิ่มรายการเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาล ผู้ติดเชื้อ(COVID – 19) ขานรับมาตรการ Social Distancing🔺สำหรับผู้ม...
21/03/2020

📣📣 กรมบัญชีกลาง เพิ่มรายการเบิกจ่ายตรง ค่ารักษาพยาบาล ผู้ติดเชื้อ(COVID – 19) ขานรับมาตรการ Social Distancing

🔺สำหรับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวที่เสี่ยงหรือติดเชื้อ กำหนดอัตราการเบิกค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการ ห้องควบคุม ค่ายา และค่าอุปกรณ์ป้องกันให้กับเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน โดยให้ผู้ป่วยไม่ต้องเดินทางไปรับยาที่สถานพยาบาล เพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อเพิ่ม

หลังจากที่มีคนใช้งานมากขึ้นในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส​ COVID-19ระบบ​ Cisco​ Webex​ Meeting​ ได้ช่วยให้สา...
21/03/2020

หลังจากที่มีคนใช้งานมากขึ้นในช่วงที่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัส​ COVID-19
ระบบ​ Cisco​ Webex​ Meeting​ ได้ช่วยให้สามารถปฏิบัติงาน​ Work​ from​ home​ ได้สะดวกและง่ายขึ้น
หากท่านที่ลงทะเบียนไปแล้วยังไม่ได้รับรหัสยืนยันเข้าใช้งาน​ ทาง​ Cisco​ ได้ประกาศออกมาแล้วให้รอรับรหัสยืนยันภายใน​ 24​ -​ 48 ชั่วโมง

ชี้แจงปัญหาเรื่องลงทะเบียนใช้ Cisco Webex ฟรี

หลังจากที่ได้รับ Feedback จากผู้ใช้หลายรายว่า ในช่วง 1 - 2 วันที่ผ่านมานี้ ไม่สามารถลงทะเบียนเพื่อใช้งาน Cisco Webex เวอร์ชันฟรีหรือลงทะเบียนไปแล้วไม่ได้รับอีเมลตอบรับกลับ ทาง Cisco Systems (Thailand) ไม่ได้นิ่งนอนใจ และได้ประสานงานกับ Cisco Global เพื่อเพิ่ม Capacity ในการรองรับจำนวนผู้ใช้ Webex เวอร์ชันฟรีที่เพิ่มเข้ามาเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การจัดเตรียมระบบ Webex เป็นไปได้ด้วยดี ทุกท่านจะได้รับอีเมลตอบรับกลับสำหรับเริ่มใช้งาน Webex ภายใน 24 - 48 ชั่วโมงหลังจากลงทะเบียน Cisco Systems (Thailand) ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย

สำหรับเรื่องคุณภาพในการให้บริการ เนื่องจากหลายบริษัทในไทยเริ่มนโยบาย Work from Home ทำให้ปริมาณทราฟฟิกอินเทอร์เน็ตที่ใช้งานในแต่ละ ISP เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาล ซึ่งส่งผลกับบริการของ Cisco Webex ที่อยู่บน Cloud ด้วยเช่นกัน ทำให้บางจังหวะเวลาการใช้งานอาจจะไม่ราบรื่นเท่าสถานการณ์ปกติ อาจจะหลีกเลี่ยงการส่งวิดีโอระดับ HD ที่กิน Bandwidth และใช้เฉพาะการส่งเสียงและแชร์หน้าจอแทนเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการใช้ให้ดียิ่งขึ้น

** การใช้งานเวอร์ชันฟรีนั้น จำเป็นต้องสมัครผ่าน www.webex.com เท่านั้น **

Cisco WebEx เปิดให้งาน Free Tier เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัส Covid-19มีความสามารถเช่น  ใ...
19/03/2020
คู่มือการใช้งาน Cisco WebEx.pdf

Cisco WebEx เปิดให้งาน Free Tier เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด และลดความเสี่ยงของการติดเชื้อไวรัส Covid-19
มีความสามารถเช่น ใช้งานได้ไม่จำกัดเวลา รองรับการใช้งานถึง 100 คน และรองรับการโทรแบบ Dial-in ใครก็สามารถสร้างห้องการประชุมเองได้ เป็นต้น
ข้อดีของระบบ cisco webex meeting มีดังนี้
1. เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน ลดเวลา และค่าใช้จ่ายด้วยการประชุมทางไกล
2. ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดและติดเชื้อด้วยการทำงานจากที่ใดก็ได้
3. แบ่งปันข้อมูล เอกสาร และ Whiteboard ในกลุ่มได้ไม่จำกัด
4. ทำงานร่วมกันได้จากทุกสถานที่เสมือนอยู่ในที่เดียวกัน
6. ใช้สำหรับการประชุม การฝึกอบรม การสัมมนา หรือ Remote Support ได้
7. ใช้สำหรับทำงานและการบริหารในสถานการณ์ฉุกเฉิน

จากที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ได้ทดสอบการใช้งาน cisco webex meeting แล้ว ได้จัดทำคู่มือการใช้งานเบื้องต้น จึงประชาสัมพันธ์เผยแพร่ เพื่อนำไปใช้งานจริงตาม Link ที่ส่งให้ด้านล่างนี้ครับ

https://drive.google.com/open?id=1JeWP7-FCji5QoVIpfyUBKTc0H7ixSCjK

08/03/2020
www.uni.net.th

ประกาศรับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ
เพื่อปฏิบัติงาน ณ สำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา
สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

ตำแหน่งที่รับสมัคร
วิศวกรระบบเครือข่าย 5 อัตรา

http://www.uni.net.th/docfiles/2020115724.pdf

เมื่อวันที่​ 12​ -​ 17​ มกราคม​ 2563​ นางสาวเพชรี​ เจริญชัยชนะ​ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบข้อมูล​ พร้อมด้วยเจ้าหน้...
17/01/2020

เมื่อวันที่​ 12​ -​ 17​ มกราคม​ 2563​ นางสาวเพชรี​ เจริญชัยชนะ​ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบข้อมูล​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ติดตาม​ ควบคุมการติดตั้งระบบเครือข่าย​อินเทอร์เน็ต​ อินทราเน็ต​ ระบบโทรศัพท์​ IP​ Phone​ Wi-Fi ณ​ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ​ ภาค​ 4​ จ.สุราษฎร์ธานี​ เป็นแห่งสุดท้าย​ พร้อมร่วมทดสอบระบบ​ Web​ Conference​ ในการประชุมทางไกล​ ระหว่างหน่วยงานภายในสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ​ ซึ่งผลการทดสอบระบบ​ Conference​ สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ​ทั้งคุณภาพของภาพและเสียง

ตามกำหนดการวันที่​ 18​ ธันวาคม​ 2562​ ถึงวันที่​ 25​ ธันวาคม​ 2562​ นางสาวเพชรี​  เจริญชัยชนะ​ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพั...
23/12/2019

ตามกำหนดการวันที่​ 18​ ธันวาคม​ 2562​ ถึงวันที่​ 25​ ธันวาคม​ 2562​ นางสาวเพชรี​ เจริญชัยชนะ​ ตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบข้อมูล​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร​ เข้าควบคุมการติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบจอภาพแสดงผลข้อมูล​ ณ​ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ​ ภาค​ 3​ (ขอนแก่น)​ เพื่อสำหรับใช้ใช้งานเป็นโครงสร้างพื้นฐานในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ​ (ส่วนกลาง)​ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านน้ำ​อีกทั้งรองรับการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการปฏิบัติงาน​ เช่น​ ระบบ​ video​ conference​ ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์​ ระบบการเงิน​ ระบบบริหารสินทรัพย์​ เป็นต้น​ และได้อบรมการใช้งานให้แก่เจ้าหน้าที่​ สทนช.ภาค​ 3​ ในการตรวจสอบการใช้อุปกรณ์เบื้องต้นอีกด้วย

เมื่อวันที่​ 6​ ธันวาคม​ 2562​ ถึงวันที่​ 14​ ธันวาคม​ 2562​     นางสาวเพชรี​ เจริญชัยชนะ​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มเทคโ...
22/12/2019

เมื่อวันที่​ 6​ ธันวาคม​ 2562​ ถึงวันที่​ 14​ ธันวาคม​ 2562​ นางสาวเพชรี​ เจริญชัยชนะ​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร​ ได้เข้าควบคุมการติดตั้งระบบเครือข่ายและระบบจอแสดงผลภาพระยะที่​ 1​ ณ​ สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ​ ภาค​ 1​ (ลำปาง)​ โดยการติดตั้งระบบเครือข่ายจะเชื่อมโยงข้อมูลกับ​ สทนช.ส่วนกลาง​ และสามารถติดต่อสื่อสารกับหน่วยงาน​ สทนช.ภาค​ อื่นๆ​ด้วยกันได้ หลังจากที่ติดตั้งเสร็จก็ได้ทดสอบการประชุมทางไกลด้วยระบบ​ Video​ Conference​ ทั้งนี้​ สทนช.ภาค​ 2​ เป็นหน่วยงานที่​ 2​ ที่มีการติดตั้งระบบดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว

เมื่อวันที่​ 25​ พฤศจิกายน​ 2562​ ถึงวันที่​ 29​ พฤศจิกายน​ 2562​ นางสาวเพชรี​ เจริญชัยชนะ​ ตำแหน่ง​ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒ...
09/12/2019

เมื่อวันที่​ 25​ พฤศจิกายน​ 2562​ ถึงวันที่​ 29​ พฤศจิกายน​ 2562​ นางสาวเพชรี​ เจริญชัยชนะ​ ตำแหน่ง​ ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบข้อมูล​ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร​ ได้เข้าควบคุมการติดตั้งระบบเครือข่ายสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ​ ภาค​ 2​ (สระบุรี)​ ระยะที่​ 1 โดยมีการติดตั้ง​ LAN​ 20​ จุด​ wireless​ access​ point​ 2​ จุด​ ที่ควบคุม​จากศูนย์กลาง​ด้วย​ Wireless​ Control​ler และ​ IP​ Phone​ อีก​ 5​ เครื่อง​ เพื่อให้สามารถโทรหากันภายในหน่วยงานทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไม่มีค่าใช้จ่าย​ นอกจากนี้มีระบบ​ voip​ เชื่อมต่อเครื่องแฟกซ์ช่วยประหยัดใช้จ่ายของหน่วยงาน​ นอกจากติดระบบเครือข่ายแล้วยังมีการติดตั้งระบบจอภาพแบบเมตริกซ์​ที่ให้การนำเสนอข้อมูลได้มีรูปแบบหากหลายในการบริหารจัดการน้ำ​ หลังจากที่มีการติดตั้งระบบเสร็จแล้วเจ้าหน้าที่มีความสนใจหันมาใช้เทคโนโลยีติดต่อสื่อสารงานราชการกันเพิ่มมากขึ้น

ที่อยู่

กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
Bangkok
10210

รถไฟฟ้า รถขนส่งมวลชน แท็กซี่

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 09:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625541899

เว็บไซต์

http://ict.onwr.go.th

ผลิตภัณฑ์

1. Cisco
2. Link
3. MikroTik
4. TP-Link
5. Linksys
6. HP
7. 3COM

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

หน่วยงานราชการ กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานทรัพยากรนำ้แห่งชาติ http://ict.onwr.go.th/ โทร 02-5219145
ตู้ดูดความชื้นอัตโนมัติweifo..ไม่ใช้สารดูดความชื้น..รับประกัน..ดูแลซ่อมบำรุงอย่างต่อเนื่อง..สอบถาม id line:weifo1
ขออนุญาติ ฝากเพจ จำหน่าย เครื่องPrinter Dot Matrix Epson และอุปกรณ์ อะไหล่ ทั้ง ปลีกและส่ง ค่ะ. ขอบคุณค่ะ https://m.facebook.com/Bit4Tech/
ตู้ควบคุมความชื้นอัตโนมัติยี่ห้อ weifo..ไม่ใช้ซิลิกาเจลหรือheaterช่วยในการดูดความชื้น f:wtcabinet weifo