สมัครเรียนรามฯ

สมัครเรียนรามฯ เฟสบุ้คนี้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร.สร้างขึ้นเพื่อถามตอบปัญหาการสมัครเรียนรามคำแหง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร.สร้างเฟสนี้ให้ทุกคณะหรือโครงการต่างๆในมหาวิทยาลัยมาประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ และสำหรับให้ผู้สนใจอยากเรียนรามคำแหงเข้ามาหาข้อมูลในลักษณะ Onestop Service และสำหรับถามตอบเฉพาะปัญหาการสมัครเรียนเท่านั้น ไม่รับตอบปัญหาอื่นๆ

เปิดเหมือนปกติ

📣!!!ด่วน มีข่าวดีมาบอก📣!!เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สมัครใหม่.โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศมหาวิทยาลัยรามคำ...
12/11/2021

📣!!!ด่วน มีข่าวดีมาบอก📣!!
เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สมัครใหม่
.
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
.
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
📌 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) วิชาเอกการจัดการ
👉🏻 วิชาเอกการจัดการ
.
💥💥💸 ดูงานในประเทศ 179,000 บาท
💥💥💸 ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น จาก 219,000 บาท บาท
.
✔️ อ่านรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ :https://excmba.ru.ac.th/doc/course/course_mba_2560.pdf
.
📌สมัครได้เลย ตั้งแต่วันนี้ - 26 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียดรับสมัคร
👉🏻 https://excmba.ru.ac.th/apply/excmba0264.html
.
สมัครออนไลน์
👉🏻 http://www.oros.ru.ac.th/.../S_Ap.../registrationForm.jsp...
.
สมัครด้วยตัวเอง
สำนักงานโครงการฯ ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก (ทุกวัน เวลา 09.00 - 16.30 น.)
ติดต่อสอบถาม
โทร : 02-3108229 , 081-627-2439 , 081-423-5069
สายด่วน 087-294-8081
Line official : @excmba
E-mail : [email protected]
website: www.excmba.ru.ac.th
📌 พิเศษ! สามารถผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านบัตรเครดิต TMB 0% (3 เดือนใน 1 งวด) หรือกู้สินเชื่อไทรทอง ของ ธนาคารออมสิน

📣!!!ด่วน มีข่าวดีมาบอก📣!!
เปิดรับสมัครนักศึกษาที่สมัครใหม่
.
โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.)
.
ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
📌 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) วิชาเอกการจัดการ
👉🏻 วิชาเอกการจัดการ
.
💥💥💸 ดูงานในประเทศ 179,000 บาท
💥💥💸 ศึกษาดูงานประเทศญี่ปุ่น จาก 219,000 บาท บาท
.
✔️ อ่านรายละเอียดหลักสูตรได้ที่ :https://excmba.ru.ac.th/doc/course/course_mba_2560.pdf
.
📌สมัครได้เลย ตั้งแต่วันนี้ - 26 กุมภาพันธ์ 2565
รายละเอียดรับสมัคร
👉🏻 https://excmba.ru.ac.th/apply/excmba0264.html
.
สมัครออนไลน์
👉🏻 http://www.oros.ru.ac.th/.../S_Ap.../registrationForm.jsp...
.
สมัครด้วยตัวเอง
สำนักงานโครงการฯ ชั้น 2 คณะบริหารธุรกิจ
มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก (ทุกวัน เวลา 09.00 - 16.30 น.)
ติดต่อสอบถาม
โทร : 02-3108229 , 081-627-2439 , 081-423-5069
สายด่วน 087-294-8081
Line official : @excmba
E-mail : [email protected]
website: www.excmba.ru.ac.th
📌 พิเศษ! สามารถผ่อนชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา ผ่านบัตรเครดิต TMB 0% (3 เดือนใน 1 งวด) หรือกู้สินเชื่อไทรทอง ของ ธนาคารออมสิน

พรุ่งนี้แล้วน้าาาาา!!!ม.รามฯ เปิดลงทะเบียน ภาค 1/64 (รอบเพิ่มเติม)>>>เนื่องจากมีนักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทัน...
08/11/2021

พรุ่งนี้แล้วน้าาาาา!!!
ม.รามฯ เปิดลงทะเบียน ภาค 1/64 (รอบเพิ่มเติม)
>>>เนื่องจากมีนักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยจึงเปิดลงทะเบียนเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 ทาง Internet และ Application
-----
#ส่วนกลาง วันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2564
โดยนักศึกษาต้องทำการบันทึกและยืนยันการลงทะเบียนเรียนก่อนเวลา 21.00 น. และชำระเงินลงทะเบียนเรียนภายในเวลา 21.30 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
-----
*** #รอบเพิ่มเติม จะได้รับเฉพาะส่วนลด 20% จากมหาวิทยาลัยเท่านั้น
ไม่สามารถดำเนินการยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาจากรัฐบาลได้
----------
>>>ทั้งนี้ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม จะไม่สามารถดำเนินการยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาจากรัฐบาลได้ และขอให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ลงทะเบียนเรียนภาค 1 ปีการศึกษา 2564
--------
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับวิชาที่ลงทะเบียนเรียนติดต่อ สวป.
โทร. 02-3108616, 02-3108626
สอบถามปัญหาที่เกิดจากการใช้ระบบได้ที่
Facebook Fanpage : Dev00rucom

ม.รามฯ เปิดลงทะเบียน ภาค 1/64 (รอบเพิ่มเติม)
>>>เนื่องจากมีนักศึกษาที่ไม่สามารถลงทะเบียนเรียนได้ทันตามระยะเวลาที่กำหนดมหาวิทยาลัยจึงเปิดลงทะเบียนเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 ทาง Internet และ Application
-----
#ส่วนกลาง วันที่ 9 - 11 พฤศจิกายน 2564
โดยนักศึกษาต้องทำการบันทึกและยืนยันการลงทะเบียนเรียนก่อนเวลา 21.00 น. และชำระเงินลงทะเบียนเรียนภายในเวลา 21.30 น. ของวันที่ 11 พฤศจิกายน 2564
-----
*** #รอบเพิ่มเติม จะได้รับเฉพาะส่วนลด 20% จากมหาวิทยาลัยเท่านั้น
ไม่สามารถดำเนินการยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาจากรัฐบาลได้
----------
>>>ทั้งนี้ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียน ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติม จะไม่สามารถดำเนินการยืนยันสิทธิ์รับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษาจากรัฐบาลได้ และขอให้นักศึกษาดำเนินการลงทะเบียนเรียนภายในระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนด หากไม่ดำเนินการตามระยะเวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดจะถือว่านักศึกษาไม่ประสงค์ลงทะเบียนเรียนภาค 1 ปีการศึกษา 2564
--------
สอบถามปัญหาเกี่ยวกับวิชาที่ลงทะเบียนเรียนติดต่อ สวป.
โทร. 02-3108616, 02-3108626
สอบถามปัญหาที่เกิดจากการใช้ระบบได้ที่
Facebook Fanpage : Dev00rucom

Photos from สวป. ม.รามคำแหง's post
31/10/2021

Photos from สวป. ม.รามคำแหง's post

ประกาศ....#เปิดลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค2 และฤดูร้อน/2563 (เพิ่มเติม) วันที่  18 - 19 พ.ย. 64  #ส่วนกลาง  ทาง internet และ Ap...
30/10/2021

ประกาศ....
#เปิดลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค2 และฤดูร้อน/2563 (เพิ่มเติม) วันที่ 18 - 19 พ.ย. 64 #ส่วนกลาง ทาง internet และ App RU regis

#บอกเพิ่มกระบวนวิชาสอบซ่อม ภาค2 และฤดูร้อน/2563 (กรณีพิเศษ) วันที่ 8 - 12 พ.ย. 64
1. ยื่นเรื่องด้วยตนเองที่ ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ อาคาร สวป. ชั้น 6
2. ยื่นเรื่องผ่านทาง Email: [email protected] โดยชำระเป็นธนาณัติออนไลน์ สั่งจ่ายในนาม "หัวหน้าฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ"

#สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 2 และฤดูร้อน/2563 ไว้แล้วและมีวิชาของภาคฤดูร้อน/2563 ที่ยังไม่ทราบผลสอบ ต่อมาทราบผลสอบว่า "สอบผ่าน" #สามารถขอเงินคืนได้ โดยยื่นเรื่องผ่านทางระบบ e-Service ในวันที่ 15 - 19 พ.ย. 64

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ โทร.02-3108626

ประกาศ....📢📢📢
📥 #เปิดลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค2 และฤดูร้อน/2563 (เพิ่มเติม) วันที่ 18 - 19 พ.ย. 64 #ส่วนกลาง ทาง internet และ App RU regis

#บอกเพิ่มกระบวนวิชาสอบซ่อม ภาค2 และฤดูร้อน/2563 (กรณีพิเศษ) วันที่ 8 - 12 พ.ย. 64
1. ยื่นเรื่องด้วยตนเองที่ ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ อาคาร สวป. ชั้น 6
2. ยื่นเรื่องผ่านทาง Email: [email protected] โดยชำระเป็นธนาณัติออนไลน์ สั่งจ่ายในนาม "หัวหน้าฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ"

#สำหรับนักศึกษาที่ลงทะเบียนสอบซ่อม ภาค 2 และฤดูร้อน/2563 ไว้แล้วและมีวิชาของภาคฤดูร้อน/2563 ที่ยังไม่ทราบผลสอบ ต่อมาทราบผลสอบว่า "สอบผ่าน" #สามารถขอเงินคืนได้ โดยยื่นเรื่องผ่านทางระบบ e-Service ในวันที่ 15 - 19 พ.ย. 64

📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายลงทะเบียนเรียนและจัดสอบ โทร.02-3108626

ม.รามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2564ทางอินเทอร์เน็ต เริ่ม 1 ธันวาคมนี้------->>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาให...
26/10/2021

ม.รามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2564
ทางอินเทอร์เน็ต เริ่ม 1 ธันวาคมนี้
-------
>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2564 เฉพาะส่วนกลาง (หัวหมาก) สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis2.ru.ac.th ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 24 มกราคม 2565 ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 14 มกราคม 2565 และสมัครด้วยตนเอง ที่ ม.ร. (หัวหมาก) ระหว่างวันที่ 21 - 24 มกราคม 2565 (ทุกวัน) รวมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6 และยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานแล้วมีวุฒิอนุปริญญาได้ศึกษาเพิ่มเติม หรือเรียนปริญญาใบที่ 2 โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากขึ้นทำให้สำเร็จการศึกษาเร็วขึ้น
-----
>>> ทั้งนี้ เปิดรับสมัครนักศึกษาส่วนกลาง (ม.ร.หัวหมาก) ใน 13 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์
----
>>> ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไปที่ www.ru.ac.th , www.iregis2.ru.ac.th หรือที่ www.iregis.ru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัครฯ สวป. โทร. 0-2310-8614-15, 0-2310-8623-24 หรือที่ FB: PR Ramkhamhaeng University, FB: สวป.ม.รามคำแหง

ม.รามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ ภาค 2/2564
ทางอินเทอร์เน็ต เริ่ม 1 ธันวาคมนี้
-------
>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2564 เฉพาะส่วนกลาง (หัวหมาก) สมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis2.ru.ac.th ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 24 มกราคม 2565 ทางไปรษณีย์ ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม 2564 - 14 มกราคม 2565 และสมัครด้วยตนเอง ที่ ม.ร. (หัวหมาก) ระหว่างวันที่ 21 - 24 มกราคม 2565 (ทุกวัน) รวมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6 และยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานแล้วมีวุฒิอนุปริญญาได้ศึกษาเพิ่มเติม หรือเรียนปริญญาใบที่ 2 โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากขึ้นทำให้สำเร็จการศึกษาเร็วขึ้น
-----
>>> ทั้งนี้ เปิดรับสมัครนักศึกษาส่วนกลาง (ม.ร.หัวหมาก) ใน 13 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์
----
>>> ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการรับสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2564 เป็นต้นไปที่ www.ru.ac.th , www.iregis2.ru.ac.th หรือที่ www.iregis.ru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ฝ่ายรับสมัครฯ สวป. โทร. 0-2310-8614-15, 0-2310-8623-24 หรือที่ FB: PR Ramkhamhaeng University, FB: สวป.ม.รามคำแหง

ม.รามฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2564----->>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ไปถวายพระสงฆ์...
25/10/2021

ม.รามฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2564
-----
>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
----
>>> มหาวิทยาลัยฯ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาบำเพ็ญกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยร่วมทำบุญได้ที่ กองคลัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี "เงินบริจาคเพื่อการกุศล ม.ร."เลขที่บัญชี 050311101583 พร้อมข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และเอกสารการโอนเงินมาที่กองคลัง เพื่อบันทึกผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร โทร. 0-2310-8142, 0-2310-8051 หรือร่วมทำบุญได้ที่ ตู้รับเงินหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี / คณะ / สำนัก สถาบัน และที่สาขาวิทยบริการฯ ทุกแห่ง

ม.รามฯ ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ปี 2564
-----
>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง กำหนดนำผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2564 ไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ในวันเสาร์ที่ 13 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. ณ วัดประชุมโยธี พระอารามหลวง ตำบลท้ายช้าง อำเภอเมืองพังงา จังหวัดพังงา
----
>>> มหาวิทยาลัยฯ ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมอนุโมทนาบำเพ็ญกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน โดยร่วมทำบุญได้ที่ กองคลัง ชั้น 1 อาคารสำนักงานอธิการบดี หรือโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารออมสิน ชื่อบัญชี "เงินบริจาคเพื่อการกุศล ม.ร."เลขที่บัญชี 050311101583 พร้อมข้อมูลเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก และเอกสารการโอนเงินมาที่กองคลัง เพื่อบันทึกผ่านระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ของกรมสรรพากร โทร. 0-2310-8142, 0-2310-8051 หรือร่วมทำบุญได้ที่ ตู้รับเงินหน้าอาคารสำนักงานอธิการบดี / คณะ / สำนัก สถาบัน และที่สาขาวิทยบริการฯ ทุกแห่ง

13 ตุลาคม 2564วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ......น้อมรำลึกในพระมหาก...
12/10/2021

13 ตุลาคม 2564
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
......
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

13 ตุลาคม 2564
วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
......
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร
คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา
มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ข่าวดีจ้าาาา...!!! เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2564 (เพิ่มเติม)#ทางอินเทอร์เน็ต #ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั้งนักศึก...
12/10/2021

ข่าวดีจ้าาาา...!!! เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2564 (เพิ่มเติม)
#ทางอินเทอร์เน็ต #ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ทั้งนักศึกษาปริญญาตรี และผู้สมัคร Pre-degree
📍📍 ระหว่างวันที่ 14 - 24 ตุลาคม 2564
ทาง www.iregis2.ru.ac.th
----
👉 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษาใน ม.รามคำแหง ที่เตรียมเอกสาร หลักฐานการสมัครครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ไม่สามารถสมัครด้วยตนเองได้ทันตามกำหนด
-------
*** #ผู้สมัครจะได้รับสิทธิ์ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัย #ร้อยละ20ของเงินค่าสมัครทั้งหมด #ยกเว้นค่าเทียบโอนหน่วยกิต
----
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับสมัครฯ สวป. โทร. 0-2310-8614-15, 0-2310-8623-24 หรือที่ Facebook : สวป.ม.รามคำแหง

ข่าวดีจ้าาาา...!!! เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 1/2564 (เพิ่มเติม)
#ทางอินเทอร์เน็ต #ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
ทั้งนักศึกษาปริญญาตรี และผู้สมัคร Pre-degree
📍📍 ระหว่างวันที่ 14 - 24 ตุลาคม 2564
ทาง www.iregis2.ru.ac.th
----
👉 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัคร/ผู้สนใจเข้าศึกษาใน ม.รามคำแหง ที่เตรียมเอกสาร หลักฐานการสมัครครบถ้วน ถูกต้อง สมบูรณ์ และเป็นการอำนวยความสะดวกให้ผู้ที่ไม่สามารถสมัครด้วยตนเองได้ทันตามกำหนด
-------
*** #ผู้สมัครจะได้รับสิทธิ์ลดภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาจากมหาวิทยาลัย #ร้อยละ20ของเงินค่าสมัครทั้งหมด #ยกเว้นค่าเทียบโอนหน่วยกิต
----
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายรับสมัครฯ สวป. โทร. 0-2310-8614-15, 0-2310-8623-24 หรือที่ Facebook : สวป.ม.รามคำแหง

ม.รามฯ เชิญชวนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ 11 ต.ค.นี้และสามารถดาวน์โหลดหนังสือปฐมนิเทศ ปี 2564ได้ที่ shorturl.asia/elDqk ...
07/10/2021

ม.รามฯ เชิญชวนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ 11 ต.ค.นี้
และสามารถดาวน์โหลดหนังสือปฐมนิเทศ ปี 2564
ได้ที่ shorturl.asia/elDqk หรือ www.ru.ac.th
--------
>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด้วยระบบออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) ซึ่งนักศึกษาสามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.ru.ac.th หรือ www.techno.ru.ac.th เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักมหาวิทยาลัยรามคำแหง และสร้างความคุ้นเคยกับสถาบัน เข้าใจระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา
----
>> โดยในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานให้โอวาท ต่อด้วยการบรรยายพิเศษสร้างแรงบันดาลใจความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จจากศิษย์เก่า ม.ร. และช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. เป็นการแนะนำการเรียน ระบบการเรียนการสอน การสอบไล่ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา จาก สำนักบริการวิชาการและทดสอบประเมินผล สถาบันคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา สำนักหอสมุดกลาง กองกิจการนักศึกษา และกองงานวิทยาเขตบางนา เป็นต้น
----
>>> สำหรับ นักศึกษาส่วนภูมิภาค สามารถเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ได้ที่สาขาวิทยบริการฯ ทุกแห่ง ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และหากไม่สะดวกเข้าร่วมการปฐมนิเทศ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จากส่วนกลางได้เช่นกัน
----
>>> ขอเชิญนักศึกษาใหม่เข้าร่วมรับชมพิธีปฐมนิเทศออนไลน์และร่วมปฐมนิเทศ ณ สาขาวิทยบริการฯ ทุกแห่ง ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ตามกำหนดการดังกล่าว สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองงานวิทยาเขตบางนา โทร.0-2397-6308

ม.รามฯ เชิญชวนปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ออนไลน์ 11 ต.ค.นี้
และสามารถดาวน์โหลดหนังสือปฐมนิเทศ ปี 2564
ได้ที่ shorturl.asia/elDqk หรือ www.ru.ac.th
--------
>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง จัดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ด้วยระบบออนไลน์ ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. โดยถ่ายทอดสดจากสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (หัวหมาก) ซึ่งนักศึกษาสามารถรับชมผ่านทางเว็บไซต์ www.ru.ac.th หรือ www.techno.ru.ac.th เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จักมหาวิทยาลัยรามคำแหง และสร้างความคุ้นเคยกับสถาบัน เข้าใจระบบการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย รวมทั้งได้รับทราบข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับนักศึกษา
----
>> โดยในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงษ์ ปราบใหญ่ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นประธานให้โอวาท ต่อด้วยการบรรยายพิเศษสร้างแรงบันดาลใจความมุ่งมั่นสู่ความสำเร็จจากศิษย์เก่า ม.ร. และช่วงบ่าย เวลา 13.00-16.00 น. เป็นการแนะนำการเรียน ระบบการเรียนการสอน การสอบไล่ และข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่นักศึกษา จาก สำนักบริการวิชาการและทดสอบประเมินผล สถาบันคอมพิวเตอร์ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา สำนักหอสมุดกลาง กองกิจการนักศึกษา และกองงานวิทยาเขตบางนา เป็นต้น
----
>>> สำหรับ นักศึกษาส่วนภูมิภาค สามารถเข้าร่วมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ได้ที่สาขาวิทยบริการฯ ทุกแห่ง ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป และหากไม่สะดวกเข้าร่วมการปฐมนิเทศ สามารถรับชมการถ่ายทอดสดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จากส่วนกลางได้เช่นกัน
----
>>> ขอเชิญนักศึกษาใหม่เข้าร่วมรับชมพิธีปฐมนิเทศออนไลน์และร่วมปฐมนิเทศ ณ สาขาวิทยบริการฯ ทุกแห่ง ในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.00 น. ตามกำหนดการดังกล่าว สอบถามรายละเอียดได้ที่ กองงานวิทยาเขตบางนา โทร.0-2397-6308

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 ทั้งส่วนกลาง (หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค (23 จ...
07/10/2021

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 ทั้งส่วนกลาง (หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค (23 จังหวัด)
พร้อมลดค่าเล่าเรียน 50%
-------
📧 #ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis2.ru.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้ - 10 ตุลาคม 2564
📌 #สมัครด้วยตนเองที่ สาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด
📌ระหว่างวันที่ 7 - 10 ตุลาคม 2564 (ทุกวัน)
#พร้อมปรับลดค่าเล่าเรียน50% สำหรับผู้สมัครทุกรายตามมติคณะรัฐมนตรีและกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
📌📌 รวมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6
--
👉 ทั้งนี้ เปิดรับสมัครนักศึกษาส่วนกลาง (ม.ร.หัวหมาก) ใน 11 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์
--
👉👉 สำหรับ ส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครใน 4 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสื่อสารมวลชน และคณะรัฐศาสตร์ ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี ปราจีนบุรี อำนาจเจริญ นครพนม แพร่ นครราชสีมา นครศรีธรรมราช สุโขทัย ขอนแก่น ศรีสะเกษ ตรัง อุดรธานี ลพบุรี หนองบัวลำภู ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี สุรินทร์ บุรีรัมย์ สงขลา เชียงใหม่ เชียงราย และพังงา
--
👉👉👉 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานแล้วมีวุฒิอนุปริญญาได้ศึกษาเพิ่มเติมหรือเรียนปริญญาใบที่ 2 โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากขึ้นทำให้สำเร็จการศึกษาเร็วขึ้น
---
📌📌 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายรับสมัคร สวป. ม.ร. หัวหมาก และที่สาขาวิทยบริการฯ ทุกแห่ง โทร. 0-2310-8614-15, 0-2310-8623-24, www.ru.ac.th หรือที่ Facebook : PR Ramkhamhaeng University
......
หากนักศึกษาไม่สามารถดำเนินการสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะมาสมัครด้วยตนเองที่ ม.ร. สามารถมาติดต่อได้ที่อาคาร สวป. ชั้น 3 ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา ..หรือมาติดต่อที่อาคารเวียงคำ (VKB) ชั้น 2 ..โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการเป็นรายบุคคลภายใต้มาตรการการควบคุมโรคระบาดอย่างเข้มงวดตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐค่ะ

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 1 ปีการศึกษา 2564 ทั้งส่วนกลาง (หัวหมาก) และส่วนภูมิภาค (23 จังหวัด)
พร้อมลดค่าเล่าเรียน 50%
-------
📧 #ทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis2.ru.ac.th
ตั้งแต่บัดนี้ - 10 ตุลาคม 2564
📌 #สมัครด้วยตนเองที่ สาขาวิทยบริการฯ 23 จังหวัด
📌ระหว่างวันที่ 7 - 10 ตุลาคม 2564 (ทุกวัน)
#พร้อมปรับลดค่าเล่าเรียน50% สำหรับผู้สมัครทุกรายตามมติคณะรัฐมนตรีและกระทรวงการอุดมศึกษาฯ
📌📌 รวมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6
--
👉 ทั้งนี้ เปิดรับสมัครนักศึกษาส่วนกลาง (ม.ร.หัวหมาก) ใน 11 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์
--
👉👉 สำหรับ ส่วนภูมิภาค เปิดรับสมัครใน 4 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ คณะบริหารธุรกิจ คณะสื่อสารมวลชน และคณะรัฐศาสตร์ ณ สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ 23 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี ปราจีนบุรี อำนาจเจริญ นครพนม แพร่ นครราชสีมา นครศรีธรรมราช สุโขทัย ขอนแก่น ศรีสะเกษ ตรัง อุดรธานี ลพบุรี หนองบัวลำภู ชัยภูมิ เพชรบูรณ์ กาญจนบุรี สุรินทร์ บุรีรัมย์ สงขลา เชียงใหม่ เชียงราย และพังงา
--
👉👉👉 นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยรามคำแหงยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานแล้วมีวุฒิอนุปริญญาได้ศึกษาเพิ่มเติมหรือเรียนปริญญาใบที่ 2 โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากขึ้นทำให้สำเร็จการศึกษาเร็วขึ้น
---
📌📌 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ฝ่ายรับสมัคร สวป. ม.ร. หัวหมาก และที่สาขาวิทยบริการฯ ทุกแห่ง โทร. 0-2310-8614-15, 0-2310-8623-24, www.ru.ac.th หรือที่ Facebook : PR Ramkhamhaeng University
......
หากนักศึกษาไม่สามารถดำเนินการสมัครทางอินเทอร์เน็ตได้ด้วยตนเอง และประสงค์จะมาสมัครด้วยตนเองที่ ม.ร. สามารถมาติดต่อได้ที่อาคาร สวป. ชั้น 3 ฝ่ายรับสมัครและแนะแนวการศึกษา ..หรือมาติดต่อที่อาคารเวียงคำ (VKB) ชั้น 2 ..โดยจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการเป็นรายบุคคลภายใต้มาตรการการควบคุมโรคระบาดอย่างเข้มงวดตามนโยบายของหน่วยงานภาครัฐค่ะ

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Bangkok
10240

เบอร์โทรศัพท์

+6623108045

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

รับสมัครนักศึกษาใหม่

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สมัครเรียนรามฯผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สมัครเรียนรามฯ:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สร้างเพจนี้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และผู้สนใจอยากเรียนรามคำแหงเข้ามาหาข้อมูลในลักษณะ Onestop Service และสำหรับถามตอบปัญหาการสมัครเรียน ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ทำไมส่วนภูมิภาค ลงทะเบียน 1/2564 ทางอินเตอร์เนตไม่ได้ ตั้งแต่เช้าแล้ว เสียเวลามาก ทาง application ก็ใช้ไม่ได้ ถามก็ไม่ตอบ
หลักสูตร ป.โท MBA มีสาขาอะไรบ้าง และรับสมัครอยู่มั้ยครับ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง #เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 #สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 (#พิเศษรับลดค่าหน่วยกิต 20% ในภาค 1/64) (#วันเวลาเรียน เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.) (#สถานที่เรียน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก) #ส่งเอกสารการสมัครหรือสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานโครงการฯ ห้อง 0304 ชั้น 3 อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 084-917-5337 #หรือinbox มาที่ https://www.facebook.com/islocal.ru
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง #เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 #สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 (#พิเศษรับลดค่าหน่วยกิต 20% ในภาค 1/64) (#วันเวลาเรียน เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.) (#สถานที่เรียน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก) #ส่งเอกสารการสมัครหรือสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานโครงการฯ ห้อง 0304 ชั้น 3 อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 084-917-5337 #หรือinbox มาที่ https://www.facebook.com/islocal.ru
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง #เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 #สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 19 สิงหาคม 2564 (#พิเศษรับลดค่าหน่วยกิต 20% ในภาค 1/64) (#วันเวลาเรียน เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.) (#สถานที่เรียน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก) #ส่งเอกสารการสมัครหรือสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานโครงการฯ ห้อง 0304 ชั้น 3 อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 084-917-5337 #หรือinbox มาที่ https://www.facebook.com/islocal.ru
โทษนะครับอันนี้ต้องกรอกอะไรครับ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง #เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 #สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 (#วันเวลาเรียน เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.) (#สถานที่เรียน คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก) #ส่งเอกสารการสมัครหรือสมัครได้ด้วยตนเองที่ สำนักงานโครงการฯ ห้อง 0304 ชั้น 3 อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 16.30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ #สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 084-917-5337 #หรือinbox มาที่ Islocal Ramkhamhaeng
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโท) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (เรียนเสาร์ - อาทิตย์ เวลา 08.00 - 17.00 น.) ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 5 กรกฎาคม 2564 สมัครได้ทุกวันที่ สำนักงานโครงการฯ ห้อง 0304 ชั้น 3 อาคารศรีศรัทธา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง (จันทร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 - 16.30 น.) ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 084-917-5337
ตอนนี้คู่มือเรียนรามยังจำหน่ายอยู่หรือเปล่าคะ
ไม่ทราบว่าเปิดรับ ป.โทด้วยไหมค่ะ
สวัสดีค่ะรับสมัครนักเรียนชาวต่างชาติไหมคะ หนูเป็นสาวลาวสมัครเรียนรามต้องมีเอกสารอะไรบ้างคะ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 (เปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.islocal.ru.ac.th/index.php/2019-01-24-09-29-07 https://www.facebook.com/islocal.ru/ (สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 084-917-5337