สมัครเรียนรามฯ

สมัครเรียนรามฯ เฟสบุ้คนี้คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร.สร้างขึ้นเพื่อถามตอบปัญหาการสมัครเรียนรามคำแหง คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ม.ร.สร้างเฟสนี้ให้ทุกคณะหรือโครงการต่างๆในมหาวิทยาลัยมาประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ และสำหรับให้ผู้สนใจอยากเรียนรามคำแหงเข้ามาหาข้อมูลในลักษณะ Onestop Service และสำหรับถามตอบเฉพาะปัญหาการสมัครเรียนเท่านั้น ไม่รับตอบปัญหาอื่นๆ
(231)

เปิดเหมือนปกติ

#ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหงเรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)>>> ตามประกาศกระ...
22/12/2020

#ประกาศมหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
>>> ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่องมาตรการและการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ฉบับที่ 8 และประกาศกรุงเทพมหานคร 10 มาตรการ เพื่อป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 ในจังหวัดกรุงเทพมหานคร ลงวันที่ 21 ธันวาคม 2563 แล้วนั้น
>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง พร้อมดำเนินการตามประกาศดังกล่าว จึงขอให้หน่วยงานและบุคลากรของมหาวิทยาลัยถือปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และศบค. กำหนดอย่างเคร่งครัดโดยเคร่งครัด ....ตามประกาศด้านล่างนี้ 👇👇

ม.รามคำแหง ประกาศแนวทางในการปฏิบัติของนักศึกษาและบุคลากรเนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร---------...
20/12/2020

ม.รามคำแหง ประกาศแนวทางในการปฏิบัติของนักศึกษาและบุคลากร
เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ที่จังหวัดสมุทรสาคร
---------------
>>> ตามที่ เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โควิด-19) ในจังหวัดสมุทรสาคร เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2563 และทางจังหวัดได้ขอความร่วมมือให้ผู้พักอาศัยในจังหวัด งดเดินทางออกนอกพื้นที่เป็นการชั่วคราวจนถึงวันที่ 3 มกราคม 2564 นั้น
>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง มีความห่วงใยในสถานการณ์ดังกล่าว จึงมีมาตรการที่จะป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ดังนี้
👉 1) ให้บุคลากรทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน ที่มีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ปฏิบัติงานที่บ้าน (Work from home) ตามความเหมาะสม โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและความต่อเนื่องในการทำงานเป็นสำคัญ ทั้งนี้ให้ประสานงานกับผู้บังคับบัญชาเบื้องต้นด้วย
👉👉 2) นักศึกษาปริญญาตรี (ภาคปกติ) ที่มีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ขอให้เรียนผ่านสื่อออนไลน์ ใน 2 ระบบ ได้แก่ รับชมการถ่ายทอดสดการบรรยายผ่านระบบ RU Cyber Classroom และการรับชมการบรรยายย้อนหลังผ่านระบบ Course on-demand ทาง www.ru.ac.th
👉👉👉 3) นักศึกษาปริญญาตรีโครงการพิเศษ ปริญญาโท และปริญญาเอก ที่มีภูมิลำเนาหรือที่พักอาศัยอยู่ในจังหวัดสมุทรสาคร ให้เรียนผ่านสื่อออนไลน์เช่นกัน หากมีการสอบในช่วงเวลาดังกล่าว ขอให้นักศึกษา ติดต่อประสานกับโครงการฯที่สังกัดโดยตรง เพื่อผ่อนผันการสอบต่อไป
......
>>> นอกจากนี้ มหาวิทยาลัย ใคร่ขอความร่วมมือบุคลากรและนักศึกษา ให้ระมัดระวังและปฏิบัติตนตามแนวทางการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข และรักษาระยะห่างทางสังคม รวมทั้งหลีกเลี่ยงการอยู่ในสถานที่ชุมนุมชน ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของทุกท่าน

พรุ่งนี้..!! รับ นศ.ใหม่ (เพิ่มเติม) 18 - 20 ธ.ค.นี้------------->>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีกา...
17/12/2020

พรุ่งนี้..!! รับ นศ.ใหม่ (เพิ่มเติม) 18 - 20 ธ.ค.นี้
-------------
>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) เฉพาะส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2563 (ทุกวัน) เวลา 08.30 – 15.30 น. ที่ อาคารเวียงคำ (VKB) ชั้น 1 ม.ร. (หัวหมาก)
>>> เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครและผู้สนใจจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ยังเตรียมเอกสารหลักฐานไม่พร้อม หรือพลาดโอกาสจากการรับสมัครในช่วงแรก สามารถดำเนินการสมัครได้ และยังเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.iregis2.ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้- 20 ธันวาคม 2563 นอกจากนี้ ยังเปิดรับนักเรียนชั้นม.ปลาย สมัครเรียนในระบบ Pre-degree (ใช้วุฒิ ม.3) และผู้ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตหรือผู้สมัครเรียนปริญญาที่ 2 ด้วย
------
>>> ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ www.ru.ac.th , www.iregis2.ru.ac.th หรือที่ www.iregis.ru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2310-8614-24 หรือที่ FB: PR Ramkhamhaeng University

📣📣#ลงทะเบียนเรียนภาค 2/63 #สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาคทุกคน  ทั้งพรีดีกรี และปกติ ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 256...
14/12/2020

📣📣#ลงทะเบียนเรียนภาค 2/63 #สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาคทุกคน ทั้งพรีดีกรี และปกติ
ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 นศ.สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง
🖥1. ทาง Internet ที่ http://www.iregis2.ru.ac.th/rb_prog/index.jsp
📱2. ทาง Application https://play.google.com/store/apps/details?id=th.ac.ru.computer.Nessy (หากเคยติดตั้งแอพแล้ว อัพเดททุกครั้งก่อนลงทะเบียนเรียน)
✅นศ.สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 21.00 น.
และชำระเงินภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 21.30 น.
✅นศ.สามารถชำระเงินได้ 3 ช่องทางคือ
1. เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์
2. QR Code ผ่าน Application ธนาคาร
3. Counter Service 7-11 ทุกสาขา
✅นศ.สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ทาง https://beta-e-service.ru.ac.th/
หลังจากชำระเงินแล้ว 3-5 วันทำการ (กรณีไม่สามารถพิมพ์ใบเสร็จฯ ได้ ติดต่อ สวป. 0-2310-8616, 0-2310-8626)
✅คู่มือลงทะเบียนเรียน นศ.ภูมิภาค ภาค 2/63 https://drive.google.com/file/d/1bQAjTCGXZyW6zokanabVB-tRE4a1Fr9_/view?usp=sharing

✅กรณีเกิดปัญหาการใช้ระบบงาน สอบถามได้ได้ที่ https://www.facebook.com/Dev00rucom-321355311323979/

📣📣#ลงทะเบียนเรียนภาค 2/63 #สำหรับนักศึกษาปริญญาตรีส่วนภูมิภาคทุกคน ทั้งพรีดีกรี และปกติ #การลงทะเบียนให้ดูรายวิชาที่กำหนดในหลักสูตรของคณะที่นักศึกษาเลือกไว้
ระหว่างวันที่ 14-18 ธันวาคม 2563 นศ.สามารถลงทะเบียนได้ 2 ช่องทาง
🖥1. ทาง Internet ที่ http://www.iregis2.ru.ac.th/rb_prog/index.jsp
📱2. ทาง Application https://play.google.com/store/apps/details?id=th.ac.ru.computer.Nessy (หากเคยติดตั้งแอพแล้ว อัพเดททุกครั้งก่อนลงทะเบียนเรียน)
✅นศ.สามารถลงทะเบียนได้ถึงวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 21.00 น.
และชำระเงินภายในวันที่ 18 ธันวาคม 2563 เวลา 21.30 น.
✅นศ.สามารถชำระเงินได้ 3 ช่องทางคือ
1. เคาน์เตอร์ธนาคารไทยพาณิชย์
2. QR Code ผ่าน Application ธนาคาร
3. Counter Service 7-11 ทุกสาขา
✅นศ.สามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้ทาง https://beta-e-service.ru.ac.th/
หลังจากชำระเงินแล้ว 3-5 วันทำการ (กรณีไม่สามารถพิมพ์ใบเสร็จฯ ได้ ติดต่อ สวป. 0-2310-8616, 0-2310-8626)
✅คู่มือลงทะเบียนเรียน นศ.ภูมิภาค ภาค 2/63 https://drive.google.com/file/d/1bQAjTCGXZyW6zokanabVB-tRE4a1Fr9_/view?usp=sharing

✅กรณีเกิดปัญหาการใช้ระบบงาน สอบถามได้ได้ที่ https://www.facebook.com/Dev00rucom-321355311323979/

ม.รามฯ รับ นศ.ใหม่ (เพิ่มเติม) 18 - 20 ธ.ค.นี้------------->>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา...
08/12/2020

ม.รามฯ รับ นศ.ใหม่ (เพิ่มเติม) 18 - 20 ธ.ค.นี้
-------------
>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 (เพิ่มเติม) เฉพาะส่วนกลาง ระหว่างวันที่ 18 - 20 ธันวาคม 2563 (ทุกวัน) เวลา 08.30 – 15.30 น. ที่ อาคารเวียงคำ (VKB) ชั้น 1 ม.ร. (หัวหมาก)
>>> เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สมัครและผู้สนใจจะเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหงที่ยังเตรียมเอกสารหลักฐานไม่พร้อม หรือพลาดโอกาสจากการรับสมัครในช่วงแรก สามารถดำเนินการสมัครได้ และยังเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.iregis2.ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้- 20 ธันวาคม 2563 นอกจากนี้ ยังเปิดรับนักเรียนชั้นม.ปลาย สมัครเรียนในระบบ Pre-degree (ใช้วุฒิ ม.3) และผู้ใช้สิทธิ์เทียบโอนหน่วยกิตหรือผู้สมัครเรียนปริญญาที่ 2 ด้วย
------
>>> ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปที่ www.ru.ac.th , www.iregis2.ru.ac.th หรือที่ www.iregis.ru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2310-8614-24 หรือที่ FB: PR Ramkhamhaeng University

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูม...
04/12/2020

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร
มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันที่ 5 ธันวาคม 2563
-----
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร
และนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง

พรุ่งนี้แล้วนะ!!ม.รามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ (เฉพาะส่วนกลาง ที่ ม.ร.หัวหมาก)สมัครด้วยตนเอง : 4-7 ธ.ค.63ทางอินเทอร์เน็ต : บ...
03/12/2020

พรุ่งนี้แล้วนะ!!
ม.รามคำแหง รับนักศึกษาใหม่ (เฉพาะส่วนกลาง ที่ ม.ร.หัวหมาก)
สมัครด้วยตนเอง : 4-7 ธ.ค.63
ทางอินเทอร์เน็ต : บัดนี้-7 ธ.ค.63
ดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการรับสมัครได้ที่
www.ru.ac.th , www.iregis2.ru.ac.th หรือที่ www.iregis.ru.ac.th
หากไม่ได้เตรียมมา ..จุดรับสมัคร ชั้น 2 อาคารหอประชุมฯ มีใบสมัครแจกฟรี
--------------
>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 เฉพาะส่วนกลาง (หัวหมาก)
-
👉👉สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2563 (ทุกวัน)
ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ม.ร. (หัวหมาก)
-
👉👉รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis2.ru.ac.th บัดนี้ - 7 ธันวาคม 2563

👉👉รวมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6
👉👉และยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานแล้วมีวุฒิอนุปริญญาได้ศึกษาเพิ่มเติม หรือเรียนปริญญาใบที่ 2 โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากขึ้นทำให้สำเร็จการศึกษาเร็วขึ้น
-----
>>> ทั้งนี้ เปิดรับสมัครนักศึกษาส่วนกลาง (ม.ร.หัวหมาก) ใน 13 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์
-----
>>> ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ www.ru.ac.th , www.iregis2.ru.ac.th หรือที่ www.iregis.ru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. 0-2310-8614-24 หรือที่ FB: PR Ramkhamhaeng University

แถลงการณ์มหาวิทยาลัยรามคำแหงเรื่อง  การใช้ความรุนแรงในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง_________>>>   กรณีเหตุการณ์ความรุนแร...
22/10/2020

แถลงการณ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
เรื่อง การใช้ความรุนแรงในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
_________
>>> กรณีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก เมื่อเวลาประมาณ 17.30 น. เศษ ของวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นั้น มหาวิทยาลัยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้
>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอเรียนชี้แจงว่า ในช่วงบ่ายของวันที่ 21 ตุลาคม 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้ทราบว่าจะมีการชุมนุม ของทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้น ซึ่งทั้งสองฝ่ายไม่ได้แจ้งขออนุญาตจากทางมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด มหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจเนื่องจากได้ทราบว่ากลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายมีนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าร่วมด้วย ด้วยเหตุนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี จึงได้เจรจากับ ทั้งสองฝ่ายให้จัดกิจกรรมต่างช่วงเวลากันเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเผชิญหน้า แต่ได้รับการปฏิเสธ ส่วนกลุ่มเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย ได้ให้ความร่วมมือในการย้ายสถานที่จัดกิจกรรมมาเป็นบริเวณด้านหน้าตึกอธิการบดี และทั้งสองฝ่ายได้รับปากอย่างจริงจังว่าจะไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงใด ๆ
>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงขอเรียนชี้แจงดังต่อไปนี้
1. มหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรง และขอตำหนิกลุ่มบุคคล ที่กระทำการดังกล่าว
2. มหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่ปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกของนักศึกษา
3. มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอให้ทุกฝ่ายยึดมั่นในหลักสันติวิธี และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพและจัดกิจกรรมทางการเมืองในกรอบของกฎหมาย
4. มหาวิทยาลัยรามคำแหงพร้อมให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย หรือความช่วยเหลืออื่นใดแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563
5. มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และหากพบว่ามีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าไปเกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยจะดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัดต่อไป
6. มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีความห่วงใยในสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้น และขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายมีความอดกลั้น ยึดมั่นในหลักการสันติวิธี และให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ในความคิดเห็นที่แตกต่างของประชาชน

#แถลงการณ์มหาวิทยาลัยรามคำแหง
#เรื่องการใช้ความรุนแรงในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหง
.............
>>>> กรณีเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก เมื่อเวลาประมาณ 17.30 น. เศษ ของวันที่ 21 ตุลาคม 2563 นั้น มหาวิทยาลัยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและขอแสดงความห่วงใยต่อผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในครั้งนี้
>>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอเรียนชี้แจงว่า ในช่วงบ่ายของวันที่ 21 ตุลาคม 2563
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี ได้ทราบว่าจะมีการชุมนุม ของทั้งสองฝ่ายเกิดขึ้น ซึ่งทั้งสองฝ่ายไม่ได้แจ้งขออนุญาตจากทางมหาวิทยาลัยแต่อย่างใด มหาวิทยาลัยไม่ได้นิ่งนอนใจเนื่องจากได้ทราบว่ากลุ่มผู้ชุมนุมทั้งสองฝ่ายมีนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเข้าร่วมด้วย ด้วยเหตุนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วุฒิศักดิ์ ลาภเจริญทรัพย์ รักษาราชการแทนอธิการบดี จึงได้เจรจากับ ทั้งสองฝ่ายให้จัดกิจกรรมต่างช่วงเวลากันเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุเผชิญหน้า แต่ได้รับการปฏิเสธ ส่วนกลุ่มเครือข่ายรามคำแหงเพื่อประชาธิปไตย ได้ให้ความร่วมมือในการย้ายสถานที่จัดกิจกรรมมาเป็นบริเวณด้านหน้าตึกอธิการบดี และทั้งสองฝ่ายได้รับปากอย่างจริงจังว่าจะไม่ให้เกิดเหตุรุนแรงใด ๆ
........
>>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง จึงขอเรียนชี้แจงดังต่อไปนี้
1. มหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่เห็นด้วยกับการใช้ความรุนแรง และขอตำหนิกลุ่มบุคคล ที่กระทำการดังกล่าว
2. มหาวิทยาลัยรามคำแหงไม่ปิดกั้นเสรีภาพในการแสดงออกของนักศึกษา
3. มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอให้ทุกฝ่ายยึดมั่นในหลักสันติวิธี และเรียกร้องให้ทุกฝ่ายเคารพและจัดกิจกรรมทางการเมืองในกรอบของกฎหมาย
4. มหาวิทยาลัยรามคำแหงพร้อมให้ความช่วยเหลือทางด้านกฎหมาย หรือความช่วยเหลืออื่นใดแก่ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยรามคำแหงเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2563
5. มหาวิทยาลัยรามคำแหงจะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และหากพบว่ามีบุคลากรของมหาวิทยาลัยเข้าไปเกี่ยวข้อง มหาวิทยาลัยจะดำเนินการทางวินัยอย่างเคร่งครัดต่อไป
6. มหาวิทยาลัยรามคำแหงมีความห่วงใยในสถานการณ์บ้านเมืองที่เกิดขึ้น และขอเรียกร้องให้ทุกฝ่ายมีความอดกลั้น ยึดมั่นในหลักการสันติวิธี และให้ความเคารพซึ่งกันและกัน ในความคิดเห็นที่แตกต่างของประชาชน

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 เฉพาะส่วนกลาง (หัวหมาก) สมัครด้วยตนเอง ระหว...
19/10/2020
ม.รามฯ รับนศ.ใหม่ 4-7 ธ.ค.-สมัครผ่านเน็ตได้ตั้งแต่บัดนี้

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 เฉพาะส่วนกลาง (หัวหมาก) สมัครด้วยตนเอง ระหว่างวันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2563 (ทุกวัน) ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ม.ร. (หัวหมาก) และเปิดรับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis2.ru.ac.th ตั้งแต่บัดนี้ - 7 ธันวาคม 2563 และทางไปรษณีย์ ตั้งแต่บัดนี้ - 20 พฤศจิกายน 2563 รวมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6 และยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานแล้วมีวุฒิอนุปริญญาได้ศึกษาเพิ่มเติม หรือเรียนปริญญาใบที่ 2 โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากขึ้นทำให้สำเร็จการศึกษาเร็วขึ้น

ทั้งนี้ เปิดรับสมัครนักศึกษาส่วนกลาง (ม.ร.หัวหมาก) ใน 13 คณะ ได้แก่ คณะนิติศาสตร์ บริหารธุรกิจ มนุษยศาสตร์ ศึกษาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ รัฐศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ สื่อสารมวลชน ศิลปกรรมศาสตร์ พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ คณะทัศนมาตรศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและระเบียบการรับสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่ www.ru.ac.th , www.iregis2.ru.ac.th หรือที่ www.regsi.ru.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร.0-2310-8614-24 หรือที่ FB: PR Ramkhamhaeng University

มหาวิทยาลัยรามคำแหง รับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 เฉพาะส่วนกลาง (หัวหมาก) สมัครด้วย...

PR Ramkhamhaeng University
14/10/2020

PR Ramkhamhaeng University

กลับมาแล้วจ้าาาาา
#เชิญชวนเป็นสมาชิก line official account
👉---- @rutoday -----👈
อย่าลืมใส่ @ ข้างหน้าด้วยน้าาาาา

👉👉 มหาวิทยาลัยเพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข่าวสารแก่นักศึกษาและประชากรชาวรามคำแหง ผ่าน line official account : @rutoday นำเสนอข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการเรียนการสอน และกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมนักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
------
👉👉ขอเชิญชวนนักศึกษา บุคลากร ศิษย์เก่า และผู้สนใจ ร่วมเป็นสมาชิกเพื่อติดตามข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยได้
------
>>> โดย search ID ว่า @rutoday (อย่าลืมใส่ @ นำหน้า) หรือสแกน QR CODE ของ line official account
@rutoday จากเพจนี้ได้เลยจ้าาาา....

👉🏻 ⚙️ รับสมัครนักศึกษาใหม่เทอม2/2563จ.19 ต.ค.-ศ.18 ธ.ค. 2563⚙️ทุกหลักสูตรวิศวกรรมควบคุมได้รับการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร...
09/10/2020

👉🏻 ⚙️ รับสมัครนักศึกษาใหม่เทอม2/2563
จ.19 ต.ค.-ศ.18 ธ.ค. 2563

⚙️ทุกหลักสูตรวิศวกรรมควบคุมได้รับการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร (สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถขอสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้)

💡 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 4 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (กลุ่ม1 และกลุ่ม2)
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (กลุ่ม1 และกลุ่ม2)
3. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (กลุ่ม1 และกลุ่ม2)
4. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (กลุ่ม1*)
✔ เปิดการเรียนการสอน
👉🏻(กลุ่ม1) : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30 - 16.30 น. วันเสาร์ และ/หรือ วันอาทิตย์
👉🏻 (กลุ่ม2) : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา18.00 - 21.00 น. วันเสาร์ และ/หรือ วันอาทิตย์
👉🏻 (กลุ่ม1*): วันศุกร์ เวลา18.00 - 21.00 น. วันเสาร์และอาทิตย์เต็มวัน

⚙️ชำระค่าลงทะเบียนเรียนด้วย แคชเชียร์เช็ค หรือ บัตรเครดิต(เช่น บัตรเครดิต ธ.ทหารไทย แบ่งชำระฯ ของคณะฯ 3 เดือน ดอกเบี้ย0%) หรือ ทุน กยศ./กรอ.

☎️ 091-093-0451 , 02-310-8577-8 ต่อ233
www.eng.ru.ac.th

👉🏻 ⚙️ รับสมัครนักศึกษาใหม่เทอม2/2563
จ.19 ต.ค.-ศ.18 ธ.ค. 2563

⚙️ทุกหลักสูตรวิศวกรรมควบคุมได้รับการรับรองปริญญาจากสภาวิศวกร (สำเร็จการศึกษาแล้วสามารถขอสอบเพื่อรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้)

💡 หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) 5 สาขาวิชา ดังนี้
1. สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (กลุ่ม1 และกลุ่ม2)
2. สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (กลุ่ม1 และกลุ่ม2)
3. สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ (กลุ่ม1 และกลุ่ม2)
4. สาขาวิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (กลุ่ม1*)
5. สาขาวิชาวิศวกรรมพลังงาน (กลุ่ม1 หรือกลุ่ม1*)
✔ เปิดการเรียนการสอน
👉🏻(กลุ่ม1) : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30 - 16.30 น. วันเสาร์ และ/หรือ วันอาทิตย์
👉🏻 (กลุ่ม2) : วันจันทร์-ศุกร์ เวลา18.00 - 21.00 น. วันเสาร์ และ/หรือ วันอาทิตย์
👉🏻 (กลุ่ม1*): วันศุกร์ เวลา18.00 - 21.00 น. วันเสาร์และอาทิตย์เต็มวัน

⚙️ชำระค่าลงทะเบียนเรียนด้วย แคชเชียร์เช็ค หรือ บัตรเครดิต(เช่น บัตรเครดิต ธ.ทหารไทย แบ่งชำระฯ ของคณะฯ 3 เดือน ดอกเบี้ย0%) หรือ ทุน กยศ./กรอ.

☎️ 091-093-0451 , 02-310-8577-8 ต่อ233
www.eng.ru.ac.th

PR Ramkhamhaeng University
01/10/2020

PR Ramkhamhaeng University

หลักฐานตามนี้น้าาาา

PR Ramkhamhaeng University
25/09/2020

PR Ramkhamhaeng University

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร 15-19 มีนาคม 2564
-----------
>>> พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ระหว่างวันที่ 15-19 มีนาคม 2564 ณ อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช
.
>>> สำหรับกำหนดการฝึกซ้อมและกำหนดวันรับพระราชทานปริญญาบัตรของแต่ละคณะ มหาวิทยาลัยจะแจ้งให้ทราบต่อไป

PR Ramkhamhaeng University
21/09/2020

PR Ramkhamhaeng University

ข่าวดีมาแล้วจ้าาาา... !!
ม.รามคำแหง รับสมัครนศ.ใหม่ ภาค 2/63
ระหว่างวันที่ 4-7 ธันวาคม 2563
#มาเป็นลูกพ่อขุนฯด้วยกันนะครับ
------------
>>> มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ภาค 2 ปีการศึกษา 2563 (เฉพาะส่วนกลาง)
.
#สมัครด้วยตนเอง
👉👉ระหว่างวันที่ 4 - 7 ธันวาคม 2563 (ทุกวัน) ณ
อาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ม.ร. (หัวหมาก)
.
#รับสมัครทางอินเทอร์เน็ตที่ www.iregis2.ru.ac.th
👉👉ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม - 7 ธันวาคม 2563
.
#รับสมัครทางไปรษณีย์
ระหว่างวั้นที่ 12 ตุลาคม - 20 พฤศจิกายน 2563
.
>>> รวมทั้งเปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายเข้าศึกษาในระบบ Pre-degree เพื่อสะสมหน่วยกิตล่วงหน้า โดยสามารถนำหน่วยกิตมาเทียบโอนได้เมื่อจบ ม.6 และยังเปิดโอกาสให้ผู้ที่ทำงานแล้วมีวุฒิอนุปริญญาได้ศึกษาเพิ่มเติม หรือเรียนปริญญาใบที่ 2 โดยสามารถเทียบโอนหน่วยกิตได้มากขึ้นทำให้สำเร็จการศึกษาเร็วขึ้น
.
👉👉 ผู้สนใจติดตามรายละเอียดต่างๆ ได้จาก www.ru.ac.th , Facebook : PR Ramkhamhaeng University หรือโทร. 0-2310-8614, 0-2310-8615, 0-2310-8623, 0-2310-8624

ที่อยู่

มหาวิทยาลัยรามคำแหง
Bangkok
10240

เบอร์โทรศัพท์

+6623108045

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สมัครเรียนรามฯผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สมัครเรียนรามฯ:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง สร้างเพจนี้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารต่างๆของมหาวิทยาลัยที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา และผู้สนใจอยากเรียนรามคำแหงเข้ามาหาข้อมูลในลักษณะ Onestop Service และสำหรับถามตอบปัญหาการสมัครเรียน ตลอดจนปัญหาที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไม่ทราบว่าเปิดรับ ป.โทด้วยไหมค่ะ
สวัสดีค่ะรับสมัครนักเรียนชาวต่างชาติไหมคะ หนูเป็นสาวลาวสมัครเรียนรามต้องมีเอกสารอะไรบ้างคะ
หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาสหวิทยาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่เข้าศึกษาในระดับปริญญาโท ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 20 สิงหาคม 2563 (เปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ) ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ http://www.islocal.ru.ac.th/index.php/2019-01-24-09-29-07 https://www.facebook.com/islocal.ru/ (สถานที่เรียน มหาวิทยาลัยรามคำแหง หัวหมาก) สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 084-917-5337
สมัครเรียนรามป.โทเรียนเปิดเรียนอีกทีช่วงใหนค่ะ
ขออนุญาตฝากเพจภาษาอังกฤษเล็กๆไว้ด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ https://www.facebook.com/thepassionist
ตามหาเจ้าของกระเป๋าตังค์ใบนี้ผมเก็บได้ #ตามหาเจ้าของ มารับได้ที่ร้าน. #เฮียเชียงหมูทอดสาขาบางาน. นะคับ
ลงสมัคร+อัพโหลดเอกสารจะครบ 7 วันแล้ว ยังขึ้นรอตรวจสอบเอกสารอยุ่เลยค่ะ 😞
จะตรวจสอบรายวิชาเทียบโอนได้อย่างไร
ปีนี้มีใครสมัครเรียนรามบ้างคะหาเพื่อนเข้าจ้า.
มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ ขยายเวลา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ภาค 2 ปี 2562 รุ่นที่ 3 หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) >>> วิชาเอกการจัดการ
ขยายเวลา เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาโท ภาค 2 ปี 2562 โครงการบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต เพื่อความเป็นเลิศ จังหวัดตรัง หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A.) >>> วิชาเอกการจัดการ ค่่าธรรมเนียมตลอดหลักสูตร
เราต้องไปรับตารางสอยได้ตั้งแต่วันไหน และอาคารไหนครับ