สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(The National Human Rights Commission of Thailand - NHRCT) สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

องค์กรตามรัฐธรรมนูญเพื่อการคุ้มครองและส่งเสริมสิทธิมนุษยชน

"รู้สิทธิ รักสิทธิ ไม่ละเมิดสิทธิ"

สายด่วนร้องเรียน 1377

เปิดเหมือนปกติ

สำนักงาน กสม. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พร้อมเครื่องราชสักการะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพ...
02/06/2021

สำนักงาน กสม. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พร้อมเครื่องราชสักการะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

เนื่องด้วยวันที่ 3 มิถุนายน 2564 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสดังกล่าว โดยจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พร้อมเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามนโยบายของรัฐบาล

สำนักงาน กสม. จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พร้อมเครื่องราชสักการะเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2564

เนื่องด้วยวันที่ 3 มิถุนายน 2564 เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติจึงดำเนินการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสดังกล่าว โดยจัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พร้อมเครื่องราชสักการะและพานพุ่ม เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งนี้เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามนโยบายของรัฐบาล

Happy Pride Month : เพราะทุกคนเกิดมาเท่าเทียม    เดือนมิถุนายน ของทุกปีถูกกำหนดให้เป็น Pride Month หรือ เดือนแห่งความภาค...
02/06/2021

Happy Pride Month : เพราะทุกคนเกิดมาเท่าเทียม


เดือนมิถุนายน ของทุกปีถูกกำหนดให้เป็น Pride Month หรือ เดือนแห่งความภาคภูมิใจของคนหลากหลายทางเพศ เพื่อเป็นการรำลึกประวัติศาสตร์การต่อสู้ของ LGBTQ+ รวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงการยอมรับ เคารพ และปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม
.
เมื่อย้อนกลับไปในอดีต การเกิดขึ้นของ “Pride Month” มีที่มาจากการเลือกปฏิบัติ การใช้ความรุนแรงในบาร์ “Stonewall Inn” กลางกรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นพื้นที่ให้คนหลากหลายทางเพศได้เปิดเผยตัวตนหรือแสดงออก ในเช้าวันที่ 28 มิถุนายน ปี 1969 เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจบาร์ดังกล่าวและเกิดเป็นเหตุจลาจลในวงกว้าง จนนำมาสู่การเดินขบวนเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพทางเพศมากขึ้นและกลายเป็นการส่งเสียงเพื่อสิทธิความเท่าเทียมทางเพศไปทั่วโลก
.
ในสังคมไทย แม้ความหลากหลายทางเพศจะได้รับการยอมรับและเปิดกว้างมากขึ้น แต่ยังพบว่ามีการตีตรา แบ่งแยกและเลือกปฏิบัติปรากฏอยู่ ดังนั้น ประชาชนหลายกลุ่มก็มีความพยายามที่จะผลักดันให้เกิดกฎหมายเพื่อให้กลุ่มคนหลากหลายทางเพศได้รับการคุ้มครอง มีสิทธิ รวมทั้งไม่ถูกเลือกปฏิบัติ เพราะไม่ว่าจะเป็นเพศใด “ทุกคนล้วนเท่าเทียม”
“all human beings are born free and equal in dignity and rights”

.
#NHRCT #HumanRights #PrideMonth2021 #LGBTQ+

Happy Pride Month : เพราะทุกคนเกิดมาเท่าเทียม


เดือนมิถุนายน ของทุกปีถูกกำหนดให้เป็น Pride Month หรือ เดือนแห่งความภาคภูมิใจของคนหลากหลายทางเพศ เพื่อเป็นการรำลึกประวัติศาสตร์การต่อสู้ของ LGBTQ+ รวมทั้งเป็นการรณรงค์ให้สังคมตระหนักถึงการยอมรับ เคารพ และปฏิบัติต่อทุกคนอย่างเท่าเทียม
.
เมื่อย้อนกลับไปในอดีต การเกิดขึ้นของ “Pride Month” มีที่มาจากการเลือกปฏิบัติ การใช้ความรุนแรงในบาร์ “Stonewall Inn” กลางกรุงนิวยอร์ก ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งถือเป็นพื้นที่ให้คนหลากหลายทางเพศได้เปิดเผยตัวตนหรือแสดงออก ในเช้าวันที่ 28 มิถุนายน ปี 1969 เจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจบาร์ดังกล่าวและเกิดเป็นเหตุจลาจลในวงกว้าง จนนำมาสู่การเดินขบวนเรียกร้องสิทธิ เสรีภาพทางเพศมากขึ้นและกลายเป็นการส่งเสียงเพื่อสิทธิความเท่าเทียมทางเพศไปทั่วโลก
.
ในสังคมไทย แม้ความหลากหลายทางเพศจะได้รับการยอมรับและเปิดกว้างมากขึ้น แต่ยังพบว่ามีการตีตรา แบ่งแยกและเลือกปฏิบัติปรากฏอยู่ ดังนั้น ประชาชนหลายกลุ่มก็มีความพยายามที่จะผลักดันให้เกิดกฎหมายเพื่อให้กลุ่มคนหลากหลายทางเพศได้รับการคุ้มครอง มีสิทธิ รวมทั้งไม่ถูกเลือกปฏิบัติ เพราะไม่ว่าจะเป็นเพศใด “ทุกคนล้วนเท่าเทียม”
“all human beings are born free and equal in dignity and rights”

.
#NHRCT #HumanRights #PrideMonth2021 #LGBTQ+

สำนักงาน กสม. ประกาศรับสมัครข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และข้าราชการตามกฎหมายอื่น ตำแหน่งประเภทอำนวย...
01/06/2021

สำนักงาน กสม. ประกาศรับสมัครข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และข้าราชการตามกฎหมายอื่น ตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น (ผู้อำนวยการต้น)

สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (สำนักงาน กสม.) ได้ประกาศรับสมัครข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และข้าราชการตามกฎหมายอื่น เข้ารับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการระดับต้น (ผู้อำนวยการต้น) จำนวน 8 ตำแหน่ง โดยกำหนดรับสมัครระหว่างวันที่ 7 – 25 มิถุนายน 2564 ในวันราชการ ระหว่างเวลา 08.30 – 16.30 น. ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบต่าง ๆ ได้ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ http://www.nhrc.or.th หัวข้อข่าวสมัครงาน

หรือ
http://www.nhrc.or.th/News/Job-News/18692.aspx

The new NHRCT taking up the office and discussing the continued works and prioritiesThe new National Human Rights Commis...
01/06/2021

The new NHRCT taking up the office and discussing the continued works and priorities

The new National Human Rights Commission of Thailand (NHRCT) with Ms. Pornprapai Ganjanarintr as the Chairperson and five other Commissioners who are Mrs. Preeda Kongpaen, Mr. Suchart Setthamalinee, Ms. Sayamol Kaiyoorawong, Ms. Pitikan Sithidej and Mr. Wasan Paileeklee started to perform duties on 31 May 2021. There was a ceremony to receive the Royal Command appointing to the position and afterwards the Commission met the executives of the Office of the NHRCT for briefings including the pending works to continue and to discuss the issues of priority.

Ms. Ganjanarintr emphasized that human rights start at home and encouraged staff members to work happily respecting human rights and dignity of each other to reach the goal in promoting and protecting human rights of all peoples in the country.

The newly appointed NHRCT is the fourth Commission since the establishment of the national human rights institution in Thailand. Under the 2017 Constitution, the NHRCT is the independent constitutional organization with 7 Commissioners, and the Selection Committee is in the process to select the seventh Commissioner.

กสม. ชุดที่ 4 เข้าพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติวันที่ 31 พฤษภาคม ...
31/05/2021

กสม. ชุดที่ 4 เข้าพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 ที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ มีพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งประธานและกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ซึ่งถือเป็นคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ชุดที่ 4 ได้รับโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2564 โดยมีรายชื่อ ดังนี้

1. นางสาวพรประไพ กาญจนรินทร์ ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
2. นางปรีดา คงแป้น กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
3. นายสุชาติ เศรษฐมาลินี กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
4. นางสาวศยามล ไกยูรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
5. นางสาวปิติกาญจน์ สิทธิเดช กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
6. นายวสันต์ ภัยหลีกลี้ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ร่วมติดตามการให้สัมภาษณ์เรื่อง ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือพนักงานบริการโดย นางสาวทันตา เลาวิลาวัณยกุลผู้ประสานงา...
27/05/2021

ร่วมติดตามการให้สัมภาษณ์
เรื่อง ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือพนักงานบริการ
โดย นางสาวทันตา เลาวิลาวัณยกุล
ผู้ประสานงานมูลนิธิเอ็มพาว​เวอร์
ในรายการสำนึกของสังคม
โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101..5 MHz
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.05 น.

ร่วมติดตามการให้สัมภาษณ์
เรื่อง ข้อเรียกร้องต่อรัฐบาลเพื่อช่วยเหลือพนักงานบริการ
โดย นางสาวทันตา เลาวิลาวัณยกุล
ผู้ประสานงานมูลนิธิเอ็มพาว​เวอร์
ในรายการสำนึกของสังคม
โดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ทางสถานีวิทยุแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย FM 101..5 MHz
วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.05 น.

ผู้แทนศาลปกครองสูงสุด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ศาลปกครอง แด่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ วันที่ 27 ...
27/05/2021

ผู้แทนศาลปกครองสูงสุด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ศาลปกครอง แด่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

วันที่ 27 พฤษภาคม 2564 นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ให้การต้อนรับ นายไพบูลย์ วราหะไพฑูรย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด ดำรงตำแหน่งตุลาการหัวหน้าคณะศาลปกครองสูงสุด
โดยเป็นผู้แทนศาลปกครองสูงสุด เข้ามอบของที่ระลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี ศาลปกครอง แด่คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมี นางฉัตรสุดา จันทร์ดียิ่ง นายสมณ์ พรหมรส นางสาวอารีวรรณ จตุทอง นางภิรมย์ ศรีประเสริฐ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ พร้อมด้วย นายบุญเกื้อ สมนึก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และ นางสาวอัจฉรา ฉายากุล รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ร่วมให้การต้อนรับและรับมอบของที่ระลึก และร่วมหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ณ ห้องรับรองประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ชั้น 7 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

มติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 25 /2564วันท...
26/05/2021

มติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 25 /2564

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 25/2564 ณ ห้องประชุม 704 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีวาระการประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียน ดังนี้

1. พิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน เรื่อง สิทธิในทรัพย์สิน กรณีกล่าวอ้างว่าหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) ทับซ้อนกับที่ดินทำกินของประชาชน

2. พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เห็นควรรับไว้เป็นคำร้องและพิจารณาดำเนินการ จำนวน 3 เรื่อง

3. พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่รับไว้ดำเนินการโดยให้ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จำนวน 4 เรื่อง

4. พิจารณาคำร้องที่ขอขยายระยะเวลาในการตรวจสอบเนื่องอยู่ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน จำนวน 5 เรื่อง

มติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 25 /2564

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านการคุ้มครองและมาตรฐานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ครั้งที่ 25/2564 ณ ห้องประชุม 704 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีวาระการประชุมพิจารณาเรื่องร้องเรียน ดังนี้

1. พิจารณาร่างรายงานผลการตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน เรื่อง สิทธิในทรัพย์สิน กรณีกล่าวอ้างว่าหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวง (นสล.) ทับซ้อนกับที่ดินทำกินของประชาชน

2. พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่เห็นควรรับไว้เป็นคำร้องและพิจารณาดำเนินการ จำนวน 3 เรื่อง

3. พิจารณาเรื่องร้องเรียนที่รับไว้ดำเนินการโดยให้ประสานการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หรือจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย จำนวน 4 เรื่อง

4. พิจารณาคำร้องที่ขอขยายระยะเวลาในการตรวจสอบเนื่องอยู่ระหว่างการแสวงหาข้อเท็จจริงให้ครบถ้วน จำนวน 5 เรื่อง

มติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านบริหาร ครั้งที่ 22/2564วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษย...
26/05/2021

มติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านบริหาร ครั้งที่ 22/2564

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 22/2564 ณ ห้องประชุม 704 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีมติการประชุมที่สำคัญดังนี้

1. พิจารณาโครงการของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

2. พิจารณาความเห็นต่อรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจำปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ ขององค์กรแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

3. รับทราบผลการประสานกับกรมราชทัณฑ์กรณีนิสิต นักศึกษา ที่ชุมนุมทางการเมืองและถูกควบคุมตัวในเรือนจำ

4. รับทราบข่าวผลสำรวจการประเมินองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 60 โดยสำนักวิจัยซุปเปอร์โพล (Super Poll)

5. พิจารณาการประชุมประจำปี 2564 ของกรอบความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (GANHRI 2021) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2564

6. รับทราบผลการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการในการพิจารณาศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และชี้แจงประเด็นข้อสอบถามและข้อหารือที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคณะที่ 1 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 306 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

มติการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ด้านบริหาร ครั้งที่ 22/2564

วันที่ 25 พฤษภาคม 2564 คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (กสม.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ 22/2564 ณ ห้องประชุม 704 สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีมติการประชุมที่สำคัญดังนี้

1. พิจารณาโครงการของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

2. พิจารณาความเห็นต่อรายงานสถานการณ์สิทธิมนุษยชนประจำปี ๒๕๖๓/๒๕๖๔ ขององค์กรแอมเนสตี้ อินเตอร์เนชั่นแนล

3. รับทราบผลการประสานกับกรมราชทัณฑ์กรณีนิสิต นักศึกษา ที่ชุมนุมทางการเมืองและถูกควบคุมตัวในเรือนจำ

4. รับทราบข่าวผลสำรวจการประเมินองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 60 โดยสำนักวิจัยซุปเปอร์โพล (Super Poll)

5. พิจารณาการประชุมประจำปี 2564 ของกรอบความร่วมมือเครือข่ายพันธมิตรระดับโลกว่าด้วยสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ (GANHRI 2021) ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน ถึง 1 กรกฎาคม 2564

6. รับทราบผลการประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการในการพิจารณาศึกษารายงานผลการปฏิบัติงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และชี้แจงประเด็นข้อสอบถามและข้อหารือที่เกี่ยวข้อง ต่อคณะอนุกรรมาธิการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญคณะที่ 1 เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2564 ณ ห้องประชุมคณะกรรมาธิการ (สว.) หมายเลข 306 ชั้น 3 อาคารรัฐสภา

ร่วมติดตามการให้สัมภาษณ์เรื่อง ข้อห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนาโดย นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์กรรมการสิทธิมนุษย...
25/05/2021

ร่วมติดตามการให้สัมภาษณ์
เรื่อง ข้อห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
โดย นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในรายการคุยกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ทางสถานีวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz
วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 21.00 น.

ร่วมติดตามการให้สัมภาษณ์
เรื่อง ข้อห่วงใยต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา
โดย นายสุวัฒน์ เทพอารักษ์
กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ทำหน้าที่แทนประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ในรายการคุยกับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ทางสถานีวิทยุรัฐสภา FM 87.5 MHz
วันพุธที่ 26 พฤษภาคม 2564 เวลา 21.00 น.

วันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖
25/05/2021

วันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖

วันวิสาขบูชา ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๖

มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในกลุ่มผู้ต้องขังภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิ...
25/05/2021

มาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในกลุ่มผู้ต้องขัง

ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กลุ่มผู้ต้องขังถือเป็นกลุ่มเปราะบางที่มีความเสี่ยงสูงต่อการได้รับและแพร่กระจายเชื้อ เนื่องจากสภาพความแออัดของเรือนจำ วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังที่ต้องอาศัยในพื้นที่ปิดเป็นระยะเวลายาวนาน และการเว้นระยะห่างทางสังคมยากที่จะทำได้ ประกอบกับเรือนจำต่าง ๆ ยังขาดแคลนอุปกรณ์ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค รวมทั้งบุคลากรทางด้านสาธารณสุขที่ดูแลผู้ต้องขังได้อย่างทั่วถึง

จึงขอชวนร่วมกันศึกษามาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชนที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและควบคุมโรคระบาดในกลุ่มผู้ต้องขัง เพื่อตระหนักร่วมกันว่า ผู้ต้องขังต่างก็มีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสมควรต้องได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานเช่น สิทธิในการรักษาพยาบาลและได้รับการบริการสาธารณสุขเฉกเช่นพลเมืองทั่วไป ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ต้องขังซึ่งถือเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงได้รับการดูแลโดยไม่ถูกเลือกปฏิบัติด้วยเหตุแห่งสถานภาพทางกฎหมาย

#NHRCT #HumanRights #ICESCR #OHCHR #WHO

กสม. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยสงขลา...
24/05/2021

กสม. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายสมณ์ พรหมรส กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี พร้อมด้วยนายบุญเกื้อ สมนึก เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ครั้งที่ 2/2564 กับคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Video Conference เพื่อรับทราบรายงานการขับเคลื่อนการดำเนินการของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคในภาพรวม โดยได้พิจารณาแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ระหว่างเดือนพฤษภาคม – 30 สิงหาคม 2564 และแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ คณะกรรมการอำนายการศูนย์ศึกษาฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี ดำเนินโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับกฎหมายที่ดินและสิ่งแวดล้อมที่ส่งผลกระทบต่อชาวบ้านและเกษตรกรในพื้นที่ชายแดนใต้

กสม. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภั...
24/05/2021

กสม. ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ทำหน้าที่ประธานกรรมการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 2/2564 กับคณะกรรมการอำนวยการศูนย์ศึกษาฯ ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วยระบบ Zoom Video Conference เพื่อรับทราบรายงานการขับเคลื่อนการดำเนินการของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาคในภาพรวม โดยได้พิจารณาแผนการดำเนินโครงการ/กิจกรรมภายใต้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ระหว่างเดือนพฤษภาคม – 30 สิงหาคม 2564 และแนวทางการดำเนินงานของศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

ทั้งนี้ คณะกรรมการอำนายการศูนย์ศึกษาฯ ได้มีมติเห็นชอบให้ศูนย์ศึกษาและประสานงานด้านสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดำเนินโครงการ 2 โครงการ ดังนี้
1. โครงการแปลคู่มือหลักสูตรการเรียนรู้ด้านสิทธิมนุษยชน 5 ช่วงชั้น เป็นภาษายาวี
2. โครงการ Human Rights is All Around

ที่อยู่

120 หมู่ 3
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621413800

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด