หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน Security Forces Command

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน Security Forces Command หน่วยรบหลักทางภาคพื้นดินของกองทัพอากาศ

เปิดเหมือนปกติ

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
10/12/2020

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

"น่าฮักจะอี้ ในช้อปปี้บ่มีขายเน้อ"
ฮอมแฮงไว้ป๊ะกั๋น คนน่าฮักไปวิ่ง..น่าน

งานวิ่งการกุศลกองทัพอากาศเพื่อชุมชน

🆕 น่านฟ้ารัน 2021 🏃🏻‍♂️🏃🏻‍♀️
▶ วันจัดกิจกรรม วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2564
📍สถานที่โรงเรียนนาน้อย อ.นาน้อย จ.น่าน

✅ เปิดรับสมัครวันศุกร์ที่ 11 ธันวาคม 2563
⌚️เวลา 10:00 น.

📲 รายละเอียดและสมัครออนไลน์ได้ที่
https://www.runlah.com/events/nfr21

ติดตามงานวิ่งน่านฟ้ารันได้ที่
https://www.facebook.com/rtafnanfahrun/

#น่านฟ้ารัน2021
#NanFahRun2021
#RtafNanFahRun

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
05/12/2020

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

12/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ประยุกต์ใช้ความพอเพียง ]
.
ความพอเพียงที่ราษฎรประชาชนได้นำมาประยุกต์ใช้ จากทฤษฎีหลักเศรษฐกิจพอเพียง ใช้ชีวิตที่พอดีไม่ฟุ่มเฟือย เสียงของพ่อในหลวงรัชกาลที่ ๙ ท่านทรงเป็นแบบอย่างของความพอเพียง และได้ทำให้คนไทยทั้งประเทศ มีความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุข

#ทรงพระเจริญ

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กำหนดพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหา ทอ.เป็นกิตติมศักดิ์ ในวันพุธ ที่ 16 พฤศจิกาย...
10/11/2020

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กำหนดพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหา ทอ.เป็นกิตติมศักดิ์ ในวันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน 2563

05/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรฯ ที่ให้กับสำนักงานข่าวต่างประเทศ ในเรื่องคอมมิวนิสต์ และ พระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ฯ ที่ตรัสกับสำนักงานข่าวต่างประเทศ ถึงเรื่องความรักที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย
"เราชนะความอดอยากหิวโหยน่ะสิ เราไม่ได้ต่อสู้กับประชาชน เราต่อสู้กับความอดอยากหิวโหยของประชาชน เราปรารถนาให้ประชาชนมีชีวิตที่ดีขึ้น ถ้าประชาชนเหล่านี้มีชีวิตที่ดีขึ้น พวกประชาชนอีกฝ่าย ก็จะมีชีวิตที่ดีขึ้นด้วยเช่นกัน "
"ประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งการประนีประนอม" ในหลวงทรงห่วงใยพสกนิกรของพระองค์ทุกหมู่เหล่า ทรงปราถนาให้คนไทยอยู่ร่วมกันอย่างรู้รักสามัคคี

#ทรงพระเจริญ

04/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

" ด้วยพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงช่วยเหลือผสกนิกรทุกหมู่เหล่าให้มีความเป็นอยู่ที่ดี ทำให้ชาวบ้าน ปรับเปลี่ยนแนวคิดเกิดความสมัครสมานสามัคคี มีจิตใจที่ศรัทธาและจงรักภักดี ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข "

#จิตอาสา904
#จิตอาสา

04/11/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โครงการบริหารจัดการโครงสร้างแหล่งน้ำร่วมกันอย่างเป็นระบบ ตามแนวพระราชดำริ “อ่างพวง” พื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกร อำเภอด่านขุนทด จังหวัดนครราชสีมา เมื่อดำเนินการพัฒนาและฟื้นฟูแล้ว มีพื้นที่ของชาวบ้านได้รับประโยชน์มากถึง ๒๕,๐๐๐ ไร่ และสามารถแก้ปัญหาน้ำท่วม น้ำแล้งพื้นที่ลุ่มน้ำลำเชียงไกรได้

#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#จิตอาสา

27/10/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ คำสอนของพ่อ ]
.
เป็นส่วนหนึ่งของพระบรมรโชวาทและพระราชดำรัส
ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
.
ตลอดระยะเวลาที่ทรงครองราชย์ยาวนาน ๗๐ ปี
พระองค์ทรงเป็น "พ่อ" ของแผ่นดินไทย
คำที่พ่อสอนจักเป็นดั่งแสงนำทางที่มีคุณค่ายิ่ง
ต่อปวงชนชาวไทยในการน้อมนำไปปฏิบัติ
เพื่อความผาสุกสงบร่มเย็นของชาติตลอดไป
.
เป็นเวลา ๔ ปีแล้ว ที่พระองค์ท่านจากพวกเราไป แต่ภาพที่พระองค์ท่านทรงงานตลอด ๗๐ ปี ยังคงชัดเจนในความทรงจำ ทรงพระราชทานพระบรมราโชวาทไว้เป็นหลักในการดำเนินชีวิต และโครงการพระราชดำริกว่า ๔,๖๘๕ โครงการ ให้ปวงชนชาวไทยรุ่นหลัง สืบสาน รักษา และต่อยอด เป็นมรดกของชาติสืบต่อไป

#รัชกาลที่9
#คำสอนของพ่อ

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กำหนดพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหา ทอ.เป็นกิตติมศักดิ์ ปลายเดือน พฤศจิกายน 2563...
25/10/2020

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน กำหนดพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหา ทอ.เป็นกิตติมศักดิ์ ปลายเดือน พฤศจิกายน 2563
👉🏻 สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่งรายชื่อ ภายในวันที่ 16 พ.ย.63 ... พร้อมกับการชำระเงิน และแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมพิธีฯ/ไม่เข้าร่วมพิธีฯ
📞 ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.025345034 , Line ID : tharit_97

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
23/10/2020

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช
น้อมเกล้าฯ รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ นักเรียนทหาร และทหารกองประจำการ กองทัพอากาศ

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน
14/10/2020

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ในหลวง-พระราชินี 💛💜 ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรกลางสายฝน 🙏 ]
.
13 ตุลาคม 2563 พระบาทสมด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี พร้อมด้วย สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา และ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้ารับเสด็จภายหลังทรงประกอบพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ พระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

#ทรงพระเจริญ 💛💜

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ของ อย.   ...
13/10/2020

กิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ของ อย.

อย.โดย กรก.อย.ได้จัดตั้งโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร พร้อมเครื่องราชสักการะ(เครื่องทองน้อย) เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ต.ค.๖๓ ณ บก.อย.

10/09/2020
สัสดี หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

สัสดี หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

เรียนญาติทหารใหม่ที่เคารพทุกท่าน
ต้องขออภัยเรื่องการตอบคำถามในเพจ เนื่องจากทางสัสดี ดำเนินการรับน้องทหารใหม่ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 จึงมีภาระกิจและขั้นตอนทางธุรการจำนวนมากทำให้ไม่มีเวลาตอบคำถามในกล่องข้อความของท่าน
ในเรื่องการเยี่ยมญาติทหารใหม่ ตอนนี้ยังไม่มีกำหนดที่ชัดเจน ขอให้ญาติทหารใหม่ รอน้องๆทหารใหม่ติดต่อกลับไปเพื่อแจ้งเรื่องการเยี่ยมญาติ
ในอีกไม่นานจะอนุญาตให้น้องทหารใหม่ติดต่อกลับไปหาญาติได้
ในเรื่องการส่งของ หรือจดหมาย สัสดีขอแนะนำว่าน้องทหารใหม่ได้รับการดูแล และมีความเป็นอยู่อย่างดี จึงไม่จำเป็นต้องส่งของจากภายนอกมาให้ และภายในหน่วยยังมีร้านค้าจำหน่ายของใช้ต่างๆอีกด้วย อีกทั้งเกรงว่าสิ่งของที่ท่านส่งมาอาจไม่ถึงน้องๆทหารใหม่ เนื่องจากแต่ละหน่วยนั้นมีที่ตั้งแตกต่างกัน และมีจำนวนน้องทหารใหม่จำนวนมากจึงอาจสูญหายได้ จึงขอแนะนำว่าให้นำของมาให้ด้วยตัวเองในวันเยี่ยมญาติทหารใหม่
**หากญาติทหารใหม่ที่ยังไม่ทราบว่าบุตรหลานของท่านสังกัดหน่วยใด สามารถมาระบุชื่อ สกุล และจังหวัดที่บุตรหลานของท่านเข้ารับการเกณฑ์ทหาร ทางสัสดีจะทยอยตอบให้ในคอมเมนต์ด้านล่างโพสต์นี้
สุดท้ายนี้สัสดีขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตาม มีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นต่างๆในเพสสัสดี และเข้าใจในความห่วงใยในบุตรหลานของท่าน หากทางเพสมีข้อผิดผลาดหรือบริการไม่ทั่วถึง ต้องขออภัยมา ณ โอกาศนี้ด้วย
ขอบคุณครับ

ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ
03/09/2020

ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ

ดาวเทียม "นภา-๑" (NAPA-1) ดาวเทียมเพื่อความมั่นคงดวงแรกของกองทัพอากาศ ถูกส่งขึ้นสู่อวกาศสำเร็จในวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓) เวลา ๐๘.๕๑ น. ตามเวลาประเทศไทย
-------------------------------------
วันนี้ (วันพฤหัสดีที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๓) เวลา ๐๘.๕๑ น. ตามเวลาประเทศไทย จรวด Vega เที่ยวบิน VV16 ของบริษัท Arianespace ได้ทำการยิงนำส่งดาวเทียมจำนวน ๕๓ ดวง จาก ๑๓ ประเทศ แบ่งเป็น Mirosatellite ๗ ดวง และ Nanosatellite ๔๖ ดวง หนึ่งในนั้นมีดาวเทียม “นภา-๑” (NAPA-1) ซึ่งเป็นดาวเทียมเพื่อความมั่นคงดวงแรกของกองทัพอากาศรวมอยู่ด้วย โดยทำการยิงนำส่งจากฐานยิงจรวด Guiana Space Center, French Guiana ดินแดนของสาธารณรัฐฝรั่งเศส ที่ตั้งอยู่ทางตอนบนของทวีปอเมริกาใต้

สำหรับดาวเทียม “นภา-1” เป็นดาวเทียมดวงแรกของกองทัพอากาศที่ยิงขึ้นสู่ชั้นอวกาศ เป็นดาวเทียมขนาดเล็ก หรือ Nanosatellite ซึ่งจะโคจรในวงโคจรรอบโลกระดับต่ำ (Low Earth Orbit) มีภารกิจในการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอวกาศ สำหรับการตรวจการณ์พื้นที่ในประเทศที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจด้านความมั่นคง โดยการยิงดาวเทียมนภา-๑ ในครั้งนี้ ทำให้กองทัพอากาศมีครบทั้ง ๓ โดเมน (Air Domain, Cyber Domain และ Space Domain) สนับสนุนการขับเคลื่อนกองทัพอากาศตามยุทธศาสตร์กองทัพอากาศ ๒๐ ปี นอกจากนี้กองทัพอากาศยังสามารถใช้ขีดความสามารถของดาวเทียมในการสนับสนุนงานด้านบรรเทาสาธารณภัยของประเทศ เช่น การสนับสนุนข้อมูลพื้นที่จุดความร้อนเพื่อการดับไฟป่า และการสนับสนุนข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการน้ำแก้ปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งในระดับประเทศ ซึ่งเป็นก้าวแรกที่สำคัญของการลาดตระเวนและเฝ้าตรวจทางอวกาศ เพื่อความมั่นคงและการพัฒนาประเทศในอนาคต

กองทัพอากาศ ตระหนักถึงความสำคัญของเทคโนโลยีอวกาศ รวมถึงการรวบรวมองค์ความรู้เพื่อมิติความมั่นคงในอวกาศ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับความมั่นคงของชาติ ทั้งด้านการทหาร เศรษฐกิจ สังคม และจิตวิทยา และนับเป็นผลประโยชน์ของชาติในการนำพื้นที่อวกาศเข้ามาเป็นพื้นที่ปฏิบัติการที่สามารถช่วยสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ
------------------------------------
กองประชาสัมพันธ์
สำนักกิจการพลเรือนและประชาสัมพันธ์
กรมกิจการพลเรือนทหารอากาศ
๓ กันยายน ๒๕๖๓

อย.กำหนดพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหา ทอ.เป็นกิตติมศักดิ์ ในวันอังคารที่ 22 ก.ย.63   ส่งรายชื่อภายในว...
01/09/2020

อย.กำหนดพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหา ทอ.เป็นกิตติมศักดิ์ ในวันอังคารที่ 22 ก.ย.63
ส่งรายชื่อภายในวันที่ 11 ก.ย.63 พร้อมกับการชำระเงิน และแจ้งความประสงค์จะเข้าร่วมพิธีฯ/ไม่เข้าร่วมพิธีฯ
ติดต่อสอบถามได้ที่ โทร.025345034 Line ID : ots82

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร อย.  พลอากาศตรี สมควร รักดี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศ...
20/08/2020

พิธีมอบทุนการศึกษาบุตร อย.

พลอากาศตรี สมควร รักดี รองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นประธานในพิธี
มอบทุนการศึกษาสำหรับบุตรข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน(๒)

13/08/2020
ในดวงใจนิรันดร์ : แอ๊ค โชคชัย

ในดวงใจนิรันดร์ : แอ๊ค โชคชัย

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีห...

ยิงสลุตหลวงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง   กองทัพอากาศ โดยกรมทหารต...
12/08/2020

ยิงสลุตหลวงเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

กองทัพอากาศ โดยกรมทหารต่อสู้อากาศยานรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการ อากาศโยธิน ยิงสลุตหลวง ๒๑ นัด เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๘ พรรษาเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
12/08/2020

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

๑๒ สิงหาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

#ทรงพระเจริญ

08/08/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ กำลังพลจิตอาสา 904 พร้อมจะดูแลประชาชน ตามพระบรมราโชบาย ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระประสงค์ให้ประชาชนของพระองค์ท่าน อยู่เย็นเป็นสุข ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ กำลังพลจิตอาสา 904 นำกำลังพลช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากวิกฤตการณ์โควิด – 19 ด้วยการบริจาคโลหิต ตู้ปันสุข และ แจกหน้ากากอนามัย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ เพื่อให้ประชาชนได้ดำเนินชีวิตได้ตามปกติให้ได้มากที่สุด ]

#จิตอาสาพระราชทาน
#จิตอาสา904
#โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

อย.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือน ส.ค.๖๓   พลอากาศโท สุรสีห์ สิมะเศรษฐ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อ...
05/08/2020

อย.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือน ส.ค.๖๓

พลอากาศโท สุรสีห์ สิมะเศรษฐ์ ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน พร้อมด้วยผู้บังคับบัญชา ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ร่วมทำบุญตักบาตรประจำเดือนสิงหาคม เพื่อเสริมความเป็นสิริมงคลต่อชีวิต เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ กองบัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน
ในการนี้ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ทุกวันพุธสัปดาห์แรกของเดือนเป็นต้นมา

04/08/2020
กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

“M Solar-X UAV….ไทยทำ!!!”
ถึงเวลาแล้วหรือยัง ที่เราต้องเชื่อมั่นในฝีมือคนไทย เชื่อมั่นในความสามารถของคนไทย
ทุกการเปลี่ยนแปลง ทุกการพัฒนาต้องเริ่มต้นจากความเชื่อ และทัศนคติว่า “เราทำได้…และทุกอย่างสามารถเป็นไปได้”
เพราะทรัพยากรของประเทศนับวันมีแต่น้อยลง หากแต่ปัญญาของบุคลากรในประเทศ เราต้องผลักดัน สนับสนุนเพิ่มพูน เพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรม ให้เป็นที่ประจักษ์
M Solar-X UAV เกิดจากความร่วมมือระหว่าง อาจารย์และ นักเรียนนายเรืออากาศ โรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราชเพื่อตอบสนองภารกิจของกองทัพอากาศใน การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย ในพื้นที่ภัยพิบัติ และถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของการริเริ่ม การผลิตและออกแบบด้วยฝีมือคนไทยในทุกขั้นตอนการผลิต เพื่อนำไปสู่การพัฒนาในอนาคตที่คนไทยจะผลิตอากาศยาน เพื่อนำมาใช้เองต่อไป
“จุดเริ่มต้นเล็กๆ ที่ถูกต้องจะนำพาไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่”

#กองทัพอากาศเคียงข้างประชาชน
#MsolarXUAV
#ไม่มีใครเก่งทุกเรื่องแต่ทุกเรื่องมีคนเก่ง
#เชื่อมั่นและสนับสนุนไทยทำ

HeartofLand:หัวใจแห่งแผ่นดิน
04/08/2020

HeartofLand:หัวใจแห่งแผ่นดิน

จากพระราชปณิธานเมื่อครั้งทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สู่พระปฐมบรมราชโองการ และพระราชกรณียกิจในปัจจุบัน ทรงมุ่งประโยชน์สุขของประชาชนและประเทศชาติตลอดมา
................

ในปีพุทธศักราช ๒๕๑๕ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระอิสริยยศเป็น สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าวชิราลงกรณ ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๒๐ พรรษาบริบูรณ์ ทรงบรรลุพระราชนิติภาวะตามกฎหมาย ได้เสด็จกลับจากทรงศึกษาที่ต่างประเทศมายังประเทศไทย ทรงรับการสถาปนาพระอิสริยยศสยามมกุฎราชกุมารตามกฎมณเฑียรบาล พุทธศักราช ๒๔๖๗

วันที่ ๒๘ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๑๕ เวลา ๑๕:๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีสถาปนาพระอิสริยยศ "สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร" ณ พระที่นั่งอนันตสมาคม พระราชวังดุสิต ทรงเป็นสยามมกุฎราชกุมารพระองค์ที่ ๓ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ มีพระนามาภิไธย ตามจารึกในพระสุพรรณบัฎว่า “สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิริกิตยสมบูรณสวางควัฒฯ วรขัตติยราชสันตติวงศ์ มหิตลพงศอดุลยเดช จักรีนเรศยุพราชวิสุทธิ สยามมกุฎราชกุมาร”

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปถวายสัตย์ปฏิญาณสาบานพระองค์ในพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาเบื้องพระพักตร์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในท่ามกลางมหาสมาคม ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ซึ่งแสดงถึงพระราชปณิธานที่ทรงมุ่งมั่นจะบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อชาติบ้านเมือง และประชาชนชาวไทย เป็นที่ซาบซึ้งประทับใจพสกนิกรอย่างยิ่ง ดังความว่า.....

“ขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานกระทำสัตย์ปฏิญาณสาบานต่อประเทศชาติ และประชาชนชาวไทย เฉพาะพระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ เฉพาะพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร ท่ามกลางมหาสันนิบาตนี้ว่า

ข้าพระพุทธเจ้า ผู้เป็นสยามมกุฎราชกุมาร จะรักษาเกียรติยศและอิสริยศักดิ์ ซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไว้เสมอด้วยชีวิต จะภักดีต่อชาติบ้านเมือง จะซื่อสัตย์ต่อประชาชน จะปฏิบัติภาระหน้าที่ทุกอย่าง โดยเต็มกำลังสติปัญญาความสามารถ และโดยความเสียสละ เพื่อความเจริญสงบสุข และความมั่นคงไพบูลย์ของประเทศชาติไทยจนตราบเท่าชีวิตร่างกายจะหาไม่

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ”

...วันรุ่งขึ้น เสด็จออกทรงบำเพ็ญพระราชกุศลทรงบาตรร่วมกับประชาชน ณ พลับพลาท้องสนามหลวง แล้วเสด็จออกให้ประชาชนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท สร้างความปีติยินดีเป็นล้นพ้นแก่ประชาชนที่ได้เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทอย่างใกล้ชิด

ตลอดระยะเวลา ๔๔ ปี ที่ทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร พระองค์ทรงยึดมั่นในพระปฏิญญา ทรงพระวิริยะ อุตสาหะ มุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการ เพื่อประเทศชาติและประชาชนชาวไทยมาโดยตลอด และได้ทรงติดตามพระบรมชนกนาถ และพระบรมราชชนนี และเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในท้องถิ่นต่างๆ ทั่วผืนแผ่นดินไทย

สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่วันที่ ๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๙ ตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ มาตรา ๒ วรรค ๒ ประกอบกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๓ วรรค ๑ ได้บัญญัติเรื่องการสืบราชสันตติวงศ์ว่า ในกรณีที่ราชบัลลังก์หากว่างลงและเป็นกรณีที่พระมหากษัตริย์ได้ทรงแต่งตั้งพระรัชทายาทไว้ตามกฎมณเฑียรบาลว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์ พระพุทธศักราช ๒๔๖๗ แล้ว ให้คณะรัฐมนตรีแจ้งให้ประธานรัฐสภาทราบ และให้ประธานรัฐสภาเรียกประชุมรัฐสภาเพื่อรับทราบและให้ประธานรัฐสภาอัญเชิญองค์พระรัชทายาทขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์สืบไป แล้วให้ประธานรัฐสภาประกาศให้ประชาชนทราบ

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ จึงได้มีการประชุมและประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้นำความกราบบังคมทูลอัญเชิญสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ขึ้นทรงราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ และเมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๕๙ ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณและยังความปลื้มปีติแก่ประชาชนชาวไทย โดยมีพระราชดำรัสตอบรับการขึ้นทรงราชย์ความว่า...
“ตามที่ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ปฏิบัติหน้าที่ประธานรัฐสภาได้กล่าวในนามของปวงชนชาวไทย เชิญข้าพเจ้าขึ้นครองราชย์เป็นพระมหากษัตริย์ ว่าเป็นไปตามพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเป็นไปตามบทบัญญัติของกฎมณเฑียรบาล ว่าด้วยการสืบราชสันตติวงศ์กับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยนั้น ข้าพเจ้าขอตอบรับเพื่อสนองพระราชปณิธาน และเพื่อประโยชน์ของประชาชนชาวไทยทั้งปวง”

จากนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
เป็นพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์รัชกาลที่ ๑๐ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์โดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี

พระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริและแนวพระราชดำริต่าง ๆ ของพระบรมชนกนาถ ในการบำบัดทุกข์บำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้ามั่นคงสถาพร

ดังพระปฐมบรมราชโองการในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒ ว่า
“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป"

และได้ทรงมุ่งมั่นปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการดังพระราชปณิธานตั้งแต่ครั้งยังทรงเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมารจวบจนกระทั่งทรงครองสิริราชสมบัติในปัจจุบัน

ขอพระราชทานถวายพระพรชัยมงคล
ขอพระองค์จงทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
เป็นมิ่งขวัญร่มเกล้าและดวงใจของประชนชาวไทยตลอดจิรัฐิติกาลเทอญ

เพจ HeartofLand:หัวใจแห่งแผ่นดิน เรียบเรียง
#ร๑๐
#ทรงพระเจริญ
#ปกป้องสถาบัน
#savethaikingdom
#ราชวงศ์จักรี
#Heartofland
#หัวใจแห่งแผ่นดิน

29/07/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 9 พระราชประวัติ พระราชกรณียกิจและพระอัจฉริยภาพด้านการทหารและการบินเพื่อความมั่นคงของชาติ ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force
28/07/2020

กองทัพอากาศไทย Royal Thai Air Force

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

#ทรงพระเจริญ

25/07/2020
ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ

ข่าวประจำวัน กองทัพอากาศ

บทบาทและความสำคัญของสถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย

จัดทำโดย กรมกิจการพลเรือนทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

19/07/2020
โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

โรงเรียนจิตอาสาพระราชทาน

[ ตอนที่ 5 พระอัจฉริยภาพและพระเมตตาในการส่งเสริมความเสมอภาคทางการศึกษาแก่เด็กและเยาวชน ]

----------------
⭐️ สามารถรับชมตอนอื่นๆ ได้ที่
https://www.facebook.com/watch/106130694462981/282697372842570/
สามารถกดติดตาม(Follow) Playlist ได้เพื่อรับชมเนื้อหาตอนใหม่ๆหรือย้อนหลังครับ

ที่อยู่

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน 171 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6625345059

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน Security Forces Commandผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน Security Forces Command:

วิดีโอทั้งหมด

ภารกิจ

หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นหน่วยรบหลักทางภาคพื้นดินของกองทัพอากาศ "มีหน้าที่เตรียมและและดำเนินการใช้กำลังทางภาคพื้นเกี่ยวกับการป้องกันฐานทัพอากาศและที่ตั้งทางทหารอากาศ การต่อสู้อากาศยาน การปฏิบัติการพิเศษ การดุริยางค์ กับมีหน้าที่กำหนดแนวทาง ควบคุม ประเมินผล การฝึกศึกษา และการตรวจตรากิจการในสายวิทยาการด้านอากาศโยธิน ทหารต่อสู้อากาศยาน ทหารพลร่ม การสุนัขทหาร และทหารดุริยางค์ มีผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการอากาศโยธิน เป็นผู้บังคับบัญชารับผิดชอบ"

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


ฐานทัพ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด