กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงาน

กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงาน ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงาน, หน่วยงานราชการ, 10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

26/07/2021
การถ่ายทอดสดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ขอเขิญรับชมการถ่ายทอดสดพิธีเจริญพระพุทธมนต์นวัคคหายุสมธัมม์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
https://fb.watch/6_6cBLjOqL/

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญรับชมนิทรรศการวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ในรูปแบบแอนิเมชั่น 3 มิติ Website  http://www....
25/07/2021

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญรับชมนิทรรศการวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ในรูปแบบแอนิเมชั่น 3 มิติ
Website http://www.dra.go.th/th/vdodetail-24-5-1-320.html
Facebook https://fb.watch/v/fcHqk-0Kj/
YouTube https://youtu.be/bRY9m0iFmZ0

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญรับชมนิทรรศการวันอาสาฬหบูชา-เข้าพรรษา ในรูปแบบแอนิเมชั่น 3 มิติ
Website http://www.dra.go.th/th/vdodetail-24-5-1-320.html
Facebook https://fb.watch/v/fcHqk-0Kj/
YouTube https://youtu.be/bRY9m0iFmZ0

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ตั้งจิตน้อมใจเป็นกุศล อยู่บ้าน สร้างบุญ ลด ละ เลิก อบายมุขตลอดพ...
25/07/2021

กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม ขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนทุกท่าน ตั้งจิตน้อมใจเป็นกุศล อยู่บ้าน สร้างบุญ ลด ละ เลิก อบายมุขตลอดพรรษา ถวายเป็นพุทธบูชา เสริมสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว ประเทศชาติ และร่วมสืบสานวัฒนธรรมวิถีใหม่ ด้วยการส่งความปรารถนาดีผ่านบัตรอวยพรอิเล็กทรอนิกส์ (E-CARD) และเรียนรู้พุทธประวัติ ความสำคัญของวันอาสาฬหบูชาและเข้าพรรษา ในรูปแบบออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันที่ 19 - 25 กรกฎาคม 2564
https://ecard.dra.go.th/

วันอาสาฬหบูชาขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘ตรงกับวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรก โดย...
24/07/2021

วันอาสาฬหบูชา
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
ตรงกับวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา อันได้แก่ "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" และเกิดมีสาวกรูปแรกขึ้น ถือเป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย

https://timeline.line.me/post/_dT4uvSug6WEJpEIWt0KaPCeCeeaufdcP322b7gI/1162703124710042795

วันอาสาฬหบูชา
ขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๘
ตรงกับวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔
เป็นวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาเป็นครั้งแรก โดยแสดงปฐมเทศนา อันได้แก่ "ธัมมจักกัปปวัตตนสูตร" และเกิดมีสาวกรูปแรกขึ้น ถือเป็นวันแรกที่มี พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย

https://timeline.line.me/post/_dT4uvSug6WEJpEIWt0KaPCeCeeaufdcP322b7gI/1162703124710042795

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบเครื่องอุปโ...
23/07/2021

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๓๐ น. นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานมอบเครื่องอุปโภคบริโภค ให้แก่ผู้นำศาสนสถาน ๓ ศาสนา ณ วัดนักบุญฟิลิปและยากอบ หัวไผ่ ต.โคกขี้หนอน อ.พานทอง มัสยิดดารุ้ล อิบาดะห์ เมืองพัทยา อ.บางละมุง และวัดสุทธาวาส ต.หนองปรือ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ในโครงการของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี “ศาสนิกชนร่วมใจ ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เฉลิมพระเกียรติสมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔” ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม โดยมีนางศุภาวี บำรุงศักดิ์ วัฒนธรรมจังหวัดชลบุรี ผู้นำศาสนสถานและคณะผู้บริหารศาสนสถาน เข้าร่วม

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้พสกนิกรทุกหมู่เหล่าร่วมกันทำความดีถวายพระราชกุศล แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และนำหลักธรรมคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิตและเสริมสร้างความรักสามัคคีของประชาชนในชาติให้มั่นคง

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมนาน...
23/07/2021

วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานในพิธีเปิด “การประชุมนานาชาติ Art for All 2021 : Virtual Art Activities Series” ภายใต้ “โครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ : ๒๕ ปี แห่งการพัฒนาศักยภาพคนพิการ” โดยมี ศ.ดร.ชาญณรงค์ พรรุ่งโรจน์ ประธานมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ กล่าวต้อนรับ มีนางสาวดารุณี ธรรมโพธิ์ดล ที่ปรึกษากระทรวงวัฒนธรรม และนางสาวอุรุษยา อินทรสุขศรี ผู้อำนวยการกองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรม เข้าร่วมผ่านระบบการประชุมทางไกล (Zoom) ณ ห้องประชุม ๑ ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

การประชุมดังกล่าว จัดขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างกระทรวงวัฒนธรรมกับมูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ Art for All มุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนศิลปะเพื่อเยาวชนผู้พิการและเยาวชนด้อยโอกาสในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยมีศิลปินร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์จาก ๙ ประเทศ ได้แก่ กัมพูชา อินเดีย อินโดนีเซีย ลาว มาเลเซีย เมียนมา ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย และมีผู้เข้าร่วมจากอาเซียนและอินเดีย ซึ่งกิจกรรมจัดขึ้นระหว่างเดือนกรกฎาคม-สิงหาคมนี้ ติดตามกิจกรรมได้ที่ Facebook เพจ มูลนิธิศิลปะเพื่อมวลมนุษย์

🎬 ศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เนื่องในวันครบรอบ 94 ปี วันแรกฉายภาพยนตร์ไทย เรื่อง โชคสองชั้น หอภาพยนตร์ขอเชิญร่วมเสวนาภาพยน...
23/07/2021

🎬 ศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เนื่องในวันครบรอบ 94 ปี วันแรกฉายภาพยนตร์ไทย เรื่อง โชคสองชั้น หอภาพยนตร์ขอเชิญร่วมเสวนาภาพยนตร์ออนไลน์ ในหัวข้อ “นางสาวสุวรรณ หรือ โชคสองชั้น: ถกประวัติศาสตร์นิพนธ์ว่าด้วยหนังไทยเรื่องแรก?” โดย โดม สุขวงศ์, ชลิดา เอื้อบำรุงจิต, พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู จากหอภาพยนตร์ และวิทยากรรับเชิญ ผศ.ดร.ปาลิตา จุนแสงจันทร์ อาจารย์ประจำสาขา Asian and Middle Eastern Studies จาก University of Minnesota ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
✍🏻 ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://fapot.or.th/main/news/784 (หมดเขตลงทะเบียนในวัน 29 กรกฎาคม) โดยหอภาพยนตร์จะจัดส่ง link สำหรับเข้าโปรแกรม ZOOM Webinar ให้ท่าน จำกัดจำนวน 100 คน ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม

🎬 ศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เนื่องในวันครบรอบ 94 ปี วันแรกฉายภาพยนตร์ไทย เรื่อง โชคสองชั้น หอภาพยนตร์ขอเชิญร่วมเสวนาภาพยนตร์ออนไลน์ ในหัวข้อ “นางสาวสุวรรณ หรือ โชคสองชั้น: ถกประวัติศาสตร์นิพนธ์ว่าด้วยหนังไทยเรื่องแรก?” โดย โดม สุขวงศ์, ชลิดา เอื้อบำรุงจิต, พุทธพงษ์ เจียมรัตตัญญู จากหอภาพยนตร์ และวิทยากรรับเชิญ ผศ.ดร.ปาลิตา จุนแสงจันทร์ อาจารย์ประจำสาขา Asian and Middle Eastern Studies จาก University of Minnesota ตั้งแต่เวลา 19.00 น. เป็นต้นไป
✍🏻 ท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://fapot.or.th/main/news/784 (หมดเขตลงทะเบียนในวัน 29 กรกฎาคม) โดยหอภาพยนตร์จะจัดส่ง link สำหรับเข้าโปรแกรม ZOOM Webinar ให้ท่าน จำกัดจำนวน 100 คน ไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมกิจกรรม

วธ.เผยผลโพล “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในสถานการณ์โควิด-19” พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ตั้งใจไหว้พระสวดมนต์ที่บ้าน ลด ละ เลิก...
23/07/2021

วธ.เผยผลโพล “วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษาในสถานการณ์โควิด-19” พุทธศาสนิกชนส่วนใหญ่ตั้งใจไหว้พระสวดมนต์ที่บ้าน ลด ละ เลิกอบายมุข ตักบาตรหน้าบ้าน หนุนกิจกรรม “อยู่บ้านสร้างบุญ” ร่วมรับศีล ฟังพระธรรมเทศนาและเจริญสมาธิผ่านระบบออนไลน์

อ่านข่าวทั้งหมดได้ที่
https://www.m-culture.go.th/th/article_view.php?nid=140765

สมัชชาคุณธรรม และตลาดนัดคุณธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
23/07/2021

สมัชชาคุณธรรม และตลาดนัดคุณธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สมัชชาคุณธรรม และตลาดนัดคุณธรรม จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ข่าวประจำวันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๔   ประมวลภาพข่าวและข่าวการขับเคลื่อนงาน ตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจด้านวัฒนธรรมตามนโยบาย...
23/07/2021

ข่าวประจำวันที่ ๒๓ ก.ค. ๒๕๖๔
ประมวลภาพข่าวและข่าวการขับเคลื่อนงาน ตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจด้านวัฒนธรรมตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม "อิทธิพล คุณปลื้ม" ของหน่วยงานในสังกัด วธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภารกิจในการร่วมมือขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมกับภาคเอกชน เครือข่ายวัฒนธรรม รวมถึงประเด็นข่าวที่น่าสนใจ

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคมนี้ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เตรียมนำภาพยนตร์ "สมิงบ้านไร่" ผลงานการแสดงที่หาดูยากของพระเอกตลอดกา...
22/07/2021

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคมนี้ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เตรียมนำภาพยนตร์ "สมิงบ้านไร่" ผลงานการแสดงที่หาดูยากของพระเอกตลอดกาล "มิตร ชัยบัญชา" ที่สแกนใหม่จากฟิล์มในการอนุรักษ์ของหอภาพยนตร์ มาจัดฉายในช่อง YouTube หอภาพยนตร์ เพื่อฉลองยอดผู้ติดตาม YouTube ครบ 100,000 คนโดยจะเริ่มฉายพร้อมกันทั่วประเทศเวลา 20.00 น. กดติดตามรอที่ช่อง YouTube หอภาพยนตร์ www.youtube.co/FilmArchiveThailand

วันศุกร์ที่ 23 กรกฎาคมนี้ หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เตรียมนำภาพยนตร์ "สมิงบ้านไร่" ผลงานการแสดงที่หาดูยากของพระเอกตลอดกาล "มิตร ชัยบัญชา" ที่สแกนใหม่จากฟิล์มในการอนุรักษ์ของหอภาพยนตร์ มาจัดฉายในช่อง YouTube หอภาพยนตร์ เพื่อฉลองยอดผู้ติดตาม YouTube ครบ 100,000 คนโดยจะเริ่มฉายพร้อมกันทั่วประเทศเวลา 20.00 น. กดติดตามรอที่ช่อง YouTube หอภาพยนตร์ www.youtube.co/FilmArchiveThailand

หมั่นล้างมือด้วยสบู่ และเจลแอลกอฮอล์ เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ✌🏻#สู้โควิดด้วยจิตสำนึ...
22/07/2021

หมั่นล้างมือด้วยสบู่ และเจลแอลกอฮอล์
เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ✌🏻
#สู้โควิดด้วยจิตสำนึก
#อยู่บ้าน #หยุดเชื้อ #ปลอดภัย

หมั่นล้างมือด้วยสบู่ และเจลแอลกอฮอล์
เพื่อป้องกันการติดเชื้อโควิด-19

#เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน ✌🏻
#สู้โควิดด้วยจิตสำนึก
#อยู่บ้าน #หยุดเชื้อ #ปลอดภัย

Work from home
22/07/2021

Work from home

Work from home

(ประกาศ)(Megaphone) เชิญน้อง ๆ ร่วมกิจกรรม(Flag) โครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่นออนไลน์ประจำปี ๒๕๖๔ (Flag)🇹🇭 "อยู่ที่ไหน...
22/07/2021

(ประกาศ)(Megaphone) เชิญน้อง ๆ ร่วมกิจกรรม
(Flag) โครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่นออนไลน์ประจำปี ๒๕๖๔ (Flag)
🇹🇭 "อยู่ที่ไหน หัวใจก็ไทย"
๒-๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
(raise hand) อย่ารอช้า ๑ ปีมีครั้งเดียว กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
ถ้ายังเป็นวัยรุ่นยุคใหม่ อายุระหว่าง ๑๒-๑๘ ปี มีเชื้อสายไทยและเติบโตในต่างประเทศ(*) สมัครเข้าร่วมเลย รออะไร

(invited)(>)สมัครตั้งแต่วันนี้ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมโครงการ (squared free)(Miedie thumps up)

https://bit.ly/2UYJkis
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
(mail envelope)Email: [email protected]
หรือ (Pink Cellphone)โทร: (+66)6 - 5502 - 8446

สามารถติดตามข้อมูลได้ทาง
Facebook: Thai Youth Homecoming

🇹🇭🇹🇭🇹🇭 แค่ใจไทยมาก็ใช่แล้ว เรารออยู่ 🇹🇭🇹🇭🇹🇭

(ประกาศ)(Megaphone) เชิญน้อง ๆ ร่วมกิจกรรม
(Flag) โครงการเยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่นออนไลน์ประจำปี ๒๕๖๔ (Flag)
🇹🇭 "อยู่ที่ไหน หัวใจก็ไทย"
๒-๖ สิงหาคม ๒๕๖๔
(raise hand) อย่ารอช้า ๑ ปีมีครั้งเดียว กับการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ
ถ้ายังเป็นวัยรุ่นยุคใหม่ อายุระหว่าง ๑๒-๑๘ ปี มีเชื้อสายไทยและเติบโตในต่างประเทศ(*) สมัครเข้าร่วมเลย รออะไร

(invited)(>)สมัครตั้งแต่วันนี้ - ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในการร่วมโครงการ (squared free)(Miedie thumps up)

https://bit.ly/2UYJkis
หรือสอบถามเพิ่มเติมได้ที่:
(mail envelope)Email: [email protected]
หรือ (Pink Cellphone)โทร: (+66)6 - 5502 - 8446

สามารถติดตามข้อมูลได้ทาง
Facebook: Thai Youth Homecoming

🇹🇭🇹🇭🇹🇭 แค่ใจไทยมาก็ใช่แล้ว เรารออยู่ 🇹🇭🇹🇭🇹🇭

วธ.เผย“ทีมคอนเทนท์ไทยแลนด์”ร่วมงานตลาดภาพยนตร์เมืองคานส์ออนไลน์ ได้กระแสตอบรับที่ดีจากนานาชาติ พร้อมแสดงความชื่นชม“อภิ...
22/07/2021

วธ.เผย“ทีมคอนเทนท์ไทยแลนด์”ร่วมงานตลาดภาพยนตร์เมืองคานส์ออนไลน์ ได้กระแสตอบรับที่ดีจากนานาชาติ พร้อมแสดงความชื่นชม“อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล”และทีมงานไทยได้รับรางวัล Jury Prize

อ่านข่าวทั้งหมดได้ที่ https://www.m-culture.go.th/th/article_view.php?nid=140002

วธ.เผย“ทีมคอนเทนท์ไทยแลนด์”ร่วมงานตลาดภาพยนตร์เมืองคานส์ออนไลน์ ได้กระแสตอบรับที่ดีจากนานาชาติ พร้อมแสดงความชื่นชม“อภิชาติพงศ์ วีระเศรษฐกุล”และทีมงานไทยได้รับรางวัล Jury Prize

อ่านข่าวทั้งหมดได้ที่ https://www.m-culture.go.th/th/article_view.php?nid=140002

ข่าวประจำวันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๔   ประมวลภาพข่าวและข่าวการขับเคลื่อนงาน ตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจด้านวัฒนธรรมตามนโยบาย...
22/07/2021

ข่าวประจำวันที่ ๒๒ ก.ค. ๒๕๖๔
ประมวลภาพข่าวและข่าวการขับเคลื่อนงาน ตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจด้านวัฒนธรรมตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม "อิทธิพล คุณปลื้ม" ของหน่วยงานในสังกัด วธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภารกิจในการร่วมมือขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมกับภาคเอกชน เครือข่ายวัฒนธรรม รวมถึงประเด็นข่าวที่น่าสนใจ

วธ.เร่งแจ้งให้ศิลปินพื้นบ้าน-ผู้ประกอบการวัฒนธรรม 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันสังคม ม.40 รับเงินช่วยเหล...
21/07/2021

วธ.เร่งแจ้งให้ศิลปินพื้นบ้าน-ผู้ประกอบการวัฒนธรรม 13 จังหวัดสีแดงเข้ม ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกันสังคม ม.40 รับเงินช่วยเหลือ 5,000 บาท มอบสภาวัฒนธรรมกรุงเทพฯและสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเร่งประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำแก่ผู้อาชีพอิสระด้านวัฒนธรรม เพื่อให้ได้รับสิทธิต่อไป

อ่านข่าวทั้งหมดได้ที่
https://www.thaigov.go.th/news/contents/details/43976

การปฏิบัติตนเมื่อออกจากโรงพยาบาล ไปพักฟื้นที่บ้าน
21/07/2021

การปฏิบัติตนเมื่อออกจากโรงพยาบาล ไปพักฟื้นที่บ้าน

การปฏิบัติตนเมื่อออกจากโรงพยาบาล ไปพักฟื้นที่บ้าน

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ วธ. ให้ความร่วมมือ work from home 100 % ป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่ แต...
21/07/2021

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ วธ. ให้ความร่วมมือ work from home 100 % ป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่ แต่หากมีการกิจเร่งด่วน-งานบริการประชาชน พร้อมปฏิบัติงานทันที ปลัดวธ.ย้ำใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยบริหารงานให้เดินหน้าต่อแบบ New Normal

อ่านข่าวทั้งหมดได้ที่ https://www.m-culture.go.th/th/article_view.php?nid=139926

ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ วธ. ให้ความร่วมมือ work from home 100 % ป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 อย่างเต็มที่ แต่หากมีการกิจเร่งด่วน-งานบริการประชาชน พร้อมปฏิบัติงานทันที ปลัดวธ.ย้ำใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยบริหารงานให้เดินหน้าต่อแบบ New Normal

อ่านข่าวทั้งหมดได้ที่ https://www.m-culture.go.th/th/article_view.php?nid=139926

ใส่ผ้าไทย สืบสานอัตลักษณ์ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก
21/07/2021

ใส่ผ้าไทย สืบสานอัตลักษณ์ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก

ใส่ผ้าไทย สืบสานอัตลักษณ์ เสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก

วิถีถิ่น วิถีไทย ร่วมแรงร่วมใจ สวมใส่ผ้าไทยกันนะครับ
21/07/2021

วิถีถิ่น วิถีไทย ร่วมแรงร่วมใจ สวมใส่ผ้าไทยกันนะครับ

วิถีถิ่น วิถีไทย ร่วมแรงร่วมใจ สวมใส่ผ้าไทยกันนะครับ

แต่งผ้าไทยด้วยใจรักษ์ ชูศักดิ์ศรี วิถีไทย
21/07/2021

แต่งผ้าไทยด้วยใจรักษ์ ชูศักดิ์ศรี วิถีไทย

แต่งผ้าไทยด้วยใจรักษ์ ชูศักดิ์ศรี วิถีไทย

ข่าวประจำวันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๔   ประมวลภาพข่าวและข่าวการขับเคลื่อนงาน ตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจด้านวัฒนธรรมตามนโยบาย...
21/07/2021

ข่าวประจำวันที่ ๒๑ ก.ค. ๒๕๖๔
ประมวลภาพข่าวและข่าวการขับเคลื่อนงาน ตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจด้านวัฒนธรรมตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม "อิทธิพล คุณปลื้ม" ของหน่วยงานในสังกัด วธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภารกิจในการร่วมมือขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมกับภาคเอกชน เครือข่ายวัฒนธรรม รวมถึงประเด็นข่าวที่น่าสนใจ

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวแสดงความยิน...
20/07/2021

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้ได้รับรางวัลเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ ห้องแถลงข่าว ชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่ากา...
20/07/2021

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบหมายให้ นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม บันทึกเทปโทรทัศน์กล่าวคำปราศรัยเนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ พุทธศักราช ๒๕๖๔ ณ ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม บันทึกเทปวีดิทัศน์ กล่าวเปิดโครงก...
20/07/2021

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม บันทึกเทปวีดิทัศน์ กล่าวเปิดโครงการศิลปะเพื่อมวลมนุษย์ ประจำปี ๒๕๖๔ "Art for All 2021 : Virtual Art Activity Series" ซึ่งตรงกับวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

พอเพียงให้พอดี กับชีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal
20/07/2021

พอเพียงให้พอดี กับชีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal

พอเพียงให้พอดี กับชีวิตวิถีใหม่แบบ New Normal

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ป...
20/07/2021

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม พร้อมด้วยนางยุพา ทวีวัฒนะกิจบวร ปลัดกระทรวงวัฒนธรรม รับมอบข้าวสาร สเปรย์แอลกอฮอล์และเจลแอลกอฮอล์ พร้อมเงินบริจาค จากดร.นริศ ธรรมเกื้อกูล ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มบริษัท ซีพี รีเทลดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด เพื่อร่วมสนับสนุนโครงการ “ปันน้ำใจ คนไทยไม่ทิ้งกัน” ของกระทรวงวัฒนธรรม เพื่อช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องโถง ชั้น ๑ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

Work Form Home.
20/07/2021

Work Form Home.

Work Form Home.

ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อดูแลเรา
20/07/2021

ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อดูแลเรา

ขอขอบคุณและเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ที่ปฏิบัติงานอย่างเต็มที่เพื่อดูแลเรา

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบนโยบายการขับเคลื่อนจังหวัดคุณ...
20/07/2021

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบนโยบายการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมภายใต้แผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๕) ในพิธีเปิดงานสมัชชาคุณธรรมและตลาดนัดคุณธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้แนวคิด “ชาวอยุธยา มีวินัย ใส่ใจประโยชน์ส่วนรวม”

โดยมีนายวีระ โรจน์พจนรัตน์ ประธานกรรมการศูนย์คุณธรรมฯ บรรยายพิเศษ “จังหวัดคุณธรรมในสถานการณ์วิกฤติโควิด-19 “ นายภานุ แย้มศรี ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวมอบนโยบายการส่งเสริมจังหวัดคุณธรรม "จังหวัดพระนครศรีอยุธยา” รศ.นพ.สุริยเดว ทรีปาตี ผู้อำนวยการศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) บรรยายพิเศษ “การส่งเสริมคุณธรรมวิถีใหม่ สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” มีสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา และองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมเข้าร่วม ผ่านระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ (Zoom) ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๘ อาคารวัฒนธรรมวิศิษฏ์ กระทรวงวัฒนธรรม

รณรงค์สวมใส่ผ้าไทย สร้างอัตลักษณ์ไทย สร้างรายได้สู่ชุมชน
20/07/2021

รณรงค์สวมใส่ผ้าไทย สร้างอัตลักษณ์ไทย สร้างรายได้สู่ชุมชน

รณรงค์สวมใส่ผ้าไทย สร้างอัตลักษณ์ไทย สร้างรายได้สู่ชุมชน

รณรงค์สวมใส่ผ้าไทย สร้างอัตลักษณ์ไทย สร้างรายได้สู่ชุมชน
20/07/2021

รณรงค์สวมใส่ผ้าไทย สร้างอัตลักษณ์ไทย สร้างรายได้สู่ชุมชน

รณรงค์สวมใส่ผ้าไทย สร้างอัตลักษณ์ไทย สร้างรายได้สู่ชุมชน

สวมใส่ผ้าไทย สร้างความภูมิใจ สร้างรายได้ให้ชาวเพชรบุรี
20/07/2021

สวมใส่ผ้าไทย สร้างความภูมิใจ สร้างรายได้ให้ชาวเพชรบุรี

สวมใส่ผ้าไทย สร้างความภูมิใจ สร้างรายได้ให้ชาวเพชรบุรี

ข่าวประจำวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๔   ประมวลภาพข่าวและข่าวการขับเคลื่อนงาน ตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจด้านวัฒนธรรมตามนโยบาย...
20/07/2021

ข่าวประจำวันที่ ๒๐ ก.ค. ๒๕๖๔
ประมวลภาพข่าวและข่าวการขับเคลื่อนงาน ตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจด้านวัฒนธรรมตามนโยบาย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม "อิทธิพล คุณปลื้ม" ของหน่วยงานในสังกัด วธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และภารกิจในการร่วมมือขับเคลื่อนงานวัฒนธรรมกับภาคเอกชน เครือข่ายวัฒนธรรม รวมถึงประเด็นข่าวที่น่าสนใจ

ที่อยู่

10 ถนนเทียมร่วมมิตร แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
Bangkok
10310

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

02 209 3503

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงาน:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กระทรวงวัฒนธรรมประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด ( เปิดรับสมัครวันที่ 12 กรกฎาคม 2564 - 16 กรกฎาคม 2564 ) https://m-culture.thaijobjob.com/?fbclid=IwAR0LiUpYrlt6u5CkiNafHru6v6svJdgn3UwWeoHwnUk9JFRn0R8MOstd7WU
แนวทางจัดกิจกรรมในช่วง covid-19
การปฏิบัติตนเมื่อเข้าวัดทำบุญ
ทำธุรกรรมออนไลน์
(#)19/3/64ถ่ายทอดสดร่วมสวดบทพระธรรมจักรออนไลน์ผ่านระบบซูมพร้อมกันทั่วโลก ส ร้างบุญให ญ่ให้เเผ่นดิน https://www.facebook.com/dhamma1000000/videos/256578116116227/ #Peace for all Humankind "ขอสันติสุข จงมีเเก่สรรพสัตว์".. https://www.facebook.com/dhamma1000000/videos/256578116116227/ 19.30 : รับชมสื่อดีๆจาก เพจธรรมล้านดวง 20.00 : สวดธรรมจักรพร้อมกันทั่วโลก 20.17 : ฝึกจิตปล่อยวางพร้อมกัน #ธรรมจักร #สวดมนต์ #2ทุ่ม #สวดมนต์1ล้านคน #ธรรมล้านดวง รวมใจสวดพระธรรมจักรเพื่อสันติภาพโลก https://www.facebook.com/groups/820883414744061/?ref=shareI am Buddhist and You? 🙏 ❤️ I love Buddhism ❤️ Please Support Share Group Post❤️ First month of love in Buddhism ถ่ายทอดสดสื่อสีขาวทางไปสวรรค์ออนไลน์ร่วมสวดบทพระธรรมจักร สร้างบุญใหญ่ให้เเผ่นดิน. https://youtu.be/sSZI1ewkEFc 1,000,000 Buddhists around the world join hands to pray online for world peace. Dhammajak Prayer Project for World Peace I rejoice in your merit.sadhu .. Live broadcast, join the online chanting of Dharma Chakra all over the world, make great merit to the earth .. Make life auspicious for the family .. To expose the Buddha's Truth to bring peace to all mankind by chanting the Dharma Chakra simultaneously all over the world. https://www.facebook.com/dhamma1000000/videos/256578116116227/
การป้องกัน COVID-19
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เวลา ๑๑.๐๐ น. นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม มอบหมายให้นายปรเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานสืบสานงานบุญวันช้างไทยจังหวัดสุรินทร์ และ "วิถีชุมชน คนรักษ์ช้าง สร้างชื่อไทย" พร้อมส่งมอบผลงาน "บ้านคน บ้านช้าง" ให้จังหวัดสุรินทร์ เพื่อยกย่องช้าง ที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทยมาตั้งแต่อดีต และเพื่อให้ประชาชนคนไทย หันมาสนใจช้าง รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสำคัญ ต่อการให้ความช่วยเหลือ อนุรักษ์ช้างมากขึ้น โดยมี พระครูสมุห์หาญ ปัญญาธโร เจ้าอาวาสวัดป่าอาเจียง นายนราธร ศรประสิทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ นายโกวิท ผกามาศ ผู้ตรวจราชการกระทรวงวัฒนธรรม นางสาววิมลลักษณ์ ชูชาติ ผู้อำนวยการสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม ตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แขกผู้มีเกียรติ พี่น้องประชาชนจังหวัดสุรินทร์และจังหวัดใกล้เคียง นักท่องเที่ยว นักเรียน นักศึกษา และสื่อมวลชน เข้าร่วม ณ ชุมชนคุณธรรมฯ บ้านหนองบัว ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์
รักษาระยะห่าง
SOCIAL DISTANCING ห่างกันสักพัก
#บุญใหญ่ของเเผ่นดินรวมใจชาวพุทธทั่วไทยทั่วโลกร่วมบุญจุดมาฆะประทีปONLINE ผ่านระบบzoom สน ใจเข้าร่วม กดลิงก์นี้ เพิ่มเพื่อนในไลน์ได้เลย https://bit.ly/3p8djOD เพิ่มเพื่อนเพื่อรับการแจ้งเตือนเมื่อถึงงานบุญ วันที่ 26 กุมภา 64 วันมาฆบูชานี้ เวลา 19.00-20.00 น. การรวมใจเป็น 1 ของชาวพุทธทั่วโลก สวดมนต์ นั่งสมาธิ รับพรพระ เป้าหมาย 1 แสนรูป พร้อมๆกัน ครั้งแรกในชาตินี้! ของคุณและชาวพุทธทั่วโลก ผ่าน application zoom อานุภาพแห่งบุญบารมี จะทับทวี ให้ชีวิตดี เหนืออัศจรรย์ ! #รับพรพระ1แสนรูป #อานุภาพบุญ #ชาวพุทธ #ห้ามพลาด
ขออนุญาตสอบถามครับ กระทรวงวัฒนธรรม มีรางวัลที่มอบให้แก่บุคคลหรือหน่วยงานต่างๆ มีรางวัลชื่ออะไรบ้างครับ แล้วแต่ละรางวัลมีรายละเอียดอย่างไรบ้าง รบกวนขอข้อมูลได้ไหมครับ
พระราชา.. "ภูมิพล" ชนเทิดทูน. .................................................. พระ​บรม.. ชนิกา.. มหาราช ทรงนิราศ.. สถิตห้วง.. สรวงสวรรค์ นพเกล้า.. จักรีวงศ์.. องค์​ราชัน ประทับมั่น.. ในดวงใจ..ไทยประชา วันที่ห้า.. ​ ธันวา.. ข้าพระบาท น้ำตาหยาด.. น้อมบังคม.. ก้มเกศา น้อมสำนึก.. ในพระ..กรุณา พระราชา.. "ภูมิพล".. ชนเทิดทูน. ..... ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม​ ขอเดชะ...