Clicky

กองกลาง สำนักงานเลขานุการสำ

กองกลาง สำนักงานเลขานุการสำ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กองกลาง สำนักงานเลขานุการสำ, ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไ, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post
03/09/2021

Photos from สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post

28/08/2021

"จิตอาสา 904 ร่วมกับชุดแพทย์สำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนผู้ป่วยติดเตียง"


​จากความร่วมมือของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่ได้ให้การสนับสนุนพื้นที่และบุคลากรเพื่อใช้จัดตั้ง “ศูนย์ฉีดวัคซีนทางเลือก ซิโนฟาร์ม" ณ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน) ให้กับเทศบาลนครปากเกร็ด เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการกระจายวัคซีนและอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี โดยมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน อาทิ โรงพยาบาลมงกุฎวัฒนะ โรงพยาบาลกรุงไทย โรงพยาบาลวิภารามปากเกร็ด
​​ทั้งนี้ ในส่วนของผู้ที่มีสิทธิได้รับวัคซีน ในกลุ่มเปราะบาง โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง ซึ่งเป็นกลุ่มที่ควรอย่างยิ่งที่จะต้องเร่งฉีดวัคซีนให้เร็วที่สุด เพราะปัจจุบันมีผู้ติดเชื้อกันมากขึ้นโดยเฉพาะในครอบครัว แม้จะไม่ได้ออกไปข้างนอก แต่หากคนในบ้านยังออกไปทำงานพบปะคนอื่นถือว่าอันตรายสำหรับผู้ป่วยติดเตียง เพราะฉะนั้นจึงจำเป็นต้องฉีดทุกคน โดยเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา จิตอาสา 904 ร่วมกับชุดแพทย์ของสำนักงานแพทย์ สำนักงานสนับสนุน สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน จังหวัดนนทบุรี และเทศบาลนคร ปากเกร็ด นำโดย นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด ได้ลงพื้นที่ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19) นอกสถานพยาบาล และมอบเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับผู้ป่วยติดเตียงในเขตพื้นที่เทศบาลนครปากเกร็ด จำนวน 6 ราย โดยได้เฝ้ารอสังเกตอาการอย่างน้อย 30 นาที และจะเดินทางไปเยี่ยมเพื่อติดตามอาการต่อไป

​ความท้าทายในการระดมฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด 19 ในครั้งนี้ นอกจากการให้ความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพ ความปลอดภัย ของวัคซีนแล้ว การทำให้ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ ถือเป็นอีกส่วนสำคัญที่จะนำไปสู่การสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ได้สำเร็จ โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มเปราะบาง ที่อาจเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีที่ใช้ลงทะเบียน แต่กลับเป็นกลุ่มเสี่ยงติดเชื้อแม้ไม่ได้ไปไหน

#จิตอาสา904
#สำนักงานแพทย์สำนักงานสนับสนุนสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

27/08/2021
Photos from สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post
26/08/2021

Photos from สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post

Photos from สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post
10/08/2021

Photos from สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post

29/07/2021

"รับมอบชุด PPE สนับสนุนภารกิจป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาด โควิด-19"

พลตรี ชูเลิศ จิระรัตนเมธากร เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับมอบชุด PPE จำนวน ๑๑ ชุด เพื่อสนับสนุนภารกิจของสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ในการปฏิบัติงานป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) จาก นาวาเอก ทรงเกียรติ เนื่องสุนันท์ รองผู้อำนวยการกองกลาง สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

Photos from สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post
18/07/2021

Photos from สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post

Photos from สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post
14/07/2021

Photos from สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post

Photos from สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post
09/07/2021

Photos from สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post

Photos from สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post
06/07/2021

Photos from สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post

Photos from สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post
05/07/2021

Photos from สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post

17/06/2021

💥โครงการประกวดออกแบบ infographic สร้างสรรค์สื่อ
ปลูกจิตสำนึก สืบสาน รักษา และต่อยอดพระราชกรณียกิจ💥

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่...
https://www.heartphranakhon.com/informod/

Photos from สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post
15/06/2021

Photos from สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post

Photos from สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post
04/06/2021

Photos from สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post

26/05/2021

🙏 #วันวิสาขบูชา 🙏ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 เป็นวันที่เกิดเหตุการณ์สำคัญขึ้นในพระพุทธศาสนา 3 เหตุการณ์ด้วยกัน คือ เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพาน ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า โดยเหตุการณ์ต่างๆ นี้ได้เกิดขึ้นในวันเดียวกัน

Photos from สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post
14/05/2021

Photos from สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post

13/05/2021

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID – 19) ในประเทศไทยยังคงมีอยู่อย่างต่อเนื่องและมีผลกระทบต่อการจัดกิจกรรมในสถานศึกษา
ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันและลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดต่อผู้เข้าสอบคัดเลือก โดยขอแจ้งกำหนดเลื่อนวันสอบและขยายเวลาชำระเงิน โดยมีรายละเอียดตามลิ้งค์ https://opsd.thaijobjob.com/202104/index.php

Photos from สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post
12/05/2021

Photos from สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post

03/05/2021
Photos from สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post
01/04/2021

Photos from สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post

Photos from สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post
31/03/2021

Photos from สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post

Photos from สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post
30/03/2021

Photos from สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post

23/03/2021
Photos from สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post
22/03/2021

Photos from สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post

Photos from สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post
18/03/2021

Photos from สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post

Photos from สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post
18/03/2021

Photos from สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post

Photos from สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post
15/03/2021

Photos from สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post

Photos from สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post
10/03/2021

Photos from สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post

10/03/2021

📌📣💂‍♀️ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเข้ารับราชการเป็นข้าราชการ และจ้างงานเป็นพนักงานราชการ ประจำปี 2564 จำนวน 67 อัตรา สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://opsd.thaijobjob.com โทร. 02 226 1397

#รับสมัครสอบ
#กระทรวงกลาโหม
#ทหารของพระราชา

Photos from สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post
05/03/2021

Photos from สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post

Photos from สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post
04/03/2021

Photos from สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post

Photos from สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post
01/03/2021

Photos from สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post

01/03/2021
Photos from สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post
24/02/2021

Photos from สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม's post

ที่อยู่

ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไ
Bangkok
10200

เบอร์โทรศัพท์

022258260

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองกลาง สำนักงานเลขานุการสำผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนัก สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม Enrich Fogger Thailand ช่างกุญแจจันทบุรี 087 488 4333 ช่างกุญแจมหาชัย 087 488 4333 ช่างกุญแจเกษตร นวมินทร์ 094-856-7888 ช่างกุญแจสยาม 082 473 1555 ช่างกุญแจคลองตัน 083 1111 938 ช่างกุญแจปทุมธานี 087 488 4333 ช่างกุญแจอินทามระ 087 488 4333 ช่างกุญแจบางเขน 082 473 1555 มูลนิธิคนดีศรีสุพรรณ Pipeline medical gases system By นายช่างณัฐพล 091-414968 ช่างกุญแจเพชรเกษม 082 473 1555 Police Radio (Thailand)