กองกลาง สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กองกลาง สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กองกลาง สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร, Bangkok.
(1)

เปิดเหมือนปกติ

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
17/11/2020

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

"เจตนารมณ์กว้างไกล‼️ ใส่ 💛 ในทุกด้าน"

#สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
#ใครไม่ทำทหารทำ

12/11/2020
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวง​กลาโหม​เยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันสารสนเทศ​ทรัพยากร​น้ำ(องค์​การมหาชน)​ ติดตามสถานการณ์​น้ำ ระบบคลังข้อมูล​น้ำแห่งชาติ การใช้งานเพื่อบริหารจัดการภัยพิบัติ และร่วมหารือแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลด้านทรัพยากร​น้ำระหว่างหน่วยงาน

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
12/11/2020

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

"ทหารต้องเข้มแข็ง ทั้งร่างกาย และจิตใจ"

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้จัดให้มีการฝึกทบทวนท่าบุคคลเบื้องต้นตามแบบพระราชนิยม เพื่อให้กำลังพลของสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มีบุคลิกลักษณะทหาร ถูกต้อง ตามระเบียบวินัย และแบบธรรมเนียมของทหาร ณ ลานอเนกประสงค์ ในศาลาว่าการกลาโหม (12 พ.ย.63)

#ใครไม่ทำทหารทำ

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
30/10/2020

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

พล.ต.ชูเลิศ จิระรัตนเมธากร เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ได้จัดบรรยาย เรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” ให้กับข้าราชการในสังกัดสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ และประวัติศาสตร์ชาติไทย ให้มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และมี ความรัก ความสามัคคี กันในชาติ และบรรยายโครงการ คนละครึ่งกับช๊อปดีมีคืน เพื่อให้ได้รับรู้รายละเอียดและการใช้สิทธิของรัฐบาลอย่างทั่วถึง ณ ห้องหลักเมือง 1 ในศาลาว่าการกลาโหม (30 ต.ค.63)

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
29/10/2020

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กำลังพล สลก.สป. พร้อมสวมหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อ covid-19 เข้าพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณพระบวรราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เป็นประจำทุกวันพุธ (29 ต.ค.63)

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
21/10/2020

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

พลตรี ชูเลิศ จิระรัตนเมธากร เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นประทวน สังกัดสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ณ ห้องประชุม สลก.สป. ในศาลาว่าการกลาโหม เมื่อ ๒๑ ต.ค.๖๓

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
14/10/2020

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กำลังพล สลก.สป. พร้อมสวมหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อ covid-19 เข้าพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณพระบวรราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เป็นประจำทุกวันพุธ (14 ต.ค.63)

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
13/10/2020

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ปลัดกระทรวงกลาโหมร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ณ ท้องสนามหลวง พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย คุณรมิดา อินทรเจริญ นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมในพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล และพิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่นานัปการ เพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยมาโดยตลอดนับตั้งแต่เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ตราบจนกระทั่งเสด็จสวรรคต ซึ่งพสกนิกรทุกหมู่เหล่าต่างมีความตั้งใจที่จะร่วมกันแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี และน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐโดยพร้อมเพรียงกัน และดำเนินการอย่างสมพระเกียรติ และคำนึงถึงความเหมาะสมในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และในต่างประเทศ (13 ต.ค.63)

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
13/10/2020

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ธ สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์

๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดกระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
12/10/2020

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมน้อมรำลึก วันคล้ายวันสวรรคตในหลวง รัชกาลที่ 9 พระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐของแผ่นดินไทย

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม ของทุกปี พสกนิกรทุกหมู่เหล่าล้วนมีความตั้งใจที่จะแสดงออกถึงความจงรักภักดี และรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่อย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระองค์ได้ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่ปวงชนชาวไทยตลอดมา

โดย พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย คุณรมิดา อินทรเจริญ นายกสมาคมภริยาข้าราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตร และพิธีสวดพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต ในศาลาว่าการกลาโหม โดยมีพิธีสวดพระพุทธมนต์ ถวายภัตตาหาร และจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์จำนวน 10 รูป และพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์และสามเณร จำนวน 89 รูป

ทั้งนี้ ข้าราชการของสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมจักน้อมนำแนวทางตามที่พระองค์ได้พระราชทานไว้เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวในการปฏิบัติหน้าที่ และปฏิบัติตน เพื่อสร้างคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติ และประชาชนสืบไป(12 ต.ค. 63)

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
02/10/2020

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

อิ่มบุญรับวันออกพรรษา เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นำกำลังพลทำบุญตักบาตรเทโว เพื่อความเป็นศิริมงคล

พลตรี ชูเลิศ จิระรัตรเมธากร เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยกำลังพลสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมทำบุญตักบาตรอาหารคาวหวาน และถวายจตุปัจจัยในวันออกพรรษา ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เพื่อความเป็นศิริมงคลของกำลังพล

สำหรับ วันออกพรรษา ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11 ของทุกปีเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญทางพุทธศาสนา ซึ่งถือเป็นการสิ้นสุดระยะการจำพรรษา หรือออกจากการอยู่ประจำที่วัดในช่วงฤดูฝนตลอด 3 เดือนของพระภิกษุสงฆ์ และเป็นวันที่พุทธศาสนิกชนได้พร้อมใจกันกระทำบุญกุศลต่างๆ ตามประเพณีที่เคยปฏิบัติสืบๆ กันมาแต่โบราณกาล เช่น การตักบาตรเทโว ถือได้ว่าการทำบุญตักบาตรในครั้งนี้เป็นการช่วยรักษาพุทธประเพณี และช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนาอีกด้วย (2 ต.ค.63)

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
30/09/2020

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดพิธีประกาศเกียรติคุณสำหรับกำลังพลสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธี ประกาศเกียรติคุณกำลังพล สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ 2563 ณ บริเวณลานด้านหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)
เพื่อเป็นการให้เกียรติกับข้าราชการในทุกระดับชั้นที่เกษียณอายุราชการในปีนี้ที่ได้ทุ่มเทปฏิบัติหน้าที่ก่อให้เกิดคุณูปการต่อ กระทรวงกลาโหม กองทัพ และประเทศชาติ

โดยมี พลอากาศเอก ปรเมศร์ เกษโกวิท รองปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอก นภนต์ สร้างสมวงษ์ รองปลัดกระทรวงกลาโหม พลเอก กู้เกียรติ ศรีนาคา รองปลัดกระทรวงกลาโหม รวมถึงนายทหารที่เกษียณอายุราชการในปีนี้จำนวน 246 นายเข้าร่วม โดยมีพิธีถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พิธีมอบหนังสือประกาศเกียรติคุณและของที่ระลึก รวมถึงพิธีสวนสนามเทิดเกียรติ จากทหารกองผสม 3 เหล่าทัพ แสดงความเคารพแก่ผู้เกษียณอายุราชการ

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
30/09/2020

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กำลังพล สลก.สป. พร้อมสวมหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อ covid-19 เข้าพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณพระบวรราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เป็นประจำทุกวันพุธ (30 ก.ย.63)

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
29/09/2020

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

“โครงการประกวดศาลทหารต้นแบบดีเด่น” รักษาดุลยภาพแห่งกฎหมาย มุ่งธำรงความยุติธรรมแก่กำลังพลและประชาชน

พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลโครงการประกวดศาลทหารต้นแบบดีเด่น กองทัพภาคที่ ๑ ถึงกองทัพภาคที่ ๔ ณ ห้องสุรศักดิ์มนตรี ในศาลาว่าการกลาโหม โดยมีนายทหารชั้นผู้ใหญ่ และกำลังพลร่วมแสดงความยินดี และปลัดกระทรวงกลาโหมยังได้กล่าวชื่นชมกำลังพลทุกคน ที่ร่วมใจกัน พัฒนา หน่วยงาน ใส่ใจปรับปรุงทิวทัศน์ การดูแลกำลังพล นักโทษ ผู้คุมขังและญาติ ได้เป็นอย่างดี ซึ่งถือเป็นการพัฒนาอีกก้าวหนึ่ง เพื่อยกระดับศาลทหารให้มีความทันสมัย ทันต่อเหตุการณ์ให้เป็นศาลทหารต้นแบบในครั้งนี้ (29 ก.ย.63)

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
23/09/2020

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

"เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์"
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดกิจกรรมโครงการจิตอาสา ได้จัดบรรยายในหัวข้อ "สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย" โดยวิทยากรจิตอาสา 904 เพื่อสร้างความรู้ เผยแพร่และปลูกฝังให้มีความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสถาบันพระมหากษัตริย์ ให้กับ นายทหารชั้นผู้ใหญ่ ข้าราชการในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นักเรียน และครูจากโรงเรียนที่มีที่ตั้งอยู่บริเวณโดยรอบกระทรวงกลาโหม โดย พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมโครงการจิตอาสา "เราทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์" ณ ห้องพินิตประชานาถ ในศาลาว่าการกลาโหม (23 กันยายน 2563)

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
21/09/2020

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ให้กระทรวงกลาโหมนำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษา

วันพฤหัสบดีที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา
ณ วัดราชสิทธาราม ราชวรวิหาร ถนนอิสรภาพ แขวงวัดอรุณ เขตบางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ

กระทรวงกลาโหมขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมบริจาคทุนทรัพย์ได้ที่ ธนาคารทหารไทย สาขากระทรวงกลาโหม
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 039-2-82349-8 ชื่อบัญชี “การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน กห. ประจำปี 2563”

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
21/09/2020

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อรถยนต์ราชการ เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตราการป้องกัน COVID-19 (21 ก.ย.63)

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
17/09/2020

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

“เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป” พระปฐมบรมราชโองการของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๖๒

สะท้อนถึงพระราชปณิธานอันแน่วแน่ในการทรงงานเพื่อจะสืบสาน รักษา และต่อยอด โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และด้วยน้ำพระราชหฤทัยอันเปี่ยมล้นด้วยพระเมตตาต่อประชาชนทุกหมู่เหล่า

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่แล้วเสร็จและอยู่ระหว่างดำเนินการ ล้วนได้รับการสืบสาน รักษา และต่อยอดอย่างต่อเนื่องในปัจจุบัน

ด้วยพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกล ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงตระหนักและเล็งเห็นในคุณค่าของแนวพระราชดำริเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน พระองค์ทรงยึดมั่นที่จะสืบสาน รักษาและต่อยอดแนวพระราชดำริต่างๆ เพื่อเป็นแสงสว่าง นำทางตามรอยพระราชปณิธานไปสู่ความผาสุกแก่ประชาชนและประเทศชาติสืบไป

#สืบสานรักษาและต่อยอด
#กลาโหมเทิดราชา
#รักษ์ราษฎร์
#ชาติมั่นคง

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
16/09/2020

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

👱‍♀️ ทำไม? ผู้หญิงถึงสมัครใจมาเรียน รด.เพิ่มมากขึ้น 👱‍♀️

#กระทรวงกลาโหม
#นักศึกษาวิชาทหาร

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
16/09/2020

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

พลตรี ชูเลิศ จิระรัตนเมธากร เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม มอบเงินทุนสงเคราะห์สวัสดิการข้าราชการสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ให้กับกำลังพลที่ย้ายไปรับราชการนอกหน่วย ณ ห้องประชุม สลก.สป. (16 ก.ย.63)

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
15/09/2020

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

💛 ถุงผ้าพระราชทาน 💛

#กลาโหมเทิดราชา
#รักษ์ราษฎร์
#ชาติมั่นคง

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
14/09/2020

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

14 ก.ย.63 สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อรถยนต์ราชการ เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตราการป้องกัน COVID-19

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
10/09/2020

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

👉โครงการ "จิตอาสาพระราชทาน ตามแนวพระราชดำริ"

📌กลาโหมเทิดราชา รักราษฎร์ ชาติมั่นคง📌

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
10/09/2020

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

พลตรี ชูเลิศ จิระรัตนเมธากร เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ณ ห้องประชุม สลก.สป. ในศาลาว่าการกลาโหม เมื่อ ๑๐ ก.ย.๖๓

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
10/09/2020

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นำโดย พลตรี ชูเลิศ จิระรัตนเมธากร เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นำคณะนายทหารบวงสรวงท้าวเวสสุวรรณ เพื่อความเป็นสิริมงคล และขอบารมีเพื่อปกป้อง คุ้มกันภัยอันตราย โดยท้าวเวสสุวรรณถือเป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้ง 4 ผู้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์ และถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่กระทรวงกลาโหมมาช้านาน(10 ก.ย.63)

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
09/09/2020

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กำลังพล สลก.สป. พร้อมสวมหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อ covid-19 เข้าพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณพระบวรราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เป็นประจำทุกวันพุธ (9 ก.ย.63)

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
02/09/2020

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

2 ก.ย.63 สลก.สป.จัดกำลังพลพร้อมสวมหน้ากากอนามัยป้องกันเชื้อ covid-19 เข้าพัฒนาภูมิทัศน์บริเวณพระบวรราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระบวรราชเจ้ามหาสุรสิงหนาท ณ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ราชวรมหาวิหาร เป็นประจำทุกวันพุธ

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
02/09/2020

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เช้าวันนี้ (วันพุธที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๓)
พลตรี ชูเลิศ จิระรัตนเมธากร เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วยกำลังพลสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมทำบุญ ตักบาตรอาหารคาวหวาน และจตุปัจจัย ณ วัดเทพศิรินทราวาสราชวรวิหาร เพื่อความเป็นศิริมงคลและสนับสนุนกิจกรรมทางพระพุทธศาสนาของวัด

สำหรับการทำบุญตักบาตร ชาวพุทธทั่วไปรู้จักและปฏิบัติมากกว่าการทำบุญประเภทอื่น ๆ และยังถือได้ว่าเป็นการทำบุญประจำวันของชาวพุทธ การเริ่มต้นวันใหม่ ด้วยการทำบุญทำให้จิตใจแจ่มใส มีกำลังใจ ที่เข้มแข็ง เพราะผู้ที่ไม่มีบุญเกื้อหนุนอยู่ในใจ ย่อมพ่ายแพ้ต่อบาปได้ง่าย เป็นการช่วยรักษาพุทธประเพณี และช่วยสืบทอดพระพุทธศาสนา เพราะพระสงฆ์เป็นผู้ศึกษาปฏิบัติพระธรรมวินัยแล้วนำมาสั่งสอนให้ประชาชนได้รับรสแห่งพระธรรมด้วย ฉะนั้น ชาวพุทธควรทำบุญตักบาตรเป็นประจำทุกวัน เพื่อเป็นการสั่งสมบุญให้แก่ตนเอง

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
26/08/2020

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

ปันน้ำใจให้น้องๆ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ สนับสนุนทุนการศึกษาให้แก่บุตรกำลังพลสำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

พลตรี ชูเลิศ จิระรัตนเมธากร เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นำบุตรกำลังพลเข้ารับทุนการศึกษาในพิธีมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรกำลังพลสังกัด สำนักงานเลขานุการ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม โดยมี พระธรรมปัญญาบดี อธิบดีสงฆ์ วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์ เป็นประธานในพิธี ณ พระอุโบสถวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎ์

ทั้งนี้ การมอบทุนการศึกษาดังกล่าวเป็นการมอบทุนให้แก่ผู้ที่มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน มีความวิริยะ อุตสาหะ และมีความประพฤติดี โดยมีจำนวน 57 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 76,800 บาทมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการช่วยเหลือ และแบ่งเบาภาระด้านค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการศึกษาของบุตรข้าราชการฯ รวมทั้งเป็นการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจเพื่อที่จะได้เป็นเยาวชนที่ดีของผู้ปกครองและประเทศชาติ

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
25/08/2020

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

พลตรี ชูเลิศ จิระรัตนเมธากร เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในพิธีประดับเครื่องหมายยศนายทหารชั้นสัญญาบัตร สังกัดสำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ณ ห้องประชุม สลก.สป. ในศาลาว่าการกลาโหม เมื่อ ๒๕ ส.ค.๖๓

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
24/08/2020

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

24 ส.ค.63 สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมได้ดำเนินการทำความสะอาดและฆ่าเชื้อรถยนต์ราชการ เพื่อความพร้อมในการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตราการป้องกัน COVID-19

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
21/08/2020

สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 68 พรรษา 28 กรกฎาคม 2563 สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
โดย พลตรี ชูเลิศ จิระรัตนเมธากร เลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม นำกำลังพลร่วมกันปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ ณ พุทธมณฑล ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ทั้งยังเป็นการปลูกฝังกำลังพลให้ตระหนักถึงความสำคัญของต้นไม้ในการรักษาระบบนิเวศ หยุดการทำลายป่าและเพิ่มพื้นที่สีเขียวโดยการปลูกต้นไม้เพิ่ม โลกก็จะสามารถบรรเทาวิกฤตโลกร้อนได้อีกทางหนึ่ง นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มความร่มเย็นเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มาพักผ่อนหรือออกกำลังกายในวันหยุดสุดสัปดาห์ และในวันเดียวกัน ได้ทำการทดสอบสมรรถภาพร่างกายของกำลังพลตามวงรอบ ประกอบด้วยการทดสอบด้วยท่าลุกนั่ง ดันพื้น และวิ่ง 1 กิโลเมตร ทั้งนี้กำลังพลทุกนายมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง ผ่านการทดสอบตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
17/08/2020

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

กห.ร่วมกับ สธ.จัดฝึกร่วมเตรียมความพร้อมรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID ระลอก 2

พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก กห. เปิดเผยว่า เมื่อ 0930 พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปล.กห. ได้เป็นประธานเปิดการฝึกร่วมในการเตรียมความพร้อมรับกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID - 19 ระลอก 2 ที่อาจมีความเสี่ยงสูงเกิดขึ้น จากกิจกรรมต่างๆในประเทศและการแพร่ระบาดจากภายนอกประเทศที่ยังมีอย่างต่อเนื่อง ซึ่ง กห. ร่วมกับ สธ. เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นและมีทุกส่วนราชการเข้าร่วมการฝึก ณ ศาลาว่าการกลาโหม

โดยดำเนินการฝึกระหว่าง 17 - 18 ส.ค.63 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ทดสอบแผนเผชิญเหตุของจังหวัดต่างๆ รวมทั้งแนวทางจัดสรรและบริหารจัดการทรัพยากรทางการแพทย์ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัด ภายใต้การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน โดย ศบค.-19 ซึ่งจำลองสถานการณ์ มุ่งเน้นไปที่ความเสี่ยงของกลุ่มจังหวัดที่มีแรงงานต่างด้าว จังหวัดที่เป็นช่องทางเข้าออกประเทศ จังหวัดที่มีนักท่องเที่ยว โดยมี 4 จังหวัดเข้าร่วมการฝึก คือ กทม. อยุธยา สมุทรสาคร และชลบุรี และมี 7 จังหวัดเข้าร่วมฝึกในพื้นที่ ประกอบด้วย เชียงใหม่ ตาก สระแก้ว ระนอง สุราษฎร์ธานี ภูเก็ตและกระบี่ ในขณะที่อีก 66 จังหวัด ร่วมรับทราบผ่านระบบประชุมทางไกล โดยใช้กลไกบริหารงานระดับพื้นที่ ผ่านศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินของแต่ละจังหวัด พร้อมทั้งจำลองสถานการณ์และประสานการทำงานร่วมกันในการใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เมื่อมีแผนยกเลิก พ.ร.บ.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน

พล.อ.ณัฐ อินทรเจริญ ปล.กห. ได้กล่าวขอบคุณทุกส่วนราชการ ที่ให้ความสำคัญเข้าร่วมรับการฝึก และกล่าวถึงความสำเร็จของการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคที่ผ่านมาของรัฐบาล จากความตระหนักและความร่วมมือร่วมใจ เป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนและทุกภาคส่วน อย่างไรก็ตามสถานการณ์โดยรวมปัจจุบัน ยังไม่อาจประมาทได้ จากความเสี่ยงสูงของการแพร่ระบาดจากภายนอกและมาตรการผ่อนคลายภายในประเทศ จึงจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ก่อนสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอก 2 ที่อาจเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา โดยการฝึกร่วมกันจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาและปรับความสมบูรณ์ของแผนเผชิญเหตุของทุกจังหวัด ซึ่งหากเกิดการแพร่ระบาดขึ้นแล้วจำเป็นต้องช่วยกันระงับและควบคุมระดับพื้นที่ให้เร็วที่สุด เพื่อมิให้เกิดผลกระทบต่อชีวิตความเป็นอยู่ร่วมกันในภาพรวม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
12/08/2020

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

๑๒ สิงหาคม วันแม่แห่งชาติ
ทีฆายุกา โหตุ นาถปรมราชินี
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง สังกัดกระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
10/08/2020

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม

สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 88 พรรษา (12 ส.ค. 63)

เช้าวันนี้ (วันจันทร์ ที่ 10 ส.ค 63) พลเอก ณัฐ อินทรเจริญ ปลัดกระทรวงกลาโหม พร้อมด้วย คุณรมิดา อินทรเจริญ นายกสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม เป็นประธานในการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 88 พรรษา (12 ส.ค. 63)

เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดี และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ โดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคล พระสงฆ์จำนวน 10 รูป ณ ห้องพินิตประชานาถ พิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และสามเณร จำนวน 89 รูป ณ บริเวณห้องโถงหน้าห้องยุทธนาธิการ ในศาลาว่าการกลาโหม และพิธีลงนามถวายพระพร ณ บริเวณหน้าห้องยุทธนาธิการ

ทั้งนี้ ในวันที่ 12 สิงหาคม ของทุกปีถือเป็นวันแม่แห่งชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในรัชกาลที่ 9 หรือแม่ของแผ่นดิน นับเป็นวันสำคัญยิ่งของปวงชนชาวไทย ที่จักได้แสดงถึงความจงรักภักดี และเฉลิมพระเกียรติคุณใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาท ซึ่งเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทยโดยล้วนสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้

ที่อยู่

ในศาลาว่าการกลาโหม ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร
Bangkok
10200

เบอร์โทรศัพท์

022258260

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองกลาง สำนักงานเลขานุการสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด