สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุง

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุง ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุง, หน่วยงานราชการ, Ratchadaphisek Rd., Bangkok.

01/09/2011
http://www.rd.go.th/publish/fileadmin/user_upload/taxaudit/vp/test25.pdf

ใครอยากเป็นผู้สอบบัญชีภาษีอากรยกมือขึ้น!!

โอกาศของท่านมาถึงแล้ว กรมสรรพากรได้ประกาศรับสมัครสอบผู้สอบบัญชีภาษีอากรตั้งแต่วันที่ 25 สิงหาคม 2554 - 16 กันยายน 2554 สามารถศึกษาข้อมูลได้จาก link ข้างล่างนี้

07/08/2011
Redirect

RD Society Club

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าร่วมโครงการ RD Society Club กับกรมสรรพากร ระหว่างวันที่ 27-29 สิงหาคม 2554 คุณก็สามารถเข้าร่วมโครงการดี ๆ กับกรมสรรพากรได้โดยติดตามข่าวสารต่าง ๆ ผ่านทาง Facebook, Twitter และ www.rd.go.th

07/08/2011

เสียภาษีผ่านบัตรเครดิตไม่คิดค่าธรรมเนียม

ธนาคารไทยพาณิชย์ ร่วมกับกรมสรรพากรเปิดโอกาสให้ผู้ใช้บัตรเครดิตของธนาคารฯ เสียภาษีได้ทุกประเภทภาษี ไม่คิดค่าธรรมเนียมเป็นครั้งแรกของประเทศไทย

ความร่วมมือในครั้งนี้เป็นการเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ใช้บัตรเครดิต ผู้ใช้บริการจะได้รับความสะดวกมากขึ้น

สำหรับรูปแบบและรายละเอียดต่างๆ ของการใช้บริการนี้ กรมสรรพากรจะแจ้งความคืบหน้าเป็นระยะต่อไป

13/07/2011

เลขบัตรประจำตัวประชาชนใช้เป็นเลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้

พระราชบัญญัติบัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๔ กำหนดให้ผู้มีสัญชาติไทยซึ่งมีอายุตั้งแต่ 7 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 70 ปีบริบูรณ์ และมีชื่อในทะเบียนบ้านต้องมีบัตรประจำตัวประชาชน
สำหรับผู้มีอายุไม่ถึง 15 ปี ให้เป็นหน้าที่ของบิดา มารดา ผู้ปกครองหรือบุคคลซึ่งรับดูแลผู้นั้นอยู่เป็นผู้ยื่นคำขอ แต่ไม่เป็นการตัดสิทธิบุคคลนั้นที่จะยื่นคำขอด้วยตนเอง

13/07/2011
::แบบสอบถามความคิดเห็นการแก้ไขเพิ่มเติมบทบัญญัติแห่งประมวลรัษฎากร::

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น!!!

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็นร่างกฎหมายตามแผนพัฒนากฎหมายของกรมสรรพากร

เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

08/07/2011

Call Center สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10
รับปรึกษาปัญหา ข้อกฏหมายภาษีอากร
โทร. 02 - 2760280 - 95 ต่อ 1204

รางวัลระดับโลก
06/07/2011

รางวัลระดับโลก

06/07/2011
http://download.rd.go.th/fileadmin/tax_pdf/cit/tell51_54.pdf

ถึงเวลายื่นแบบฯ ภ.ง.ด. 51 แล้ว!!!

คุณสามารถยื่นแบบแสดงรายการ ภ.ง.ด. 51 สำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2554 ได้แล้ว ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2554 - 31 สิงหาคม 2554 เรามีช่องทางการชำระภาษีหลายช่องทางเพื่อความสะดวกของผู้เสียภาษี สามารถตรวจสอบได้ที่นี่

06/07/2011
::นิติบุคคลที่ไม่ต้องเสียภาษี::

ทราบหรือไม่ว่า ผู้ประกอบการนิติบุคคลบางประเภทไม่ต้องเสียภาษีเงินได้

แต่จะต้องทำอย่างไรบ้าง ต้องตามไปดูเลย คลิก!!!

เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

ฟรี จองก่อนมีสิทธิ์ก่อนกับการสำรองที่นั่งสัมมนาภาษีเรื่อง "เตรียมความพร้อม ซ้อมความเข้าใจ ก่อนยื่น ภ.ง.ด.51" ที่ http://...
06/07/2011

ฟรี จองก่อนมีสิทธิ์ก่อน
กับการสำรองที่นั่งสัมมนาภาษีเรื่อง "เตรียมความพร้อม ซ้อมความเข้าใจ ก่อนยื่น ภ.ง.ด.51" ที่ http://www.rd.go.th/publish/seminar/page1.html ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

ฟรี จองก่อนมีสิทธิ์ก่อน
กับการสำรองที่นั่งสัมมนาภาษีเรื่อง "เตรียมความพร้อม ซ้อมความเข้าใจ ก่อนยื่น ภ.ง.ด.51" ที่ http://www.rd.go.th/publish/seminar/page1.html ตั้งแต่วันที่ 5 กรกฎาคม 2554 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

27/06/2011

เลขประจำตัวประชาชน (13 หลัก) สามารถใช้เป็น เลขประจำตัวผู้เสียภาษีได้ทันที

ให้บริการผ่าน RSS Feedผู้ที่ต้องการรับรู้กฎหมายที่ออกใหม่ และ ข่าวสารการประกวดราคาของกรมสรรพากร ต้องใช้บริการจาก RSS Fee...
27/06/2011
::RSS::

ให้บริการผ่าน RSS Feed

ผู้ที่ต้องการรับรู้กฎหมายที่ออกใหม่ และ ข่าวสารการประกวดราคาของกรมสรรพากร ต้องใช้บริการจาก RSS Feed โดยเพิ่ม URL ของหัวข้อ RSS ที่สนใจเพียงครั้งแรกครั้งเดียวเท่านั้น

เป็นบริการ ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ต เพื่อให้ผู้รับบริการได้รับ หัวข้อข่าว หรือข้อมูลใหม่ ผ่านหน้าจอ หรือเครื่องมือรับบริการ RSS Feed ของตนเองอัตโนมัติ (มีเครื่องมือให้เลือกหลายชนิด) โดยผู้รับบริการเพิ่ม URL ของหัวข้อ RSS ที่สนใจ ผ่านเครื่องมือรับบริการ เพียงครั้งแรกครั้งเดียว หลังจากนั้น ก็สามารถ เรียก

ยินดีต้อนรับท่านวณี  ทัศนมณเฑียรที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี(กลุ่มธุรกิจพลังงาน)พร้อมคณะ มก.เนื่องในโอกาสตรวจเย...
27/06/2011

ยินดีต้อนรับท่านวณี ทัศนมณเฑียร
ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์การจัดเก็บภาษี(กลุ่มธุรกิจพลังงาน)พร้อมคณะ มก.
เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยม สท.10 ระหว่างวันที่ 27 - 28 มิถุนายน 2554

24/06/2011
::กิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ::

ภาษีธุรกิจเฉพาะ

การประกอบกิจการที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะมีอะไรบ้าง การขายอสังหาริมทรัพย์ประเภทใดบ้างที่ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ทั้งหมดอยู่ในนี้

เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

สิทธิประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยววันนี้ เรามี 3 ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว
24/06/2011
VAT Refund For Tourists.

สิทธิประโยชน์สำหรับนักท่องเที่ยว
วันนี้ เรามี 3 ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว

3 ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มให้นักท่องเที่ยว

กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะกิจการของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารเพื่อการเกษต...
24/06/2011
::มาตรา 91::

กิจการที่ได้รับยกเว้นภาษีธุรกิจเฉพาะ

กิจการของธนาคารแห่งประเทศไทย ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และอื่น ๆ ซึ่งสามารถศึกษาได้จากลิ้งค์นี้

เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะธุรกิจประเภทธุรกิจใดที่ ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ร้อยละ 0.1, ร้อยละ 2.5 หรือ ร้อยละ 3.0 สามารถค้นหาคำ...
24/06/2011
::มาตรา 91::

อัตราภาษีธุรกิจเฉพาะ

ธุรกิจประเภทธุรกิจใดที่ ต้องเสียภาษีธุรกิจเฉพาะ ร้อยละ 0.1, ร้อยละ 2.5 หรือ ร้อยละ 3.0 สามารถค้นหาคำตอบได้ที่นี่

เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

16/06/2011
http://download.rd.go.th/fileadmin/download/insight_pasi/investment.pdfลงทุน

ลงทุนในตราสารหนี้อย่างไร ถึงจะได้เต็มเม็ดเต็มหน่วย !!!

การลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ทั้งที่เป็นบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล มีภาระภาษีอย่างไร ซึ่งภาษีอากรเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีผลกระทบต่อผลตอบแทนสุทธิ กรมสรรพากรจึงจัดทำตารางภาษีอากรและสิทธิประโยชน์ทางภาษีเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องและผลประโยชน์ที่จะได้รับอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยของนักลงทุน ศึกษารายละเอียดได้ที่นี้

16/06/2011
http://download.rd.go.th/fileadmin/download/insight_pasi/vat_refund_120951.pdf

ขอคืน VAT ด้วย ค.10

ขอคืนภาษีมูลค่าเพิ่มต้องแนบอะไรบ้าง? ถ้าลืม หรือผิดพลาด จะขอคืนได้ภายในเวลาเท่าไหร่? ไปยื่นคำร้องได้ที่ใด ? การพิจารณาคืนภาษีมูลค่าเพิ่มใช้เวลาเท่าใด? หากคุณมีคำถามเหล่านี้อยู่ เรามีคำตอบให้คุณที่นี่

เคล็ด(ไม่)ลับในการใช้บริการ "สรรพากร Call Center : 1161"(เฉพาะบริการรับฟังข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ หรือรับเอกสารทางเครื่อง...
14/06/2011
::เคล็ด(ไม่)ลับในการใช้บริการสรรพากร Call Center::

เคล็ด(ไม่)ลับในการใช้บริการ "สรรพากร Call Center : 1161"

(เฉพาะบริการรับฟังข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ หรือรับเอกสารทางเครื่องโทรสาร) นำเสนอช่องทางลัดในการรับฟังข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ หรือ รับเอกสารทางเครื่องโทรสาร ด้วยวิธีง่ายๆ เพียงโทรเข้ามาที่หมายเลข 1161 และกดหมายเลขตามที่ท่านต้องการทำรายการ ท่านจะได้รับบริการทันที โดยสามารถตรวจสอบหมายเลขได้ที่นี่)

(เฉพาะบริการรับฟังข้อมูลจากระบบอัตโนมัติ หรือรับเอกสารทางเครื่องโทรสาร)

14/06/2011

ยินดีต้อนรับสมาชิกใหม่ทุกท่านนะค่ะ และเชิญชวนเพื่อนๆที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิก facebook ให้เข้าร่วมเป็นสมาชิกโดยการกด Like สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 ด้วยค่ะ

14/06/2011
::กิจการที่ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมาย::

ผู้ประกอบการใหม่หรือผู้ที่กำลังจะจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มที่ไม่แน่ใจว่ากิจการของบริษัทฯ ได้รับการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มตามกฎหมายหรือไม่เชิญทางนี้เลย!!!

เว็บไซต์ที่ทุกคนเข้าถึงได้

01/06/2011

สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 ยินดีต้อนรับ ท่านเทวัญ วิชิตะกุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง และคณะ เนื่องในโอกาสตรวจราชการ วันที่ 1 มิถุนายน 2554

24/05/2011

ผู้ช่วยนภาพร นพรัตน์รักษาราชการแทนท่านสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 10 ระหว่างวันที่ 18 - 25 พฤษภาคม 2554 แจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน

11/05/2011

สวัสดี ค๊ะ เพื่อนสมาชิกเครือข่ายทุกท่าน
ขอแจ้งให้ทราบว่า ขณะนี้ ระบบ Facebook ของ สท.10 ได้เปิดใช้ระบบ และอยู่ในระหว่าง Run งาน หากท่านใดเข้ามาเยี่ยม และประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก ก็เชิญได้เลยนะคะ โดยกด like ได้เลย จะเป็นการรับเป็นสมาชิกได้อัตโนมัติ
ผู้ดูแลระบบ สท.10

ที่อยู่

Ratchadaphisek Rd.
Bangkok
10310

เบอร์โทรศัพท์

+6622760280

เว็บไซต์

http://rd.go.th/publish/7523.0.html

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด