Clicky

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนั

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนั ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนั, หน่วยงานราชการ, 75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 น. กองยุทธศาสตร์และแผนสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม...
30/03/2022

ในวันที่ 25 มีนาคม 2565 เวลา 8.30 น. กองยุทธศาสตร์และแผนสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี จัดกิจกรรมสัมมนาผ่านระบบ ZOOM ณ ห้องประชุม อก.1 สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ภายใต้ชื่อ "กิจกรรมสัมมนาสรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถในการเเข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG Model" โดยได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้ประกอบการในภาคกลุ่มอุตสาหกรรม เเละผู้ประกอบการ SMEs โดยมีนายวีระกิตติ์ รันทกิจธนวัชร์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม ได้ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงานในครั้งนี้ ซึ่งในงานได้มีการบรรยายถึง การสรุปผลการดำเนินโครงการเพิ่มขีดความสามารถ ในการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG Model ของสถานประกอบที่เข้าร่วมโครงการฯ และผ่านการคัดเลือกให้ได้รับการให้คำปรึกษาเชิงลึกเพื่อพัฒนาสถานประกอบการ SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG จำนวน 37 กิจการ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพ ลดต้นทุนการผลิต สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ได้แก่ด้าน Bio economy การคิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่เพิ่มมูลค่าจากวัสดุชีวภาพ ด้าน Circular economy การนำของเสียกลับมาใช้ในกระบวนการผลิตใหม่ ด้าน Green economy การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การลดมลพิษ โดยผลการดำเนินโครงการสามารถเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจโดยรวมกว่า 12.32 เท่าของมูลค่าโครงการ หรือประมาณ 52 ล้านบาท โดยมีสถานประกอบการที่ประสบความสำเร็จ (success cases) จำนวน 6 สถานประกอบการ ประกอบด้วย บริษัท เทคโนพลาสต์ จำกัด ,บริษัท เก็ทอัสยูฟุล จำกัด ,บริษัท เจริญผล พัฒนา 18 จำกัด , ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.เจริญทรัพย์เกษตร ,บริษัท อิมปานิ จำกัด และบริษัท พีเค แอนด์ เอ็น เทคนิเคิล เซลส์ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด รวมถึงถ่ายทอดองค์ความรู้ในการขับเคลื่อนธุรกิจ SME ด้วยวิจัยและนวัตกรรมให้แก่ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการสัมมนากว่า 200 คน ผ่านการเสวนาในหัวข้อ “โอกาสการพัฒนาและการส่งเสริมผู้ประกอบการ SMEs ตามกรอบแนวคิด BCG Model” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ และเปิดโอกาสการเข้าถึงแหล่งเงินทุนและสินเชื่อผ่านการเชื่อมโยงให้คำแนะนำในด้านการเงินและสินเชื่อที่น่าสนใจจากธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) โดย นายณัฐวุฒิ คงทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรม...
17/02/2022

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม และให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดต้นแบบผลิตภัณฑ์จากการเชื่อมโยงงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เตรียมพร้อมสู่เชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 3-1/2565
เพื่อตรวจรับงานงวดที่ 3 เมื่อวันอังคารที่ 15 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม กยผ. สปอ. ชั้น 6 อาคาร สปอ. โดยมีนางพัทธ์ธีรา สุวรรณทัต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกรรมการฯ เพื่อสรุปผลการดำเนินกิจกรรมฯ โดยมีผู้ประกอบการ SMEs ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 8 กิจการ ดังนี้
1. บริษัท เอ็ม.วาย.อาร์.คอสเมติคส์ โซลูชั่น จำกัด ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ เครื่องสำอางสกัดจากสเต็มเซลล์ข้าวผสานเทคโนโลยีไลโปโซม แบ่งได้ 4 สูตร คือ สูตรเน้นความกระจ่างใส สูตรลดสิว สูตรเพิ่มความชุ่มชื้น และสูตรลดเลือนริ้วรอย โดยคาดการณ์มูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ประมาณ 19,00,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 47.5
2. บริษัท ข้าวกรอบสยาม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อกองทุนเอสเอ็มอีประชารัฐ (คนตัวเล็ก) ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ข้าวไทยพองอบกรอบใช้นวัตกรรมเพิ่มอายุการเก็บ โดยคาดการณ์มูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ประมาณ 13,687,500 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 91.25
3. บริษัท บีแล็บ จำกัด ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ซุปเครื่องแกง 3 ชนิดบรรจุซองพร้อมทานได้แก่ แกงเขียว แกงแดง และแกงมั่สมั่น โดยคาดการณ์มูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ประมาณ 12,600,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 31.5
4. บริษัท ไนท์แบล็ค ฮอร์ส ไวน์เนอรี่ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อกองทุนเอสเอ็มอีประชารัฐ (คนตัวใหญ่) ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ เครื่องดื่มน้ำองุ่นผสมวิตามินซีและวิตามินบี ไม่ผสมแอลกอฮอล์ โดยคาดการณ์มูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ประมาณ 10,800,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 90
5. บริษัท ดอลลี่ โซลูชั่น จำกัด ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ โปรแกรมแก้ปัญหาการรอถ่ายโอนสินค้าอ้อยเข้าโรงงาน โดยคาดการณ์มูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ประมาณ 10,800,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 25.2
6. บริษัท หมูนุ่ม จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อกองทุนเอสเอ็มอีประชารัฐ
(คนตัวเล็ก) ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ซอสหมูนุ่มนมสด โดยคาดการณ์มูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ประมาณ 10,200,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 36.6
7. บริษัท แวลู ฟาร์มา แอนด์ มิลค์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อกองทุนเอสเอ็มอีประชารัฐ (คนตัวใหญ่) ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ นมแพะอัดเม็ดสำหรับสุนัขและแมว โดยคาดการณ์มูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ประมาณ 5,760,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 16
8. บริษัท ลาโต้ ฟู๊ดแอนด์ดริ้งค์ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ได้รับสินเชื่อกองทุนเอสเอ็มอีประชารัฐ (คนตัวเล็ก) ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ ผักกาดดองในซอสมะขามที่มีจุลินทรีย์โปรไบโอติก
โดยคาดการณ์มูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น ประมาณ 5,040,000 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 25.2
ในการนี้ สถานประกอบการที่ได้รับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่จากการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกต่อยอดสู่เชิงพาณิชย์ มีทั้งหมด 5 สถานประกอบการซึ่งได้รับสินเชื่อกองทุนเอสเอ็มอีประชารัฐ
และ 3 สถานประกอบการซึ่งไม่เคยได้รับสินเชื่อกองทุนเอสเอ็มอีประชารัฐ
ผู้ประกอบการเอสเอ็มอีทั้ง 8 กิจการซึ่งได้รับคำแนะนำจากโครงการและได้รับการพัฒนา คาดการณ์มูลค่าผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น 87,167,500 บาทต่อปี คิดเป็นร้อยละ 38.2

(26 มกราคม 2565) นางพัทธ์ธีรา สุวรรณทัต หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอ...
27/01/2022

(26 มกราคม 2565) นางพัทธ์ธีรา สุวรรณทัต หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม (กยผ.สปอ.) ในฐานะประธานกรรมการตรวจรับพัสดุใน
งานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม และให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดต้นแบบผลิตภัณฑ์จากการเชื่อมโยงงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เตรียมพร้อมสู่เชิงพาณิชย์ ดำเนินการร่วมกับทีมที่ปรึกษาจากมหาวิทยาลัย
ราชภัฏสวนสุนันทา วิทยาเขตนครปฐม ในการนี้ ได้นำเจ้าหน้าที่ กยผ.สปอ. เข้าร่วมกิจกรรมศึกษากระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของตัวอย่างผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 2 กิจการ ได้แก่
1) บริษัท เอ็ม.วาย.อาร์.คอสเมติคส์ โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทรับผลิตเครื่องสำอางจากนวัตกรรมและสมุนไพรไทยที่เน้นการวิจัยอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งบริษัทฯ ยังได้ร่วมมือกับวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดน่านในการนำสมุนไพร เช่น ขมิ้นชัน ใบบัวบก ฟักข้าว มะหาด เป็นต้น มาแปรรูปเป็นเครื่องสำอาง ในครั้งนี้ได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางจากสเต็มเซลล์ข้าว 4 สูตร ได้แก่ การลดริ้วรอย เพิ่มความขาวใส ป้องกันสิว และเพิ่มความชุ่มชื้น และคาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและนวัตกรรม ประมาณ 19 ล้านบาท ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 23 สนใจข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม https://www.myrcosmeticssolution.com/ โดยบริษัทฯ อยู่ระหว่างการจัดทำมาตรฐานฮาลาล (Halal) และคาดการณ์ส่งออกตลาดใหม่ในประเทศแถบตะวันออกกลาง
2) บริษัท ไนท์แบล็ค ฮอร์ส ไวน์เนอรี่ จำกัด เป็นบริษัทผลิตไวน์ผลไม้เกรดส่งออกและน้ำผลไม้
เพื่อสุขภาพ ในครั้งนี้ได้ร่วมพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำองุ่นหวานน้อยอัดก๊าซไนโตรเจนซึ่งผสมวิตามินซีและวิตามินบี
เพื่อเป็นทางเลือกแก่ผู้บริโภคมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ คาดว่าจะสร้างมูลค่าเพิ่มผลิตภัณฑ์จากงานวิจัยและนวัตกรรม ประมาณ
10.8 ล้านบาท ต่อปี คิดเป็นร้อยละ 62 สนใจข้อมูลบริษัทเพิ่มเติม https://www.winemakerpop.com/

🎥 เชิญรับชมถ่ายทอดสดจากเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์💁🏻ในโอกาสที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai ณ เ...
14/01/2022

🎥 เชิญรับชมถ่ายทอดสดจากเมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

💁🏻ในโอกาสที่ประเทศไทยได้เข้าร่วมงาน World Expo 2020 Dubai ณ เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

🕌กระทรวงอุตสาหกรรม ร่วมจัดงาน “Sawasdee Halal“ นิทรรศการแสดงสินค้าฮาลาลไทย
🗓ระหว่างวันที่ 14 ม.ค. - 17 ก.พ. 65

📍โดยนำผลิตภัณฑ์ฮาลาลของผู้ประกอบการไทย จำนวน 25 ราย ประกอบด้วย
🔸กลุ่ม Food จำนวน 11 ราย และ
🔹กลุ่ม Non-Food จำนวน 14 ราย
จัดแสดงในพื้นที่แสดงสินค้าฮาลาลไทยของกระทรวงอุตสาหกรรม

💁🏻‍♀️ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจรับชมการถ่ายทอดสดออนไลน์ผ่าน
FB : กองพัฒนาดิจิทัลอุตสาหกรรม
🙏🏻ภาพลักษณ์การจัดงาน Sawasdee Halal
🎡เยี่ยมชมบูธนิทรรศการผลงานผลิตภัณฑ์ไทย
👍🏼เชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการกด Like กด Share

🔅วันศุกร์ที่ 14 ม.ค.65 เวลา 14.00-15.00 น.

📌รับชมผ่านเพจ!! 👇🏻
https://www.facebook.com/ddi.dip

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรม...
22/12/2021

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม และให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดต้นแบบผลิตภัณฑ์จากการเชื่อมโยงงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เตรียมพร้อมสู่เชิงพาณิชย์ ครั้งที่ 2/2564 เพื่อตรวจรับงานงวดที่ 2 เมื่อวันอังคารที่ 21 ธันวาคม 2564 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม กยผ. สปอ. ชั้น 6 อาคาร สปอ. โดยมีนางพัทธ์ธีรา สุวรรณทัต นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มความร่วมมือระหว่างประเทศ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานกรรมการฯ เพื่อติดตามรายงานความคืบหน้าในการดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำด้านการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม และให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ เพื่อให้เกิดต้นแบบผลิตภัณฑ์จากการเชื่อมโยงงานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม เตรียมพร้อมขยายผลงานสู่เชิงพาณิชย์ โดยมีผู้ประกอบการ SMEs ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 6 ราย โดยคาดการณ์มูลค่าเพิ่มที่จะเกิดขึ้นจากการผลักดันงานวิจัยไปสู่เชิงพาณิชย์ได้มากกว่า 571,886,700 บาท จาก 50 สถานประกอบการ พร้อมทั้งแนะนำที่ปรึกษาในการเพิ่มเกณฑ์การประเมินในมิติที่ 8 ด้านการเชื่อมโยงกับสังคมและสิ่งแวดล้อมในเชิงช่วยเหลือสังคมเพื่อเป็นประโยชน์กับสาธารณชนต่อไป

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมให...
13/12/2021

กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จัดประชุมคณะกรรมการตรวจรับพัสดุงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม กยผ. สปอ. ชั้น ๖ อาคาร สปอ. โดยมีนายอาทิตย์ พัฒนพงศ์ชัย วิศวกรเชี่ยวชาญ กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม เป็นประธานกรรมการฯ เพื่อติดตามรายงานความคืบหน้าในการดำเนินงานกิจกรรมให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกด้านการส่งเสริมและพัฒนาตามแนวทางเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน เศรษฐกิจสีเขียว (BCG Model) ในเขตพื้นที่ภาคกลางให้กับผู้ประกอบการ SMEs ที่ผ่านการคัดเลือกจำนวน 43 ราย โดยประธานคณะกรรมการฯ มอบหมายให้ที่ปรึกษา จัดทำสรุปประเภทอุตสาหกรรม การพัฒนาและส่งเสริมในแต่ละด้านตามกรอบแนวคิด BCG Model การส่งเสริมด้านการตลาด และให้จัดทำแผนการดำเนินงานเพื่อให้คำปรึกษาเชิงลึกแก่สถานประกอบการที่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกของโครงการฯ ผลการดำเนินการคาดว่าจะช่วยพัฒนา SMEs ให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้สอดคล้องกับโมเดลเศรษฐกิจ BCG Economy (Bio-Circular-Green Economy) ในการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อยกระดับการแข่งขันผู้ประกอบการ SMEs ไทยต่อไป

(3 สิงหาคม 2564) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานเสวนาและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื...
04/08/2021

(3 สิงหาคม 2564) นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานเปิดงานเสวนาและการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ทางวิชาการ การบันทึกข้อมูลและวิเคราะห์ผลข้อมูลรวมถึงการนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ ภายใต้โครงการการจัดทำข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเพื่อการเตือนภัยเศรษฐกิจอุตสาหกรรมระดับจังหวัด โดยการบูรณาการข้อมูลอุตสาหกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุม อก. 1 ชั้น 2 อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และผ่านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ Video Conference (Zoom)
กิจกรรมในครั้งนี้ สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมดำเนินการร่วมกับมูลนิธิสถาบันวิจัยนโยบายเศรษฐกิจการคลัง (มูลนิธิ สวค.) มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถจัดทำข้อมูลภาคอุตสาหกรรม และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ในพื้นที่ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย คือ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลภาคอุตสาหกรรมของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด 76 จังหวัด ตลอดจนผู้สนใจจากหน่วยงานต่าง ๆ จำนวนประมาณ 150 คน และได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชนโดย ดร.อมรเทพ จาวะรา ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ สำนักวิจัยธนาคารซีไอเอ็มบีไทย และคุณวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ผลิตอาหารสำเร็จรูป มาเสวนาในหัวข้อ “การพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบใหม่สู่ภาคอุตสาหกรรม ยุคหลัง COVID- 19” ซึ่งผู้เข้าร่วมการอบรมจะได้รับความรู้ความเข้าใจทางด้านวิชาการ แนวทางการนำไปใช้ประโยชน์รวมถึงเป็นการเผยแพร่แก่ผู้ประกอบการ ผู้ผลิตอุตสาหกรรมชุมชน พิจารณากลยุทธ์ในการปรับตัวสำหรับการประกอบกิจการภายใต้ช่วงวิกฤติสถานการณ์และสภาพเศรษฐกิจในปัจจุบัน
ทั้งนี้ การฝึกอบรมดังกล่าวเป็นไปตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 30 ลงวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2564 https://psd.industry.go.th/th/news-industry/244469

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการลุ่มน้ำและพัฒนาระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่...
19/03/2021

การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานการบริหารจัดการลุ่มน้ำและพัฒนาระบบธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนให้แก่สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วันที่ 19 มีนาคม 2564 ณ โรงแรมพูลแมน คิงเพาเวอร์ กรุงเทพ

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post
19/03/2021

Photos from กระทรวงอุตสาหกรรม's post

12/03/2021
OneDrive

📣ข่าวประชาสัมพันธ์📣

หากมีข้อสงสัยประการใด โปรดติดต่อที่
[email protected]
นายบวร สัตยาวุฒิพงศ์
สำนักงานที่ปรึกษาด้านอุตสาหกรรม

กระทรวงอุตสาหกรรม
24/11/2020

กระทรวงอุตสาหกรรม

3 กระทรวงฯ ใหญ่ จับมือผลักดัน ผลักดันการพัฒนาบุคลากร ยานยนต์สมัยใหม่ จับมือภาคเอกชนพร้อมชูนวัตกรรม ผ่านอุทยานวิทยาศาสตร์

กระทรวงอุตสาหกรรมจับมือกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ลงนามสร้างและพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ พร้อมยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ผลักดันการเปลี่ยนผ่านอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ให้สอดคล้องกับความต้องการของนักลงทุน โดยมี นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นผู้ร่วมพิธีลงนาม ณ ห้องโถง ชั้น 1 สำนักปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

นายกอบชัย สังสิทธิสวัสดิ์ ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายด้านการขับเคลื่อน 10 อุตสาหกรรมเป้าหมายของรัฐบาลยานยนต์ไฟฟ้าเป็น 1 อุตสาหกรรมเป้าหมายเดิมที่มีบทบาทสำคัญในการผลักดันเศรษฐกิจของประเทศ และสอดคล้องกับการเปลี่ยนผ่านประเทศไทยให้เป็นเมืองสะอาด ตลอดจนนำพาประเทศสู่โลกยานยนต์สมัยใหม่ ซึ่งกระทรวงอุตสาหกรรมได้ดำเนินการกำหนดเป้าหมายการผลิตยานยนต์ไฟฟ้าในอนาคต ปี 2573 จำนวนร้อยละ 30 ของการผลิตรถยนต์ทั้งหมด ซึ่งเป้าหมายดังกล่าว จำเป็นต้องพึ่งพาแรงงาน และบุคลากรที่มีศักยภาพในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมดังกล่าวให้มีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่าง 3 หน่วยงาน ในการร่วมกันผลักดันให้เกิดการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์ คือ 1.) เพื่อบูรณาการความร่วมมือในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ทักษะฝีมือและวิชาการขั้นสูง ที่สอดคล้องกับการพัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ ตลอดจนกำหนดกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน เพื่อสร้างกำลังคนทักษะฝีมือและหรือวิชาการขั้นสูงที่สอดคล้องกับความต้องการการพัฒนาเพื่อยกระดับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 2.) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมทางวิชาการให้แก่ ครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มพูนทักษะให้ตรงตามความต้องการของสถานประกอบการหรือกิจการที่จะเข้ามาลงทุนใหม่ในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ และ 3.) เพื่อสร้างแพลตฟอร์ม (Platform) กลางแลกเปลี่ยนระหว่างหน่วยงานภาคอุตสาหกรรม และหน่วยงานภาคการศึกษา และเก็บข้อมูลเพื่อเป็นข้อมูลกลางด้านจำนวนกำลังคน และช่องว่างทางทักษะ (Skills Gap) ของกำลังคนในอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่

นายยศพล เวณุโกเศศ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่า สอศ. เป็นหน่วยงานหลัก ในการผลิตแรงงานเพื่อสนับสนุนภาคอุตสาหกรรม จึงมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมายร่วมกับอีกสองหน่วยงาน และภาคเอกชน ซึ่งปัจจุบันกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้มีนโยบายขับเคลื่อนโครงการศูนย์การเรียนรู้ หรือ Excellent Center (EC) สำหรับการฝึกทักษะอาชีพให้แก่นักศึกษา โดยมีเป้าหมายที่จะขยายการพัฒนาให้ครอบคุลม 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) และในอนาคตวางเป้าหมายเปิดศูนย์พัฒนาศักยภาพบุคคลเพื่อความเป็นเลิศ (HCEC) โรงเรียนต้นแบบแห่งแรกเพื่อเป็นศูนย์กลางการสร้างความร่วมมือระหว่างโรงเรียน-เอกชนในระดับภูมิภาค มุ่งพัฒนาศักยภาพบุคคล สู่การเป็นมนุษย์ที่มีความเป็นเลิศ ตามมาตรฐานสากล สมอ. กล่าวเสริมว่า ปัจจุบันสอศ.มีหลักสูตรสำคัญที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2564 คือ สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล สาขางาน (ย่อย) เทคนิคยานยนต์ไฟฟ้า รวมทั้งหมด 16 วิทยาลัย ซึ่งสามารถต่อยอดด้านกำลังผลิตได้เป็นอย่างดี ดังนั้น จึงพร้อมที่จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ปัจจุบัน สอศ. มีการทำความร่วมมือทวิภาคร่วมกับบริษัทผลิตแบตเตอรี่รถยนต์หลายบริษัท ซึ่งอยู่ในโครงการ EC โดยได้ร่วมมือกับวิทยาลัยเทคนิคฉะเชิงเทราในสังกัดของ สอศ.ดำเนินโครงการ EC ในด้านยานยนต์ ดังนั้นทางอาชีวศึกษามีความพร้อมในการผลิตนักศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ผลิต อย่างไรก็ตาม การผลิตนักศึกษาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการนั้นยังคงต้องคำนึงถึงโอกาสในการประกอบอาชีพหลังสำเร็จการศึกษา ว่าจะสามารถรองรับจำนวนนักศึกษาจบใหม่ได้ครบถ้วนหรือไม่

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กล่าวว่า อุทยานวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ตลอดจนเครือข่ายศูนย์วิจัยทั่วประเทศ จะสามารถช่วยในการสนับสนุนข้อมูล การใช้ห้องปฏิบัติการเครื่องมืออุปกรณ์ โรงงานต้นแบบ ให้กับผู้ประกอบการที่เป็นเครือข่ายเพื่อส่งเสริมและพัฒนาต่อยอดให้ธุรกิจอุตสาหกรรมมีความเข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยการสนับสนุนดังกล่าว จะสามารถ ลดต้นทุน พร้อมทั้งยกระดับประสิทธิภาพการผลิตด้วยความช่วยเหลือของนักวิจัยระดับชาติ ส่งต่องานวิจัยจากหิ้งสู่ห้างได้สำเร็จ โดยผ่านกระบวนการเชื่อมโยงกับหน่วยงานในระดับจังหวัดในการขยายผลขับเคลื่อนสู่เศรษฐกิจฐานรากได้อย่างยั่งยืนต่อไป

-----------------------------------------

13/11/2020
SEZ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

SEZ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

คลิปบันทึกสัมภาษณ์
นายทองชัย ชวลิตพิเชฐ
ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม

ให้สัมภาษณ์สด โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในรายการ เจาะลึกเศรษฐกิจ
ประจำวันพฤหัสที่ 29 ต.ค. 2563
สถานีวิทยุ News Network FM.100.5 MHz.

#เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

06/11/2020
SEZ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

SEZ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

คลิปบันทึกสัมภาษณ์
นายภานุวัฒน์ ตริยางกูรศรี
รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ให้สัมภาษณ์สด โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในรายการ เจาะลึกเศรษฐกิจ
ประจำวันจันทร์ที่ 26 ต.ค. 2563
สถานีวิทยุ News Network FM.100.5 MHz.

#เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

04/11/2020
SEZ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

SEZ เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

คลิปบันทึกสัมภาษณ์
นายสหวัฒน์ โสภา
ผู้ช่วยปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม

ให้สัมภาษณ์สด โครงการเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
ในรายการ เจาะลึกเศรษฐกิจ
ประจำวันพฤหัสที่ 22 ต.ค. 2563
สถานีวิทยุ News Network FM.100.5 MHz.

#เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ

กระทรวงอุตสาหกรรม
02/11/2020

กระทรวงอุตสาหกรรม

ผู้ตรวจฯ สุระ เป็นประธานเปิดการสัมมนาสรุปภาพรวมการจัดทำข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ฯ

วันนี้ (2 พฤศจิกายน 63) เวลา 09.00 น. นายสุระ เพชรพิรุณ ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาสรุปภาพรวมการจัดทำข้อมูลภาคอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ เพื่อประยุกต์ใช้ข้อมูลในการวางแผนกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมระดับจังหวัด โดยมีผู้แทนจากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดทั่วประเทศ รวมถึงผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่สนใจ เข้าร่วมการสัมมนาฯ ณ ห้องแกรนด์ บอลรูม โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

การสัมมนาในครั้งนี้จัดขึ้นในระหว่างวันที่ 2 - 3 พฤศจิกายน 2563 โดยมีกิจกรรม ประกอบด้วย การเสวนา หัวข้อ “การพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงพื้นที่ : มุมมองจากนโยบายในระดับประเทศ และจากแผนพัฒนาจังหวัด” ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร.เติมทรัพย์ เตละกุล ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์พัฒนาพื้นที่ สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) คุณศิวะ หงษ์นภา ผู้ทรงคุณวุฒิทางด้านเศรษฐกิจเชิงพื้นที่ เป็นผู้ร่วมการเสวนา ดำเนินการเสวนา โดย คุณประภาศรี พงษ์วัฒนา ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ การบรรยายหัวข้อ “แนวทางการพัฒนาดัชนีเตือนภัยอุตสาหกรรมจังหวัด” การบรรยายหัวข้อ “แนวทางการปฏิบัติในการใช้ประโยชน์และบูรณาการข้อมูล แบบ Single –form และการเชื่อมโยง I-connect” เป็นต้น

ที่อยู่

75/6 ถ.พระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 09:00 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6622023150

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองยุทธศาสตร์และแผนงาน สำนัผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

ThaiCommonTicket ThaiNSW Manee.in shop ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล กองบ รับเหมาก่อสร้าง สหกรณ์ออมทรัพย์สำนักงานปลั Movie HD Online IT and Innovation at Mahanakorn