กรมยุทธโยธาทหารบก Post Engineer Department

กรมยุทธโยธาทหารบก Post Engineer Department สถานที่ราชการ
(5)

เปิดเหมือนปกติ

พล.ต.โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ. มอบใบประกาศนียบัตรให้กับกำลังพล ยย.ทบ. ที่สอบได้ลำดับที่ ๑ หลักสูตรนายทหารสาธารณูปโภคและเจ้า...
16/11/2020

พล.ต.โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ. มอบใบประกาศนียบัตรให้กับกำลังพล ยย.ทบ. ที่สอบได้ลำดับที่ ๑ หลักสูตรนายทหารสาธารณูปโภคและเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า-ประปา รุ่นที่ ๒๒ และกำลังพลที่ผ่านเกณฑ์การทดสอบวัดผลประเมินความรู้นายทหารประทวน เหล่า ช. จำนวน ๒ นาย และเหล่า สบ. จำนวน ๑ นาย ณ ห้องประชุม ยย.ทบ. (๑) เมื่อ ๑๐ พ.ย. ๖๓

10/11/2020
พล.ต.โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารสาธารณูปโภคและเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า - ประปา รุ่นที่ ๒๒ ...
05/11/2020

พล.ต.โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารสาธารณูปโภคและเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า - ประปา รุ่นที่ ๒๒ ณ ห้องอเนกประสงค์ ยย.ทบ. เมื่อ ๓๐ ต.ค. ๖๓

คุณจรรยา ศิริวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ยย.ทบ. พร้อมด้วยคุณนภาพร พันธุ สมาชิกแม่บ้าน ฯ ยย.ทบ. ได้เป็นผู้แทนสมาคมแม...
04/11/2020

คุณจรรยา ศิริวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ยย.ทบ. พร้อมด้วยคุณนภาพร พันธุ สมาชิกแม่บ้าน ฯ ยย.ทบ. ได้เป็นผู้แทนสมาคมแม่บ้าน ทบ. บำเพ็ญกุศลให้แก่ หม่อมงามจิตต์ บุรฉัตร เนื่องในวันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรม ณ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระสังฆราช ฯ วัดบวรนิเวศวิหาร เขตพระนคร กรุงเทพ ฯ เมื่อ ๑๘ ต.ค. ๖๓

พล.ต.โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ. และกำลังพล ยย.ทบ. รับการตรวจเยี่ยมสายงานส่งกำลังบำรุงจาก พล.อ.ธรรมนูญ วิถี ผช.ผบ.ทบ.(๒) และค...
30/10/2020

พล.ต.โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ. และกำลังพล ยย.ทบ. รับการตรวจเยี่ยมสายงานส่งกำลังบำรุงจาก พล.อ.ธรรมนูญ วิถี ผช.ผบ.ทบ.(๒) และคณะ ณ ห้องอุสาพดี อาคารสโมสรสรรพการ ยย.ทบ. เมื่อ ๒๖ ต.ค. ๖๓

พล.ต.โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ. และคุณจรรยา ศิริวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ยย.ทบ. ได้นำคณะข้าราชการ ยย.ทบ. และคณะสมาคม...
26/10/2020

พล.ต.โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ. และคุณจรรยา ศิริวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ยย.ทบ. ได้นำคณะข้าราชการ ยย.ทบ. และคณะสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ยย.ทบ. สักการะพระบรมรูป ร.๕ และวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยะมหาราช ณ อาคาร บก.ยย.ทบ.ชั้น ๒ และศาลาประดิษฐานพระบรมรูป ร.๕ ยย.ทบ. เมื่อ ๒๒ ต.ค. ๖๓

21/10/2020
พล.ต.โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ. และคุณจรรยา ศิริวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ยย.ทบ. ได้นำกำลังพล สมาชิกสมาคมแม่บ้าน ฯ ยย...
19/10/2020

พล.ต.โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ. และคุณจรรยา ศิริวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ยย.ทบ. ได้นำกำลังพล สมาชิกสมาคมแม่บ้าน ฯ ยย.ทบ. ร่วมพิธีเปิดศาลาแปดเหลี่ยม ยย.ทบ. เมื่อ ๑๕ ต.ค. ๖๓

พล.ต.โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ. และ คุณจรรยา ศิริวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ยย.ทบ. ได้นำกำลังพล สมาชิกสมาคมแม่บ้าน ฯ ย...
12/10/2020

พล.ต.โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ. และ คุณจรรยา ศิริวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ยย.ทบ. ได้นำกำลังพล สมาชิกสมาคมแม่บ้าน ฯ ยย.ทบ. และแขกรับเชิญร่วมพิธีบวงสรวงพระบรมรูป ร.๕ อัญเชิญประดิษฐาน ณ ศาลาแปดเหลี่ยม ยย.ทบ. หลังเสร็จพิธี ฯ จก.ยย.ทบ. ได้มอบของที่ระลึกให้แก่ผู้ร่วมบริจาคในการก่อสร้างศาลาดังกล่าว เมื่อ ๙ ต.ค. ๖๓

พล.ต.โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ. พร้อม หน.นขต.ยย.ทบ. ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูป ร.๕ ประดิษฐาน ณ ศาลาแปดเหลี่ยม ยย.ทบ. เมื่อ ๘ ต...
12/10/2020

พล.ต.โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ. พร้อม หน.นขต.ยย.ทบ. ร่วมพิธีอัญเชิญพระบรมรูป ร.๕ ประดิษฐาน ณ ศาลาแปดเหลี่ยม ยย.ทบ. เมื่อ ๘ ต.ค. ๖๓

08/10/2020
พล.ต.โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ. มอบหมายให้ พ.อ.ชัชพล ศุภมานพ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารสาธารณูปโภคและเจ้าหน...
06/10/2020

พล.ต.โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ. มอบหมายให้ พ.อ.ชัชพล ศุภมานพ เป็นประธานในพิธีเปิดการศึกษาหลักสูตรนายทหารสาธารณูปโภคและเจ้าหน้าที่ไฟฟ้า-ประปา รุ่นที่ ๒๒ ณ ห้องอเนกประสงค์ ยย.ทบ. เมื่อ ๖ ต.ค. ๖๓

พล.ต.โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่อดีตข้าราชการ และลูกจ้างประจำสังกัด ยย.ท...
29/09/2020

พล.ต.โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบโล่เกียรติคุณและของที่ระลึกให้แก่อดีตข้าราชการ และลูกจ้างประจำสังกัด ยย.ทบ. ในงานเกษียณอายุราชการทหารของ ยย.ทบ. ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องอุสาพดี อาคารสโมสรสรรพการ ยย.ทบ. เมื่อ ๒๔ ก.ย. ๖๓

พล.ต.โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และบุพการีที่พิการทุพพลภาพขอ...
21/09/2020

พล.ต.โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ. เป็นประธานในพิธีมอบเงินสงเคราะห์ให้กับบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และบุพการีที่พิการทุพพลภาพของกำลังพล ทบ. ประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องรับรอง ยย.ทบ. เมื่อ ๑๗ ก.ย. ๖๓

"กองทัพบก​ พร้อมแล้วสู่ความเป็นมาตรฐาน​สากล​" โปร่งใส​ เป็น​ธรรม​ เชื่อถือได้"กองทัพบกร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกับ​ บมจ...
11/09/2020

"กองทัพบก​ พร้อมแล้วสู่ความเป็นมาตรฐาน​สากล​" โปร่งใส​ เป็น​ธรรม​ เชื่อถือได้"

กองทัพบกร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงกับ​ บมจ. ธนาคารกรุงไทย​ เกี่ยวกับการปรับปรุงเรื่องการให้บริการ จัดการทางการเงินและบริการด้านสิทธิกำลังพล​ การให้บริการสินเชื่อในโครงการเงินกู้​ รวมทั้งการให้บริการโครงการพัฒนาระบบการดำเนินงานของกองทัพบก​ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบ​ได้​ และเกิดความเชื่อมั่น​ต่อกองทัพบก​

#ทหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส
#กองทัพบก
#กองทัพบกเพื่อชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน
#RoyalThaiArmy

09/09/2020
09/09/2020
พล.ต. โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๓ ณ สนามหญ้าหน้าร้อย.บร.กบ...
08/09/2020

พล.ต. โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ. เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอลต้านภัยยาเสพติดประจำปี ๒๕๖๓ ณ สนามหญ้าหน้าร้อย.บร.กบร.ยย.ทบ. เมื่อ ๒ ก.ย. ๖๓

เมื่อวันอังคารที่ ๑ ก.ย. ๖๓ เวลา ๐๗๐๐ พล.ต. โรม  ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ. และ คุณจรรยา  ศิริวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ย...
08/09/2020

เมื่อวันอังคารที่ ๑ ก.ย. ๖๓ เวลา ๐๗๐๐ พล.ต. โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ. และ คุณจรรยา ศิริวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ยย.ทบ. ได้นำคณะข้าราชการ ยย.ทบ. และคณะสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ยย.ทบ. ร่วมพิธีสงฆ์ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา ยย.ทบ. ครบรอบ ๑๑๖ ปี ณ ห้องประชุม ยย.ทบ. โดยมี พล.ต.โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ. เป็นประธานในพิธีสงฆ์ หลังจากนั้นได้สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์โดยรอบ ยย.ทบ. ได้แก่ พระพุทธนวฤทธิ์โยธา ๙๙, ศาลพระภูมิเจ้าที่ ในบริเวณบ้านพัก ยย.ทบ., พระบรมรูป รัชกาลที่ ๕ และ บวงสรวงองค์พระวิษณุกรรมสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพ ของ ยย.ทบ. หลังจากเสร็จพิธี ได้ทำพิธีเปิดห้องตัดผมชาย ยย.ทบ. (Post Engineering Barber)

08/09/2020
ข่าวทหาร

ข่าวทหาร

🇹🇭 วันนี้ #ทหารใหม่ ผลัดที่ 1/2563 ได้เข้าประจำการในหน่วยทหารของกองทัพบก เรียบร้อยแล้ว

จากนี้ไปคือช่วงเวลาของการดูแล พัฒนาศักยภาพร่างกายและทักษะความรู้ด้านการทหารู้ รวมทั้งสร้างโอกาสให้ต่อยอดสู่ทหารอาชีพ

🚩ขอเป็นกำลังใจให้ทุกนาย...

บนเส้นทางทหารของ
#ชาติศาสน์กษัตริย์และประชาชน 🇹🇭

#กองทัพบก

Cr..เพลงตามตะวัน
ศิลปิน หนุ่ม กะลา

พล.ต.โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ. พร้อมคณะตรวจงานก่อสร้าง ร.๑๑๒ พื้นที่ จ.ชลบุรี และดูแผนการตรวจเยี่ยมของ ผบ.ทบ. เมื่อ ๒๗ ส.ค....
31/08/2020

พล.ต.โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ. พร้อมคณะตรวจงานก่อสร้าง ร.๑๑๒ พื้นที่ จ.ชลบุรี และดูแผนการตรวจเยี่ยมของ ผบ.ทบ. เมื่อ ๒๗ ส.ค. ๖๓

คุณจรรยา ศิริวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ยย.ทบ. มอบเงินช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ณ ห...
31/08/2020

คุณจรรยา ศิริวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ยย.ทบ. มอบเงินช่วยเหลือบุตรที่มีความต้องการพิเศษ และคู่สมรสที่ทุพพลภาพ ณ ห้องรับรอง ยย.ทบ. เมื่อ ๒๗ ส.ค. ๖๓

27/08/2020
ในหลวง ร.๑๐ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ 'โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง'
23/08/2020

ในหลวง ร.๑๐ พระราชทานภาพวาดฝีพระหัตถ์ 'โคกหนองนาแห่งน้ำใจและความหวัง'

คุณจรรยา ศิริวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ยย.ทบ.ได้นำคณะสมาชิก และเจ้าหน้าที่สมาคมแม่บ้านฯ เข้าชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ...
17/08/2020

คุณจรรยา ศิริวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ.สาขา ยย.ทบ.ได้นำคณะสมาชิก และเจ้าหน้าที่สมาคมแม่บ้านฯ เข้าชมและเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ของ "โครงการหลวง ๕๑" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ เมื่อ ๑๓ ส.ค. ๖๓

พล.ต.โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ. และคุณจรรยา ศิริวรรณ ได้นำคณะข้าราชการและสมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ยย.ทบ. ร่วมลงนามถวายพระ...
17/08/2020

พล.ต.โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ. และคุณจรรยา ศิริวรรณ ได้นำคณะข้าราชการและสมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ยย.ทบ. ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ศาลาสหทัยสมาคมในพระบรมมหาราชวัง เมื่อ ๑๒ ส.ค. ๖๓

พล.ต.โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ.และคุณจรรยา ศิริวรรณ ได้นำคณะข้าราชการและสมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ยย.ทบ. ร่วมพิธีถวายราชสั...
17/08/2020

พล.ต.โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ.และคุณจรรยา ศิริวรรณ ได้นำคณะข้าราชการและสมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ยย.ทบ. ร่วมพิธีถวายราชสักการะ ถวายราชสดุดี และลงนามถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ ห้องอุสาพดี อาคารสโมสรสรรพการ เมื่อ ๑๑ ส.ค. ๖๓

พล.ต.โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ.ได้มอบรางวัลให้กับกำลังพลในการฝึกการยิงปืนประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ยย.ทบ.(๑) เมื่อ ๑๐ ส.ค. ๖...
13/08/2020

พล.ต.โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ.ได้มอบรางวัลให้กับกำลังพลในการฝึกการยิงปืนประจำปี ๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ยย.ทบ.(๑) เมื่อ ๑๐ ส.ค. ๖๓

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง#ทรงพระเจริญ
12/08/2020

๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

#ทรงพระเจริญ

พล.ต.โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ.ได้นำคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบประ...
11/08/2020

พล.ต.โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ.ได้นำคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตกำลังพลและประสิทธิภาพหน่วยทหารกองทัพบประจำปี ๖๓ ตามโครงการกองร้อยน่าอยู่ กองพันเข้มแข็ง หน่วยทหารปลอดยาเสพติดเมื่อ ๒๙ ก.ค. ๖๓

✨ร่วมใจสร้างอาชีพ เพื่อคนไทย✨นับเป็นความสำเร็จอันงดงาม อบอุ่น ร่มเย็น ใต้ร่มพระบารมี ของความสำเร็จจากการพัฒนาแผ่นดินเกษต...
04/08/2020

✨ร่วมใจสร้างอาชีพ เพื่อคนไทย

✨นับเป็นความสำเร็จอันงดงาม อบอุ่น ร่มเย็น ใต้ร่มพระบารมี ของความสำเร็จจากการพัฒนาแผ่นดินเกษตรกรรมตามแนวพระราชดำริ แนวทางแห่งพระราชดำริในการสร้างความมั่นคงทางด้านอาหาร สู่การสร้างอาชีพและมีรายได้ด้วยผลผลิตจากโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้เป็นพลังสำคัญผสานกับความจงรักภักดีของประชาชนร่วมใจสร้างอาชีพเพื่อคนไทยใต้ร่มพระบารมี

✨ในสารคดีใต้ร่มพระบารมี ตอน ร่วมใจสร้างอาชีพ เพื่อคนไทย ใต้ร่มพระบารมี

พล.ต.โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ. และคุณจรรยา ศิริวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ยย.ทบ. ได้นำคณะข้าราชการ และสมาชิกสมาคมแม่บ...
31/07/2020

พล.ต.โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ. และคุณจรรยา ศิริวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ยย.ทบ. ได้นำคณะข้าราชการ และสมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ยย.ทบ. ร่วมลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ ก.ค. ๖๓
ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

พล.ต.โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ. และ คุณจรรยา ศิริวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ยย.ทบ. ได้นำคณะข้าราชการ และสมาชิกสมาคมแม่...
31/07/2020

พล.ต.โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ. และ คุณจรรยา ศิริวรรณ ประธานสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ยย.ทบ. ได้นำคณะข้าราชการ และสมาชิกสมาคมแม่บ้าน ทบ. สาขา ยย.ทบ. บันทึกเทปโทรทัศน์อาเศียรวาท ถวายพระพรแสดงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก เมื่อ ๒๔ ก.ค. ๖๓

พล.ต.โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ. นำคณะนายทหารสัญญาบัตร กระทำพิธี ถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป...
31/07/2020

พล.ต.โรม ศิริวรรณ จก.ยย.ทบ. นำคณะนายทหารสัญญาบัตร กระทำพิธี ถวายราชสักการะ ถวายพระพรชัยมงคลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน ณ ห้องอุสาพดี เมื่อ ๒๔ ก.ค. ๖๓

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานด้วยเกล้าด...
28/07/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ
กรมยุทธโยธาทหารบก

ที่อยู่

Bangkok

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6629401365

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กรมยุทธโยธาทหารบก Post Engineer Departmentผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กรมยุทธโยธาทหารบก Post Engineer Department:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด