สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากหน่วยงานของรัฐ ร้องเรียนที่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน โทร 1676 (สผผ.)

เปิดเหมือนปกติ

รับสมัครสอบลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนว...
25/10/2021

รับสมัครสอบลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๓ อัตรา (ตั้งแต่วันที่ ๒๐-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔)

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน www.ombudsman.go.th
หรือที่ Link นี้ครับhttps://www.ombudsman.go.th/new/assets/announce_file/16345656307070.pdf

รับสมัครสอบลูกจ้างเหมาบริการรายบุคคลเพื่อช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๓๓ อัตรา (ตั้งแต่วันที่ ๒๐-๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔)

สามารถดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียดการสมัครได้ที่เว็บไซต์สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน www.ombudsman.go.th
หรือที่ Link นี้ครับhttps://www.ombudsman.go.th/new/assets/announce_file/16345656307070.pdf

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้ตรวจการแผ่...
23/10/2021

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

18/10/2021
บทบาทของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกับการประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ

บทบาทของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกับการประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ของจังหวัด)

ขอเรียนเชิญทุกท่านติดตามรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมกิจกรรมเสวนาวิชาการ "ผู้ตรวจการแผ่นดิน : นิติธรรม...นำสังคม "วันจันทร...
17/10/2021

ขอเรียนเชิญทุกท่านติดตามรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมกิจกรรมเสวนาวิชาการ "ผู้ตรวจการแผ่นดิน : นิติธรรม...นำสังคม "วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 11.30 น. ช่องทางการรับชม Facebook Live เพจ "สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน" และ ช่วงบ่าย ขอเรียนเชิญทุกท่าน ติดตามรับชมการถ่ายทอดสด การประชุมบทบาทของสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกับการประชาสัมพันธ์โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (ของจังหวัด) ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ช่องทางการรับชม Facebook Live เพจ "สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน"

เชิญรับฟัง รายการ"ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชน" ร่วมพูดคุยกับ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในประเด็น เ...
15/10/2021

เชิญรับฟัง รายการ"ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชน" ร่วมพูดคุยกับ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในประเด็น เสวนาออนไลน์ "ผู้ตรวจการแผ่นดิน : นิติธรรม....นำสังคม" ทางรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น. ผู้ดำเนินรายการ : นันท์ปภัทร เฉลิมสินหิรัญ
ช่องทางการรับฟัง : https://soundcloud.com/lrct-obmt2/151064a/s-vtVcu7mmhOX?si=4581b0109ee24c43ba8d5f8d6f54cab2

เชิญรับฟัง รายการ"ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชน" ร่วมพูดคุยกับ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในประเด็น เสวนาออนไลน์ "ผู้ตรวจการแผ่นดิน : นิติธรรม....นำสังคม" ทางรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น. ผู้ดำเนินรายการ : นันท์ปภัทร เฉลิมสินหิรัญ
ช่องทางการรับฟัง : https://soundcloud.com/lrct-obmt2/151064a/s-vtVcu7mmhOX?si=4581b0109ee24c43ba8d5f8d6f54cab2

13/10/2021
การประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรีย...
11/10/2021

การประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดย้อนหลังได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=cUVYTqV0jM0

การประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ท่านสามารถรับชมการถ่ายทอดย้อนหลังได้ที่ : https://www.youtube.com/watch?v=cUVYTqV0jM0

11/10/2021
ถ่ายทอดสด โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ

ถ่ายทอดสด การประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ติดตามรับชมการถ่ายถอดสด การประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้า...
09/10/2021

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ติดตามรับชมการถ่ายถอดสด การประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.

ช่องทางการรับชม
ทาง Facebook Live เพจ "สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน"
สถานีโทรทัศน์กรมการปกครอง หรือ DOPA Channel

ขอเรียนเชิญทุกท่าน ติดตามรับชมการถ่ายถอดสด การประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัดและคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบศึกษาภาคบังคับในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น.

ช่องทางการรับชม
ทาง Facebook Live เพจ "สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน"
สถานีโทรทัศน์กรมการปกครอง หรือ DOPA Channel

เชิญรับฟัง รายการ"ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชน" ร่วมพูดคุยกับ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในประเด็น ผ...
08/10/2021

เชิญรับฟัง รายการ"ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชน" ร่วมพูดคุยกับ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในประเด็น ผู้ตรวจการแผ่นดินจัดประชุมเตรียมทัพขับเคลื่อน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพฯ ประจำปี 2565 ทางรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น. ผู้ดำเนินรายการ : นันท์ปภัทร เฉลิมสินหิรัญ
ช่องทางการรับฟัง : https://soundcloud.com/lrct-obmt2/081064a/s-loFxrVDmIEC?si=15f98bfdc80e4dae99d9aad02588d4c8

เชิญรับฟัง รายการ"ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชน" ร่วมพูดคุยกับ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในประเด็น ผู้ตรวจการแผ่นดินจัดประชุมเตรียมทัพขับเคลื่อน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพฯ ประจำปี 2565 ทางรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 8 ตุลาคม 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น. ผู้ดำเนินรายการ : นันท์ปภัทร เฉลิมสินหิรัญ
ช่องทางการรับฟัง : https://soundcloud.com/lrct-obmt2/081064a/s-loFxrVDmIEC?si=15f98bfdc80e4dae99d9aad02588d4c8

ช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ ฯ ในระด...
08/10/2021

ช่องทางการรับชมการถ่ายทอดสดการประชุมชี้แจงผู้ว่าราชการจังหวัด และคณะกรรมการขับเคลื่อน โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพ ฯ ในระดับจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวันจันทร์ที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564 เวลา 09.00 - 12.00 น ณ ห้องประชุมราชสีห์ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย

เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2564 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดกิจกรรม "ถึงห่างแต่ยังห่วงครั้งที่ 5 : ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งคว...
05/10/2021

เมื่อวันที่ 4-5 ตุลาคม 2564 สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้จัดกิจกรรม "ถึงห่างแต่ยังห่วงครั้งที่ 5 : ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งความห่วงใยต้านภัยโควิด-19" โดยการส่งมอบสเปรย์แอลกอฮอล์ ทิชชู่เปียกแอลกอฮอล์ พร้อมสื่อประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าวผู้ตรวจการแผ่นดินให้กับผู้ที่ยื่นเรื่องร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้นำไปเป็นอุปกรณ์ป้องกันเชื้อโควิด-19 และได้รับความรู้ รวมถึงข้อมูลข่าวสารอันเป็นประโยชน์เกี่ยวกับผู้ตรวจการแผ่นดินอีกด้วย

05/10/2021
www.ombudsman.go.th

การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2562 มาตรา 50 (15) ว่า “เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่

ลิ้ง : https://www.ombudsman.go.th/new/news.php?id=1187

01/10/2021

แนวปฏิบัติในการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

Credit. สำนักบริหารทรัพยากรมนุษย์ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

เชิญรับฟัง รายการ"ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชน" ร่วมพูดคุยกับ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในประเด็น ผ...
01/10/2021

เชิญรับฟัง รายการ"ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชน" ร่วมพูดคุยกับ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในประเด็น ผู้ตรวจการแผ่นดินขยายผล "พระยาบันลือตำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)" สู่ "อำเภอลาดบัวหลวงอำเภอคุณธรรม" ทางรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น. ผู้ดำเนินรายการ : นันท์ปภัทร เฉลิมสินหิรัญ
ช่องทางการรับฟัง : https://soundcloud.com/lrct-obmt2/011064a/s-QT08GNqHsIe?si=b2215aa23a8e4020b9595b19ed6e1240

เชิญรับฟัง รายการ"ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชน" ร่วมพูดคุยกับ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในประเด็น ผู้ตรวจการแผ่นดินขยายผล "พระยาบันลือตำบลคุณธรรม (พหุวัฒนธรรม)" สู่ "อำเภอลาดบัวหลวงอำเภอคุณธรรม" ทางรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 1 ตุลาคม 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น. ผู้ดำเนินรายการ : นันท์ปภัทร เฉลิมสินหิรัญ
ช่องทางการรับฟัง : https://soundcloud.com/lrct-obmt2/011064a/s-QT08GNqHsIe?si=b2215aa23a8e4020b9595b19ed6e1240

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังเสวนา เนื่องในโอกาส 87 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : พัฒนาการ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ปีที่ 4 ในหัวข้อ ...
29/09/2021

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังเสวนา เนื่องในโอกาส 87 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : พัฒนาการ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ปีที่ 4 ในหัวข้อ "บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินกับการอำนวยความเป็นธรรมในสังคมไทย" วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังเสวนา เนื่องในโอกาส 87 ปี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต : พัฒนาการ โรงเรียนกฎหมายและการเมือง ปีที่ 4 ในหัวข้อ "บทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดินกับการอำนวยความเป็นธรรมในสังคมไทย" วันที่ 4 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ

เชิญรับฟัง รายการ"ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชน" ร่วมพูดคุยกับ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในประเด็น ก...
24/09/2021

เชิญรับฟัง รายการ"ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชน" ร่วมพูดคุยกับ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในประเด็น กิจกรรม "ถึงห่างแต่ยังห่วง ครั้งที่ 5 : ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งความห่วงใยต้านภัยโควิด - 19" ณ จังหวัดสมุทรสาคร ทางรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น. ผู้ดำเนินรายการ : นันท์ปภัทร เฉลิมสินหิรัญ
ช่องทางการรับฟัง : https://soundcloud.com/lrct-obmt2/240964a/s-r3QAiNH3FO5

เชิญรับฟัง รายการ"ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชน" ร่วมพูดคุยกับ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในประเด็น กิจกรรม "ถึงห่างแต่ยังห่วง ครั้งที่ 5 : ผู้ตรวจการแผ่นดินส่งความห่วงใยต้านภัยโควิด - 19" ณ จังหวัดสมุทรสาคร ทางรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 24 กันยายน 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น. ผู้ดำเนินรายการ : นันท์ปภัทร เฉลิมสินหิรัญ
ช่องทางการรับฟัง : https://soundcloud.com/lrct-obmt2/240964a/s-r3QAiNH3FO5

เชิญรับฟัง รายการ"ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชน" ร่วมพูดคุยกับ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในประเด็น "...
17/09/2021

เชิญรับฟัง รายการ"ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชน" ร่วมพูดคุยกับ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในประเด็น "การแก้ไขปัญหาเชิงระบบ ในบริบทหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ" ทางรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น. ผู้ดำเนินรายการ : นันท์ปภัทร เฉลิมสินหิรัญ
ช่องทางการรับฟัง : https://soundcloud.com/lrct-obmt2/170964a/s-Oe32GYCImX1

เชิญรับฟัง รายการ"ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชน" ร่วมพูดคุยกับ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในประเด็น "การแก้ไขปัญหาเชิงระบบ ในบริบทหมวด 5 หน้าที่ของรัฐ" ทางรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น. ผู้ดำเนินรายการ : นันท์ปภัทร เฉลิมสินหิรัญ
ช่องทางการรับฟัง : https://soundcloud.com/lrct-obmt2/170964a/s-Oe32GYCImX1

เชิญรับฟัง รายการ "ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชน" ร่วมพูดคุยกับ นายอดิศร ร่มสนธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในป...
10/09/2021

เชิญรับฟัง รายการ "ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชน" ร่วมพูดคุยกับ นายอดิศร ร่มสนธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในประเด็น "ผู้ตรวจการแผ่นดินถอดบทเรียนเสนอแนะการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม" ทางรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น. ผู้ดำเนินรายการ : นันท์ปภัทร เฉลิมสินหิรัญ
ช่องทางการรับฟัง : https://soundcloud.com/lrct-obmt2/100964a/s-upYB6XnZXmo

เชิญรับฟัง รายการ "ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชน" ร่วมพูดคุยกับ นายอดิศร ร่มสนธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในประเด็น "ผู้ตรวจการแผ่นดินถอดบทเรียนเสนอแนะการบริหารจัดการโรงพยาบาลสนาม" ทางรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น. ผู้ดำเนินรายการ : นันท์ปภัทร เฉลิมสินหิรัญ
ช่องทางการรับฟัง : https://soundcloud.com/lrct-obmt2/100964a/s-upYB6XnZXmo

เชิญรับฟัง รายการ "ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชน" ร่วมพูดคุยกับ นายอดิศร ร่มสนธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในป...
03/09/2021

เชิญรับฟัง รายการ "ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชน" ร่วมพูดคุยกับ นายอดิศร ร่มสนธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในประเด็น มิติใหม่ "ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน" Hybrid Learning ทางรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น. ผู้ดำเนินรายการ : นันท์ปภัทร เฉลิมสินหิรัญ
ช่องทางการรับฟัง : https://soundcloud.com/lrct-obmt2/030964a/s-1MlHse6hpMR

เชิญรับฟัง รายการ "ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชน" ร่วมพูดคุยกับ นายอดิศร ร่มสนธิ์ รองเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในประเด็น มิติใหม่ "ผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน" Hybrid Learning ทางรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 3 กันยายน 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น. ผู้ดำเนินรายการ : นันท์ปภัทร เฉลิมสินหิรัญ
ช่องทางการรับฟัง : https://soundcloud.com/lrct-obmt2/030964a/s-1MlHse6hpMR

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารในระดับภูมิภาคเอเชีย ของส...
28/08/2021

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารในระดับภูมิภาคเอเชีย ของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (International Ombudsman Institute หรือ IOI) ด้วยคะแนนอันดับ 1 จากเสียงโหวตของสมาชิกสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (IOI) พร้อมปักธงเดินหน้าสนับสนุนความร่วมมือขยายเครือข่ายเชื่อมต่อองค์กรตรวจสอบภาครัฐ ชูจุดแข็งด้านความเป็นธรรมหนึ่งในมาตรฐานผู้ตรวจการแผ่นดินระดับสากล

นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดินแห่งราชอาณาจักรไทย ได้รับเลือกเป็นกรรมการบริหารในระดับภูมิภาคเอเชีย ของสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (International Ombudsman Institute หรือ IOI) ด้วยคะแนนอันดับ 1 จากเสียงโหวตของสมาชิกสถาบันผู้ตรวจการแผ่นดินระหว่างประเทศ (IOI) พร้อมปักธงเดินหน้าสนับสนุนความร่วมมือขยายเครือข่ายเชื่อมต่อองค์กรตรวจสอบภาครัฐ ชูจุดแข็งด้านความเป็นธรรมหนึ่งในมาตรฐานผู้ตรวจการแผ่นดินระดับสากล

ท่านสามารถฟังย้อนหลัง รายการ"ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชน" ร่วมพูดคุยกับ นายพินิจ ตันติวิญญูพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและ...
28/08/2021

ท่านสามารถฟังย้อนหลัง รายการ"ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชน" ร่วมพูดคุยกับ นายพินิจ ตันติวิญญูพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี ในประเด็น "ผู้ตรวจการแผ่นดิน - ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อสิทธิและเสรีภาพ ตอนที่ 2" ทางรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น. ผู้ดำเนินรายการ : นันท์ปภัทร เฉลิมสินหิรัญ
ช่องทางการรับฟัง : https://soundcloud.com/light-night-202928065/270864a/s-O6Q7FmYDVFg

ท่านสามารถฟังย้อนหลัง รายการ"ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชน" ร่วมพูดคุยกับ นายพินิจ ตันติวิญญูพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี ในประเด็น "ผู้ตรวจการแผ่นดิน - ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อสิทธิและเสรีภาพ ตอนที่ 2" ทางรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 28 สิงหาคม 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น. ผู้ดำเนินรายการ : นันท์ปภัทร เฉลิมสินหิรัญ
ช่องทางการรับฟัง : https://soundcloud.com/light-night-202928065/270864a/s-O6Q7FmYDVFg

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้รับผลการประเมิน ITA 90.44 คะแนน (ระดับ A)ลำดับที่ 3 ประเภทองค์กรอิสระจากการประเมินคุณธรรมและ...
27/08/2021

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ได้รับผลการประเมิน ITA 90.44 คะแนน (ระดับ A)
ลำดับที่ 3 ประเภทองค์กรอิสระ
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ได้รับผลการประเมิน ITA 90.44 คะแนน (ระดับ A)
ลำดับที่ 3 ประเภทองค์กรอิสระ
จากการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

เชิญรับฟัง รายการ"ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชน" ร่วมพูดคุยกับ นายพินิจ ตันติวิญญูพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี ในประเด...
20/08/2021

เชิญรับฟัง รายการ"ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชน" ร่วมพูดคุยกับ นายพินิจ ตันติวิญญูพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี ในประเด็น "ผู้ตรวจการแผ่นดิน - ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อสิทธิและเสรีภาพ ตอนที่ 1" ทางรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น. ผู้ดำเนินรายการ : นันท์ปภัทร เฉลิมสินหิรัญ
ช่องทางการรับฟัง : https://soundcloud.com/light-night-202928065/200864a/s-ztyUWJew3Sf

เชิญรับฟัง รายการ"ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชน" ร่วมพูดคุยกับ นายพินิจ ตันติวิญญูพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักกฎหมายและคดี ในประเด็น "ผู้ตรวจการแผ่นดิน - ศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อสิทธิและเสรีภาพ ตอนที่ 1" ทางรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น. ผู้ดำเนินรายการ : นันท์ปภัทร เฉลิมสินหิรัญ
ช่องทางการรับฟัง : https://soundcloud.com/light-night-202928065/200864a/s-ztyUWJew3Sf

ขณะนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เปิดช่องทางสายด่วน 1676 เป็นตลอด 24 ชั่วโมงแล้วนะครับ
19/08/2021

ขณะนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เปิดช่องทางสายด่วน 1676 เป็นตลอด 24 ชั่วโมงแล้วนะครับ

ขณะนี้ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ได้เปิดช่องทางสายด่วน 1676 เป็นตลอด 24 ชั่วโมงแล้วนะครับ

เชิญรับฟัง รายการ"ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชน" ร่วมพูดคุยกับ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในประเด็น "...
13/08/2021

เชิญรับฟัง รายการ"ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชน" ร่วมพูดคุยกับ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในประเด็น "หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ" ทางรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น. ผู้ดำเนินรายการ : นันท์ปภัทร เฉลิมสินหิรัญ
ช่องทางการรับฟัง : https://soundcloud.com/light-night-202928065/130864a/s-V77Ty61GSrI

เชิญรับฟัง รายการ"ผู้ตรวจการแผ่นดินพบประชาชน" ร่วมพูดคุยกับ นายสมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ในประเด็น "หมวด 5 หน้าที่ของรัฐ" ทางรายการสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา FM 87.5 MHz ออกอากาศ วันศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 21.00 - 21.30 น. ผู้ดำเนินรายการ : นันท์ปภัทร เฉลิมสินหิรัญ
ช่องทางการรับฟัง : https://soundcloud.com/light-night-202928065/130864a/s-V77Ty61GSrI

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาล...
13/08/2021

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักและเคารพยิ่ง

นายปราโมทย์ โชติมงคล

อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คนแรกของประเทศไทย ได้ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบ ด้วยอาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564

ประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ขอแสดงความเสียใจและร่วมไว้อาลัยอย่างสุดซึ้งต่อการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักและเคารพยิ่ง

นายปราโมทย์ โชติมงคล

อดีตประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน คนแรกของประเทศไทย ได้ถึงแก่อนิจกรรมอย่างสงบ ด้วยอาการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2564

๑๒ สิงหาคม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงพระเจ...
11/08/2021

๑๒ สิงหาคม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทรงพระเจริญ

สมเด็จพระ บรมรา ชินีนาถ
รอยพระบาท บันดาลสุข ไทยทั่วถิ่น
สองพระหัตถ์ โอบอุ้ม คุ้มชีวิน
พระเมตตา หลั่งริน นิกรชน

ดั่งสายธาร พระกรุณา ประชาไทย
ดับผองภัย ผดุงสุข ชื่นทุกหน
ทรงฟื้นฟู ภูมิปัญญา พื้นถิ่นตน
ศิลปาชีพ ดาลดล ผลตระการ

ลือเลื่องไกล ศิลป์ไทย วิไลเลิศ
งามพริ้งเพริศ ผ้าทอถัก เครื่องจักสาน
ปั้น ปัก วาด บุ คร่ำ ล้วนชำนาญ
แกะ สลัก งานพื้นบ้าน โลกชื่นชม

งามพระ ราชกิจ สถิตหล้า
งามพระ กรุณา พิสิฐสม
งามพระราช กุศล ผลอุดม
น้อมบังคม ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

๑๒ สิงหาคม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

ทรงพระเจริญ

สมเด็จพระ บรมรา ชินีนาถ
รอยพระบาท บันดาลสุข ไทยทั่วถิ่น
สองพระหัตถ์ โอบอุ้ม คุ้มชีวิน
พระเมตตา หลั่งริน นิกรชน

ดั่งสายธาร พระกรุณา ประชาไทย
ดับผองภัย ผดุงสุข ชื่นทุกหน
ทรงฟื้นฟู ภูมิปัญญา พื้นถิ่นตน
ศิลปาชีพ ดาลดล ผลตระการ

ลือเลื่องไกล ศิลป์ไทย วิไลเลิศ
งามพริ้งเพริศ ผ้าทอถัก เครื่องจักสาน
ปั้น ปัก วาด บุ คร่ำ ล้วนชำนาญ
แกะ สลัก งานพื้นบ้าน โลกชื่นชม

งามพระ ราชกิจ สถิตหล้า
งามพระ กรุณา พิสิฐสม
งามพระราช กุศล ผลอุดม
น้อมบังคม ขอพระองค์ ทรงพระเจริญ

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้ตรวจการแผ่นดิน ผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

ที่อยู่

ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+661676

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ประวัติความเป็นมาของผู้ตรวจการแผ่นดิน

ในอดีตรูปแบบการเมืองการปกครองของไทยที่เก่าแก่และยืนยาวที่สุด ก็คือ ระบอบการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ โดยสมัยพ่อขุนรามคำแหง

ต่อมา เมื่อมีการพัฒนาการเมืองการปกครอง ความใกล้ชิดระหว่างผู้มีอำนาจบริหารระดับสูงกับราษฎรมีความเหินห่างมากขึ้น อีกทั้งความสลับซับซ้อนในวิธีปฏิบัติทางการปกครองเพิ่มขึ้น จึงเกิดแนวความคิดที่จะควบคุมฝ่ายบริหารโดยผ่านกลไกพิจารณาตรวจสอบหรือการรับเรื่องราวร้องทุกข์ของฝ่ายนิติบัญญัติซึ่งถือว่าเป็นผู้แทนที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชน

ในปี พ.ศ. 2517 คณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญได้บัญญัติให้มี “ผู้ตรวจราชการแผ่นดินของรัฐสภา” ไว้ในร่างรัฐธรรมนูญ ฉบับปีพุทธศักราช 2517 แต่ในขั้นสภานิติบัญญัติแห่งชาติได้มีการปรับปรุงร่างรัฐธรรมนูญ โดยตัดในส่วนของผู้ตรวจการแผ่นดินออกไป

ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2533 คณะกรรมาธิการการปกครอง และคณะกรรมาธิการกิจการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับสถาบันนโยบายศึกษา สมาคมสังคมศาสตร์แห่งประเทศไทย ได้จัดสัมมนาเรื่องผู้ตรวจการรัฐสภาขึ้น โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิเข้าร่วมการสัมมนาเกือบ 80 คน นับเป็นครั้งแรกที่ได้มีการระดมความคิดเห็นอย่างเป็นทาง การ เพื่อเป็นแนวทางในการจัดตั้งผู้ตรวจการรัฐสภา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด