สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน

สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน, หน่วยงานราชการ, 61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาด เขตจตุจักร, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

สัมมนา​ ป่ารุกคน​ คนรุกป่า​ แก้ปัญหา​อย่างไร
06/09/2020

สัมมนา​ ป่ารุกคน​ คนรุกป่า​ แก้ปัญหา​อย่างไร

วันเสาร์ที่ 5 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง จังหวัดตรัง
นายธัญญา​ เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ​ สัตว์ป่า​ และพันธุ์พืช มอบหมายให้ นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล รองอธิบดีฯ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายสัมมนา โครงการ “ที่ดิน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” ในหัวข้อ “แนวทางแก้ไขปัญหาคนรุกป่า/ป่ารุกคน” ซึ่งจัดโดยคณะกรรมาธิการการที่ดิน​ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ สภาผู้แทนราษฎร โดยมีนายสาทิตย์​ วงศ์หนองเตย สมาชิกผู้แทนราษฎรจังหวัดตรัง เป็นประธาน
ที่ประชุมได้รวบรวมประเด็นปัญหาและข้อเรียกร้องของประชาชนในพื้นที่จังหวัดตรัง ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่เป็นเรื่องปัญหาพื้นที่อยู่อาศัยทำกินทับซ้อนกับพื้นที่ป่า ซึ่งในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ชี้แจงในที่ประชุมว่า ได้มีการสำรวจพื้นที่ถือครองตามมาตรา 64 พระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2562 และมาตรา 121 พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 เพื่อช่วยเหลือบุคคลที่ไม่มีที่ดินทำกินและได้อาศัยหรือทำกินในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยทำการสำรวจถือครองที่ดินของประชาชนที่อยู่อาศัยหรือทำกินในแต่ละแห่งแล้วเสร็จ เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2563 และยังเสนอแนวคิดป่าปลูกกินได้ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าไม้ รักษาสมดุลระบบนิเวศต้นน้ำลำธาร และยังสามารถสร้างรายได้จากการเก็บเกี่ยวผลผลิตได้อีกทางหนึ่งด้วย

10/02/2020

สุดยอดวนกรต้นแบบ
#ย้ายป่ามาไว้ใกล้บ้าน
#ปลูกป่ากินได้
#ปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติ

วันนี้ 2 พ.ค. 62 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ร่วมแสดงความยินดีกับ...
02/05/2019

วันนี้ 2 พ.ค. 62 ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่จากสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ร่วมแสดงความยินดีกับท่าน ผอ.ประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ในโอกาสได้เลื่อนตำแหน่งเป็นรองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช คนใหม่
Prakit Vongsrivattanakul

29/04/2019

วิถีแห่งผีปันน้ำ...ชุมชนในหุบเขา หมู่บ้านในอุทยานฯ

ข่าวเชิงสารคดีที่เล่าถึงหมู่บ้านที่อยู่ในป่าเขตอุทยานแห่งชาติขุนแจ อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย แต่สามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่า โดยไม่ทำลายป่าไม้ แต่ยังช่วยรักษาผืนป่าจนทำให้ที่แห่งนี้แทบไม่เกิดไฟป่าขึ้นอีกเลย เค้าทำกันยังไง ลองชมดูครับ

"บ้านห้วยน้ำกืน วิถีชุมชนแห่งผีปันน้ำ"บทความจากหนังสือ AutoCar Thailand ที่เขียนถึงวิถีชีวิตของบ้านห้วยน้ำกืน อ.เวียงป่า...
26/04/2019

"บ้านห้วยน้ำกืน วิถีชุมชนแห่งผีปันน้ำ"
บทความจากหนังสือ AutoCar Thailand ที่เขียนถึงวิถีชีวิตของบ้านห้วยน้ำกืน อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย หมู่บ้านต้นแบบชุมชนที่อาศัยอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ครับ

10/04/2019
วันนี้ 22 มีนาคม 2562 นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพัน...
22/03/2019

วันนี้ 22 มีนาคม 2562 นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เข้าตรวจเยี่ยมศูนย์สาธิตการพัฒนาและรณรงค์ การใช้หญ้าแฝกด้านป่าไม้ทั่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนาหญ้าแฝกนานาชาติ ครั้งที่ 7 ระหว่างวันที่ 26 - 29 ตุลาคม 2563 โดยมีนายชาติชาย นาคทิพวรรณ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.16 และหัวหน้าศูนย์ฯ ให้การต้อนรับ

15/03/2019
วันนี้ 19 ม.ค. 62 นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ เข้าร่วมงานโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ...
19/01/2019

วันนี้ 19 ม.ค. 62 นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนากุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ เข้าร่วมงานโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์ฝึกซ้อมระดมพลดับไฟป่า ทำแนวกันไฟ 2 แผ่นดิน (ไทย-เมียนมา) ประจำปี พ.ศ. 2562

วันนี้ 3 ม.ค. 62 สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ได้จัดงานเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 โดยร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน แ...
03/01/2019

วันนี้ 3 ม.ค. 62 สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ได้จัดงานเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 โดยร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน และจับสลากของขวัญ โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเข้าร่วม

วันนี้ 3 ม.ค. 62 สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ได้จัดงานเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2562 โดยร่วมกันรับประทานอาหารกลางวัน และจับสลากของขวัญ โดยมีเจ้าหน้าที่จากส่วนกลางเข้าร่วม

วันนี้สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำได้จัดประชุมคณะทำงานปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติ เพื่อปรับปรุงระบบการปลูกป่าของกรมอุทยานแห่...
20/12/2018

วันนี้สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำได้จัดประชุมคณะทำงานปลูกป่าเลียนแบบธรรมชาติ เพื่อปรับปรุงระบบการปลูกป่าของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ พันธ์ุพืช และประชุมพิจารณารูปแบบการสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อปรับปรุงฝายต้นน้ำของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและ พันธุ์พืชที่มีอยู่ให้เหมาะสม โดยมีนายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ เป็นประธาน

นิตยสาร AutoCar Thailand ฉบับเดือนธันวาคม 2561 เขียนคอลัมน์ "บ้านห้วยน้ำกืน วิถีชุมชนแห่งผีปันน้ำ" เล่าถึงชีวิตความเป็นอ...
17/12/2018

นิตยสาร AutoCar Thailand ฉบับเดือนธันวาคม 2561 เขียนคอลัมน์ "บ้านห้วยน้ำกืน วิถีชุมชนแห่งผีปันน้ำ" เล่าถึงชีวิตความเป็นอยู่ของชุมชน ที่อาศัยอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างกลมกลืน โดยอาศัยเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกชา กาแฟ โดยไม่ทำลายป่า จนทำให้ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี 2561

เมื่อวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2561 สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ นำโดยนายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์แล...
14/12/2018

เมื่อวันที่ 21 - 23 พฤศจิกายน 2561 สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ นำโดยนายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ และคณะเจ้าหน้าที่จากส่วนกลาง และสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 15 (เชียงราย) ได้นำคณะสื่อมวลชนรวม 21 คน ลงพื้นที่ชุมชนป่าต้นน้ำขุนลาว อำเภอเวียงป่าเป้า จ.เชียงราย เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปี 2561 และประชาสัมพันธ์การจัดการพื้นที่ป่าต้นน้ำของหน่วยจัดการต้นน้ำหงาว-งาว (ภูชี้ฟ้า) ซึ่งขณะนี้สื่อมวลชนได้ทยอยลงข่าวทั้งทางทีวี หนังสือพิมพ์ นิตยสาร และทางอินเตอร์เน็ตแล้ว ดังนี้

https://www.youtube.com/watch?v=d3YTIaAiTqs
http://www.banmuang.co.th/news/region/133014
https://www.tnamcot.com/view/eE1xsc4A2
https://mgronline.com/travel/detail/9610000118480
https://seeme.me/ch/goodmorningthailand/9d1aB0
https://www.sanook.com/travel/1413349/
https://www.youtube.com/watch?v=YrLU21vVC-c

ภูชี้ฟ้า หน่วยจัดการต้นน้ำหงาว-งาว จ.เชียงราย
26/11/2018

ภูชี้ฟ้า หน่วยจัดการต้นน้ำหงาว-งาว จ.เชียงราย

รูปแบบการจัดการ (Model) ที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำไปใช้กับพื้นที่ต้นน้ำขุนลาว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชี...
10/09/2018

รูปแบบการจัดการ (Model) ที่ทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำไปใช้กับพื้นที่ต้นน้ำขุนลาว อ.เวียงป่าเป้า จ.เชียงราย จนได้รับรางวัลระดับดีเด่นของรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี 2561 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และจะขึ้นรับรางวัลในวันที่ 14 กันยายน 2561 ณ เมืองทองธานี

มูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนสภาพพื้นที่จากป่าอนุรกษ์เป็นไร่ข้าวโพดครับ ที่มา : ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุร...
10/09/2018

มูลค่าความเสียหายทางสิ่งแวดล้อมจากการเปลี่ยนสภาพพื้นที่จากป่าอนุรกษ์เป็นไร่ข้าวโพดครับ
ที่มา : ส่วนวิจัยต้นน้ำ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ

โครงการ ป่าปลูกกินได้ 7 ชั้น โดยชุมชน ที่สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำส่งเสริมให้ชาวบ้านที่มีที่ทำกินอยู่ในป่าอนุรักษ์ ทำ...
01/08/2018

โครงการ ป่าปลูกกินได้ 7 ชั้น โดยชุมชน ที่สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำส่งเสริมให้ชาวบ้านที่มีที่ทำกินอยู่ในป่าอนุรักษ์ ทำการปรับเปลี่ยนการเพาะปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่น ข้าวโพด ยางพารา มาเป็นไม้ป่าท้องถิ่นกินได้ เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน ครับ

ช่วงเช้าวันนี้ (26 ก.ค.61) กรมอุทยานแห่งชาติจัดกิจกรรม "โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษ...
26/07/2018

ช่วงเช้าวันนี้ (26 ก.ค.61) กรมอุทยานแห่งชาติจัดกิจกรรม "โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 บริเวณด้านหน้ากรม ทั้งสองฝั่งถนนพหลโยธิน โดยสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำรับผิดชอบการทำความสะอาดบริเวณหน้ากรมวิทยาศาตร์ทหารบก

ช่วงเช้าวันนี้ (26 ก.ค.61) กรมอุทยานแห่งชาติจัดกิจกรรม "โครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนม์พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 บริเวณด้านหน้ากรม ทั้งสองฝั่งถนนพหลโยธิน โดยสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำรับผิดชอบการทำความสะอาดบริเวณหน้ากรมวิทยาศาตร์ทหารบก

เอกสารเผยแพร่ #ทำไมจึงไม่ควรปลูกยางพาราบนพื้นที่ต้นน้ำหลังจากที่ 2-3 วันก่อนลงเอกสารทำไมจึงไม่ควรมีไร่ข้าวโพดบนพื้นที่ต้...
25/07/2018

เอกสารเผยแพร่
#ทำไมจึงไม่ควรปลูกยางพาราบนพื้นที่ต้นน้ำ
หลังจากที่ 2-3 วันก่อนลงเอกสารทำไมจึงไม่ควรมีไร่ข้าวโพดบนพื้นที่ต้นน้ำ ไปแล้ว วันนี้มาดูพืชอีกหนึ่งชนิด ที่ไม่ควรปลูกบนพื้นที่ต้นน้ำกันครับ อยากรู้ว่าทำไม สามารถหาคำตอบได้จากลิงค์สำหรับดาวน์โหลดข้างล่างนี้ครับ

http://www.dnp.go.th/watershed/publication_files/2013_Para_ok.pdf

เหมือนเดิมท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่
http://www.dnp.go.th/watershed/#page=page-1

สภาพปาไม้ในพื้นที่ต้นน้ำลำธารของประเทศไทย (ข้อมูลปี 2558)สีเขียวหมายถึงยังมีสภาพป่าสีแดงคือไม่มีสภาพป่า ซึ่งจะต้องได้รับ...
24/07/2018

สภาพปาไม้ในพื้นที่ต้นน้ำลำธารของประเทศไทย (ข้อมูลปี 2558)
สีเขียวหมายถึงยังมีสภาพป่า
สีแดงคือไม่มีสภาพป่า ซึ่งจะต้องได้รับการฟื้นฟูให้กลับมาเป็นสภาพป่า ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กำลังดำเนินการฟื้นฟูในปัจจุบัน ครับ
ขออภัยตัวหนังสืออาจเล็ก เพราะแผนที่มีขนาดใหญ่มากครับ

เอกสารเผยแพร่ #ทำไมจึงไม่ควรมีไร่ข้าวโพดบนพื้นที่ต้นน้ำหนังสือเล่มนี้จะทำให้เราทราบว่า การปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่นข้าวโพดบ...
23/07/2018

เอกสารเผยแพร่
#ทำไมจึงไม่ควรมีไร่ข้าวโพดบนพื้นที่ต้นน้ำ
หนังสือเล่มนี้จะทำให้เราทราบว่า การปลูกพืชเชิงเดี่ยว เช่นข้าวโพดบริเวณพื้นที่ต้นน้ำ ซึ่งไม่เหมาะสม ก่อให้เกิดผลเสียอย่างไรบ้างครับ
สามารถดาวน์โหลดได้จากลิงค์ข้างล่าง
http://www.dnp.go.th/watershed/publication_files/corn_book.pdf

และท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารอื่นๆ เพิ่มเติมได้ที่
http://www.dnp.go.th/watershed/#page=page-1

เกร็ดความรู้เรื่องลุ่มน้ำในประเทศไทย ลุ่มน้ำในประเทศไทย แบ่งเป็น 25 ลุ่มน้ำหลัก ถ้าแบ่งเป็นสาขา จะได้ 254 สาขา ดังแสดงใน...
19/07/2018

เกร็ดความรู้เรื่องลุ่มน้ำในประเทศไทย
ลุ่มน้ำในประเทศไทย แบ่งเป็น 25 ลุ่มน้ำหลัก ถ้าแบ่งเป็นสาขา จะได้ 254 สาขา ดังแสดงในภาพ ครับ

โมเดลการจัดการลุ่มน้ำ ที่สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำดำเนินการในปัจจุบัน
18/07/2018

โมเดลการจัดการลุ่มน้ำ ที่สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำดำเนินการในปัจจุบัน

แนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าอนุรักษ์เสื่อมโทรม โดยการส่งเสริมให้ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ปลูกไม้ป่ากินได้ เพื่อใ...
17/07/2018

แนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ป่าอนุรักษ์เสื่อมโทรม โดยการส่งเสริมให้ชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ปลูกไม้ป่ากินได้ เพื่อให้คนอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับป่าอนุรักษ์ในประเทศไทยครับ
17/07/2018

เกร็ดความรู้เกี่ยวกับป่าอนุรักษ์ในประเทศไทยครับ

09/06/2018
วันนี้ เวลา 14.00 น. สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ได้ทำกิจกรรมรดน้ำดำหัว เพื่อขอพรจาก ท่านผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยกา...
17/04/2018

วันนี้ เวลา 14.00 น. สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ ได้ทำกิจกรรมรดน้ำดำหัว เพื่อขอพรจาก ท่านผู้อำนวยการสำนัก และผู้อำนวยการส่วนต่างๆ เนื่องในโอกาสประเพณีวันสงกรานต์

วันที่ 29 มีนาคม 2561 นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพัน...
29/03/2018

วันที่ 29 มีนาคม 2561 นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าหน่วยงานสนาม ประจำปีงบประมาณ 2561 เรื่อง การจัดการลุ่มน้ํา 4.0 : Ecosystem-based watershed Management ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2561 ณ โรงแรมลองบีช อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพัน...
29/03/2018

วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช มอบนโยบาย เรื่อง การจัดการลุ่มน้ํา 4.0 Ecosystem-based watershed Management ในโอกาสประชุมเชิงปฏิบัติการหัวหน้าหน่วยงานสนาม ประจำปีงบประมาณ 2561 ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28 - 30 มีนาคม 2561 โรงแรมลองบีช อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

วันที่ 7-8 มีนาคม 2561 นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้น พร้อมคณะทำงานการปรับปรุงการสร้างฝาย...
09/03/2018

วันที่ 7-8 มีนาคม 2561 นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้น พร้อมคณะทำงานการปรับปรุงการสร้างฝายชะลอน้ำ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ลงพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราช เพื่อศึกษาดูงานการสร้างฝายชะลอน้ำ และฝายมีชีวิต เพื่อศึกษาถึงข้อดีข้อเสียของฝายชะลอน้ำที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน และเพื่อนำข้อมูลที่ได้มาปรับปรุงรูปแบบการสร้างฝายชะลอน้ำของกรมอุทยานแห่งชาติฯ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยคำนึงถึงการสร้างฝายชะลอน้ำต้องไม่มีผลกระทบกับระบบนิเวศดั้งเดิม ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณสมเดช คงเกื้อ ผู้คิดค้นรูปแบบการสร้างฝายมีชีวิต ชุมชนที่เป็นแกนนำ มาอธิบายถึงวิธีการสร้างและประโยชน์ของฝายมีชีวิต โดยมีนายชยุตม์ สุขทิพย์ ผู้อำนวยการส่วนจัดการต้นน้ำ สบอ.5 (นครศรีธรรมราช) พร้อมคณะให้การต้อนรับ
Prakit Vongsri Prasopchoke Pungpreeda

นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักฯ ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโ...
01/02/2018

นายประกิต วงศ์ศรีวัฒนกุล ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ พร้อมด้วยผู้บริหารของสำนักฯ
ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการการจัดการป่าอนุรักษ์และการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ ในจังหวัดเชียงใหม่

สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ จัดอบรมค่ายเยาวชนต้นน้ำ
09/01/2018

สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ำ จัดอบรมค่ายเยาวชนต้นน้ำ

เชิญติดตาม "ย้ายป่ามาใกล้บ้าน" สกู๊ปข่าวดีๆ จากคอลัมน์ฟ้ากว้าง นสพ.เดลินิวส์ ครับ
03/01/2018

เชิญติดตาม "ย้ายป่ามาใกล้บ้าน" สกู๊ปข่าวดีๆ จากคอลัมน์ฟ้ากว้าง นสพ.เดลินิวส์ ครับ

เชิญติดตามการทำงาน ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพ ของจังหวัดน่าน ออกอากาศ ผ่านร...
01/01/2018
ฟื้นป่าน่าน...เมื่อชาวบ้านยอมคืนผืนป่าที่เคยบุกรุก

เชิญติดตามการทำงาน ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ในการฟื้นฟูป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพ ของจังหวัดน่าน ออกอากาศ ผ่านรายการล่าความจริง ทางช่องเนชั่น เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2561 ครับ
http://www.nationtv.tv/main/program/378593405/

สถานการณ์การบุกรุกพื้นที่ป่าที่วิกฤติมากที่สุด กระจายอยู่ใน 12 จังหวัด ประกอบด้วย เพชรบูรณ์ , พิษณุโลก , สุโ�...

พลิกป่าเขาหัวโล้น คืนแหล่งต้นน้ำ ฟื้นฟูป่าสีเขียวกลับคืนมา ที่จ.น่านhttps://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmgronli...
27/12/2017
พลิกป่าเขาหัวโล้น คืนแหล่งต้นน้ำ ฟื้นฟูป่าสีเขียวกลับคืนมา ที่จ.น่าน - Manager Online

พลิกป่าเขาหัวโล้น คืนแหล่งต้นน้ำ ฟื้นฟูป่าสีเขียวกลับคืนมา ที่จ.น่าน
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fmgronline.com%2Ftravel%2Fdetail%2F9600000130050&h=ATP3jE1OAvE1i_VX59ODe19504-0EkUF9C9r-1t6oLdgRR5T5FI_LkbgwQAImHFDiu3q7Ez73rw5G8qnCgehy_TfL-WVA3j3HRNPC6NOXd2WhWmqp83CHMjNnJUnm5VC6huswhbexjKuFQ

หากนึกย้อนกลับไปสัก 40-50 ปีก่อน ความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าไม้สีเขียว ของภูเขาใหญ่น้อยที่อยู่สลับกันในจังหวั...

ที่อยู่

61 ถ.พหลโยธิน แขวงลาดยาด เขตจตุจักร
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักอนุรักษ์และจัดการต้นนผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากได้ต้นไม้ที่แจกฟรีมาปลูกค่ะ