สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหา

สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหา สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหานคร
(49)

เปิดเหมือนปกติ

>>> ตรวจความพร้อมระบบระบายน้ำสถานีสูบน้ำคลองสนามชัย 💦(26 มิ.ย. 64) นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจติดตามควา...
26/06/2021

>>> ตรวจความพร้อมระบบระบายน้ำสถานีสูบน้ำคลองสนามชัย 💦

(26 มิ.ย. 64) นายขจิต ชัชวานิชย์ รองปลัดกรุงเทพมหานคร ตรวจติดตามความพร้อมระบบระบายน้ำเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม ณ สถานีสูบน้ำคลองสนามชัย (ตอนคลองหัวกระบือ) เขตบางขุนเทียน โดยมี นายสมศักดิ์ มีอุดมศักดิ์ รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ นายอุกฤษฎ์ กลิ่นสุคนธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานระบบควบคุมน้ำ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ ร่วมให้ข้อมูล

สำหรับสถานีสูบน้ำคลองสนามชัย ทำหน้าที่รับน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา และคลองย่อยต่างๆ ที่ไหลมาจากทางด้านเหนือเพื่อระบายออกทะเลแบ่งเป็น 2 ทิศทาง ได้แก่ ระบายน้ำไปทางคลองมหาชัย ลงแม่น้ำท่าจีนเพื่อระบายออกสู่ทะเลด้านจังหวัดสมุทรสาคร และระบายน้ำออกลงสู่ทะเลเขตบางขุนเทียน เนื่องจากระบบการป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยายังไม่สมบูรณ์ และยังไม่มีระบบป้องกันน้ำท่วมที่เพียงพอ ดังนั้นเมื่อน้ำทะเลมีระดับสูงขึ้นจึงส่งผลให้เกิดน้ำหนุน ทำให้น้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาไหลออกทะเลได้ล่าช้าก่อให้เกิดภาวะน้ำท่วม สถานีสูบน้ำคลองสนามชัยจึงทำหน้าที่ช่วยเร่งระบายน้ำในพื้นที่ฝั่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาระบายออกสู่ทะเล โดยมีกำลังสูบรวม 45 ลบ.ม./วินาที (3 ลบ.ม./วินาที จำนวน 15 เครื่อง) ทั้งนี้ สถานีสูบน้ำคลองสนามชัย เริ่มใช้งานปี 2546 ได้รับงบประมาณปรับปรุงเมื่อปี 2559 โดยปรับปรุงโครงสร้างบ่อสูบน้ำ เครื่องสูบน้ำ ประตูเรือ ระบบไฟฟ้า แล้วเสร็จเมื่อปี 2562

#สำนักการระบายน้ำ
#กรุงเทพมหานคร

>>> คืนคลองใสให้คลอง ด้วยการไม่ทิ้งขยะ 🚯สำนักการระบายน้ำ โดยกองระบบคลอง​ จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเก็บขยะและวัชพืช เพื...
25/06/2021

>>> คืนคลองใสให้คลอง ด้วยการไม่ทิ้งขยะ 🚯

สำนักการระบายน้ำ โดยกองระบบคลอง​ จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเก็บขยะและวัชพืช เพื่อเตรียมพร้อมรับฝน ให้น้ำไหลได้สะดวก ไม่มีขยะและวัชพืชกีดขวางทางน้ำไหล

โดยได้ดำเนินการในหลายจุด อาทิ
🍂 คลองสาทร ช่วงตัดถนนพระราม 4 พื้นที่เขตสาทร
🛶 คลองขุด ช่วงถนนพระราม 3 พื้นที่เขตยานนาวา
☘️ คลองบางแวก พื้นที่เขตบางแค
🍁 คลองบางมะเขือ ช่วงปรีดีพนมยงค์ ซอย 7 พื้นที่เขตวัฒนา
🚤 คลองสอง ช่วงชุมชนร่วมใจพัฒนากลาง พื้นที่เขตบางเขน

🤝ขอความร่วมประชาชน ไม่ทิ้งขยะลงคลองกันนะคะ 🚯

#คลองสวย #น้ำใส #ท่อระบายสะดวก
#สำนักการระบายน้ำ
#กรุงเทพมหานคร

รายงานทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2564 🕳💦
25/06/2021

รายงานทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2564 🕳💦

รายงานทำความสะอาดท่อระบายน้ำ ประจำวันที่ 25 มิถุนายน 2564 🕳💦

>>> เปลี่ยนฝาท่อฉับไว ไว้ใจ สนน. 👍สำนักการระบายน้ำ โดยกองระบบท่อระบายน้ำ จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ พร้อมจัดซ่อม...
23/06/2021

>>> เปลี่ยนฝาท่อฉับไว ไว้ใจ สนน. 👍

สำนักการระบายน้ำ โดยกองระบบท่อระบายน้ำ จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ พร้อมจัดซ่อมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ

โดยได้ดำเนินการในหลายจุด อาทิ
⚙️ ถนน ณ ระนอง พื้นที่เขตคลองเตย
⚒ ถนนฉลองกรุง ช่วงตรงข้ามโรงเรียนลำพะอง พื้นที่เขตลาดกระบัง
🔨 ถนนพระรามที่ 3 ช่วงซอย 61 หน้าปั๊มคาลเท็กซ์ พื้นที่เขตยานนาวา
🔩 ถนนพระรามที่ 3 ช่วงหน้าโรงเบียร์เยอรมันตะวันแดง พื้นที่เขตยานนาวา
🛠 ถนนเพชรบุรี ช่วงซอยเพชรบุรี 32 พื้นที่เขตราชเทวี
⛏ ถนนพรานนก-พุทธมณฑลสาย 4 พื้นที่เขตตลิ่งชัน

#สำนักการระบายน้ำ
#กรุงเทพมหานคร

>>> ท่อระบายสะดวก ถ้าเราช่วยกัน 🤝สำนักการระบายน้ำ โดยกองระบบท่อระบายน้ำ จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบ...
22/06/2021

>>> ท่อระบายสะดวก ถ้าเราช่วยกัน 🤝

สำนักการระบายน้ำ โดยกองระบบท่อระบายน้ำ จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เพื่อเตรียมพร้อมรับฝน ให้ท่อระบายน้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว ไม่อุดตัน

โดยได้ดำเนินการในหลายจุด อาทิ
🕳 ซอยศาลาแดง 1​ จากถนนศาลาแดงถึงถนนพระรามที่ 4 พื้นที่เขตบางรัก
🕳 ถนนนเย็นอากาศ พื้นที่เขตสาทร
🕳 ถนนศรีนครินทร์ ช่วงแยกพัฒนาการฝั่งขาเข้าในผิวจราจร พื้นที่เขตสวนหลวง

🤝ขอความร่วมประชาชน ไม่ทิ้งขยะลงท่อระบายน้ำกันนะคะ 🚯

#คลองสวย #น้ำใส #ท่อระบายสะดวก
#สำนักการระบายน้ำ
#กรุงเทพมหานคร

>>> สนน.เดินรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าภายในหน่วยงาน ภายใต้โครงการ “Saving Electricity @ DSD.” 💡(21 มิ.ย. 64) เวลา 14.30 น. นางวา...
21/06/2021

>>> สนน.เดินรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าภายในหน่วยงาน ภายใต้โครงการ “Saving Electricity @ DSD.” 💡

(21 มิ.ย. 64) เวลา 14.30 น. นางวาสนา ศิลป์เบ็ญจพร รองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำ พร้อมด้วย นางสาวชลินรัตน์ แสงสายัณห์ เลขานุการสำนักการระบายน้ำ นำคณะทำงานด้านการอนุรักษ์พลังงานของสำนักการระบายน้ำและเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ ร่วมเดินรณรงค์ประหยัดไฟฟ้าภายในหน่วยงาน ภายใต้โครงการ “Saving Electricity @ DSD.” เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ ตระหนักถึงนโยบายการอนุรักษ์พลังงานไฟฟ้า พร้อมทั้งร่วมกันประหยัดพลังงานไฟฟ้าตามมาตรการของสำนักการระบายน้ำ เช่น ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน การปรับอุณหภมิเครื่องปรับอากาศ 25 องศา ปลดปลั๊กไฟฟ้าเมื่อไม่ใช้งาน เป็นต้น 🔌🔋

#สำนักการระบายน้ำ
#กรุงเทพมหานคร

⛈ 19.15 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขต หนองแขม บางแค ภาษีเจริญ จอมทอง ธนบุรี บางกอกใหญ่ ตอนล่างพื้นที่ฝั่งพระนครชั้นใน ต่อเน...
20/06/2021

⛈ 19.15 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขต หนองแขม บางแค ภาษีเจริญ จอมทอง ธนบุรี บางกอกใหญ่ ตอนล่างพื้นที่ฝั่งพระนครชั้นใน ต่อเนื่องเขตบางรัก สาทร บางคอแหลม คลองเตย วัฒนา เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปริมาณฝนสูงสุดเขตบางแค 23.5 มม.

#สำนักการระบายน้ำ
#กรุงเทพมหานคร

⛈ 19.15 น. ฝนเล็กน้อยถึงปานกลางเขต หนองแขม บางแค ภาษีเจริญ จอมทอง ธนบุรี บางกอกใหญ่ ตอนล่างพื้นที่ฝั่งพระนครชั้นใน ต่อเนื่องเขตบางรัก สาทร บางคอแหลม คลองเตย วัฒนา เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปริมาณฝนสูงสุดเขตบางแค 23.5 มม.

#สำนักการระบายน้ำ
#กรุงเทพมหานคร

⛈ 20.45 น. ฝนเล็กน้อย - ปานกลาง ฝั่งธนบุรี เขตทวีวัฒนา บางบอน บางแค ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ หนองแขม บางขุนเทียนและฝั่งพระนคร ...
19/06/2021

⛈ 20.45 น. ฝนเล็กน้อย - ปานกลาง ฝั่งธนบุรี เขตทวีวัฒนา บางบอน บางแค ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ หนองแขม บางขุนเทียนและฝั่งพระนคร เขตบึงกุ่ม คันนายาว สะพานสูง คลองสามวา สายไหม เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปริมาณฝนสูงสุดที่เขตทวีวัฒนา 11.5 มิลลิเมตร

#สำนักการระบายน้ำ
#กรุงเทพมหานคร

⛈ 20.45 น. ฝนเล็กน้อย - ปานกลาง ฝั่งธนบุรี เขตทวีวัฒนา บางบอน บางแค ตลิ่งชัน ภาษีเจริญ หนองแขม บางขุนเทียนและฝั่งพระนคร เขตบึงกุ่ม คันนายาว สะพานสูง คลองสามวา สายไหม เคลื่อนตัวทิศตะวันออกเฉียงใต้ ปริมาณฝนสูงสุดที่เขตทวีวัฒนา 11.5 มิลลิเมตร

#สำนักการระบายน้ำ
#กรุงเทพมหานคร

>>> ไม่ทิ้ง ไม่ท่วม ❌สำนักการระบายน้ำ โดยกองระบบท่อระบายน้ำ จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เพื่อเ...
18/06/2021

>>> ไม่ทิ้ง ไม่ท่วม ❌

สำนักการระบายน้ำ โดยกองระบบท่อระบายน้ำ จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เพื่อเตรียมพร้อมรับฝน ให้ท่อระบายน้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว ไม่อุดตัน

โดยได้ดำเนินการในหลายจุด อาทิ
🕳 ซอยศาลาแดง 1​ จากถนนศาลาแดงถึงถนนพระรามที่ 4 พื้นที่เขตบางรัก
🕳 ถนนซอยสุขุมวิท​ 26 จากถนนพระรา​มที่​ 4​ ถึงถนนสุขุมวิท​ พื้นที่เขต​คลองเตย
🕳 ถนนสุคนธสวัสดิ์ จากคลองขี้เสือใหญ่ถึงถนนประเสริฐมนูกิจ พื้นที่เขตลาดพร้าว
🕳 ถนนเซ็นต์หลุยส์ 3 จากถนนจันทร์ถึงถนนสาทรใต้ พื้นที่เขตสาทร

🤝ขอความร่วมประชาชน ไม่ทิ้งขยะลงท่อระบายน้ำกันนะคะ 🚯

#คลองสวย #น้ำใส #ท่อระบายสะดวก
#สำนักการระบายน้ำ
#กรุงเทพมหานคร

>>> หากเราร่วมใจ คลองใสแน่นอน 👍💧สำนักการระบายน้ำ โดยกองระบบคลอง​ จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเก็บขยะและวัชพืช เพื่อเตรียม...
17/06/2021

>>> หากเราร่วมใจ คลองใสแน่นอน 👍💧

สำนักการระบายน้ำ โดยกองระบบคลอง​ จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเก็บขยะและวัชพืช เพื่อเตรียมพร้อมรับฝน ให้น้ำไหลได้สะดวก ไม่มีขยะและวัชพืชกีดขวางทางน้ำไหล

โดยได้ดำเนินการในหลายจุด อาทิ
🍂 คูน้ำริมถนนวิภาวดีฯ ฝั่งขาเข้า ช่วงซอยวิภาวดี 44 ถึงบริษัท toshiba พื้นที่เขตจตุจักร
🛶 คลองระหาญ ช่วงแสมดำซอย 5 พื้นที่เขตบางขุนเทียน
☘️ คลองบางโคล่วัด ช่วงหลังบริษัทวาโก้ พื้นที่เขตบางคอแหลม
🍁 คลองลาดพร้าว ช่วงลาดพร้าววังหิน 47 พื้นที่เขตลาดพร้าว
🚤 บึงกระเทียม ช่วงซอยรามอินทรา 86 พื้นที่เขตมีนบุรี

🤝ขอความร่วมประชาชน ไม่ทิ้งขยะลงคลองกันนะคะ 🚯

#คลองสวย #น้ำใส #ท่อระบายสะดวก
#สำนักการระบายน้ำ
#กรุงเทพมหานคร

>>> เปลี่ยนฝาท่อ รองรับฝน ⛏⛈สำนักการระบายน้ำ โดยกองระบบท่อระบายน้ำ จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ พร้อมจัดซ่อมฝาบ่อพ...
16/06/2021

>>> เปลี่ยนฝาท่อ รองรับฝน ⛏⛈

สำนักการระบายน้ำ โดยกองระบบท่อระบายน้ำ จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ พร้อมจัดซ่อมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ

โดยได้ดำเนินการในหลายจุด อาทิ
⚙️ ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก ช่วงซอย 14/1-14/2 พื้นที่เขตทวีวัฒนา
⚒ ถนนจรัญสนิทวงศ์ ช่วงซอย 56 พื้นที่เขตบางพลัด
🔨 ถนนทวีวัฒนา-กาญจนาภิเษก ช่วงซอย 14/2 และซอย 6/1 พื้นที่เขตทวีวัฒนา
🔩 ถนนท่าพระจันทร์ ช่วงมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ พื้นที่เขตพระนคร
🛠 ถนนเพชรเกษม ช่วงซอย 79 พื้นที่เขตหนองแขม
⛏ ถนนสุขาภิบาล 2 ช่วงซอย 27 พื้นที่เขตประเวศ

#สำนักการระบายน้ำ
#กรุงเทพมหานคร

>>> ขยะในท่อ บ่อเกิดน้ำท่วมขัง 💦🚯สำนักการระบายน้ำ โดยกองระบบท่อระบายน้ำ จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบ...
15/06/2021

>>> ขยะในท่อ บ่อเกิดน้ำท่วมขัง 💦🚯

สำนักการระบายน้ำ โดยกองระบบท่อระบายน้ำ จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการล้างทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เพื่อเตรียมพร้อมรับฝน ให้ท่อระบายน้ำไหลได้สะดวก รวดเร็ว ไม่อุดตัน

โดยได้ดำเนินการในหลายจุด อาทิ
🕳 ถนนซอยสุขุมวิท​ 26 จากถนนพระรา​มที่​ 4​ ถึงถนนสุขุมวิท​ ​พื้นที่เขต​คลองเตย
🕳 ภายในวังสราญรมย์ พื้นที่เขตพระนคร
🕳 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ช่วงซอย 19 ถึง 21 พื้นที่เขตประเวศ
🕳 ถนนพัฒนาการ พื้นที่เขตสวนหลวง
🕳 ถนนสุวินทวงศ์ ช่วงแยกศูนย์ HONDA พื้นที่เขตมีนบุรี

🤝ขอความร่วมประชาชน ไม่ทิ้งขยะลงท่อระบายน้ำกันนะคะ 🚯

#คลองสวย #น้ำใส #ท่อระบายสะดวก
#สำนักการระบายน้ำ
#กรุงเทพมหานคร

>>> ร่วมแรงร่วมใจ คืนคลองใสสู่คนกรุงฯ 💦สำนักการระบายน้ำ โดยกองระบบคลอง​ จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเก็บขยะและวัชพืช เพื่...
14/06/2021

>>> ร่วมแรงร่วมใจ คืนคลองใสสู่คนกรุงฯ 💦

สำนักการระบายน้ำ โดยกองระบบคลอง​ จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการเก็บขยะและวัชพืช เพื่อเตรียมพร้อมรับฝน ให้น้ำไหลได้สะดวก ไม่มีขยะและวัชพืชกีดขวางทางน้ำไหล

โดยได้ดำเนินการในหลายจุด อาทิ
🍂 คลองบางซื่อ ช่วงหลังกรมขนส่งทางบก พื้นที่เขตจตุจักร
🛶 คลองเตย (คลองหัวลำโพง) พื้นที่เขตคลองเตย
☘️ คลองสามเสน สะพานพรหมโยธีถึงประตูระบายน้ำสามเสน (วังศุโขทัย) พื้นที่เขตดุสิตและเขตพญาไท
🍁 คลองสวนหลวง ช่วงถนนบรรทัดทอง พื้นที่เขตปทุมวัน
🚤 คลองสอง (สายใต้) ช่วงสายไหมซอย 1 หน้าวัดศูนย์ พื้นที่เขตสายไหม
🧹 คลองสามวา บริเวณถนนราษฎร์นิมิตร พื้นที่เขตคลองสามวา
💧 คลองพระยาราชมนตรี พื้นที่เขตบางบอน

🤝ขอความร่วมประชาชน ไม่ทิ้งขยะลงคลองกันนะคะ 🚯

#คลองสวย #น้ำใส #ท่อระบายสะดวก
#สำนักการระบายน้ำ
#กรุงเทพมหานคร

⛈💦⛈ 16.30 น. พื้นที่ กทม. ฝนเล็กน้อย-ปานกลางเขตตลิ่งชัน บางกอกน้อย คลองสาน บางพลัดบางซื่อ จตุจักร ดุสิต พญาไทลาดพร้าว บึ...
13/06/2021

⛈💦⛈

16.30 น. พื้นที่ กทม. ฝนเล็กน้อย-ปานกลางเขตตลิ่งชัน บางกอกน้อย คลองสาน บางพลัดบางซื่อ จตุจักร ดุสิต พญาไทลาดพร้าว บึงกุ่ม คันนายาว คลองสามวา มีนบุรี หนองจอก เคลื่อนตัวทิศตะวันออก

#สำนักการระบายน้ำ
#กรุงเทพมหานคร

⛈💦⛈

16.30 น. พื้นที่ กทม. ฝนเล็กน้อย-ปานกลางเขตตลิ่งชัน บางกอกน้อย คลองสาน บางพลัดบางซื่อ จตุจักร ดุสิต พญาไทลาดพร้าว บึงกุ่ม คันนายาว คลองสามวา มีนบุรี หนองจอก เคลื่อนตัวทิศตะวันออก

#สำนักการระบายน้ำ
#กรุงเทพมหานคร

>>> สนน.ช่วยแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างให้ชุมชนรอบบึงพระราม 9 💡(12 มิ.ย.64) สำนักการระบายน้ำ โดยกองเครื่องจักรกลและสำนักงานจัดกา...
13/06/2021

>>> สนน.ช่วยแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างให้ชุมชนรอบบึงพระราม 9 💡

(12 มิ.ย.64) สำนักการระบายน้ำ โดยกองเครื่องจักรกลและสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำ ดำเนินการแก้ไข ซ่อมแซม เปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณชุมชนโดยรอบบึงพระราม 9 เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งทำให้ชุมชนได้มีไฟฟ้าส่องสว่างในเส้นทางสัญจรโดยรอบชุมชนที่พักอาศัย อันจะก่อให้เกิดความปลอดภัยต่อการสัญจร การอยู่อาศัย และคุณภาพชีวิต
ที่ดีของประชาชนชุมชนบึงพระราม 9 พื้นที่เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร

#สำนักการระบายน้ำ
#กรุงเทพมหานคร

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
12/06/2021

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

>>> กทม.เตรียมความพร้อมแผนป้องกันน้ำท่วม รับมือสถานการณ์ฝนในปีนี้ ⛈(11 มิ.ย. 64) เวลา 13.50 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผ...
11/06/2021

>>> กทม.เตรียมความพร้อมแผนป้องกันน้ำท่วม รับมือสถานการณ์ฝนในปีนี้ ⛈

(11 มิ.ย. 64) เวลา 13.50 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมแผนป้องกันน้ำท่วม ประจำปี 2564 ของสำนักการระบายน้ำ และสำนักงานเขต ผ่านระบบ Video Conference โปรแกรม Cisco Webex โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการระบายน้ำ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องประชุมชีนิมิตร ชั้น 6 สำนักการระบายน้ำ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง

ตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิยา ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนเมื่อวันที่ 15 พ.ค. 64 คาดหมายฤดูฝนตั้งแต่กลางเดือน พ.ค. ถึงเดือน มิ.ย. จะมีฝนตก 40-60% ของพื้นที่ ในเดือน ก.ค. ช่วงครึ่งแรกของเดือนปริมาณฝนจะลดลง เนื่องจากร่องมรสุมจะเลื่อนขึ้นไปพาดผ่านทางตอนใต้ของประเทศจีนกับลมมรสุมตะวันเฉียงใต้อ่อนกำลังลง กลางเดือน ก.ค. ถึงเดือน ก.ย. ร่องมรสุมจะเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลางกับลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงเป็นระยะๆ จะทำให้ฝนตกชุกและมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่ประมาณ 60-80% ของพื้นที่ ซึ่งต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะเดือน ส.ค. และเดือน ก.ย. คาดว่าปีนี้จะมีพายุหมุนเขตร้อนเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ จำนวน 2-3 ลูก

กรุงเทพมหานครจึงเตรียมความพร้อมแผนป้องกันน้ำท่วม ประจำปี 2564 โดยมีแผนบริหารจัดการน้ำหลาก น้ำทะเลหนุน และน้ำฝน โดยแผนรับมือรับน้ำหลากและน้ำทะเลหนุน ได้ดำเนินการตรวจสอบจุดรั่วซึมของแนวป้องกันน้ำท่วมริมแม่น้ำเจ้าพระยา คลองบางกอกน้อย และคลองมหาสวัสดิ์ ความยาว 78.93 กม. และซ่อมแซม จำนวน 27 จุด เรียงกระสอบทรายในบริเวณที่ไม่มีแนวป้องกันถาวรและบริเวณแนวป้องกันที่มีระดับต่ำ จำนวน 87 แห่ง ความยาว 3,221 เมตร นอกจากนี้ได้ติดตามสถานการณ์น้ำเหนือกับกรมชลประทาน และกำหนดเกณฑ์การร่วมบริหารจัดการน้ำผ่านกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ ตรวจสอบความพร้อมของสถานีสูบน้ำริมแม่น้ำเจ้าพระยา จำนวน 96 สถานี ให้พร้อมทำงานตลอดเวลา

ส่วนแผนรับมือสถานการณ์ฝน มีอุโมงค์ระบายน้ำ จำนวน 4 แห่ง แก้มลิงกักเก็บน้ำ จำนวน 31 แห่ง Water Bank จำนวน 2 แห่ง ส่วนระบบคลอง ขุดลอกคลอง 130 คลอง ความยาว 457 กม. คิดเป็น 89% เก็บขยะผักตบชวา เฉลี่ย 20 ตัน/วัน เปิดทางน้ำไหล 1,528 คลอง ความยาว 1,601 กม. คิดเป็น 88% ด้านระบบท่อระบายน้ำ ล้างทำความสะอาดท่อ ความยาว 3,348 กม. คิดเป็น 78% ด้านระบบไฟฟ้าไฟฟ้าสำรอง เครื่องกำเนิดไฟฟ้าถาวร 11 จุด รถเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 16 คัน เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก 16 นิ้ว จำนวน 30 เครื่อง เครื่องสูบน้ำไฮดรอลิก 30 นิ้ว จำนวน 53 เครื่อง เตรียมบ่อสูบน้ำและสถานีสูบน้ำ สถานีสูบน้ำ จำนวน 190 แห่ง บ่อสูบน้ำ จำนวน 329 แห่ง เครื่องผลักดันน้ำ 37 เครื่อง 4 คลองหลัก หน่วย BEST 35 หน่วย

ด้านศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม ได้ติดตามสถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำเจ้าพระยา และสถานการณ์ฝน ตลอด 24 ชั่วโมง ประสานแจ้งหน่วยปฏิบัติการเข้าพื้นที่ดำเนินการแก้ไขสถานการณ์ โดยมีระบบตรวจวัด ติดตาม แจ้งเตือน เรดาร์ตรวจวัดสภาพอากาศ 2 แห่ง คือ เรดาร์หนองแขม และเรดาร์หนองจอก ความพร้อมจุดตรวจวัดน้ำท่วมขัง จุดตรวจวัดถนน 100 แห่ง จุดตรวจวัดอุโมงค์ 8 แห่ง สถานีเครือข่ายตรวจวัดระดับน้ำ 255 แห่ง ดำเนินการเชื่อมโยงสัญญาณภาพ CCTV สถานีสูบน้ำหลัก 152 สถานี

ในส่วนแผนงานป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม จุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวังของสำนักการระบายน้ำ ปัจจุบันมีจุดเสี่ยง 12 จุด ลดลง 2 จุด คือแยกเกษตรและแยกสุวินทวงศ์ จุดเฝ้าระวัง 47 จุด ลดลง 9 จุด ในปี 64 สำนักการระบายน้ำมีแผนงาน 17 โครงการ เพื่อลดจุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวัง ส่วนจุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวังของสำนักงานเขต มีจุดเสี่ยง 142 จุด จุดเฝ้าระวัง 132 จุด รวมจุดเสี่ยงและจุดเฝ้าระวังของสำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขต จุดเสี่ยง 154 จุด จุดเฝ้าระวัง 179 จุด

ขั้นตอนการปฏิบัติและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมตามแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ประจำปี 2564 โดยประสานระหว่างหน่วยงานภายในกรุงเทพมหานคร และหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง ดังนี้ 1.สภาวะปกติ เตรียมความพร้อมอุปกรณ์ ซ่อมบำรุง หน่วยเบส ควบคุมระดับน้ำ ติดตามสถานการประจำวัน 2.ได้รับการแจ้งเตือนฝน ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ เดินระบบสูบน้ำและลดระดับน้ำ หน่วยเข้าประจำจุดทันที 3.เมื่อเกิดฝนตก ดำเนินการตามกลยุทธ์ ฝนตกปริมาณไม่เกิน 60 มม./ชม. ฝนตกปริมาณระหว่าง 60-90 มม./ชม. ฝนตกปริมาณเกิน 90 มม./ชม. น้ำเหนือหลากหรือน้ำทะเลหนุน ภัยพิบัติ เช่น พายุ เขื่อนแตก น้ำไหลบ่า

ส่วนผลกระทบจากการก่อสร้างรถไฟฟ้าที่ส่งผลต่อระบบระบายน้ำในพื้นที่กรุงเทพมหานครและแนวทางการแก้ไขปัญหา ดังนี้ สายสีเหลือง ทำความสะอาดท่อระบายน้ำ เพิ่มช่องรับน้ำจากผิวจราจรเข้าบ่อพักท่อระบายน้ำ สายสีชมพู ขยายช่องรับน้ำ จัดทำบ่อสูบน้ำ/ติดตั้งเครื่องสูบน้ำ ประตูระบายน้ำปิดกั้นน้ำ สายสีส้ม เร่งรัดต่อเชื่อมท่อระบายน้ำ ขยายช่องรับน้ำ ทำความสะอาดท่อระบายน้ำในพื้นที่ก่อสร้าง ผลกระทบงานก่อสร้างคูน้ำวิภาวดี-รังสิต ตรวจสอบ 20 จุด แก้ไขแล้วเสร็จ 15 จุด อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไข 5 จุด โดยการเปิดทางน้ำไหล ขยายช่องรับน้ำ รื้อถอนกองดิน สิ่งก่อสร้างเดิมกีดขวาง และใช้ Big Bag ปิดกั้นน้ำในระหว่างก่อสร้างแทนคันดิน

——— (สปส. รายงาน)
——— (ณัฐธิดา สนน.ถ่ายภาพ)

#สำนักการระบายน้ำ
#กรุงเทพมหานคร

>>> สนน. ต้อนรับ ผว.กทม. ตรวจความพร้อมศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร 💦(11 มิ.ย. 64) เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.อัศ...
11/06/2021

>>> สนน. ต้อนรับ ผว.กทม. ตรวจความพร้อมศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร 💦

(11 มิ.ย. 64) เวลา 13.30 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ตรวจเยี่ยมศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ตรวจสอบสภาพอากาศ สถานการณ์ฝนตกในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ปริมาณฝนที่ตก และระดับน้ำในคลองสายหลักต่างๆ พร้อมทั้งให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานประจำศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วม ที่ช่วยกันทำงานเพื่อลดผลกระทบให้กับประชาชนในการเดินทางสัญจร และพักอาศัยอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมให้ได้รับผลกระทบน้อยที่สุด โดยมี นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักการระบายน้ำ ร่วมตรวจเยี่ยมและให้ข้อมูล ณ ศูนย์ควบคุมระบบป้องกันน้ำท่วมกรุงเทพมหานคร ชั้น 6 สำนักการระบายน้ำ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 เขตดินแดง

——— (สปส. รายงาน)
——— (ณัฐธิดา สนน.ถ่ายภาพ)

#สำนักการระบายน้ำ
#กรุงเทพมหานคร

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
11/06/2021

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
10/06/2021

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

>>> สนน. แก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างให้ชุมชนรอบบึงพระราม 9 💡สำนักการระบายน้ำ โดยสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำและกองเครื่องจักรกล ดำเนิ...
10/06/2021

>>> สนน. แก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างให้ชุมชนรอบบึงพระราม 9 💡

สำนักการระบายน้ำ โดยสำนักงานจัดการคุณภาพน้ำและกองเครื่องจักรกล ดำเนินการซ่อมแซมและเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง บริเวณโดยรอบชุมชนบึงพระราม 9 ที่ชำรุด ใช้การไม่ได้ จำนวน 20 จุด โดยได้รับความอนุเคราะห์จากสำนักงานเขตห้วยขวางในการสนับสนุนรถกระเช้า ที่ใช้ในการขึ้นไปเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าส่องสว่าง

เพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาในบริเวณถนนโดยรอบของชุมชนรอบบึงพระราม 9 ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ อาจก่อให้เกิดเหตุอันตรายต่อการสัญจร การอยู่อาศัย และความไม่ปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนในชุมชนบริเวณบึงพระราม 9 ตามนโยบาย ผว.กทม. "ผลักดันทันใจ แก้ไขทันที" และ "ทำจริง เห็นผลจริง"

#สำนักการระบายน้ำ
#กรุงเทพมหานคร

>>> ฝาท่อพัง สนน.เปลี่ยนทันที 🛠สำนักการระบายน้ำ โดยกองระบบท่อระบายน้ำ จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ พร้อมจัดซ่อมฝาบ...
09/06/2021

>>> ฝาท่อพัง สนน.เปลี่ยนทันที 🛠

สำนักการระบายน้ำ โดยกองระบบท่อระบายน้ำ จัดเจ้าหน้าที่เข้าดำเนินการตรวจสอบ พร้อมจัดซ่อมฝาบ่อพักท่อระบายน้ำ

โดยได้ดำเนินการในหลายจุด อาทิ
⚙️ ถนนโชคชัย 4 พื้นที่เขตลาดพร้าว
⚒ ถนนบรมราชชนนี ช่วงซอย 2/2 พื้นที่เขตบางพลัด
🔨 ถนนจรัญสนิทวงศ์ ช่วงซอย 35 พื้นที่เขตบางกอกน้อย
🔩 ถนนพัฒนาการ พื้นที่เขตสวนหลวง
🛠 ถนนสุคนธสวัสดิ์ ช่วงซอยสุคนธสวัสดิ์ 17-27 พื้นที่เขตลาดพร้าว

#สำนักการระบายน้ำ
#กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

123 ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 2 ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพฯ
Bangkok
10400

ข้อมูลทั่วไป

วิสัยทัศน์ : กรุงเทพมหานครมีสิ่งแวดล้อม ด้านการระบายน้ำ และการจัดการคุณภาพน้ำที่ดี ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาเมือง มุ่งสู่ความเป็นมหานครที่น่าอยู่อย่างยั่งยืน

เบอร์โทรศัพท์

+6622485115

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักการระบายน้ำ กรุงเทพมหา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอร้องเรียนท่อพักน้ำบนถนนจรัญสนิทวงศ์จากแยกท่าพระถึงจรัญฯซอย1​น้ำเต็มท่อแม้ฝนยังไม่ตก​ กรุณาตรวจสอบลอกสิ่ปฏิกูลในท่อด้วยครับ
ช่วยเหลือทางเดินให้คนเดินบ้างได้ไหมคะ รถบนถนนวิภาวดีขับกันเร็วมาก เห็นใจประชาชนหน่อยนะคะ
27-9-2563 ตอนค่ำ ฝนตกเบาๆแถวลาดพร้าวประมาณสอง ชม.ระดับน้ำในคลองลาดพร้าวที่ ปตร.ลาดพร้าว สูงขึ้น เกือบ 60 ซม. น้ำมาจากใหนไม่รู้?
ตั้งแต่เริ่มระบายน้ำจากบางซื่อมาลงคลองลาดพร้าว น้ำในคลองลาดพร้าวที่จะใหลไปอุโมงค์พระรามเก้าจะช้าลง ระดับน้ำในคลองลาดพร้าวหน้าวัดลาดพร้าวก็ลดลงช้าด้วย ทำอย่างไรจะทำให้ระดับน้ำหน้าวัดลาดพร้าวลดลงเร็ว เท่าเดิม ก่อนหน้านี้ได้ครับ ..รื้อประตูระบายน้ำลาดพร้าวออกดีใหม เพราะมันแคบ ? (น้ำในหมู่บ้านที่ต้องระบายน้ำฝนลงคลองมีปัญหาครับ)
ถามคุณณรงค์: ทำไมระคับน้ำในคลองลาดพร้าวสูงกว่าระดับน้ำหน้า ปตร.ลาดพร้าว มาก มีน้ำจากคลองบางซื่อมาลงคลองลาดพร้าว ระหว่างสองจุดนี้หรือ?(ถ้าผมเข้าใจผิดก็บอกด้วย)... ได้โปรดช่วยทำให้ระดับน้ำที่วัดลาดพร้าวลดลงเร็ว-มากกว่านี้ได้ใหม น้ำในถนนโชคชัย4 จะได้ลดลงตาม เพื่อน้ำในท่อระบายในหมู่บ้านริมถนนดังกล่าวจะได้ลดลงเร็วขึ้น ..เรือดันน้ำ?
ตรวจสอบด้วยครับ
ร้องเรียนฝาท่อ​ท่อระบายน้ำอุดตัน​ปากซอยคริสตจักร​ถ.จรัญฯ​บางกอกใหญ่
สอบถามหน่อยครับไม่ทราบว่าโครงการนี้ทำเสร็จแล้วหรือยัง ปัจจุบัน​ผ่านมา3ปีถนนสวนพลูหน้าTOT ยังเป็นหลุมเป็นบ่อ ไม่มีวี่แววว่าจะมีใครมาปรับปรุงพื้นผิวถนนให้เสร็จเรียบร้อย ไม่ทราบว่ามีการสั่งปรับจากการทำงานล่าช้าหรือไม่ ป้ายผ้าในรูปปัจจุบัน​ไม่มีเหลือให้ดูแล้วครับ แต่ผมถ่ายรูปเก็บไว้เพื่อเป็นที่ระลึกครับ😊
ฝากดูแลค่ะ มีปลาตายในคลองพังพวย บึงกุ่ม เห็นแล้วเศร้าใจ เพราะได้นำปลามาปล่อย แต่ต้องกลับมาเห็น ปลาที่อยู่ในคลองตาย ไม่มีการดูแลที่ดีพอค่ะน้ำมีกลิ่นเหม็นเน่า น่าเสียดายทุกอย่างที่ทำมาแทนบุคคลากรทุกท่านที่เคยช่วยกัน วันนี้ไปให้ชีวิตแต่ต้องกลับมาเห็นการเสียชีวิตหลายตัวค่ะ ฝากด้วยค่ะก่อนที่จะเสียทั้งคลองค่ะ ใครช่วยได้ค่ะด่วนๆๆค่ะ
ผู้ปิดทองหล้งพระ
ท่อระบายน้ำสาธารณะตันแจ้งที่ไหน.เบอร์อะไรครับ
น้ำในท่อระบายน้ำในซอยบางแค 7 (ยิ้มประยูร) น้ำปริ่มท่อ สูบลงคลองราชมนตรีไม่ได้เลยครับ ในคลองมีน้ำสูง