สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร -

สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร - ดอกเบี้ยต่ำ น้ำใจเด่น เน้นบริการ ดอกเบี้ยต่ำสุดที่ร้อยละ 0.25 บาท ต่อเดือน วงเงินไม่เกิน 5,000 ฿
(1)

เปิดเหมือนปกติ

08/01/2021
❤️❤️ #ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำสำหรับประชาชนในช่วงวันหยุดและเทศกาลปีใหม่💢​นายบรรลือ สุกใส ประธ...
08/01/2021

❤️❤️ #ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครปรับลดอัตราดอกเบี้ยรับจำนำสำหรับประชาชนในช่วงวันหยุดและเทศกาลปีใหม่
💢​นายบรรลือ สุกใส ประธานคณะกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (พล.ต.อ. อัศวิน ขวัญเมือง) มอบนโยบายให้คณะกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ดำเนินการปรับลดอัตราดอกเบี้ยของสถานธนานุ-บาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.)
#เพื่อเป็นการช่วยเหลือและแบ่งเบาภาระค่าครองชีพสำหรับประชาชนทั่วไปในช่วงวันหยุดและเทศกาลปีใหม่ดังนี้

1. เงินต้นไม่เกิน 5,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 บาท ต่อเดือน
(โดยจำกัดวงเงินรับจำนำไว้ที่ไม่เกิน 100,000 บาท ต่อ 1 ราย (บุคคล) และต่อสถานธนานุบาล 1 แห่ง)

2. เงินต้น 5,001 – 15,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.00 บาท ต่อเดือน

3. เงินต้นเกิน 15,000 บาท อัตราดอกเบี้ยต่อเดือนตามกฎหมาย ดังนี้
- เงินต้น 2,000 บาทแรก อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.00 บาท ต่อเดือน
- เงินต้นส่วนที่เกิน 2,000 บาท อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 1.25 บาท ต่อเดือน

** ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 ถึง 30 กันยายน 2564

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น. นายปิยะ พูดคล่อง ประธานอนุกรรมการการเงิน การคลัง  การบัญชี และการงบประมาณ  ประธา...
08/01/2021

วันศุกร์ที่ 8 มกราคม 2564 เวลา 13.30 น.
นายปิยะ พูดคล่อง ประธานอนุกรรมการการเงิน
การคลัง การบัญชี และการงบประมาณ
ประธานที่ประชุม
พร้อมด้วยจ่าเอกจรัญ เล็กสราวุธ รองประธานอนุกรรมการ ประชุมร่างงบประมาณร่ายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
โดยมีนางสาววราภรณ์ จันทร์เพ็ญ
รองผู้อำนวยการ สธก. สายคลังและพัสดุ
รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สธก.
และพนักงานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุม
ณ ห้องประชุมบูรีรมย์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

โรงรับจำนำ กทม. "ขยายเวลาตั๋วรับจำนำ"นายบรรลือ สุกใส ประธานกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนัก...
08/01/2021

โรงรับจำนำ กทม. "ขยายเวลาตั๋วรับจำนำ"

นายบรรลือ สุกใส ประธานกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร หรือ โรงรับจำนำ กทม. มีความห่วงใยประชาชน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โรคโควิด-19) จึงขอให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังความเสี่ยงจากการรับและแพร่เชื้อ โดยต้องป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัด พร้อมนี้สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครได้มีนโยบายเพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และเยียวยาให้กับประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โรคโควิด-19) โดยกำหนดมาตรการป้องกัน ควบคุมการแพร่ระบาด และช่วยเหลือประชาชนในภาวะการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (โรคโควิด-19) โดยการขยายระยะเวลาตั๋วรับจำนำของตั๋วรับจำนำตั้งแต่วันที่ 11 – 30 เมษายน 2563 และตั๋วรับจำนำตั้งแต่วันที่ 11 - 31 กรกฎาคม 2563 ให้สามารถทำธุรกรรมได้ถึงวันที่ 29 มกราคม 2564 กรณีที่ประชาชนมีตั๋วรับจำนำของสถาน- ธนานุบาล ตั้งแต่วันที่ 11 – 30 เมษายน 2563 และตั๋วรับจำนำตั้งแต่วันที่ 11 - 31 กรกฎาคม 2563 จะได้รับสิทธิทันที โดยไม่ต้องติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิแต่อย่างใด
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (โรงรับจำนำ กทม.)
ทั้ง 21 แห่ง สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร โทร. 0 2158 0042-4 ในเวลา 08.00 - 16.00 น. หรือที่ www.pawnshop.bangkok.go.th และ สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร - โรงรับจำนำของกรุงเทพมหานคร

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นายบรรลือ สุกใส ประธานกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร พร้อมด้ว...
07/01/2021

วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. นายบรรลือ สุกใส ประธานกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย ดร. ดนัย เทียนพุฒ ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหารสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ประชุมมอบนโยบายการบริหารงานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร โดยมีนางสาววราภรณ์ จันทร์เพ็ญ รองผู้อำนวยการ สธก. สายคลังและพัสดุ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สธก. นางชนากานต์ โกสินทร์ รองผู้อำนวยการ สธก. สายบริหารงานทั่วไป นายนิรุตติธรรม บุญรังษี รองผู้อำนวยการ สธก. สายพัฒนาธุรกิจ และพนักงานสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายฯ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (ห้องบุษราคัม)

❌❌ [ข่าวปลอม]ดื่มน้ำมะนาวผสมเกลือเป็นวิธีฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19กรณีคำแนะนำข้างต้นที่ถูกเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ทางกรมควบคุม...
06/01/2021

❌❌ [ข่าวปลอม]
ดื่มน้ำมะนาวผสมเกลือเป็นวิธีฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19

กรณีคำแนะนำข้างต้นที่ถูกเผยแพร่ทางสื่อออนไลน์ ทางกรมควบคุมโรค ได้ชี้แจงว่า ปัจจุบันยังไม่มีรายงานทางการแพทย์ใดยืนยันว่าการดื่มน้ำมะนาวผสมเกลือช่วยฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ โดยการป้องกันตนเองจากเชื้อไวรัสฯ ที่ดีที่สุดขณะนี้ คือ ลดการสัมผัสที่ไม่จำเป็น หมั่นล้างมือให้สะอาด หลีกเลี่ยงการไปในพื้นที่แออัด และสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอ

อ่านเพิ่มเติมที่ https://bit.ly/2X9L6eF

AFNC Thailand
4 ม.ค. 64

🧹🧴 #ความปลอดภัยต้องมาก่อน!! #สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้สถานธนานุบาลทุกสาขา ทำความสะอาดจุดเสี่ยงสัมผัส...
06/01/2021

🧹🧴 #ความปลอดภัยต้องมาก่อน!! #สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้สถานธนานุบาลทุกสาขา ทำความสะอาดจุดเสี่ยงสัมผัสอยู่เป็นประจำอย่างน้อยทุก2ชั่วโมงนะครับ เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกคน
💢 นอกจากนี้ #ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้ามาใช้บริการ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการท่านอื่นและพนักผู้ให้บริการท่าน
🙇‍♂️ หากลืมนำมากรุณาหาซื้อหน้ากากอนามัยมาใช้ก่อนเข้าใช้บริการนะครับ เพื่อความปลอดภัยต่อตัวของท่านเองและคนอื่นในสังคมครับ
📲 แล้วอย่าลืมเช็คอิน ด้วยการ scan qr code หรือลงบันทึก พร้อมเบอร์โทรที่ติดต่อได้ให้ชัดเจนด้วยนะครับ เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเอง

💢 #กรุณากดที่linkเพื่ออ่านรายละเอียด http://pawnshop.bangkok.go.th/news/applications2563.pdf
29/12/2020

💢 #กรุณากดที่linkเพื่ออ่านรายละเอียดhttp://pawnshop.bangkok.go.th/news/applications2563.pdf

🎄🎄#สถานธนานุบาลทุกสาขาจะหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่  ในวันที่ 31/12/63 -​ 3/1/64  สำหรับตั๋วจำนำที่ครบในวันดังกล่าว ขอให้ท่านมา...
28/12/2020

🎄🎄#สถานธนานุบาลทุกสาขาจะหยุดช่วงเทศกาลปีใหม่ ในวันที่ 31/12/63 -​ 3/1/64 สำหรับตั๋วจำนำที่ครบในวันดังกล่าว ขอให้ท่านมาดำเนินการภายในวันที่ 4/1/64 ครับ 😊

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. และวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางสาววราภรณ์ จันทร์เพ็ญ ...
25/12/2020

วันพฤหัสบดีที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. และวันศุกร์ที่ 25 ธันวาคม 2563 เวลา 14.00 น. นางสาววราภรณ์ จันทร์เพ็ญ รองผู้อำนวยการ สธก. สายคลังและพัสดุ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ สธก. เป็นประธานการประชุมผู้จัดการและพนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 7/2563 เพื่อร่วมกันพิจารณาหารือแนวทางปฏิบัติงานด้านต่างๆ ณ ห้องประชุมสำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร (ห้องบุษราคัม) อาคารโกลด์ มาร์เก็ต ชั้น 3 ถนนเทศบาลสงเคราะห์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

🙎‍♂️ #สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้สถานธนานุบาลทุกสาขา ทำความสะอาดจุดเสี่ยงสัมผัสอยู่เป็นประจำ เพื่อความ...
24/12/2020

🙎‍♂️ #สำนักงานสถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร ได้กำชับให้สถานธนานุบาลทุกสาขา ทำความสะอาดจุดเสี่ยงสัมผัสอยู่เป็นประจำ เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการทุกคนครับ
💢 นอกจากนี้ #ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านสวมใส่หน้ากากอนามัยก่อนเข้ามาใช้บริการ เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้บริการท่านอื่นและพนักผู้ให้บริการท่าน
🙇‍♂️ หากลืมนำมากรุณาหาซื้อหน้ากากอนามัยมาใช้ก่อนเข้าใช้บริการนะครับ เพื่อความปลอดภัยต่อตัวของท่านเองและคนอื่นในสังคมครับ
📲 แล้วอย่าลืมเช็คอิน ด้วยการ scan qr code หรือลงบันทึก พร้อมเบอร์โทรที่ติดต่อได้ให้ชัดเจนด้วยนะครับ เพื่อประโยชน์แก่ตัวท่านเองครับ

🤴🎅ส่งท้ายสุดๆ...สุภาพบุรุษต้องมี🤴🎅ตัวอย่างทรัพย์น่าสนใจขึ้นประมูล​#วันเสาร์ที่26ธันวาคม2563เริ่มเวลา​ 9.30 น.เป็นต้นไปจน...
24/12/2020

🤴🎅ส่งท้ายสุดๆ...สุภาพบุรุษต้องมี🤴🎅
ตัวอย่างทรัพย์น่าสนใจขึ้นประมูล​
#วันเสาร์ที่26ธันวาคม2563
เริ่มเวลา​ 9.30 น.เป็นต้นไปจนกว่าทรัพย์จะหมด
#เราพร้อมให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา
เพื่อให้ทุกท่านได้รับบริการที่ดี
และมีโอกาสได้ทรัพย์ที่ต้องการกลับไป
​ดูทรัพย์เพิ่มเติมที่ www.pawnshop.bangkok.go.th
แข่งกันขั้นต่ำเพียงครั้งละ 10 บาท
✔️ #แอดขอแนะนำ
-เราให้ท่านสอบถามและดูทรัพย์ได้ทุกชิ้นก่อนเริ่มประมูล
-ดูแล้วก็ตั้งราคาไว้ในใจ
-ขอแนะนำให้ทำการบ้านมาบ้าง​เช่นศึกษาหาราคาทรัพย์ที่รูปร่าง
​ขนาด​ คล้ายๆกันมาจากร้านค้า​หรือเพจต่างๆ มาก่อน
-แข่งกันขั้นต่ำครั้งละ 10 บาท
#ต้องเข้าใจว่าชิ้นไหนมีผู้สนใจเยอะคนก็แข่งกันมากนะครับ
-เราตั้งราคาต่ำกว่าราคาทุนในตลาดอยู่แล้วเพื่อให้แข่งขันกันได้สบายๆ
-ใช้เองก็สบายใจ ขายต่อก็ดีมีกำไร​
-สถานที่ : #ห้องประมูลทรัพย์หลุดจำนำสำนักงาน
สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
✔️ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต​ลิฟต์อยู่ด้านหลังอาคาร
แผนที่+เข้าสู่​ Google Map โดยกดที่ลิ้งห้องประมูลทรัพย์หลุดจำนำ
ด้านบนโพสนี้
สอบถามโทร :
0 2158 0042-4 (ในเวลาราชการ)​
063 221 8372
#ทรัพย์บางชิ้นในโพส​นี้​ อาจจะถูกซื้อคืนโดยเจ้าของทรัพย์
ก่อนนำขึ้นประมูลตามระเบียบที่กำหนดไว้
#ถ้าสนใจควรมาตั้งแต่เช้า​ก่อน 9.30 น. ​เพราะจะได้เห็นของที่ขึ้นครบทุกชิ้น​ และจะได้มีเวลาสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะครับ
ตัวอย่างทรัพย์ในโพสต์นี้ นำขึ้นประมูลวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 นะ^^

💌🤩ส่งท้ายปลายปี...อัญมณี ยกเซ็ท สุดคุ้ม ภาคสาม🤩💌ตัวอย่างทรัพย์น่าสนใจขึ้นประมูล​#วันเสาร์ที่26ธันวาคม2563เริ่มเวลา​ 9.30...
24/12/2020

💌🤩ส่งท้ายปลายปี...อัญมณี ยกเซ็ท สุดคุ้ม ภาคสาม🤩💌
ตัวอย่างทรัพย์น่าสนใจขึ้นประมูล​
#วันเสาร์ที่26ธันวาคม2563
เริ่มเวลา​ 9.30 น.เป็นต้นไปจนกว่าทรัพย์จะหมด
#เราพร้อมให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา
เพื่อให้ทุกท่านได้รับบริการที่ดี
และมีโอกาสได้ทรัพย์ที่ต้องการกลับไป
​ดูทรัพย์เพิ่มเติมที่ www.pawnshop.bangkok.go.th
แข่งกันขั้นต่ำเพียงครั้งละ 10 บาท
✔️ #แอดขอแนะนำ
-เราให้ท่านสอบถามและดูทรัพย์ได้ทุกชิ้นก่อนเริ่มประมูล
-ดูแล้วก็ตั้งราคาไว้ในใจ
-ขอแนะนำให้ทำการบ้านมาบ้าง​เช่นศึกษาหาราคาทรัพย์ที่รูปร่าง
​ขนาด​ คล้ายๆกันมาจากร้านค้า​หรือเพจต่างๆ มาก่อน
-แข่งกันขั้นต่ำครั้งละ 10 บาท
#ต้องเข้าใจว่าชิ้นไหนมีผู้สนใจเยอะคนก็แข่งกันมากนะครับ
-เราตั้งราคาต่ำกว่าราคาทุนในตลาดอยู่แล้วเพื่อให้แข่งขันกันได้สบายๆ
-ใช้เองก็สบายใจ ขายต่อก็ดีมีกำไร​
-สถานที่ : #ห้องประมูลทรัพย์หลุดจำนำสำนักงาน
สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
✔️ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต​ลิฟต์อยู่ด้านหลังอาคาร
แผนที่+เข้าสู่​ Google Map โดยกดที่ลิ้งห้องประมูลทรัพย์หลุดจำนำ
ด้านบนโพสนี้
สอบถามโทร :
0 2158 0042-4 (ในเวลาราชการ)​
063 221 8372
#ทรัพย์บางชิ้นในโพส​นี้​ อาจจะถูกซื้อคืนโดยเจ้าของทรัพย์
ก่อนนำขึ้นประมูลตามระเบียบที่กำหนดไว้
#ถ้าสนใจควรมาตั้งแต่เช้า​ก่อน 9.30 น. ​เพราะจะได้เห็นของที่ขึ้นครบทุกชิ้น​ และจะได้มีเวลาสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะครับ
ตัวอย่างทรัพย์ในโพสต์นี้ นำขึ้นประมูลวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 นะ^^

💌💌ส่งท้ายปลายปี...อัญมณี ยกเซ็ท สุดคุ้ม ภาคสอง🤩🤩ตัวอย่างทรัพย์น่าสนใจขึ้นประมูล​#วันเสาร์ที่26ธันวาคม2563เริ่มเวลา​ 9.30...
24/12/2020

💌💌ส่งท้ายปลายปี...อัญมณี ยกเซ็ท สุดคุ้ม ภาคสอง🤩🤩
ตัวอย่างทรัพย์น่าสนใจขึ้นประมูล​
#วันเสาร์ที่26ธันวาคม2563
เริ่มเวลา​ 9.30 น.เป็นต้นไปจนกว่าทรัพย์จะหมด
#เราพร้อมให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา
เพื่อให้ทุกท่านได้รับบริการที่ดี
และมีโอกาสได้ทรัพย์ที่ต้องการกลับไป
​ดูทรัพย์เพิ่มเติมที่ www.pawnshop.bangkok.go.th
แข่งกันขั้นต่ำเพียงครั้งละ 10 บาท
✔️ #แอดขอแนะนำ
-เราให้ท่านสอบถามและดูทรัพย์ได้ทุกชิ้นก่อนเริ่มประมูล
-ดูแล้วก็ตั้งราคาไว้ในใจ
-ขอแนะนำให้ทำการบ้านมาบ้าง​เช่นศึกษาหาราคาทรัพย์ที่รูปร่าง
​ขนาด​ คล้ายๆกันมาจากร้านค้า​หรือเพจต่างๆ มาก่อน
-แข่งกันขั้นต่ำครั้งละ 10 บาท
#ต้องเข้าใจว่าชิ้นไหนมีผู้สนใจเยอะคนก็แข่งกันมากนะครับ
-เราตั้งราคาต่ำกว่าราคาทุนในตลาดอยู่แล้วเพื่อให้แข่งขันกันได้สบายๆ
-ใช้เองก็สบายใจ ขายต่อก็ดีมีกำไร​
-สถานที่ : #ห้องประมูลทรัพย์หลุดจำนำสำนักงาน
สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
✔️ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต​ลิฟต์อยู่ด้านหลังอาคาร
แผนที่+เข้าสู่​ Google Map โดยกดที่ลิ้งห้องประมูลทรัพย์หลุดจำนำ
ด้านบนโพสนี้
สอบถามโทร :
0 2158 0042-4 (ในเวลาราชการ)​
063 221 8372
#ทรัพย์บางชิ้นในโพส​นี้​ อาจจะถูกซื้อคืนโดยเจ้าของทรัพย์
ก่อนนำขึ้นประมูลตามระเบียบที่กำหนดไว้
#ถ้าสนใจควรมาตั้งแต่เช้า​ก่อน 9.30 น. ​เพราะจะได้เห็นของที่ขึ้นครบทุกชิ้น​ และจะได้มีเวลาสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะครับ
ตัวอย่างทรัพย์ในโพสต์นี้ นำขึ้นประมูลวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 นะ^^

🤩🤩ส่งท้ายปลายปี...อัญมณี ยกเซ็ท สุดคุ้ม💌💌ตัวอย่างทรัพย์น่าสนใจขึ้นประมูล​#วันเสาร์ที่26ธันวาคม2563เริ่มเวลา​ 9.30 น.เป็น...
24/12/2020

🤩🤩ส่งท้ายปลายปี...อัญมณี ยกเซ็ท สุดคุ้ม💌💌
ตัวอย่างทรัพย์น่าสนใจขึ้นประมูล​
#วันเสาร์ที่26ธันวาคม2563
เริ่มเวลา​ 9.30 น.เป็นต้นไปจนกว่าทรัพย์จะหมด
#เราพร้อมให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา
เพื่อให้ทุกท่านได้รับบริการที่ดี
และมีโอกาสได้ทรัพย์ที่ต้องการกลับไป
​ดูทรัพย์เพิ่มเติมที่ www.pawnshop.bangkok.go.th
แข่งกันขั้นต่ำเพียงครั้งละ 10 บาท
✔️ #แอดขอแนะนำ
-เราให้ท่านสอบถามและดูทรัพย์ได้ทุกชิ้นก่อนเริ่มประมูล
-ดูแล้วก็ตั้งราคาไว้ในใจ
-ขอแนะนำให้ทำการบ้านมาบ้าง​เช่นศึกษาหาราคาทรัพย์ที่รูปร่าง
​ขนาด​ คล้ายๆกันมาจากร้านค้า​หรือเพจต่างๆ มาก่อน
-แข่งกันขั้นต่ำครั้งละ 10 บาท
#ต้องเข้าใจว่าชิ้นไหนมีผู้สนใจเยอะคนก็แข่งกันมากนะครับ
-เราตั้งราคาต่ำกว่าราคาทุนในตลาดอยู่แล้วเพื่อให้แข่งขันกันได้สบายๆ
-ใช้เองก็สบายใจ ขายต่อก็ดีมีกำไร​
-สถานที่ : #ห้องประมูลทรัพย์หลุดจำนำสำนักงาน
สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
✔️ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต​ลิฟต์อยู่ด้านหลังอาคาร
แผนที่+เข้าสู่​ Google Map โดยกดที่ลิ้งห้องประมูลทรัพย์หลุดจำนำ
ด้านบนโพสนี้
สอบถามโทร :
0 2158 0042-4 (ในเวลาราชการ)​
063 221 8372
#ทรัพย์บางชิ้นในโพส​นี้​ อาจจะถูกซื้อคืนโดยเจ้าของทรัพย์
ก่อนนำขึ้นประมูลตามระเบียบที่กำหนดไว้
#ถ้าสนใจควรมาตั้งแต่เช้า​ก่อน 9.30 น. ​เพราะจะได้เห็นของที่ขึ้นครบทุกชิ้น​ และจะได้มีเวลาสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะครับ
ตัวอย่างทรัพย์ในโพสต์นี้ นำขึ้นประมูลวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 นะ^^

😍🎀 ละลานตา น่าเป็นเจ้าของ ลองมองดูซิเออ 🎀😍ตัวอย่างทรัพย์น่าสนใจขึ้นประมูล​#วันเสาร์ที่26ธันวาคม2563เริ่มเวลา​ 9.30 น.เป็...
23/12/2020

😍🎀 ละลานตา น่าเป็นเจ้าของ ลองมองดูซิเออ 🎀😍
ตัวอย่างทรัพย์น่าสนใจขึ้นประมูล​
#วันเสาร์ที่26ธันวาคม2563
เริ่มเวลา​ 9.30 น.เป็นต้นไปจนกว่าทรัพย์จะหมด
#เราพร้อมให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา
เพื่อให้ทุกท่านได้รับบริการที่ดี
และมีโอกาสได้ทรัพย์ที่ต้องการกลับไป
​ดูทรัพย์เพิ่มเติมที่ www.pawnshop.bangkok.go.th
แข่งกันขั้นต่ำเพียงครั้งละ 10 บาท
✔️ #แอดขอแนะนำ
-เราให้ท่านสอบถามและดูทรัพย์ได้ทุกชิ้นก่อนเริ่มประมูล
-ดูแล้วก็ตั้งราคาไว้ในใจ
-ขอแนะนำให้ทำการบ้านมาบ้าง​เช่นศึกษาหาราคาทรัพย์ที่รูปร่าง
​ขนาด​ คล้ายๆกันมาจากร้านค้า​หรือเพจต่างๆ มาก่อน
-แข่งกันขั้นต่ำครั้งละ 10 บาท
#ต้องเข้าใจว่าชิ้นไหนมีผู้สนใจเยอะคนก็แข่งกันมากนะครับ
-เราตั้งราคาต่ำกว่าราคาทุนในตลาดอยู่แล้วเพื่อให้แข่งขันกันได้สบายๆ
-ใช้เองก็สบายใจ ขายต่อก็ดีมีกำไร​
-สถานที่ : #ห้องประมูลทรัพย์หลุดจำนำสำนักงาน
สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
✔️ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต​ลิฟต์อยู่ด้านหลังอาคาร
แผนที่+เข้าสู่​ Google Map โดยกดที่ลิ้งห้องประมูลทรัพย์หลุดจำนำ
ด้านบนโพสนี้
สอบถามโทร :
0 2158 0042-4 (ในเวลาราชการ)​
063 221 8372
#ทรัพย์บางชิ้นในโพส​นี้​ อาจจะถูกซื้อคืนโดยเจ้าของทรัพย์
ก่อนนำขึ้นประมูลตามระเบียบที่กำหนดไว้
#ถ้าสนใจควรมาตั้งแต่เช้า​ก่อน 9.30 น. ​เพราะจะได้เห็นของที่ขึ้นครบทุกชิ้น​ และจะได้มีเวลาสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะครับ
ตัวอย่างทรัพย์ในโพสต์นี้ นำขึ้นประมูลวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 นะ^^

22/12/2020
เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang

เอิร์ธ พงศกร ขวัญเมือง - Earth Pongsakorn Kwanmuang

สรุปวิธีรับการตรวจโควิด19

หากเคยเดินทางไป จ.สมุทรสาคร หรือมีอาการ หรือประวัติสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ ลองฟังดูนะครับ
.
สามารถตรวจได้ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย โดย...
1. ให้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์📲 http://bkkcovid19.bangkok.go.th/ และจะมีผู้เชี่ยวชาญ🧑‍⚕️ติดต่อกลับไปเพื่อตรวจ
2. เดินทางไปที่ รพ.🏥 แจ้งอาการ หรือประวัติเสี่ยง📝
3. ติดต่อสายด่วน📞สำนักอนามัย กทม. เบอร์ 0-2203-2393 และ 0-2203-2396

#โควิด19 #โควิดกรุงเทพ #COVID19 #สู้โควิดไปด้วยกัน #โควิด19สมุทรสาคร #ความรู้1นาที #เอิร์ธพงศกร

🔎🔎ลอง(ส่อง)ของ🔍🔍ตัวอย่างทรัพย์น่าสนใจขึ้นประมูล​#วันเสาร์ที่26ธันวาคม2563เริ่มเวลา​ 9.30 น.เป็นต้นไปจนกว่าทรัพย์จะหมด#เร...
22/12/2020

🔎🔎ลอง(ส่อง)ของ🔍🔍
ตัวอย่างทรัพย์น่าสนใจขึ้นประมูล​
#วันเสาร์ที่26ธันวาคม2563
เริ่มเวลา​ 9.30 น.เป็นต้นไปจนกว่าทรัพย์จะหมด
#เราพร้อมให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา
เพื่อให้ทุกท่านได้รับบริการที่ดี
และมีโอกาสได้ทรัพย์ที่ต้องการกลับไป
​ดูทรัพย์เพิ่มเติมที่ www.pawnshop.bangkok.go.th
แข่งกันขั้นต่ำเพียงครั้งละ 10 บาท
✔️ #แอดขอแนะนำ
-เราให้ท่านสอบถามและดูทรัพย์ได้ทุกชิ้นก่อนเริ่มประมูล
-ดูแล้วก็ตั้งราคาไว้ในใจ
-ขอแนะนำให้ทำการบ้านมาบ้าง​เช่นศึกษาหาราคาทรัพย์ที่รูปร่าง
​ขนาด​ คล้ายๆกันมาจากร้านค้า​หรือเพจต่างๆ มาก่อน
-แข่งกันขั้นต่ำครั้งละ 10 บาท
#ต้องเข้าใจว่าชิ้นไหนมีผู้สนใจเยอะคนก็แข่งกันมากนะครับ
-เราตั้งราคาต่ำกว่าราคาทุนในตลาดอยู่แล้วเพื่อให้แข่งขันกันได้สบายๆ
-ใช้เองก็สบายใจ ขายต่อก็ดีมีกำไร​
-สถานที่ : #ห้องประมูลทรัพย์หลุดจำนำสำนักงาน
สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
✔️ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต​ลิฟต์อยู่ด้านหลังอาคาร
แผนที่+เข้าสู่​ Google Map โดยกดที่ลิ้งห้องประมูลทรัพย์หลุดจำนำ
ด้านบนโพสนี้
สอบถามโทร :
0 2158 0042-4 (ในเวลาราชการ)​
063 221 8372
#ทรัพย์บางชิ้นในโพส​นี้​ อาจจะถูกซื้อคืนโดยเจ้าของทรัพย์
ก่อนนำขึ้นประมูลตามระเบียบที่กำหนดไว้
#ถ้าสนใจควรมาตั้งแต่เช้า​ก่อน 9.30 น. ​เพราะจะได้เห็นของที่ขึ้นครบทุกชิ้น​ และจะได้มีเวลาสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะครับ
ตัวอย่างทรัพย์ในโพสต์นี้ นำขึ้นประมูลวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 นะ^^

📺👓เครื่องครัว ทีวี กีตาร์ ปากกา แว่นตา มาแล้วจ้าาาา📺👓ตัวอย่างทรัพย์น่าสนใจขึ้นประมูล​#วันเสาร์ที่26ธันวาคม2563เริ่มเวลา​...
22/12/2020

📺👓เครื่องครัว ทีวี กีตาร์ ปากกา แว่นตา มาแล้วจ้าาาา📺👓
ตัวอย่างทรัพย์น่าสนใจขึ้นประมูล​
#วันเสาร์ที่26ธันวาคม2563
เริ่มเวลา​ 9.30 น.เป็นต้นไปจนกว่าทรัพย์จะหมด
#เราพร้อมให้คำแนะนำและให้คำปรึกษา
เพื่อให้ทุกท่านได้รับบริการที่ดี
และมีโอกาสได้ทรัพย์ที่ต้องการกลับไป
​ดูทรัพย์เพิ่มเติมที่ www.pawnshop.bangkok.go.th
แข่งกันขั้นต่ำเพียงครั้งละ 10 บาท
✔️ #แอดขอแนะนำ
-เราให้ท่านสอบถามและดูทรัพย์ได้ทุกชิ้นก่อนเริ่มประมูล
-ดูแล้วก็ตั้งราคาไว้ในใจ
-ขอแนะนำให้ทำการบ้านมาบ้าง​เช่นศึกษาหาราคาทรัพย์ที่รูปร่าง
​ขนาด​ คล้ายๆกันมาจากร้านค้า​หรือเพจต่างๆ มาก่อน
-แข่งกันขั้นต่ำครั้งละ 10 บาท
#ต้องเข้าใจว่าชิ้นไหนมีผู้สนใจเยอะคนก็แข่งกันมากนะครับ
-เราตั้งราคาต่ำกว่าราคาทุนในตลาดอยู่แล้วเพื่อให้แข่งขันกันได้สบายๆ
-ใช้เองก็สบายใจ ขายต่อก็ดีมีกำไร​
-สถานที่ : #ห้องประมูลทรัพย์หลุดจำนำสำนักงาน
สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร
✔️ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต​ลิฟต์อยู่ด้านหลังอาคาร
แผนที่+เข้าสู่​ Google Map โดยกดที่ลิ้งห้องประมูลทรัพย์หลุดจำนำ
ด้านบนโพสนี้
สอบถามโทร :
0 2158 0042-4 (ในเวลาราชการ)​
063 221 8372
#ทรัพย์บางชิ้นในโพส​นี้​ อาจจะถูกซื้อคืนโดยเจ้าของทรัพย์
ก่อนนำขึ้นประมูลตามระเบียบที่กำหนดไว้
#ถ้าสนใจควรมาตั้งแต่เช้า​ก่อน 9.30 น. ​เพราะจะได้เห็นของที่ขึ้นครบทุกชิ้น​ และจะได้มีเวลาสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะครับ
ตัวอย่างทรัพย์ในโพสต์นี้ นำขึ้นประมูลวันเสาร์ที่ 26 ธันวาคม 2563 นะ^^

❌❌ [ข่าวปลอม]ผลิตภัณฑ์สเปรย์สำหรับพ่นปากและคอ ช่วยฆ่าเชื้อโควิด-19จากที่มีการแชร์ข้อมูลว่า ใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์สำหรับพ่นปา...
21/12/2020

❌❌ [ข่าวปลอม]
ผลิตภัณฑ์สเปรย์สำหรับพ่นปากและคอ ช่วยฆ่าเชื้อโควิด-19

จากที่มีการแชร์ข้อมูลว่า ใช้ผลิตภัณฑ์สเปรย์สำหรับพ่นปากและคอ พ่นปากสามารถยับยั้งเชื้อโควิด-19 ได้ ทางสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ได้ชี้แจงว่า ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวผ่านการอนุญาตกับอย. เพียงสรรพคุณเป็นยาฆ่าเชื้อโรค ลดอาการอักเสบบริเวณช่องปากและลำคอ ได้แก่ อาการระคายคอ ความรู้สึกไม่สบายที่คอ แผลในปาก และระงับกลิ่นปาก เท่านั้น จึงไม่สามารถฆ่าเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ตามที่กล่าวอ้าง

อ่านเพิ่มเติมที่ bit.ly/3peXohV

AFNC Thailand
21 ธ.ค. 63

21/12/2020
ผู้ว่าฯ อัศวิน

ขอความร่วมมือทุกท่าน ช่วยกันสกัดโควิด-19 นะคะ

📣กทม.ประกาศ 10 มาตรการ ป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ในพื้นที่

😷กทม.ได้เรียกประชุมด่วนคณะกรรมการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เพื่อหารือมาตรการป้องกันและรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 ได้ข้อสรุปมาตรการต่างๆดังนี้

1. ปิดโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียนในสังกัด กทม. ที่มีพื้นที่ติดต่อกับ จ.สมุทรสาคร 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 21 ธ.ค.63 - 4 ม.ค.64 ได้แก่ เขตบางขุนเทียน บางบอน และหนองแขม โดยให้จัดการเรียนการสอนเสริมและการเรียนออนไลน์ทดแทน

2. ข้าราชการและบุคลากรกทม.ที่เดินทางไป-กลับ กรุงเทพฯ - สมุทรสาคร หรือมีที่พักอาศัยอยู่
ใน จ.สมุทรสาคร ให้ปรับเปลี่ยนเป็นการทำงานที่บ้าน (work from home)

3. ขอความร่วมมือภาครัฐและเอกชน งดจัดกิจกรรมที่มีการรวมตัวของประชาชนจำนวนมาก เช่น งานเทศกาลปีใหม่ กิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี และงานรื่นเริงต่าง ๆ
แต่หากจะจัดงาน ต้องเสนอแผนควบคุมโรคเพื่อขออนุญาตกับสำนักอนามัย กทม.เพื่อพิจารณาก่อน

4. ตั้งด่านคัดกรองแรงงานต่างด้าว เดินทางเข้าสู่กรุงเทพฯ 4 เส้นทาง ได้แก่ ถนนเพชรเกษม ถนนพระรามที่ 2 ถนนบรมราชชนนี และถนนเลียบคลองพิทยาลงกรณ์ ตลอด 24 ชั่วโมง เริ่ม 18.00 น. วันนี้เป็นต้นไป

5. ให้ใช้สวนสาธารณะเพื่อการออกกำลังกาย งดการรวมตัว

6. จัดเจ้าหน้าที่ตรวจค้นหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกในแรงงานต่างด้าว 100 % ที่ทำงานในตลาดสดทุกแห่งทั่วกรุงเทพฯทั้ง 472 แห่ง รวมถึงพ่อค้าแม่ค้าคนกลางที่มีการติดต่อซื้อขายสินค้าอาหารทะเลจาก จ. สมุทรสาคร

7. สำนักงานเขตดำเนินการคัดกรองเชื้อโควิดในแรงงานต่างด้าวในแคมป์คนงานก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง 100%

8. ขอความร่วมมือศาสนสถานต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ งดให้แรงงานต่างด้าวเข้ามาทำกิจกรรมภายในพื้นที่ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

9. ให้ รร.กทม. สำรวจ ผู้ปกครองของนักเรียนที่เป็นแรงงานต่างด้าว เพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดกรองโควิด

10.สถานประกอบการร้านอาหาร โรงแรม ห้างสรรพสินค้า และสถานบริการ ผับ บาร์ คาราโอเกะ
ต้องเข้มงวดในการตรวจคัดกรองผู้ที่เข้าไปใช้บริการ 100 % สวมหน้ากากอนามัย เว้นระยะห่างของโต๊ะอาหาร งดเต้น พร้อมทำความสะอาดสถานที่ตามแนวทางปฏิบัติที่กำหนดไว้ เพื่อความปลอดภัย

ขอให้พี่น้องประชาชนทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทุกครั้งที่ออกจากบ้านและอยู่ในที่สาธารณะ หากเดินทางไปใช้บริการตามสถานที่ต่าง ๆ ต้องลงทะเบียนหรือสแกน "ไทยชนะ" เพื่อให้ง่ายต่อการตรวจสอบและสืบสวนโรคหากเกิดการแพร่ระบาดในสถานที่นั้นๆครับ

ที่อยู่

เลขที่ 8 ชั้น 3 อาคารโกลด์มาร์เก็ต ติดตลาดประชานิเวศน์1
Bangkok

ข้อมูลทั่วไป

สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานครทั้ง 21 สาขา เปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 16.00 น. โดยไม่หยุดพักกลางวัน

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621580042

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สถานธนานุบาลกรุงเทพมหานคร - ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด