โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต WACHIRATHAMSATIT พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธมงคลสรากร พระพรหมประจำโรงเรียน องค์พรหมา พระภูมิเจ้าที่ ศาล ตา-ยาย ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูน) วันประกาศตั้งโรงเรียน ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ วันสถาปนาโรงเรียน วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปี เนื้อที่ดินจำนวน ๘ ไร่ (ราคาขณะนั้นประมาณ ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท) จัดหาที่ดินโดย ท่านเจ้าคุณโสภณวชิรธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร (มรณภาพ) อาคารเรียนหลังที่๑ วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๑๐ สถานที่ตั้งโรงเรียน เลขที่ ๑๒๕๓ ซอยวชิรธรรมสาธิต๕๗ ถนนสุขุมวิท ๑๐๑/๑ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐ เบอร์โทรสาร 0-2393-7794 สุภาษิตประจำโรงเรียน "สิกฺขกาโม ภวํโหติ" แปลว่า ผู้ใคร่ในการศึกษาเป็นผู้เจริญ ปรัชญาโรงเรียน "กิจกรรมสร้างประสบการณ์ ประสบการณ์ก่อให้เกิดความรู้และความจริง" สัญลักษณ์ของโรงเรียน เป็นรูปพระเจดีย์จุฬามณีศรีลานนา เปล่งรัศมีจากยอดวชิระ กึ่งกลางฐานเจดีย์มีพุทธสุภาษิต “ สิกข กาโม ภวํ โหติ “ อยู่ในแถบริ้วรองรับฐานเจดีย์ ล่างสุด มีอักษรย่อว่า “ วธ “ สีประจำโรงเรียน สี “ ชมพู-เขียว “ ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน แผนการจัดชั้นเรียน 12-10-10/8-8-8 เว็บไซท์โรงเรียน เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2542
(175)

เปิดเหมือนปกติ

แนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
08/01/2021

แนวทางการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

07/01/2021
ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตเรื่อง การปิดสถานศึกษา เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๔)
03/01/2021

ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
เรื่อง การปิดสถานศึกษา เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๔)

01/01/2021
ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตเรื่อง การปิดสถานศึกษา เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๓)
31/12/2020

ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
เรื่อง การปิดสถานศึกษา เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๓)

30/12/2020
สภานักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ถ่ายทอดสดการจับสลากหมายเลข
ประจำตัวผู้สมัครประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2564
ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams

ถ่ายทอดสดการจับสลากหมายเลข
ประจำตัวผู้สมัครประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2564
ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams

วันที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิ...
29/12/2020

วันที่ ๒๙ ธันวาคม พุทธศักราช ๒๕๖๓ นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียน คณะผู้บริหาร และคณะครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและคณะครูจากโรงเรียนสตรีวัดมหาพฤฒาราม ในพระบรมราชินูปถัมภ์ ที่มาศึกษาดูงานด้านการใช้สื่อเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

นายอนันดา มาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ได้รับรางวัล "เด็กและเยาวชนดีเด่น" ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อ...
26/12/2020
นายอนันดา มาลัย เด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2564

นายอนันดา มาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ได้รับรางวัล "เด็กและเยาวชนดีเด่น" ประจำปี ๒๕๖๔ พร้อมรับโล่รางวัลกับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

นายอนันดา มาลัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๕ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ได้รับรางวัล "เด็กและเยาวชนดีเด่น" ประ...

แจ้งเลื่อนประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
23/12/2020

แจ้งเลื่อนประชุมผู้ปกครอง ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง ให้นักเรียนหยุดเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๒...
23/12/2020

ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง ให้นักเรียนหยุดเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) (ฉบับที่ ๒)

22/12/2020
สภานักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

สภานักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

Spot สัมภาษณ์นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
เกี่ยวกับการเลือกตั้งประธานนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2564
---------------------------------------------------
น้องๆ ม.4 ที่สนใจสามารถสมัครได้ตามลิงค์นี้ได้เลยตั้งแต่วันที่ 20 ธ.ค. 2563 ถึง 27 ธ.ค. 2563
ผ่านระบบออนไลน์ "WT Election 2021"
https://forms.gle/P8GTHhar1eTwCxMh9

ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง ให้นักเรียนหยุดเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)
20/12/2020

ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง ให้นักเรียนหยุดเป็นกรณีพิเศษ เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19)

https://forms.gle/P8GTHhar1eTwCxMh9  ม.4 ที่สนใจสมัครตามลิงค์นี้ได้เลย 20 ธ.ค.2563 ถึง 27 ธ.ค.2563 #มาร่วมเดินไปพร้อมการ...
20/12/2020

https://forms.gle/P8GTHhar1eTwCxMh9 ม.4 ที่สนใจสมัครตามลิงค์นี้ได้เลย 20 ธ.ค.2563 ถึง 27 ธ.ค.2563 #มาร่วมเดินไปพร้อมการเปลี่ยนแปลง #WTElections2021

https://forms.gle/P8GTHhar1eTwCxMh9 ม.4 ที่สนใจสมัครตามลิงค์นี้ได้เลย 20 ธ.ค.2563 ถึง 27 ธ.ค.2563 #มาร่วมเดินไปพร้อมการเปลี่ยนแปลง #WTElections2021

สภานักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
16/12/2020

สภานักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

กำหนดการอบรมจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง ติดตามได้ที่เพจสภานักเรียน

สภานักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
15/12/2020

สภานักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

แนวทางการแก้ไขระเบียบที่ล้าหลัง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
14/12/2020

แนวทางการแก้ไขระเบียบที่ล้าหลัง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตทำแบบสำรวจคุณธรรม จริยธรรมประจำตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดอัตลักษณ์ของนักเรียนโรง...
10/12/2020
แบบสำรวจ คุณธรรม จริยธรรม ประจำตนของนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต (สำหรับนักเรียน)

ขอเชิญนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตทำแบบสำรวจคุณธรรม จริยธรรมประจำตนเอง เพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดอัตลักษณ์ของนักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
"ความคิดเห็นของท่านคือการสร้างสรรค์โรงเรียนของเราให้เป็นโรงเรียนแห่งความสุข" มาแสดงความคิดเห็นร่วมกันนะครับ
https://forms.gle/pebNN7vXcx1U9N6Q9

การสำรวจนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการกำหนดคุณธรรมอัตลักษณ์ประจำโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรธรรมสาธิ...
05/12/2020

วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต มูลนิธิการศึกษาโสภณวชิรธรรม ชมรมครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ปกครองได้ร่วมกันจัดงานทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อการศึกษา โดยพระพิพัฒนกิจวิธาน เจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิตเป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายสงฆ์ พร้อมด้วยคุณสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ เป็นประธานที่ปรึกษาฝ่ายฆราวาส โดยมีนายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต คณะผู้บริหาร คณะครู แขกผู้มีเกียรติ และนักเรียน เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช...
04/12/2020

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จัดกิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓ โดยได้รับเกียรติจากท่านสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ นายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยท่านผู้อำนวยการโรงเรียน นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ คณะผู้บริหาร คณะครู แขกผู้มีเกียรติ คุณพ่อดีเด่น และนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมทดสอบความรู้ (Pre - Entrance ม.1) ปีการศึกษา 2564 เพื่อ...
03/12/2020

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตขอเชิญชวนนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาเข้าร่วมทดสอบความรู้ (Pre - Entrance ม.1) ปีการศึกษา 2564 เพื่อประเมินศักยภาพและความพร้อมในการเตรียมสอบแข่งขันคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

- คุณสมบัติ : กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6
- รับสมัครตั้งแต่ : 7 ธ.ค. 63 – 14 ม.ค. 64
- สมัครสอบ : นักเรียนที่สนใจสามารถรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต โดยมีค่าสมัครสอบ 200 บาท
- วันสอบ : วันอาทิตย์ที่ 17 มกราคม 2564
- ประกาศผลสอบ : วันที่ 25 มกราคม 2564

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนชั้น...
03/12/2020

วันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย เนื่องในโอกาสวันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนชั้น...
02/12/2020

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๓ นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น เนื่องในโอกาสวันเปิดภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ประมวลภาพบรรยากาศวันเปิดเทอมภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
01/12/2020

ประมวลภาพบรรยากาศวันเปิดเทอม
ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
01/12/2020

ข่าวประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ร่วมแสดงความยินดีและต้...
12/11/2020

วันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตยินดีต้อนรับ นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตด้วยความยินดียิ่ง
05/11/2020

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ยินดีต้อนรับ นายสันติพงศ์ ชินประดิษฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
ด้วยความยินดียิ่ง

Photos from โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต's post
04/11/2020

Photos from โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต's post

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ขอแสดงความยินดี เนื่องในวาระ ดร.จินตนา ศรีสารคาม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนว...
03/11/2020

วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ขอแสดงความยินดี เนื่องในวาระ ดร.จินตนา ศรีสารคาม ย้ายไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนร่วมแสดงความยินดี ณ เวทีใต้โดมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดวชิรธรร...
30/10/2020

วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ คณะผู้บริหาร คณะครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ร่วมพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๓ ณ วัดวชิรธรรมสาธิต วรวิหาร

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563
29/10/2020

ตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายอนันดา มาลัย นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับกา...
27/10/2020

วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายอนันดา มาลัย นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต รับการประเมินนักเรียนเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (มัธยมศึกษาตอนปลาย) ณ ห้อง Conference Room โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

23/10/2020

ประชาสัมพันธ์จากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะคิดเลขเร็ว และตอบปัญหา Math Quiz สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขันได้แล้ว

เกียรติบัตร-mathquiz-ม.ต้น

https://drive.google.com/file/d/1xXD7knZK_y6q8vbswof_7cBjUBis5JOW/view?usp=sharing

เกียรติบัตร-mathquiz-ม.ปลาย

https://drive.google.com/file/d/1WWUIpQ26CfjgYQWODGONk2bmgzdCQAx_/view?usp=sharing

เกียรติบัตร-คิดเร็วต้น

https://drive.google.com/file/d/1NZBoHGZa5xN6U47BeMQGVg09WYAbg4k7/view?usp=sharing

เกียรติบัตร-คิดเร็วปลาย

https://drive.google.com/file/d/1N7VZVraLxtblGatFxRCxFDwCFAiB30-5/view?usp=sharing

ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง การปรับลดเวลาเรียน (กรณีพิเศษ)
19/10/2020

ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เรื่อง การปรับลดเวลาเรียน (กรณีพิเศษ)

วันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐– ๑๖.๐๐ น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  จัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะการแข่งขันระดับประเทศแล...
08/10/2020

วันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐– ๑๖.๐๐ น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะการแข่งขันระดับประเทศและนานาชาติ กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ โดยเชิญวิทยากรพิเศษ คุณป๊อก ไพโรจน์ พิเชฐเมธากุล ศิลปินไทยในต่างประเทศ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การเป็นศิลปินในต่างประเทศ”

ที่อยู่

เลขที่ 1253 ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
Bangkok
10260

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีค่ะ จากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒนะคะ ฝากประชาสัมพันธ์ให้นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ร่วมส่งภาพถ่ายเข้าประกวดในหัวข้อ "พ่อ"หรือ "เที่ยวถิ่นบ้านฉัน"ตั้งแต่วันนี้-20 พ.ย. 63 ชิงรางวัลกว่า 38,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รายละเอียดตามด้านล่างนี้ ขอบพระคุณค่ะ https://www.facebook.com/caswu/posts/3588912834531050
ขอคำตอบให้รุ่นน้องและผู้ปกครองเราด้วยครับ
ทำไมโทรติดต่อโรงเรียนไม่มีใครรับสายเลยคะ
เพื่อนๆที่เคยเรียนห้อง2/9 ปี2550 คิดถึงเพื่อนๆจัง #รหัส26911
#วิทย์คอมสวนดุสิต 🌵เป็นมากกว่าศิษย์ และอาจารย์.. ถ้าน้อง ๆ ชอบเล่นเกม สร้างงานมัลติมีเดีย หรืองานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รีบสมัครกันเข้ามานะคะ…… หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา 2564 สนใจ สอบถาม โทร. 02 244 5691 , 084 205 5511 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://entrance.dusit.ac.th/ กิจกรรมในหลักสูตรที่ http://comsci.sci.dusit.ac.th/ น้อง ๆ ม.6 หรือ น้องปี1 ที่สนใจเป็นน้องใหม่ เข้าชมเว็บไชต์หลักสูตร Com-Sci
ขออนุญาตนะคะคือไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทรงผมจริงๆสรุปแล้วต้องรอผอ.อนุญาติก่อนหรือต้องทำตามกฎกระทรวงอยู่เเล้วคะเพราะถ้ารอผอ.ก็ไม่เห็นท่านแจ้งอะไรซักอย่างค่ะ
สอบถาม​ทางโรงเรียนวชิร​ฯ​ เรื่องประกันอุบัติเหตุ​นักเรียนครับ.....
ขอ ดู ตัว อย่าง ปักเสื้อ ม.1 หน่อยค่ะ ขอบคุณ ค่ะ
ขอบคุณครับที่รับเข้ากลุ่มสถาบันที่ผมรัก จำรุ่นไม่ได้ อยู่ ม.3/2 เป็นรุ่นที่ขยายห้องจนถึง /14 รุ่นแรกครับ
"
สมัครไม่สำเร็จบอกว่าไฟล์ใหญ่เกินไปต้องแก้ไขยังไง ช่วยแนะนำด้วยค่ะ