โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต WACHIRATHAMSATIT พระพุทธรูปประจำโรงเรียน พระพุทธมงคลสรากร พระพรหมประจำโรงเรียน องค์พรหมา พระภูมิเจ้าที่ ศาล ตา-ยาย ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นราชพฤกษ์ (ต้นคูน) วันประกาศตั้งโรงเรียน ๒๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๑๐ วันสถาปนาโรงเรียน วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ของทุกปี เนื้อที่ดินจำนวน ๘ ไร่ (ราคาขณะนั้นประมาณ ๒,๑๐๐,๐๐๐ บาท) จัดหาที่ดินโดย ท่านเจ้าคุณโสภณวชิรธรรม อดีตเจ้าอาวาสวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหาร (มรณภาพ) อาคารเรียนหลังที่๑ วางศิลาฤกษ์อาคารเรียนวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๑๐ สถานที่ตั้งโรงเรียน เลขที่ ๑๒๕๓ ซอยวชิรธรรมสาธิต๕๗ ถนนสุขุมวิท ๑๐๑/๑ แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ๑๐๒๖๐ เบอร์โทรสาร 0-2393-7794 สุภาษิตประจำโรงเรียน "สิกฺขกาโม ภวํโหติ" แปลว่า ผู้ใคร่ในการศึกษาเป็นผู้เจริญ ปรัชญาโรงเรียน "กิจกรรมสร้างประสบการณ์ ประสบการณ์ก่อให้เกิดความรู้และความจริง" สัญลักษณ์ของโรงเรียน เป็นรูปพระเจดีย์จุฬามณีศรีลานนา เปล่งรัศมีจากยอดวชิระ กึ่งกลางฐานเจดีย์มีพุทธสุภาษิต “ สิกข กาโม ภวํ โหติ “ อยู่ในแถบริ้วรองรับฐานเจดีย์ ล่างสุด มีอักษรย่อว่า “ วธ “ สีประจำโรงเรียน สี “ ชมพู-เขียว “ ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน แผนการจัดชั้นเรียน 12-10-10/8-8-8 เว็บไซท์โรงเรียน เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2542
(20)

เปิดเหมือนปกติ

วันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐– ๑๖.๐๐ น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ  จัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะการแข่งขันระดับประเทศแล...
08/10/2020

วันพุธที่ ๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๓๐– ๑๖.๐๐ น. กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดโครงการส่งเสริมสมรรถนะการแข่งขันระดับประเทศและนานาชาติ กิจกรรมส่งเสริมสุนทรียภาพด้านศิลปะ โดยเชิญวิทยากรพิเศษ คุณป๊อก ไพโรจน์ พิเชฐเมธากุล ศิลปินไทยในต่างประเทศ ร่วมบรรยายในหัวข้อ “การเป็นศิลปินในต่างประเทศ”

สอวน.กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่ายที่ 1 รุ่นที่ 21 ปีการศึกษา 2563ค่าสมัครสอบ...
02/10/2020

สอวน.กรุงเทพมหานคร เปิดรับสมัครนักเรียนสอบคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการค่ายที่ 1 รุ่นที่ 21 ปีการศึกษา 2563
ค่าสมัครสอบ วิชาละ 100 บาท สอบได้ 2 วิชาสูงสุดโดยที่เวลาสอบจะต้องไม่ทับซ้อนกัน
รับสมัคร: 1 ต.ค. - 15 พ.ย. 63
ชำระเงินค่าสมัคร: ภายในวันที่ 17 พ.ย. 63
เลือกศูนย์สอบ: ภายในวันที่ 19 พ.ย. 63
ประกาศสถานที่สอบ: 4 ธ.ค. 63
สอบวันที่: 20 ธ.ค. 2563
ระเบียบการรับสมัคร 5 วิชา >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/1P7HWaIMBLU-JyveR4JXoHZkBEwGjiEO8GAmMUk12zso/edit?fbclid=IwAR2cU3pB053oswf45EOv7WN4Q874o87V3z4TkIOjRMuGzGoi_2NVznbqXws#gid=546000160
ระบบรับสมัครฯ "เริ่มรับสมัคร 1 ต.ค." >> https://www.bkkposn.com/?fbclid=IwAR1r87pfOir4dRboK_2NaQBE8dlprT7I833IfMTZTWZ1MKBlRRhblWW2Bpg

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตจัดพิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้กับ นายธรรมนูญ สวนสุข (รองผู...
30/09/2020

วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตจัดพิธีเกษียณอายุราชการ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ให้กับ นายธรรมนูญ สวนสุข (รองผู้อำนวยการสถานศึกษา) นายนิพนธ์ พจนสุวรรณชัย (ครู) และนางสาวทัศนีย์ บุญประเสริฐ (ลูกจ้างประจำ) โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ณ ลานอเนกประสงค์ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ ดร.กนิษฐา ทองเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เป็นประธานในการอบรมเชิ...
19/09/2020

วันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๓ ดร.กนิษฐา ทองเลิศ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ เป็นประธานในการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาวิชาชีพครูตามหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ (ว ๒๑/๒๕๖๐)” โดยวิทยากร ดร.กนิษฐา ทองเลิศ และ ดร.นิธิวัฒน์ อินทสิทธิ์ ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

16/09/2020
คิดบวกคิดใหม่ เพื่อครูไทย 14 กันยายน 2563 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

คิดบวกคิดใหม่ เพื่อครูไทย 14 กันยายน 2563 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

คิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทยรายการที่จะนำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆที่น่าสนใจในแวดวงการศึกษา รวมทั้งยังนำ.....

Photos from โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต's post
08/09/2020

Photos from โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต's post

05/09/2020
สภานักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

สภานักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

🎺💫กลับมาอีกครั้ง💫🎺
กับการรับสมัครสมาชิกใหม่ของวงโยธวาทิต 🎵🎶
ไม่ต้องเล่นดนตรีเป็นก็มาสมัครได้
แค่มีใจรักในเสียงดนตรีก็พอแล้วววว💗🎺
วันที่เปิดรับสมัคร 🎼
วันที่ 8-11 กันยายน 2563
สถานที่รับสมัคร อาคาร 3 ชั้นที่ 1
ห้องโสตทัศนศึกษา(ห้องวงโยธวาทิต)🎺🥁🎵
แล้วมาสนุกด้วยกันน้าาาาา🎵💕
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Card Sangosic

Photos from โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต's post
28/08/2020

Photos from โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต's post

Photos from โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต's post
27/08/2020

Photos from โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต's post

สภานักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
26/08/2020

สภานักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

วันที่ 26 สิงหาคม 2563 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ประธานสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 นายธีรทัศน์ ธนพัชร์พุฒิเมธ รองประธานนักเรียน และ to be number one Idol 10 ได้เป็นตัวแทนรับมอบเข็มทองตราสัญลักษณ์ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต สู่ครอบครัวสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 อย่างเป็นทางการ ได้รับฟังโอวาท จากท่านผู้อำนวยการ ดร.จินตนา ศรีสารคาม เพื่อนำเข็มตราสัญลักษณ์ ให้กับผู้ที่ผ่านการอบรม สภานักเรียนและนักเรียนแกนนำ ประจำปีการศึกษา 2563 ในวาระต่อไป
📸นัท,หนุน

ร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาด้วยนะครับ...
24/08/2020

ร่วมเชียร์ร่วมส่งกำลังใจให้นักกีฬาด้วยนะครับ...

#หยุดไม่อยู่ ที่สุดของฟุตซอลขาสั้น กับการเปิดรับสมัครการแข่งขันฟุตซอล ดีโด้ - มาสซ่า เอฟเอคัพ 2020 ยังคงร้อนแรงยอดรวมมากกว่า 70 ทีมเข้าไปแล้ว

ชมรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟุตซอลสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้บริหารโรงเรียนต่างๆนั้นให้ความสำคัญ ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชนพัฒนาศักยภาพด้านกีฬาฟุตซอลให้เป็นเลิศ เพื่อก้าวเข้าสู่การเป็นนักกีฬาฟุตซอลทีมชาติต่อไป จึงกำหนดการแข่งขันฟุตซอลเยาวชนสังกัดสถานศึกษา “DIDO – MAZSA U18 Futsal FA CUP 2020” รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2563

เพื่อเป็นการพัฒนาด้านการดำเนินงานการจัดกิจกรรมการแข่งขัน เป็นผู้จัดที่ดี เป็นผู้ชม ผู้เชียร์ ผู้เล่น มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ก่อให้เกิดความรัก และความสามัคคีในหมู่คณะ ใช่เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลยาเสพติด

การแข่งขันแบบแพ้คัดออก โดยวางทีมที่เข้าร่วมการแข่งขัน “Dido – Masza Obec U17 Futsal Champion League 2020” รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี ประจำปีการศึกษา 2563 ที่ได้อันดับ 1 – 8 รอในรอบ 32 ทีม ได้แก่
1 โรงเรียนปทุมคงคา
2 โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
3 โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
4 โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
5 โรงเรียนราชวินิตบางเขน
6 โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย ๒
7 โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
8 อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย

โดยแข่งขันวันละ 8 คู่ จนถึงรอบชิงชนะเลิศ แข่งขันที่สนาม #ฟุตซอลสโมสรห้องเย็นท่าข้าม

รายชื่อทีมที่ร่วมลงสมัครการแข่งขัน ( UP DATE 24/8/63 )
1.โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ
2.โรงเรียนปทุมคงคา A
3.โรงเรียนสุขุมนวพันธ์อุปถัมภ์
4.โรงเรียนศรัทธาสมุทร
5.โรงเรียนกีฬาเทศบาล นครนครปฐม
6.โรงเรียนพลอยจาตุรจินดา
7.โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย๒ A
8.โรงเรียนวัดบวรมงคล
9.โรงเรียนวัดสังเวช
10.โรงเรียนวัดสุทธิวราราม
11.โรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรี
12.โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
13.อิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
14.โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย
15​.โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
16.โรงเรียนสุวรรณพลับพลาพิทยาคม
17.โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
18.โรงเรียนบ้านค่ายวิทยา
19.โรงเรียนรัตนโกสินสมโภชน์ลาดกระบัง
20.โรงเรียนกีฬากรุงเทพมหานคร
21.โรงเรียนนวมินราชูทิศหอวังนนทบุรี
22.โรงเรียนเทพศิรินทร์
23.โรงเรียนพรตพิทยพยัต
24.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา สุวินทวงศ์
25.โรงเรียนบางระจันสิงห์บุรี
26.โรงเรียนราชวินิตนนทบุรี
27.โรงเรียนราชวินิตบางเขน
28.โรงเรียนบางกะปิ
29.โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม
30.โรงเรียนเทศบาลปากน้ำสมุทรปราการ
31.โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว A
32.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยจิรประวัตินครสวรรค์
33.โรงเรียนเทศบาลวัดป้อมแก้ว สมุทรสงคราม
34.โรงเรียนบางมดวิทยา
35.โรงเรียนบางแก้วประชาสรรค์สมุทรปราการ
36.โรงเรียนสุวรรณารามวิทยาคม
37.โรงเรียนวัดราชบพิธ
38.โรงเรียนมารีย์วิทยา นครราชสีมา
39.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยธนบุรี
40.โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร
41.โรงเรียนชัยนาทพิทยาคม
42.โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ สมุทรสาคร
43.โรงเรียนทวีธาภิเศก
44.โรงเรียนบ้านฉางวิทยา
45.โรงเรียนปทุมธานี”นันทมุนีบำรุง”
46.โรงเรียนสมุทรสาครวุฒิชัย
47.โรงเรียนมักกะสันพิทยา
48.โรงเรียนจันทร์หุ่นบำเพ็ญ
49.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน
50.โรงเรียนปทุมคงคา B
51.โรงเรียนพระปฐมวิทยาลัย๒ B
52.โรงเรียนกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่(พัฒนาประชาอุปถัมภ์)
53.โรงเรียนวัฒนานคร
54.โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
55.โรงเรียนโยธินบูรณะ
56.โรงเรียนปทุมคงคาสมุทรปราการ
57.โรงเรียนสิริรัตนาธร
58.โรงเรียนพูลเจริญวิทยาคม
59.โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ
60.โรงเรียนกีฬาเทศบาลนครนนท์วิทยา 6
61.โรงเรียนวัดอินทราราม
62.โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว B
63.โรงเรียนราชวินิตบางแคฯ B
64.โรงเรียนวัดราชโอรส
65.วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์
66.วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์เซนต์ปีเตอร์
67.โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์
68.โรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา
69.โรงเรียนปราสาทรัฐประชากิจ
70.โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี B
71.โรงเรียนกีฬาจังหวัดอ่างทอง
72.โรงเรียนกรรณสูตรศึกษาลัย
73.โรงเรียนสุโขทัยวิทยาคม
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
#SUPER168 #เสื้อพิมพ์ลาย 091-987-1668​📱
#ATSneaker 👟

ตารางสอบ / ตารางห้องสอบ กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 27 สิงหาคม - 3 กันยายน 2563
20/08/2020

ตารางสอบ / ตารางห้องสอบ กลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 วันที่ 27 สิงหาคม - 3 กันยายน 2563

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เชิญชวนนักเรียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยการแข่งขัน คิดเลขเร็ว และ...
20/08/2020

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เชิญชวนนักเรียนสมัครเข้าร่วมแข่งขันทักษะทางคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยการแข่งขัน คิดเลขเร็ว และ Math Quiz โดยสมัครผ่าน QR Code หรือ กดสมัครผ่านลิงค์

https://forms.gle/MZrWSwhV8EPGT4hr8

หมายเหตุ นักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมแข่งขันทุกคน

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายธรรมนูญ สวนสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับราง...
18/08/2020

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายธรรมนูญ สวนสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหะว่างวันที่ ๑๐-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ เวทีใต้โดมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายธรรมนูญ สวนสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนที่ได้รับรางวัล เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ ระหะว่างวันที่ ๑๐-๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ณ เวทีใต้โดมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทย มาถ่ายทำรายการ บันทึกเทปมินิคอนเสิร์ต และสัมภาษณ์ นายอนันดา  ...
14/08/2020

วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทย มาถ่ายทำรายการ บันทึกเทปมินิคอนเสิร์ต และสัมภาษณ์ นายอนันดา มาลัย เยาวชนต้นแบบเก่งและดี "TO BE NUMBER ONE idol 10" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

วันศุกร์ที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ รายการคิดบวกคิดใหม่เพื่อครูไทย มาถ่ายทำรายการ บันทึกเทปมินิคอนเสิร์ต และสัมภาษณ์ นายอนันดา มาลัย เยาวชนต้นแบบเก่งและดี "TO BE NUMBER ONE idol 10" ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๓

ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตเรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COV...
11/08/2020

ประกาศโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต
เรื่อง การทดลองเปิดเรียนแบบ On-site ในสถานการณ์
การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19) เต็มรูปแบบทั่วประเทศ

วันที่ 13 สิงหาคม 2563 ให้นักเรียนมาโรงเรียนครบทุกคน และต้องปฎิบัติตามแนวปฎิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

สิ่งที่ต้องเตรียมมานอกจากอุปกรณ์การเรียน
1.หน้ากากอนามัย
2.ช้อนส้อมส่วนตัว
3.แก้วน้ำหรือขวดน้ำดื่มส่วนตัว

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จัดกิจกรรม เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๘ พรรษา สมเด็จพระนา...
11/08/2020

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จัดกิจกรรม เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๘ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี ดร.จินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เป็นประธานในพิธี ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จัดกิจกรรม เนื่องในวโรกาสวันมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๘๘ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมี ดร.จินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต เป็นประธานในพิธี ณ ลานเอนกประสงค์โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต's cover photo
11/08/2020

โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต's cover photo

วันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ให้โรงเรียนดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนตามนโยบาย "เดิ...
06/08/2020

วันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ให้โรงเรียนดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้" โดยใช้เครื่องมือคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได้ดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนให้กับนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

วันที่ ๕-๖ สิงหาคม ๒๕๖๓ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒ ให้โรงเรียนดำเนินการพัฒนาการเรียนการสอนตามนโยบาย "เดินหน้าและพัฒนาการอ่านออกเขียนได้" โดยใช้เครื่องมือคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตได้ดำเนินการคัดกรองความสามารถในการอ่านและการเขียนให้กับนักเรียน ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑-๖ ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

30/07/2020
ชูรักชูรส23ก.ค.63ep.931 | ร.ร.วชิรธรรมสาธิต | พญ.ชัญวลี,ฝากไข่,มดลูกคว่ำ,โกยมดลูกมีบุตรง่าย

ชูรักชูรส23ก.ค.63ep.931 | ร.ร.วชิรธรรมสาธิต | พญ.ชัญวลี,ฝากไข่,มดลูกคว่ำ,โกยมดลูกมีบุตรง่าย

รายการ ชูรัก ชูรส ออกอากาศ วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฏาคม 2563 เวลา 00.05 - 00.25 น. พิธีกร : ณัฐกานต์ ประสพสายพรกุล (โน้ต) และ ภูม....

30/07/2020
ชูรักชูรส16ก.ค.63ep.930 | ร.ร.วชิรธรรมสาธิต | นพ.สุกมล l ช่วยตัวเองจนเพลีย l มี SEX แล้วหมดแรง

ชูรักชูรส16ก.ค.63ep.930 | ร.ร.วชิรธรรมสาธิต | นพ.สุกมล l ช่วยตัวเองจนเพลีย l มี SEX แล้วหมดแรง

รายการ ชูรัก ชูรส ออกอากาศ วันพฤหัสบดี ที่ 16 กรกฏาคม 2563 เวลา 00.05 - 00.25 น. พิธีกร : ณัฐกานต์ ประสพสายพรกุล (โน้ต) และ ภูม....

30/07/2020
ชูรักชูรส9ก.ค.63ep.929 | ร.ร.วชิรธรรมสาธิต | พญ.ชัญวลี ศรีสุโข l ปจด.ขาด,ท่อนำไข่ตัน,ฟองน้ำคุมกำเนิด

ชูรักชูรส9ก.ค.63ep.929 | ร.ร.วชิรธรรมสาธิต | พญ.ชัญวลี ศรีสุโข l ปจด.ขาด,ท่อนำไข่ตัน,ฟองน้ำคุมกำเนิด

รายการ ชูรัก ชูรส ออกอากาศ วันพฤหัสบดี ที่ 9 กรกฏาคม 2563 เวลา 00.05 - 00.25 น. พิธีกร : ณัฐกานต์ ประสพสายพรกุล (โน้ต) และ ภูม.....

30/07/2020
ชูรักชูรส : 2 ก.ค. 2563 Full Ep.928 # รักเลือกได้ @ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

ชูรักชูรส : 2 ก.ค. 2563 Full Ep.928 # รักเลือกได้ @ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

รายการ ชูรัก ชูรส ออกอากาศ วันพฤหัสบดี ที่ 2 กรกฏาคม 2563 เวลา 00.05 - 00.25 น. พิธีกร : ณัฐกานต์ ประสพสายพรกุล (โน้ต) และ ภูม.....

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ดร.จินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ร่วมแสดงความยินดีกับน...
29/07/2020

วันที่ 29 กรกฎาคม 2563 ดร.จินตนา ศรีสารคาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ร่วมแสดงความยินดีกับนายอนันดา มาลัย นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/9 ตัวแทนเยาวชนจังหวัดกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับพระราชทานรางวัลเยาวชนเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 10 รางวัลชนะเลิศอันดับที่ 6 ฝ่ายชาย และจะได้ถวายงานติดตามเสด็จองค์ประธานโครงการฯ เพื่อเยี่ยมสมาชิกฯ และติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE เป็นระยะเวลา 1 ปี

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต และพิธีมอบทุนการศึกษา โดยมีทุนนักเรียน...
24/07/2020

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต และพิธีมอบทุนการศึกษา โดยมีทุนนักเรียนขาดแคลน ทุนนักเรียนเรียนดี ทุน บุตร-ธิดา บุคลากรการศึกษา และทุนเสมอภาค ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จัดงานวันสถาปนาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต และพิธีมอบทุนการศึกษา โดยมีทุนนักเรียนขาดแคลน ทุนนักเรียนเรียนดี ทุน บุตร-ธิดา บุคลากรการศึกษา และทุนเสมอภาค ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พ...
24/07/2020

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๘ พรรษา ณ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต และพิธีมอบทุนการศึกษา ตั้งแต่เว...
23/07/2020

วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ขอเชิญร่วมงานวันสถาปนาโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต และพิธีมอบทุนการศึกษา ตั้งแต่เวลา 8.30 -12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

22/07/2020
22/07/2020
แบบฟอร์มโหวตแบบเสื้อคณะสี ประจำปีการศึกษา 2563 https://forms.gle/W1PDWYngcAo1eiWZA
21/07/2020

แบบฟอร์มโหวตแบบเสื้อคณะสี ประจำปีการศึกษา 2563 https://forms.gle/W1PDWYngcAo1eiWZA

🎉🎉🎉ประกาศ.........จากงานคณะสี ขอเชิญชวน นักเรียนโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต ที่น่ารักทุกคน
#ร่วมโหวตแบบเสื้อคณะสี ประจำปีการศึกษา 2563
ดูแบบได้ด้านล่างเลยครับ 👇🏻👇🏻👇🏻👇🏻🤩🤩🤩🤩

โหวตได้ตั้งแต่บัดนี้-29 กรกฎาคม 2563
ปิดโหวตเวลา 12.00 น.

https://forms.gle/W1PDWYngcAo1eiWZA

วันเสาร์ที่ ๑๘ และวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒...
18/07/2020

วันเสาร์ที่ ๑๘ และวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.จินตนา ศรีสารคาม พร้อมด้วยคุณสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตให้การต้อนรับผู้ปกครอง ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

วันเสาร์ที่ ๑๘ และวันอาทิตย์ที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต จัดประชุมผู้ปกครอง ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ นำโดยท่านผู้อำนวยการ ดร.จินตนา ศรีสารคาม พร้อมด้วยคุณสุทธิ ปัญญาสกุลวงศ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย และนายกสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต คณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรโรงเรียนวชิรธรรมสาธิตให้การต้อนรับผู้ปกครอง ณ หอประชุมโรงเรียนวชิรธรรมสาธิต

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563เวลา 08.30 - 11.30 น. ชั้นมัธยมศึ...
17/07/2020

กำหนดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

วันเสาร์ที่ 18 กรกฎาคม 2563
เวลา 08.30 - 11.30 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และ 5
เวลา 13.00 - 16.00 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

วันอาทิตย์ที่ 19 กรกฎาคม 2563
เวลา 08.30 - 11.30 น. ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

✨Week ตัดสินแล้ว✨ กำลังใจสำคัญมากๆ 💖💓 ไจแอนท์ TI 19 ผ่านเข้ารอบ 16 คนสุดท้าย ☺️ในการประกวดของโครงการ to be number one ใน...
17/07/2020

✨Week ตัดสินแล้ว✨ กำลังใจสำคัญมากๆ 💖
💓 ไจแอนท์ TI 19 ผ่านเข้ารอบ 16 คนสุดท้าย ☺️ในการประกวดของโครงการ to be number one ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี จัดการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี to be number one IDOL รุ่นที่10 ประจำปี 2563 ติดตามการประกวดได้ที่ช่อง NBT เวลา 20.30 ในวันเสาร์ที่ 18กรกฎาคม พ. ศ. 2563 ซึ่งเป็นรอบชิงชนะเลิศ แม่ยก พ่อยก แฟนคลับทั้งหลาย 💖
ฝากกดไลค์ กดแชร์ กดโหวตด้วยน๊าคะ
💓💓 รักไจแอนท์ เชียร์ไจแอนท์กันน๊าค๊า 💓💓
:::::
:::::
👉ช่องทางการโหวต👉กด1900 1900 94 และกดโทรออกแล้วตามด้วยเลข 19 น้องใจแอนท์ 🙏🙏🙏ขอบคุณครับ😊😊
.
.
..
💓 ช่วยกันโหวตให้ไจแอนท์ด้วยนะครับ 💓
ร่วมส่งกำลังใจให้ผม นายอนันดา มาลัย
ไจแอนท์ TI 19 ด้วยนะครับทุกคน 🖤

📱ช่องทางการโหวต กด 1900-190-094
โทรออก กดหมายเลข 19 (ไจแอนท์)
#Tobenumberoneidol10
#ทีมไจแอนท์
#อนันดามาลัยTI19

TI 19 นายอนันดา มาลัย ชื่อเล่น ไจแอนด์ กรุงเทพมหานคร

ที่อยู่

เลขที่ 1253 ซอยวชิรธรรมสาธิต 57 ถนนสุขุมวิท 101/1 แขวงบางจาก เขตพระโขนง
Bangkok
10260

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนวชิรธรรมสาธิตผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โรงเรียนวชิรธรรมสาธิต:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ทำไมโทรติดต่อโรงเรียนไม่มีใครรับสายเลยคะ
เพื่อนๆที่เคยเรียนห้อง2/9 ปี2550 คิดถึงเพื่อนๆจัง #รหัส26911
#วิทย์คอมสวนดุสิต 🌵เป็นมากกว่าศิษย์ และอาจารย์.. ถ้าน้อง ๆ ชอบเล่นเกม สร้างงานมัลติมีเดีย หรืองานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รีบสมัครกันเข้ามานะคะ…… หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษา 2564 สนใจ สอบถาม โทร. 02 244 5691 , 084 205 5511 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://entrance.dusit.ac.th/ กิจกรรมในหลักสูตรที่ http://comsci.sci.dusit.ac.th/ น้อง ๆ ม.6 หรือ น้องปี1 ที่สนใจเป็นน้องใหม่ เข้าชมเว็บไชต์หลักสูตร Com-Sci
ขออนุญาตนะคะคือไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องทรงผมจริงๆสรุปแล้วต้องรอผอ.อนุญาติก่อนหรือต้องทำตามกฎกระทรวงอยู่เเล้วคะเพราะถ้ารอผอ.ก็ไม่เห็นท่านแจ้งอะไรซักอย่างค่ะ
สอบถาม​ทางโรงเรียนวชิร​ฯ​ เรื่องประกันอุบัติเหตุ​นักเรียนครับ.....
ขอ ดู ตัว อย่าง ปักเสื้อ ม.1 หน่อยค่ะ ขอบคุณ ค่ะ
ขอบคุณครับที่รับเข้ากลุ่มสถาบันที่ผมรัก จำรุ่นไม่ได้ อยู่ ม.3/2 เป็นรุ่นที่ขยายห้องจนถึง /14 รุ่นแรกครับ
"
สมัครไม่สำเร็จบอกว่าไฟล์ใหญ่เกินไปต้องแก้ไขยังไง ช่วยแนะนำด้วยค่ะ
วิทย์-คอม สวนดุสิต เป็นมากกว่าศิษย์ และอาจารย์ ถ้าน้อง ๆ ชอบเล่นเกม สร้างงานมัลติมีเดีย หรืองานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รีบสมัครกันเข้ามานะครับ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบรับตรงรวมกันร (Admission 1) ตั้งแต่ วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562 สนใจ สอบถาม โทร. 02-244-5690 , 02-244-5555 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://entrance.dusit.ac.th/ กิจกรรมในหลักสูตรที่ http://comsci.sci.dusit.ac.th/ น้อง ๆ ม.6 หรือ น้องปี1 ที่สนใจเป็นน้องใหม่ เข้ามาที่ QR-Code นี้นะครับ เว็บไชต์หลักสูตร Com-Sci รายละเอียดรอบรับตรงร่วมกัน ถาม-ตอบ กับ รุ่นพี่ จะมีรุ่นพี่คอยแนะนำ การเรียน การสอน หอพักและรายละเอียดต่าง ๆ มาเป็น ครอบครัววิทย์-คอม สวนดุสิต กันนะครับ
วิทย์-คอม สวนดุสิต เป็นมากกว่าศิษย์ และอาจารย์ ถ้าน้อง ๆ ชอบเล่นเกม สร้างงานมัลติมีเดีย หรืองานด้านเครือข่ายคอมพิวเตอร์ รีบสมัครกันเข้ามานะครับ หลักสูตรวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยสวนดุสิต เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ รอบรับตรงรวมกันร (Admission 1) ตั้งแต่ วันที่ 17 - 29 เมษายน 2562 สนใจ สอบถาม โทร. 02-244-5690 , 02-244-5555 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://entrance.dusit.ac.th/ กิจกรรมในหลักสูตรที่ http://comsci.sci.dusit.ac.th/ น้อง ๆ ม.6 หรือ น้องปี1 ที่สนใจเป็นน้องใหม่ เข้ามาที่ QR-Code นี้นะครับ เว็บไชต์หลักสูตร Com-Sci รายละเอียดรอบรับตรงร่วมกัน ถาม-ตอบ กับ รุ่นพี่ จะมีรุ่นพี่คอยแนะนำ การเรียน การสอน หอพักและรายละเอียดต่าง ๆ มาเป็น ครอบครัววิทย์-คอม สวนดุสิต กันนะครับ
ขอสอบถามเรื่องสื่อการเรียน ไม่ทราบว่าทางโรงเรียนให้นักเรียนใช้มือถือเพื่อใช้ในการเรียนหรือไม่ แล้วต้องเฉพาะเจาะจงเป็นระบบ IOS หรือไม่ เพราะเด็กแถวบ้านไปนั่งร้องไห้กับผู้ปกครอง แจ้งว่าต้องใช้ระบบ IOS เท่านั้น ไม่เช่นนั้นจะไม่สามารถเข้าสอบได้ โปรดให้คำตอบด้วย ขอบคุณค่ะ