Clicky

โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิ

โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิ ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรร? ศึกษาดี มีวินัย ใจเมตตา ใฝ่หาคุณธรรม เลิศล้ำวิชาการ

เปิดเหมือนปกติ

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ขอให้ท่านและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญ
31/12/2022

ในวารดิถีขึ้นปีใหม่ขอให้ท่านและครอบครัวพบแต่ความสุขความเจริญ

วันที่ ๒๗ -๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) นำโ...
28/12/2022

วันที่ ๒๗ -๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ กลุ่มสาระสังคมศึกษาฯ โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) นำโดยนางสาวน้ำผึ้ง เกษมศิริวัฒน์ และนายวรวิทย์ เสียงกอง นำนักเรียน เข้าร่วมโครงการ Strong camp เยาวชนไทย “ไม่
ลอกการบ้าน ไม่ลอกข้อสอบ” ณ โรงแรมโนโวเทลบางนา

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)  นำโดยนายพงศ์เทพ เขม้นกวิกรร...
28/12/2022

วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) นำโดยนายพงศ์เทพ เขม้นกวิกรรม รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียน จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาสี "SIRIWIT GAME" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นายสมชัย สุกสกุลนี รองนายกเทศมนตรีเมืองปากน้ำสมุทรปราการ เป็นประธานในพิธี และมี ว่าที่ร้อยตรีประสานต์ ถัดทะพงศ์ ปลัดเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ นายบุญลือ ราชสูงเนิน ผู้อำนวยการกองการศึกษา พร้อมด้วยผู้ปกครอง ร่วมชม เชียร์ การแข่งขันกีฬาและให้กำลังใจคณะครู นักเรียนทุกคน ณ สนามกีฬาโรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)สามารถชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.602521231874676&type=3

Photos from โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง's post
28/12/2022

Photos from โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง's post

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) นำโดยนางสาวสายไหม อรัญยิก ผู...
27/12/2022

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) นำโดยนางสาวสายไหม อรัญยิก ผู้จัดโครงการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียน จัดโครงการค่ายคณิตศสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นายพงศ์เทพ เขม้นกสิกรรม รักษาราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=paknamsirivit&set=a.601628875297245

Photos from โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง's post
27/12/2022

Photos from โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง's post

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) นำโดยนางสาวนฐอร ทักษิณโสภา ผ...
24/12/2022

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) นำโดยนางสาวนฐอร ทักษิณโสภา ผู้จัดโครงการ พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียน จัดโครงการ English camp ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นายพงศ์เทพ เขม้นกสิกรรม รักษาราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=paknamsirivit&set=a.599299548863511

Photos from โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง's post
24/12/2022

Photos from โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง's post

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) นำโดยนางสาวพัชราภรณ์ แก้วแสง...
24/12/2022

วันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) นำโดยนางสาวพัชราภรณ์ แก้วแสงสุข ผู้จัดกิจกรรม พร้อมด้วยคณะครู บุคลากร นักเรียน จัดกิจกรรมคริสต์มาส ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมี นายพงศ์เทพ เขม้นกสิกรรม รักษาราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา เป็นประธานในพิธี ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
สามารถดูรูปได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?vanity=paknamsirivit&set=a.599272708866195

Photos from โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง's post
24/12/2022

Photos from โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง's post

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ขอขอบคุณคณะอาจารย์และน...
18/12/2022

วันอาทิตย์ที่ 18 ธันวาคม 2565
โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ขอขอบคุณคณะอาจารย์และนักเรียนจากโรงเรียนสาธิตรามคำแหง ที่ร่วมจัดโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการค่ายพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำในศตวรรษที่ 21 ให้กับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-5

Photos from โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง's post
17/12/2022

Photos from โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง's post

วันนี้ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลปากน้ำ ศิริวิทยานุวสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) นำโดย ครูพงศ์เทพ เขม้นกส...
17/12/2022

วันนี้ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนเทศบาลปากน้ำ ศิริวิทยานุวสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) นำโดย ครูพงศ์เทพ เขม้นกสิกรรม ครูอโนชา มาอุ่น ครูธีพงศ์ พุ่มทอง นำนักเรียนมาร่วมแสดงความสามารถนะงานกาชาดสวนลุม ผู้ปกครองท่านใดที่ผ่านสามารถแวะรับชมได้ที่บูธกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นนะครับ

16/12/2022

สำนักพระราชวัง เปิดให้ประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา
.
ขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพลานามัยแข็งแรงโดยเร็ววัน ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ https://wellwishes.royaloffice.th ตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2565 เป็นต้นไป

15/12/2022

แถลงการณ์สำนักพระราชวัง เรื่อง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงพระประชวร
.
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 เวลา 18 นาฬิกา 20 นาที สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ทรงทำการฝึกสุนัขทรงเลี้ยง ที่จะเข้าแข่งขันสุนัขใช้งานตามมาตรฐานสากลในรายการ Thailand Working Dog Championship by Royal Thai Army 2022 ระหว่างวันที่ 10 ถึง 19 ธันวาคม พุทธศักราช 2565 ณ สนามฝึก กองพันสุนัขทหาร อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างที่ทรงทำการฝึก ทรงมีพระอาการ ประชวรหมดพระสติ ด้วยพระอาการทางพระหทัย
.
คณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินไปปฐมพยาบาล ณ โรงพยาบาลปากช่องนานา พระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่ง
.
จากนั้น ได้เชิญเสด็จประทับเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ ณ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียด และประทับรักษาพระองค์ต่อไป
.
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน
สำนักพระราชวัง 15 ธันวาคม พุทธศักราช 2565

Photos from เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ's post
05/12/2022

Photos from เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ's post

๕ ธันวาคม วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ ...
05/12/2022

๕ ธันวาคม
วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และวันดินโลก

Photos from โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง's post
02/12/2022

Photos from โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง's post

โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ขอขอบคุณครูพงศ์เทพ เขม้นกสิกรรม ที่ให้เกียรติ มาเป็...
02/12/2022

โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ขอขอบคุณครูพงศ์เทพ เขม้นกสิกรรม ที่ให้เกียรติ มาเป็นประธานในกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ ในวันศุกร์ที่ 2 ธันวาคม 2565 รวมถึงคณะครูและผู้ปกครองที่เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน

โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ขอขอบคุณ ท่านนายกชินพันธ์ อภิเลิศธนาพงษ์ ที่ให้เกีย...
28/11/2022

โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ขอขอบคุณ ท่านนายกชินพันธ์ อภิเลิศธนาพงษ์ ที่ให้เกียรติ มาเป็นประธานในโครงการเชื่อมความสัมพันธ์บ้านและโรงเรียน ในวันอาทิตย์ที่ 27 พฤศจิกายน 2565 รวมถึงคณะผู้บริหาร คณะครูและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการทุกท่าน

คณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรค...
24/11/2022

คณะครูและนักเรียน ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งตรงกับวันที่ 25 พฤศจิกายน ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ซึ่งพระองค์นั้นได้เป็นผู้ให้พระราชทานกำเนิดกิจการลูกเสือไทยขึ้น ซึ่งพระราชกรณียกิจที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่ได้ทรงริเริ่มและพัฒนาไว้ล้วนแต่เป็นราฐานที่สำคัญซึ่งนำไปสู่ความเจริญของประเทศ

19/11/2022

โรงเรียนเทศบาล ๑ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)
ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งและร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปของ
“ครูณา” ครูสุวรรณา พุกเล็ก ครูผู้ทรงคุณค่า

กำหนดการ
- พิธีรดน้ำศพ วันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๖.๐๐ น.
- สวดพระอภิธรรม ๗ คืน ๑๙ - ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๙.๐๐ น.
- พระราชทานเพลิงศพ ๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ณ วัดหนามแดง ศาลา ๑๐

อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมการเรียนการสอนด้วย Active learning Tool
13/11/2022

อบรมเชิงปฎิบัติการ เรื่อง นวัตกรรมการเรียนการสอนด้วย Active learning Tool

ประมวลภาพกิจกรรมวันลอยกระทง
09/11/2022

ประมวลภาพกิจกรรมวันลอยกระทง

05/11/2022

ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง ประจำปี ๒๕๖๕

05/11/2022
05/11/2022
โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ ขอขอบคุณ ท่านนายก ฯ และคณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ จัดส่งเทศกิจมาดูแลค...
01/11/2022

โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ ขอขอบคุณ ท่านนายก ฯ และคณะผู้บริหาร เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ จัดส่งเทศกิจมาดูแลความปลอดภัยให้กับนักเรียน

28/10/2022
๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราชน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ น้อมนำบุญพระบารมีที่ไพศาลน้อมปฏิบัติเป็นคนดีมีหลักการน้อมสร้างงานสิ่งด...
23/10/2022

๒๓ ตุลาคม วันปิยมหาราช

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
น้อมนำบุญพระบารมีที่ไพศาล
น้อมปฏิบัติเป็นคนดีมีหลักการ
น้อมสร้างงานสิ่งดีงามความเป็นไทย

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร บุคลากร นักเรียน โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง)

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ร่วมกันจัดกิจกรรมน้อมร...
12/10/2022

ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ร่วมกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

Photos from โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง's post
03/10/2022

Photos from โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง's post

โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ...
03/10/2022

โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ (ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง) ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหารเทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ ที่สนับสนุนบุคคลทางการศึกษา จำนวน 4 ท่าน ดังนี้
1.คุณครูเอกฟิสิกส์ จำนวน 2 ท่าน
2.คุณครูเอกพลศึกษา จำนวน 2 ท่าน
ทางโรงเรียนฯ ขอยินดีต้อนรับคุณครูใหม่เข้ามาร่วมจัดการเรียนการสอนให้นักเรียนได้รับความรู้และมีคุณภาพมากขึ้น

Photos from โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง's post
01/10/2022

Photos from โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง's post

Photos from โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง's post
01/10/2022

Photos from โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง's post

คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมแข่งขัน การจัดสวนถาดแห้ง ระดับประเทศ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรม...
01/10/2022

คณะผู้บริหาร ครู ผู้ปกครองและนักเรียน เข้าร่วมแข่งขัน การจัดสวนถาดแห้ง ระดับประเทศ ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งผลการแข่งขันประกาศผลอย่างเป็นทางการ ได้รับรางวัล ชมเชย ลำดับ 3

Photos from โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง's post
29/09/2022

Photos from โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ ในระบบสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง's post

วันนี้ 29/9/2565 คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง นำโดย  1. นายพงศ์เทพ  เขม้นกสิกรรม2. นางสาวสิริยากร  คำทะ3. นางสาวสายใหม  ...
29/09/2022

วันนี้ 29/9/2565 คณะครู นักเรียน และผู้ปกครอง นำโดย
1. นายพงศ์เทพ เขม้นกสิกรรม
2. นางสาวสิริยากร คำทะ
3. นางสาวสายใหม อรัญยิก
4. นางมยุรา พรมวงศ์
5. นางสาวสมพวน ฝอยจันทร์
6. นางสาวปิยะรัตน์ เยาวลักษณ์
ออกเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขัน งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น 2565 (ระดับประเทศ) ประเภท การจัดสวนถาดแห้ง ณ เทศบาลเมืองทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
#ทุ่งสง
#ส่งใจไปเชียร์

ที่อยู่

999 ม. 4 บางเมือง เมือง สมุทรปราก
Bangkok
10280

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

021865963

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ประกาศโรงเรียนเทศบาลปากน้ำศิริวิทยานุสรณ์ วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2564 เปิดเรียนตามปกติ 100% แล้วนะครับ
#มาเรียนครบทุกคนนะครับ
มาช้าแต่มานะ
#กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
มาช้าแต่มานะ
#โครงการค่ายคณิตศาสตร์
มาช้า...แต่มานะ โครงการเข้าค่ายภาษาอังกฤษ
อย่าลืมมาสมัครกันนะครับ
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

เทศบาลตำบลบางเสาธง เทศบาลนครสมุทรปราการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบ Samutprakan Samutprakarn รอกตกปลามือสองญี่ปุ่น Shimano Daiwa Ab เมืองสมุทรปราการ วิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปรา สำนักงาน กสทช.เขต 11 S.c.campกวดวิชาเข้าเตรียมทหาร สำนักงาน ปปช ประจำจังหวัดสมุ Royal Thai Navy Academy Royal Thai Navy Academy เทศบาลเมืองบางแก้ว จังหวัดส สหกรณ์ออมทรัพย์ครูสมุทรปรา