ศูนย์สื่อสารสภาขับเคลื่อนก

ศูนย์สื่อสารสภาขับเคลื่อนก ศูนย์สื่อสารสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญและการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ประธานและรองประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มีบัญชาให้จัดตั้ง “ศูนย์สื่อสารสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ” ขึ้นเพื่อเป็นช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โดยมอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ปฏิบัติหน้าที่สำนักงานเลขาธิการสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ รับผิดชอบในการรับฟังและรวบรวมข้อมูลความคิดเห็นฯ ส่งให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญและสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศในด้านต่างๆ
(14)

เปิดเหมือนปกติ

เสียงปฏิรูปประเทศ
31/07/2017

เสียงปฏิรูปประเทศ

นางเตือนใจ สินธุวณิก เข้ากราบมอบหนังสือสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศ สปท.ให้แก่ ท่านประธาน สปท. ร.อ. ทินพันธุ์ นาคะตะ หลังเสร็จสิ้นการประชุมส่งมอบงานให้ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ณ อาคารรัฐสภา วันที่ 31 กรกฎาคม 2560 ค่ะ

เสียงปฏิรูปประเทศ
31/07/2017

เสียงปฏิรูปประเทศ

นางเตือนใจ สินธุวณิก กราบมอบหนังสือสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศ ให้แก่ ท่านรองประธาน สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่ 1 นายอลงกรณ์ พลบุตร ณ อาคารรัฐสภา หลังเสร็จสิ้นการประชุมนัดสุดท้าย ในวันนี้ที่ 31 กรกฎาคม 2560 ค่ะ

วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
31/07/2017

วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/079/1.PDF

พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/079/13.PDF

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

สำนักงาน ก.พ.
31/07/2017

สำนักงาน ก.พ.

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ส่งมอบผลงานให้กับนายกรัฐมนตรี ณ อาคารรัฐสภา 1 โดยสำนักงาน ก.พ. ในฐานะฝ่ายประสานงานได้ทำหน้าที่ในการเรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรง อธิบดีและที่เทียบเท่าทุกท่าน เข้าร่วมการส่งมอบผลงานในครั้งนี้

เสียงปฏิรูปประเทศ
31/07/2017

เสียงปฏิรูปประเทศ

สปท. ส่งงานปฏิรูปให้นายกฯ188 เรื่อง พร้อมคุณ แม่น้ำ5สายร่วมประสานมือทำงานจนสำเร็จ

http://www.reformvoice.com/th/2017/07/31/reform-302/

เสียงปฏิรูปประเทศ
31/07/2017

เสียงปฏิรูปประเทศ

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา กล่าวปาฐกถา ณ ห้องประชุมรัฐสภา ในโอกาสรับมอบงานจากสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ โดย ประธาน ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ เมื่อเช้าวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560

วุฒิสภา
31/07/2017

วุฒิสภา

เลขาธิการวุฒิสภา นำคณะข้าราชการมอบดอกไม้แสดงมุทิตาจิต ในโอกาส สปท.จะหมดวาระการดำรงตำแหน่ง http://click.senate.go.th/?p=43434

สปท. ส่งมอบผลงานการปฏิรูปแก่นายกรัฐมนตรี แล้ว ด้านนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันข
31/07/2017
สปท. ส่งมอบผลงานการปฏิรูปแก่นายกรัฐมนตรี แล้ว ด้านนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันข

สปท. ส่งมอบผลงานการปฏิรูปแก่นายกรัฐมนตรี แล้ว ด้านนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันข

31 ก.ค. 60 – สปท. ส่งมอบผลงานการปฏิรูปแก่นายกรัฐมนตรี แล้ว  ด้านนายกรัฐมนตรีขอบคุณทุกฝ่ายที่ร่วมกันขับเคลื่อน เดินหน้าพัฒนาประเทศ  พร้อมระบุว่า การปฏิรูปจะสำเร็จได้ต้องบูรณาการทุกหน่วยงานอย่างเท่าเทียมและเชื่อมโยง     ขณะที่ประชาชนต้องเข้าใจ และเปิดรับสิ่งใหม่  

บรรยากาศก่อนมีพิธีส่งมอบงานของ สปท.ให้นายกฯ ที่รัฐสภา เป็นไปอย่างคึกคึก
31/07/2017
บรรยากาศก่อนมีพิธีส่งมอบงานของ สปท.ให้นายกฯ ที่รัฐสภา เป็นไปอย่างคึกคึก

บรรยากาศก่อนมีพิธีส่งมอบงานของ สปท.ให้นายกฯ ที่รัฐสภา เป็นไปอย่างคึกคึก

31 ก.ค. 60 - บรรยากาศก่อนมีพิธีส่งมอบงานของ สปท.ให้นายกฯ ที่รัฐสภา เป็นไปอย่างคึกคึก โดยมีแม่น้ำทั้ง 5 สาย หัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง

สปท. ส่งมอบผลงานการปฏิรูปแก่นายกรัฐมนตรี ในวันนี้ ที่รัฐสภา
31/07/2017
สปท. ส่งมอบผลงานการปฏิรูปแก่นายกรัฐมนตรี ในวันนี้ ที่รัฐสภา

สปท. ส่งมอบผลงานการปฏิรูปแก่นายกรัฐมนตรี ในวันนี้ ที่รัฐสภา

31 ก.ค. 60 - สปท. ส่งมอบผลงานการปฏิรูปแก่นายกรัฐมนตรี ในวันนี้ ที่รัฐสภา  ร้อยเอกทินพันธ์ ประธานสปท. ทำหน้าที่นำเสนอสรุปภาพรวมการทำงานของ สปท.   ขณะนายกรัฐมนตรี แจงแนวทางการปฏิรูปประเทศยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12   

รองประธาน สปท. คนที่หนึ่ง ชี้ สปท.ปฏิรูปอัพเกรดประเทศดีขึ้น ฝากทุกฝ่ายสานต่อการปฏิรูป สร
31/07/2017
รองประธาน สปท. คนที่หนึ่ง ชี้ สปท.ปฏิรูปอัพเกรดประเทศดีขึ้น ฝากทุกฝ่ายสานต่อการปฏิรูป สร

รองประธาน สปท. คนที่หนึ่ง ชี้ สปท.ปฏิรูปอัพเกรดประเทศดีขึ้น ฝากทุกฝ่ายสานต่อการปฏิรูป สร

30 ก.ค. 60 - รองประธาน สปท. คนที่หนึ่ง เผย ส่งมอบผลงานปฏิรูปให้นายกฯ พรุ่งนี้ 200 เรื่อง ครอบคลุม 37 วาระปฏิรูป ชี้ สปท.ปฏิรูปอัพเกรดประเทศดีขึ้น ฝากทุกฝ่ายสานต่อการปฏิรูป สร้างความสามัคคีปรองดองและขจัดคอรัปชั่น

สปท. ส่งมอบงานปฏิรูป 188 เรื่องให้ นายกฯแล้ว ’ทินพันธุ์’ลั่น งานสำเร็จเพราะความร่วมมือแม่น
31/07/2017
สปท. ส่งมอบงานปฏิรูป 188 เรื่องให้ นายกฯแล้ว ’ทินพันธุ์’ลั่น งานสำเร็จเพราะความร่วมมือแม่น

สปท. ส่งมอบงานปฏิรูป 188 เรื่องให้ นายกฯแล้ว ’ทินพันธุ์’ลั่น งานสำเร็จเพราะความร่วมมือแม่น

เมื่อเวลา 09.00 น. วันที่ 31 ก.ค. ที่รัฐสภา มีการประชุม …

สปท. สิ้นสุดภารกิจ เตรียมส่งมอบงานให้นายกรัฐมนตรี วันนี้ (31 ก.ค.)
31/07/2017
สปท. สิ้นสุดภารกิจ เตรียมส่งมอบงานให้นายกรัฐมนตรี วันนี้ (31 ก.ค.)

สปท. สิ้นสุดภารกิจ เตรียมส่งมอบงานให้นายกรัฐมนตรี วันนี้ (31 ก.ค.)

สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หรือ สปท. นัดรวมตัวกันที่อาคารรัฐสภา เวลา 09.00 น. ก่อนที่ พล.อ.ประยุทธ์…

31/07/2017
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

Live! ติดตามการถ่ายทอดสด การส่งมอบงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ให้นายกรัฐมนตรี เวลานี้ ณ ตึกรัฐสภา #วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
31/07/2017

วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

วันที่ 31 ก.ค.60 เวลา 10.00-12.00 น. อย่าพลาดชมการถ่ายทอดสด "การส่งมอบงานของสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศให้นายกรัฐมนตรี" ติดตามทาง #วิทยุรัฐสภา #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10 #NBT และ Facebook live /วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

สนช. ร่วมกับ สปท. และ กรธ. จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน
28/07/2017
สนช. ร่วมกับ สปท. และ กรธ. จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน

สนช. ร่วมกับ สปท. และ กรธ. จัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เน

28 ก.ค. 60 –  สนช.  ร่วมกับ สปท. และ กรธ.  จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา 28 กรกฎาคม 2560   โดยมีทหาร และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรมอย่างคึกคัก

สปท.ประชุมนัดส่งท้าย”อลงกรณ์” ยันทำงานเป็นประโยชน์ คุ้มค่ากับการรัฐประหาร | Reform Voice
27/07/2017
สปท.ประชุมนัดส่งท้าย”อลงกรณ์” ยันทำงานเป็นประโยชน์ คุ้มค่ากับการรัฐประหาร | Reform Voice

สปท.ประชุมนัดส่งท้าย”อลงกรณ์” ยันทำงานเป็นประโยชน์ คุ้มค่ากับการรัฐประหาร | Reform Voice

สปท.ประชุมนัดส่งท้าย”อลงกรณ์” ยันทำงานเป็นประโยชน์ คุ้มค่ากับการรัฐประหาร Posted on กรกฎาคม 26, 2017 by admin — No Comments ↓ เมื่อเวลา 13.30น.ร.อ.ทินพันธุ์ นาคาตะ ประธานสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ (สปท.) ได้เรียกประชุมสปท.นัดสุดท้ายก่อนอำลาตำแหน่ง โดยมีวาระสำคัญ คือ การรับรองรายงานการประชุม พร้อมก...

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ Dr. Suvit Maesincee
27/07/2017

ดร. สุวิทย์ เมษินทรีย์ Dr. Suvit Maesincee

"เร่งขับเคลื่อน “ปฏิรูป-ยุทธศาสตร์ชาติ-ปรองดอง” สู่ผลสัมฤทธิ์"

เมื่อวานนี้ (24 ก.ค.) ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดินตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ครั้งที่ 2/2560 ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งมีท่านนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน และผมทำหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการฯ โดยในการประชุมครั้งนี้ได้มีการพูดคุยหารือกันหลายเรื่องครับ

ในเรื่องแรก ที่ประชุมได้พูดถึงทิศทางและบทบาทของ ป.ย.ป. ภายหลังการประกาศใช้ พ.ร.บ.การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และ พ.ร.บ.แผนและขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ซึ่งเมื่อกฎหมายทั้ง 2 ฉบับประกาศใช้บังคับแล้ว รัฐบาลจะตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศขึ้น 11 คณะ และคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติอีกคณะหนึ่ง เพื่อทำหน้าที่ยกร่างแผนการปฏิรูปประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ 10-14 เดือนครับ โดยในช่วงเวลาดังกล่าว ป.ย.ป จะยังทำหน้าที่ต่อไปเพื่อเดินหน้าขับเคลื่อนการปฏิรูปและยุทธศาสตร์ชาติที่รัฐบาลได้ดำเนินการมาก่อนหน้านี้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จนเมื่อคณะรัฐมนตรีอนุมัติแผนปฏิรูปประเทศ และสภานิติบัญญัติแห่งชาติเห็นชอบยุทธศาสตร์ชาติแล้ว จึงจะพิจารณาความจำเป็นในการคงอยู่ของ ป.ย.ป ต่อไปครับ

สำหรับในส่วนของการสร้างความสามัคคีปรองดองนั้น หลังจากที่ได้มีการรับฟังความคิดเห็นจากทั่วประเทศ และได้มีการจัดเวทีสาธารณะในพื้นที่ 4 ภาคแล้ว คณะกรรมการเตรียมการเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองได้มีการจัดทำร่างสัญญาประชาคมความเห็นร่วมฯ 10 ข้อ และได้นำเสนอให้ ป.ย.ป. พิจารณาในวันนี้ ซึ่งขั้นตอนต่อไปก็จะนำร่างสัญญาประชาคมความเห็นร่วมฯ นี้ ไปสร้างการรับรู้และจัดงานแถลงพร้อมกันทั่วประเทศในโอกาสต่อไป

ในส่วนของยุทธศาสตร์ชาติ ได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์ 6 ด้าน ได้แก่ (1) ความมั่นคง (2) ความสามารถในการแข่งขัน (3) ทรัพยากรมนุษย์ (4) การลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม (5) คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) การบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งได้บูรณาการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ 6 ภาค ยุทธศาสตร์กระทรวง และแนวทางการปฏิรูปประเทศ โดยมีเป้าหมายเพื่อนำพาประเทศไทยไปสู่การเป็น “ประเทศพัฒนาแล้ว” ในระยะเวลา 20 ปีจากนี้ไป ซึ่งคณะกรรมการฯ จะนำกรอบยุทธศาสตร์ชาตินี้ไปรับฟังความคิดจากภาคส่วนต่างๆ เพิ่มเติม

สำหรับการปฏิรูปประเทศนั้น ได้มีการนำเสนอกรอบการปฏิรูปประเทศ โดยได้กำหนด 7 วาระปฏิรูปสำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนสู่ระบบราชการ 4.0 ได้แก่

(1) การปฏิรูปกฎหมาย
(2) การยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชน
(3) การปฏิรูประบบตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์
(4) การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลที่คล่องตัว
(5) การปฏิรูปการบริหารจัดการกำลังคน
(6) การปฏิรูปงบประมาณและการจัดซื้อจัดจ้าง
(7) การปรับเปลี่ยนสู่รัฐบาลดิจิทัล

ซึ่งรัฐบาลจะใช้ “กลไกประชารัฐ” เข้ามาขับเคลื่อนการปฏิรูปทั้ง 6 ด้านให้เห็นผลเป็นรูปธรรม

นอกจากนั้น ยังมีอึก 2 วาระปฏิรูปตามรัฐธรรมนูญฯ ได้แก่ การปฏิรูปกระบวนการยุติธรรม (ตำรวจ) และการปฏิรูปการศึกษา ที่มีคณะกรรมการอิสระ 2 ชุด เดินหน้าขับเคลื่อนอยู่ในขณะนี้

สำหรับการบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์ ที่ผ่านมาได้ปลดล็อค ขับเคลื่อน และเร่งรัดนโยบายสำคัญตาม Agenda หลายเรื่อง อาทิ ด้านคมนาคมขนส่งที่ได้เปิดเดินรถเชื่อมสายสีน้ำเงิน-สีม่วงในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ด้านสาธารณสุขได้เปิดคลินิกหมอครอบครัวแล้ว 596 ทีมทั่วประเทศ ด้านพลังงานได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาบนพื้นที่ ส.ป.ก. ที่มีข้อพิพาทด้านกฎหมาย รวมทั้งได้เร่งรัดระบบและกลไกการกำกับติดตามประเมินผลโครงการตามแนวทางการสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจในประเทศ (Local Economy) ผ่านกลไก 18 กลุ่มจังหวัด ให้เบิกจ่ายงบประมาณแล้วประมาณ 27,351 ล้านบาท ซึ่งนับว่าเป็นการเร่งรัดให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นครับ

ดังนั้น ผลจากการประชุมครั้งนี้ได้แสดงให้เห็นว่า ประเทศไทยมีความคืบหน้าอย่างมากในการปฏิรูปประเทศ การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองให้เกิดขึ้นกับคนในชาติ ซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีได้ฝากให้คณะกรรมการฯ และทุกภาคส่วน ช่วยกันขับเคลื่อนแผนและกรอบยุทธศาสตร์ต่างๆ ให้เกิดผลที่เป็นรูปธรรมและจับต้องได้ พร้อมทั้งสร้างการรับรู้ให้ประชาชน เพื่อสร้างสังคมไทยที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนครับ

เสียงปฏิรูปประเทศ
27/07/2017

เสียงปฏิรูปประเทศ

การประชุมคณะกรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศ สปท. ครั้งที่ 29/2560 ณ ห้องประชุม 3701 ชั้น 7 อาคารรัฐสภา 3 ซึ่งถือเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย ทั้งนี้โดยได้รับเกียรติจาก ท่านประธาน สปท. ร.อ.ทินพันธุ์ นาคะตะ ประธานสภาฯ ที่กรุณามอบหมายให้ท่านอลงกรณ์ พลบุตร รองประธาน คนที่ 1 สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ มอบประกาศเกียรตืคุณแก่ท่านที่ปรึกษา คณะกรรมการฝ่ายเลขานุการและผู้สนับสนุนทุกท่านทุกฝ่ายก่อนการประชุมค่ะ

เสียงปฏิรูปประเทศ
27/07/2017

เสียงปฏิรูปประเทศ

พุธที่ 26 กรกฎาคม2560 เวลา 14.45 น. นางเตือนใจ สินธุวณิก เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการโครงการเสียงปฏิรูปประเทศ สปท.ครั้วที่ 29/2560 ซึ่งนับเป็นการประชุมครั้งสุดท้าย ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณาถึงสรุปรายงานผลการทำงานของคณะกรรมการตลอดระยะเวลา 14 เดือนที่ผ่านมา โดยรับทราบถึงยอดผู้เข้าเยี่ยมชม Social Media: Reformvoice.com ทั้ง Website & YouTube & Facebook ณ วันที่ 26 กค.'60 จำนวนทั้งสิ้น 29.5 ล้านวิว ซึ่งคาดว่าก่อนถึงวันสิ้นสุดอายุ สปท.31 กรกฎาคม2560 ยอดผู้เข้าเยี่ยมชมน่าจะแตะยอดสูงสุดถึง 30 ล้านวิวเป็นที่แน่นอน

สนช.ผ่านวาระ 3 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
27/07/2017
สนช.ผ่านวาระ 3 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน

สนช.ผ่านวาระ 3 ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน

27 ก.ค. 60 -  สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติผ่านวาระ 3ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ด้านคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ยืนยันให้การคงอยู่ในตำแหน่งหรือการพ้นจากตำแหน่งของ ผู้ตรวจการแผ่นดิน เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ.2552และที่มาตรา 18

รองประธาน สปท.คนที่หนึ่ง ขอบคุณ สนช. ที่ช่วยผลักดันร่างกฎหมาย สนับสนุนการปฏิรูปประเทศ
27/07/2017
รองประธาน สปท.คนที่หนึ่ง ขอบคุณ สนช. ที่ช่วยผลักดันร่างกฎหมาย สนับสนุนการปฏิรูปประเทศ

รองประธาน สปท.คนที่หนึ่ง ขอบคุณ สนช. ที่ช่วยผลักดันร่างกฎหมาย สนับสนุนการปฏิรูปประเทศ

26 ก.ค.60 – รองประธาน สปท.คนที่หนึ่ง กล่าวขอบคุณ สนช. ในการประชุมวิป 2 ฝ่าย ที่ช่วยผลักดันร่างกฎหมายในการปฏิรูปประเทศ พร้อมฝาก สนช. เดินหน้าพิจารณากฎหมาย สนับสนุนการปฏิรูปประเทศต่อไป

ประธาน สปท.ขอบคุณสมาชิกในงานเลี้ยงอำลาก่อน สปท.พ้นวาระ ระบุ ทุกคนทุ่มแรงกาย แรงใจ มุ่งทำ
27/07/2017
ประธาน สปท.ขอบคุณสมาชิกในงานเลี้ยงอำลาก่อน สปท.พ้นวาระ ระบุ ทุกคนทุ่มแรงกาย แรงใจ มุ่งทำ

ประธาน สปท.ขอบคุณสมาชิกในงานเลี้ยงอำลาก่อน สปท.พ้นวาระ ระบุ ทุกคนทุ่มแรงกาย แรงใจ มุ่งทำ

25 ก.ค. 60 -   สปท.จัดงานเลี้ยงในโอกาสที่กำลังจะพ้นวาระภายใต้ชื่อ" รักและผูกพัน ขอบคุณที่ร่วมขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศไปพร้อมกัน"  ขณะ ประธาน ระบุ สมาชิกทุกคนทุ่มแรงกาย แรงใจ มุ่งทำงานปฏิรูป เพื่อประเทศ

สนช. เตรียมพิจารณาเซตซีโร่ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่ วันจันทร์ที่ 27 ก.ค. นี้
26/07/2017
สนช. เตรียมพิจารณาเซตซีโร่ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่ วันจันทร์ที่ 27 ก.ค. นี้

สนช. เตรียมพิจารณาเซตซีโร่ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่ วันจันทร์ที่ 27 ก.ค. นี้

25 ก.ค. 60 -    สนช. เตรียมพิจารณาร่างกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน ที่กรรมาธิการวิสามัญพิจารณาแล้ว ในวันพฤหัสบดีที่ 27 ก.ค. นี้ ขณะ โฆษกวิป ระบุ มีประเด็นสำคัญต้องลงมติ เซตซีโร่ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือไม่ 

ประธาน กรธ. ระบุ กรณีอดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญานักการเมืองฉบับใหม่ ให
26/07/2017
ประธาน กรธ. ระบุ กรณีอดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญานักการเมืองฉบับใหม่ ให

ประธาน กรธ. ระบุ กรณีอดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญานักการเมืองฉบับใหม่ ให

25 ก.ค. 60 -    ประธาน กรธ. ระบุ กรณีคดีโครงการรับจำนำข้าวของอดีตนายกฯ ยิ่งลักษณ์ กฎหมายวิธีพิจารณาคดีอาญานักการเมืองฉบับใหม่ ให้สิทธิในการยื่นอุทธรณ์ได้มากกว่า คาดทันเวลา 2 เดือน มีผลบังคับใช้ 

25/07/2017
รายการ Zoom in วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ประเด็น : ตั้งศาลสิ่งแวดล้อม ยึดหลัก ผู้ก่อมลพิษ ต้องรับผิดชอบ

รายการ Zoom in วันที่ 24 กรกฎาคม 2560 ประเด็น : ตั้งศาลสิ่งแวดล้อม ยึดหลัก ผู้ก่อมลพิษ ต้องรับผิดชอบ

สปท.ประชุมนัดสุดท้าย พร้อมส่งมอบงานต่อ นายกรัฐมนตรี 31 ก.ค. นี้
25/07/2017
สปท.ประชุมนัดสุดท้าย พร้อมส่งมอบงานต่อ นายกรัฐมนตรี 31 ก.ค. นี้

สปท.ประชุมนัดสุดท้าย พร้อมส่งมอบงานต่อ นายกรัฐมนตรี 31 ก.ค. นี้

25 ก.ค. 60 - ประธาน สปท. เผยระหว่างการประชุมนัดสุดท้าย เชื่อ การดำเนินงานของ สปท. จะยังประโยชน์ต่อประเทศชาติและสังคมจะรับรู้ถึงสิ่งที่ สปท.ทำได้จากผลงานที่ปรากฏ พร้อมส่งมอบงานต่อนายกฯ 31 ก.ค.นี้

รองประธาน สปท. คนที่หนึ่ง เผย 3 ผลงานเด่น สปท. สร้างอนาคตใหม่นำประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0
25/07/2017
รองประธาน สปท. คนที่หนึ่ง เผย 3 ผลงานเด่น สปท. สร้างอนาคตใหม่นำประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0

รองประธาน สปท. คนที่หนึ่ง เผย 3 ผลงานเด่น สปท. สร้างอนาคตใหม่นำประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0

25 ก.ค.60 -    รองประธาน สปท. คนที่หนึ่ง เผย 3 ผลงานเด่น สปท. วางแนวทางปฏิรูปประเทศ  ด้านเศรษฐกิจ  แก้ปัญหาคอรัปชั่น และลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม สร้างอนาคตใหม่นำประเทศสู่ไทยแลนด์ 4.0

กมธ.กีฬา สปท. สรุปภาพรวมและผลงานที่เป็นรูปธรรม ด้านการปฏิรูปการกีฬา
25/07/2017
กมธ.กีฬา สปท. สรุปภาพรวมและผลงานที่เป็นรูปธรรม ด้านการปฏิรูปการกีฬา

กมธ.กีฬา สปท. สรุปภาพรวมและผลงานที่เป็นรูปธรรม ด้านการปฏิรูปการกีฬา

25 ก.ค. 60 -   กมธ.กีฬาฯ สปท. สรุปภาพรวมการดำเนินงานและผลงานที่เห็นเป็นรูปธรรมของคณะกรรมาธิการฯ พร้อมเผย เตรียมส่งมอบ Mascotช้างไชโย สัญลักษณ์การปฏิรูปกีฬา ไปยังกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในวันที่ 27 ก.ค. นี้ 

อนุ กมธ.ด้านวัฒนธรรม สปท. สรุปผลงาน 10 เรื่องปฏิรูป ครอบคลุมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ระบบค่านิยม
25/07/2017
อนุ กมธ.ด้านวัฒนธรรม สปท. สรุปผลงาน 10 เรื่องปฏิรูป ครอบคลุมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ระบบค่านิยม

อนุ กมธ.ด้านวัฒนธรรม สปท. สรุปผลงาน 10 เรื่องปฏิรูป ครอบคลุมศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา ระบบค่านิยม

25 ก.ค. 60 -    อนุ กมธ.ด้านวัฒนธรรม สปท.สรุปผลงาน 10 เรื่อง เสนอขับเคลื่อนครอบคลุมด้านศิลปะ วัฒนธรรม การศาสนา ระบบค่านิยม คุณธรรม และจริยธรรม ย้ำ 3 วาระปฏิรูปสำคัญ ส่งเสริมประชาชนมีส่วนร่วมอนุรักษ์พื้นที่มรดก เสนอตั้งศูนย์คุณธรรม และพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนมุ่งให้เด็กเป็นคนดี 

วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา
25/07/2017

วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

"มองรัฐสภา" สดเช้านี้..คุยกับแขกรับเขิญ 'คุณอลงกรณ์ พลบุตร' (รองปธ.สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ คนที่สอง) กับโค้งสุดท้ายของการทำหน้าที่ สำหรับสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ หลังเข้ามาสานงานต่อจาก สปช.ร่วมๆ 2 ปี มีผลงานปฏิรูปออกมานับร้อยเรื่อง มีการนำไปสานต่ออย่างแน่นอน 27 วาระปฏิรูปเร่งด่วน แบ่งเป็นการปฏิรูปกลไกภาครัฐ การปฏิรูปคน การพัฒนาเครื่องมือฐานราก เศรษฐกิจอนาคตและโครงสร้างพื้นฐาน ดังนั้นวันนี้ถือโอกาสมาสรุปผลงานให้ประชาชนได้รับทราบว่าตลอด 2 ปีที่ผ่านมา สปท.ทำอะไรบ้าง และประชาชนจะได้อะไร เตรียมส่งมอบผลงานปฏิรูปต่อรัฐบาลอย่างไร #โทรทัศน์รัฐสภา #ช่อง10

25/07/2017
ศูนย์สื่อสารสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

วันอังคารที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา สปท.ประชุมนัดสุดท้ายก่อนส่งมอบงานให้นายกรัฐมนตรีในวันจันทร์หน้า (๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐)

ประธาน สปท.ให้งดการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ในวันจันทร์ที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และให้นัดประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ ในวันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ นาฬิกา ณ ตึกรัฐสภา

ครั้งที่ ๓๑/๒๕๖๐ เป็นพิเศษ วันอังคารที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๐
(อ่านระเบียบวาระ : https://goo.gl/fEgJUJ, ดาวน์โหลดหนังสือนัดประชุม :https://goo.gl/TqPvwX)

(๑) เรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม (ถ้ามี)

(๒) รับรองรายงานการประชุม
- รับรองรายงานการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ
ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๐ วันจันทร์ที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๐
ครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๐ วันอังคารที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

(๓) เรื่องที่คณะกรรมาธิการพิจารณาเสร็จแล้ว (ไม่มี)

(๔) เรื่องที่ค้างพิจารณา (ไม่มี)

(๕) เรื่องที่เสนอใหม่ (ไม่มี)

(๖) เรื่องอื่น ๆ
- การหารือของสมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ

หมายเหตุ - รายงานการประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ครั้งที่ ๒๒/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๓/๒๕๖๐ ครั้งที่ ๒๔/๒๕๖๐ และครั้งที่ ๒๕/๒๕๖๐ ได้วางให้ท่านสมาชิกฯ ตรวจดูเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐ บริเวณห้องรับรองสมาชิกฯ ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ และหอสมุดรัฐสภา ก่อนเสนอให้ที่ประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศรับรอง

(กรณีต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ...สำนักการประชุม
กลุ่มงานระเบียบวาระ โทร. ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๔๕
โทรสาร ๐ ๒๒๔๔ ๒๕๔๘)

ติดตามการถ่ายทอดสดการประชุมได้ทาง
๑) สถานีโทรทัศน์รัฐสภา ดิจิตอล ช่อง ๑๐
๒) สถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา (FM ๘๗.๕ MHz. , AM ๑๐๗๑ KHz.)
๓) Application ผ่าน Smartphone : TPChannel
๔) ระบบอินเทอร์เน็ต
- http://www.parliament.go.th/livebroadcast/live.php
- http://www.radioparliament.net/parliament/viewLive.php?live_id=4
- http://www.radioparliament.net/parliament/viewLive.php?live_id=17
- http://www.radioparliament.net/parliament/viewLive.php?live_id=3
- http://www.radioparliament.net/parliament/viewLive.php?live_id=5

Cr : https://goo.gl/4izIMD

#สภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ #สปท.#การประชุมสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ #ศูนย์สื่อสารสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ #การรับฟังความคิดเห็น #การมีส่วนร่วมของประชาชน

“มีชัย” ยันไม่โต้แย้งร่างกม.วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พร้อมวางแน
24/07/2017
“มีชัย” ยันไม่โต้แย้งร่างกม.วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พร้อมวางแน

“มีชัย” ยันไม่โต้แย้งร่างกม.วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พร้อมวางแน

“มีชัย” ยันไม่โต้แย้งร่างกม.วิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พร้อมวางแนวทบทวนพรป.พรรคการเมือง หากพบส.ส.ทุจริตไพรมารี่โหวตต้องจัดการเลือกตั้งใหม่ แต่ไม่ต้องคำนวณคะแนนเสียงเพื่อหาสัดส่วนที่นั่ง ส.ส.ใหม่ Posted on กรกฎาคม 24, 2017 by admin — No Comments ↓ นายมีชัย ฤชุพันธุ์ ประธานกรรมการร...

ที่อยู่

ตู้ ปณ.999 ปณฝ.รัฐสภา ดุสิต
Bangkok
10305

เบอร์โทรศัพท์

6622441881

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์สื่อสารสภาขับเคลื่อนกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์สื่อสารสภาขับเคลื่อนก:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด