Clicky

ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก

ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก ข่าวและบทความที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ก๊าซเรือนกระจก

News and articles on global and Thailand greenhouse gas situations Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) or TGO is an autonomous government organization with the mission to promote climate-friendly social and economic development and growth in Thailand through carbon market, carbon business, low carbon society, and GHG management.

For more information, please visit http://www.tgo.or.th/

เปิดเหมือนปกติ

📣📣📣[ข่าวประชาสัมพันธ์]📣📣📣ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยหนอง...
04/03/2022

📣📣📣[ข่าวประชาสัมพันธ์]📣📣📣

ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยหนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ 7 - 25 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ)
ติดตามรายละเอียดได้ทาง....

https://bit.ly/35rzdIA

งานสัมมนา “กลยุทธ์ธุรกิจ สู่ถนนสาย Carbon Neutrality / Net Zero : โอกาสและความท้าทายด้วยฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ...
04/03/2022

งานสัมมนา “กลยุทธ์ธุรกิจ สู่ถนนสาย Carbon Neutrality / Net Zero : โอกาสและความท้าทายด้วยฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน” โดยงานสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงทิศทางการดำเนินงานของภาคธุรกิจ เพื่อสอดคล้องกับเป้าหมาย Carbon Neutrality / Net Zero ของประเทศ
.
เหมาะสำหรับ สมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (TCNN)
.
วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.30 น.
สามารถรับชม Facebook Live Streaming : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน (http://bit.ly/3paiKg5)
.
ลงทะเบียน : https://bit.ly/3KqX22n
(ร่วมงาน Onsite รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น!!)
ติดตามรายละเอียดได้ที่ Event Facebook : https://bit.ly/3ss8vIM
หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: คุณชัญญาภัค วัฒนจินดา Email : [email protected]

อีก 3 วันเท่านั้น - งานสัมมนา “กลยุทธ์ธุรกิจ สู่ถนนสาย Carbon Neutrality / Net Zero : โอกาสและความท้าทายด้วยฉลากคาร์บอนฟ...
04/03/2022

อีก 3 วันเท่านั้น - งานสัมมนา “กลยุทธ์ธุรกิจ สู่ถนนสาย Carbon Neutrality / Net Zero : โอกาสและความท้าทายด้วยฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน” วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.30 น. สามารถรับชม Facebook Live Streaming : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน (http://bit.ly/3paiKg5)
.
เพื่อให้ทราบถึงทิศทางการดำเนินงานของภาคธุรกิจ เพื่อสอดคล้องกับเป้าหมาย Carbon Neutrality / Net Zero ของประเทศ
.
เหมาะสำหรับ สมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (TCNN)
.
ลงทะเบียน : https://bit.ly/3KqX22n
ติดตามรายละเอียดได้ที่ Event Facebook : https://bit.ly/3ss8vIM
หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: คุณชัญญาภัค วัฒนจินดา Email : [email protected]
.
ถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆ จาก TGO อย่าลืมกด Like Fan Page TGO ด้วยนะ

02/03/2022
ข้อมูลการปล่อย GHG และการพัฒนาแผนการลดก๊าซเรือนกระจก จังหวัด "กาฬสินธุ์"

“กาฬสินธุ์” จังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 6,947 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ และแหล่งโบราณคดีจากยุคไดโนเสาร์ จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี
.
ทราบหรือไม่ว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ จะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณเท่าไหร่ ?
.
จากข้อมูล ในปีพ.ศ. 2561 พบว่าจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 36,560 ล้านบาท มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 985,346 คน และมีประชากรทั้งหมด (รวมประชากรแฝง) 1,099,638 คน ซึ่งจากทุกกิจกรรมของกาฬสินธุ์ ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1.81 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq) คิดเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1.65 tCO2eq/คน คิดจากประชากรทั้งหมด โดยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดกาฬสินธุ์ใน พ.ศ.2561 = 1,810,911 tCO2eq
.
และคาดการณ์ว่าในปี 2573 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกาฬสินธุ์ จะสูงถึง 2.4 MtCO2eq
.
จากการศึกษาข้อมูลของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ในโครงการพัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก หากจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมจากมาตรการที่สำคัญ 3 กลุ่ม ได้แก่ การเกษตร การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และวัสดุเหลือใช้ และการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน
.
“กาฬสินธุ์” มีศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก ได้ถึง 472,919 tCO2eq คิดเป็น 19.50% ภายใน ปี 2573
________________________
#TGO #greenhousegas #ก๊าซเรือนกระจก #กาฬสินธุ์

📣ประกาศขยายเวลารับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สารบรรณ) จำนวน 1 อัตรา (สำนักบริหารและกำกับองค์กร).ลักษณะง...
02/03/2022

📣ประกาศขยายเวลารับสมัครงาน
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สารบรรณ) จำนวน 1 อัตรา
(สำนักบริหารและกำกับองค์กร)
.
ลักษณะงานที่รับผิดชอบ
1. ดำเนินการ รับ-ส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
2. แจ้งเวียนหนังสือภายในหน่วยงาน
3. นำส่งเอกสารไปรษณีย์ประจำวันของหน่วยงาน (ตรวจสอบ, ทำใบนำส่ง, จัดเก็บสำเนา)
4. บันทึกเลขไมล์การเดินทาง และตรวจสอบข้อมูลค่าผ่านทางพิเศษประจำวันของรถตู้ส่วนกลาง
ลงในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
5. ช่วยอำนวยความสะดวก และต้อนรับผู้มาติดต่อ/ผู้รับบริการด้วยการให้คำแนะนำ ข้อมูล หรือการบริการด้วยอัธยาศัยที่ดี เพื่อให้ผู้มาติดต่อ/ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ
6. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก
7. จัดทำและอัปเดตบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน
8. จัดวางหนังสือและสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ไว้ให้ผู้มาติดต่อ/ผู้รับบริการได้อ่าน
9. ดำเนินการและสนับสนุนกิจกรรมประเพณีและวันสำคัญต่างๆ ของ อบก.
.
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Ms Office (Word, Excel, Power point) ระดับใช้งานได้
3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี
4. มีทักษะในการสื่อสารได้ดี
5. สามารถอ่านและสรุปสาระสำคัญของหนังสือได้
.
เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565 เท่านั้น
.
ศึกษารายละเอียดของตำแหน่งงาน : https://bit.ly/3Jv1EDS
ดาวน์โหลดใบสมัคร (ไฟล์ Word) : https://bit.ly/3CC4btf
.
📌ส่งใบสมัครและสอบถามข้อมูลที่ นางสาวศิริพรรณ อุบลธชาติ Email : [email protected]
.
#ประกาศรับสมัครงาน #รับสมัครงาน #หางาน #รับสมัครพนักงาน #สมัครงาน

🌡️ สถานการณ์ข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก เดือนตุลาคม 2021 (พ.ศ. 2564)🔴 ตุลาคม 2021 (พ.ศ. 2564) : 14.88 °C🔴 ตุลาคม 2020 (พ....
01/03/2022

🌡️ สถานการณ์ข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก เดือนตุลาคม 2021 (พ.ศ. 2564)
🔴 ตุลาคม 2021 (พ.ศ. 2564) : 14.88 °C
🔴 ตุลาคม 2020 (พ.ศ. 2563) : 14.83 °C
➕ เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2020 (พ.ศ. 2563) อยู่ 0.05 °C
➕ เพิ่มขึ้นจากช่วงปีฐาน 1901-2000 (พ.ศ. 2444 - 2543) อยู่ 0.88 °C
** แหล่งข้อมูล: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), bit.ly/34w5HOI

*ก๊าซเรือนกระจกมีคุณสมบัติดูดกลืนพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่ให้สะท้อนกลับไปยังนอกโลก ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศมากขึ้น ย่อมส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้น*
#globaltemperature #globalwarming #temp

📍 สถานการณ์ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ (CO2)⚫ มกราคม 2022 (พ.ศ. 2565) : 418.19 ppm ⚫ มกราคม 2021 (พ...
01/03/2022

📍 สถานการณ์ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ (CO2)
⚫ มกราคม 2022 (พ.ศ. 2565) : 418.19 ppm
⚫ มกราคม 2021 (พ.ศ. 2564) : 415.52 ppm
➕ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2021 (พ.ศ. 2564) อยู่ 2.67 ppm
➕ เพิ่มขึ้นจากปีฐาน 1850 (พ.ศ. 2393) อยู่ 133.19 ppm
(ข้อมูลจากสถานีตรวจวัด Mauna Loa ณ รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา)

🗺️ สถานการณ์ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเฉลี่ยของโลก เดือนตุลาคม 2021 (พ.ศ. 2564)
⚫ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) : 413.86 ppm
🟤 ก๊าซมีเทน (CH4) : 1.9072 ppm
🔵 ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) : 0.3346 ppm
(ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอ้างอิงในเครือข่าย NOAA กระจายทั่วโลก)
** ppm คือ parts per million (หนึ่งส่วนในล้านส่วน)
แหล่งข้อมูล: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA),
bit.ly/2G0K3IT
#atmosphericCO2 #atmosphericCH4
#atmosphericN2O
#GHG

𝗟𝗶𝗰𝗵𝗲𝗻𝘀 ตกอยู่ในภาวะอันตราย ในความสามารถในการวิวัฒนาการเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ𝗟𝗶𝗰𝗵𝗲𝗻 คือ สาหร่ายที่อาศ...
01/03/2022

𝗟𝗶𝗰𝗵𝗲𝗻𝘀 ตกอยู่ในภาวะอันตราย ในความสามารถในการวิวัฒนาการเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

𝗟𝗶𝗰𝗵𝗲𝗻 คือ สาหร่ายที่อาศัยอยู่ร่วมกับเห็ดรา ภายใต้ความสัมพันธ์แบบ Symbiosis เป็น 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗲𝘀 ที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ของอากาศ และสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่ขึ้นอยู่ Lichen เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการอาศัยอยู่ร่วมกันของสาหร่ายและรา โดยราจะเป็นโครงสร้างเพื่อให้สาหร่ายเข้าไปอาศัย และสาหร่ายจะสร้างอาหารจากกระบวนการสังเคราะห์แสงแบ่งปันให้กับรา ซึ่งโดยปกติสิ่งที่เรามองเห็น Lichen จากภายนอก จะเป็นเนื้อเยื่อของรา โดยสาหร่ายจะเป็นเซลที่อาศัยอยู่ภายใน

Lichen มีการแพร่กระจายอยู่ทั่วโลกตั้งแต่ระบบนิเวศน์ แบบ tundras ในเขต Arctic จนถึงเปลือกไม้ในสวนหลังบ้านของเรา ซึ่งสิ่งมีชีวิตนี้ทำหน้าที่สร้างออกซิเจน และเป็นอาหารของสัตว์ป่า เช่น กวาง reindeer แต่จากการศึกษาวิจัยพบว่าเหล่า Lichen กำลังตกอยู่ในอันตรายจากข้อจำกัดในความสามารถในการปรับตัวต่อภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปอย่างช้าๆ ซึ่งกินเวลาเป็นล้านปี ซึ่งสาหร่ายเป็นพืชที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่กำลังดำเนินไปในขณะนี้

ในการศึกษานี้ เป็นความพยายามในการติดตามความเร็วการวิวัฒนาการของสาหร่าย เมื่อเทียบกับความเร็วของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

ทีมวิจัยได้ศึกษาสาหร่ายชนิด 𝘛𝘳𝘦𝘣𝘰𝘶𝘹𝘪𝘢 ที่มีอยู่ใน Lichen มากกว่า 7,000 ที่มีสาหร่ายชนิด 𝘛𝘳𝘦𝘣𝘰𝘶𝘹𝘪𝘢 อาศัยอยู่ ซึ่งนับว่าเป็นสาหร่ายที่เป็นองค์ประกอบของ Lichen ทั่วโลก ซึ่งหากอัตราการเกิดภาวะโลกร้อนเพิ่มขึ้นในอัตราที่เป็นอยู่ จะทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงกว่า สาหร่าย 𝘛𝘳𝘦𝘣𝘰𝘶𝘹𝘪𝘢 หลายชนิด และจะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของ Lichen ทั่วโลก ที่ผ่านมาภูมิอากาศของโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอด และ Lichen ก็สามารถวิวัฒนาการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้มาตลอด ด้วยความสามารถของการปรับตัวของสาหร่ายต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นคำถามต่อทีมวิจัยว่า 𝘛𝘳𝘦𝘣𝘰𝘶𝘹𝘪𝘢 จะสามารถวิวัฒนาการได้เร็วเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงในอัตราที่รวดเร็วกว่าปกติ
เพื่อที่จะเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของ DNA-based จากสาหร่ายต่างชนิดกันในยุคปัจจุบัน ร่วมกับเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของแต่ละชนิดร่วมด้วย พบว่าสาหร่ายที่พันธุกรรมใกล้เคียงกัน จะอยู่ในเขตภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมเหมือนกัน แต่สำหรับสาหร่ายที่มีพันธุกรรมแตกต่างกันจะมีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน
และที่สำคัญสาหร่ายใช้เวลายาวนานสำหรับตอบสนองต่อภาวะทางภูมิอากาศ เพื่อที่จะประเมินห้วงระยะเวลาของวิวัฒนาการที่สาหร่าย ทีมนักวิจัยใช้วิธีสร้าง ผังครอบครัว (family trees) เพื่อแสดงความเกี่ยวพันกันทางพันธุกรรมของสาหร่ายแต่ละชนิด และประมาณการอายุของสายพันธ์ุจากข้อมูลการศึกษาก่อนหน้า โดยหัวหน้าทีมวิจัย ได้อธิบายว่า
"𝘞𝘦 𝘭𝘢𝘤𝘬 𝘢𝘯𝘺 𝘶𝘴𝘦𝘧𝘶𝘭 𝘧𝘰𝘴𝘴𝘪𝘭𝘴 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘨𝘳𝘰𝘶𝘱, 𝘴𝘰 𝘸𝘦 𝘩𝘢𝘥 𝘵𝘰 𝘶𝘴𝘦 𝘢𝘨𝘦 𝘦𝘴𝘵𝘪𝘮𝘢𝘵𝘦𝘴 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘨𝘳𝘰𝘶𝘱 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘰𝘶𝘴 𝘴𝘵𝘶𝘥𝘺 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘪𝘯𝘤𝘭𝘶𝘥𝘦𝘥 𝘴𝘰𝘮𝘦 𝘱𝘭𝘢𝘯𝘵 𝘢𝘯𝘥 𝘢𝘭𝘨𝘢𝘭 𝘧𝘰𝘴𝘴𝘪𝘭𝘴 𝘵𝘰 𝘵𝘪𝘮𝘦𝘴𝘤𝘢𝘭𝘦 𝘢 𝘣𝘪𝘨𝘨𝘦𝘳 𝘨𝘳𝘰𝘶𝘱 (𝘱𝘭𝘢𝘯𝘵𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘨𝘳𝘦𝘦𝘯 𝘢𝘭𝘨𝘢𝘦) 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘪𝘯𝘤𝘭𝘶𝘥𝘦𝘴 𝘛𝘳𝘦𝘣𝘰𝘶𝘹𝘪𝘢,"

ซึ่งภายหลังการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่มากมายแล้ว พบว่าสาหร่าย 𝘛𝘳𝘦𝘣𝘰𝘶𝘹𝘪𝘢 อาจต้องใช้เวลาถึง แสนปี หรืออาจจะถึงล้านปี เพื่อปรับตัวต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง แต่ยังไม่อาจสรุปได้ว่า Lichen กว่า 7,000 ชนิดที่มี 𝘛𝘳𝘦𝘣𝘰𝘶𝘹𝘪𝘢 อาศัยอยู่นั้นจะสูญพันธุ์ไป แต่กำลังมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในความสัมพันธ์ระหว่างราและสาหร่าย เพราะเมื่อสาหร่ายไดด้รับผลกระทบ รา เองก็จะต้องปรับตัวครั้งใหญ่เช่นกันเพื่อที่จะสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ใหม่เพื่อการอยู่รอดต่อไป
อย่างไรก็ตาม การสูญเสีย Lichens อาจส่งผลที่เลวร้ายต่อระบบนิเวศน์ เพราะ Lichens เป็นพืชที่ปกคลุมพื้นที่ผิวโลกราว 7% โดยมีบทบาทใน Hydrology ของระบบนิเวศน์ โดยการช่วยรักษาความชื้น และยังมีบทบาทสำคัญในวัฎจักรคาร์บอนและไนโตรเจน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอาหารสัตว์ และสัตว์บางชนิดใช้ทำรังอีกด้วย
เอกสารอ้างอิง : 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗣𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝗻𝘀 𝗼𝗳 𝗖𝗹𝗶𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰 𝗡𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗗𝗶𝘃𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗶𝗻 𝗧𝗿𝗲𝗯𝗼𝘂𝘅𝗶𝗮—𝗔 𝗖𝗹𝗮𝗱𝗲 𝗼𝗳 𝗟𝗶𝗰𝗵𝗲𝗻-𝗙𝗼𝗿𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗔𝗹𝗴𝗮𝗲 https://bit.ly/3Ma0pfo

ที่มา: https://bit.ly/3hlVjyC

ที่อยู่

120 Ratthaprasasanabhakti Building, 9th Fl. The Government Complex Commemorating His Majesty, Chaeng Wattana Road, Laksi
Bangkok
10210

ข้อมูลทั่วไป

เพจศูนย์ข้อมูลข่าวสารก๊าซเรือนกระจก เป็นกลางทางการเมือง​ เราเสนอข่าวสารและส่งเสริมด้านการจัดการ​ก๊าซเรือนกระจก รวมถึงการพัฒนา​คุณภาพ​สิ่งแวดล้อม ดังนั้นแอดมิน ขอสงวนสิทธิ์​การลบ​ ข้อความที่ชี้นำทางการเมือง​ หรือส่งเสริมให้เกิดความเกลียดชัง​ทางแนวคิดด้านการเมือง​ เชื้อชาติ​ ศาสนา​ และพระมหากษัตริย์

เบอร์โทรศัพท์

+66 2 141 9790

เว็บไซต์

http://www.tgo.or.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์ข้อมูลก๊าซเรือนกระจก:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📣📣📣[ข่าวประชาสัมพันธ์]📣📣📣 ประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนหนองบัวลำภู เรื่อง การสรรหาผู้อำนวยการวิทยาลัยหนองบัวลำภู ตั้งแต่วันที่ 7 - 25 มีนาคม 2565 (ในวันและเวลาราชการ) ติดตามรายละเอียดได้ทาง.... https://bit.ly/35rzdIA
งานสัมมนา “กลยุทธ์ธุรกิจ สู่ถนนสาย Carbon Neutrality / Net Zero : โอกาสและความท้าทายด้วยฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน” โดยงานสัมมนาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงทิศทางการดำเนินงานของภาคธุรกิจ เพื่อสอดคล้องกับเป้าหมาย Carbon Neutrality / Net Zero ของประเทศ . เหมาะสำหรับ สมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (TCNN) . วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.30 น. สามารถรับชม Facebook Live Streaming : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน (http://bit.ly/3paiKg5) . ลงทะเบียน : https://bit.ly/3KqX22n (ร่วมงาน Onsite รับจำนวนจำกัด 30 ท่านเท่านั้น!!) ติดตามรายละเอียดได้ที่ Event Facebook : https://bit.ly/3ss8vIM หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: คุณชัญญาภัค วัฒนจินดา Email : [email protected]
อีก 3 วันเท่านั้น - งานสัมมนา “กลยุทธ์ธุรกิจ สู่ถนนสาย Carbon Neutrality / Net Zero : โอกาสและความท้าทายด้วยฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน” วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.30 น. สามารถรับชม Facebook Live Streaming : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน (http://bit.ly/3paiKg5) . เพื่อให้ทราบถึงทิศทางการดำเนินงานของภาคธุรกิจ เพื่อสอดคล้องกับเป้าหมาย Carbon Neutrality / Net Zero ของประเทศ . เหมาะสำหรับ สมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (TCNN) . ลงทะเบียน : https://bit.ly/3KqX22n ติดตามรายละเอียดได้ที่ Event Facebook : https://bit.ly/3ss8vIM หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: คุณชัญญาภัค วัฒนจินดา Email : [email protected] . ถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆ จาก TGO อย่าลืมกด Like Fan Page TGO ด้วยนะ
“กาฬสินธุ์” จังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์มากที่สุดจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีพื้นที่ประมาณ 6,947 ตารางกิโลเมตร เป็นแหล่งอารยธรรมเก่าแก่ และแหล่งโบราณคดีจากยุคไดโนเสาร์ จากหลักฐานทางโบราณคดีบ่งบอกว่าเคยเป็นที่อยู่อาศัยของเผ่าละว้า ซึ่งมีความเจริญทางด้านอารยธรรมประมาณ 1,600 ปี . ทราบหรือไม่ว่า จังหวัดกาฬสินธุ์ จะมีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกปริมาณเท่าไหร่ ? . จากข้อมูล ในปีพ.ศ. 2561 พบว่าจังหวัดกาฬสินธุ์ มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด 36,560 ล้านบาท มีประชากรตามทะเบียนราษฎร์ 985,346 คน และมีประชากรทั้งหมด (รวมประชากรแฝง) 1,099,638 คน ซึ่งจากทุกกิจกรรมของกาฬสินธุ์ ก่อให้เกิดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1.81 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า (MtCO2eq) คิดเป็นการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 1.65 tCO2eq/คน คิดจากประชากรทั้งหมด โดยการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของจังหวัดกาฬสินธุ์ใน พ.ศ.2561 = 1,810,911 tCO2eq . และคาดการณ์ว่าในปี 2573 ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของกาฬสินธุ์ จะสูงถึง 2.4 MtCO2eq . จากการศึกษาข้อมูลของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) หรือ TGO ในโครงการพัฒนาแนวทางการรายงานข้อมูลก๊าซเรือนกระจก หากจังหวัดกาฬสินธุ์ มีการบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมจากมาตรการที่สำคัญ 3 กลุ่ม ได้แก่ การเกษตร การจัดการขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และวัสดุเหลือใช้ และการเพิ่มประสิทธิภาพพลังงาน . “กาฬสินธุ์” มีศักยภาพการลดก๊าซเรือนกระจก ได้ถึง 472,919 tCO2eq คิดเป็น 19.50% ภายใน ปี 2573 ________________________ #TGO #greenhousegas #ก๊าซเรือนกระจก #กาฬสินธุ์
📣ประกาศขยายเวลารับสมัครงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (สารบรรณ) จำนวน 1 อัตรา (สำนักบริหารและกำกับองค์กร) . ลักษณะงานที่รับผิดชอบ 1. ดำเนินการ รับ-ส่งเอกสารผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 2. แจ้งเวียนหนังสือภายในหน่วยงาน 3. นำส่งเอกสารไปรษณีย์ประจำวันของหน่วยงาน (ตรวจสอบ, ทำใบนำส่ง, จัดเก็บสำเนา) 4. บันทึกเลขไมล์การเดินทาง และตรวจสอบข้อมูลค่าผ่านทางพิเศษประจำวันของรถตู้ส่วนกลาง ลงในระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 5. ช่วยอำนวยความสะดวก และต้อนรับผู้มาติดต่อ/ผู้รับบริการด้วยการให้คำแนะนำ ข้อมูล หรือการบริการด้วยอัธยาศัยที่ดี เพื่อให้ผู้มาติดต่อ/ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ 6. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก 7. จัดทำและอัปเดตบอร์ดประชาสัมพันธ์ภายในหน่วยงาน 8. จัดวางหนังสือและสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ ไว้ให้ผู้มาติดต่อ/ผู้รับบริการได้อ่าน 9. ดำเนินการและสนับสนุนกิจกรรมประเพณีและวันสำคัญต่างๆ ของ อบก. . คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 1. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ประกาศณียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 2. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐาน เช่น Ms Office (Word, Excel, Power point) ระดับใช้งานได้ 3. มีมนุษยสัมพันธ์ดี 4. มีทักษะในการสื่อสารได้ดี 5. สามารถอ่านและสรุปสาระสำคัญของหนังสือได้ . เปิดรับสมัครถึงวันที่ 15 มีนาคม 2565 เท่านั้น . ศึกษารายละเอียดของตำแหน่งงาน : https://bit.ly/3Jv1EDS ดาวน์โหลดใบสมัคร (ไฟล์ Word) : https://bit.ly/3CC4btf . 📌ส่งใบสมัครและสอบถามข้อมูลที่ นางสาวศิริพรรณ อุบลธชาติ Email : [email protected] . #ประกาศรับสมัครงาน #รับสมัครงาน #หางาน #รับสมัครพนักงาน #สมัครงาน
🌡️ สถานการณ์ข้อมูลอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก เดือนตุลาคม 2021 (พ.ศ. 2564) 🔴 ตุลาคม 2021 (พ.ศ. 2564) : 14.88 °C 🔴 ตุลาคม 2020 (พ.ศ. 2563) : 14.83 °C ➕ เพิ่มขึ้นจากเดือนตุลาคม 2020 (พ.ศ. 2563) อยู่ 0.05 °C ➕ เพิ่มขึ้นจากช่วงปีฐาน 1901-2000 (พ.ศ. 2444 - 2543) อยู่ 0.88 °C ** แหล่งข้อมูล: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), bit.ly/34w5HOI *ก๊าซเรือนกระจกมีคุณสมบัติดูดกลืนพลังงานความร้อนจากดวงอาทิตย์ไม่ให้สะท้อนกลับไปยังนอกโลก ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศมากขึ้น ย่อมส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้น* #globaltemperature #globalwarming #temp
📍 สถานการณ์ความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในชั้นบรรยากาศ (CO2) ⚫ มกราคม 2022 (พ.ศ. 2565) : 418.19 ppm ⚫ มกราคม 2021 (พ.ศ. 2564) : 415.52 ppm ➕ เพิ่มขึ้นจากเดือนมกราคม 2021 (พ.ศ. 2564) อยู่ 2.67 ppm ➕ เพิ่มขึ้นจากปีฐาน 1850 (พ.ศ. 2393) อยู่ 133.19 ppm (ข้อมูลจากสถานีตรวจวัด Mauna Loa ณ รัฐฮาวาย สหรัฐอเมริกา) 🗺️ สถานการณ์ความเข้มข้นของก๊าซเรือนกระจกในชั้นบรรยากาศเฉลี่ยของโลก เดือนตุลาคม 2021 (พ.ศ. 2564) ⚫ ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) : 413.86 ppm 🟤 ก๊าซมีเทน (CH4) : 1.9072 ppm 🔵 ก๊าซไนตรัสออกไซด์ (N2O) : 0.3346 ppm (ข้อมูลจากสถานีตรวจวัดอ้างอิงในเครือข่าย NOAA กระจายทั่วโลก) ** ppm คือ parts per million (หนึ่งส่วนในล้านส่วน) แหล่งข้อมูล: National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), bit.ly/2G0K3IT #atmosphericCO2 #atmosphericCH4 #atmosphericN2O #GHG
𝗟𝗶𝗰𝗵𝗲𝗻𝘀 ตกอยู่ในภาวะอันตราย ในความสามารถในการวิวัฒนาการเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 𝗟𝗶𝗰𝗵𝗲𝗻 คือ สาหร่ายที่อาศัยอยู่ร่วมกับเห็ดรา ภายใต้ความสัมพันธ์แบบ Symbiosis เป็น 𝗶𝗱𝗲𝗻𝘁𝗶𝗳𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 𝘀𝗽𝗲𝗰𝗶𝗲𝘀 ที่แสดงถึงความบริสุทธิ์ของอากาศ และสิ่งแวดล้อมในบริเวณที่ขึ้นอยู่ Lichen เป็นสิ่งมีชีวิตที่เกิดจากการอาศัยอยู่ร่วมกันของสาหร่ายและรา โดยราจะเป็นโครงสร้างเพื่อให้สาหร่ายเข้าไปอาศัย และสาหร่ายจะสร้างอาหารจากกระบวนการสังเคราะห์แสงแบ่งปันให้กับรา ซึ่งโดยปกติสิ่งที่เรามองเห็น Lichen จากภายนอก จะเป็นเนื้อเยื่อของรา โดยสาหร่ายจะเป็นเซลที่อาศัยอยู่ภายใน Lichen มีการแพร่กระจายอยู่ทั่วโลกตั้งแต่ระบบนิเวศน์ แบบ tundras ในเขต Arctic จนถึงเปลือกไม้ในสวนหลังบ้านของเรา ซึ่งสิ่งมีชีวิตนี้ทำหน้าที่สร้างออกซิเจน และเป็นอาหารของสัตว์ป่า เช่น กวาง reindeer แต่จากการศึกษาวิจัยพบว่าเหล่า Lichen กำลังตกอยู่ในอันตรายจากข้อจำกัดในความสามารถในการปรับตัวต่อภูมิอากาศที่เปลี่ยนไปอย่างช้าๆ ซึ่งกินเวลาเป็นล้านปี ซึ่งสาหร่ายเป็นพืชที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกที่กำลังดำเนินไปในขณะนี้ ในการศึกษานี้ เป็นความพยายามในการติดตามความเร็วการวิวัฒนาการของสาหร่าย เมื่อเทียบกับความเร็วของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทีมวิจัยได้ศึกษาสาหร่ายชนิด 𝘛𝘳𝘦𝘣𝘰𝘶𝘹𝘪𝘢 ที่มีอยู่ใน Lichen มากกว่า 7,000 ที่มีสาหร่ายชนิด 𝘛𝘳𝘦𝘣𝘰𝘶𝘹𝘪𝘢 อาศัยอยู่ ซึ่งนับว่าเป็นสาหร่ายที่เป็นองค์ประกอบของ Lichen ทั่วโลก ซึ่งหากอัตราการเกิดภาวะโลกร้อนเพิ่มขึ้นในอัตราที่เป็นอยู่ จะทำให้โลกมีอุณหภูมิสูงกว่า สาหร่าย 𝘛𝘳𝘦𝘣𝘰𝘶𝘹𝘪𝘢 หลายชนิด และจะส่งผลต่อการดำรงชีวิตของ Lichen ทั่วโลก ที่ผ่านมาภูมิอากาศของโลกได้มีการเปลี่ยนแปลงมาตลอด และ Lichen ก็สามารถวิวัฒนาการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกได้มาตลอด ด้วยความสามารถของการปรับตัวของสาหร่ายต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งเป็นคำถามต่อทีมวิจัยว่า 𝘛𝘳𝘦𝘣𝘰𝘶𝘹𝘪𝘢 จะสามารถวิวัฒนาการได้เร็วเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงในอัตราที่รวดเร็วกว่าปกติ เพื่อที่จะเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของ DNA-based จากสาหร่ายต่างชนิดกันในยุคปัจจุบัน ร่วมกับเก็บข้อมูลสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของแต่ละชนิดร่วมด้วย พบว่าสาหร่ายที่พันธุกรรมใกล้เคียงกัน จะอยู่ในเขตภูมิอากาศและสภาพแวดล้อมเหมือนกัน แต่สำหรับสาหร่ายที่มีพันธุกรรมแตกต่างกันจะมีความทนทานต่อสภาพภูมิอากาศที่แตกต่างกัน และที่สำคัญสาหร่ายใช้เวลายาวนานสำหรับตอบสนองต่อภาวะทางภูมิอากาศ เพื่อที่จะประเมินห้วงระยะเวลาของวิวัฒนาการที่สาหร่าย ทีมนักวิจัยใช้วิธีสร้าง ผังครอบครัว (family trees) เพื่อแสดงความเกี่ยวพันกันทางพันธุกรรมของสาหร่ายแต่ละชนิด และประมาณการอายุของสายพันธ์ุจากข้อมูลการศึกษาก่อนหน้า โดยหัวหน้าทีมวิจัย ได้อธิบายว่า "𝘞𝘦 𝘭𝘢𝘤𝘬 𝘢𝘯𝘺 𝘶𝘴𝘦𝘧𝘶𝘭 𝘧𝘰𝘴𝘴𝘪𝘭𝘴 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘨𝘳𝘰𝘶𝘱, 𝘴𝘰 𝘸𝘦 𝘩𝘢𝘥 𝘵𝘰 𝘶𝘴𝘦 𝘢𝘨𝘦 𝘦𝘴𝘵𝘪𝘮𝘢𝘵𝘦𝘴 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘨𝘳𝘰𝘶𝘱 𝘧𝘳𝘰𝘮 𝘢 𝘱𝘳𝘦𝘷𝘪𝘰𝘶𝘴 𝘴𝘵𝘶𝘥𝘺 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘪𝘯𝘤𝘭𝘶𝘥𝘦𝘥 𝘴𝘰𝘮𝘦 𝘱𝘭𝘢𝘯𝘵 𝘢𝘯𝘥 𝘢𝘭𝘨𝘢𝘭 𝘧𝘰𝘴𝘴𝘪𝘭𝘴 𝘵𝘰 𝘵𝘪𝘮𝘦𝘴𝘤𝘢𝘭𝘦 𝘢 𝘣𝘪𝘨𝘨𝘦𝘳 𝘨𝘳𝘰𝘶𝘱 (𝘱𝘭𝘢𝘯𝘵𝘴 𝘢𝘯𝘥 𝘨𝘳𝘦𝘦𝘯 𝘢𝘭𝘨𝘢𝘦) 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘪𝘯𝘤𝘭𝘶𝘥𝘦𝘴 𝘛𝘳𝘦𝘣𝘰𝘶𝘹𝘪𝘢," ซึ่งภายหลังการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติที่มากมายแล้ว พบว่าสาหร่าย 𝘛𝘳𝘦𝘣𝘰𝘶𝘹𝘪𝘢 อาจต้องใช้เวลาถึง แสนปี หรืออาจจะถึงล้านปี เพื่อปรับตัวต่ออุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลง แต่ยังไม่อาจสรุปได้ว่า Lichen กว่า 7,000 ชนิดที่มี 𝘛𝘳𝘦𝘣𝘰𝘶𝘹𝘪𝘢 อาศัยอยู่นั้นจะสูญพันธุ์ไป แต่กำลังมุ่งไปสู่การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในความสัมพันธ์ระหว่างราและสาหร่าย เพราะเมื่อสาหร่ายไดด้รับผลกระทบ รา เองก็จะต้องปรับตัวครั้งใหญ่เช่นกันเพื่อที่จะสร้างรูปแบบความสัมพันธ์ใหม่เพื่อการอยู่รอดต่อไป อย่างไรก็ตาม การสูญเสีย Lichens อาจส่งผลที่เลวร้ายต่อระบบนิเวศน์ เพราะ Lichens เป็นพืชที่ปกคลุมพื้นที่ผิวโลกราว 7% โดยมีบทบาทใน Hydrology ของระบบนิเวศน์ โดยการช่วยรักษาความชื้น และยังมีบทบาทสำคัญในวัฎจักรคาร์บอนและไนโตรเจน นอกจากนี้ยังเป็นแหล่งอาหารสัตว์ และสัตว์บางชนิดใช้ทำรังอีกด้วย เอกสารอ้างอิง : 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗿𝗮𝘀𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗣𝗮𝘁𝘁𝗲𝗿𝗻𝘀 𝗼𝗳 𝗖𝗹𝗶𝗺𝗮𝘁𝗶𝗰 𝗡𝗶𝗰𝗵𝗲 𝗗𝗶𝘃𝗲𝗿𝗴𝗲𝗻𝗰𝗲 𝗶𝗻 𝗧𝗿𝗲𝗯𝗼𝘂𝘅𝗶𝗮—𝗔 𝗖𝗹𝗮𝗱𝗲 𝗼𝗳 𝗟𝗶𝗰𝗵𝗲𝗻-𝗙𝗼𝗿𝗺𝗶𝗻𝗴 𝗔𝗹𝗴𝗮𝗲 https://bit.ly/3Ma0pfo ที่มา: https://bit.ly/3hlVjyC
อีก 7 วันเท่านั้น - งานสัมมนา “กลยุทธ์ธุรกิจ สู่ถนนสาย Carbon Neutrality / Net Zero : โอกาสและความท้าทายด้วยฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เศรษฐกิจหมุนเวียน” วันที่ 7 มีนาคม 2565 เวลา 09.00-12.30 น. สามารถรับชม Facebook Live Streaming : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน (http://bit.ly/3paiKg5) . เพื่อให้ทราบถึงทิศทางการดำเนินงานของภาคธุรกิจ เพื่อสอดคล้องกับเป้าหมาย Carbon Neutrality / Net Zero ของประเทศ . เหมาะสำหรับ สมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย (TCNN) . ลงทะเบียน : https://bit.ly/3KqX22n ติดตามรายละเอียดได้ที่ Event Facebook : https://bit.ly/3ss8vIM หากมีข้อสงสัย ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่: คุณชัญญาภัค วัฒนจินดา Email : [email protected] . ถ้าไม่อยากพลาดกิจกรรมดีๆ จาก TGO อย่าลืมกด Like Fan Page TGO ด้วยนะ