สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ที่ปรึกษาเรื่องงบประมาณ

เปิดเหมือนปกติ

📢📢 วันที่ 17/12/64 เวลา 16.30 น. 🤵‍♂️นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ...
17/12/2021

📢📢 วันที่ 17/12/64 เวลา 16.30 น.
🤵‍♂️นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อกำหนดกรอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

👉👉โดยมีนางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักการคลัง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสำนักงาน ก.ก. เข้าร่วมประชุม

#สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 49 ปี(14ธ.ค.64) เวลา 07.00...
14/12/2021

#สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 49 ปี

(14ธ.ค.64) เวลา 07.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 150 รูป เนื่องในวันสถาปนา กทม. ครบรอบ 49 ปี

โดยมี นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร
🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️

เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 49 ปีกองวิเคราะห์งบประมาณ 5 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร  จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลฯ เพื...
14/12/2021

เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 49 ปี
กองวิเคราะห์งบประมาณ 5 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลฯ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานครที่ล่วงลับไปแล้ว วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ.วัดเทพธิดารามวรวิหาร ถนนมหาไชย สำราญราษฎร์

📢📢วันที่ 13/12/64 เวลา 09.00 น. 🤵‍♂️นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำน...
13/12/2021

📢📢วันที่ 13/12/64 เวลา 09.00 น.
🤵‍♂️นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 🤵‍♀️โดยมีนางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมเพิ่อมอบนโยบายและติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน🥳🥳🥳

📣📣 วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผ...
09/12/2021

📣📣 วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ พัฒนาการให้บริการเชิงรุกเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมตอบข้อซักถามกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ณ ห้องประชุมประชาชื่น ชั้น 7 สำนักงานเขตบางซื่อ
ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณ นายโกศล สุนทรพฤกษ์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ และอาหารว่างสำหรับจัดการประชุมฯมา ณ โอกาสนี้
🍂🍂🍂🍂🍂🍂

👉👉 วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มอบนางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม ร...
09/12/2021

👉👉 วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.
นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มอบนางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ พัฒนาการให้บริการเชิงรุกเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมตอบข้อซักถามกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ณ ห้องประชุมเสนีวงศ์ 1 ชั้น 5 สำนักงานเขตคันนายาว
🙇‍♀️🙇‍♀️ ทั้งนี้ขอขอบพระคุณ นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการเขตคันนายาว ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่สำหรับจัดการประชุมฯ และกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกที่อนุเคราะห์อาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมมา ณ โอกาสนี้ 🥳🥳

📣📣วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร และเ...
08/12/2021

📣📣วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น.
นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ พัฒนาการให้บริการเชิงรุกเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตวังทองหลาง
ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณ นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่สำหรับจัดการประชุมฯ และน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม มา ณ โอกาสนี้
🍂🍂🍂🍂🍂🍂

👉👉วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.🤵‍♂️นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร🤵‍♀️นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้...
08/12/2021

👉👉วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น.
🤵‍♂️นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
🤵‍♀️นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ พัฒนาการให้บริการเชิงรุกเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ทั้งนี้
🙇‍♀️🙇‍♀️ขอขอบพระคุณ ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่สำหรับจัดการประชุมฯ และอาหารว่าง อาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม มา ณ โอกาสนี้🥳🥳

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และคณะร่วมทอดผ้าป่าวัดพรห...
07/12/2021

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และคณะร่วมทอดผ้าป่าวัดพรหมสุวรรณสามัคคี ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564

03/12/2021
ประชุมซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2566

นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำงบประมาณ
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกทำการซักซ้อมเชิงรุกกับหน่วยรับงบประมาณ 6 กลุ่มเขต โดยมี นายธนกร ไชยศรี รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และนางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ ในวันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปัญญพัฒน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร

03/12/2021
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายธนกร ไชยศรี และนางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผ...
02/12/2021

วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายธนกร ไชยศรี และนางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานระบบงบประมาณ ผอ.กองวิเคราะห์งบประมาณ 1 และ ผอ.กองวิเคราะห์งบประมาณ4 กล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทและคำแนะนำแก่ข้าราชการใหม่ จำนวน 3 ราย ที่มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณ ณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

นายธนกร ไชยศรี รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นประธานการป...
29/11/2021

นายธนกร ไชยศรี รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานในส่วนราชการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (สำนักงานระบบงบประมาณ)

โดยมี นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
เมื่อวันจันทร์ ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00น.
ณ ห้องประชุมธนพัฒน์ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

วันที่ 26/11/64 กองวิเคราะห์งบประมาณ 3 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครร่วมกับสำนักงานเขตคลองสาน ตรวจสภาพคลองต้นไทรจากแม่น้ำเจ...
26/11/2021

วันที่ 26/11/64
กองวิเคราะห์งบประมาณ 3 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
ร่วมกับสำนักงานเขตคลองสาน ตรวจสภาพคลองต้นไทรจากแม่น้ำเจ้าพระยาถึงถนนกรุงธนบุรี ประกอบการวิเคราะห์งบประมาณ
ต่อไป เพื่อความสุขของ
ประชาชนและเป็นบริการ
ของกรุงเทพมหานคร

นายธนกร ไชยศรี รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นประธานการป...
24/11/2021

นายธนกร ไชยศรี รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานในส่วนราชการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (กองวิเคราะห์งบประมาณ3)

โดยมี นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
เมื่อวันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30น.
ณ ห้องประชุมธนพัฒน์ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

นายธนกร ไชยศรี รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นประธานการป...
23/11/2021

นายธนกร ไชยศรี รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานในส่วนราชการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (กองวิเคราะห์งบประมาณ5และกองวิเคราะห์งบประมาณ 6)

โดยมี นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.30น.
ณ ห้องประชุมธนพัฒน์ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

นายธนกร ไชยศรี รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นประธานการป...
22/11/2021

นายธนกร ไชยศรี รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฏิบัติงานในส่วนราชการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร (กองวิเคราะห์งบประมาณ2)

โดยมี นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม
เมื่อวันจันทร์ ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00น.
ณ ห้องประชุมธนพัฒน์ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
17/11/2021

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

นายธนกร ไชยศรีรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในกา...
10/11/2021

นายธนกร ไชยศรี
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุม
📣📣เพื่อมอบนโยบายและซักซ้อมแนวทางปฎิบัติงานในส่วนราชการ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร(สำนักงานเลขานุการ)
โดยมี นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 15.00 น. ณ ห้องประชุมธนพัฒน์ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
📢.................................📢

นายธนกร ไชยศรีรองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในกา...
10/11/2021

นายธนกร ไชยศรี
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุม
👉👉กำหนดหลักเกณฑ์ทั่วไปในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
โดยมี นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม
เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมธนพัฒน์ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
📢.................................📢

นายธนกร ไชยศรี รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประ...
04/11/2021

นายธนกร ไชยศรี รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมประชุมการประชุมสภากรุงเทพมหานคร สมัยประชุมสามัญ สมัยที่สี่ (ครั้งที่ 2) ประจำปีพุทธศักราช 2564 เมื่อวันพุธที่ 3 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องประชุมสภากรุงเทพมหานคร อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายธนกร ไชยศรี รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมผู้บริ...
02/11/2021

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.00 น. นายธนกร ไชยศรี รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1/2565 โดยมีคณะผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเข้าร่วมประชุมดังกล่าว ณ ห้องธนพัฒน์ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 9.45 น. นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประ...
11/10/2021

วันที่ 11 ตุลาคม 2564 เวลา 9.45 น. นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการประชุมซักซ้อมความเข้าใจการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ให้กับข้าราชการและบุคลากรจากส่วนราชการต่างๆ ณ ห้องประชุมธนพัฒน์ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายธนกร ไชยศรี และนางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู...
09/10/2021

วันที่ 8 ตุลาคม 2564 นายธนกร ไชยศรี และนางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหารสำนักงานระบบงบประมาณ กล่าวแสดงความยินดีพร้อมให้โอวาทและคำแนะนำแก่ข้าราชการใหม่ จำนวน 3 ราย ที่มารายงานตัวเพื่อปฏิบัติหน้าที่ ตำแหน่งนักวิเคราะห์งบประมาณ ณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

วันที่ 28 กันยายน 2564 เวลา 09.30 น. นายธนกร ไชยศรี และนางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร...
29/09/2021

วันที่ 28 กันยายน 2564
เวลา 09.30 น. นายธนกร ไชยศรี และนางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร พร้อมคณะเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เข้ารับการตรวจราชการจากคณะผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานคร (นางสาวอำภา นรนาถตระกูล และนายวิทยา เกียรติถกล) ตามประเด็นการตรวจราชการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ณ ห้องธนพัฒน์
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ร่วมกันจัดทำเล่มรายงานรายการที่ขออนุมัติเบิกเหลื่อมปี(กรณียังไม่ก่อหนี...
10/09/2021

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ร่วมกันจัดทำเล่มรายงานรายการที่ขออนุมัติเบิกเหลื่อมปี(กรณียังไม่ก่อหนี้ผูกพัน) งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ของหน่วยงานต่างๆ และมหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เพื่อเสนอต่อสภากรุงเทพมหานครพิจารณาให้ความเห็นชอบ

วันที่ 2 กันยายน 2564ผู้บริหารสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครพร้อมบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม ผู้อำน...
02/09/2021

วันที่ 2 กันยายน 2564
ผู้บริหารสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
พร้อมบุคลากร ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาว
กนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม
ผู้อำนวยการเขต
สำนักงานเขตบางกอกน้อย ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
🌺🌹💖🎉

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 🌺ขอแสดงความยินดี💖กับนางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม ผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตบางกอกน้อย ในโอกาสได้ร...
01/09/2021

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
🌺ขอแสดงความยินดี💖
กับนางสาวกนกวรรณ
เอี่ยมลิ้ม
ผู้อำนวยการเขต
สำนักงานเขตบางกอกน้อย ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 🎉

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
🌺ขอแสดงความยินดี💖
กับนางสาวกนกวรรณ
เอี่ยมลิ้ม
ผู้อำนวยการเขต
สำนักงานเขตบางกอกน้อย ในโอกาสได้รับการแต่งตั้ง
ดำรงตำแหน่ง
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 🎉

นายชนะพนธิ์ ศรีรัตนพัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจร่างข้อบัญญัติงบป...
17/07/2021

นายชนะพนธิ์ ศรีรัตนพัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร กล่าวเปิดการประชุมเพื่อ
ซักซ้อมความเข้าใจ
ร่างข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2565
โดยมี
นายธนกร ไชยศรี
รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครและ
นางวลัยพร รุ่งนิรันดร์พร
ผู้อำนวยการส่วนแผนงาน
และสารสนเทศงบประมาณ
เป็นผู้บรรยาย ให้หน่วยงานระดับสำนักและ
สำนักงานเขตทราบ
รายละเอียดที่ถูกต้อง
ตรงกันเนื่องจากกรุงเทพมหานคร
ใช้วิธีการงบประมาณแบบ
มุ่งเน้นผลงานเป็นครั้งแรก โดยผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์
แอปพลิเคชั่นไลน์ เมื่อวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2564
✌ไปพร้อมกัน ไปด้วยดี 💝

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายธนกร ไชยศรี รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการเขตบางแค พร้อ...
14/07/2021

วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายธนกร ไชยศรี รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และผู้อำนวยการเขตบางแค พร้อมเจ้าหน้าที่กองวิเคราะห์งบประมาณ 6 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงานเขตบางแค ออกตรวจสอบพื้นที่จัดตั้งศูนย์พักคอยผู้ป่วย (Community Isolation) ในชุมชน เพื่อประกอบการพิจารณาจัดสรรงบประมาณจัดหาวัสดุ ครุภัณฑ์ สำหรับใช้ในการดำเนินการของศูนย์ฯ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ร่วมกันจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณกรุงเทพมหานคร เสนอต่อสำนักงานเลขาสภา...
06/07/2021

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ร่วมกันจัดทำร่างข้อบัญญัติงบประมาณกรุงเทพมหานคร เสนอต่อสำนักงานเลขาสภากรุงเทพมหานคร

การตรวจราชการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.30น. ณ ห้องบุรีรมย์ ...
24/03/2021

การตรวจราชการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ประจำปี พ.ศ.2564 รอบที่ 1
ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 09.30น. ณ ห้องบุรีรมย์ กองงานผู้ตรวจราชการ ชั้น 5
คณะผู้ตรวจราชการประจำเขตตรวจราชการ 6 ด้านเศรษฐกิจการคลัง จำนวน 3 ท่าน ดังนี้
1.นางสาวอำภา นรนาถตระกูล ผู้ตรวจราชการกรุงเทพมหานครสูง
2.นายวิทยา เกียรรติถกล ผู้ตรวจราชการสูง
3.นายเจน วราหะ ผู้ตรวจราชการสูง

คณะผู้บริหารสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครและบุคลากร ขอขอบคุณ ผศ.นพ.พรชัย เดชานุวงษ์รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาล มหาวิทยา...
13/03/2021

คณะผู้บริหาร
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
และบุคลากร
ขอขอบคุณ ผศ.นพ.
พรชัย เดชานุวงษ์
รองคณบดี
คณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราชและ
ทีมงาน จัดอบรม
การสร้างเครือข่าย
การพัฒนา GREEN
เพื่อขับเคลื่อน GREEN COMMUNITY และ
ความรู้เรื่องการช่วย
ฟื้นคืนชีพ (CPR)
ในวันศุกร์ที่ 12 มีนาคม
2564 ณ ห้องประชุมชั้น 6
อาคารทีปังกรรัศมีโชติ
มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช

วันที่ 12/3/64 เวลา09.00 น. ถึงเวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 6 อาคารทีปังกรรัศมีโชติคณะแพทยศาสตร์วชิรพยาบาลมหาวิทยาลัยน...
12/03/2021

วันที่ 12/3/64 เวลา
09.00 น. ถึงเวลา
12.00 น. ณ ห้องประชุม
ชั้น 6 อาคาร
ทีปังกรรัศมีโชติ
คณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราชจัด
อบรมการสร้าง
เครือข่ายการพัฒนา
GREEN กับ
สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร
เพื่อขับเคลื่อน GREEN COMMUNITY และ
ความรู้เรื่องการช่วย
ฟื้นคืนชีพ (CPR)
# ขอขอบคุณ ผศ.นพ.
พรชัย เดชานุวงษ์
รองคณบดี
คณะแพทยศาสตร์
วชิรพยาบาล
มหาวิทยาลัย
นวมินทราธิราช
และทีมงาน
# ความรู้ที่
สามารถนำไป
ช่วยเหลือสังคม
และคนที่เรารัก

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการ "สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน Bangkok Green & Clean Hospita...
12/03/2021

สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครเข้าร่วมโครงการ "สร้างเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน Bangkok Green & Clean Hospital Plus และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน" เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 6 อาคารทีปังกรรัศมีโชติ มหาวิยาลัยนวมินทราธิราช

ที่อยู่

173 ถนนดินสอ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร
Bangkok
10200

เบอร์โทรศัพท์

2221214169

เว็บไซต์

http://www.bangkok.go.th/budget/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานครผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📢📢 วันที่ 17/12/64 เวลา 16.30 น. 🤵‍♂️นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อกำหนดกรอบการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 👉👉โดยมีนางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร และคณะกรรมการจากสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร สำนักการคลัง สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล และสำนักงาน ก.ก. เข้าร่วมประชุม
#สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบรอบ 49 ปี (14ธ.ค.64) เวลา 07.00 น. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ 150 รูป เนื่องในวันสถาปนา กทม. ครบรอบ 49 ปี โดยมี นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และเจ้าหน้าที่สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณลานคนเมือง ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร 🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️🧚‍♀️
เนื่องในวันสถาปนากรุงเทพมหานคร ครบ 49 ปี กองวิเคราะห์งบประมาณ 5 สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร จัดกิจกรรมบำเพ็ญกุศลฯ เพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับข้าราชการกรุงเทพมหานคร และบุคลากรกรุงเทพมหานครที่ล่วงลับไปแล้ว วันจันทร์ที่ 13 ธันวาคม 2564 ณ.วัดเทพธิดารามวรวิหาร ถนนมหาไชย สำราญราษฎร์
📢📢วันที่ 13/12/64 เวลา 09.00 น. 🤵‍♂️นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 🤵‍♀️โดยมีนางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และหัวหน้าส่วนราชการร่วมประชุมเพิ่อมอบนโยบายและติดตามความคืบหน้าของการดำเนินงาน🥳🥳🥳
📣📣 วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ พัฒนาการให้บริการเชิงรุกเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมตอบข้อซักถามกลุ่มเขตกรุงเทพเหนือ ณ ห้องประชุมประชาชื่น ชั้น 7 สำนักงานเขตบางซื่อ ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณ นายโกศล สุนทรพฤกษ์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อ ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่ และอาหารว่างสำหรับจัดการประชุมฯมา ณ โอกาสนี้ 🍂🍂🍂🍂🍂🍂
👉👉 วันที่ 9 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร มอบนางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ พัฒนาการให้บริการเชิงรุกเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 พร้อมตอบข้อซักถามกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออก ณ ห้องประชุมเสนีวงศ์ 1 ชั้น 5 สำนักงานเขตคันนายาว 🙇‍♀️🙇‍♀️ ทั้งนี้ขอขอบพระคุณ นายกรณิศ บัวจันทร์ ผู้อำนวยการเขตคันนายาว ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่สำหรับจัดการประชุมฯ และกลุ่มเขตกรุงเทพตะวันออกที่อนุเคราะห์อาหารว่าง สำหรับผู้เข้าร่วมประชุมมา ณ โอกาสนี้ 🥳🥳
📣📣วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ พัฒนาการให้บริการเชิงรุกเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กลุ่มเขตกรุงเทพกลาง ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตวังทองหลาง ทั้งนี้ ขอขอบพระคุณ นางสาวอัญชนา บุญสุยา ผู้อำนวยการเขตวังทองหลาง ที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่สำหรับจัดการประชุมฯ และน้ำดื่ม สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม มา ณ โอกาสนี้ 🍂🍂🍂🍂🍂🍂
👉👉วันที่ 7 ธันวาคม 2564 เวลา 09.00 น. 🤵‍♂️นายธนกร ไชยศรี ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร 🤵‍♀️นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณ พัฒนาการให้บริการเชิงรุกเพื่อซักซ้อมความเข้าใจในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 รับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ กลุ่มเขตกรุงเทพใต้ ณ ห้องประชุม มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ทั้งนี้ 🙇‍♀️🙇‍♀️ขอขอบพระคุณ ดร.วัลลภ สุวรรณดี อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต ประธานที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครที่ได้ให้ความอนุเคราะห์สถานที่สำหรับจัดการประชุมฯ และอาหารว่าง อาหารกลางวัน สำหรับผู้เข้าร่วมประชุม มา ณ โอกาสนี้🥳🥳
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และคณะร่วมทอดผ้าป่าวัดพรหมสุวรรณสามัคคี ถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2564
นางสุธาทิพย์ สนเอี่ยม รองปลัดกรุงเทพมหานคร เป็นประธานในการซักซ้อมความเข้าใจการจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ของนักวิเคราะห์งบประมาณ สำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกทำการซักซ้อมเชิงรุกกับหน่วยรับงบประมาณ 6 กลุ่มเขต โดยมี นายธนกร ไชยศรี รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร และนางสาวกนกวรรณ เอี่ยมลิ้ม รองผู้อำนวยการสำนักงบประมาณกรุงเทพมหานคร ให้การต้อนรับ ในวันพุธ ที่ 1 ธันวาคม 2564 เวลา 14.00 น. ณ ห้องปัญญพัฒน์ ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร