กศน.แขวงลุมพินี กศน.เขตปทุมว

กศน.แขวงลุมพินี กศน.เขตปทุมว กศน.แขวงลุมพินี จัดการศึกษาใน 2 ระดับ
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

กิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา กศน.
31/01/2017

กิจกรรมโครงการอบรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของนักศึกษา กศน.

การสร้างระเบียบด้านวัตถุนั้นทำง่าย แต่ที่ยากที่สุด คือการสร้างคนให้เป็นคนดี

Rattana Model Watpaprajao
30/01/2017

Rattana Model Watpaprajao

Rattana Model Watpaprajao
30/01/2017

Rattana Model Watpaprajao

จงหมั่นในการทำความดี เมื่อได้ทำดีบ่อยๆจิตใจก็น้อมไปในการทำความดี

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา กศน.
30/01/2017

โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม นักศึกษา กศน.

จงหมั่นในการทำความดี เมื่อได้ทำดีบ่อยๆจิตใจก็น้อมไปในการทำความดี

Rattana Model Watpaprajao
30/01/2017

Rattana Model Watpaprajao

จงหมั่นในการทำความดี เมื่อได้ทำดีบ่อยๆจิตใจก็น้อมไปในการทำความดี

กศน.แขวงลุมพินีร่วมกับชาวชุมชน ทำริบบิ้นเพื่อนำไปแจกให้กับประชาชน
19/10/2016

กศน.แขวงลุมพินีร่วมกับชาวชุมชน ทำริบบิ้น
เพื่อนำไปแจกให้กับประชาชน

กศน.แขวงลุมพินี กศน.เขตปทุมวัน
14/10/2016

กศน.แขวงลุมพินี กศน.เขตปทุมวัน

Timeline Photos
13/10/2016

Timeline Photos

แผนที่การเดินทางมาสมัครเรียน ครับ กศน.เขตปทุมวัน
30/09/2016

แผนที่การเดินทางมาสมัครเรียน ครับ กศน.เขตปทุมวัน

26/09/2016

#ประกาศรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคเรียนที่ 2/2559 เปิดรับตั้งแต่ วันที่ 1 - 31 ตุลาคม 2559 เปิดรับระดับ ประถม , ม.ต้น , ม.ปลาย
( หลักฐานการใช้สมัคร ดังนี้ )
1.ทะเบียนบ้าน 1 ใบ
2.บัตรประชาชน 1 ใบ
3.วุฒิเดิม 1 ใบ
4.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 2 รูป
5.ใบเปลี่ยนชื่อ ใบทะเบียนสมรส (ถ้ามี)
#หลักฐานทุกอย่างให้ถ่ายเอกสารมาเท่านั้น
สมัครได้กับ กศน.เขตปทุมวัน
เบอร์โทร 02-2141717

กศน.แขวงลุมพินีจัดโครงการดิจิทัลชุมชน
11/09/2016

กศน.แขวงลุมพินีจัดโครงการดิจิทัลชุมชน

กศน.แขวงลุมพินีเข้าร่วมส่งนักศึกษาประกวดโครงงาน
11/09/2016

กศน.แขวงลุมพินีเข้าร่วมส่งนักศึกษาประกวดโครงงาน

อบรมค่านิยม12ประการ
27/08/2016

อบรมค่านิยม12ประการ

อบรมค่านิยม12ประการ
26/08/2016

อบรมค่านิยม12ประการ

วิชาชีพอาหารว่าง
05/08/2016

วิชาชีพอาหารว่าง

วิชาชีพช่างปูน
05/08/2016

วิชาชีพช่างปูน

ศส.ปชต เขตปทุมวัน และนักศึกษา  กศน. เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนพี่นองชาวไทยไปลงประชามติ ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559
04/08/2016

ศส.ปชต เขตปทุมวัน และนักศึกษา กศน. เข้าร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์เชิญชวนพี่นองชาวไทยไปลงประชามติ
ในวันที่ 7 สิงหาคม 2559

วิชาอาหาร
02/08/2016

วิชาอาหาร

กิจกรรมกีฬาสี
02/08/2016

กิจกรรมกีฬาสี

วิชาการทำกระเป๋า Handmade
02/08/2016

วิชาการทำกระเป๋า Handmade

วิชาเบเกอร์รี่
02/08/2016

วิชาเบเกอร์รี่

ศส.ปชต ปทุมวัน สาขา 2 โดยร่วมกันเดินรณรงค์เชิญชวนร่วมกันออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงของตนเอง
02/08/2016

ศส.ปชต ปทุมวัน สาขา 2 โดยร่วมกันเดินรณรงค์เชิญชวนร่วมกันออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงของตนเอง

กศน.แขวงลุมพินีเข้าร่วม กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2559(ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา)#ครูบาอาจารย์เป็นผู้มีคุณยิ่ง #เป็น...
19/06/2016

กศน.แขวงลุมพินีเข้าร่วม กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2559
(ปาเจราจริยา โหนติ คุณุตตรานุสาสกา)
#ครูบาอาจารย์เป็นผู้มีคุณยิ่ง #เป็นผู้พร่ำสอนศิลปวิทยา

เปิดป้ายศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงแขวงลุมพินี
13/06/2016

เปิดป้ายศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงแขวงลุมพินี

Echo English
12/06/2016

Echo English

กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน
09/06/2016

กิจกรรมบ้านหนังสือชุมชน

..ครูและนักศึกษา กศน.แขวงลุมพินี ร่วมกันจัดบอร์ดนิทรรศการ ... #เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี 9 มิถ...
05/06/2016

..ครูและนักศึกษา กศน.แขวงลุมพินี ร่วมกันจัดบอร์ดนิทรรศการ ... #เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ70ปี

9 มิถุนายน 2559

ผอ.ยุวนิตย ประสงค์สุข นิเทศการสอนอาชีพ ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ กศน.แขวงลุมพินี
29/05/2016

ผอ.ยุวนิตย ประสงค์สุข นิเทศการสอนอาชีพ ชุมชนพัฒนาบ่อนไก่ กศน.แขวงลุมพินี

ผอ.ยุวนิตย ประสงค์สุข และหัวหน้า กศน.แขวงลุมพินี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อหารือการเปิดป้ายเศรษฐกิจพอเพียงของแข...
29/05/2016

ผอ.ยุวนิตย ประสงค์สุข และหัวหน้า กศน.แขวงลุมพินี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการชุมชน เพื่อหารือการเปิดป้ายเศรษฐกิจพอเพียงของแขวงลุมพินี

เข้าร่วมการประชุม คณะทำงาน ศส.ปชต. สาขา2 เขตปทุมวัน เพื่อหารือแนวทางการทำงานของคณะกรรมการ (ผู้รับผิดชอบ กศน.แขวงลุมพินี)
22/05/2016

เข้าร่วมการประชุม คณะทำงาน ศส.ปชต. สาขา2 เขตปทุมวัน
เพื่อหารือแนวทางการทำงานของคณะกรรมการ
(ผู้รับผิดชอบ กศน.แขวงลุมพินี)

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น และมัธยมมศึกษาตอนปลาย กศน.แขวงลุมพินี ณ โรงเรียนปลูกจิต
22/05/2016

จัดกิจกรรมการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
และมัธยมมศึกษาตอนปลาย กศน.แขวงลุมพินี ณ โรงเรียนปลูกจิต

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญ ของพุทธศาสนาสากลวันวิสาขบูชาเป็นวันคล้าย #วันประสูติ #ตรัสรู้ และ #ปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า โด...
20/05/2016

วันวิสาขบูชา เป็นวันสำคัญ ของพุทธศาสนาสากล
วันวิสาขบูชาเป็นวันคล้าย #วันประสูติ #ตรัสรู้ และ #ปรินิพพาน ของพระพุทธเจ้า โดยได้เกิดเหตุการณ์ตรงกับ วันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 พุทธศาสนิกชนจึงเรียกการบูชาในวันนี้ว่า วิสาขบูชา หรือ การบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ ถูกกำหนดให้เป็นวันสำคัญของโลก มีการจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมกันทั่วโลก

ผอ.ยุวนิตย ประสงค์สุข ได้มอบหมายให้ หน.แขวงลุมพินี อ.จินตนา ด้วงชอุ่ม จัดกิจกรรมโครงการให้ด้านการทำปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ในชุ...
15/05/2016

ผอ.ยุวนิตย ประสงค์สุข ได้มอบหมายให้ หน.แขวงลุมพินี อ.จินตนา ด้วงชอุ่ม จัดกิจกรรมโครงการให้ด้านการทำปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ในชุมชนเคหะชุมชนพัฒนาบ่อนไก่

#กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษา 1/2559 โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลบางประกอก 9
09/05/2016

#กิจกรรมตรวจสุขภาพนักศึกษา 1/2559 โดยได้รับความร่วมมือจากโรงพยาบาลบางประกอก 9

#กิจกรรมปฐมนิเทศ 1/2559 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ทหาร และตำรวจ
09/05/2016

#กิจกรรมปฐมนิเทศ 1/2559 โดยได้รับความร่วมมือจากคณะกรรมการสถานศึกษา ทหาร และตำรวจ

ที่อยู่

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน
Bangkok
10330

เบอร์โทรศัพท์

02-2141717

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กศน.แขวงลุมพินี กศน.เขตปทุมวผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอนุญาตประชาสัมพันธ์การศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษาคับ
เปิดรับยังครับ