สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์

สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ภาพกิจกรรม ข่าวประชาสัมพันธ์
(5)

เปิดเหมือนปกติ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉นายอดุลเดช  สุจริตกุล กับทีมงานกำลังปฏิบัติงานถ่ายทอดเสี...
10/05/2021

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉

นายอดุลเดช สุจริตกุล กับทีมงานกำลังปฏิบัติงานถ่ายทอดเสียงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉

นายอดุลเดช สุจริตกุล กับทีมงานกำลังปฏิบัติงานถ่ายทอดเสียงทางวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

10/05/2021

"๑๐ พฤษภาคม วันพืชมงคล"

พระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ
กำหนดจัดขึ้นในเดือน ๖ ของทุกปี เป็นช่วงที่เหมาะสมในการเริ่มต้นการทำนา เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับเกษตรกร

วันพืชมงคล มี ๒ พระราชพิธี
๑.พระราชพิธีพืชมงคล เป็นพิธีสงฆ์ จะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม
๒.พระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพิธีพราหมณ์จะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง
*****แต่เนื่องด้วยช่วงเวลานี้มีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-๑๙ จึงงดการประกอบพระราชพิธี ณ ท้องสนามหลวง*****

Cr.ฝ่ายเทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉การจัดงานนิทรรศการ กสช.เมื่อปี ๒๕๒๔ ณ กรมประชาสัมพันธ์
09/05/2021

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉

การจัดงานนิทรรศการ กสช.เมื่อปี ๒๕๒๔ ณ กรมประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉

การจัดงานนิทรรศการ กสช.เมื่อปี ๒๕๒๔ ณ กรมประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉เจ้าหน้าที่ กปส.กำลังตัดข่าวและบทความจากหนังสือพิมพ์เพื่...
08/05/2021

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉

เจ้าหน้าที่ กปส.กำลังตัดข่าวและบทความจากหนังสือพิมพ์เพื่อทำรายงานสรุปความคิดเห็นและวิเคราะห์ข่าว

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉

เจ้าหน้าที่ กปส.กำลังตัดข่าวและบทความจากหนังสือพิมพ์เพื่อทำรายงานสรุปความคิดเห็นและวิเคราะห์ข่าว

รู้หรือไม่ ?ไทย จะเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปคในปี 2565 ซึ่งจะรับไม้ต่อจากประเทศนิวซีแลนด์ มาทำความรู้จัก APEC เตรียมพร้อมการเ...
07/05/2021

รู้หรือไม่ ?ไทย จะเป็นเจ้าภาพประชุมเอเปคในปี 2565 ซึ่งจะรับไม้ต่อจากประเทศนิวซีแลนด์ มาทำความรู้จัก APEC เตรียมพร้อมการเป็นเจ้าภาพที่ดีกันเถอะ

#APEC2022Thailand

วันนี้ (7 พ.ค. 64) ศบค. ปรับการแถลงข่าวใหม่ จากเดิม 11.30 น. มาเป็น 12.30 น. แต่ไม่ว่าจะแถลงเวลาใด ภาพที่เห็นคือ ทุกคนต่...
07/05/2021

วันนี้ (7 พ.ค. 64) ศบค. ปรับการแถลงข่าวใหม่ จากเดิม 11.30 น. มาเป็น 12.30 น. แต่ไม่ว่าจะแถลงเวลาใด ภาพที่เห็นคือ ทุกคนต่างตั้งใจ มุ่งมั่น เตรียมข้อมูลกันอย่างเต็มที่

ก่อนออกอากาศ ตั้งแต่เช้า ทีมงานของ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) พญ.พรรณประภา ยงศ์ตระกูล ผู้ช่วยโฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 (ศบค.) และ นายณัฐภานุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศและรองโฆษกกระทรวงการต่างประเทศ นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักโฆษก และพิธีกร Producer จาก NBT ประชุมประเด็นกันก่อน

ขอให้กำลังใจทีมงานสร้างการรับรู้ ที่ปักหลักทำงานที่นี่มาตั้งแต่ เดือนมีนาคม 2563

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉เจ้าหน้าที่จากกองงาน กบว.กำลังเซ็นเซอร์โฆษณา
07/05/2021

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉
เจ้าหน้าที่จากกองงาน กบว.กำลังเซ็นเซอร์โฆษณา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉
เจ้าหน้าที่จากกองงาน กบว.กำลังเซ็นเซอร์โฆษณา

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉คณะอาจารย์ และนักศึกษาโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาส...
06/05/2021

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉

คณะอาจารย์ และนักศึกษาโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
สำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางฝึกภาคสนามและเยี่ยมเยียนพี่น้องตามหมู่บ้านทุรกันดาร และชายแดน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉

คณะอาจารย์ และนักศึกษาโรงเรียนการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์
สำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางฝึกภาคสนามและเยี่ยมเยียนพี่น้องตามหมู่บ้านทุรกันดาร และชายแดน

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ฝ่ายอ...
05/05/2021

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ฝ่ายอำนวยการ" ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉

ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ฝ่ายอำนวยการ" ฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉โรงเรียนการประชาสัมพันธ์เปิดหลักสูตรอบรมหลักสูตรแรก คือ ...
04/05/2021

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉

โรงเรียนการประชาสัมพันธ์เปิดหลักสูตรอบรมหลักสูตรแรก คือ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ฝ่ายอำนวยการรุ่นปฐมฤกษ์ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานจึงถือว่าวันที่ ๒๐ ตุลาคม ของทุกปีเป็น วันสถาปนาโรงเรียนการประชาสัมพันธ์

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เปิดหลักสูตร รุ่นปฐมฤกษ์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉

โรงเรียนการประชาสัมพันธ์เปิดหลักสูตรอบรมหลักสูตรแรก คือ หลักสูตรเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ฝ่ายอำนวยการรุ่นปฐมฤกษ์ในวันที่ ๒๐ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๐๔ โดยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตรีเป็นประธานจึงถือว่าวันที่ ๒๐ ตุลาคม ของทุกปีเป็น วันสถาปนาโรงเรียนการประชาสัมพันธ์

จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เปิดหลักสูตร รุ่นปฐมฤกษ์

04/05/2021

"๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล"

วันฉัตรมงคล ตรงกับวันที่ ๔ พฤษภาคม วันสำคัญอีกวันหนึ่งของไทย เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี

Cr.ฝ่ายเทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

03/05/2021

"๔ พฤษภาคม วันฉัตรมงคล"

วันฉัตรมงคล เป็นวันที่รำลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก เป็นพระมหากษัตริย์ รัชกาลที่ ๑๐ แห่งราชวงศ์จักรี และราชอาณาจักรไทย ของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว หลังจากเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยราชสมบัติ ต่อจากพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๙ ดำรงพระอิสริยยศเป็น "พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" ในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ พระราชพิธีฉัตรมงคลจัดขึ้นทุกวันที่ ๕ พฤษภาคม เพราะทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ และทางราชการถือเป็นวันหยุดตามประเพณีวันหนึ่งของประเทศไทย

ต่อมาในวันที่ ๑๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๐ หลังจากรัชกาลที่ ๙ เสด็จสวรรคต ทางรัฐบาลที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เป็นนายกรัฐมนตรี ได้ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษายกเลิกวันนี้ลง เนื่องจากวันฉัตรมงคลถูกกำหนดวันขึ้นตามวันบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้นในวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

และในปีถัดไปถือว่าวันนี้เป็นวันฉัตรมงคล
คณะรัฐมนตรี ได้มีมติกำหนดให้วันที่ ๔ พฤษภาคมของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล โดยพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้มีพระปฐมบรมราชโองการ ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ว่า "เราจะสืบสาน รักษา และต่อยอด และครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไป" ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ ๔ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้

ที่มาของข้อมูล :
๑.วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี."ฉัตรมงคล", th.wikipedia.org/wiki, ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓
http://xn--d5c.kapok.com/"วันฉัตรมงคล", https://hilight.kapook.com/view/๑๘๘๑๒๒, ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓

03/05/2021

"วันนี้วันพระ" ตรงกับวันอังคารที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ แรม ๘ ค่ำ เดือน ๖ ปีฉลู

Cr.ฝ่ายเทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

วันฉัตรมงคลเป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไท...
03/05/2021

วันฉัตรมงคล
เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงมีพระราชดำริว่า วันที่พระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกนั้น เป็นมหามงคลสมัยซึ่งประเทศทั้งปวงที่มีพระเจ้าแผ่นดินย่อมนับถือวันนั้นเป็นวันนักขัตฤกษ์มงคลกาล แต่ในกรุงสยามมิได้มีการนักขัตฤกษ์อันใด ครั้งนี้วันบรมราชาภิเษกของพระองค์ ตรงกับสมัยที่เจ้าพนักงานได้สมโภชเครื่องราชูปโภคแต่เดิมมา ควรที่จะมีการสมโภชพระมหาเศวตฉัตรให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติ จึงได้ทรงพระราชดำริจัดการพระราชกุศล พระราชทานชื่อว่า ฉัตรมงคล นี้ขึ้น

ในรัชกาลพระบาทสมเด็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ พระราชพิธีฉัตรมงคลจัดขึ้นทุกวันที่ ๕ พฤษภาคม เพราะทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ และทางราชการถือเป็นวันหยุดตามประเพณีวันหนึ่งของประเทศไทย

ต่อมาในรัชกาลที่ ๑๐ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้นในวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และในปีถัดไปจึงถือให้วันที่ ๔ พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล ทางราชการถือเป็นวันหยุดตามประเพณีวันหนึ่งของประเทศไทย

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ ๔ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้

ขอบคุณข้อมูล : กระทรวงวัฒนธรรม

วันฉัตรมงคล
เป็นวันที่ระลึกในการครบรอบปีที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับพระบรมราชาภิเษกเป็นพระมหากษัตริย์แห่งประเทศไทยโดยสมบูรณ์ตามโบราณราชประเพณี

พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๔ ทรงมีพระราชดำริว่า วันที่พระองค์ได้เสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติบรมราชาภิเษกนั้น เป็นมหามงคลสมัยซึ่งประเทศทั้งปวงที่มีพระเจ้าแผ่นดินย่อมนับถือวันนั้นเป็นวันนักขัตฤกษ์มงคลกาล แต่ในกรุงสยามมิได้มีการนักขัตฤกษ์อันใด ครั้งนี้วันบรมราชาภิเษกของพระองค์ ตรงกับสมัยที่เจ้าพนักงานได้สมโภชเครื่องราชูปโภคแต่เดิมมา ควรที่จะมีการสมโภชพระมหาเศวตฉัตรให้เป็นสวัสดิมงคลแก่ราชสมบัติ จึงได้ทรงพระราชดำริจัดการพระราชกุศล พระราชทานชื่อว่า ฉัตรมงคล นี้ขึ้น

ในรัชกาลพระบาทสมเด็พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ พระราชพิธีฉัตรมงคลจัดขึ้นทุกวันที่ ๕ พฤษภาคม เพราะทรงประกอบพระราชพิธีบรมราชาภิเษกเมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๔๙๓ และทางราชการถือเป็นวันหยุดตามประเพณีวันหนึ่งของประเทศไทย

ต่อมาในรัชกาลที่ ๑๐ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้ตั้งการพระราชพิธีนี้ขึ้นในวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยพระราชพิธีบรมราชาภิเษกอย่างเป็นทางการจัดขึ้นในวันที่ ๔ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ และในปีถัดไปจึงถือให้วันที่ ๔ พฤษภาคม เป็นวันฉัตรมงคล ทางราชการถือเป็นวันหยุดตามประเพณีวันหนึ่งของประเทศไทย

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พสกนิกรชาวไทยจึงได้ถือเอาวันที่ ๔ พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันฉัตรมงคล เพื่อน้อมรำลึกถึงวันสำคัญนี้

ขอบคุณข้อมูล : กระทรวงวัฒนธรรม

ทรงพระเจริญ เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๔ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าท...
03/05/2021

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๔

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์

ทรงพระเจริญ
เนื่องในโอกาสวันฉัตรมงคล พุทธศักราช ๒๕๖๔

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ ร่วมภาคภูมิใจไปกับชาวกรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔🎈🎉🎁https://drive.go...
03/05/2021

รายงานประจำปี ๒๕๖๓ ร่วมภาคภูมิใจไปกับชาวกรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔🎈🎉🎁

https://drive.google.com/drive/folders/1hCSgZUfQnVrixjGFuYt27qecLkIOl7NF

กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเนื่องใน "วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ 88" ในรูปแบบ New Normalนางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบ...
03/05/2021

กรมประชาสัมพันธ์ จัดกิจกรรมเนื่องใน "วันครบรอบวันคล้ายวันสถาปนา ปีที่ 88" ในรูปแบบ New Normal

นางพิชญา เมืองเนาว์ รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ และ นางทัศนีย์ ผลชานิโก รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ นำคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมสักการะพระพรหม พระอินทร์ พระบรมสารีริกธาตุ พระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 5 พระบรมรูปหล่อ รัชกาลที่ 9 และพระบรมฉายาลักษณ์ รัชกาลที่ 10 รวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ภายในบริเวณกรมประชาสัมพันธ์ ภายใต้แนวคิด New Normal เพื่อให้การจัดกิจกรรมเป็นไปอย่างปลอดภัย ร่วมกันระมัดระวังตนเองและคนรอบข้างในสถานการณ์ปัจจุบัน ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.09 น. ณ กรมประชาสัมพันธ์

03/05/2021

"รอบรั้ว กปส."

ภาพบรรยากาศงานวันสถาปนากรมประชาสัมพันธ์ ครบรอบปีที่ ๘๘ วันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ณ กรมประชาสัมพันธ์

Cr.ฝ่ายเทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉กรมประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์นโยบายและผลงานให้...
03/05/2021

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉

กรมประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์นโยบายและผลงานให้รัฐบาลในขณะนั้นยังขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในงานประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์จึงได้ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีจัดตั้ง โรงเรียนการประชาสัมพันธ์ ใน พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ สมัยนั้นคือ พลเอกสุรจิต จารุเศรนี

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉

กรมประชาสัมพันธ์ ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์นโยบายและผลงานให้รัฐบาลในขณะนั้นยังขาดบุคลากรผู้เชี่ยวชาญในงานประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์จึงได้ขออนุมัติคณะรัฐมนตรีจัดตั้ง โรงเรียนการประชาสัมพันธ์ ใน พ.ศ. ๒๕๐๑ โดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ สมัยนั้นคือ พลเอกสุรจิต จารุเศรนี

03/05/2021

"ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์"

03/05/2021

"๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ ครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์"

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉อาคารหลังแรกของกรมประชาสัมพันธ์ที่ออกแบบเพื่อการประชาสัม...
02/05/2021

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉

อาคารหลังแรกของกรมประชาสัมพันธ์ที่ออกแบบเพื่อการประชาสัมพันธ์โดยนายพิชัย วาสนาส่ง ตั้งอยู่ถนนราชดำเนินสร้างแทนที่อาคารห้างแบดแมนฯ พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้ซื้อที่ดินและอาคารจากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นเงิน ๒,๖๔๐,๔๐๐ บาท เพื่อรื้อและสร้างอาคารใหม่หลังนี้
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เปิดอาคารเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๐๖

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉

อาคารหลังแรกของกรมประชาสัมพันธ์ที่ออกแบบเพื่อการประชาสัมพันธ์โดยนายพิชัย วาสนาส่ง ตั้งอยู่ถนนราชดำเนินสร้างแทนที่อาคารห้างแบดแมนฯ พ.ศ. ๒๕๐๔ ได้ซื้อที่ดินและอาคารจากทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นเงิน ๒,๖๔๐,๔๐๐ บาท เพื่อรื้อและสร้างอาคารใหม่หลังนี้
จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ เปิดอาคารเมื่อวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๐๖

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉การแสดงการส่ง  "วิทยุโทรภาพ"  ในห้องประชุมกรมประชาสัมพัน...
01/05/2021

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉

การแสดงการส่ง "วิทยุโทรภาพ" ในห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อปี ๒๔๙๗ "สมชาย มาลาเจริญ" ทำหน้าที่ช่างกล้องถ่ายการแสดงบนเวทีออก "มอนิเตอร์" ให้ประชาชนชม "ตาทิพย์" ของคนไทย

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉

การแสดงการส่ง "วิทยุโทรภาพ" ในห้องประชุมกรมประชาสัมพันธ์ เมื่อปี ๒๔๙๗ "สมชาย มาลาเจริญ" ทำหน้าที่ช่างกล้องถ่ายการแสดงบนเวทีออก "มอนิเตอร์" ให้ประชาชนชม "ตาทิพย์" ของคนไทย

30/04/2021

"๑ พฤษภาคม วันแรงงานแห่งชาติ"

วันแรงงานในประเทศไทยถูกกล่าวถึงครั้งแรกในปี พ.ศ. ๒๔๗๕ ซึ่งตรงกับสมัยจอมพล ป.พิบูลสงครามเป็นนายกรัฐมนตรี ในรัชสมัยรัชกาลที่ ๘ และรัฐบาลได้รับรองวันที่ ๑ พฤษภาคม เป็นวันกรรมกรแห่งชาติในปี พ.ศ. ๒๔๙๙ และได้เปลี่ยนชื่อเป็นวันแรงงานในปี พ.ศ. ๒๕๐๐

ในยุคแรกของวันแรงงานนั้น ลูกจ้างยังไม่ได้หยุดงานในวันที่ ๑ พฤษภาคมนี้ด้วยและใช้เวลาถึง ๑๗ ปี จึงได้ประกาศเป็นวันหยุดให้แรงงานได้มีช่วงเวลาเฉลิมฉลองวันแรงงานในปี พ.ศ. ๒๕๑๗ เนื่องจากวันแรงงาน ๑ พฤษภาคมของทุกปี มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ใกล้เคียงกันคือวันพืชมงคล แรงงานที่มีครอบครัวเป็นเกษตรกรจึงมักใช้โอกาสนี้เดินทางกลับต่างจังหวัดเพื่อเริ่มฤดูกาลหว่านไถ ถือเป็นฤกษ์มงคลในการเพาะปลูกรอรับน้ำฝนในช่วงเดือนพฤษภาคม - มิถุนายน

Cr.ฝ่ายเทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

ทรงพระเจริญ๑  พฤษภาคมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกสมรสด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราช...
30/04/2021

ทรงพระเจริญ
๑ พฤษภาคม
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกสมรส

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์

ทรงพระเจริญ
๑ พฤษภาคม
เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันบรมราชาภิเษกสมรส

ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉๑๐ สิงหาคม ๒๔๘๕ นายไพโรจน์ ชัยนาม อธิบดีกรมโฆษณาการ แสดง...
30/04/2021

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉

๑๐ สิงหาคม ๒๔๘๕ นายไพโรจน์ ชัยนาม อธิบดีกรมโฆษณาการ แสดงปาฐกถาอบรมนักเรียนไทยที่เดินทางกลับจากฟิลิปปินส์ ณ กรมโฆษณาการ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉

๑๐ สิงหาคม ๒๔๘๕ นายไพโรจน์ ชัยนาม อธิบดีกรมโฆษณาการ แสดงปาฐกถาอบรมนักเรียนไทยที่เดินทางกลับจากฟิลิปปินส์ ณ กรมโฆษณาการ

🎁🌈🎉ร่วมเฉลิมฉลอง 88 ปี กรมประชาสัมพันธ์ 3 พฤษภาคม 2564ด้วยการใช้รูป PROFILE ที่ติดตราสัญลักษณ์ PRD88 และร่วมกันส่งมอบควา...
30/04/2021

🎁🌈🎉ร่วมเฉลิมฉลอง 88 ปี กรมประชาสัมพันธ์ 3 พฤษภาคม 2564
ด้วยการใช้รูป PROFILE ที่ติดตราสัญลักษณ์ PRD88 และร่วมกันส่งมอบความรู้สึกดี ๆ ด้วยการ์ดอวยพรออนไลน์!! ได้ที่ https://forms.gle/FjBfgmHQn53Sgrjb6

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉๙ ธันวาคม ๒๔๘๒  ร้อยเอกเขียน, ธีมากร (หัวโต๊ะ) หัวหน้าแผ...
29/04/2021

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉

๙ ธันวาคม ๒๔๘๒ ร้อยเอกเขียน, ธีมากร (หัวโต๊ะ) หัวหน้าแผนกทะเบียนวิทยุ กองทะเบียนและช่างวิทยุ กรมโฆษณาการ ร่วมรับประทานอาหารกับคณะกรรมการกรมโฆษณาการ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉

๙ ธันวาคม ๒๔๘๒ ร้อยเอกเขียน, ธีมากร (หัวโต๊ะ) หัวหน้าแผนกทะเบียนวิทยุ กองทะเบียนและช่างวิทยุ กรมโฆษณาการ ร่วมรับประทานอาหารกับคณะกรรมการกรมโฆษณาการ

29/04/2021

"๒๙ เมษายน วันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร"

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระราชหัตถเลขาขนานพระนามว่า "พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ" เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๘ และพระราชทานเสมาอักษรพระปรมาภิไธย ภ.ป.ร.ทองคำ ส่วนพระนามของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชตินั้น พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงพระมหากรุณาธิคุณอธิบายพระนามของพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ ว่า "ผู้ทำประทีปคือปัญญาให้สว่างกระจ่างแจ้ง, ผู้ทำเกาะคือที่พึ่งให้รุ่งเรืองโชติช่วง"

Cr.ฝ่ายเทคโนโลยีภาพเคลื่อนไหว ส่วนสื่อประชาสัมพันธ์ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉ปี ๒๔๘๒ จัดตั้งวงดนตรีสากลประเภทแจ๊ส ประจำสถานีวิทยุกระจ...
28/04/2021

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉

ปี ๒๔๘๒ จัดตั้งวงดนตรีสากลประเภทแจ๊ส ประจำสถานีวิทยุกระจายเสียง เอื้อ สุนทรสนาน เป็นหัวหน้าวง ในสมัย พ.ต.วิลาศ โอสถานนท์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโฆษณาการ

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการเฉลิมฉลองครบรอบ ๘๘ ปี กรมประชาสัมพันธ์🎉🎉🎉

ปี ๒๔๘๒ จัดตั้งวงดนตรีสากลประเภทแจ๊ส ประจำสถานีวิทยุกระจายเสียง เอื้อ สุนทรสนาน เป็นหัวหน้าวง ในสมัย พ.ต.วิลาศ โอสถานนท์ ดำรงตำแหน่งอธิบดีกรมโฆษณาการ

ทรงพระเจริญ ๒๙ เมษายนเนื่องในวันวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิ...
28/04/2021

ทรงพระเจริญ
๒๙ เมษายน
เนื่องในวันวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์

ทรงพระเจริญ
๒๙ เมษายน
เนื่องในวันวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า ผู้บริหาร ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ กรมประชาสัมพันธ์

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย วอนคนไทยสุขภาพดี ช่วยบริจาคโลหิตอย่างเร่งด่วน ชี้สถานการณ์การระบาด COVID -19 ระลอกใ...
27/04/2021

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย วอนคนไทยสุขภาพดี ช่วยบริจาคโลหิตอย่างเร่งด่วน ชี้สถานการณ์การระบาด COVID -19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมากอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ทำให้โลหิตขาดแคลนหนัก วิกฤติทั่วประเทศ

#สภากาชาดไทย #บริจาคโลหิต #COVID19

ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย วอนคนไทยสุขภาพดี ช่วยบริจาคโลหิตอย่างเร่งด่วน ชี้สถานการณ์การระบาด COVID -19 ระลอกใหม่ ส่งผลกระทบผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมากอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน ทำให้โลหิตขาดแคลนหนัก วิกฤติทั่วประเทศ

#สภากาชาดไทย #บริจาคโลหิต #COVID19

ที่อยู่

ชั้น๖ อาคารกรมประชาสัมพันธ์ เลขที่ ๙ ซ.อารีสัมพันธ์ ถ.พระราม ๖ แขวงสามเส
Bangkok
๑๔๐๐

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

026182323

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักพัฒนาการประชาสัมพันธ์ ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ฝบห #สพปxปฐมนิเทศ
สคป. #สพปxปฐมนิเทศ
สกส. #สพปxปฐมนิเทศ
#สพปxปฐมนิเทศ กลุ่มที่5
#สพปxปฐมนิเทศ
#สปฉxปฐมนิเทศ
กพฉ #สพปxปฐมนิเทศ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้ที่ต้องการก้าวสู่นักประชาสัมพันธ์ยุคใหม่ค่ะ เปิดรับสมัครแล้ว !! "หลักสูตร Digital Public Relation 4.0 ปั้นนักประชาสัมพันธ์ออนไลน์มืออาชีพ" พบกูรูผู้เชี่ยวชาญ ที่จะมาชี้ทางให้ท่านขับเคลื่อนขุมพลังเครือข่ายแห่งการประชาสัมพันธ์ ด้วย Social Media : Facebook / Twitter / [email protected] / Instagram / YouTube / Website SEO กับคอร์สอบรมเข้มข้นทั้งเนื้อหาและปฎิบัติ พร้อมรับวุฒิบัตรจาก PMG Academy รับจำนวนจำกัดเพียง 60 ที่นั่งเท่านั้น สำรองที่นั่งโทร.082 472 0044
อยากทราบชื่อผู้กำกับภาพงานพระราชพิธีมากครับ ไร้ฝีืมือจริงๆ ภาพที่ควรได้เห็นก็ไม่ได้เห็น มีประสพการณ์ทำงานแค่ไหนครับ งานสำคัญมากขนาดนี้ ทำไมปล่อยคนทำงานไม่เป็นมาทำ ผิดหวังมากๆครับ