Armyland สำนักงานส่งเสริมการท่อง

Armyland สำนักงานส่งเสริมการท่อง สนุกสนาน ท้าทาย คุ้มค่า และ ปลอดภัย ท่องเที่ยวไทย ไปกับArmyLand

เปิดเหมือนปกติ

วันที่ 4 ม.ค. 2565 ณ ห้องประชุม สง.ทท.ทบ.วันแรกของการทำงานในปี พ.ศ.2565 พล.ท.ชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์ ผอ.สง.ทท.ทบ.ประชุมกำ...
04/01/2022

วันที่ 4 ม.ค. 2565 ณ ห้องประชุม สง.ทท.ทบ.
วันแรกของการทำงานในปี พ.ศ.2565

พล.ท.ชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์ ผอ.สง.ทท.ทบ.
ประชุมกำลังพลเพื่อวางแผนงานในส่วนของปี 2565 และเร่งดำเนินการร่างแผนยุทธศาสตร์ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวในเขตทหาร กองทัพบก พ.ศ.2565 - 2568

เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาให้สอดคล้องกับรัฐบาล ในการเปิดการท่องเที่ยวสีขาวภายใต้โมเดล BCG และติดตามงานในส่วนที่ผ่านมา เร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จ

ก่อนการประชุม กำลังพล สง.ทท.ทบ. ได้ทำการตรวจหาเชื้อโควิด19 โดยวิธี ATR ทุกนาย( ผลเป็นลบ) ภายใต้มาตรการ ศบค. อย่างเคร่งคัด
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

เจ้าฟ้าฯ ทหารม้า “เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ” ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารบก ทรงเป็นประธาน งานวันทหาร ที่ศูนย์การทหารม้า ค่...
04/01/2022

เจ้าฟ้าฯ ทหารม้า “เจ้าฟ้าหญิงสิริวัณณวรีฯ”
ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารบก
ทรงเป็นประธาน งานวันทหาร ที่ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร 🇹🇭

พันเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบทหารบก พระยศ พันเอกหญิง ทรงเป็นประธาน งานวันทหารม้า 4 มค. ที่ ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร สระบุรี
โดยพระองค์ เสด็จฯด้วยพระองค์เอง ทุกปี
พันเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงดำรงตำแหน่ง อาจารย์หัวหน้าแผนก โรงเรียนทหารม้า ศูนย์การทหารม้า โดย ทรงปฏิบัติหน้าที่ ครูสอนขี่ม้า และ การดูแล ม้า และ มีคอกม้าทรง ที่ พล.ม.2รอ. ทรงเคยเป็นนักกีฬาขึ่ม้า
และ ทรง ทำโครงการ “บ้านพักม้าชรา” ในพระอุปถัมภ์ ที่ ปากช่อง นครราชสีมา เพื่อดูแล ม้า ที่ปลดเกษียณ แล้วด้วย

Cr.ภาพ : Royal Stable Unit of Thailand / Wassana Nanuam

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสว...
04/01/2022

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ มกราคม ๒๕๖๕
เครดิท : page สืบสาน รักษา ต่อยอด

#สืบสานรักษาต่อยอด
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

สำนักพระราชวัง ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๕ ผ่านระบบออนไลน์ ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ระหว่างวันที่ ๗ - ๙ มกราคม ๒๕๖๕
เครดิท : page สืบสาน รักษา ต่อยอด

#สืบสานรักษาต่อยอด
#รักประเทศไทย
#เราภาคภูมิใจเมืองไทยนี้ดี
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

Photos from การท่องเที่ยว รร.จปร.'s post
03/01/2022

Photos from การท่องเที่ยว รร.จปร.'s post

สนามกอล์ฟ มทบ.33 (ลานนา) มีโปรโมทชั่น ต้อนรับปีใหม่ดีๆนำเสนอจ้า!!🏌‍♂️#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland
02/01/2022

สนามกอล์ฟ มทบ.33 (ลานนา) มีโปรโมทชั่น ต้อนรับปีใหม่ดีๆนำเสนอจ้า!!🏌‍♂️
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center's post
01/01/2022

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center's post

01/01/2022
31/12/2021

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานพรปีใหม่ และบัตรพระราชทานพรปีใหม่ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๕ แก่ปวงชนชาวไทย

วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔ เวลา ๒๐.๐๐ น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำรัสอำนวยพรเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ แก่ประชาชนชาวไทย ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต ความว่า

“... บัดนี้ ถึงวาระจะขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นโอกาสอันดีที่เราควรระลึกถึงกัน และอำนวยพรแก่กันด้วยความหวังดี ให้มีความสุข ความเจริญ และความสำเร็จในสิ่งที่พึงประสงค์

คนเราทุกคนย่อมปรารถนาความสุข ความเจริญ ความสุข ความเจริญ ของแต่ละบุคคล กับความสุข ความเจริญ ของชาติบ้านเมืองนั้น เป็นสิ่งที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้ หากเกิดปัญหาอุปสรรคหรือโรคภัยไข้เจ็บใดๆ เข้ามาแผ้วพาน เราทุกคนย่อมจะต้องร่วมมือกันด้วยความรัก สามัคคี ความอดทน และความเข้าใจปัญหา จะพาให้เราผ่านพ้นอุปสรรคทั้งหลาย

ทั้งนี้ ความสำเร็จเกิดจากการที่เรามิได้เพียงแต่คำนึงถึงความสุข ความเจริญ ของแต่ละบุคคล แต่ยังคำนึงถึงความสุข ความเจริญของบ้านเมือง เราจึงสามารถร่วมมือกันผ่านพ้นอุปสรรคและโรคภัยไข้เจ็บต่างๆ นานาได้อย่างสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี

ขออำนาจแห่งคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือ พร้อมด้วยพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร จงคุ้มครองรักษาท่านให้มีสุขภาพแข็งแรง ปลอดพ้นจากโรคภัยไข้เจ็บ และภยันตรายทั้งหลายทั้งปวง พร้อมมีกำลังใจ มีความเข้มแข็ง สมบูรณ์ด้วยสติปัญญาที่จะดำรงตนในทางที่ดีที่เจริญ ซึ่งจะนำความสุขมาให้ทั้งตนเองและส่วนรวมตลอดไป ...”

สวัสดีปีใหม่2565 ขออวยพรให้ทุกท่านจงประสบความสำเร็จในทุกๆ สิ่ง ในปีใหม่นี้ คิดสิ่งใดขอให้สมความปราถนา❤ #ท่องเที่ยวไทยไปก...
31/12/2021

สวัสดีปีใหม่2565 ขออวยพร
ให้ทุกท่านจงประสบความสำเร็จ
ในทุกๆ สิ่ง ในปีใหม่นี้ คิดสิ่งใดขอให้สมความปราถนา❤
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

สวัสดีปีใหม่2565 ขออวยพร
ให้ทุกท่านจงประสบความสำเร็จ
ในทุกๆ สิ่ง ในปีใหม่นี้ คิดสิ่งใดขอให้สมความปราถนา❤
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

ข่าวประชาสัมพันธ์เมื่อ 29 ธ.ค.64 เวลา 1000 (ที่ผ่านมา) พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รอง มทภ.3(2) ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน...
30/12/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์
เมื่อ 29 ธ.ค.64 เวลา 1000 (ที่ผ่านมา)
พล.ต.ถนัดพล โกศัยเสวี รอง มทภ.3(2) ได้ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานประจำจุดบริการประชาชน ของ มทบ.33 ที่ตั้งอยู่ บริเวณ ด้านหน้า ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพคนงาน ภาค 3 ปากทางเข้าอ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า ในการบริการช่วยเหลือประชาชน ซึ่งถนนเลียบคลองชลประทานสายนี้มีผู้สัญจรใช้รถใช้ถนนจำนวนมากในห้วงเทศกาลปีใหม่ โดย ผบ.มทบ.33 ,นายก อบต.ดอนแก้ว ,ผู้แทน ปภ.จว.ช.ม. ร่วมให้การต้อนรับ ทั้งนี้ รอง มทภ.3 ได้มอบ อาหารว่างและเครื่องดื่มชูกำลัง ให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำจุดบริการประชาชนดังกล่าว
#กองทัพภาคที่3
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

“เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”WE WILL NOT LEAVE ANYONE BEHIND.เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เมื่อยามเรามา เรามาด้วยกัน เมื่อย...
30/12/2021

“เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
WE WILL NOT LEAVE ANYONE BEHIND.

เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เมื่อยามเรามา
เรามาด้วยกัน เมื่อยามเรากลับ เราก็กลับด้วยกัน

📣 เพราะเราคือ ทหารอาชีพ คือทหารที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีทั้งด้านจิตใจและวิญญาณเพื่อรับใช้ชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละอดทนเป็นที่ตั้งและพร้อมเสมอที่จะยอมพลีชีวิต เลือดเนื้อเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอน

📌 ทหาร ทุกคนต้องตระหนักและสำนึกเสมอว่าอาชีพของตนนั้นเป็นอาชีพที่ไม่ได้ทำงานเพื่อเงิน ทหารไม่ใช่มนุษย์เงินเดือน

✅ ทหารนั้นทำงานโดยเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเป็นเดิมพัน ต้องเสี่ยงเป็น เสี่ยงตายเพื่อชาติเพื่อประชาชน โดยไม่หวัง อามิสสินจ้างความผูกพันเป็นส่วนตัว กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นทหารทั้งกายและใจ

#iamsoldiers
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

“เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง”
WE WILL NOT LEAVE ANYONE BEHIND.

เราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เมื่อยามเรามา
เรามาด้วยกัน เมื่อยามเรากลับ เราก็กลับด้วยกัน

📣 เพราะเราคือ ทหารอาชีพ คือทหารที่ได้รับการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีทั้งด้านจิตใจและวิญญาณเพื่อรับใช้ชาติด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีความเสียสละอดทนเป็นที่ตั้งและพร้อมเสมอที่จะยอมพลีชีวิต เลือดเนื้อเพื่อชาติเพื่อแผ่นดินอันเป็นบ้านเกิดเมืองนอน

📌 ทหาร ทุกคนต้องตระหนักและสำนึกเสมอว่าอาชีพของตนนั้นเป็นอาชีพที่ไม่ได้ทำงานเพื่อเงิน ทหารไม่ใช่มนุษย์เงินเดือน

✅ ทหารนั้นทำงานโดยเสียสละเลือดเนื้อและชีวิตเป็นเดิมพัน ต้องเสี่ยงเป็น เสี่ยงตายเพื่อชาติเพื่อประชาชน โดยไม่หวัง อามิสสินจ้างความผูกพันเป็นส่วนตัว กล่าวอีกนัยหนึ่งคือ เป็นทหารทั้งกายและใจ

#iamsoldiers

วันที่ 29 ธ.ค.64 ณ ห้องประชุม กร.ทบ.ผบ.ทบ.ได้กรุณามอบหมายให้ สง.ทท.ทบ. จัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 เนื...
29/12/2021

วันที่ 29 ธ.ค.64 ณ ห้องประชุม กร.ทบ.
ผบ.ทบ.ได้กรุณามอบหมายให้ สง.ทท.ทบ. จัดทำสารคดีเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10

เนื่องในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 70 พรรษา ในวันที่ 28 ธ.ค.65 ณ "อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง" อ.ด่านซ้าย จ.เลย

โดยมี พล.ท.ชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์ ผอ.สง.ทท.ทบ.เป็นประธานในการประชุม มีผู้แทนเข้าร่วมการประชุม มีดังนี้ยก.ทบ.,กร.ทบ.,สปช.ทบ.,ศปส.ทบ. และ ศปสท.,ศปก.ทบ. และผู้แทนร่วมประชุมทางออนไลน์ ทภ2, ทภ3,มทบ.28 ททบ.5 สรุปประชุมหารือจัดทำสารคดี เพื่อเผยแพร่สารคดีทางสื่อต่างๆในโอกาสที่เหมาะสม ต่อไป
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

good morning bright wednesday 🥰#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland
28/12/2021

good morning bright wednesday 🥰
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

"ไม่มีท่าน ไม่มีเรา ไม่มีเงา ไม่มีแผ่นดิน"๒๘ ธันวาคม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland
28/12/2021

"ไม่มีท่าน ไม่มีเรา ไม่มีเงา ไม่มีแผ่นดิน"
๒๘ ธันวาคม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

"ไม่มีท่าน ไม่มีเรา ไม่มีเงา ไม่มีแผ่นดิน"
๒๘ ธันวาคม วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center's post
28/12/2021

Photos from ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพบก Army PR Center's post

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม สง.ทท.ทบ.พล.ท.ชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์ ผอ.สง.ทท.ทบ.ประชุมกำลังพลใน สง.ทท.ทบ. ประจำส...
27/12/2021

วันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ.2565 ณ ห้องประชุม สง.ทท.ทบ.
พล.ท.ชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์ ผอ.สง.ทท.ทบ.
ประชุมกำลังพลใน สง.ทท.ทบ. ประจำสัปดาห์และเป็นการประชุม ในสัปดาห์สุดท้ายของการทำงานในปีพุทธศักราช 2564 เพื่อสรุปผลการปฏิบัติงานต้นปีที่ผ่านมา
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

" ONE STOP SERVICE คลิ๊กเดียวจบครบทุกการสอบ ”        -เมื่อ 24 ธ.ค.64 ร้อย.ฝรพ.1 จัดชุด ชป.กร. ลงพื้นที่ประชาสัม...
27/12/2021

" ONE STOP SERVICE คลิ๊กเดียวจบครบทุกการสอบ ”
-เมื่อ 24 ธ.ค.64 ร้อย.ฝรพ.1 จัดชุด ชป.กร.
ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์การรับสมัครทหารกองประจำการ แบบระบบออนไลน์ (กรณีพิเศษ) และการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าปฏิบัติงานในกองทัพบก ประจำปี 2565 ผ่านระบบสมัครสอบออนไลน์ ทบ. (RTA Recruitment System) " ONE STOP 5-6SERVICE คลิ้กเดียวจบ ครบทุกการสอบ" ให้กับอาจารย์และนักเรียน ระดับมัธยมศึกษาปีที่5-6 ร.ร.ป่าเด็งวิทยา ต.ป่าเด็ง อ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี และประชาชนที่สนใจในพื้นที่
โดยทางคณะครูอาจารย์ นักเรียน และประชาชนที่สนใจ มีความเข้าใจ รับรู้ข้อมูล ข่าวสาร และวิธีการรับสมัครแบบออนไลน์ ในการเข้ารับราชการในกองทัพบกเป็นอย่างดี พร้อมจะขยายผลประชาสัมพันธ์ให้กับเพื่อนญาติ ชุมชนใกล้เคียง ตลอดจนผู้ที่สนใจได้รับรู้ทราบข้อมูล ข่าวสารต่อไป
#กองร้อยฝึกการรบพิเศษที่1
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

Photos from น้ำเงินเข้ม's post
25/12/2021

Photos from น้ำเงินเข้ม's post

Photos from กองพันสัตว์ต่าง(ค่ายตากสิน)'s post
25/12/2021

Photos from กองพันสัตว์ต่าง(ค่ายตากสิน)'s post

25/12/2021

Army Land ท่องเที่ยว ทบ.เตรียมสร้าง“อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง” สถานที่สำคัญประวัติศาสตร์​ พระวีรกรรม “ในหลวง ร.10”

พลโท ชาญวิทย์ อรรถธีระพงษ์
ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก (ทท.ทบ.) กล่าวว่า เตรียมส่งเสริมการท่องเที่ยว ในพื้นที่ทหาร ที่เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ สำคัญทางทหาร และเปี่ยมคุณค่าทางจิตใจ ที่“อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง” ตำบล กกสะทอน อำเภอด่านซ้าย จ.เลย

ซึ่งเป็นสถานที่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เคยเสด็จฯร่วมปฏิบัติการทางทหาร ในการปกป้องประชาชน จากภัยคุกคาม

ซึ่ง พลเอกณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ. เพิ่งไปเยี่ยมกำลังพลมา และสั่งการให้ ทท.ทบ. ส่งเสริมให้มีการท่องเที่ยว ให้มากขึ้น

“ในฐานะทหาร การที่พระองค์ ทรงมาร่วมปฏิบัติการทางทหาร กับกำลังพล ทหาร ถือเป็นขวัญกำลังใจ อย่างที่สุด” พลโท ชาญวิทย์ กล่าว
#อุทยานเทิดพระเกียรติบ้านหมากแข้ง
#ปู๊ดปูดข่าว
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

24/12/2021
Photos from ห้วยตึงเฒ่าเชียงใหม่'s post
24/12/2021

Photos from ห้วยตึงเฒ่าเชียงใหม่'s post

ข่าวประชาสัมพันธ์ โรงแรมที่พักของกองทัพบก ทั้ง3แห่ง ขอปรับราคาใหม่สำหรับปี พ.ศ.2565 สำหรับข้าราชการกองทัพบก นักเรียนนายส...
24/12/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์
โรงแรมที่พักของกองทัพบก ทั้ง3แห่ง ขอปรับราคาใหม่สำหรับปี พ.ศ.2565 สำหรับข้าราชการกองทัพบก นักเรียนนายสิบ และครอบครัว
#Seapineสวนสนประดิพันธ์ #ไชยนารายณ์ริเวอร์ไซด์
#กรีนเลคลานนา
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

Photos from SMART Soldiers Strong ARMY's post
24/12/2021

Photos from SMART Soldiers Strong ARMY's post

23/12/2021
การแบ่งปัน คือความสุข ทั้งผู้ให้และผู้รับ #ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland
23/12/2021

การแบ่งปัน คือความสุข ทั้งผู้ให้และผู้รับ
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

“กองทัพบก ห่วงใยพี่น้องประชาชน ในการเดินทางห้วงเทศกาลปีใหม่”    ห้วงเทศกาลปีใหม่ 2565 นี้ กองทัพบก โดยกรมการทหารช่าง ...
21/12/2021

“กองทัพบก ห่วงใยพี่น้องประชาชน ในการเดินทางห้วงเทศกาลปีใหม่”

ห้วงเทศกาลปีใหม่ 2565 นี้ กองทัพบก โดยกรมการทหารช่าง เปิด “สายด่วน” 061-5920622 สำหรับพี่น้องประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นความไม่สะดวกในการเดินทาง ยานพาหนะชำรุด ยางรั่ว แบตหมด อุบัติเหตุ อุบัติภัย ไฟไหม้ หรือเหตุอื่นๆ ซึ่งจะมีเจ้าหน้าที่คอยรับแจ้งเหตุ ประสานชุดทหารช่าง หรือส่วนอื่นๆใน จ.ราชบุรี เข้าให้การช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตลอด 24 ชั่วโมง
แจ้งเหตุ สายด่วน 061-5920622 หรือ Scan QR Code จากป้ายประชาสัมพันธ์ที่ติดอยู่บริเวณข้างทาง

#กองทัพบก
#กรมการทหารช่าง
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland
#เทศกาลปีใหม่

ข่าวประชาสัมพันธ์กองพันป้องกันฐานบิน ดำเนินโครงการศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร ศบบ. ตามแนวทางของกองทัพบก เพื่อเป็นสวัสดิกา...
21/12/2021
ADB ARMY FARM ฟาร์มของคนมีฝัน

ข่าวประชาสัมพันธ์
กองพันป้องกันฐานบิน ดำเนินโครงการศูนย์เกษตรทฤษฎีใหม่ครบวงจร ศบบ. ตามแนวทางของกองทัพบก เพื่อเป็นสวัสดิการให้กับกำลังพลและครอบครัว มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้แบบยั่งยืน อีกทั้งส่งเสริมให้ประชาชนรอบพื้นที่ ได้มีส่วนร่วมและน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์ใช้ในชุมชนของตนเอง ต่อไป รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยว สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ของ ศบบ.
ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ เข้ามาท่องเที่ยวรับบรรยากาศดีๆ เป็นจุด check in หรือจัดกิจกรรมศึกษาหาความรู้ ได้ที่ ADB ARMY FARM
เปิดทุกวัน>>จันทร์-ศุกร์ 16.30-18.00 น.
วันเสาร์- อาทิตย์ 08.30-18.00 น.
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

สถานที่ : ADB ARMY FARMเพลง : SERIES / ADB BANDภาพ : ADB ITผู้ดำเนินโครงการ : ADB FAMILYเรียบเรียง : ADB COMMANDER

20/12/2021

📣Don't miss!! Celebrate your Christmas with our special menu Traditional Turkey served with A Glass of Mulled Wine at Khao Takieb Restaurant, Seapine Golf Course from 23-25 December 2021 only.
🎉เฉลิมฉลองเทศกาลคริสมาสต์กับซีไพน์ได้ที่ห้องอาหารเขาตะเกียบ บริเวณคลับเฮาส์สนามกอล์ฟซีไพน์ เพื่ออิ่มเอมกับเมนูไก่งวงสุดพิเศษทานคู่กับไวน์อุ่นเครื่องเทศแบบฉบับดั้งเดิม พร้อมกับชมวิวสนามกอล์ฟและชายหาดสวนสน ในราคาที่คุณไม่ควรพลาด ระหว่างวันที่ 23-25 ธันวาคม 2564 เท่านั้น
หากลูกค้าสนใจสามารถติตต่อสอบถามได้ที่
☎️ 032-655 994, หรือ 📱090-9856347, 081-9449897, 091-7127061
💻Email: [email protected]
www.seapine.co.th
#christmas #seapinerecreationcentre #seapine #สวนสนประดิพัทธ์ #สวนสน #หัวหิน

ศบค. เคาะปรับโซนคุมโควิด เพิ่มจังหวัด พื้นที่สีส้ม-เหลือง-ฟ้า เริ่ม 16 ธ.ค. 64 ยกเลิก พื้นที่สีแดงเข้มและสีแดง⚫ พื้นที...
19/12/2021

ศบค. เคาะปรับโซนคุมโควิด เพิ่มจังหวัด พื้นที่สีส้ม-เหลือง-ฟ้า เริ่ม 16 ธ.ค. 64 ยกเลิก พื้นที่สีแดงเข้มและสีแดง

⚫ พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) เดิม 23 จังหวัด เพิ่มเป็น 39 จังหวัด คือ
ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชุมพร เชียงใหม่ เชียงราย ตรัง ตราด นครนายก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ปัตตานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ยะลา ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน สตูล สมุทรปราการ สมุทรสาคร สงขลา สระแก้ว สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี อุดรธานีและอุบลราชธานี

⚫ พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเหลือง) เดิม 24 จังหวัด เพิ่มเป็น 30 จังหวัด
กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ชัยนาท ชัยภูมิ นครปฐม นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ พิจิตร พะเยา แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สมุทรสงคราม สิงห์บุรี สุโขทัย สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ อุทัย อ่างทองและอำนาจเจริญ

⚫ พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (สีฟ้า) เดิม 7 จังหวัด เพิ่มเป็น 8 จังหวัด
กรุงเทพฯ กาญจนบุรี กระบี่ ชลบุรี นนทบุรี ปทุมธานี พังงา และ ภูเก็ต

สำหรับการจัดงานปีใหม่จัดงาน 5 จังหวัดหลัก คือ เชียงใหม่ ภูเก็ต อยุธยา ระยอง และนครราชสีมา รวมถึงอีก 44 จังหวัดที่จะจัดในระดับของภาค ซึ่งมีหลายจังหวัดที่ได้กำหนดการจัดงานมาตั้งแต่วันที่ 27-30 ธันวาคม เวลา 16.00-22.00 น.

รายละเอียด : https://workpointtoday.com/covid19-229/

#workpointTODAY
#สาระความรู้เพื่อวันนี้
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

ติดตามรายการของ workpointTODAY
ทาง YouTube https://bit.ly/2YDfyiK

ไม่พลาดข่าวธุรกิจ การตลาดที่สำคัญ
ติดตาม TODAY Bizview https://bit.ly/3picIeS

ศบค. เคาะปรับโซนคุมโควิด เพิ่มจังหวัด พื้นที่สีส้ม-เหลือง-ฟ้า เริ่ม 16 ธ.ค. 64 ยกเลิก พื้นที่สีแดงเข้มและสีแดง

⚫ พื้นที่ควบคุม (สีส้ม) เดิม 23 จังหวัด เพิ่มเป็น 39 จังหวัด คือ
ขอนแก่น จันทบุรี ฉะเชิงเทรา ชุมพร เชียงใหม่ เชียงราย ตรัง ตราด นครนายก นครราชสีมา นครศรีธรรมราช นราธิวาส ประจวบคีรีขันธ์ปัตตานี ปราจีนบุรี พระนครศรีอยุธยา พัทลุง พิษณุโลก เพชรบุรี เพชรบูรณ์ แม่ฮ่องสอน ยะลา ระนอง ระยอง ราชบุรี ลพบุรี ลำปาง ลำพูน สตูล สมุทรปราการ สมุทรสาคร สงขลา สระแก้ว สระบุรี สุพรรณบุรี สุราษฎร์ธานี อุดรธานีและอุบลราชธานี

⚫ พื้นที่เฝ้าระวัง (สีเหลือง) เดิม 24 จังหวัด เพิ่มเป็น 30 จังหวัด
กาฬสินธุ์ กำแพงเพชร ชัยนาท ชัยภูมิ นครปฐม นครพนม นครสวรรค์ น่าน บึงกาฬ บุรีรัมย์ พิจิตร พะเยา แพร่ มหาสารคาม มุกดาหาร ยโสธร ร้อยเอ็ด เลย ศรีสะเกษ สกลนคร สมุทรสงคราม สิงห์บุรี สุโขทัย สุรินทร์ หนองคาย หนองบัวลำภู อุตรดิตถ์ อุทัย อ่างทองและอำนาจเจริญ

⚫ พื้นที่นำร่องการท่องเที่ยว (สีฟ้า) เดิม 7 จังหวัด เพิ่มเป็น 8 จังหวัด
กรุงเทพฯ กาญจนบุรี กระบี่ ชลบุรี นนทบุรี ปทุมธานี พังงา และ ภูเก็ต

สำหรับการจัดงานปีใหม่จัดงาน 5 จังหวัดหลัก คือ เชียงใหม่ ภูเก็ต อยุธยา ระยอง และนครราชสีมา รวมถึงอีก 44 จังหวัดที่จะจัดในระดับของภาค ซึ่งมีหลายจังหวัดที่ได้กำหนดการจัดงานมาตั้งแต่วันที่ 27-30 ธันวาคม เวลา 16.00-22.00 น.

รายละเอียด : https://workpointtoday.com/covid19-229/

#workpointTODAY
#สาระความรู้เพื่อวันนี้
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

ติดตามรายการของ workpointTODAY
ทาง YouTube https://bit.ly/2YDfyiK

ไม่พลาดข่าวธุรกิจ การตลาดที่สำคัญ
ติดตาม TODAY Bizview https://bit.ly/3picIeS

ด่วน!!โอกาสดีๆ พิเศษๆ สำหรับน้องๆ นร.ชาย ที่มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเข้ามาเป็นทหาร กองทัพบก โดย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล...
19/12/2021

ด่วน!!
โอกาสดีๆ พิเศษๆ สำหรับน้องๆ นร.ชาย ที่มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเข้ามาเป็นทหาร
กองทัพบก โดย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2565 (แบบเฉพาะกลุ่ม) รอบพิเศษ (ย้ำรอบพิเศษ!)

แบบเฉพาะกลุ่มที่ 1 นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.50 สมัครเข้าสอบ

แบบเฉพาะกลุ่มที่ 2 นักเรียนชายที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป อาศัยอยู่ในพื้นที่พิเศษ 40 จังหวัด (ไม่ต่ำกว่า 1 ปี จนถึงวันสมัคร) สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2565 ทั้ง 2 กลุ่ม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2565

▶️สมัครได้ทางเว็บไซต์ www.crma.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองสถิติและทะเบียนประวัติโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หมายเลขโทรศัพท์ 0-3739-3132 และ 0-3739-3010– 4 ต่อ 62740
ทั้งนี้การสอบคัดเลือกแบบทั่วไปจะดำเนินการในห้วงเดือนมีนาคม 2565
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

ด่วน!!
โอกาสดีๆ พิเศษๆ สำหรับน้องๆ นร.ชาย ที่มีความใฝ่ฝันที่อยากจะเข้ามาเป็นทหาร
กองทัพบก โดย โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า เปิดรับสมัครบุคคลพลเรือนชายสอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหาร ในส่วนของกองทัพบก ประจำปีการศึกษา 2565 (แบบเฉพาะกลุ่ม) รอบพิเศษ (ย้ำรอบพิเศษ!)

แบบเฉพาะกลุ่มที่ 1 นักเรียนชายชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีผลการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ไม่ต่ำกว่า 3.50 สมัครเข้าสอบ

แบบเฉพาะกลุ่มที่ 2 นักเรียนชายที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ขึ้นไป อาศัยอยู่ในพื้นที่พิเศษ 40 จังหวัด (ไม่ต่ำกว่า 1 ปี จนถึงวันสมัคร) สมัครสอบเข้าเป็นนักเรียนเตรียมทหารในส่วนของกองทัพบก ประจำปี 2565 ทั้ง 2 กลุ่ม โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันที่ 20 ธันวาคม 2565 ถึงวันที่ 20 มกราคม 2565

▶️สมัครได้ทางเว็บไซต์ www.crma.ac.th สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม กองสถิติและทะเบียนประวัติโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า หมายเลขโทรศัพท์ 0-3739-3132 และ 0-3739-3010– 4 ต่อ 62740
ทั้งนี้การสอบคัดเลือกแบบทั่วไปจะดำเนินการในห้วงเดือนมีนาคม 2565
#ท่องเที่ยวไทยไปกับArmyland

ที่อยู่

อาคาร 1 ชั้น B กองบัญชาการกองทัพบก ถ.ราชดำเนินนอก แขวงบางขุนพรหม เขตพระนค
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621265454

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Armyland สำนักงานส่งเสริมการท่องผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Armyland สำนักงานส่งเสริมการท่อง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

KBAขอขอบคุณรายการArmyland สำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก 🙏🏻🙏🏻 ที่ได้ให้เกียรติมาทำรายการโปรโมทการท่องเที่ยวและกิจกรรมทางน้ำที่ชายหาดสวนสนประดิพัทธ์ สนุกแค่ไหน เชิญติดตามชมกันได้เลยค่ะ พบกับKBAพร้อมกับกิจกรรมทางน้ำมากมายและทีมงานมืออาชีพ ได้ที่สวนสนประดิพัทธ์ทุกวันเสาร์อาทิตย์และวันหยุดยาวนะคะ😎🏝🌊 Beautiful Video from Army Land Channel! Meet KBA at Seapine Recreation Centre Suanson Pradipath beach every weekend and long week from 09:00-18:00 Water sport activities lessons (kitesurfing,sup,surfing and more)😎🪁🏄🏻 #KBA #KBAHUAHIN #kitesurfing #kitesurfinghuahin #kiteschool #huahinwatersport #suphuahin #kitewing #paddleboard #huahin #suansonbeach #kiteboardingasia #suansonpradipath #สวนสน #สวนสนประดิพัทธ์ #ชายหาดสวนสน #เคบีเอสวนสน #ชายหาดหัวหิน #หัวหินบีช #หัวหิน #กีฬาทางน้ำ #กิจกรรมทางน้ำหัวหิน
พลตรี สุธี กอรี ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการท่องเที่ยวกองทัพบก เข้าพบเพื่อแนะนำตัว และประสานงานกับ นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านสื่อสารการตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๓