Clicky

รื่นรมย์ชมวังปารุสกวัน

รื่นรมย์ชมวังปารุสกวัน รื่นรมย์ชมวังปารุสกวัน เป็นกิจกรรมที่ทางพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ได้มีนโยบายจัดงานนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับเรื่องราวของวงการตำรวจไทยที่มีความน่าสนใจมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ซึ่งภารกิจของพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเผยแพร่เรื่องราวที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม โดยผ่านกิจกรรมอันหลากหลายในงานรื่นรมย์ชมวังปารุสกวัน ที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้มีโอกาสเรียนรู้และซึมซับเรื่องราววิถีไทยได้อย่างเข้าใจง่าย จากการนำเสนอในรูปแบบสาระบันเทิงโดยใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือสามารถอ้างอิงได้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานรื่นรมย์ชมวังปารุสกวัน

เปิดเหมือนปกติ

รัฐบาล ร่วมกับภาคีวัฒนธรรม จัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพ...
16/03/2022

รัฐบาล ร่วมกับภาคีวัฒนธรรม จัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี ร่วมเที่ยวยลชมวัง ไหว้พระ ขอพรเสริมสิริมงคล เรียนรู้สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ รอบเกาะรัตนโกสินทร์

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ภายใต้หัวข้อ “พระบารมีปกเกล้าทั่วหล้าปวงประชา” วันที่ 20-24 เมษายน 2565 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ และบริเวณพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้วธ.บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชน จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบปีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2325 ต่อเนื่องมา ตั้งแต่ปี 2557 โดยการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความผาสุกและความเจริญในทุก ๆ ด้าน สืบมาจนถึงปัจจุบันครบรอบ 240 ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกัน รวมทั้งยังช่วยสนับสนุนสินค้าของชุมชนต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ภายในงานมีกิจกรรมใน 9 พื้นที่ ได้แก่ 1.การแสดง แสง สี เสียง ตำรับสำรับไทย และตลาดย้อนยุค ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครและโรงละครแห่งชาติ 2.พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 3.พิธีบวงสรวง ที่ศาลหลักเมือง 4.ไหว้พระเสริมสิริมงคลและเที่ยวยลชมวังรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 5.นิทรรศการรัตนโกสินทร์ ที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 6.การแสดงศิลปวัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรม การสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่สวนสันติชัยปราการ 7.ไหว้พระเสริมสิริมงคล สารพันอาหาร ย่านกะดีจีน-คลองสาน สองน่องท่องวัดยามเย็น เห็นวัดยามค่ำคืน และการประกวดละครชาตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 8.การแสดงศิลปวัฒนธรรม ที่ศาลาเฉลิมกรุง และ 9.การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตลาดนัดเยาวชน นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์ ประกวดภาพถ่าย เสวนาทางวิชาการ และกิจกรรม “ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” ที่หอศิลป์ร่วมสมัย ราชดำเนิน เป็นต้น

รัฐบาล ร่วมกับภาคีวัฒนธรรม จัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพ...
11/03/2022

รัฐบาล ร่วมกับภาคีวัฒนธรรม จัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระมหากษัตริย์ไทยแห่งราชวงศ์จักรี ร่วมเที่ยวยลชมวัง ไหว้พระ ขอพรเสริมสิริมงคล เรียนรู้สืบสานมรดกศิลปวัฒนธรรมของชาติ รอบเกาะรัตนโกสินทร์

ที่ประชุมมีมติเห็นชอบจัดงาน “ใต้ร่มพระบารมี 240 ปี กรุงรัตนโกสินทร์” ภายใต้หัวข้อ “พระบารมีปกเกล้าทั่วหล้าปวงประชา” วันที่ 20-24 เมษายน 2565 ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร โรงละครแห่งชาติ และบริเวณพื้นที่รอบเกาะรัตนโกสินทร์ กรุงเทพฯ ตามที่รัฐบาลได้มอบหมายให้วธ.บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานรัฐและเอกชน จัดงานเนื่องในโอกาสครบรอบปีการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2325 ต่อเนื่องมา ตั้งแต่ปี 2557 โดยการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณและเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และพระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ทุกพระองค์ ที่ทรงทำนุบำรุงบ้านเมืองให้มีความผาสุกและความเจริญในทุก ๆ ด้าน สืบมาจนถึงปัจจุบันครบรอบ 240 ปีแห่งการสถาปนากรุงรัตนโกสินทร์ และส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม ก่อให้เกิดความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจในความเป็นไทยร่วมกัน รวมทั้งยังช่วยสนับสนุนสินค้าของชุมชนต่าง ๆ ในกรุงเทพฯ เพื่อสร้างงาน สร้างรายได้สู่ชุมชน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากและฟื้นฟูการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ภายในงานมีกิจกรรมใน 9 พื้นที่ ได้แก่ 1.การแสดง แสง สี เสียง ตำรับสำรับไทย และตลาดย้อนยุค ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครและโรงละครแห่งชาติ 2.พิธีบำเพ็ญกุศลอุทิศถวายสมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและพิธีตักบาตรพระสงฆ์ ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม 3.พิธีบวงสรวง ที่ศาลหลักเมือง 4.ไหว้พระเสริมสิริมงคลและเที่ยวยลชมวังรอบเกาะรัตนโกสินทร์ 5.นิทรรศการรัตนโกสินทร์ ที่นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ 6.การแสดงศิลปวัฒนธรรม ตลาดวัฒนธรรม การสาธิตมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ที่สวนสันติชัยปราการ 7.ไหว้พระเสริมสิริมงคล สารพันอาหาร ย่านกะดีจีน-คลองสาน สองน่องท่องวัดยามเย็น เห็นวัดยามค่ำคืน และการประกวดละครชาตรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่วัดประยุรวงศาวาสวรวิหาร 8.การแสดงศิลปวัฒนธรรม ที่ศาลาเฉลิมกรุง และ 9.การแสดงศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ตลาดนัดเยาวชน นิทรรศการภาพเก่าเล่าเรื่องกรุงรัตนโกสินทร์ ประกวดภาพถ่าย เสวนาทางวิชาการ และกิจกรรม “ชุมชนอาเซียนใต้ร่มพระบรมโพธิสมภาร” ที่หอศิลป์ร่วมสมัย ราชดำเนิน เป็นต้น

ในหลวงของแผ่นดินทรงเป็นที่รักและที่พึ่งพิงให้เราแสนนานตั้งแต่เล็ก จนโตจำได้ทุกอย่างใต้ร่มพระบริบาล สุขสราญด้วยความร่มเย็...
05/12/2021

ในหลวงของแผ่นดิน
ทรงเป็นที่รักและที่พึ่งพิงให้เราแสนนาน
ตั้งแต่เล็ก จนโตจำได้ทุกอย่าง
ใต้ร่มพระบริบาล สุขสราญด้วยความร่มเย็น
แผ่นดินนี้คือบ้าน คือแดนสวรรค์ แสนสุขใจ
มีทุกอย่างที่ดีเพราะใคร ฉันจะไม่ลืม...

๕ ธันวาคม. วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

ปวงข้าพระพุทธเจ้าขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหามี่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้าคณะทำงานเพจรื่นรมย์ชมวังปารุสกวัน

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวันเปิดให้เข้าชมในวันอังคาร - วันศุกร์ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ -๑๖.๐๐ น.เยี่ยมช...
04/12/2021

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
เปิดให้เข้าชมในวันอังคาร - วันศุกร์
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ -๑๖.๐๐ น.

เยี่ยมชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้า
สอบถามเพิ่มเติม โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๕๐๕๗

21/10/2021
พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน เปิดให้บริการตามปกติแล้ว วันอังคาร - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุด เสาร...
11/02/2021

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
เปิดให้บริการตามปกติแล้ว
วันอังคาร - วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น.
เว้นวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชมใดๆ ทั้งสิ้น

วันนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน เป็นหมู่คณะ มากขึ้น  เร็วๆนี้ จะมีคณะเข้ามาเยี่ยมชมอีกหลายกลุ่ม...
03/09/2020

วันนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน เป็นหมู่คณะ มากขึ้น เร็วๆนี้ จะมีคณะเข้ามาเยี่ยมชมอีกหลายกลุ่ม เห็นแล้วชื่นใจ ที่คนไทยรักและสนใจในประวัติศาสตร์ไทย

ขอขอบคุณผู้เข้าชมที่มั่นใจในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
เปิดให้เข้าชมในวันอังคาร - วันศุกร์
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ -๑๖.๐๐ น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ทางข้อความเพจ และ เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๕๐๕๗

03/09/2020
Photos from พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน's post
04/07/2019

Photos from พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน's post

Photos from พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน's post
22/06/2019

Photos from พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน's post

“พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน” ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง วันเปิด-ปิด ในการเข้าเยี่ยมชม *เปิด วันอังคาร – ศุกร์ เวลา 10.00 – 16.0...
14/06/2019

“พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน”
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง วันเปิด-ปิด ในการเข้าเยี่ยมชม
*เปิด วันอังคาร – ศุกร์
เวลา 10.00 – 16.00 น.
รอบการบรรยาย จำนวน 3 รอบ/วัน
: รอบที่ 1 เวลา 10.30 – 12.00 น.
: รอบที่ 2 เวลา 13.00 – 14.30 น.
: รอบที่ 3 เวลา 14.30 – 16.00 น.
(โดยไม่เสียค่าเข้าชม)
**ปิด วันจันทร์-เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

***ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และจองการเข้าชมเป็นหมู่คณะที่
โทร 02-282-5057
เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/policemuseum.parusakawanpalace
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน เปิดให้บริการ วันพุธ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.ปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันอ...
26/11/2018

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
เปิดให้บริการ วันพุธ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการเข้าชม

กรุณาแต่งกายสุภาพ งดกางเกงขาสั้น เสื้อสายเดี่ยว แขนกุด รองเท้าแตะ เพื่อให้เกียรติสถานที่ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับเจ้านายชั้นสูงมาก่อน

สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดภายในลานจอดรถในพิพิธภัณฑ์ได้ตามอัธยาศัย

💖(*)ช่วยกันโหวตให้พิพิธภัณฑ์ตำรวจด้วยจ้า(*)💖Museum Thailand Awards 2018 กำลังจะเริ่มขึ้น!!!มาร่วมโหวตหาสุดยอดพิพิธภัณฑ์ข...
01/06/2018
Museum Thailand

💖(*)ช่วยกันโหวตให้พิพิธภัณฑ์ตำรวจด้วยจ้า(*)💖
Museum Thailand Awards 2018 กำลังจะเริ่มขึ้น!!!
มาร่วมโหวตหาสุดยอดพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน ในเว็บไซต์ www.museumthailand.com
เราจะรวบรวมทุกหัวใจที่คุณโหวตมาเป็นคะแนนให้กับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และพิพิธภัณฑ์ไทยมอบเป็นรางวัล Museum Thailand Popular Vote 2018

ยิ่งโหวตมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มาก
ลุ้นรับรางวัลใหญ่ในงาน Museum Thailand Awards 2018
• มือถือ Samsung Galaxy S8+ มูลค่า 30,900 บาท จำนวน 1 รางวัล
• กล้อง LUMIX G9 มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
• Power Bank Museum Thailand จำนวน 50 รางวัล

ยังไม่พอและยังร่วมลุ้นของรางวัลทุกเดือน
จากกิจกรรมใน FB Museum Thailand Page อีกด้วย

เข้าไปอ่านกติกาได้ที่
http://www.museumthailand.com/activities-detail.php?CONID=2357
อ่านกติกาครบแล้วก็ไปเล่นกิจกรรมกันได้เลย!

**ระยะเวลา : ตั้งแต่วันนี้ ถึงเที่ยงคืนของวันที่ 11 ส.ค 2561 เท่านั้น

**ประกาศผลรางวัลใหญ่ : กรรมการจะสุ่มเลือกผู้โชคดีและประกาศรายชื่อในวันที่ 15 ส.ค 2561

#ส่งหัวใจให้มิวเซียมไทย #MuseumThailandAwards2018 #MuseumThailand

Museum Thailand ....จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ สู่การผจญภัยไม่สิ้นสุด!

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน เปิดให้บริการ วันพุธ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.ปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันอ...
05/03/2018

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
เปิดให้บริการ วันพุธ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการเข้าชม

กรุณาแต่งกายสุภาพ งดกางเกงขาสั้น เสื้อสายเดี่ยว แขนกุด รองเท้าแตะ เพื่อให้เกียรติสถานที่ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับเจ้านายชั้นสูงมาก่อน

สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดภายในลานจอดรถในพิพิธภัณฑ์ได้ตามอัธยาศัย

คำขวัญวันเด็กประจำปี ๒๕๖๑ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๑  "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"
13/01/2018

คำขวัญวันเด็กประจำปี ๒๕๖๑
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๑
"รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานภาพ-วิดิทัศน์พระองค์ทีฯเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 61
13/01/2018
ร.10พระราชทานภาพ-วิดิทัศน์พระองค์ทีฯเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ61

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานภาพ-วิดิทัศน์พระองค์ทีฯเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 61

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพและวีดิทัศน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เนื่องในวันเด็...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯเปิดเขตพระราชฐานจัดงานวันเด็กปี61....
13/01/2018
ร.10โปรดเกล้าฯเปิดเขตพระราชฐานจัดงานวันเด็กปี61

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯเปิดเขตพระราชฐานจัดงานวันเด็กปี61....

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี61ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ เสาร์ที่13ม.ค.61ระหว่าง 08.00-16.0...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระราโชวาทเนื่องในวันเด็กปี61....
13/01/2018
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราโชวาทเนื่องในวันเด็กปี61

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระราโชวาทเนื่องในวันเด็กปี61....

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันนี้ (11 ม.ค. 60) เวลา 10.19 น. พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ถูกอัญเชิญลงจากยอดพระเมรุมาศ สัญญาณฤกษ์เพื่อเริ่มรื้อถอนพระเมรุมาศ...
11/01/2018

วันนี้ (11 ม.ค. 60) เวลา 10.19 น.
พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ถูกอัญเชิญลงจากยอดพระเมรุมาศ สัญญาณฤกษ์เพื่อเริ่มรื้อถอนพระเมรุมาศอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางบรรยากาศความโศกเศร้าอาลัยของประชาชนที่มาร่วมพิธี
.
สำหรับในส่วนขั้นตอนของการรื้อถอนพระเมรุมาศ จะเริ่มจากการเคลื่อนย้ายงานประติมากรรมโดยรอบพระเมรุมาศออกก่อน แล้วนำไปไว้ยังสำนักช่างสิบหมู่ จ.นครปฐม จากนั้นดำเนินการรื้อถอนบุษบก โดยการถอดหลังคาชั้นเชิงกลอนออก ตามขั้นตอน

๒ มกราคม วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอน้อมรำลึกในพระกร...
02/01/2018

๒ มกราคม
วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ขอน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
เพจรื่นรมย์ชมวังปารุสกวัน

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน จะเปิดให้บริการตามปกติหลังจากส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันพุธที่ ๓ มกราคม...
01/01/2018

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑
พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
จะเปิดให้บริการตามปกติหลังจากส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๐
ตั้งแต่วันพุธที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
เปิดให้บริการ วันพุธ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการเข้าชม

กรุณาแต่งกายสุภาพ งดกางเกงขาสั้น เสื้อสายเดี่ยว แขนกุด รองเท้าแตะ เพื่อให้เกียรติสถานที่ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับเจ้านายชั้นสูงมาก่อน

สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดภายในลานจอดรถในพิพิธภัณฑ์ได้ตามอัธยาศัย

ที่อยู่

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
Bangkok
10200

เวลาทำการ

พุธ 10:00 - 16:00
พฤหัสบดี 10:00 - 16:00
ศุกร์ 10:00 - 16:00
เสาร์ 10:00 - 16:00
อาทิตย์ 10:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

02-2825057

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ รื่นรมย์ชมวังปารุสกวันผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไปชม"จักรพงษ์นิทรรศน์" ค่อนข้างตกใจที่เจ้าหน้าที่นำชมผู้ชายใช้นิ้วจิ้มที่รูปสีน้ำมัน(พระสาทิสลักษณ์เจ้าฟ้าจักรพงษ์)แรงๆหลายครั้งขณะบรรยาย อยากให้เจ้าหน้าที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ควรจะสัมผัสโดนเพราะของเก่าอาจเสียหายชำรุด