รื่นรมย์ชมวังปารุสกวัน

รื่นรมย์ชมวังปารุสกวัน รื่นรมย์ชมวังปารุสกวัน เป็นกิจกรรมที่ทางพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ได้มีนโยบายจัดงานนี้ขึ้น เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมการเรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับเรื่องราวของวงการตำรวจไทยที่มีความน่าสนใจมาตั้งแต่ครั้งโบราณกาล ซึ่งภารกิจของพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน มีเป้าหมายที่ชัดเจนในการเผยแพร่เรื่องราวที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรม โดยผ่านกิจกรรมอันหลากหลายในงานรื่นรมย์ชมวังปารุสกวัน ที่ผู้เข้าร่วมงานจะได้มีโอกาสเรียนรู้และซึมซับเรื่องราววิถีไทยได้อย่างเข้าใจง่าย จากการนำเสนอในรูปแบบสาระบันเทิงโดยใช้ข้อมูลที่น่าเชื่อถือสามารถอ้างอิงได้ในการจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานรื่นรมย์ชมวังปารุสกวัน
(15)

เปิดเหมือนปกติ

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน เปิดให้บริการตามปกติแล้ว วันอังคาร - วันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น. เว้นวันหยุด เสาร...
11/02/2021

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
เปิดให้บริการตามปกติแล้ว
วันอังคาร - วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น.
เว้นวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชมใดๆ ทั้งสิ้น

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
เปิดให้บริการตามปกติแล้ว
วันอังคาร - วันศุกร์
ตั้งแต่เวลา 10.00 - 16.00 น.
เว้นวันหยุด เสาร์ อาทิตย์ จันทร์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
ไม่เสียค่าธรรมเนียมเข้าชมใดๆ ทั้งสิ้น

วันนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน เป็นหมู่คณะ มากขึ้น  เร็วๆนี้ จะมีคณะเข้ามาเยี่ยมชมอีกหลายกลุ่ม...
03/09/2020

วันนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าชมพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน เป็นหมู่คณะ มากขึ้น เร็วๆนี้ จะมีคณะเข้ามาเยี่ยมชมอีกหลายกลุ่ม เห็นแล้วชื่นใจ ที่คนไทยรักและสนใจในประวัติศาสตร์ไทย

ขอขอบคุณผู้เข้าชมที่มั่นใจในมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19 ของพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
เปิดให้เข้าชมในวันอังคาร - วันศุกร์
ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ -๑๖.๐๐ น.

สอบถามเพิ่มเติมได้ทางข้อความเพจ และ เบอร์โทรศัพท์ ๐-๒๒๘๒-๕๐๕๗

03/09/2020
พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
04/07/2019

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
กำหนดการ งานรื่นรมย์ชมวังปารุสก์ ประจำปี ๒๕๖๒
“เปิดประตูสู่กาลเวลา”
-สามารถเข้าชมงานทั่วไปได้ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐-๒๐.๐๐ น.
-การแต่งกายชุดไทยหรือชุดสุภาพ
-กิจกรรม “ชมพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
(ตำหนักจิตรลดาและอาคารกระจก)”
สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้างาน
โดยมีวันละ ๔ รอบ
รอบที่ ๑ เวลา ๑๐.๓๐ - ๑๒.๐๐ น.
รอบที่ ๒ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๓๐ น.
รอบที่ ๓ เวลา ๑๔.๓๐ - ๑๖.๐๐ น.
รอบที่ ๔ เวลา ๑๘.๐๐ - ๑๙.๓๐ น.
*หมายเหตุ
กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
22/06/2019

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน

ขอเชิญชวนทุกท่านเที่ยวชมงานรื่นรมย์ชมวังปารุสก์ ประจำปี ๒๕๖๒ ในธีม “เปิดประตูสู่กาลเวลา”
กำหนดการ
๕ - ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๐.๐๐ - ๒๐.๐๐ น.
ณ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
พิธีเปิดงาน
วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ลงทะเบียน เวลา ๑๔.๓๐ น. พิธีเปิดงาน เวลา ๑๗.๐๐ น.
พร้อมรับชมกิจกรรมการแสดง อาทิ หุ่นละครเล็ก, รำฉุยฉาย, ฟ้อนสาวไหม ฯลฯ

กิจกรรมภายในงาน
ร้านค้าศิลปวัฒนธรรมไทยย้อนยุค, กิจกรรมนำชมพิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
กิจกรรมนำชมตำหนักปารุสกวัน, การแสดงโชว์สุนัขตำรวจ K-9 , การแสดงดนตรีไทย
การแสดงดนตรีแจ๊สโดยวงดุริยางค์ตำรวจ, สาธิตการทำบุหงารำไป, สาธิตการร้อยมาลัยโคม
สอนการสานปลาตะเพียนใบลาน, สาธิตการประดิษฐ์แป้งพวง
ชมการแสดงหุ่นละครเล็ก, การแสดงรำฉุยฉาย, การแสดงฟ้อนสาวไหม, ขับเสภา

กิจกรรมเสวนา โดย อ.อภิวัฒน์ โควินทรานนท์
- เรื่อง “พระราชโอรสและพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๕” วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๒
- เรื่อง “พระราชวังในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๖” วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒

แต่งชุดไทยเข้าร่วมกิจกรรมรับของที่ระลึกฟรี

**พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน ตั้งอยู่ที่ หัวมุมถนนศรีอยุธยาตัดกับถนนราชดำเนินนอก ใกล้ลานพระบรมรูปทรงม้า ติดกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บชน.) ตรงข้ามสวนอัมพร
*** เพื่อความสะดวกในการเข้าชม แนะนำให้เดินทางโดยรถบริการสาธารณะ เนื่องจากที่จอดรถมีจำนวนจำกัด
รถประจำทางสายที่ผ่านและใกล้เคียง
สาย ๗๒ ลงป้าย กองบัญชาการตำรวจนครบาล (บชน.)
สาย ๗๐ ลงป้าย กองทัพภาคที่ ๑
สาย ๑๒ ลงป้าย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์
สาย ๙๙, ๒๓, ๑๖ และ ปอ.๕ ลงป้ายกระทรวงศึกษาธิการ
สายปอ. ๕๐๓ ลงป้าย วัดเบญจมบพิตร
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
**** เข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อล่วงหน้า
โทร. ๐๒-๒๘๒๕๐๕๗

จัดโดย
กองสารนิเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
โทร.๐๒ ๒๘๒ ๕๐๕๗
#พิพิธภัณฑ์ตำรวจ #วังปารุสกวัน #รื่นรมย์ชมวังปารุสกวัน #ตำรวจ

“พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน” ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง วันเปิด-ปิด ในการเข้าเยี่ยมชม *เปิด วันอังคาร – ศุกร์ เวลา 10.00 – 16.0...
14/06/2019

“พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน”
ขอแจ้งเปลี่ยนแปลง วันเปิด-ปิด ในการเข้าเยี่ยมชม
*เปิด วันอังคาร – ศุกร์
เวลา 10.00 – 16.00 น.
รอบการบรรยาย จำนวน 3 รอบ/วัน
: รอบที่ 1 เวลา 10.30 – 12.00 น.
: รอบที่ 2 เวลา 13.00 – 14.30 น.
: รอบที่ 3 เวลา 14.30 – 16.00 น.
(โดยไม่เสียค่าเข้าชม)
**ปิด วันจันทร์-เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

***ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2562 เป็นต้นไป***

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม และจองการเข้าชมเป็นหมู่คณะที่
โทร 02-282-5057
เฟซบุ๊ก : https://www.facebook.com/policemuseum.parusakawanpalace
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน เปิดให้บริการ วันพุธ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.ปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันอ...
26/11/2018

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
เปิดให้บริการ วันพุธ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการเข้าชม

กรุณาแต่งกายสุภาพ งดกางเกงขาสั้น เสื้อสายเดี่ยว แขนกุด รองเท้าแตะ เพื่อให้เกียรติสถานที่ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับเจ้านายชั้นสูงมาก่อน

สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดภายในลานจอดรถในพิพิธภัณฑ์ได้ตามอัธยาศัย

💖(*)ช่วยกันโหวตให้พิพิธภัณฑ์ตำรวจด้วยจ้า(*)💖Museum Thailand Awards 2018 กำลังจะเริ่มขึ้น!!!มาร่วมโหวตหาสุดยอดพิพิธภัณฑ์ข...
01/06/2018
Museum Thailand

💖(*)ช่วยกันโหวตให้พิพิธภัณฑ์ตำรวจด้วยจ้า(*)💖
Museum Thailand Awards 2018 กำลังจะเริ่มขึ้น!!!
มาร่วมโหวตหาสุดยอดพิพิธภัณฑ์ขวัญใจมหาชน ในเว็บไซต์ www.museumthailand.com
เราจะรวบรวมทุกหัวใจที่คุณโหวตมาเป็นคะแนนให้กับพิพิธภัณฑ์และแหล่งเรียนรู้
เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่และพิพิธภัณฑ์ไทยมอบเป็นรางวัล Museum Thailand Popular Vote 2018

ยิ่งโหวตมากก็ยิ่งมีสิทธิ์มาก
ลุ้นรับรางวัลใหญ่ในงาน Museum Thailand Awards 2018
• มือถือ Samsung Galaxy S8+ มูลค่า 30,900 บาท จำนวน 1 รางวัล
• กล้อง LUMIX G9 มูลค่า 20,000 บาท จำนวน 1 รางวัล
• Power Bank Museum Thailand จำนวน 50 รางวัล

ยังไม่พอและยังร่วมลุ้นของรางวัลทุกเดือน
จากกิจกรรมใน FB Museum Thailand Page อีกด้วย

เข้าไปอ่านกติกาได้ที่
http://www.museumthailand.com/activities-detail.php?CONID=2357
อ่านกติกาครบแล้วก็ไปเล่นกิจกรรมกันได้เลย!

**ระยะเวลา : ตั้งแต่วันนี้ ถึงเที่ยงคืนของวันที่ 11 ส.ค 2561 เท่านั้น

**ประกาศผลรางวัลใหญ่ : กรรมการจะสุ่มเลือกผู้โชคดีและประกาศรายชื่อในวันที่ 15 ส.ค 2561

#ส่งหัวใจให้มิวเซียมไทย #MuseumThailandAwards2018 #MuseumThailand

Museum Thailand ....จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้ สู่การผจญภัยไม่สิ้นสุด!

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน เปิดให้บริการ วันพุธ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.ปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันอ...
05/03/2018

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
เปิดให้บริการ วันพุธ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการเข้าชม

กรุณาแต่งกายสุภาพ งดกางเกงขาสั้น เสื้อสายเดี่ยว แขนกุด รองเท้าแตะ เพื่อให้เกียรติสถานที่ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับเจ้านายชั้นสูงมาก่อน

สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดภายในลานจอดรถในพิพิธภัณฑ์ได้ตามอัธยาศัย

รื่นรมย์ชมวังปารุสกวัน's cover photo
22/01/2018

รื่นรมย์ชมวังปารุสกวัน's cover photo

คำขวัญวันเด็กประจำปี ๒๕๖๑ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๑  "รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"
13/01/2018

คำขวัญวันเด็กประจำปี ๒๕๖๑
พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้มอบคำขวัญวันเด็กปี ๒๕๖๑
"รู้คิด รู้เท่าทัน สร้างสรรค์เทคโนโลยี"

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานภาพ-วิดิทัศน์พระองค์ทีฯเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 61
13/01/2018
ร.10พระราชทานภาพ-วิดิทัศน์พระองค์ทีฯเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ61

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานภาพ-วิดิทัศน์พระองค์ทีฯเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ 61

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานภาพและวีดิทัศน์ พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าทีปังกรรัศมีโชติ เนื่องในวันเด็...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯเปิดเขตพระราชฐานจัดงานวันเด็กปี61....
13/01/2018
ร.10โปรดเกล้าฯเปิดเขตพระราชฐานจัดงานวันเด็กปี61

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โปรดเกล้าฯเปิดเขตพระราชฐานจัดงานวันเด็กปี61....

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯจัดงานวันเด็กแห่งชาติปี61ณ เขตพระราชฐานในพระองค์ฯ เสาร์ที่13ม.ค.61ระหว่าง 08.00-16.0...

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระราโชวาทเนื่องในวันเด็กปี61....
13/01/2018
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราโชวาทเนื่องในวันเด็กปี61

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทานพระราโชวาทเนื่องในวันเด็กปี61....

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราโชวาท เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561

วันนี้ (11 ม.ค. 60) เวลา 10.19 น. พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ถูกอัญเชิญลงจากยอดพระเมรุมาศ สัญญาณฤกษ์เพื่อเริ่มรื้อถอนพระเมรุมาศ...
11/01/2018

วันนี้ (11 ม.ค. 60) เวลา 10.19 น.
พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ถูกอัญเชิญลงจากยอดพระเมรุมาศ สัญญาณฤกษ์เพื่อเริ่มรื้อถอนพระเมรุมาศอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางบรรยากาศความโศกเศร้าอาลัยของประชาชนที่มาร่วมพิธี
.
สำหรับในส่วนขั้นตอนของการรื้อถอนพระเมรุมาศ จะเริ่มจากการเคลื่อนย้ายงานประติมากรรมโดยรอบพระเมรุมาศออกก่อน แล้วนำไปไว้ยังสำนักช่างสิบหมู่ จ.นครปฐม จากนั้นดำเนินการรื้อถอนบุษบก โดยการถอดหลังคาชั้นเชิงกลอนออก ตามขั้นตอน

วันนี้ (11 ม.ค. 61) เวลา 10.19 น.
พระนพปฎลมหาเศวตฉัตร ถูกอัญเชิญลงจากยอดพระเมรุมาศ สัญญาณฤกษ์เพื่อเริ่มรื้อถอนพระเมรุมาศอย่างเป็นทางการ ท่ามกลางบรรยากาศความโศกเศร้าอาลัยของประชาชนที่มาร่วมพิธี
.
สำหรับในส่วนขั้นตอนของการรื้อถอนพระเมรุมาศ จะเริ่มจากการเคลื่อนย้ายงานประติมากรรมโดยรอบพระเมรุมาศออกก่อน แล้วนำไปไว้ยังสำนักช่างสิบหมู่ จ.นครปฐม จากนั้นดำเนินการรื้อถอนบุษบก โดยการถอดหลังคาชั้นเชิงกลอนออก ตามขั้นตอน
.
#พระเมรุมาศ #KingBhumibol #Rama9 #ThaiPBS

------------
ดูเพิ่มเติม:
"เริ่มรื้อถอนพระเมรุมาศ อย่างเป็นทางการ"
https://www.facebook.com/ThaiPBSFan/posts/10160033675050085

๒ มกราคม วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ขอน้อมรำลึกในพระกร...
02/01/2018

๒ มกราคม
วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์
สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอฯ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
ขอน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
เพจรื่นรมย์ชมวังปารุสกวัน

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน จะเปิดให้บริการตามปกติหลังจากส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๐ ตั้งแต่วันพุธที่ ๓ มกราคม...
01/01/2018

สวัสดีปีใหม่ ๒๕๖๑
พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
จะเปิดให้บริการตามปกติหลังจากส่งท้ายปีเก่า ๒๕๖๐
ตั้งแต่วันพุธที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
เปิดให้บริการ วันพุธ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการเข้าชม

กรุณาแต่งกายสุภาพ งดกางเกงขาสั้น เสื้อสายเดี่ยว แขนกุด รองเท้าแตะ เพื่อให้เกียรติสถานที่ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับเจ้านายชั้นสูงมาก่อน

สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดภายในลานจอดรถในพิพิธภัณฑ์ได้ตามอัธยาศัย

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 แก่ปวงชนชาวไทย ความว่าบัดนี้ถึงวาระดิถีข...
31/12/2017

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 แก่ปวงชนชาวไทย ความว่า

บัดนี้ถึงวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2561 ข้าพเจ้าขอถือโอกาสนี้ส่งความปรารถนาดีและอำนวยพรแก่ทุกๆ ท่าน ให้มีกำลังกาย กำลังใจ สติปัญญาแจ่มใส เข้มแข็ง ตลอดจนประสบความสุขความเจริญยิ่งๆ ขึ้นไป

ในรอบปีที่แล้วในบ้านเมืองของเรามีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายอย่าง แต่ไม่ว่าเหตุการณ์ใดๆ จะเกิดขึ้น เราคนไทยจะสามารถฝ่าฟันไปด้วยกันได้อย่างดี ด้วยความขันติ ใจเย็นค่อยคิดค่อยทำไปอย่างต่อเนื่อง มุ่งมั่นด้วยสติด้วยเหตุผลอันพอเหมาะพอควร เพื่อประโยชขน์ของประเทศชาติและประชาชน

ขอพระบารมีแห่งพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย จนปกป้องคุ้มครองรักษาและให้ขวัญกำลังใจแก่ทุกท่านถ้วนหน้า เป็นพลังที่เข้มแข็งต่อประเทศและชาติบ้านเมืองของเราสืบต่อไป

ในปี ๒๕๖๐ พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน จะเปิดให้บริการจนถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นวันสุดท้ายของปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑...
26/12/2017

ในปี ๒๕๖๐
พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน จะเปิดให้บริการจนถึงวันที่ ๓๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ เป็นวันสุดท้ายของปี ๒๕๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. และเปิดให้บริการอีกครั้งตามปกติตั้งแต่วันพุธที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๑ เป็นต้นไป

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
เปิดให้บริการ วันพุธ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ - ๑๖.๐๐ น.
ปิดให้บริการ วันจันทร์ - วันอังคาร และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โดยไม่มีค่าธรรมเนียมในการเข้าชม

กรุณาแต่งกายสุภาพ งดกางเกงขาสั้น เสื้อสายเดี่ยว แขนกุด รองเท้าแตะ เพื่อให้เกียรติสถานที่ซึ่งในอดีตเคยเป็นที่ประทับเจ้านายชั้นสูงมาก่อน

สามารถนำรถยนต์ส่วนบุคคลมาจอดภายในลานจอดรถในพิพิธภัณฑ์ได้ตามอัธยาศัย

๕ ธันวาคมวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ ขอ...
05/12/2017

๕ ธันวาคม
วันคล้ายวันพระราชสมภพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์
ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน เปิดให้เข้าเยี่ยมชมเป็นปกติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
26/11/2017

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
เปิดให้เข้าเยี่ยมชมเป็นปกติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

09/11/2017
Thai MCulture

Thai MCulture

กระทรวงวัฒนธรรม เชิญชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิง พระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร “พระราชพิธีแห่งศตวรรษ” หนึ่งเดียวในโลก ระหว่างวันที่ 2-30 พฤศจิกายน 2560 เวลา 07.00-22.00 น.

รื่นรมย์ชมวังปารุสกวัน
07/11/2017

รื่นรมย์ชมวังปารุสกวัน

สำนักพระราชวัง กำหนดเปิดให้ประขาชนและผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมพระเมรุมาศ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบและนิทรรศการ ตั้งแต่วันที ...
01/11/2017

สำนักพระราชวัง กำหนดเปิดให้ประขาชนและผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมพระเมรุมาศ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบและนิทรรศการ ตั้งแต่วันที 2 - 30 พฤศจิกายน 2560
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ จะเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดนิทรรศการ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน หลังจากนั้นจะเปิดให้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 30 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 07.00 ถึง 22.00 น.

เบื้องต้นจะเปิดให้เข้าชมอย่างอิสระ รอบละ 5,500 คน รองรับประชาชน ได้วันละ 104,000 คน แบ่งเป็น กลุ่มภิกษุ สามเณร 500 รูปต่อวัน ผู้พิการทุกประเภท 500 คนต่อวัน นักท่องเที่ยว 8,000 คนต่อวัน
นักเรียน นักศึกษา 15,000 คนต่อวัน ประชาชนทั่วไป 80,000 คน ต่อวัน

กำหนดเวลาเข้าชมรอบละ 1 ชั่วโมง แบ่งเป็น ให้ถ่ายภาพที่ระลึกบริเวณ ถนนเส้นกลางทางเข้าพระเมรุมาศ ซึ่งจะเห็นภาพแปลงนาเลขเก้าไทย และภาพภูมิทัศน์ส่วนต่างๆ ของพระเมรุมาศในมุมกว้าง 15 นาที จากนั้น จะให้เข้าชม พื้นที่ด้านใน 45 นาทีโดยให้เข้าชมอย่างอิสระ ในส่วนของพระเมรุมาศ จะเปิดให้ขึ้นลงได้ 2 ด้านพระที่นั่งทรงธรรม ซึ่งจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ รวมถึงยังมีภาพจิตกรรมโครงการในพระราชดำริ ให้ชมทั้ง 3 ด้าน

ส่วนอาคารประกอบอื่น ๆ จะจัดแสดงการจัดสร้างพระเมรุมาศ งานปราณีตศิลป์และงานจิตกรรมประเภทต่าง ๆ

มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ จัดให้มีนิทรรศการสัมผัส พร้อมเสียงบรรยายเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจถึงความเป็นมาของการจัดสร้างพระเมรุมาศ และอาคารประกอบทั้งหมด ถือเป็นความภาคภูมิใจ

ทั้งนี้ก่อนหมดเวลา เข้าชม 5 นาที จะมีสัญญาณแจ้งหมดเวลาเข้าชม เพื่อเปิดให้รอบต่อไปได้เข้า และคาดว่าจะมีประชาชนเข้าชมทั้งหมดกว่า 3 ล้านคน

มีจุดคัดกรอง 5 จุด โดยประชาชนทั่วไปให้เข้าในจุดคัดกรอง 3 จุด บริเวณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (รด.) ถนนด้านท่าช้าง ถนนด้านพระแม่ธรณีบีบมวยผม , ส่วนผู้พิการเข้าตรงจุดคัดกรองหลังกระทรวงกลาโหม , พระภิกษุ สามเณร เข้าทางด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) , ประชาชนแต่งชุดสุภาพ เช่นเดียวกับการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว โดยงดเว้น สายเดี่ยว กางเกงขาสั้น และเสื้อแขนกุด

ผู้ประสงค์จะเข้าชมนิทรรศการ สามารถเข้าคิวรอตรงจุดพักรอบริเวณเต็นท์ที่จัดเตรียมไว้ เพื่อรอคิวเข้าชม การเข้าชมจะใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการกราบถวายบังคมพระบรมศพ โดยจะจัดเป็น 4 แถว

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)จะจัดรถโดยสารให้บริการฟรีใน 6 เส้นทาง ตั้งแต่เวลา 05.00 ถึง 23.00 น.เส้นทางละ 10 คัน รอบละ 60 คัน ได้แก่ 1. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-สนามหลวง 2. หัวลำโพง-สนามหลวง 3. วงกลมรอบเกาะรัตนโกสินทร์-สนามหลวง 4. เอกมัย-สนามหลวง 5. สายใต้ใหม่-สนามหลวง ๖. หมอชิต-สนามหลวง

ส่วนทางเรือจะให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 22.30 น.ที่ท่านิเวศน์วรดิฐ และท่าราชนาวิกสภา
ผู้ให้บริการเรือด่วน เรือเมล์ขยายเวลารองรับการเดินทางของประชาชนด้วย

ภายในบริเวณพระเมรุมาศ มีการแสดงมหรสพ และการแสดงชุดต่างๆ เวลา 18.00 น. ถึง 22.00 น. และจะมีการประโคมดนตรี วงบัวลอย บริเวณศาลาลูกขุนเวลา 08.00 ถึง 17.00 น.

ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ จะมีการแสดงโขนหน้าพระที่นั่งทรงธรรม เพื่อให้ผู้เข้าชมนิทรรศการ ได้ซึบซับบรรยากาศเสมือนวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวันปิดการให้เข้าชมชั่วคราว  ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐และจะเปิดทำการเป็นปกติ ในวันที่ ๑ พ...
27/10/2017

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
ปิดการให้เข้าชมชั่วคราว ระหว่างวันที่ ๑ – ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐
และจะเปิดทำการเป็นปกติ ในวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐
ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
ติดต่อสอบถาม โทร. ๐๒ ๒๘๒ ๕๐๕๗
#พิพิธภัณฑ์ตำรวจ

สำนักพระราชวัง กำหนดเปิดให้ประขาชนและผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมพระเมรุมาศ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบและนิทรรศการ ตั้งแต่วันที ...
27/10/2017

สำนักพระราชวัง กำหนดเปิดให้ประขาชนและผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมพระเมรุมาศ พร้อมสิ่งปลูกสร้างประกอบและนิทรรศการ ตั้งแต่วันที 2 - 30 พฤศจิกายน 2560
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ จะเสด็จเป็นองค์ประธานเปิดนิทรรศการ ในวันที่ 2 พฤศจิกายน หลังจากนั้นจะเปิดให้เข้าชม ตั้งแต่วันที่ 2 ถึง 30 พฤศจิกายน ตั้งแต่เวลา 07.00 ถึง 22.00 น.

เบื้องต้นจะเปิดให้เข้าชมอย่างอิสระ รอบละ 5,500 คน รองรับประชาชน ได้วันละ 104,000 คน แบ่งเป็น กลุ่มภิกษุ สามเณร 500 รูปต่อวัน ผู้พิการทุกประเภท 500 คนต่อวัน นักท่องเที่ยว 8,000 คนต่อวัน
นักเรียน นักศึกษา 15,000 คนต่อวัน ประชาชนทั่วไป 80,000 คน ต่อวัน

กำหนดเวลาเข้าชมรอบละ 1 ชั่วโมง แบ่งเป็น ให้ถ่ายภาพที่ระลึกบริเวณ ถนนเส้นกลางทางเข้าพระเมรุมาศ ซึ่งจะเห็นภาพแปลงนาเลขเก้าไทย และภาพภูมิทัศน์ส่วนต่างๆ ของพระเมรุมาศในมุมกว้าง 15 นาที จากนั้น จะให้เข้าชม พื้นที่ด้านใน 45 นาทีโดยให้เข้าชมอย่างอิสระ ในส่วนของพระเมรุมาศ จะเปิดให้ขึ้นลงได้ 2 ด้านพระที่นั่งทรงธรรม ซึ่งจัดแสดงพระราชประวัติและพระราชกรณียกิจ รวมถึงยังมีภาพจิตกรรมโครงการในพระราชดำริ ให้ชมทั้ง 3 ด้าน

ส่วนอาคารประกอบอื่น ๆ จะจัดแสดงการจัดสร้างพระเมรุมาศ งานปราณีตศิลป์และงานจิตกรรมประเภทต่าง ๆ

มีการอำนวยความสะดวกให้กับผู้พิการ จัดให้มีนิทรรศการสัมผัส พร้อมเสียงบรรยายเพื่อให้ทุกคนได้เข้าใจถึงความเป็นมาของการจัดสร้างพระเมรุมาศ และอาคารประกอบทั้งหมด ถือเป็นความภาคภูมิใจ

ทั้งนี้ก่อนหมดเวลา เข้าชม 5 นาที จะมีสัญญาณแจ้งหมดเวลาเข้าชม เพื่อเปิดให้รอบต่อไปได้เข้า และคาดว่าจะมีประชาชนเข้าชมทั้งหมดกว่า 3 ล้านคน

มีจุดคัดกรอง 5 จุด โดยประชาชนทั่วไปให้เข้าในจุดคัดกรอง 3 จุด บริเวณหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน (รด.) ถนนด้านท่าช้าง ถนนด้านพระแม่ธรณีบีบมวยผม , ส่วนผู้พิการเข้าตรงจุดคัดกรองหลังกระทรวงกลาโหม , พระภิกษุ สามเณร เข้าทางด้านหน้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) , ประชาชนแต่งชุดสุภาพ เช่นเดียวกับการเข้าชมวัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว โดยงดเว้น สายเดี่ยว กางเกงขาสั้น และเสื้อแขนกุด

ผู้ประสงค์จะเข้าชมนิทรรศการ สามารถเข้าคิวรอตรงจุดพักรอบริเวณเต็นท์ที่จัดเตรียมไว้ เพื่อรอคิวเข้าชม การเข้าชมจะใช้แนวปฏิบัติเดียวกับการกราบถวายบังคมพระบรมศพ โดยจะจัดเป็น 4 แถว

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.)จะจัดรถโดยสารให้บริการฟรีใน 6 เส้นทาง ตั้งแต่เวลา 05.00 ถึง 23.00 น.เส้นทางละ 10 คัน รอบละ 60 คัน ได้แก่ 1. อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ-สนามหลวง 2. หัวลำโพง-สนามหลวง 3. วงกลมรอบเกาะรัตนโกสินทร์-สนามหลวง 4. เอกมัย-สนามหลวง 5. สายใต้ใหม่-สนามหลวง ๖. หมอชิต-สนามหลวง

ส่วนทางเรือจะให้บริการตั้งแต่เวลา 06.00 น. ถึง 22.30 น.ที่ท่านิเวศน์วรดิฐ และท่าราชนาวิกสภา
ผู้ให้บริการเรือด่วน เรือเมล์ขยายเวลารองรับการเดินทางของประชาชนด้วย

ภายในบริเวณพระเมรุมาศ มีการแสดงมหรสพ และการแสดงชุดต่างๆ เวลา 18.00 น. ถึง 22.00 น. และจะมีการประโคมดนตรี วงบัวลอย บริเวณศาลาลูกขุนเวลา 08.00 ถึง 17.00 น.

ทุกวันเสาร์ และอาทิตย์ จะมีการแสดงโขนหน้าพระที่นั่งทรงธรรม เพื่อให้ผู้เข้าชมนิทรรศการ ได้ซึบซับบรรยากาศเสมือนวันถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ไปรษณีย์ไทยเปิดจำหน่ายแสตมป์ที่ระลึกในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร...
25/10/2017

ไปรษณีย์ไทยเปิดจำหน่ายแสตมป์ที่ระลึกในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
๑ ชุด ประกอบด้วย ภาพแสตมป์ ๓ ชีต
๑.พระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙
๒. เครื่องประกอบพระราชพิธีฯ และเครื่องอัญเชิญประกอบริ้วขบวนพระราชอิสริยยศ
๓. พระเมรุมาศ
ในราคาชุดละ ๙๙ บาท ซึ่งเปิดจำหน่ายในวันนี้ ๒๕ ตุลาคม ๖๐ เป็นวันแรกที่ที่ทำการไปรษณีย์ทั่วประเทศแต่ละไปรษณีย์ได้โควตามาไม่เท่ากัน ดังนั้นบางที่อาจหมดตั้งแต่วันแรกที่เปิดจำหน่าย.
#ดวงใจปวงประชา
#หัวใจของแผ่นดิน
#ในหลวงในดวงใจ

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานพัดรอง เครื่องสังเค็ด ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ...
25/10/2017

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระราชทานพัดรอง เครื่องสังเค็ด ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ ๙ ภายในพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง
๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐

ประกาศปิดการจราจรทางน้ำ ในช่วงพระราชพิธีฯตั้งแต่วันที่  ๒๕ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐๒๕ ต.ค. ๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.๒๖ ต.ค...
25/10/2017

ประกาศปิดการจราจรทางน้ำ ในช่วงพระราชพิธีฯ
ตั้งแต่วันที่ ๒๕ - ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๐
๒๕ ต.ค. ๖๐ ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
๒๖ ต.ค. ๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๖.๐๐ - ๒๑.๐๐ น.
๒๗ ต.ค. ๖๐ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๔.๐๐ น.

ในวันเสาร์ที่ 21 ต.ค.60 จะมีการซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทร...
20/10/2017

ในวันเสาร์ที่ 21 ต.ค.60 จะมีการซ้อมใหญ่ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจรจึงได้แจ้งปิดเส้นทางการจราจรทางบก 13 เส้นทาง ได้แก่ ถนนเจริญกรุง
ถนนสุรวงศ์
ถนนพระราม 6
ถนนพิษณุโลก
ถนนราชดำเนินกลาง
ถนนเพลินจิต
ถนนสาทรใต้
ถนนสาทรเหนือ
ถนนพระราม 4
ถนนสุขุมวิท
ถนนวิทยุ
ถนนราชดำเนินใน
และถนนสนามไชย
ตั้งแต่เวลา 22.00 น.ของวันคืนวันศุกร์ที่ 20 ต.ค.60 เป็นต้นไป

สำหรับพี่น้องประชาชนที่จะเข้าชมการซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ กรุณาแต่งกายด้วยชุดสุภาพสีดำ ร่มที่นำมาควรเป็นโทนสีขาวหรือดำเป็นหลัก หรือโทนสีใกล้เคียงเพื่อความเหมาะสม และอย่าลืมนำบัตรประชาชนมาแสดง ณ จุดคัดกรองเพื่อเข้าพื้นที่ท้องสนามหลวง

ที่อยู่

พิพิธภัณฑ์ตำรวจ วังปารุสกวัน
Bangkok
10200

เวลาทำการ

พุธ 10:00 - 16:00
พฤหัสบดี 10:00 - 16:00
ศุกร์ 10:00 - 16:00
เสาร์ 10:00 - 16:00
อาทิตย์ 10:00 - 16:00

เบอร์โทรศัพท์

02-2825057

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ รื่นรมย์ชมวังปารุสกวันผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ไปชม"จักรพงษ์นิทรรศน์" ค่อนข้างตกใจที่เจ้าหน้าที่นำชมผู้ชายใช้นิ้วจิ้มที่รูปสีน้ำมัน(พระสาทิสลักษณ์เจ้าฟ้าจักรพงษ์)แรงๆหลายครั้งขณะบรรยาย อยากให้เจ้าหน้าที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไม่ควรจะสัมผัสโดนเพราะของเก่าอาจเสียหายชำรุด