สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื สายด่วน ส.ป.ก. 1764

เปิดเหมือนปกติ

พรุ่งนี้วันจันทร์แล้ว มาใส่เครื่องแบบกันเถอะ...#สปก #ALRO
13/06/2021

พรุ่งนี้วันจันทร์แล้ว มาใส่เครื่องแบบกันเถอะ...
#สปก #ALRO

พรุ่งนี้วันจันทร์แล้ว มาใส่เครื่องแบบกันเถอะ...
#สปก #ALRO

กรมการปกครอง ออกมาเพื่อเช็คดูว่าใครฉีดวัคซินอะไรกี่เข็มแล้วใส่เลข13หลักค่ะของบัตรปชช.ก็ทราบแล้วhttps://webapp.bora.dopa....
12/06/2021
สำนักบริหารการทะเบียน

กรมการปกครอง ออกมาเพื่อเช็คดูว่าใครฉีดวัคซินอะไรกี่เข็มแล้ว

ใส่เลข13หลักค่ะของบัตรปชช.ก็ทราบแล้ว

https://webapp.bora.dopa.go.th/mophapp/

© 2021 - ทีมสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

“กาหยู เกาะพยาม” มะม่วงหิมพานต์คุณภาพดี .>>> กรอบ >>> หอม >>> อร่อย !!.คั่วแบบโบราณ ไร้น้ำมัน ทำให้กินเพลิน จนหยุดเคี้ยว...
12/06/2021

“กาหยู เกาะพยาม”
มะม่วงหิมพานต์คุณภาพดี
.
>>> กรอบ >>> หอม >>> อร่อย !!
.
คั่วแบบโบราณ ไร้น้ำมัน ทำให้กินเพลิน จนหยุดเคี้ยวไม่ได้
.

#จัดส่งฟรี
#สินค้าเกษตรกร
#เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง

“กาหยู เกาะพยาม”
มะม่วงหิมพานต์คุณภาพดี
.
>>> กรอบ >>> หอม >>> อร่อย !!
.
คั่วแบบโบราณ ไร้น้ำมัน ทำให้กินเพลิน จนหยุดเคี้ยวไม่ได้
.

#จัดส่งฟรี
#สินค้าเกษตรกร
#เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง

ใคร ๆ ก็พูดถึงแต่อาการไม่พึงประสงค์ และอาการแพ้ แต่ฟังแล้วก็ยังงงๆ คืออะไรกันแน่ เหมือนกันหรือเปล่า อันตรายไหม ถ้าคุณก็ส...
11/06/2021

ใคร ๆ ก็พูดถึงแต่อาการไม่พึงประสงค์ และอาการแพ้ แต่ฟังแล้วก็ยังงงๆ คืออะไรกันแน่ เหมือนกันหรือเปล่า อันตรายไหม ถ้าคุณก็สงสัยเรื่องนี้ เรามีคำตอบ
https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/posts/349341183475263
.
.
.
[ โคก หนอง นา Ep.2 ]
สำหรับ Ep.นี้ พี่อาสาและลุงเอกจะพาเพื่อนๆไปดูในส่วนของ [หนอง] กันนะครับถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมพร้อมๆกันได้เลยครับ
https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/posts/349095446833170
.
.
.
[เขาช่องกระจก] จ.ประจวบคีรีขันธ์
https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/posts/349194136823301
.
.
.
วันนี้พี่อาสาและลุงเอก จะมาสอนเรื่องการจัดสรรพื้นที่แบบเกษตรทฤษฎีใหม่ [โคก หนอง นา โมเดล] แบบเข้าใจง่ายๆ ครับ
ทำความรู้จัก โคก หนอง นา โมเดล ฉบับตัวการ์ตูน เหมาะที่จะส่งต่อให้ลูกๆ หลานๆ ดูกันครับ
https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/posts/349095030166545
.
.
.
[เศรษฐีบ้านทุ่ง]
ตอน ทำถนนให้ ผรท.(ผู้ร่วมพัฒนาชาติไทย) อ.นาแก จ.นครพนม
https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/posts/349062590169789
.
.
.
"ป่าในเมือง"
โครงการดีดีในการอนุรักษ์​ป่าไม้ใกล้ชุมชนเมือง พื้นที่สีเขียวท่ามกลางป่าคอนกรีต กับการจัดการที่เข้าใจในธรรมชาติ
https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/posts/349061073503274
.
.
.
มะระมีสรรพคุณมากมายไม่ได้มีดีแค่ขม
https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/posts/349052656837449
.
.
.
[ วัดสวนดอก ]
https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/posts/348581510217897

ศูนย์เทคโนโลยีฯ ประชุมร่วม สดช. พัฒนาระบบ Big Data ส.ป.ก.วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้อำนวยการศูนย์เท...
11/06/2021

ศูนย์เทคโนโลยีฯ ประชุมร่วม สดช. พัฒนาระบบ Big Data ส.ป.ก.

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานในการประชุมหารือโครงการ Big Data ระบบวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการบริหารจัดการพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน พร้อมด้วย ผู้อำนวยการและผู้แทน จากสำนักจัดการปฏิรูปที่ดิน, สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน, สำนักบริหารกองทุน, สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน, สำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี และกองประสานงานโครงการพระราชดำริและโครงการพิเศษ โดยประชุมหารือร่วมกับหน่วยงานภายนอก คือ ดร.โพยมราษี ฤกษ์สําราญ ที่ปรึกษาโครงการฯ และคณะจากสำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (สดช.) เพื่อหารือเกี่ยวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศและฐานข้อมูล Big Data สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. และพัฒนาการให้บริการเกษตรกรรวมถึงประชาชนได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ ณ ห้องประชุมจำลอง อัตนโถ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ข่าว / ภาพ : อดิราช ท้วมละมูล

ส.ป.ก.ประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕วัน...
11/06/2021

ส.ป.ก.ประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

วันศุกร์ที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เพื่อพิจารณาแนวทางการเตรียมความพร้อมชี้แจงคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี นายสุริยน พัชรครุกานนท์ , นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการส.ป.ก. ,นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการ ผู้แทนสำนัก/กอง/ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

ข่าว/ภาพ : อลงกรณ์ ซอนจำปา

เกษตรกร ส.ป.ก. บ้านทองหลาง นครนายก "ดีใจ แล้งนี้มีน้ำใช้จากโครงการแก้มลิง"#alro#สปก
11/06/2021

เกษตรกร ส.ป.ก. บ้านทองหลาง นครนายก
"ดีใจ แล้งนี้มีน้ำใช้จากโครงการแก้มลิง"
#alro
#สปก

เกษตรกร ส.ป.ก. บ้านทองหลาง นครนายก
"ดีใจ แล้งนี้มีน้ำใช้จากโครงการแก้มลิง"
#alro
#สปก

ส.ป.ก.ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา๑๐ มิถุ...
10/06/2021

ส.ป.ก.ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานในการประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยมี นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์ และเจ้าหน้าที่ที่่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุม จำลอง อันตนโถ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ

สืบเนื่องจากการมอบนโยบาย ร้อยเอก ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมีวัตถุประสงค์ตามแผนงานและงบประมาณ ๕ ด้าน ได้แก่ การจัดตั้ง สร้าง และพัฒนาศูนย์ฯ จัดทำหลักสูตรการถ่ายทอดองค์ความรู้การบริหารจัดการสมุนไพรทั้งระบบ วิจัย ศึกษา จัดการความรู้เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์กับกิจกรรมของศูนย์ หรือความร่วมมือกับภาคี เสริมสร้างเศรษฐกิจและการตลาด บูรณาการความร่วมมือในการขับเคลื่อนศูนย์ฯ กับบุคคล หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็นศูนย์กลางการส่งเสริม วิจัย และขยายพันธุ์พืช ในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ข่าว/ภาพ : สมเกียรติ ดีมั่น

พี่น้องชาว ส.ป.ก. มาร่วมกันใส่เสื้อวันสถาปนาครบรอบ ๔๖ ปี ทุกวันศุกร์กันครับ!!!😁#สปก #เสื้อวันสถาปนา #46ปีสปก #ทุกวันศุกร...
10/06/2021

พี่น้องชาว ส.ป.ก. มาร่วมกันใส่เสื้อวันสถาปนาครบรอบ ๔๖ ปี
ทุกวันศุกร์กันครับ!!!😁
#สปก #เสื้อวันสถาปนา #46ปีสปก #ทุกวันศุกร์

พี่น้องชาว ส.ป.ก. มาร่วมกันใส่เสื้อวันสถาปนาครบรอบ ๔๖ ปี
ทุกวันศุกร์กันครับ!!!😁
#สปก #เสื้อวันสถาปนา #46ปีสปก #ทุกวันศุกร์

ส.ป.ก.ช่วยเหลือเกษตรกรช่วงสถานการณ์โควิด 19๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๕๐ น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้...
10/06/2021

ส.ป.ก.ช่วยเหลือเกษตรกรช่วงสถานการณ์โควิด 19

๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๕๐ น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. พร้อมด้วย นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม นางกรรณิการ์ พึ่งเงิน ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน(ผู้แทนจาก ส.ป.ก.สุโขทัย) มอบส้มเขียวหวาน จำนวน ๕๐๐ กิโลกรัม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ โรงพยาบาลศรีธัญญา โดยมี นายศิริศักดิ์ ธิติดิลกรัตน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีธัญญา เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลศรีธัญญา ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี
จากนั้นเวลา ๑๐.๐๐ น. นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วย นางสาวพจนันท์ กองมาก ปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุโขทัย (ผู้แทน ส.ป.ก. ) และนาย ทรงพล สวยสม ผู้อำนวยการชลประทานนนทบุรี มอบส้มเขียวหวาน จำนวน ๒๐๐ กิโลกรัม ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ศูนย์การเเพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยมี บุคลากรทางการแพทย์ เป็นผู้รับมอบ ณ อาคารเรียนและปฏิบัติการ ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทานมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ตำบลบางตลาด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
สืบเนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 เกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่ส้มเขียวหวานแม่สินพัฒนา ได้รับผลกระทบไม่สามารถนำผลผลิตส้มออกจำหน่ายได้ ประกอบกับสถานการแพร่ระบาดดังกล่าว พ่อค้าผู้รับซื้อผลผลิตในราคาต่ำส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ส.ป.ก.จึงได้ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรและผู้ที่สนใจอุดหนุนสินค้าเกษตร เพื่อให้เกษตรกรในพื้นที่มีรายได้และนำผลผลิตดังกล่าวมอบให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ รวม ๑๒ แห่ง จำนวนทั้งสิ้น ๒,๕๐๐ กิโลกรัม

ข่าว/ภาพ : สมเกียรติ ดีมั่น

10/06/2021
บทความน่ารู้จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.).............................................................
10/06/2021

บทความน่ารู้จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
........................................................................................................
ขอให้เปิดเผยรายละเอียดผู้ติดเชื้อโควิดด้วย
"เปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้น"

บทความน่ารู้จากสำนักงานคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ (สขร.)
........................................................................................................
ขอให้เปิดเผยรายละเอียดผู้ติดเชื้อโควิดด้วย
"เปิดเผยเป็นหลักปกปิดเป็นข้อยกเว้น"

ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินฯ ให้สอดคล้องการจ่ายค่าชดเชยการลงทุนใน...
09/06/2021

ส.ป.ก. ประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินฯ ให้สอดคล้องการจ่ายค่าชดเชยการลงทุนในการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกร

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๔ สำนักกฎหมาย ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาแนวทางการดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายการจ่ายค่าชดเชยการลงทุนในการพัฒนาที่ดินให้แก่เกษตรกร โดยมีนายสรรเสริญ อัจจุตมานัส ผู้ทรงคุณวุฒิใน คปก. เป็นประธาน นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก. นายปรีชา ลิ้มถวิล ผู้อำนวยการสำนักกฎหมาย นางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารกองทุน ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย ผู้แทนกรมป่าไม้ ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน นายขจรศักดิ์ ปานเพชร นายประพันธ์ เทียนวิหาร นายเผด็จ ดิฐษดี นางสาวลักษณา มั่นเศรษฐวิทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอุดรธานี นายกฤตวิทย์ พิมพ์ทองงาม ปฏิรูปที่ดินจังหวัดร้อยเอ็ด นางสาวปิยะลักษณ์ มูลธิยะ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปราจีนบุรี นางสาวธำรงลักษณ์ ลาพินี หัวหน้าโครงการศึกษาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรและประชาชนพร้อมทั้งทีมที่ปรึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุมในครั้งนี้ เพื่อพิจารณากรอบการพัฒนากฎหมายปฏิรูปที่ดิน ณ ห้องประชุมสุทธิพร จีระพันธุ ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ และระบบการประชุมทางไกลออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM Meeting

ข่าว / ภาพ : สำนักกฎหมาย ส.ป.ก.

ส.ป.ก. ลงพื้นติดตามการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ จ.พระนครศรีอยุธยาวันที่ ๙ ...
09/06/2021

ส.ป.ก. ลงพื้นติดตามการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม, นายวิวรรธน์ สงประเสริฐ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี, นางสาวนุชจรี วัชรวงษ์ไพบูลย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ลงพื้นติดตามการดำเนินงานโครงการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยมี นายนเรศ ธำรงค์ทิพยคุณ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีปฏิบัติงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายธนสาร ธรรมสอน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ศูนย์การเรียนรู้เพื่อการปฏิรูปที่ดิน อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา

ในการลงพื้นที่ครั้งนี้ได้รับฟังบรรยายสรุป ที่มา แนวทาง และกรอบการขับเคลื่อนนโยบายการจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน แผนงานและงบประมาณ ในการขับเคลื่อนศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน และแผนปฏิบัติการ การผลิตสมุนไพร การบริหารจัดการ พื้นที่ ของศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน และตรวจเยี่ยมพื้นที่จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดิน

โดยศูนย์ส่งเสริมและขยายพันธุ์พืชในเขตปฏิรูปที่ดินมีเนื้อที่ประมาณ ๘๕-๐-๕๕ ไร่ โดยแบ่งออกเป็น ๓ ส่วน ได้แก่ ๑) อาคารสถานที่ ๒) พื้นที่สำหรับทำการเกษตร ๓) การขอใช้ที่ดินของต่างหน่วยงาน

ข่าว/ภาพ : ภาคีนัย กลิ่นกุล

ผู้ตรวจราชการกรมร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔๙ มิถุนายน ๒๕๖๔...
09/06/2021

ผู้ตรวจราชการกรมร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔

๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๓๐ นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) พร้อมด้วย นายไพโรจน์ วิริยะกิจ ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมายและระเบียบ สำนักกฎหมาย ได้รับมอบหมายจาก ท่านเลขาธิการ ส.ป.ก. ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองกฎหมายการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรดิน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๔ โดยมี นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน ผ่านวีดีทัศน์ทางไกล (Video Conference)ไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุม ๒๐๒ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การประชุมในครั้งนี้มีเรื่องเสนอเพื่อทราบเกี่ยวกับ ความคืบหน้าของประกาศคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับฟังความคิดเห็นและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำนโยบายและแผนการบริหารจัดการที่ดินและทรัพยากรที่ดินของประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในส่วนเรื่องพิจารณาประกอบด้วย
๑. การพิจารณาร่างพระราชบัญญัติสถาบันบริหารจัดการที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืน พ.ศ. ...
๒.การแก้ไขปัญหาการใช้ประโยชน์ที่ดินป่าชายเลนชุมชนเมืองระนอง จังหวัดระนอง

ภาพ/ข่าว : กลุ่มตรวจและประสานราชการ สำนักบริหารกลาง
ผู้ประสานข้อมูล : นายสมเกียรติ ดีมั่น

ส.ป.ก.ประชุมติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕...
09/06/2021

ส.ป.ก.ประชุมติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖

วันที่ ๙ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ และแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๖ ผ่านการประชุมทางไกลออนไลน์ โดยมี นายสุริยน พัชรครุกานนท์ รองเลขาธิการ ส.ป.ก., ผู้ตรวจราชการ, ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์, ปฏิรูที่ดินจังหวัดภาคใต้ตอนล่าง ๗ จังหวัด (สงขลา, ตรัง, พัทลุง, ยะลา, นราธิวาส, ปัตตานี, สตูล)และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ผ่านระบบ Zoom meeting จากห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก.ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ

ข่าว/ภาพ : อลงกรณ์ ซอนจำปา

- ความผาสุก ณ ส.ป.ก. -
09/06/2021

- ความผาสุก ณ ส.ป.ก. -

- ความผาสุก ณ ส.ป.ก. -

เลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมปรับแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระท...
08/06/2021

เลขาธิการ ส.ป.ก. ประชุมปรับแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เมื่อวันจันทร์ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๔.๐๐ น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ ส.ป.ก. เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายวุฒิพงศ์ เนียมหอม รองเลขาธิการ ส.ป.ก. เพื่อเร่งรัดและร่วมปรับแผนการขับเคลื่อนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ในเขตปฏิรูปที่ดิน ตามนโยบายของ ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยมี นายสมศักดิ์ การเจริญกุลวงศ์ ผอ.สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน นายวัฒนา มังธิสาร ผอ.สำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ณ ห้องประชุมสุทิน มูลพฤกษ์ สำนักพัฒนาพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ได้พิจารณาแนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาแหล่งน้ำ เส้นทางคมนาคม สิ่งก่อสร้างและนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรต่าง ๆ ในพื้นที่ ส.ป.ก. ระยะเวลา ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานภายนอก ภายใต้ MOU ๙ หน่วยงาน และกลไกระดับจังหวัด รวมถึงนำเสนอแผนการพัฒนาพื้นที่ ณ ศูนย์จัดการที่ดินพระราชทาน อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เพื่อรองรับการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้สมุนไพร ในเขตปฏิรูปที่ดิน

ข่าว/ภาพ : รณกฤต ขันติสีลวา
ประสานข้อมูล : สมชาติ รัตนมาลี

ส.ป.ก. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแนวทางดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔วันที่ ๘ มิถ...
08/06/2021

ส.ป.ก. ประชุมติดตามผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแนวทางดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔

วันที่ ๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) เป็นประธานในการประชุมติดตามผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และแนวทางการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ โดยมี นายเอกพงศ์ น้อยสร้าง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม, นายประดิษฐ์ ใจรังษี ผอ.สำนักวิชาการและแผนงาน, นางสาวธัญพร แพมงคล ผอ.สำนักบริหารกลาง ผู้อำนวยการสำนัก/กอง/ศูนย์, ปฏิรูปที่ดินจังหวัด และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม ณ ห้องประชุมไชยยงค์ ชูชาติ ส.ป.ก.ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร กรุงเทพฯ ทั้งนี้ส.ป.ก. ได้จัดการประชุมทางไกลออนไลน์(Web conferrence) ตามมาตรการเว้นระยะห่าง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรน่า19 (Covid-19) อย่างเคร่งครัด

การประชุมครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทราบถึงผลการดำเนินงานผลการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และแนวทางดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยเลขาธิการ ส.ป.ก. ได้มอบนโยบายเพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป

ภาพ/ข่าว : สุริยะ ลิภตะไชยโย

"เสริมอาชีพ สร้างรายได้ คนและช้างอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล"โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวั...
08/06/2021

"เสริมอาชีพ สร้างรายได้ คนและช้างอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล"
โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์
ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
#กปร
#alro
#สปก

"เสริมอาชีพ สร้างรายได้ คนและช้างอยู่ร่วมกันอย่างสมดุล"
โครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์
ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว
#กปร
#alro
#สปก

พร้อมกันทุกวันอังคาร "สวมใส่ผ้าไทย"ส.ป.ก.ระนอง#alrosmart#สปก
08/06/2021

พร้อมกันทุกวันอังคาร
"สวมใส่ผ้าไทย"
ส.ป.ก.ระนอง
#alrosmart
#สปก

พร้อมกันทุกวันอังคาร
"สวมใส่ผ้าไทย"
ส.ป.ก.ระนอง
#alrosmart
#สปก

มะเขือม่วงแหล่งรวมคุณประโยชน์และมีสรรพคุณป้องกันโรคมะเร็งได้https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/posts/3467072804...
07/06/2021

มะเขือม่วงแหล่งรวมคุณประโยชน์และมีสรรพคุณป้องกันโรคมะเร็งได้
https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/posts/346707280405320
.
.
.
""ด้วยสายธารแห่งพระเมตตา""
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทาน โครงการเครื่องช่วยหายใจและเครื่องมือแพทย์ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ โควิด - ๑๙
https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/posts/346195010456547
.
.
.
🧑‍⚕️เตรียมตัวก่อนไปฉีดวัคซีนกับ "ไทยร่วมใจ กรุงเทพฯ ปลอดภัย" 🇹🇭
📌 อย่าลืม! ทำแบบสอบถามคัดกรองอาการก่อนฉีดวัคซีนด้วยนะคะ 😊
https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/posts/346646503744731
.
.
.
🧑‍⚕️หน่วยบริการตรวจเชิงรุก COVID-19 ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร 🧫
📌 วันที่ 7 มิ.ย. 64 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป
https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/posts/346623920413656
.
.
.
[ "เชื่อหมอ ฉีดเลย" หมอปั๊บ รศ.นพ.ปรัญญา สากิยลักษณ์ หมอผ่าตัดหัวใจ โรงพยาบาลศิริราช ปล่อยเพลงแร็ป เชิญชวนประชาชนไปฉีดวัคซีนโควิด-19 ]
https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/posts/346194020456646
.
.
.
[โคก หนอง นา โมเดล]
เป็นการประยุกต์ทฤษฎีใหม่ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ให้เหมาะสมกับสภาพแต่ละพื้นที่ตามภูมิสังคม
https://www.facebook.com/royaljitarsaschool/posts/346191443790237

07/06/2021
รักษ์ผืนดิน ถิ่น ส.ป.ก. ปี ๓ : (๖) ปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีทำ สู่การทำเกษตรทฤษฎีใหม่

รายการคนไทยหัวใจเกษตร ช่วง รักษ์ผืนดิน ถิ่น ส.ป.ก. ปี ๓
ตอนที่ ๖ "ปรับวิธีคิด เปลี่ยนวิธีทำ สู่การทำเกษตรทฤษฎีใหม่"

ออกอากาศวันจันทร์ ที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๔
เวลา ๐๖.๐๐ - ๐๖.๓๐ น. ทางช่อง MCOT HD หมายเลข ๓๐

https://youtu.be/c9-0TAN1IO4

ที่อยู่

ถนนราชดำเนินนอก เขตพระนคร
Bangkok
10200

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622829004

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพืผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

มีท่านใดให้ยืมที่ดินไว้เลี้ยงหมาจรบ้างคะ ขอเป็นบ้านฉาง หรือใกล้เคียงในระยอง และนครราชสีมายิ่งดีค่ะ ขอบพระคุณ
สอบถาม สปก. อดีตราชการ ไม่จน ไม่ใช่เกษตร ราชการออกที่ สปก.รับรองให้ ถูกต้องหรือไม่ ครับ ตอนนี้ สส.กำลังโดนไล่ ฟ้องกัน อยากทราบเลย ของ พจอ.หญิง ดรรชนี นริทร์วงศ์ ถือครองได้อย่างไร เกือบๆ50 ไร่ เอาคนรวยมารับ สปก. ท่านตอบหน่อยครับ ฉอ้อน ลิ้มทองธรรมโชติ
สอบถามหน่อยคับว่า..ที่เดิมเป็นพื้นที่ ภบท.5เป็นของพ่อแม่แต่ปัจจุบันเสียชีวิตแล้ว..แต่พี่ชายไปแอบขึ้นเอกสารสิทธิเป็น สปก.4/01 โดยไม่มีใครรู้จะมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไรครับ.
รบกวนพี่ๆน้าๆเจ้าหน้าที่ ส ป ก ดูแลที่ดิน ส ป ก จังหวัดกาญจนบุรี ตำบล วังด้ง หนองสามพราน อำเภอเมืองหน่อยครับพ่อผมได้ที่ดินทำกินจาก ส ป ก ครับมีที่ดินแต่ไม่มีน้ำจะทำกินได้อย่างไรครับพอไม่ทำเจ้าหน้าที่ก็จะยึดที่ดินปลูกอะไรก็ตายดีแค่หน้าฝนหน้าแร้งก็ตายจะทำได้อย่างไรครับ ขอคำชี้แนะจากพี่ๆน้าๆเจ้าหน้าที่หน่อยครับ ขอบคุณครับผม
สวัสดีค่ะ ขออนุญาติสอบถามนะคะ ประเภทที่ดินที่มีหนังสืออนุญาติการใช้ประโยชน์ของของสำนักงานปฎิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร เบ่งเป็น 4 กลุ่ม คือ 1.หนังสืออนุญาติให้เข้าประโยชน์ในขตปกิรูปที่ดิน - สปก 4-01 - สปก 4-01 ก -สปก 4-01 ข -สปก 4-01 ค 2.สัญญาเช่าเพื่อการเกษตรกรรม -สปก 4-14ก 3.สัญญาเช่าซื่อเพื่อการเกษตรกรรม - สปก 4-18ข 4.หนังสือรับมอบที่ดิน -สปก 4-28 ก -สปก 4-28 ข ***** อยากทราบว่า เเต่ละประเภท ของ สปก 4-01 คือ สปก 4-01 4-01ก 4-01ข 4-01ค เเต่งต่างกันอย่างไรคะ เเละ สปก 4-28 ก กับ สปก 4-28 ข เเต่งกันอย่างไรคะ
สวัสดีค่ะดิฉันชื้อ นางสมใจ...นามูลน้อย อยากมีที่ดินทำกินค่ะ ยังไม่เคยมีที่ดินเป็นของตัวเองเลย ดิฉันจะทำสวนค่ะ จะต้องทำแบบไหนบ้างค่ะถึงจะได้ที่ของสปกขอบคุณค่ะ
อยากจะขอคำปรึกษาเจ้าหน้าที่ ที่รู้เรื่องที่ดิน สปก และอธิบายได้ชัดเจนเราทุกข์ใจมากแต่ถามเจ้าที่5คน คำตอบก็5อย่าง เราสามารถไปขอคำปรึกษาจากที่นี่ได้ไหมคะ
ถามหน่อยค่ะ คือว่าปู่เอาที่ดินไปขายฝากกับลูกชาย ต่อมาปู่จะไปซื้อคืน แต่ลูกชายไม่ขายคืนให้ แต่เอาไปขายต่อให้กับคนอื่น แต่ชื่อยังเป็นของปู่ค่ะ ไม่ทราบว่าเราจะไปซื้อคืนจากคนที่เค้าซื้อไปมัยค่ะ ที่เป็น สปก
สปก.กระบี่. พรฏ ปี 2549. ป่าจำแนก ป.1-15. ประกาศเป็น สปก. บางส่วน แปลงที่ 15. ป่าบางผี้ง-คลองพ่อ จำนวน1,563. ไร่ สปก.กระบี่ ไม่ดำเนินการ ยืนยันว่า ไม่ใช่เขต สปก. แต่หลักฐาน ที่นำมายืนยันนัน ใช้แผนที่ทหาร ปี พ.ศ 2516. แสดงให้เห็นว่า สปก. มีความผิดพลาดมาก กำลังเข้าหา ดีเอชไอ เพื่อ ต้องแสดงความโปร่ใสต่อการปฏิบัติหน้าที่