กองพันทหารอากาศโยธิน 3 กรมทห

กองพันทหารอากาศโยธิน 3 กรมทห เพจหลักของกองพันทหารอากาศโยธิน๓ ดูแลโดย หน่วยงานยุทธการ พัน.๓ กรม ทย.รอ.อย. วัตถุประสงค์การก่อตั้ง
- ในอดีต การป้องกันฐานบินภายในกองทัพอากาศ จนท.สน.ผบ.ดม.ดูแลอยู่ ซึ่งความเป็นจริงแล้ว เป็นหน้าที่ของ อย.ฯ ที่มีหน้าที่ป้องกันฐานบินของกองทัพอากาศ อย. จึงได้เสนอแนวความคิด ในการจัดตั้งกองพันรักษาการณ์
เพื่อปรับกำลังที่ใช้ในรักษาการณ์ของ อย.ฯ และสน.ผบ.ดม. เพื่อทำหน้าที่รักษาการณ์และป้องกัน ที่ตั้ง ทอ.ดอนเมือง รวมทั้งจะปรับจุดรักษาการณ์ในปัจจุบันให้เหมาะสมกับภารกิจ
พื้นที่รับผิดชอบและภัยคุกคาม ให้มีความเหมาะสม
ในวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2549
เริ่มปฏิบัติงานเป็นครั้งแรก ใช้นามเรียกขานว่า “ทศกัณฐ์”
โดยอาศัยสถานที่ปฏิบัติงานอยู่ร่วมกับ กองร้อยพลพยาบาล
ณ อาคารกองร้อยพลพยาบาล โดยแบ่งสถานที่ปฏิบัติงานคนละครึ่ง
เพื่อใช้เป็นอาคารกองบังคับการกองพัน ซึ่ง ณ วันนั้น
เรามีข้าราชการ อย.ฯ มาช่วยราชการ ทั้งหมด จำนวน 38 คน มีดังนี้
-นายทหารสัญญาบัตร จาก พัน.๑ กรม ทย.รอ.อย. จำนวน 3 คน
-ข้าราชการ นายทหารชั้นประทวน จาก พัน.๑ กรม ทย.รอ.อย. จำนวน 12 คน
-ข้าราชการ นายทหารชั้นประทวน จาก พัน.๒ กรม ทย.รอ.อย. จำนวน 12 คน
-ข้าราชการ นายทหารชั้นประทวน กรม ตอ.รอ.อย. จำนวน 8 คน
-ข้าราชการ นายทหารชั้นประทวน กรม ปพ.อย. จำนวน 3 คน
รวมมีข้าราชการทั้งหมด 58 คน ณ ตอนนั้น
ต่อมา ในวันที่ 1 พ.ค. พ.ศ. 2549
ได้รับการสนับสนุนกำลังพลเพิ่มเติม
จาก กองบินต่างๆ จำนวนอีก 11 คน
และวันที่ 1 ส.ค. พ.ศ.2549
ได้บรรจุข้าราชการจากกำลังพลพิเศษมาเพิ่มอีก 9 คน
โดยในระหว่างปฏิบัติงานได้มีคำสั่งให้จัดตั้งกองพัน
เป็นหน่วยขึ้นตรงกรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์
หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ดังต่อไปนี้
-จัดตั้งกองพันรักษาการณ์ (เฉพาะกิจ)
ตามอนุมัติ ผบ.ทอ. ลงวันที่ 9 พ.ค.2549
โดยมี น.ต. ชัชพล ลายประดิษฐ์ เป็น รรก.ผบ.พัน.รก.
-จัดตั้งกองพันรักษาการณ์ (เพื่อพลาง)
คำสั่งทอ.

(เฉพาะ) ลับที่ 37/50 ลงวันที่ 23 ก.พ.พ.ศ.2550
โดยมี น.ท. ทีม ประยูรวรรณ เป็น รรก.ผบ.พัน.รก.
-จัดตั้งกองพันรักษาการณ์ (อัตราปกติ)
คำสั่งทอ. (เฉพาะ) ที่ 232/50 ลงวันที่ 14 พ.ย.พ.ศ.2550
โดยมี น.ท. ทีฆ ประยูรวรรณ เป็น รรก.ผบ.พัน.รก.
ซึ่ง ณ เวลานั้น มียอดกำลังพลจัดตั้งกองพันรักษาการณ์
(อัตราปกติ) ทั้งหมด = 62 คน
และมียอดกำลังพลทหารกองประจำการ
จำนวน = 301 คน และได้ อัญเชิญ “พระพุทธนภาพลพิทัก

(เฉพาะ) ลับที่ 37/50 ลงวันที่ 23 ก.พ.พ.ศ.2550
โดยมี น.ท. ทีม ประยูรวรรณ เป็น รรก.ผบ.พัน.รก.
-จัดตั้งกองพันรักษาการณ์ (อัตราปกติ)
คำสั่งทอ. (เฉพาะ) ที่ 232/50 ลงวันที่ 14 พ.ย.พ.ศ.2550
โดยมี น.ท. ทีฆ ประยูรวรรณ เป็น รรก.ผบ.พัน.รก.
ซึ่ง ณ เวลานั้น มียอดกำลังพลจัดตั้งกองพันรักษาการณ์
(อัตราปกติ) ทั้งหมด = 62 คน
และมียอดกำลังพลทหารกองประจำการ
จำนวน = 301 คน และได้ อัญเชิญ “พระพุทธนภาพลพิทัก

เปิดเหมือนปกติ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2564 คณะแพทย์จากกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศได้ทำการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อไว...
05/07/2021

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 มิถุนายน พ.ศ.2564 คณะแพทย์จากกองเวชศาสตร์ป้องกัน กรมแพทย์ทหารอากาศได้ทำการตรวจเชิงรุกเพื่อหาเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ให้แก่ทหารใหม่กองพันทหารอากาศโยธิน 3 กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน โดยทราบผลการตรวจภายใน 24 ชม.หลังการตรวจ ซึ่งผลการตรวจพบว่า ทหารใหม่ทุกนาย “ปลอดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ทั้งนี้ขอให้ท่านผู้ปกครองอย่าได้กังวลใจในความปลอดภัยของบุตรหลานของท่าน ทางกองพันยังคงมีมาตราการการดูแลและป้องกันอย่างเคร่งคัด เพื่อความปลอดภัยของน้อง ๆ ทหาร 64/1 ทุกนายภายใต้การดูแลของกองพันทหารอากาศโยธิน 3 กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธินต่อไป

รายชื่อทหารกองประจำการ รุ่น 64/1 กองพันทหารอากาศโยธิน 3 กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์#ยินดีต้อนรับทุกนายครับ
05/07/2021

รายชื่อทหารกองประจำการ รุ่น 64/1
กองพันทหารอากาศโยธิน 3 กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์
#ยินดีต้อนรับทุกนายครับ

พัน.๓ กรม ทย.รอ.อย. ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ทหารกองประจำการ#หน่วยฝึกท...
05/07/2021

พัน.๓ กรม ทย.รอ.อย. ดำเนินการตามมาตรการป้องกัน และลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ให้ทหารกองประจำการ

#หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.๓ กรม ทย.รอ.อย. ยินดีต้อนรับทหารใหม่ รุ่นปี ๒๕๖๔ ผลัดที่ ๑

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผบ.พัน.๓ กรม.ทย.รอ.อย. ได้นำข้าราชการกองพันที่ ๓ เข้าร่วม...
02/06/2021

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ผบ.พัน.๓ กรม.ทย.รอ.อย. ได้นำข้าราชการกองพันที่ ๓ เข้าร่วมลงนามถวายพระพร

วันฉัตรมงคล๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔เป็นวันที่ระลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเด...
04/05/2021

วันฉัตรมงคล
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เป็นวันที่ระลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ เเละทหารกองประจำการ กองพันทหารอากาศโยธิน๓ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

วันฉัตรมงคล
๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔
เป็นวันที่ระลึกถึงพระราชพิธีบรมราชาภิเษกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ เเละทหารกองประจำการ กองพันทหารอากาศโยธิน๓ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

เนื่องด้วยวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองพันทหารอากาศโยธิน ๓ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชา...
31/03/2021

เนื่องด้วยวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองพันทหารอากาศโยธิน ๓ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครบรอบ ๑๒ ปี โดยกองพันทหารอากาศโยธิน ๓ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล และมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการ ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อขวัญกำลังใจ และความเป็นศิริมงคลแก่ข้าราชการ และทหารกองประจำการกองพันทหารอากาศโยธิน ๓

เนื่องด้วยวันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เป็นวันคล้ายวันสถาปนากองพันทหารอากาศโยธิน ๓ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน ครบรอบ ๑๒ ปี โดยกองพันทหารอากาศโยธิน ๓ จัดพิธีบำเพ็ญกุศล และมอบทุนการศึกษาแก่บุตรของข้าราชการ ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ เพื่อขวัญกำลังใจ และความเป็นศิริมงคลแก่ข้าราชการ และทหารกองประจำการกองพันทหารอากาศโยธิน ๓

"อาหารมื้อพิเศษของน้องๆทหาร"#อยู่กรมหยุดเชื้อช่วยชาติ#กองพันทหารอากาศโยธิน๓
31/01/2021

"อาหารมื้อพิเศษของน้องๆทหาร"
#อยู่กรมหยุดเชื้อช่วยชาติ
#กองพันทหารอากาศโยธิน๓

"อาหารมื้อพิเศษของน้องๆทหาร"#อยู่กรมหยุดเชื้อช่วยชาติ#กองพันทหารอากาศโยธิน๓
21/01/2021

"อาหารมื้อพิเศษของน้องๆทหาร"
#อยู่กรมหยุดเชื้อช่วยชาติ
#กองพันทหารอากาศโยธิน๓

"ภาพอาหารมื้อพิเศษของน้องๆทหาร"#อยู่กรมหยุดเชื้อช่วยชาติ#กองพันทหารอากาศโยธิน๓
14/01/2021

"ภาพอาหารมื้อพิเศษของน้องๆทหาร"
#อยู่กรมหยุดเชื้อช่วยชาติ
#กองพันทหารอากาศโยธิน๓

ภาพอาหารมื้อพิเศษและการทานอาหารของน้องๆทหารใหม่ ๖๓/๒#กองพันทหารอากาศโยธิน๓
07/01/2021

ภาพอาหารมื้อพิเศษและการทานอาหารของน้องๆทหารใหม่ ๖๓/๒
#กองพันทหารอากาศโยธิน๓

"อาหารพิเศษส่งท้ายปีเก่าของน้องๆทหารใหม่"#กองพันทหารอากาศโยธิน๓
31/12/2020

"อาหารพิเศษส่งท้ายปีเก่าของน้องๆทหารใหม่"
#กองพันทหารอากาศโยธิน๓

เนื่องจากสัปดาห์นี้ งดเยี่ยมญาติ ทางเราเลยนำภาพบรรกาศวันเยี่ยมญาติเก่าๆมาให้รับชมกันครับ#กองพันทหารอากาศโยธิน๓
26/12/2020

เนื่องจากสัปดาห์นี้ งดเยี่ยมญาติ
ทางเราเลยนำภาพบรรกาศวันเยี่ยมญาติเก่าๆมาให้รับชมกันครับ
#กองพันทหารอากาศโยธิน๓

"พิธีต้อนรับทหารกองประจำการประจำปี๒๕๖๓ ผลัดที่๒"#กองพันทหารอากาศโยธิน๓
25/12/2020

"พิธีต้อนรับทหารกองประจำการประจำปี๒๕๖๓ ผลัดที่๒"
#กองพันทหารอากาศโยธิน๓

"ภาพบรรยากาศการฝึกของน้องๆทหารใหม่ในวันนี้"#กองพันทหารอากาศโยธิน๓
24/12/2020

"ภาพบรรยากาศการฝึกของน้องๆทหารใหม่ในวันนี้"
#กองพันทหารอากาศโยธิน๓

อยู่กรม หยุดเชื้อ เพื่อชาติ
23/12/2020

อยู่กรม หยุดเชื้อ เพื่อชาติ

"อาหารมื้อพิเศษ" สำหรับน้องๆทหารใหม่"ความลำบากที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน" "เหนื่อยพักก็หาย กินเพื่อเอาแรง ต่อสู้กับการฝึ...
23/12/2020

"อาหารมื้อพิเศษ" สำหรับน้องๆทหารใหม่
"ความลำบากที่เกินทน จะหลอมคนให้ทนทาน"
"เหนื่อยพักก็หาย กินเพื่อเอาแรง ต่อสู้กับการฝึก"
ทางเราจะมีการจัดอาหารมื้อพิเศษสำหรับน้องๆทหารใหม่ทุกเย็นวันพุธ
#กองพันทหารอากาศโยธิน๓

"ประกาศงดเยี่ยมญาติออกไปโดยไม่มีกำหนด"เพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานของท่าน#covid19#ขออภัยในความไม่สะดวก
23/12/2020

"ประกาศงดเยี่ยมญาติออกไปโดยไม่มีกำหนด"
เพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานของท่าน
#covid19
#ขออภัยในความไม่สะดวก

"ประกาศงดเยี่ยมญาติออกไปโดยไม่มีกำหนด"
เพื่อความปลอดภัยของบุตรหลานของท่าน
#covid19
#ขออภัยในความไม่สะดวก

"ภาพบรรยากาศการฝึกของน้องๆทหารใหม่ ปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๒ ในวันนี้"
22/12/2020

"ภาพบรรยากาศการฝึกของน้องๆทหารใหม่ ปี ๒๕๖๓ ผลัดที่ ๒ ในวันนี้"

08/12/2020

ประกาศ 📢
ในวันที่12-13 ธันวาคม 2563
กองพันทหารอากาศโยธิน ๓ กรมทหารอากาศโยธิน รักษาพระองค์ เปิดทำการเยี่ยมญาติตามปกติ การปฏิบัติ ขอให้เป็นไปตามที่กองพันกำหนด ขอบพระคุณครับ

๕ ธันวาคม ๒๕๖๓วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันชาติ และวันพ่อ...
05/12/2020

๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

๕ ธันวาคม ๒๕๖๓
วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

"พิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชาระดับกองพัน"ของ ทหารกองประจำการรุ่นปี 2563 ผลัดที่ 2 กองพันทหารอากาศโยธิน ๓ กรมทหารอากาศโยธิน...
25/11/2020

"พิธีแนะนำตัวผู้บังคับบัญชาระดับกองพัน"
ของ ทหารกองประจำการรุ่นปี 2563 ผลัดที่ 2 กองพันทหารอากาศโยธิน ๓ กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์

“วันนักรบพบญาติ”หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.3 กรม ทย.รอ.อย. ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองทหารกองประจำการ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 2 เยี่ย...
23/11/2020

“วันนักรบพบญาติ”
หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.3 กรม ทย.รอ.อย. ขอเรียนเชิญท่านผู้ปกครองทหารกองประจำการ รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 2 เยี่ยมให้กำลังใจบุตรหลานของท่าน ในวันที่ 28-29 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 0900 - 1600 ครับ

ถ้าพวกน้องตั้งใจ จะไม่มีอะไรที่พวกน้องทำไม่ได้ #สู้ๆน้อง 63/2 💂
23/11/2020

ถ้าพวกน้องตั้งใจ จะไม่มีอะไรที่พวกน้องทำไม่ได้
#สู้ๆน้อง 63/2 💂

เอาภาพน้องๆทหารใหม่มาฝาก ให้หายคิดถึงกัน จำกันได้รึเปล่า ?
06/11/2020

เอาภาพน้องๆทหารใหม่มาฝาก ให้หายคิดถึงกัน จำกันได้รึเปล่า ?

รายชื่อทหารกองประจำการรุ่นปี 2563 ผลัดที่ 2
05/11/2020

รายชื่อทหารกองประจำการรุ่นปี 2563 ผลัดที่ 2

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรน้อมรำ...
13/10/2020

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และทหารกองประจำการ กองพันทหารอากาศโยธิน 3 กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

สถิตในใจตราบนิจนิรันดร์
๑๓ ตุลาคม วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
ข้าพระพุทธเจ้า ข้าราชการ และทหารกองประจำการ กองพันทหารอากาศโยธิน 3 กรมทหารอากาศโยธินรักษาพระองค์ หน่วยบัญชาการอากาศโยธิน

ประชาสัมพันธ์ ท่านผู้ปกครองทหารใหม่63/1 ทุกท่านครับ
14/09/2020

ประชาสัมพันธ์ ท่านผู้ปกครองทหารใหม่63/1 ทุกท่านครับ

เพราะสุขภาพที่ดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเองทดสอบสมรรถภาพร่างกายทหารใหม่ 63/1 ครั้งที่ 1 จำนวน 4 สถานีประกอบด้วยสถานีที่ 1 ...
13/09/2020

เพราะสุขภาพที่ดีไม่มีขาย อยากได้ต้องทำเอง

ทดสอบสมรรถภาพร่างกายทหารใหม่ 63/1 ครั้งที่ 1 จำนวน 4 สถานีประกอบด้วย

สถานีที่ 1 ดึงข้อ
สถานีที่ 2 ดันพื้น
สถานีที่ 3 ลุกนั่ง
สถานีที่ 4 วิ่ง 2 กม.

จะเป็นกำลังหลักให้กองทัพ ต้องเริ่มจากการดูแลสุขภาพของพวกเราก่อนทหารใหม่63/1 ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลภูมิพล
13/09/2020

จะเป็นกำลังหลักให้กองทัพ ต้องเริ่มจากการดูแลสุขภาพของพวกเราก่อน

ทหารใหม่63/1 ตรวจร่างกาย ณ โรงพยาบาลภูมิพล

7 วัน ผ่านไป จำกันได้ไหมครับ 🤪
07/09/2020

7 วัน ผ่านไป จำกันได้ไหมครับ 🤪

🚰 น้ำคือชีวิต ทหารใหม่ ทราบ!!!เราลดแสงแดดไม่ได้ แต่เราเรียนรู้ที่จะสู้กับมัน     ก่อนจะทำการฝึกทหารใหม่ทุกครั้ง ครูฝึกจะ...
06/09/2020

🚰 น้ำคือชีวิต ทหารใหม่ ทราบ!!!

เราลดแสงแดดไม่ได้ แต่เราเรียนรู้ที่จะสู้กับมัน

ก่อนจะทำการฝึกทหารใหม่ทุกครั้ง ครูฝึกจะทำการตรวจสีปัสสาวะและวัดอุณหภูมิร่างกายทหารใหม่เป็นบุคคล เพื่อคัดกรองทหารใหม่ที่มีอาการเจ็บป่วยและป้องกันการเกิดภาวะโรคลมร้อน
หากครูฝึกตรวจพบสีปัสสาวะมีสีเข้มก็จะดำเนินการให้ทหารใหม่ดื่มน้ำเยอะขึ้น เพื่อลดความร้อนในร่างกายระหว่างการฝึก
หากครูฝึกตรวจพบอาการเจ็บป่วยจะดำเนินการคัดแยกออกจากการฝึกทันที เพื่อเฝ้าระวังให้อาการเจ็บป่วยนั้นทุเลาลงก่อน จึงกลับมาฝึกได้

ขอท่านผู้ปกครองอย่าได้กังวลใจ เราจะดูแลน้องเล็กของเราให้ดีที่สุด ขอบพระคุณครับ

✨ดินในวันนี้จะเป็นดาวในวันหน้า✨ปรับสภาพร่างกายและจิตใจ แบบค่อยเป็นค่อยไปทหารใหม่ทำการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า เพื่อปรับพื้นฐา...
04/09/2020

✨ดินในวันนี้จะเป็นดาวในวันหน้า✨
ปรับสภาพร่างกายและจิตใจ แบบค่อยเป็นค่อยไป

ทหารใหม่ทำการฝึกบุคคลท่ามือเปล่า เพื่อปรับพื้นฐานบุคคลิกลักษณะท่าทางให้มีความเป็นทหารในเบื้องต้น

แอดมินมีอะไรจะบอก

ทหารใหม่มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ ไม่ย่อท้อต่อการฝึก ถึงแม้สภาพอากาศเลวร้ายสักแค่ไหน ก็มิได้ททหารใหม่ พัน.3 ฯ เสียขวัญและกำลังใจลงได้เลย

💪🏻ยิ่งฝึกยิ่งแกร่ง 💂🏻‍♂️ยิ่งฝึกยิ่งมีวินัย

🙏🏻ขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งมาให้น้องทหารใหม่ด้วยครับ

📷แอดมิน จะพยายามอัพเดท ให้ได้ทราบเป็นระยะๆ นะครับ

หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.3 กรม ทย.รอ.อย.ยินดีต้อนรับทหารใหม่รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 ด้วยความยินดียิ่ง
03/09/2020

หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.3 กรม ทย.รอ.อย.
ยินดีต้อนรับทหารใหม่รุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1
ด้วยความยินดียิ่ง

หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.3 กรม ทย.รอ.อย. ขออนุญาตประกาศรายชื่อทหารกองประจำการรุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 ดังนี้
03/09/2020

หน่วยฝึกทหารใหม่ พัน.3 กรม ทย.รอ.อย.
ขออนุญาตประกาศรายชื่อทหารกองประจำการรุ่นปี 2563 ผลัดที่ 1 ดังนี้

ที่อยู่

171/9 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามบิน เขตดอนเมือง
Bangkok
10210

***รถไฟฟ้า (เปิดบริการ ปี 2562)*** สถานี โรงพยาบาลภูมิพล สถานี พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ***รถประจำทาง*** สายรถ ต้นทาง - ปลายทาง 34 รังสิต - หัวลำโพง 34 รังสิต - ม.เกษตรศาสตร์ 39 ตลาดไท - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 39 บางขันธ์ - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 39 รังสิต - ม.เกษตรศาสตร์ 114 อู่นครอิทร์ - แยกลำลูกกา 185 รังสิต - คลองเตย 188 สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล - ขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ(สวนจตุจักร) 503 รังสิต - สนามหลวง 503 รังสิต - สนามหลวง 507 ปากน้ำ - ถนนพระราม4-ส.ขนส่งผู้โดยสาร(ตลิ่งชัน) ทางด่วน 507 ปากน้ำ - ถนนพระราม4-ส.ขนส่งผู้โดยสาร(ตลิ่งชัน) 520 ตลาดไท - มีนบุรี 522 รังสิต - อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ 543 บางเขน - ลำลูกกา

ข้อมูลทั่วไป

น.ท.เทอดศักดิ์ สอนเจริญ ผบ.พัน.๓ กรม ทย.รอ.อย น.ต.วีรภัทร ภักดี รองผบ.พัน.๓ กรม ทย.รอ.อย น.ต.ธวัชชัย ศรีสังวาลย์ นยฝ.พัน.๓ กรม ทย.รอ.อย

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:30
อังคาร 08:00 - 16:30
พุธ 08:00 - 16:30
พฤหัสบดี 08:00 - 16:30
ศุกร์ 08:00 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

025348093

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กองพันทหารอากาศโยธิน 3 กรมทหผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

อยากให้กองพัน3อัพเดตเหล่าทหารใหม่หน่อยคะ เพจอื่นๆเห็นอัพเดตอยู่เรื่อยนะคะ อยากเห็นภาพคร้า
คุณพี่ทหารและแอดมินเพจ อัพเดพข่าวทหารใหม่64/1 หน่อยซิคะ โรคภัยมันเยอะ คุณแม่เป็นห่วง เห็นภาพกิจกรรม ทีน้องร่วมกันทำร่วมกันก็ยังดี ขอบคุณล่วงหน้าค่ะ🙏🙏🙏 #อย่าปิดกั้นการมองเห็น
สวัสดีค่ะท่านผู้ที่เกี่ยวข้อง ...ดิฉันทราบว่ามีผู้ติดเชื้อภายใน ช่วยดำเนินการดูแล ควบคุม รักษาผู้ติดเชื้อ คัดกรองอย่างเข้มงวด เคร่งครัด อย่างชัดเจนด้วยค่ะ ให้พวกเขาได้เข้าถึงระบบสาธณสุข ชี้แจงแผนการดำเนินการ และผลของการดำเนินงานให้ด้วยค่ะ
มีทหารใหม่พลัด1ปี64 เข้าฝึกรบกวนแอดมินช่วยอัพเดตข่าวให้บ้างนะคะ
เสาร์​นี้มีเปิดให้เยี่ยม​เปล่าค่ะ
ทหารอากาศ63/2ให้กลับบ้าน วันไหนคะ..คิดถึงค่ะ
รบกวนสอบถามค่ะน้องๆใช้โทรศัพท์​ได้เปล่ทค่ะเพื่อจะได้โทรไปสอบถามว่าต้องการอะไรหรือเปล่าจะได้เตรียม​ไปวันที่ไปเยี่ยม
เมื่อรั่ยเยี่ยมญาติได้.ใครรุ้บ้างค่ะ
อยากทราบว่าหน่วยนี้กรมนี้เปิดให้เยืยมทหารใหม่ผลัด2ได้เมื่อไหล่ใครรู้ช่วยตอบทีค่ะ ขอบคุณค่ะ
อัปเดทอะไรใหม่ให้ดูบ้างสิค่ะ และมีกำหนดวันเยี่ยมพลทหารวันไหนค่ะ
อยากทราบว่าจะให้ผู้ปรกครองเข้าเยี่ยมน้องๆทหารใหม่ได้เมื่อไหร่คะเห็นหน่วยอื่นมีกำหนดแล้วค่ะช่วยแจ้งข่าวด้วยนะค