สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.ศธ.

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.ศธ. สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. อาคาร สพฐ. (อาคาร 5) โทร. 02 628 5646 - 9, 02 281 0565
(3)

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยคูเวต ประจำปีการศึกษา ค.ศ.2023 / ...
23/08/2023

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นผู้สมัครรับทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยคูเวต ประจำปีการศึกษา ค.ศ.2023 / 2024
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-57/2876-2023-2025
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 👉
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการยุวทูตสันติภาพ : เยาวชนต้นแบบ - Youth’s Point of View สู่นครวาติกัน แดนศักดิ์สิทธิ์...
21/08/2023

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมโครงการยุวทูตสันติภาพ : เยาวชนต้นแบบ - Youth’s Point of View สู่นครวาติกัน แดนศักดิ์สิทธิ์คริสต์ศาสนา
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2874-youth-s-point-of-view
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 👉
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยคูเวต ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2023/2024...
18/08/2023

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยคูเวต ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2023/2024
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-57/2872-2023-2024
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 👉
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 20 สิงหาคม พ.ศ. 2491

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม World Food Forum (WFF) flagship event ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ Agrifood systems transformation...
17/08/2023

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมการประชุม World Food Forum (WFF) flagship event ครั้งที่ 3 ในหัวข้อ Agrifood systems transformation accelerates climate action
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2873-world-food-forum-wff-flagship-event-3-agrifood-systems-transformation-accelerates-climate-action
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 👉
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม Virtual Mandarin Club: Training on Digital Storytelling Developmenthttps://www.bic.moe.go....
11/08/2023

ขอเชิญนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วม Virtual Mandarin Club: Training on Digital Storytelling Development
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2871-virtual-mandarin-club-training-on-digital-storytelling-development
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 👉
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญครูสอนภาษาญี่ปุ่นที่สนใจเข้าร่วมVirtual Japanese Club: Training on Development of Reading Comprehension Teaching M...
11/08/2023

ขอเชิญครูสอนภาษาญี่ปุ่นที่สนใจเข้าร่วมVirtual Japanese Club: Training on Development of Reading Comprehension Teaching Materials
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2870-virtual-japanese-club-training-on-development-of-reading-comprehension-teaching-materials
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 👉
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญชวนข้าราชการสมัครรับทุนฝึกอบรมของรัฐบาลอินเดีย  หลักสูตรออนไลน์ “Six Sigma Green Belt Program”https://www.bic.moe....
10/08/2023

ขอเชิญชวนข้าราชการสมัครรับทุนฝึกอบรมของรัฐบาลอินเดีย หลักสูตรออนไลน์ “Six Sigma Green Belt Program”
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-57/2869-six-sigma-green-belt-program
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 👉
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟัง Webinar “Teaching in the Age of AI: Maker and STEAM Education - New Ideas in Education Webina...
09/08/2023

ขอเชิญผู้ที่สนใจเข้ารับฟัง Webinar “Teaching in the Age of AI: Maker and STEAM Education - New Ideas in Education Webinar No.2”
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2868-webinar-teaching-in-the-age-of-ai-maker-and-steam-education-new-ideas-in-education-webinar-no-2
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 👉
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) 2023https://www.bic.moe.go.th/index.ph...
07/08/2023

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน ASEAN-China Young Leaders Scholarship Programme (ACYLS) 2023
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-57/2867-asean-china-young-leaders-scholarship-programme-acyls-2023
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 👉
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ทุนการศึกษารัฐบาลคูเวตเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยคูเวตhttps://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-...
07/08/2023

ทุนการศึกษารัฐบาลคูเวตเพื่อศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยคูเวต
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-57/2866-2023-08-07-06-20-18
สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มความร่วมมือทวิภาคี สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โทร. 02 628 5646 หรือ 02 281 0565 ต่อ 113
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 👉
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ศูนย์ SEAMEO STEM-ED ขยายเปิดรับสมัครตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและประเมินผล (Research & Evaluation Manager)http://bic.mo...
04/08/2023

ศูนย์ SEAMEO STEM-ED ขยายเปิดรับสมัครตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและประเมินผล (Research & Evaluation Manager)
http://bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2859-seameo-stem-ed-research-evaluation-manager
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 👉
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

การประชุมหารือโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและราชอาณาจักรไทยhttps://...
25/07/2023

การประชุมหารือโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนนานาชาติด้านวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ระหว่างสาธารณรัฐเกาหลีและราชอาณาจักรไทย
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-30-45/2860-2023-07-25-05-03-43
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 👉
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ความร่วมมือด้านการศึกษากับสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเตh...
21/07/2023

ความร่วมมือด้านการศึกษากับสำนักเลขาธิการคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการศึกษาฯ สหประชาชาติ สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลสเต
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-30-45/2858-2023-07-21-07-40-12
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 👉
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

รองปลัด ศธ. "พิเชฐ" ให้การต้อนรับทูตเคนยา ร่วมหารือความร่วมมือด้านการศึกษาและส่งเสริมครูเคนยาเพื่อสอนภาษาอังกฤษในสถานศึก...
20/07/2023

รองปลัด ศธ. "พิเชฐ" ให้การต้อนรับทูตเคนยา ร่วมหารือความร่วมมือด้านการศึกษาและส่งเสริมครูเคนยาเพื่อสอนภาษาอังกฤษในสถานศึกษาไทย
https://www.bic.moe.go.th/index.php/news-movement-menu/2857-2023-07-19-13-36-03
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 👉
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ “UNESCO Youth Eyes on the Silk Roads” ครั้งที่ 5https://www.bic.moe.go.th/...
17/07/2023

ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงานการประกวดภาพถ่ายนานาชาติ “UNESCO Youth Eyes on the Silk Roads” ครั้งที่ 5
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2856-unesco-youth-eyes-on-the-silk-roads-5
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 👉
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

12/07/2023

วารสารความร่วมมือกับต่างประเทศฉบับล่าสุด ปีที่ 5 ฉบับที่ 3 (เม.ย.-มิ.ย. 2566) ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับกาแฟและ Café บทความแปลพิเศษจากวารสารยูเนสโก คูริเย ฉบับพิเศษ 2566 จัดทำขึ้นเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบ 25 ปี โครงการเส้นทางสายไหมของยูเนสโกที่จะพาท่านผู้อ่านไปพบกับประวัติศาสตร์และมรดกที่ได้รับการสืบทอดโดยผู้คนที่อาศัยอยู่ในดินแดนที่เต็มไปด้วยความหลากหลายมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก นอกจากนี้ ภายในฉบับท่านยังสามารถติดตามอ่านความร่วมมือด้านการศึกษากับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการที่น่าสนใจ บทความเกี่ยวกับมรดกโลกเรื่อง “คิลีมันจาโร” มรดกโลกทางธรรมชาติในทันเซเนีย” รวมถึงคอลัมน์พิเศษประจำฉบับ “สันติภาพเพื่อสันติสุขแห่งมวลมนุษยชาติ” ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากผู้แทนองค์กรศาสนา นักวิชาการรวมถึง ผู้เชี่ยวชาญมากมายหลายท่านอีกด้วย
https://online.pubhtml5.com/savyi/qnop/ =1
สามารถติดตามอ่านวารสารความร่วมมือกับต่างประเทศของกระทรวงศึกษาธิการทั้งฉบับปัจจุบันและย้อนหลังได้ที่เว็บไซต์สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ www.bic.moe.go.th
http://www.bic.moe.go.th/index.php/e-book/2382-natcom20-2-64

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เปิดรับสมัครตำแหน่ง Publication and Multimedia Specialisthttps://www.bic.moe.go.th/index.php/202...
10/07/2023

สำนักงานเลขาธิการซีมีโอ เปิดรับสมัครตำแหน่ง Publication and Multimedia Specialist
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2847-publication-and-multimedia-specialist
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 👉
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสวงหาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ  ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้โครงก...
30/06/2023

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสวงหาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้โครงการการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการ สร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-30-45/2837-2023-06-30-13-03-04
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 👉
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สมัครรับทุนการศึกษารัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2023 - 2024https://www.bi...
30/06/2023

ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้สมัครรับทุนการศึกษารัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2023 - 2024
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-57/2835-morocco-30-6-2566
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 👉
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับชมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสวงหาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศ...
29/06/2023

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับชมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสวงหาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้โครงการการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น ในวันที่ 29 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30 น.

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับชมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสวงหาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศ...
27/06/2023

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับชมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแสวงหาแนวทางในการบูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ภายใต้โครงการการบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานในการสร้างความเข้มแข็งด้านการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ตกหล่น ในวันที่ 28 มิถุนายน 2566 เวลา 8.30 น.

ขอความร่วมมือผู้เข้ารับบริการหน่วยงานภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตอบแบบสำรวจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเส...
23/06/2023

ขอความร่วมมือผู้เข้ารับบริการหน่วยงานภายใน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตอบแบบสำรวจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่มีต่อการให้บริการ ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปี พ.ศ. 2566 เพื่อนำผลประเมินไปพัฒนาปรับปรุงการปฏิบัติงานและการให้บริการที่มีคุณภาพต่อไป ดังลิงก์ที่แนบ หมดเขตส่งแบบสำรวจวันที่ 5 กรกฏาคม 2566
สำหรับผู้รับบริการ
https://docs.google.com/forms/u/1/d/e/1FAIpQLSd0OAlztCKpU_0butLXWnJ_4p2yPQabR5UGhMDuv6aaOaV0jg/viewform
สำหรับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSeUHiE_UZw3TL55xS9wmQpnA9vtFxNGLxOM8CYgdgON7WG2IQ/viewform?pli=1

คำชี้แจง 1. สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ขอความร่วมมือท่านตอบแบบสำรวจเพื่อจะได้นำข้อมูลผลการสำรวจไปปรั....

ขอเชิญเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 5https://www.bic.moe.go.th/index....
21/06/2023

ขอเชิญเยาวชนสมัครเข้าร่วมโครงการการประชุมสุดยอดผู้นำเยาวชนมูลนิธิเอเชีย-ยุโรป ครั้งที่ 5
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2826-asia-europe-21-6-2566
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 👉
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญเยาวชนไทยสมัครแข่งขันประกวดเรียงความ หัวข้อ “The Future of Asia We Want: Ideas for the CICA Region”https://www.bic...
16/06/2023

ขอเชิญเยาวชนไทยสมัครแข่งขันประกวดเรียงความ หัวข้อ “The Future of Asia We Want: Ideas for the CICA Region”
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2824-asia-we-want-16-6-2566
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 👉
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินความจำเป็น (needs assessment) เกี่ยวกับการดำเนินงานตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยก...
15/06/2023

การประชุมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อประกอบการประเมินความจำเป็น (needs assessment) เกี่ยวกับการดำเนินงานตามกรอบอนุสัญญาว่าด้วยการควบคุมยาสูบขององค์การอนามัยโลก
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-30-45/2823-needs-assessment
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 👉
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

การประชุม โครงการ Picture Books Program Sharing Forumhttps://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-30-45/2822-pictur...
15/06/2023

การประชุม โครงการ Picture Books Program Sharing Forum
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-30-45/2822-picture-books-15-6-2566
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 👉
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญชวนนักวิจัยสตรีที่สนใจสมัครโครงการวิจัย APEC-Australia Women in Research Fellowship ประจำปี 2566https://www.bic.mo...
15/06/2023

ขอเชิญชวนนักวิจัยสตรีที่สนใจสมัครโครงการวิจัย APEC-Australia Women in Research Fellowship ประจำปี 2566
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2821-women-in-research-fellowship-15-6-2566
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 👉
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาของ The Macao Foundation ประจำปีการศึกษา 2023/2024https://www.bic.moe.go.th/index.php/20...
15/06/2023

ขอเชิญผู้สนใจสมัครรับทุนการศึกษาของ The Macao Foundation ประจำปีการศึกษา 2023/2024
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-57/2820-macao-foundation-15-6-2566
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 👉
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญชวนเยาวชนสมัครเข้ารับการคัดเลือก การประชุมเวทีเยาวชนของยูเนสโก ครั้งที่ 13 (13th UNESCO Youth Forum)https://bic.mo...
14/06/2023

ขอเชิญชวนเยาวชนสมัครเข้ารับการคัดเลือก การประชุมเวทีเยาวชนของยูเนสโก ครั้งที่ 13 (13th UNESCO Youth Forum)
https://bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2819-unesco1-14-6-2566
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 👉
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

รางวัล UNESCO International Literacy Prize ประจำปี 2566https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2818-unes...
14/06/2023

รางวัล UNESCO International Literacy Prize ประจำปี 2566
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2818-unesco-14-6-2566
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 👉
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

การอบรม In-Country Course on Southeast Asia Realistic Mathematics Education ประจำปี 2566 ให้ครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษา...
13/06/2023

การอบรม In-Country Course on Southeast Asia Realistic Mathematics Education ประจำปี 2566 ให้ครูคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาของไทย โดย SEAMEO QITEP in Mathematics สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ผ่านโปรแกรม Zoom
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-30-45/2817-seameo-13-6-2566
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 👉
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจสมัครการประกวดรางวัล SEAMEO - Japan Education for Sustainable Development (ESD) Award ประจำปี 2566h...
13/06/2023

ขอเชิญโรงเรียนที่สนใจสมัครการประกวดรางวัล SEAMEO - Japan Education for Sustainable Development (ESD) Award ประจำปี 2566
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2816-esd-13-6-2566
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 👉
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

รางวัล 2023 UNESCO Sultan Qaboos Prize for Environmental Conservationhttps://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-3...
12/06/2023

รางวัล 2023 UNESCO Sultan Qaboos Prize for Environmental Conservation
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2814-unesco-sultan-12-6-2566
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 👉
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดการปฐมนิเทศผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศส ประจำปี 25...
08/06/2023

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐฝรั่งเศสประจำประเทศไทย จัดการปฐมนิเทศผู้ช่วยสอนภาษาฝรั่งเศส ประจำปี 2566
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-30-45/2813-fta-8-2566
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 👉
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย จัดการปฐมนิเทศโครงการผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน ประจำปี 2566https://www.bic.mo...
07/06/2023

กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย จัดการปฐมนิเทศโครงการผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน ประจำปี 2566
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-30-45/2811-german-teaching-7-6-2566
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 👉
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

กระทรวงศึกษาธิการร่วมฉลองอุทยานธรณีโลกโคราชhttps://www.bic.moe.go.th/index.php/news-movement-menu/2810-geopark-7-6-2566ต...
07/06/2023

กระทรวงศึกษาธิการร่วมฉลองอุทยานธรณีโลกโคราช
https://www.bic.moe.go.th/index.php/news-movement-menu/2810-geopark-7-6-2566
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 👉
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันโยคะสากล ครั้งที่ 9https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2809-yoga...
07/06/2023

ขอเชิญผู้สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานวันโยคะสากล ครั้งที่ 9
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2809-yoga-7-6-2566
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 👉
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานนิทรรศการและการประชุมเทคโนโลยีการศึกษา EDUtech Asia 2023 ณ ประเทศสิงคโปร์https://www.bic.mo...
06/06/2023

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมงานนิทรรศการและการประชุมเทคโนโลยีการศึกษา EDUtech Asia 2023 ณ ประเทศสิงคโปร์
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-29/2808-edutech-asia-6-6-2566
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 👉
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญเยาวชนผู้สนใจสมัครสอบชิงทุนโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES รุ่น 30/38https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-1...
01/06/2023

ขอเชิญเยาวชนผู้สนใจสมัครสอบชิงทุนโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรม YES รุ่น 30/38
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-57/2806-yes-1-6-2566
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 👉
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษารัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2023 – 2024https://www.bic.moe.go.th/index.php/2...
30/05/2023

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้ารับทุนการศึกษารัฐบาลโมร็อกโก ประจำปีการศึกษา ค.ศ. 2023 – 2024
https://www.bic.moe.go.th/index.php/2021-08-19-21-31-57/2802-morooco-29-5-2566
ติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศผ่านช่องทาง ได้แก่ 👉
1. Website : www.bic.moe.go.th
2. Facebook :สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://www.facebook.com/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ-สปศธ-1754060531489151/
3. Twitter : สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป. https://twitter.com/bic_moe

ที่อยู่

อาคาร สพฐ 5
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6626285646

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ สป.ศธ.ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

แชร์

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
#}