Paknamenvironmentcare

Paknamenvironmentcare กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2559 "คนปากน้ำรุ่นใหม่ใส่ใจสิ่งแวดล้อม"
(1)

ตารางกิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจร 15 โรงเรียนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ
06/06/2019

ตารางกิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจร 15 โรงเรียนในเขตจังหวัดสมุทรปราการ

อีกหนึ่งเรื่องดีๆ ที่ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม สนับสนุนจ้า
10/05/2019
ReReef

อีกหนึ่งเรื่องดีๆ ที่ช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อม สนับสนุนจ้า

ชื่อน่ารักมากๆ "บานาน่ามาเช่" สารพัดผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ในบ้านทำจากกาบกล้วยและใบตองแห้ง... ภูมิปัญญาโบราณที่สถาปนิกสาวจากจุฬาฯ นำมาปรับปรุงออกแบบให้ทันสมัย กลายเป็นงานคราฟ ☺️☺️☺️
.
เชื่อมั่นว่าประเทศเรามีทรัพยากรชีวภาพ มีภูมิปัญญาพื้นบ้านและความคิดสร้างสรรค์ด้านการออกแบบที่สามารถนำวัสดุธรรมชาติมาพัฒนาทดแทนการใช้พลาสติกได้อีกมาก
.
หากรัฐบาลเอาจริงเรื่องแบนพลาสติกแบบใช้แล้วทิ้งเมื่อไหร่ จะเป็นการเร่งให้เกิดเศรษฐกิจชุมชนฐานรากที่นำเอาวัสดุธรรมชาติมาประยุกต์ใช้ได้อย่างเต็มศักยภาพ เท่ากับเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจหมุนเวียนในระดับท้องถิ่นที่ดีมากๆ
.
เชียร์ๆๆ 👏👏👏 เชิญชวนให้ไปสนับสนุนกันนาจา ลองเข้าไปดูได้ที่ C-sense Bananamache' งานคราฟคุณภาพ 🤙🤙
.
#BeatPlasticPollution #NaturebasedSolutions

09/05/2019

31 พ.ค. - 12 มิ.ย. 62 นี้ เตรียมพบกับกิจกรรมรณรงค์สร้างจิตสำนึกรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2562 ...15 โรงเรียน จะมีโรงเรียนไหนบ้าง เดี๋ยวมาเฉลยกัน รับรอง สนุก มันส์ และรักสิ่งแวดล้อมไปด้วยกันแน่นอน แล้วเจอกันจ้าาาาาา

Paknamenvironmentcare's cover photo
09/05/2019

Paknamenvironmentcare's cover photo

Paknamenvironmentcare
09/05/2019

Paknamenvironmentcare

1/06/2018 สิ่งแวดล้อมสัญจร #โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง #กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังห...
02/06/2018

1/06/2018 สิ่งแวดล้อมสัญจร #โรงเรียนมัธยมวัดด่านสำโรง #กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ #EcoMask #หน้ากากอนุรักษ์

31/05/2018 สิ่งแวดล้อมสัญจร #โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ #กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหา...
02/06/2018

31/05/2018 สิ่งแวดล้อมสัญจร #โรงเรียนหลวงพ่อปานคลองด่านอนุสรณ์ #กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ #EcoMask #หน้ากากอนุรักษ์

31/05/2018 สิ่งแวดล้อมสัญจร #โรงเรียนบดินทรเดชาสมุทรปราการ #กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่ว...
02/06/2018

31/05/2018 สิ่งแวดล้อมสัญจร #โรงเรียนบดินทรเดชาสมุทรปราการ #กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ #EcoMask #หน้ากากอนุรักษ์

30/05/2018 สิ่งแวดล้อมสัญจร #โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี #กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจัง...
30/05/2018

30/05/2018 สิ่งแวดล้อมสัญจร #โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี #กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ #EcoMask #หน้ากากอนุรักษ์

30/05/2018 สิ่งแวดล้อมสัญจร #โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม #กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด...
30/05/2018

30/05/2018 สิ่งแวดล้อมสัญจร #โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม #กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ #EcoMask #หน้ากากอนุรักษ์

30/05/2018
VTR ECO

วีทีอาร์ ECO

Eco Mask หน้ากากอนุรักษ์

28/05/2018 สิ่งแวดล้อมสัญจร #โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว #กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหว...
28/05/2018

28/05/2018 สิ่งแวดล้อมสัญจร #โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว #กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ #EcoMask #หน้ากากอนุรักษ์

28/05/2018 สิ่งแวดล้อมสัญจร #โรงเรียนวัดมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ #กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบร...
28/05/2018

28/05/2018 สิ่งแวดล้อมสัญจร #โรงเรียนวัดมัธยมวัดศรีจันทร์ประดิษฐ์ #กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ #EcoMask #หน้ากากอนุรักษ์

25/05/2018 สิ่งแวดล้อมสัญจร #โรงเรียนวัดทรงธรรม #กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุ...
28/05/2018

25/05/2018 สิ่งแวดล้อมสัญจร #โรงเรียนวัดทรงธรรม #กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ #EcoMask #หน้ากากอนุรักษ์

25/05/2018 สิ่งแวดล้อมสัญจร #โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี #กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด...
28/05/2018

25/05/2018 สิ่งแวดล้อมสัญจร #โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี #กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ #EcoMask #หน้ากากอนุรักษ์

25/05/2018

สิ่งแวดล้อมสัญจร สดๆ จาก โรงเรียนวิสุทธิกษัตรี

24/05/2018 สิ่งแวดล้อมสัญจร #โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ #กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วน...
24/05/2018

24/05/2018 สิ่งแวดล้อมสัญจร #โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์ #กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ #EcoMask #หน้ากากอนุรักษ์

24/05/2018 สิ่งแวดล้อมสัญจร #โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยม #กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส...
24/05/2018

24/05/2018 สิ่งแวดล้อมสัญจร #โรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยม #กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ #EcoMask #หน้ากากอนุรักษ์

23/05/2018 สิ่งแวดล้อมสัญจร #โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ #กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบร...
24/05/2018

23/05/2018 สิ่งแวดล้อมสัญจร #โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยสมุทรปราการ #กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ #EcoMask #หน้ากากอนุรักษ์

23/05/2018 สิ่งแวดล้อมสัญจร #โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ #กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหว...
24/05/2018

23/05/2018 สิ่งแวดล้อมสัญจร #โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ #กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ #EcoMask #หน้ากากอนุรักษ์

22/05/2018 สิ่งแวดล้อมสัญจร #โรงเรียนสมุทรปราการ #กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสม...
24/05/2018

22/05/2018 สิ่งแวดล้อมสัญจร #โรงเรียนสมุทรปราการ #กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ #EcoMask #หน้ากากอนุรักษ์

22/05/2018 สิ่งแวดล้อมสัญจร #โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา #กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส...
24/05/2018

22/05/2018 สิ่งแวดล้อมสัญจร #โรงเรียนหาดอมราอักษรลักษณ์วิทยา #กิจกรรมรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ #EcoMask #หน้ากากอนุรักษ์

พบกับกิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจร 15 โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2561 วันที่ 22 พ.ค. - 1 มิ.ย. นี้
15/05/2018

พบกับกิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจร 15 โรงเรียนในจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2561 วันที่ 22 พ.ค. - 1 มิ.ย. นี้

Paknamenvironmentcare
15/05/2018

Paknamenvironmentcare

Paknamenvironmentcare's cover photo
15/05/2018

Paknamenvironmentcare's cover photo

กิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจร@โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม
21/08/2017

กิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจร@โรงเรียนบางบ่อวิทยาคม

กิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจร@โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี
21/08/2017

กิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจร@โรงเรียนเปร็งวิสุทธาธิบดี

กิจกรรมส่ิงแวดล้อมสัญจร@โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์
19/08/2017

กิจกรรมส่ิงแวดล้อมสัญจร@โรงเรียนป้อมนาคราชสวาทยานนท์

กิจกรรมส่ิงแวดล้อมสัญจร@โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ
19/08/2017

กิจกรรมส่ิงแวดล้อมสัญจร@โรงเรียนราชประชาสมาสัย ฝ่ายมัธยมฯ

กิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจร@โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยฯ สมุทรปราการ
17/08/2017

กิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจร@โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัยฯ สมุทรปราการ

กิจกรรมส่ิงแวดล้อมสัญจร@โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ
17/08/2017

กิจกรรมส่ิงแวดล้อมสัญจร@โรงเรียนสตรีสมุทรปราการ

บรรยากาศพิธีเปิดโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่...
17/08/2017

บรรยากาศพิธีเปิดโครงการรณรงค์ปลูกจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการ ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา

"กิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจร" ณ โรงเรียนสมุทรปราการ (ภาพเพิ่มเติม)
16/08/2017

"กิจกรรมสิ่งแวดล้อมสัญจร" ณ โรงเรียนสมุทรปราการ (ภาพเพิ่มเติม)

"กิจกรรมส่ิงแวดล้อมสัญจร" 15 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสมุทรปราการ
16/08/2017

"กิจกรรมส่ิงแวดล้อมสัญจร" 15 สิงหาคม 2560 โรงเรียนสมุทรปราการ

ที่อยู่

Sukhumvit Rd.
Bangkok
10540

เบอร์โทรศัพท์

0818436889

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Paknamenvironmentcareผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เจอแล้ววว
😊😊😊😍😍😍💓💓💓
พี่ๆน่ารักอ่ะงื้มมม💓