ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสมุทรปราการ 1669

เปิดเหมือนปกติ

#ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการและผู้บริหารจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยน้าย...
13/09/2021

#ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ พร้อมด้วย ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมุทรปราการและผู้บริหารจังหวัดสมุทรปราการพร้อมด้วยน้ายอด สำโรง เข้าตรวจเยี่ยมให้กำลังใจและมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์กู้ชีพสมุทรปราการ เพื่อให้มีขวัญกำลังใจในการปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนต่อไป
#ภาพน้ายอดสำโรง

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ทางทีมงานของน้อง เกรซ พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์ ได้นำอาหาร ขนม น้ำผลไม้ มามอบให้กับทีมแพทย์ พ...
31/07/2021

เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 ทางทีมงานของน้อง เกรซ พัชร์สิตา อธิอนันตศักดิ์ ได้นำอาหาร ขนม น้ำผลไม้ มามอบให้กับทีมแพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่ทางการแพทย์ ของโรงพยาบาลสมุทรปราการ และมอบให้กับทางศูนย์กู้ชีพปราการอีกส่วนหนึ่ง ขอเป็นตัวแทนแสดงความขอบคุณ ในความมีน้ำใจของทีมงานดาราสาวท่านนี้ด้วยนะครับ

วันที่ 19/7/2564 ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ได้มารับรู้ถึงปัญหาหน้...
30/07/2021

วันที่ 19/7/2564 ท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ นายชัยพจน์ จรูญพงศ์ มาตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ ได้มารับรู้ถึงปัญหาหน้างาน และอุปสรรค์ต่างๆ ในการช่วยเหลือประชาชน ผ่านทางสายด่วน 1669 ,ที่มีเพียงแค่ 3 คู่สาย และได้มอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ 1669 ศูนย์กู้ชีพปราการ โรงพยาบาลสมุทรปราการ ทำให้เจ้าหน้ามีกำลังใจในการทำงานและช่วยเหลือพี่น้องชาวสมุทรปราการอย่างเต็มที่

14/07/2021
13/07/2021
11/07/2021

🔴ประกาศจังหวัดสมุทรปราการ 🔴
เริ่มใช้วันที่ 12 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

1.🟥 ปิด❌ ปิดสถานที่ ตังต่อไปนี้

🔻 สถานที่เล่นตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต สวนน้ำและสวนสนุก
ทั้งในและนอกห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอหรือที่มีลักษณะคล้ายกัน

🔻 ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระ
🔻 สระว่ายน้ำ
🔻โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด
🔻 สถานออกกำลังกายในโรงยิม ฟิตเนส
🔻 สถานประกอบการนวดเเผนไทย (รวมทั้งบริการนวดฝ่าเท้า) สปา สถานเสริมความงาม
และสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ

2.🟥 การห้ามออกนอกเคหสถาน
ตั้งแต่เวลา 21.00 ถึง04.00น. ของวันรุ่งขึ้น เป็นเวลา 14 วัน(เว้นแต่ได้รับอนุญาตกับเจ้าพนักงาน)

🟩บุคคลที่ได้รับยกเว้น การห้ามออก

🟢ผู้ป่วยหรือผู้มีความจำเป็นต้องพบแพทย์
รวมทั้งผู้ดูแลบุคคลดังกล่าว แพทย์ พยาบาล บุคลากรทางการแพทย์
และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ต้องปฏิบัติงาน

🟢 การขนส่งสินค้าเพื่อประโยชน์ของประชาชน ได้แก่ ผู้ขนส่งอาหาร ยา เวชภัณฑ์
เครื่องมือแพทย์ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตทางการเกษตร น้ำมันเชื้อเพลิง ไปรษณีย์ พัสดุภัณฑ์ สิ่งพิมพ์

🟢 ผู้ปฏิบัติงานตามรอบเวลา กะ หรือการทำงานเปลี่ยนเวรยาม ทางราชการและเอกชน

🔻กรณีมีความจำเป็นอื่น ๆ ต้องได้รับอนุญาตเป็นการเฉพาะรายจากเจ้าพนักงาน

ต้องแสดงบัตรประจำตัวประชาชน และเอกสารรับรองความจำเป็น เอกสารเกี่ยวกับสินค้า บริการ การเดินทางหรือหลักฐานอื่น ๆ
ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ อย่างเคร่งครัด

3.🟥 การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม ซึ่งรวมถึงร้าน
ที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ศูนย์แสดงสินค้า
หรือสถานประกอบการอื่นใดที่มีการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม

ให้เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 20.00น

แต่คงห้าม❌การบริโภคในร้าน โดยให้ดำเนินการเฉพาะการนำกลับไปเท่านั้น

🔻 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมนูนิตี้มอลล์ ให้บริการเฉพาะการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคจำเป็นต่อการดำรงชีวิต

เช่น ยาและเวชภัณฑ์ ชูเปอร์มาร์เก็ตเครื่องมือช่างและอุปกรณ์การก่อสร้าง ธนาคาร
ธุรกิจสื่อสารโทรคมนาคม ไปรษณีย์และพัสดุภัณฑ์ การให้บริการซ่อม

🔻 ร้านสะดวกซื้อ ตลาดนัด ตลาตโต้รุ่ง ถนนคนเดิน ให้เปิดได้จนถึงเวลา 20.00 น.ร้านสะดวกซื้อให้ปิดให้บริการในระหว่างเวลา 20.00 ถึง 04.00 น.

4.🟥 สวนสาธารณะ ลานกีฬา สนามกีฬาหรือสถานที่ออกกำลังกายที่เป็นพื้นที่โล่งแจ้งให้เปิดได้จนถึงเวลา 20.00 น

5.🟥 ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผมให้เปิดดำเนินการได้เท่าที่เป็นไปตามเงื่อนไข
ที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้

6.🟥ห้ามการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มของบุคคลที่มีจำนวนรวมกันมากกว่า 5 คน

7.🟥 การเดินทางข้ามจังหวัด ให้ประชาชนหลีกเลี่ยงหรือชะลอการเดินทางข้ามพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็น

กรณีที่จำเป็นต้องเดินทางข้ามเขตพื้นที่
อาจไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางและอาจต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติ ให้พนักงานเจ้าหน้าที่เพิ่มความเข้มงวดในการปฏิบัติงานตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าออกจังหวัดสมุทรปราการ

8.🟥 การอนุญาตเคลื่อนย้ายแรงงาน เพื่อประโยชน์ในการควบคุม การรักษา พยาบาล การควบคุมป้องกันโรค การตรวจสุขภาพ การตรวจวินิจฉัย.ให้ยื่นขออนุญาตต่อสำนักงานจัดหางานจังหวัดสมุทรปราการ โดยแสดงเอกสารหรือหลักฐาน
ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาอนุญาต

⛔หากผู้ใดฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ อาจมีความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ
ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ
นายวันชัย คงเกษม

11/07/2021

📢📢 ประกาศ โรงพยาบาลสมุทรปราการ📢📢

เพื่อให้บุคลากรทางการแพทย์สามารถดูแลผู้ป่วยหนักในสถานการณ์โรคระบาดได้มากขึ้น
โรงพยาบาลสมุทรปราการ จึงขอปิดห้องตรวจนอกเวลา 20.00-24.00น. ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป

และเพื่อลดโอกาสติดเชื้อโควิด 19 จากความแออัด ขอความร่วมมือทุกท่าน ลดการมารับบริการที่โรงพยาบาลสมุทรปราการ โดยไม่จำเป็นนะคะ ขออภัย มา ณ ทีนี้ 🙏🏻
#ด้วยความห่วงใยชาวสมุทรปราการค่ะ

11/07/2021
ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินขั้นสูงศูนย์กู้ชีพปราการ มาประจำการเฝ้าระวังสำหรับประชาชนผู้ที่แพ้ในการฉีดวัดซีน AstraZeneca รับไว ช...
02/07/2021

ชุดปฏิบัติการฉุกเฉินขั้นสูงศูนย์กู้ชีพปราการ มาประจำการเฝ้าระวังสำหรับประชาชนผู้ที่แพ้ในการฉีดวัดซีน AstraZeneca รับไว ช่วยไว จบไว
#saveสมุทรปราการ
#ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการ
#saveบุคลากรทางการแพทย์

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสมุทรปราการ#ขอขอบคุณ คุณวรัญญา วีนะกุล และครอบครัวได้มอบอาหาร ให้บุคลาการทางการแพทย์และ...
13/06/2021

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสมุทรปราการ
#ขอขอบคุณ คุณวรัญญา วีนะกุล และครอบครัว
ได้มอบอาหาร ให้บุคลาการทางการแพทย์และศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการในครั้งนี้คับ

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสมุทรปราการ
#ขอขอบคุณ คุณวรัญญา วีนะกุล และครอบครัว
ได้มอบอาหาร ให้บุคลาการทางการแพทย์และศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการในครั้งนี้คับ

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสมุทรปราการ #ขอขอบคุณ อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประจำจุดสภ.บางแก้ว นามเรียกขานกู้ภัยบ...
12/06/2021

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสมุทรปราการ
#ขอขอบคุณ อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประจำจุดสภ.บางแก้ว นามเรียกขานกู้ภัยบางแก้ว 011 และครอบครัว บริจาคน้ำดื่มให้ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการในครั้งนี้คับ

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสมุทรปราการ
#ขอขอบคุณ อาสาสมัครมูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง ประจำจุดสภ.บางแก้ว นามเรียกขานกู้ภัยบางแก้ว 011 และครอบครัว บริจาคน้ำดื่มให้ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการในครั้งนี้คับ

10/06/2021
ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกๆท่าน สำหรับอาหาร ขนม เครื่องดื่มทั้งหมดทั้งมวล ที่นำมามอบให้กับทีมแพทย์ฉุกเฉิน และชุดปฏิบัติกา...
14/05/2021

ขอขอบพระคุณผู้สนับสนุนทุกๆท่าน สำหรับอาหาร ขนม เครื่องดื่มทั้งหมดทั้งมวล ที่นำมามอบให้กับทีมแพทย์ฉุกเฉิน และชุดปฏิบัติการฉุกเฉินโรงพยาบาลสมุทรปราการ ให้ได้มีเรี่ยวแรง และกำลังใจในการทำงาน กับการรับมือผู้ป่วยติดเชื้อโควิดที่กำลังเกิดขึ้นในพื้นที่สีแดงเข้ม และจะได้แบ่งปันไปตามแผนกต่างๆต่อไป ขอขอบคุณมากๆครับ

ขอขอบคุณสำหรับอาหารมื้อกลางวันน่ะคับ @รัชกฤต ฉัตรชุติภากุล
27/04/2021

ขอขอบคุณสำหรับอาหารมื้อกลางวันน่ะคับ
@รัชกฤต ฉัตรชุติภากุล

ขอขอบคุณสำหรับอาหารมื้อกลางวันน่ะคับ
@รัชกฤต ฉัตรชุติภากุล

ที่อยู่

71 ถนนจักกะพาก ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองสมุทรปราการ
Bangkok
10270

เบอร์โทรศัพท์

+6621738347

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด