Clicky

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ

ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัด?

เปิดเหมือนปกติ

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือสำหรับผู้พิการ ใ...
12/08/2022

สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดสมุทรปราการ ได้จัดการประชุมเตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือสำหรับผู้พิการ ในสถานการณ์ภัยพิบัติ ได้เชิญวิทยากรจากศูนย์ฯ ไปให้ความรู้ในการช่วยชีวิตฉุกเฉินเบื้องต้น และการปฐมพยาบาลให้กับผู้เข้าร่วมประชุม เพื่อนำไปปฏิบัติหากเกิดเหตุฉุกเฉินเกิดขึ้น

ขอบคุณคุณเล้ง จากบริษัทแบทแมน คอมมิวนิเคชั่น เรดิโอ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ที่ส่งมอบวิทยุสื่อสารประจำที่ และชุดไมค์โครโฟนต...
12/08/2022

ขอบคุณคุณเล้ง จากบริษัทแบทแมน คอมมิวนิเคชั่น เรดิโอ แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ที่ส่งมอบวิทยุสื่อสารประจำที่ และชุดไมค์โครโฟนตั้งโต๊ะชุดใหม่ และมาเช็คสภาพสายนำสัญญาณทุกเส้น เครื่องวิทยุสื่อสารประจำที่ทุกตัว อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ ขอบคุณในการบริการนะครับ

โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติพิธีรับมอบอุปกรณ์การสอนช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR)ทีมวิทยา...
10/08/2022

โครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐานจิตอาสา CPR เฉลิมพระเกียรติ
พิธีรับมอบอุปกรณ์การสอนช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน(CPR)

ทีมวิทยากรคุณภาพ
จากโรงพยาบาลในจังหวัดสมุทรปราการ นำทีมโดย สาธารณสุขจังหวัดสมุทรปราการ (NCD) ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการโรงพยาบาลสมุทรปราการ โรงพยาบาลบางพลี โรงพยาบาลพระสมุทรเจดีย์ โรงพยาบาลบางจาก โรงพยาบาลบางบ่อ โรงพยาบาลบางเสาธง โรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ และ ศูนย์การเรียนรู้ทักษะทางการแพทย์เสมือนจริง รามาธิบดี (RASME)

ได้ร่วมกันถ่ายทอดความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมฝึกอบรม ให้เข้าใจ และรู้ถึงความสำคัญ และเหตุผลของการช่วยขีวิตขั้นพื้นฐานซึ่งสามารถนำไปปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพและหวังว่าจะให้พวกเค้าเหล่านั้น ได้นำไปถ่ายทอดให้แก่คนรอบข้างต่อ และสร้างประโยชน์ต่อการช่วยชีวิต หากมีเหตุการณ์เกิดขึ้น

เป็นอีกครั้งที่โรงพยาบาลภาครัฐในจังหวัดสมุทรปราการ ที่ได้ส่งตัวแทนมาร่วมงานกัน และเป็นครั้งแรกที่ได้ร่วมงานกับโรงพยาบาลรามาจักรีนฤบดินทร์ ขอขอบคุณที่ได้โครงการดีๆอย่างนี้ขึ้นมานะครับ

อบรมEMT  รุ่น3. บรรยากาศ ตามนี้ มีสรุปบทเรียนก่อนทุกเช้าด้วยน๊า กันลืมจ้า
08/08/2022

อบรมEMT รุ่น3. บรรยากาศ ตามนี้ มีสรุปบทเรียนก่อนทุกเช้าด้วยน๊า กันลืมจ้า

24/07/2022

ไม่รู้ว่า อาจารย์ง่วง หรือนักเรียนง่วง 😴😴 มา relax กันหน่อยมะ 🦹🏃🧍🤾⛹️ อาจารย์แป้งเอง😁😁😁
-3 สมุทรปราการ

อบรม EMT-3  ต้องปลอดภัยทั้งตัวเอง และผู้ป่วย วันนี้เรียนเรื่อง การใส่ชุดป้องกันการติดเชื้อ  ต้องหัดใส่ หัดถอดให้เป็น ให้...
24/07/2022

อบรม EMT-3 ต้องปลอดภัยทั้งตัวเอง และผู้ป่วย วันนี้เรียนเรื่อง การใส่ชุดป้องกันการติดเชื้อ ต้องหัดใส่ หัดถอดให้เป็น ให้คล่อง เพื่อความปลอดภัยครับผม😉😉

อบรมEMT-3 เราต้องมีความรู้ และมีการเตรียมพร้อมเสมอ เพื่อความปลอดภัย ของตัวเราเองและผู้ป่วย วันนี้เรียนการใส่ชุด ป้องกันก...
24/07/2022

อบรมEMT-3 เราต้องมีความรู้ และมีการเตรียมพร้อมเสมอ เพื่อความปลอดภัย ของตัวเราเองและผู้ป่วย วันนี้เรียนการใส่ชุด ป้องกันการติดเชื้อ แค่อุปกรณ์ ก็ เฉียบบบบ😗😗

วันนี้ มีเรียนการลำเลียงทางอากาศ แต่ประเด็นคือ อาจารย์เอาอุปกรณ์เสมือนจริงมาให้ นร. เรียน นี่สิ สุดยอด👍👍👍-3  สมุทรปราการ
24/07/2022

วันนี้ มีเรียนการลำเลียงทางอากาศ แต่ประเด็นคือ อาจารย์เอาอุปกรณ์เสมือนจริงมาให้ นร. เรียน นี่สิ สุดยอด👍👍👍
-3 สมุทรปราการ

บรรยากาศการสอบ ข้อเขียน ANATOMY อิหยังวะ🙄🙄ภาษาอังกฤษ ล้วนๆ  เอาน่า🫢🫢 เราเรียนถึงEMT-3 สมุทรปราการแล้ว  ต้องรู้บ้างนะ✌️✌️...
24/07/2022

บรรยากาศการสอบ ข้อเขียน ANATOMY อิหยังวะ🙄🙄
ภาษาอังกฤษ ล้วนๆ เอาน่า🫢🫢 เราเรียนถึงEMT-3 สมุทรปราการแล้ว ต้องรู้บ้างนะ✌️✌️
-3

วันนี้ เรียน EMT-3สมุทรปราการ  สนุกมาก  ได้ความรู้คู่ความสนุก ได้บรรยากาศ เต็มๆ
24/07/2022

วันนี้ เรียน EMT-3สมุทรปราการ สนุกมาก ได้ความรู้คู่ความสนุก ได้บรรยากาศ เต็มๆ

บรรยากาศการสอบคัดเลือกและการสอบสัมภาษณ์  รวมถึงประกาศผลผู้เข้าอบรมEMT รุ่น 3 สมุทรปราการ
22/07/2022

บรรยากาศการสอบคัดเลือกและการสอบสัมภาษณ์ รวมถึงประกาศผลผู้เข้าอบรมEMT รุ่น 3 สมุทรปราการ

#พิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการขั้นพื้นฐานและช่วยชีวิตแพทย์ขั้นสูง #รุ่นที่ 3 เป็นอย่างทางการ🎉🎊🎉🎊
09/07/2022

#พิธีเปิดฝึกอบรมหลักสูตรปฏิบัติการขั้นพื้นฐานและช่วยชีวิตแพทย์ขั้นสูง #รุ่นที่ 3 เป็นอย่างทางการ🎉🎊🎉🎊

คณะทีมงานเหล่าวิทยากร จากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับเกียรติให้มามอบความรู้ และฝึก...
20/06/2022

คณะทีมงานเหล่าวิทยากร จากศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการ ได้รับเกียรติให้มามอบความรู้ และฝึกปฏิบัติให้กับนักศึกษาพยาบาล และคณาจารย์ กับเจ้าหน้าที่ที่สนใจ ที่คณะพยาบาลศาสตร์
มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ ขอขอบคุณทุกๆท่านที่ได้ให้ความสนใจนะครับ

#เช้านี้พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว 1ท่าน 🤣🤣🤣#เช้าวันสอบคัดเลือก นักเรียนEMT
19/06/2022

#เช้านี้พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้ว 1ท่าน 🤣🤣🤣
#เช้าวันสอบคัดเลือก นักเรียนEMT

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าอบรมหลักสูตร EMT รุ่นที่ 3 จังหวัดสมุทรปราการกำหนดสอบในวันที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00...
16/06/2022

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าอบรมหลักสูตร EMT รุ่นที่ 3 จังหวัดสมุทรปราการ

กำหนดสอบในวันที่ 19 มิถุนายน 2565 เวลา 08.00 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 4 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมุทรปราการ
ผู้มีรายชื่อเข้าสอบกรุณาเตรียม ATK มาตรวจหน้าห้องสอบทุกท่าน

Photos from สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669's post
15/06/2022

Photos from สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ -สพฉ.1669's post

ศูนย์ฝึกและอบรมการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการ ศูนย์กู้ชีพปราการจะทำการเปิดอบรมหลักสูตร การปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานแ...
01/06/2022

ศูนย์ฝึกและอบรมการแพทย์ฉุกเฉินจังหวัดสมุทรปราการ
ศูนย์กู้ชีพปราการจะทำการเปิดอบรมหลักสูตร การปฏิบัติการแพทย์ขั้นพื้นฐานและการช่วยปฏิบัติการแพทย์ขั้นสูง (EMT) รุ่นที่ 3 จำนวน 30 คน รายละเอียดดังนี้

คุณสมบัติผู้เข้ารับการฝึกอบรม
1. ไม่จำกัดเพศ
2. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์และไม่เกิน 55 ปี ณ วันยื่นใบสมัครเข้าอบรม
3. ไม่เป็นผู้มีความประพฤติเสียหายซึ่ง อศป. เห็นว่าจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งผู้ปฏิบัติการ
4. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดในคดีที่ อศป. เห็นว่าอาจจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งผู้ปฏิบัติการ
5. ไม่เป็นผู้ติดยาเสพติดที่ผิดกฎหมาย
6. ไม่เป็นโรคที่ อศป.ประกาศกำหนด( 8โรค) และสามารถมาเรียนได้ครบตามที่กำหนด
7. ไม่เป็นคนวิกลจริต จิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ
8. ไม่เป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการพิจารณา หรือเป็นผู้ที่อยู่ระหว่างการถูกสั่งพักหรือเพิกถอนประกาศนียบัตรในประเภทและระดับอื่น
9. ปฏิบัติงานในเขตสมุทรปราการเท่านั้น!!
10. ฉีดวัคซีน covid-19 อย่างน้อย 3 เข็ม
ทั้งนี้ คุณสมบัติตามข้อ ๓ – ๗ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมรับรองตนเองว่ามีคุณสมบัติตามนี้และให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยงานต้นสังกัดรับรองคุณสมบัติในข้อดังกล่าวตามแบบฟอร์มที่กำหนด

**ระดับการศึกษา (ข้อใดข้อหนึ่ง)
1. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่ามัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าและได้ปฏิบัติงานเป็นอาสาสมัครฉุกเฉินการแพทย์ตามที่ อศป. กำหนด (EMR/FRเดิม) ไม่น้อยกว่า 3 ปี
3. บุคคลทั้งข้อ 1 และข้อ 2 ต้องมีรายชื่อเป็นผู้ปฏิบัติการฉุกเฉินในหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉิน หรือสถานพยาบาลในเขตจังหวัดสมุทรปราการนาน 1 ปีและมีผลการปฏิบัติการฉุกเฉินระดับ EMR จำนวนรวมกัน 20 ครั้ง ( ตั้งแต่ 1 มิถุนายน 2564 – 31 พฤษภาคม 2565 )
Dowloadเอกสารได้ที่http://register.niems.go.th/NIEMS_EDU/Upload/File/201907031621230856_FwlpewVhE5LDCx7H.pdf

หลักฐานประกอบการสมัคร
1. ใบสมัคร จำนวน 1 ใบ (รับได้ที่ห้องกู้ชีพ)
2. รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว (พื้นภาพสีขาวหรือสีน้ำเงินเท่านั้น และเป็นรูปภาพที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) จำนวน 2 รูป
3. สำเนาบัตรประชาชน , สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวนอย่างละ 2 ฉบับ
4. สำเนาวุฒิการศึกษา จำนวน 2 ฉบับ
5.ใบรับรองแพทย์ 8 โรค (ออกโดยโรงพยาบาลเท่านั้น)
6.หนังสือรับรองหน่วยงานต้นสังกัด

ระยะเวลาในการเปิดรับสมัคร 1. วันที่ 1 - 15 มิถุนายน 2565
2. ติดต่อสอบถาม ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการจังหวัดสมุทรปราการ (กู้ชีพปราการ) โทรศัพท์ : 02-173-8347

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบข้อเขียน • วันที่ 16 มิถุนายน 2565
สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ • วันที่ 19 มิถุนายน 2565
. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการอบรม • วันที่ 19 มิถุนายน 2565
. กำหนดการในการฝึกอบรม • ภาคทฤษฎี ระหว่างวันที่ 9 กรกฎาคม – 20 สิงหาคม 2565 (เรียนวันเสาร์ - วันอาทิตย์) • ฝึกประสบการณ์ภาคสนาม วันที่ 21 สิงหาคม – 21 พฤศจิกายน 2565

อัตราค่าลงทะเบียน
• ค่าลงทะเบียน 8,500 บาท

วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน
• วันที่ 19 มิถุนายน 2565 (จนท.การเงิน)

ช่องทางการสมัคร
ติดต่อโดยตรงที่ เบอร์ 02-1738347
ในเวลาราชการ 08.00-16.00 น.

ที่อยู่

71 ถนนจักกะพาก ตำบลปากน้ำ อำเ
Bangkok
10270

เบอร์โทรศัพท์

+6621738347

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ศูนย์รับแจ้งเหตุและสั่งการ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

รับติดตั้ง-แก้ไขระบบไฟฟ้าแล ช่างกุญแจบางปู 087-488-4333 Thai-Asia Energy Co.,Ltd. เทศบาลตำบลบางเสาธง ศูนย์สุขภาพชุมชนเมือง ราชา สธค.โรงรับจำนำของรัฐ สาขา33 - ป เทศบาลตำบลเทพารักษ์ จังหวัด สำนักงานทนายความอุบลรัตน์ ใ สถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรปร จังหวัดสมุทรปราการ งานอารักขาพืช สำนักงานเกษตร Ticha Contractor Co.,Ltd. BkkVelocifero หจก.กล้าเครน กู้ชีพ-กู้ภัย ขุนทะเล