Clicky

สำนักงานโฉนดชุมชน สำนักงานป

สำนักงานโฉนดชุมชน สำนักงานป ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักงานโฉนดชุมชน สำนักงานป, หน่วยงานราชการ, สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

09/02/2022
09/02/2022
22/11/2021
22/11/2021
21/08/2020
21/08/2020
21/08/2020
21/08/2020
ประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2561
17/10/2018

ประชาสัมพันธ์ เดือนตุลาคม 2561

02/10/2018
ประชาสัมพันธ์ เดือน กันยายน 2561
18/09/2018

ประชาสัมพันธ์ เดือน กันยายน 2561

03/09/2018
ประชาสัมพันธ์ เดือน สิงหาคม 2561
08/08/2018

ประชาสัมพันธ์ เดือน สิงหาคม 2561

02/08/2018
ประชาสัมพันธ์เดือนกรกฎาคม 2561
25/07/2018

ประชาสัมพันธ์เดือนกรกฎาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน 2561
22/06/2018

ประชาสัมพันธ์ เดือนมิถุนายน 2561

ประชาสัมพันธ์ เดือนพฤษภาคม 2561
28/05/2018

ประชาสัมพันธ์ เดือนพฤษภาคม 2561

ประชาสัมพันธ์ เดือนเมษายน 2561
30/04/2018

ประชาสัมพันธ์ เดือนเมษายน 2561

02/04/2018
ประชาสัมพันธ์เดือนมีนาคม 2561
26/03/2018

ประชาสัมพันธ์เดือนมีนาคม 2561

01/03/2018
ประชาสัมพันธ์เดือน กุมภาพันธ์ 2561
28/02/2018

ประชาสัมพันธ์เดือน กุมภาพันธ์ 2561

01/02/2018
ประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม 2561
22/01/2018

ประชาสัมพันธ์ เดือนมกราคม 2561

04/01/2018
ประชาสัมพันธ์ เดือนธันวาคม 2560
22/12/2017

ประชาสัมพันธ์ เดือนธันวาคม 2560

23/11/2017
16/10/2017
โฉนดชุมชน เหมือนหรือต่างกับ โฉนดที่ดิน อย่างไร  ใครรู้บ้าง  ? ไปดูกันครับ!!!  โฉนดชุมชน  ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่า...
22/09/2017

โฉนดชุมชน เหมือนหรือต่างกับ โฉนดที่ดิน อย่างไร ใครรู้บ้าง ? ไปดูกันครับ!!! โฉนดชุมชน ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการจัดให้มีโฉนด-ชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๓ หมายความว่า “หนังสืออนุญาตให้ชุมชนร่วมกันบริหารจัดการ ครอบครอง และใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐเพื่อสร้างความมั่นคงในการอยู่อาศัยและการใช้ประโยชน์ในที่ดินของชุมชน ซึ่งชุมชนมีหน้าที่ต้องดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้โดยกฏหมายและระเบียบนี้”
โฉนดที่ดิน ตามประมวลกฎหมายที่ดิน หมายความว่า “หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดิน และให้หมายความรวมถึง โฉนดแผนที่ โฉนดตราจอง และตราจองที่ตราว่าได้ทำประโยชน์แล้ว ”
ดังนั้น จะเห็นได้ว่า โฉนดชุมชนมิใช่หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ที่ดินดังเช่นโฉนดที่ดิน มิใช่รูปแบบหนึ่งของเอกสารสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายที่ดิน แต่เป็นหนังสือรับรองสิทธิ-ชุมชนที่ทางราชการออกให้เพื่ออนุญาตให้ชุมชนมีสิทธิร่วมกันบริหารจัดการ ครอบครองและใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐ โดยสิทธิดังกล่าวสามารถตกทอดไปยังรุ่นลูกรุ่นหลาน แต่ไม่สามารถนำที่ดินไปจำนอง หรือค้ำประกันกับสถาบันทางการเงิน หรือนำไปซื้อขาย เปลี่ยนมือ ให้แก่บุคคลอื่นได้

01/09/2017
บทความ "โฉนดชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ในที่ดินและ ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันของชุมชนอย่างมั่นคงและยั่งยืน"😉😉
18/08/2017

บทความ "โฉนดชุมชน เพื่อการใช้ประโยชน์ในที่ดินและ ทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันของชุมชน
อย่างมั่นคงและยั่งยืน"😉😉

ที่อยู่

สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล ถนนพิษณุโลก เขตดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 16:00
อังคาร 08:00 - 16:00
พุธ 08:00 - 16:00
พฤหัสบดี 08:00 - 16:00
ศุกร์ 08:00 - 16:00
เสาร์ 08:00 - 16:00
อาทิตย์ 08:00 - 16:00

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานโฉนดชุมชน สำนักงานปผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอทราบขั้นตอนที่ชุนชนต้องการขอออกโฉนดชุมชนจะมีวิทีดำเนินการอย่างไรบ้าง ประธานองค์กรชุมชน ต.กรุงหยัน อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช (พิชัย กล่ำแสงใส) 0810771012
ที่ดินในโครงการของพระราชินีท่าน เป็นป่าเซื่อมโทรมเนื้อที่ประมาณ400ไร่อยู่ที่ บ.นาแยง ต.ม่วงไข่ อ.พังโคน จ.สกลนคร ไม่มีหน่วยงานไหนมาดูแลเลยจะจัดสรรให้คนที่ไม่มีที่ดินทำกินก็ไม่ ทำเดียวนี้มีคนบุกรุกไปบางส่วนแล้วครับช่วยมาดูด้วยครับ
เกวลิน แจ้งใจ
พื้นที่หลวงใช้เป็นที่ทิ้งขยะ
พื้นที่หลวง