โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย - Democratic Innovation

โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย - Democratic Innovation โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
(5)

08/11/2020
วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา

๘ พฤศจิกายน วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๗

#วิทยุและโทรทัศน์รัฐสภา #TPchannel

ร่วมเชียร์ ร่วมให้กำลังใจการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการฟื้นฟูสังคมหลังโควิดของเยาวชน
30/10/2020

ร่วมเชียร์ ร่วมให้กำลังใจการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการฟื้นฟูสังคมหลังโควิดของเยาวชน

📣 ร่วมรับฟังไอเดียและเรื่องราวการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการฟื้นฟูสังคมหลังโควิดของเยาวชนรุ่นใหม่ของประเทศ!

Thailand Social Innovation Platform ขอเชิญชวนร่วมงาน Youth Co:Lab Thailand 2020 ภายใต้แนวคิด “Youth for Covid Recovery” พื้นที่สนทนาและพัฒนาเยาวชนเพื่อสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคมในประเทศไทยอย่างยั่งยืน

โดยทีมเยาวชน 10 ทีม ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วทั้งภูมิภาคของประเทศและผ่านการบ่มเพาะไอเดียในโครงการ Youth Co:Lab จะมานำเสนอแนวคิดนวัตกรรมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการฟื้นฟูปัญหาต่างๆที่เยาวชนประสบในช่วงโควิด โดยประเด็นครอบคลุมถึงเรื่อง การจัดการการเงินของเยาวชน การศึกษา สุขภาพจิต และการใช้ความรุนแรงด้วยเหตุแห่งเพศ ซึ่ง 5 ทีมจะได้รับเงินสนับสนุน 30,000 บาทในการไปทดลองทำโครงการให้เกิดขึ้นจริง!

💻 มาร่วมลุ้นและเป็นกำลังใจให้กับทุกทีมกันในวันที่ วันอาทิตย์ ที่ 1 พฤศจิกายน 2563 เวลา 14:00-17:00น. ผ่านแฟสบุ๊คไลฟ์ในแฟนเพจ Thailand Social Innovation Platform

===

📣 Let’s together check out a fabulous social innovation for Covid Recovery of the young talents of Youth Co:Lab Thailand 2020 !

Thailand Social Innovation Platform invite you to join Youth Co:Lab 2020, a social innovation platform for youth in Thailand. This year Youth Co:Lab Thailand 2020 is held under the theme “Youth for Covid Recovery”

The 10 finalists team from all regions of Thailand will be pitching their social innovation ideas for the issues that youth have been facing during the Covid-19 outbreak include: Financial Stability, Mental Health, Education and Gender-based Violence. 5 out of 10 teams will be received 30,000 Baht grants to test out their ideas after the pitch.

💻 Watch Youth Co:Lab pitching livestream on Sunday, 1 November, 14.00 – 17.00 at Facebook Fan page: Thailand Social Innovation Platform

#SDGs #SocialInnovation #SocialEntrepreneurs #YouthColab #YouthCoLabThailand #CovidRecovery

Thailand Institute of Justice (TIJ) Citi UNICEF UNICEF Thailand NIA : National Innovation Agency, Thailand True Incube UNDP in Asia and the Pacific

27/10/2020
ผลงาน "จากเด็กเหลือ...ขอสู่สภาเด็กและเยาวชนตำบลเสาเภาฯ"

ผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563
รอบชิงชนะเลิศ

ประเภทชุมชน องค์กร
รางวัล ดีเด่น ได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร
ของประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้งเงินรางวัล 100,000.- บาท

ผลงาน : “จากเด็กเหลือ...ขอสู่สภาเด็กและเยาวชนตำบลเสาเภา : วัฒนธรรมบำบัด นวัตกรรมประชาธิปไตยสู่การพัฒนา สืบสาน ต่อยอดอย่างยั่งยืน”
ทีม : สภาเด็กและเยาวชนตำบลเสาเภา อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

https://youtu.be/qWdjyDUAEa8

การนำเสนอผลงานการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ผลงาน "จากเด็กเหลือ...ขอสู่สภาเด็กและเยาวชนตำบลเ...

27/10/2020
ผลงาน "กอตอTeamจากรั้วโรงเรียนสู่พลังชุมชนนวัตกรรมประชาธิปไตยสู่การพัฒนาชุมชน โดยใช้โรงเ

ผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563
รอบชิงชนะเลิศ

ประเภทชุมชน องค์กร
รางวัล ดีมาก ได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร
ของประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้งเงินรางวัล 70,000.- บาท

ผลงาน : “กอตอ Team จากรั้วโรงเรียนสู่พลังชุมชนนวัตกรรมประชาธิปไตย
สู่การพัฒนาชุมชนโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน”
ทีม : บ้านกาแป๊ะกอตอ อำเภอเบตง จังหวัดยะลา

https://youtu.be/_HkVE2B3QgI

การนำเสนอผลงานการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ผลงาน "กอตอ Team จากรั้วโรงเรียนสู่พลังชุมชนนวัตกร...

ผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563 รอบชิงชนะเลิศประเภทชุมชน องค์กรรางวัล ดี ได้รับโล่รางวัล และเกียรติบั...
27/10/2020
ผลงาน "นวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดิน" - YouTube

ผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563
รอบชิงชนะเลิศ

ประเภทชุมชน องค์กร
รางวัล ดี ได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร
ของประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้งเงินรางวัล 50,000.- บาท

ผลงาน : “นวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดิน”
ทีม : องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านผึ้ง จังหวัดนครพนม
https://youtu.be/noR7qMsub6A

การนำเสนอผลงานการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ผลงาน "นวัตกรรมธนาคารน้ำใต้ดิน" ทีม องค์การบริหา...

27/10/2020
ผลงาน "ประชาธิปไตยตามวิถีพหุวัฒนธรรม"

ผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563
รอบชิงชนะเลิศ

ประเภทชุมชน องค์กร
รางวัล ชมเชย ได้รับเกียรติบัตรของประธานสภาผู้แทนราษฎร
พร้อมเงินรางวัล จำนวน 20,000.- บาท

ผลงาน : “ประชาธิปไตยตามวิถีพหุวัฒนธรรม”
ทีม : ชมรมสานใจไทยสู่ ใจใต้ จังหวัดปัตตานี

https://youtu.be/8Fx2ql_iSMc

การนำเสนอผลงานการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ผลงาน "ประชาธิปไตยตามวิถีพหุวัฒนธรรม" ทีม ชมรมสา...

27/10/2020
ผลงาน "ธนาคารอาหารและยาสมุนไพร

ผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563
รอบชิงชนะเลิศ

ประเภทชุมชน องค์กร
รางวัล ชมเชย ได้รับเกียรติบัตรของประธานสภาผู้แทนราษฎร
พร้อมเงินรางวัล จำนวน 20,000.- บาท

ผลงาน : “ธนาคารอาหารและยาสมุนไพร”
ทีม : ชุมชนบ้านแคเหนือ จังหวัดสงขลา

https://youtu.be/9TWMLCWagDM

การนำเสนอผลงานการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ผลงาน "ธนาคารอาหารและยาสมุนไพร ทีม ชุมชนบ้านแคเ....

27/10/2020
ผลงาน "จักสานก้านจาก"

ผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563
รอบชิงชนะเลิศ

ประเภทชุมชน องค์กร
รางวัล ชมเชย ได้รับเกียรติบัตรของประธานสภาผู้แทนราษฎร
พร้อมเงินรางวัล จำนวน 20,000.- บาท

ผลงาน : “จักสานก้านจาก”
ทีม : วิสาหกิจชุมชน จักสานก้านจาก จังหวัดตรัง

https://youtu.be/mArBWBd57fQ

การนำเสนอผลงานการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ผลงาน "จักสานก้านจาก" ทีม วิสาหกิจชุมชน จักสานก้.....

กิจกรรมกลุ่มงานเผยแพร่ฯ
23/10/2020

กิจกรรมกลุ่มงานเผยแพร่ฯ

เยี่ยมชมรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
23/10/2020

เยี่ยมชมรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

วันที่ ๒๓ ตุลาคม เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่นคือ การประกาศเลิกทาส
ทางราชการจึงได้ประกาศให้วันที่ ๒๓ ตุลาคมของทุกปีเป็นหนึ่งในวันระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในชาติ โดยเรียกว่า “วันปิยมหาราช”

21/10/2020
ผลงาน "โรงเรียนสร้างสรรค์ ชุมชนป้องกัน สานสายใย ใส่ใจสิทธิ"

ผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563
รอบชิงชนะเลิศ

ประเภทนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา
รางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตย “ดีเด่น” ได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร
ของประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้งเงินรางวัล 100,000 บาท

ผลงาน : “โรงเรียนสร้างสรรค์ ชุมชนป้องกัน สานสายใย ใส่ใจสิทธิ”
ทีม : สภานักเรียนโรงเรียนสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

https://youtu.be/eyxmQq1IDsw

การนำเสนอผลงานการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ผลงาน "โรงเรียนสร้างสรรค์ ชุมชนป้องกัน สานสายใย ...

21/10/2020
ผลงาน "รูปแบบการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย SKID Model"

ผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563
รอบชิงชนะเลิศ

ประเภทนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา
รางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตย “ดีมาก” ได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร
ของประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้งเงินรางวัล 70,000 บาท

ผลงาน : “รูปแบบการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย SKID Model”
ทีม : จิตอาสาพัฒนาประชาธิปไตย

https://youtu.be/6LoZ24BpB9E

การนำเสนอผลงานการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ผลงาน "รูปแบบการเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย SKID Model" .....

21/10/2020
ผลงาน "RUTS นวัตกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์สงขลาสู่มรดกโลก"

ผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563
รอบชิงชนะเลิศ

ประเภทนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา
รางวัลนวัตกรรมประชาธิปไตย “ดี” ได้รับโล่รางวัล และเกียรติบัตร
ของประธานสภาผู้แทนราษฎร พร้อมทั้งเงินรางวัล 50,000 บาท

ผลงาน : “RUTS นวัตกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์สงขลาสู่มรดกโลก”
ทีม : สโมสรนักศึกษา คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย จังหวัดสงขลา

https://youtu.be/0YSes8SvIUs

การนำเสนอผลงานการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ผลงาน "RUTS นวัตกรรมวัฒนธรรมสร้างสรรค์สงขลาสู่มรด....

21/10/2020
ผลงาน "โครงการ Read Write Learn : อ่าน เขียน เรียนรู้ประชาธิปไตย"

ผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563
รอบชิงชนะเลิศ

ประเภทนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา
รางวัล ชมเชย ได้รับเกียรติบัตรของประธานสภาผู้แทนราษฎร
พร้อมเงินรางวัล จำนวน 20,000.- บาท

ผลงาน : “โครงการ Read Write Learn : อ่าน เขียน เรียนรู้ประชาธิปไตย”
ทีม : กลุ่มเยาวชน Demopens

https://youtu.be/5MAQ7yx0VSU

การนำเสนอผลงานการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ผลงาน "โครงการ Read Write Learn : อ่าน เขียน เรียนรู้ประชาธิ.....

21/10/2020
ผลงาน "Y.W. Public Mind Model (ย.ว.จิตสาธารณะ โมเดล)"

ผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563
รอบชิงชนะเลิศ

ประเภทนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา
รางวัล ชมเชย ได้รับเกียรติบัตรของประธานสภาผู้แทนราษฎร
พร้อมเงินรางวัล จำนวน 20,000.- บาท

ผลงาน : “Y.W. Public Mind Model (ย.ว.จิตสาธารณะ โมเดล)”
ทีม : คณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร
จังหวัดกาฬสินธุ์

https://youtu.be/-SvWJ37Skxo

การนำเสนอผลงานการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ผลงาน "Y.W. Public Mind Model (ย.ว.จิตสาธารณะ โมเดล)" ทีม คณะกรรมก.....

21/10/2020
ผลงาน "The code รหัสสู่ป่า จิตอาสาพัฒนาประชาธิปไตย"

ผลงานนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563
รอบชิงชนะเลิศ

ประเภทนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา
รางวัล ชมเชย ได้รับเกียรติบัตรของประธานสภาผู้แทนราษฎร
พร้อมเงินรางวัล จำนวน 20,000.- บาท

ผลงาน : “The code รหัสสู่ป่า จิตอาสาพัฒนาประชาธิปไตย”
ทีม : สภานักเรียนโรงเรียนเชียงคำวิทยาคม จังหวัดพะเยา

https://youtu.be/AlZ7-NRgSBg

การนำเสนอผลงานการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ผลงาน "The code รหัสสู่ป่า จิตอาสาพัฒนาประชาธิปไตย" ที...

สภาสาร
14/10/2020

สภาสาร

📣📣 ๑๔ ตุลาคม : “วันประชาธิปไตย”📣📣

😭😭วันนี้...ในอดีตมีเหตุการณ์ทางประวัติศาสตร์การเมืองไทยที่น่าจดจำอย่างไรบ้าง??? เราได้เรียนรู้อะไรจากบทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่เกิดขึ้นในวันมหาวิปโยคครั้งนั้นกันบ้าง แล้วใครหลาย ๆ คนรู้หรือไม่ว่า...วันนี้เป็น “วันประชาธิปไตย” ของประเทศไทย🌺

📌📌วันนี้...เป็นวันระลึกถึงวันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ เมื่อ ๔๗ ปีที่แล้ว เหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในวันนั้นเชื่อเหลือเกินว่า...ยังคงสร้างความสะเทือนใจในความรู้สึกของใครหลาย ๆ คนที่เข้าร่วมเหตุการณ์อย่างไม่มีวันลืมเลือน วันที่บรรดานักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชน จำนวนกว่า ๕๐๐,๐๐๐ คน ร่วมกันชุมนุมเรียกร้องประชาธิปไตยจากรัฐบาลเผด็จการทหารภายใต้การนำของจอมพล ถนอม กิตติขจร จนกระทั่งถูกรัฐบาลใช้กำลังทหารเข้าปราบปรามอย่างรุนแรง ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก นับเป็นการเรียกร้องประชาธิปไตยครั้งแรกของนักเรียน นิสิตนักศึกษา และประชาชน

♦️♦️ทั้งนี้ ผู้ชุมนุมได้เดินจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ผ่านถนนราชดำเนิน ไปปักหลักที่ลานพระบรมรูปทรงม้า เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยและขับไล่จอมพล ถนอม กิตติขจร รวมทั้งจอมพล ประภาส จารุเสถียร ระหว่างนั้นแกนนำนักศึกษาได้เข้าเจรจากับรัฐบาล บางส่วนได้เข้าเฝ้าฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ หลังจากนั้น พ.ต.อ.วสิษฐ เดชกุญชร ได้อัญเชิญพระบรมราโชวาทมาอ่านให้ผู้ชุมนุมฟัง เวลา ๐๕.๓๐ นาฬิกา วันที่ ๑๔ ตุลาคม ๒๕๑๖ แกนนำการชุมนุมก็ประกาศสลายตัว อย่างไรก็ตามกลุ่มนิสิตนักศึกษากลุ่มหนึ่งที่จะกลับบ้านทางแยกราชวิถี แต่ตำรวจไม่ให้ผ่าน จนเกิดการปะทะกัน และมีเสียงปืนยิงออกจากสวนสัตว์ดุสิต ทำให้กลุ่มนักศึกษาแตกฮือลงคูน้ำข้ามไปยังรั้วพระราชวังจิตรลดา

♦️♦️นอกจากนี้ยังมีการเผากันหลายจุด บานปลายกลายเป็นจลาจล รัฐบาลจอมพล ถนอมส่งทหารและรถถังเข้าปราบ ที่ร้ายแรงที่สุดก็คือการขึ้นเฮลิคอปเตอร์กราดยิงลงมายังผู้ชุมนุมในช่วงบ่าย การปะทะรุนแรงขึ้นเรื่อย ๆ มีการเผากรมประชาสัมพันธ์ เผากรมสรรพากร เผากองบัญชาการตำรวจนครบาล จนกระทั่งค่ำสถานีวิทยุแห่งประเทศไทยประกาศว่า จอมพล ถนอม กิตติขจร ลาออกจากตำแหน่งแล้ว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งนายสัญญา ธรรมศักดิ์ อธิการบดีธรรมศาสตร์ เป็นนายกรัฐมนตรีแทน แต่ผู้ชุมนุมยังไม่วางใจ จนค่ำวันที่ ๑๕ ตุลาคม มีประกาศว่า จอมพล ถนอม กิตติขจร จอมพล ประภาส จารุเสถียร และ พ.อ.ณรงค์ กิตติขจร ออกนอกประเทศไปแล้ว และมีการแต่งตั้ง พล.อ.กฤษณ์ สีวะรา เป็นผู้อำนวยการรักษาความปลอดภัยของประเทศ เหตุการณ์จึงสงบ หลังจากนั้นวันที่ ๑๖ ตุลาคม ผู้ชุมนุมและประชาชนก็ออกมาช่วยกันทำความสะอาดถนนราชดำเนินและพื้นที่ต่าง ๆ ที่ได้รับความเสียหาย

♦️♦️จากเหตุการณ์ในครั้งนั้นล่วงเลยมาจนถึงเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๖ ในโอกาสครบรอบ ๓๐ ปี ๑๔ ตุลา สภาผู้แทนราษฎรในสมัยที่นายอุทัย พิมพ์ใจชน เป็นประธานสภาฯ ได้มีมติเอกฉันท์กำหนดให้ “วันที่ ๑๔ ตุลาคมทุกปี” เป็น ⛳️⛳️“วันประชาธิปไตย”⛳️⛳️ วันนี้เราผ่านวันมหาวิปโยคครั้งนั้นมาเกือบ ๕ ทศวรรษแล้ว แต่ประชาธิปไตยของประเทศไทยเราในวันนี้ก็ยังขาดการมีส่วนร่วมทางการเมืองของภาคพลเมือง ทั้ง ๆ ที่การเมืองเป็นเรื่องของทุกคน ดังนั้น...ถึงเวลาแล้วหรือยังที่ทุกภาคส่วนจะลุกขึ้นมามีส่วนร่วมทางการเมืองในทุกระดับ เพื่อสร้างสรรค์สังคมที่งดงามภายใต้วิถีประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

Cr. ไทยรัฐออนไลน์
----------------
#Sapasarn2019📌
#สภาสาร
#14ตุลาคม
#วันประชาธิปไตย

14/10/2020
พิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี 2563

พิธีประกาศผล และมอบรางวัลนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย
ประจำปี 2563
โดย นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรปละประธานรัฐสภา
กล่าวรายงาน
โดย นายสรศักดิ์ เพียรเวช เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ประธานกรรมการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยฯ
https://www.youtube.com/watch?v=ES2C-ClDteg&feature=youtu.be

พิธีประกาศผลและมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย (รอบชิงชนะเลิศ) ประจำปี 2563 โดย นายชวน หล...

14/10/2020
การเสวนาและถอดบทเรียน หัวข้อ “ภาพรวมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๓”

การเสวนา/ถอดบทเรียน
หัวข้อ “ภาพรวมนวัตกรรมเพื่อการประชาธิปไตย ปี 2563”
โดย - รองศาสตราจารย์ตระกูล มีชัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- รองศาสตราจารย์ณัฐฐา วินิจนัยภาค
ผู้อำนวยการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์มหาบัณฑิต
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง
สถาบันพระปกเกล้า
- นายสุเทพ เอี่ยมคง (ผู้ดำเนินการเสวนา)
ผู้บังคับกลุ่มงานคณะกรรมาธิการกิจการเด็ก เยาวชน
สตรี ผู้สูงอายุฯ
https://youtu.be/Xr3RpEh_tRs

การเสวนาและถอดบทเรียน หัวข้อ “ภาพรวมนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย ประจำปี ๒๕๖๓” โดย รศ.ตระกูล มีชัย ผู้...

ลองดูนวัตกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานอื่น มีข้อสังเกตว่าการสร้างนวัตกรรมทุกประเภทล้วนต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร...
13/10/2020

ลองดูนวัตกรรมด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานอื่น มีข้อสังเกตว่าการสร้างนวัตกรรมทุกประเภทล้วนต้องอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมทั้งนั้น

(ENGLISH BELOW)
NIA ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะรางวัลนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ประจำปี 2563
.
รางวัลนวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดประกวดโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ ร่วมกับ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีแรก เพื่อเป็นการยกย่องและเชิดชูเกียรติผลงานและผู้ที่สร้างสรรค์นวัตกรรมสื่อปลอดภัยและสรรค์ โดยใช้เทคโนโลยีและรูปแบบการสื่อสารใหม่ และมีคุณลักษณะเป็นสื่อที่ปลอดภัยและสร้างสรรค์
.
ซึ่งผู้ชนะในปีนี้ ได้แก่ ผลงาน รู้จริงเศรษฐกิจไทย โดย บริษัท เมโมกราฟฟิค จำกัด
.
Congratulations to the winner of Safe & Creative Media Innovation Awards
.
Safe & Creative Media Innovation Awards organized by the National Innovation Agency (Public Organization) in collaboration with Thai Media Fund. Held for the first time this year, the Safe & Creative Media Innovation Awards honor the work and people who create innovative, safe and creative media through the application of new way of communications and technologies which feature safe and creative media criteria
.
The winners for this year is “Know the Thai Economy” An innovation to foster knowledge and understanding about the Thai economy by Memographic Co., Ltd.

เยี่ยมชมรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
12/10/2020

เยี่ยมชมรัฐสภา สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓วันคล้ายวันสวรรคต
พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

น้อมสำนักในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

02/10/2020
ยุวชนประชาธิปไตย รัฐสภา

ยุวชนประชาธิปไตย รัฐสภา

ผลงานคลิปวิดีโอ “ยุวชนประชาธิปไตยกับหน้าที่พลเมืองในสถานการณ์ปัจจุบัน”
ที่ได้รางวัลชมเชย อันดับ 2 ได้แก่ คลิปวิดีโอ เรื่อง “Different but same”
โดย 1) นางสาวจิณณา ผลดี ยุวชนประชาธิปไตย จังหวัดเชียงใหม่
2) นางสาวชนนิกานต์ สุพิทยาพร ยุวชนประชาธิปไตย จังหวัดเชียงใหม่
3) นายสุเมธ ขำใจ ยุวชนประชาธิปไตย จังหวัดสุโขทัย

02/10/2020
ยุวชนประชาธิปไตย รัฐสภา

ยุวชนประชาธิปไตย รัฐสภา

ผลงานคลิปวิดีโอ “ยุวชนประชาธิปไตยกับหน้าที่พลเมืองในสถานการณ์ปัจจุบัน”
ที่ได้รางวัลชมเชย อันดับ 1 ได้แก่ คลิปวิดีโอ เรื่อง “ยุวชนประชาธิปไตยใส่ใจชุมชน”
โดย นายวราเทพ เรืองนา ยุวชนประชาธิปไตย จังหวัดอุบลราชธานี

02/10/2020
ยุวชนประชาธิปไตย รัฐสภา

ยุวชนประชาธิปไตย รัฐสภา

ผลงานคลิปวิดีโอ “ยุวชนประชาธิปไตยกับหน้าที่พลเมืองในสถานการณ์ปัจจุบัน”
ที่ได้รางวัลดี ได้แก่ คลิปวิดีโอ เรื่อง “หน้าที่พลเมืองกับ Covid-19”
โดย นายปิยกุล ถนนนอก ยุวชนประชาธิปไตย จังหวัดพิษณุโลก

02/10/2020
ยุวชนประชาธิปไตย รัฐสภา

ยุวชนประชาธิปไตย รัฐสภา

ผลงานคลิปวิดีโอ “ยุวชนประชาธิปไตยกับหน้าที่พลเมืองในสถานการณ์ปัจจุบัน”
ที่ได้รางวัลดีมาก ได้แก่ คลิปวิดีโอ เรื่อง “ยุวชนฯ สู้โควิด”
โดย 1) นายพลพล ดวงมาลา ยุวชนประชาธิปไตย จังหวัดหนองบัวลำภู
2) นางสาวเมธาวี ลิ่มวชิรโชติ ยุวชนประชาธิปไตย จังหวัดกำแพงเพชร
3) นางสาวณัฐริกา โสขุมา ยุวชนประชาธิปไตย จังหวัดสุพรรณบุรี

02/10/2020
ยุวชนประชาธิปไตย รัฐสภา

ยุวชนประชาธิปไตย รัฐสภา

ผลงานคลิปวิดีโอ “ยุวชนประชาธิปไตยกับหน้าที่พลเมืองในสถานการณ์ปัจจุบัน”
ที่ได้รางวัลดีเด่น ได้แก่ คลิปวิดีโอ เรื่อง “ชีวิตที่เปลี่ยนไปกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง”
โดย 1) นางสาวธนาภรณ์ สิงคะปะ ยุวชนประชาธิปไตย จังหวัดเชียงใหม่
2) นายธรรมธัช สุริยาส่องไพร ยุวชนประชาธิปไตย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

การมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย (รอบชิงชนะเลิศ) โดยนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานรั...
29/09/2020

การมอบรางวัลการประกวดนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย (รอบชิงชนะเลิศ) โดยนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร และประธานรัฐสภา ในวันที่ 16 กันยายน 2563 ณ ห้องโถงชั้น 6 อาคารรัฐสภา (สผ.)

ประเภทชุมชน และองค์กร และประเภทนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา
29/09/2020

ประเภทชุมชน และองค์กร และประเภทนักเรียน นักศึกษา และสถาบันการศึกษา

ในวันที่ 14 กันยายน 2564 ท่านชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา พร้อมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้เยี่ยมชมบุ...
29/09/2020

ในวันที่ 14 กันยายน 2564 ท่านชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎรและประธานรัฐสภา พร้อมทั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้เยี่ยมชมบุธนิทรรศการ

ที่อยู่

ถนนสามเสน
Bangkok
10300

เบอร์โทรศัพท์

+6622425900

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย - Democratic Innovationผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย - Democratic Innovation:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

📍📍สถาบันพระปกเกล้า ขอเชิญผู้สนใจส่งผลงาน "ประกวดสื่อการ์ตูนสร้างสรรค์ภายใต้โครงการสื่อเพื่อสร้างสำนึกพลเมือง" (เปิดรับผลงานตั้งแต่บัดนี้ - 31 กรกฎาคม 2563) รายละเอียดเพิ่มเติม Click!!👉👉http://kpi.ac.th/news/news/data/812
Get
ขอทราบรายชื่อผ่านการคัดสันประกวด
วิทยาลัยอาชีวศึกษาลำปางสมัครแล้ว ต้องการทราบผลการคัดเลือกครับ
บริการภูมิปัญญาเพื่อสุขภาพ
เป็นนักเรียนชั้นอะไรครับ...ผมเปิดโครงการไม่ได้
น้องๆ ยุวชนคนไหนมีนวัตกรรมประชาธิปไตยในท้องถิ่นของตนเอง อย่าลืมสมัครนะครับ อบรมวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ ศกนี้แล้ว
นักเขียนท่านใดมีนวัตกรรมประชาธิปไตยในท้องถิ่นของตนเอง อย่าลืมสมัครนะครับ อบรมวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ ศกนี้แล้ว
ขอประกาศผลการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย และหนังสือแจ้งโรงเรียนฯ เพื่อนำมาประกอบการพิจารณาดำเนินการต่อไปครับ ผู้ส่ง โรงเรียนวิเชียรมาตุ ขอขอบคุณครับ
ขอทราบประกาศผล 5 โรงเรียน รอบที่ 3 และแนวปฏิบัติฯ ครับ