ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ส่วนประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

ในอดีตภารกิจด้านป่าไม้ ได้แก่ งานปลูกบำรุงป่า งานวนวัฒนวิจัย งานอุทยานแห่งชาติ งานด้านสัตว์ป่า งานต้นน้ำ และงานด้านป้องกันปราบปรามและไฟป่า ขึ้นตรงกับกรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เดิมสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ต่อมาได้มีการเสนอให้แยกงานที่เกี่ยวกับป่าเศรษฐกิจและงานด้านอนุรักษ์และการคุ้มครองป่าไม้ออกจากกัน โดยให้งานทางด้านป่าเศรษฐกิจอยู่กับกรมป่าไม้ ส่วนงานด้านอนุรักษ์และการคุ้มครอง ให้ไปตั้งเป็นกรมขึ้นมาใหม่ และให้สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกระทรวงใหม่ ต่อมาได้มีพระราชกฤษฎีกา เล่มที่ 119 ตอนที่ 99ก. ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2545 ให้จัดตั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

หน้าที่: พันธกิจ 1.อนุรักษ์ คุ้มครอง และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป์า 2.วิจัย พัฒนา และใหบริการด้านวิชาการ 3.บริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่าโดยการมีสวนร่วม บนพื้นฐานเทคโนโลยีที่เหมาะสม 4.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อย่างสมดุลและยั่งยืน

11/08/2020
ลูกช้างป่าห้วยขาแข้ง

หลับโชว์เลยครับ อากาศกำลังดีเลย ใครคิดถึงผมอยู่บ้างน้า.. 🥰

#ลูกช้างป่า #กรมอุทยาน #ห้วยขาแข้ง #prdnp #dnp1362 #dnp

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดกิจกรรมปลูกป่าอาเซียนชายแดนไทย-กัมพูชา เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 และ สมเด็จพระพันปีหลวงวันที่ 11...
11/08/2020

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดกิจกรรมปลูกป่าอาเซียนชายแดนไทย-กัมพูชา เฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 10 และ สมเด็จพระพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 นายสมหวัง เรืองนิวัติศัย รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปลูกป่าอาเซียนแนวชายแดนไทย-กัมพูชา โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดศรีษะเกษ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 9 เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง ทหาร ตชด. ข้าราชการในและประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งผู้แทนจากราชอาณาจักรกัมพูชา โดยได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าอาเซียน กิจกรรมปล่อยสัตว์ป่า และกิจกรรมวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก ณ ป่าหนองใหญ่ อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหาร ต.ภูผาหมอก อ.กันทรลักษ์ จ.ศรีสะเกษ

ทั้งนี้เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง อีกทั้งเป็นการฟื้นฟูสภาพป่าไม้ตามแนวชายแดนที่มีสภาพพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม และเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศในการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติร่วมกันอีกด้วย

#กรมอุทยาน #ปลูกป่าอาเซียน #prdnp #DNP1362 #dnp

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563เพื่อเป...
11/08/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2563

เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติและน้อมถวายความจงรักภักดี สนองต่อพระราชกรณียกิจด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า สำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ

#เข้าอุทยานแห่งชาติฟรี #กรมอุทยาน #prdnp #dnp1362 #dnp

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง วันที่ 11...
11/08/2020

กรมอุทยานแห่งชาติฯ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 11 สิงหาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช นำคณะผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 พร้อมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี เพลงสดุดีพระแม่ไทย และร่วมลงนามถวายพระพรฯ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารอเนกประสงค์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช

#กรมอุทยานแห่งชาติ #prdnp

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศแจ้งเตือนเนื่องจากเมื่อคืนนี้มีฝนตกหนักบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จึงเป็นสาเหตุทำให้กระแสน้ำที่น...
10/08/2020

อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ประกาศแจ้งเตือน

เนื่องจากเมื่อคืนนี้มีฝนตกหนักบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จึงเป็นสาเหตุทำให้กระแสน้ำที่น้ำตกเหวสุวัตมีมวลน้ำจำนวนมาก ขณะนี้จึงไม่อนุญาตให้นักท่องเที่ยวเข้าไปชมน้ำตกได้ในระยะใกล้

สำหรับต้นไม้ตามเส้นทางสัญจรบนเขาใหญ่ขึ้นสถานีเรดาห์เขาเขียว โค่นล้มขวางถนนหลายแห่ง ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเคลื่อนย้ายต้นไม้ที่หักโค่นออกจากถนนขึ้นเขาเขียว ขอความกรุณาขับรถช้าๆ

จึงขอแจ้งเตือนถึงนักท่องเที่ยวทุกท่าน โปรดระมัดระวังเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเอง​ ทั้งนี้หากมีความคืบหน้าจะได้แจ้งให้ทราบต่อไป

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง พบร่องรอยแม่เต่าทะเลขึ้นวางไข่​ ก่อนค้นหาโดยรอบจึงพบหลุมไข่เต่า​ และทำการ...
10/08/2020

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง พบร่องรอยแม่เต่าทะเลขึ้นวางไข่​ ก่อนค้นหาโดยรอบจึงพบหลุมไข่เต่า​ และทำการย้ายเพื่อความปลอดภัย​ เหตุหลุมไข่เต่าอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเล

วันที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 06.00 น. นายหฤษฎ์ชัย ฤทธิช่วย หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาลำปี-หาดท้ายเหมือง ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ชุดสายตรวจที่ออกลาดตระเวนการขึ้นวางไข่ของเต่าทะเลว่าพบร่องรอยการขึ้นมาวางไข่ของเต่าทะเลบริเวณหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติที่ ลป.3 (ปาง) จึงประสานไปยังนายปรารพ แปลงงาน หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการอุทยานแห่งชาติทางทะเลที่ 2 จังหวัดภูเก็ต และได้เข้าตรวจสอบซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอยู่ห่างจากเขาหน้ายักษ์มาทางทิศใต้ประมาณ 1.5 กิโลเมตร

เจ้าหน้าที่ทำการวัดขนาดรอยความกว้างพายซ้ายถึงขวา 175 เซนติเมตร และช่วงอก 75 เซนติเมตร หลุมไข่อยู่เหนือเหนือแนวระดับน้ำขึ้นประมาณ 13.5 เมตร ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้ทำการขุดหาไข่เต่าจนเจอและพิจารณาแล้วพบว่าพื้นที่ที่แม่เต่าวางไข่ไว้อยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลขึ้นสูงสุดและปัจจุบันอยู่ในช่วงพายุฝนฟ้าคะนองหรือมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ ซึ่งอาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อไข่เต่าได้ เจ้าหน้าที่จึงได้ย้ายไข่เต่าทั้งหมดไปฝักบริเวณอื่นที่อยู่เหนือแนวระดับน้ำขึ้นสูงสุด ซึ่งพบว่ามีไข่ทั้งหมด 115 ฟอง ไข่ดี 77 ฟอง และไข่ลม 38 ฟอง วัดความลึกถึงก้นหลุมได้ 1 เมตร

นอกจากนี้ได้ติดตั้งเครื่องวัดอุณหภูมิในหลุมไข่เพื่อเก็บข้อมูลการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในระหว่างการฟักและจะจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังบริเวณหลุมฟักจนกว่าจะฟักออกเป็นตัวโดยคาดว่าใช้เวลา 55-60 วัน

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่นายภูวดล ป้องสา​ วันที่ 9 ...
09/08/2020

อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่นายภูวดล ป้องสา​

วันที่ 9 สิงหาคม 2563 เวลา 15.00 น. นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานในพิธีพระราชทานเพลิงศพเป็นกรณีพิเศษแก่ นายภูวดล ป้องสา​ โดยมีนายจิระเกียรติ ภูมิสวัสดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ผู้บริหารกรมอุทยานฯ ข้าราชการ เจ้าหน้าที่กรมอุทยานแห่งชาติฯ หน่วยงานในพื้นที่ และประชาชน เข้าร่วมพิธี ณ ณ วัดผาผึ้ง (ท่าดินแดง) ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กล่าวว่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า โปรดกระหม่อม พระราชทานเพลิงศพนายภูวดล ป้องสา เป็นกรณีพิเศษ ซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณ ล้นเกล้าล้นกระหม่อม เป็นเกียรติอันสูงสุด แก่ผู้วายชนม์ วงศ์ตระกูล และกรมอุทยานแห่งชาติฯ อย่างหาที่สุดมิได้

ทั้งนี้อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติฯ เป็นผู้แทนมอบเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิผู้พิทักษ์ป่าและท้องทะเลจำนวน 100,000 บาท กองทุนสวัสดิการกรมอุทยานแห่งชาติฯ 50,000 บาท นอกจากนี้ยังจะได้รับการช่วยเหลือจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เงินช่วยเหลือจากมูลนิธิพิทักษ์ป่า เงินช่วยเหลือจากมูลนิธิพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และเงินช่วยเหลือจากมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

นายธัญญาฯ ได้กล่าวแสดงความเสียใจและให้กำลังใจแก่ครอบครัว รวมถึงเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า และจะให้ความช่วยเหลือเรื่องความเป็นอยู่ของครอบครัวนายภูวดล ป้องสา อย่างเต็มที่เพื่อให้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น

สำหรับนายภูวดล ป้องสา ปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่สายตรวจอุทยานแห่งชาติเขาแหลม จ.กาญจนบุรี เสียชีวิตจากการถูกน้ำป่าไหลหลากขณะว่ายข้ามแม่น้ำรันตี เพื่อนำเชือกไปผูกกับต้นไม้ฝั่งตรงข้ามแม่น้ำ เพื่อให้เพื่อนร่วมงานข้ามไปได้อย่างปลอดภัย แต่ปรากฎว่าเมื่อว่ายน้ำไปถึงกลางแม่น้ำกลับถูกกระแสน้ำที่ไหลวนดูดร่างลงไปใต้ท้องน้ำอย่างรวดเร็ว เพื่อนร่วมงานที่อยู่บนฝั่งจำนวน 6 นายได้พยายามดึงเชือกเพื่อช่วยเหลือชีวิตแต่ไม่สามารถดึงร่างของนายภูวดลขึ้นมาได้ สุดท้ายนายภูวดล ได้เสียชีวิตลงในที่สุด เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงกลางดึกของคืนวันที่ 5 ส.ค. 2563 แต่เจ้าหน้าที่สามารถนำร่างออกมาจากจุดเกิดเหตุได้ในช่วงเวลาประมาณ 11.30 น.ของวันที่ 6 ส.ค.ที่ผ่านมา

#ข่าวที่เกี่ยวข้อง​ https://www.facebook.com/177283235750504/posts/2279079225570884/

09/08/2020
เจ้ากาแฟ

#มิตรภาพระหว่างคนกับสัตว์​ #เจ้าลิงยิ้มได้😁

#เจ้ากาแฟ เข้ามาอยู่กับพ่อๆและพี่ที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่​ 1​ นครนายก​ หลังเจ้าของคนเก่าให้ความช่วยเหลือ​ เลี้ยงดูไว้ระยะหนึ่ง​ ก่อนมอบให้กลับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า​ และพันธุ์พืชมาดูแลต่อ​ ทางกรมอุทยานแห่งชาติฯ​ เมื่อตรวจสุขภาพเรียบร้อยแล้วจึงมอบให้ศูนย์ช่วยเหลือ สัตว์ป่าที่ 1 นครนายก นำมาดูแลต่อไปตั้งแต่ช่วงปี 62 ที่ผ่านมา

Cr.​ ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ ๑ นครนายก

สบอ.3 (บ้านโป่ง) ลุยปราบปรามร้านค้าเนื้อสัตว์ป่า เตือนร้านค้าหลอกขายเนื้อสัตว์ป่าเก๊ให้ผู้ซื้อ มีโทษหนักจำคุก 3 ปีวันที่...
09/08/2020

สบอ.3 (บ้านโป่ง) ลุยปราบปรามร้านค้าเนื้อสัตว์ป่า เตือนร้านค้าหลอกขายเนื้อสัตว์ป่าเก๊ให้ผู้ซื้อ มีโทษหนักจำคุก 3 ปี

วันที่ 8 สิงหาคม 2563 นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 พร้อมด้วย นายประทีป เหิมพยัคฆ์ ผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า นายไพฑูรย์ อินทรบุตร หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ และชุดเจ้าหน้าที่ สบอ.3 (บ้านโป่ง) ได้ออกตรวจปราบปรามร้านค้าขายเนื้อสัตว์ป่าบริเวณริมถนนสายไทรโยค- กาญจนบุรี ท้องที่บ้านท่าเสา หมู่ที่ 3 ต.ท่าเสา อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี อย่างต่อเนื่องหลังจากเมื่อวันที่ 6 ส.ค. 63 ที่ผ่านมาได้จับกุมแม่ค้าขายเนื้อกวางป่า ส่งดำเนินคดีไปแล้วนั้น

ล่าสุดได้ให้เจ้าหน้าที่ทำการล่อซื้อเนื้อสัตว์ป่า จากร้านค้าที่โฆษณาหน้าร้านขายเนื้อสัตว์ โดยติดข้อความขายว่า "กวาง" "กระต่าย" บริเวณดังกล่าว ซึ่งจากการสอบถามกับคนขายว่าเป็นเนื้อกวางอะไร เจ้าของร้านตอบว่าเป็นเนื้อกวางลูซ่า ส่วนเนื้อกระต่ายไม่มี จึงได้ทำ การซื้อเนื้อกวางลูซ่า จำนวน 1 กิโลกรัม ราคา 250 บาท เมื่อได้ซื้อขายเสร็จแล้วจึงได้ส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่ที่ซุ่มอยู่บริเวณใกล้เคียง แสดงตัวและเข้าทำการตรวจสอบร้านค้าดังกล่าว

โดยเจ้าของร้านได้ให้การยืนยันกับเจ้าหน้าที่ว่าเป็น เนื้อกวางเลี้ยงลูซ่า ไม่ใช่เนื้อกวางป่าสัตว์ป่าคุ้มครอง เจ้าหน้าที่ฯจึงได้แจ้งให้ ทราบว่าถึงแม้จะติดป้ายโฆษณาว่าขายเนื้อสัตว์ว่า "กวาง" และให้ถ้อยคำว่าเป็นเนื้อกวางเลี้ยงลูซ่า ที่สามารถซื้อ ขาย ได้ก็ตาม เพื่อเป็น การป้องกันการนำเอา "กวางป่า" ซึ่งเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง มาขายโดยอำพรางว่าเป็นเนื้อสัตว์เลี้ยง "กวางลูซ่า" เป็นการหลีกเลี่ยงกฎหมาย โดยเจ้าหน้าที่จะนำชิ้นเนื้อสัตว์ดังกล่าวไปตรวจ DNA ที่ศูนย์นิติวิทยาศาสตร์ กรมอุทยานฯ หากผลตรวจเป็นเนื้อกวางป่า ซึ่งเป็นสัตว์ป่า คุ้มครองลำดับที่ 14 จะต้องดำเนินคดีตามกฎหมายสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 ภายหลังต่อไป

#ไม่ซื้อ​ #ไม่ล่า​ #ไม่หามาขาย​ #ไม่เป็นโรคร้าย​ #สัตว์ป่าไม่สูญพันธุ์

ฝึกทบทวนความรู้ พนักงานสายตรวจ อช.ตาดหมอก เพื่อเพิ่มสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นายประสาน...
08/08/2020

ฝึกทบทวนความรู้ พนักงานสายตรวจ อช.ตาดหมอก เพื่อเพิ่มสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

นายประสาน เอียดสังข์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติตาดหมอก ได้จัด "โครงการฝึกอบรมทบทวนความรู้ในการปฏิบัติงานของพนักงานสายตรวจอุทยานแห่งชาติตาดหมอก ประจำปีงบประมาณ 2563" มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนความรู้ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านการอนุรักษ์ป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายป่าไม้ในเขตพื้นที่ป่าอนุรักษ์อุทยานแห่งชาติตาดหมอก ให้มีความรู้และทักษะในการปฏิบัติงาน เพื่อเพิ่มสมรรถนะขีดความสามารถในการปฏิบัติงานด้านการป้องกันรักษาป่าในพื้นที่รับผิดชอบได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สำหรับการฝึกอบรมในครั้งนี้ ได้ทบทวนความรู้ทั้งภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ เช่น ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้ ฝึกระเบียบวินัย การทดสอบสมรรถนะร่างกาย การใช้อาวุธปืนและการรักษาอาวุธปืน การเข้าตรวจค้นและจับกุม การใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีสารสนเทศภูมิศาสตร์การประยุกต์ใช้ GPS ร่วมกับแผนที่และเข็มทิศ รวมทั้งฝึกทบทวนการช่วยฟื้นคืนชีพพื้นฐาน (CPR) การใช้เครื่องกระตุ้นคลื่นหัวใจไฟฟ้า (AED) และการฝึกทบทวนความรู้และซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อช่วยเหลือกรณีเจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บขณะปฏิบัติหน้าที่ โดยมีผู้เข้าฝึกอบรมเป็นเจ้าหน้าที่สายตรวจประจำอุทยานแห่งชาติตาดหมอก เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2563 ณ บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติตาดหมอก จ.เพชรบูรณ์

08/08/2020
อุทยานเล่าข่าว EP.41

#อุทยานเล่าข่าว​ EP.41 ทุกเรื่องราว​ ทุกข่าวสารพร้อมเข้าถึงคุณ

#FlashNews
1. นายจงคล้าย วรพงศธร รองอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงวิชาการ “โครงการอนุรักษ์จระเข้น้ำจืดพันธุ์ไทยในพื้นที่อนุรักษ์”
2. นายธัญญา เนติธรรมกุล​ อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ​ สัตว์ป่า​และพันธุ์พืช​ สั่งการให้ทุกหน่วยงานในสังกัดจัดเตรียมยานพาหนะ และเรือ พร้อมกำลังพล ให้ความช่วยเหลือช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วม ร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่อย่างเต็มที่จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ
3.สบอ.3 บ้านโป่ง ลุยจับร้านค้า ลักลอบขายเนื้อกวาง สัตว์ป่าคุ้มครองลำดับที่ 14 ฝ่าฝืนโทษหนักจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
#ช่วงที่2​ กรมอุทยานช่วยผู้ประสบภัย
#ประมวลภาพช่วยเหลือผู้ประสบภัย

อุทยานแห่งชาติไทรโยค เผยภาพ​หายาก "สมเสร็จ​ แม่-ลูก" ​จากกล้องดักถ่าย (Camera trap) สัญญาณบ่งชี้ความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่า...
08/08/2020

อุทยานแห่งชาติไทรโยค เผยภาพ​หายาก "สมเสร็จ​ แม่-ลูก" ​จากกล้องดักถ่าย (Camera trap) สัญญาณบ่งชี้ความสมบูรณ์ของพื้นที่ป่า

เมื่อวันที่​ 7​ ส.ค.63​ ทางเพจเฟซบุ๊ก ‘อุทยานแห่งชาติไทรโยค – Sai Yok National Park’ เปิดเผยภาพถ่ายหายาก ‘สมเสร็จ แม่-ลูก’ ขณะกำลังออกหากินในช่วงกลางคืน​ ซึ่งเป็นข้อบ่งชี้ได้ถึงความสมดุลและความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าเป็นอย่างมาก อีกทั้งยังเป็นผืนป่าอนุรักษ์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในประเทศไทยและเป็นพื้นที่คุ้มครองที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีการพบร่องรอยของการอยู่อาศัยของสัตว์ป่ากระจายไปทั่วพื้นที่อย่างชุกชุม​ 'สมเสร็จ' จัดเป็นสัตว์สงวนลำดับที่ 13 ของประเทศไทยที่ใกล้จะสูญพันธุ์มากแล้ว เป็นสัตว์ที่มีความสามารถในการกระจายเมล็ดพันธุ์ไม้ในป่า ส่งผลให้เมล็ดพืชเหล่านั้นไปเติบโตยังพื้นที่ที่เหมาะสมต่อไป

สำหรับอุทยานแห่งชาติไทรโยค ถือเป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 19 ของประเทศไทย​ มีพื้นที่ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ 2 อำเภอของจังหวัดกาญจนบุรี​ คือ​ อำเภอไทรโยค และอำเภอทองผาภูมิ มีเนื้อที่ 958 ตารางกิโลเมตรหรือ​ 598,750 ไร่​ และยังเป็นอุทยานแห่งชาติทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญแห่งหนึ่ง​ กล่าวคือ​ สมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จประพาสน้ำตกไทรโยค และได้ลงสรงน้ำในธารน้ำอันเย็นฉ่ำภายใต้ร่มเงาแห่งแมกไม้ของป่าใหญ่ และเป็นแรงบันดาลใจให้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ทรงประพันธ์บทเพลง “เขมรไทรโยค” จนความงามของน้ำตกไทรโยคเป็นที่เลื่องลือไปทั่ว

นอกจากนี้ในระหว่าง พ.ศ. 2484-2488 สมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ญี่ปุ่นได้เกณฑ์ทหารเชลยศึกทำการก่อสร้างทางรถไฟเพื่อที่จะเป็นเส้นทางต่อเข้าไปยังประเทศพม่า ส่วนหนึ่งของเส้นทางผ่านเข้ามาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เลียบลำน้ำแควน้อยไปจนจรดด่านเจดีย์สามองค์ ที่อำเภอสังขละบุรี บริเวณต้นน้ำตกไทรโยคเป็นแหล่งหุงหาอาหารและที่พักพิงหลบภัย ดังปรากฏเตาหุงข้าวของทหารญี่ปุ่นมาจนถึงปัจจุบัน

ในส่วนของการป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์ทางอุทยานแห่งชาติไทรโยคมีเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าที่ออกปฏิบัติภารกิจการลาดตระเวนเชิงคุณภาพอย่างเข้มข้น​ นำเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาใช้ในการป้องกัน​อย่างต่อเนื่อง​ ซึ่งการพบสมเสร็จคู่แม่ลูกในครั้งนี้ส่วนหนึ่งก็เป็นผลมาจากความสำเร็จของงานด้านการป้องกัน​ และการอนุรักษ์พื้นที่ป่านั่นเอง

"ในหลวง-พระราชินี" ​ พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพนายภูวดล ป้องสา เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อช.เขาแหลมวันที่ 7 สิงหาคม 2563 เ...
07/08/2020

"ในหลวง-พระราชินี" ​ พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพนายภูวดล ป้องสา เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อช.เขาแหลม

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 เวลา 19.30 น. นายสมยศ ศิลปีโยดม รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เป็นผู้แทนอัญเชิญ พวงมาลาพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี วางหน้าหีบศพ นายภูวดล ป้องสา เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อุทยานแห่งชาติเขาแหลม ที่จมน้ำเสียชีวิตระหว่างปฏิบัติหน้าที่ พร้อมทั้งทรงพระมหากรุณาโปรดเกล้าพระราชทานเพลิงศพ เป็นกรณีพิเศษในวันอาทิตย์ที่ 9 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ นายนิพนธ์ จำนงสิริศักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 ได้มอบเงินกองทุนสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ สบอ. 3 (บ้านโป่ง) ให้กับครอบครัวของนายภูวดล พร้อมทั้งนายเทวินทร์ มีทรัพย์ หัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาแหลม ได้เป็นตัวแทนนำพวงหรีดของ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และ นายธัญญา เนติธรรมกุล อธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช เพื่อแสดงความเสียใจและเคารพศพ โดยมีผู้แทนส่วนราชการต่างๆในจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธี ณ บ้านเลขที่ 53/1 หมู่ที่ 3 บ้านวังขยาย ต.ปรังเผล อ.สังขละบุรี จ.กาญจนบุรี

ชุดเหยี่ยวดง​ กรมอุทยาน​ฯ​ ส่งสายลับล่อซื้อเหยี่ยวรุ้ง​ และนกเค้าโมง หลังพบชายโพสขายสัตว์ป่าคุ้มครองผ่านเฟซบุ๊กวันที่ 7 ...
07/08/2020

ชุดเหยี่ยวดง​ กรมอุทยาน​ฯ​ ส่งสายลับล่อซื้อเหยี่ยวรุ้ง​ และนกเค้าโมง หลังพบชายโพสขายสัตว์ป่าคุ้มครองผ่านเฟซบุ๊ก

วันที่ 7 สิงหาคม 2563 นายศักดิ์ชัย จงกิจวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า สั่งการให้ชุดปฏิบัติการปราบปรามการกระทำความผิดด้านสัตว์ป่าและพืชป่า (ชุดเหยี่ยวดง) พร้อมด้วย ชุดปฏิบัติการพิเศษ 1362 สำนักป้องกัน ปราบปราม และควบคุมไฟป่า เจ้าหน้าที่สำนักงานสนับสนุนการป้องกันและปราบปราม ที่ 1 (ภาคกลาง) สนธิกำลังร่วมกับ ตำรวจ กก.2 บก.ปทส. และตำรวจชุดสืบสวน สภ.คลองสิบสอง จังหวัดปทุมธานี ให้สายลับทำการล่อซื้อนกเค้าโมงและนกเหยี่ยวรุ้ง จำนวน 2 ตัว ในราคา 5,000 บาท หลังพบว่าได้มีการประกาศขายทางเฟซบุ๊กซึ่งสัตว์ชนิดดังกล่าวเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง

โดยเจ้าหน้าที่ได้ให้สายลับนัดหมายรับสัตว์ป่าบริเวณบ้านหลังหนึ่งในท้องที่ตำบลบึงคอไห อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ซึ่งเมื่อถึงเวลานัดหมายพบ นายเอ (นามสมมุติ) ได้เรียกให้สายลับเข้าไปตรวจสินค้าสัตว์ป่าภายในบ้าน โดยบ้านหลังดังกล่าวไม่มีรั้วบ้าน เมื่อสายลับเข้าไปพบว่าเป็นนกเค้าโมงและนกเหยี่ยวรุ้ง สัตว์ป่า จึงได้ส่งสัญญาณให้เจ้าหน้าที่เข้าจับกุม นายเอ (นามสมมุติ) พร้อมตรวจยึดของกลางเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองจำพวกนก ชนิดเหยี่ยวรุ้ง จำนวน 1 ตัว และนกเค้าโมง หรือ นกเค้าแมว จำนวน 1 ตัว และอุปกรณ์การกระทำผิด คอนเหล็กสำหรับนกเกาะ จำนวน 1 อัน และถุงมือหนังสำหรับฝึกเหยี่ยว จำนวน 1 อัน

อย่างไรก็ตามการกระทำดังกล่าวมีความผิดตามมาตรา 17 ฐาน มีสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาตจาก อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 5 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา 29 ฐาน ค้าสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต อัตราโทษจำคุกไม่เกิน 10 ปี ปรับไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ประกอบกับมาตรา 112 และมาตรา 116 แห่ง พรบ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2562 จึงควบคุมตัวนายเอ (นามสมมุติ) พร้อมของกลางส่งพนักงานสอบสวน สภ.คลองสิบสอง จังหวัดปทุมธานี เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ส่วนนกของกลางได้ขอความเห็นชอบจากพนักงานสอบสวน ส่งมอบให้กลุ่มงานจัดการสุขภาพสัตว์ป่า สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดูแลและเก็บรักษาต่อไป

กรมอุทยานแห่งชาติ​ฯ​ เปิดตัวชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้และสัตว์ป่า ของหน่วยควบ...
07/08/2020

กรมอุทยานแห่งชาติ​ฯ​ เปิดตัวชุดปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายที่เกี่ยวกับการป่าไม้และสัตว์ป่า ของหน่วยควบคุมพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยกระเวนและวนอุทยานห้วยคต ณ วนอุทยานห้วยคต อ.ห้วยคต จ.อุทัยธานี​ พร้อมจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฯ หน่วยควบคุมพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยกระเวน​ ศูนย์ปฏิบัติการฯวนห้วยคต

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ควบคุมดูแลทรัพยากรป่าไม้ สัตว์ป่า ในหน่วยควบคุมพื้นที่เตรียมการประกาศเป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าห้วยกระเวนและวนอุทยานห้วยคตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ​ เพื่อปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายว่าด้วยการป่าไม้เป็นไปอย่างเข้มงวด เด็ดขาด จริงจัง​ เพื่อสำรวจตรวจสอบและเก็บข้อมูลในพื้นที่โดยใช้ระบบการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ(SMART PATROL)

รวมทั้งเพื่อประสานและบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เข้าปฏิบัติการดูแลทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า​ และเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นธรรม​ นอกจากนี้ยังเป็นการบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์เป็นไปตามนโยบายของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายชำนาญ พูลพังงา ผอ.ส่วนอนุรักษ์และป้องกันทรัพยากร รายงาน

ที่อยู่

61 ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร
Bangkok
10900

ข้อมูลทั่วไป

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินกิจภารกิจเกี่ยวกับการอนุรักษ์ ส่งเสริมและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชในเขตพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ โดยการควบคุม ป้องกันพื้นที่ป่าอนุรักษ์เดิมที่มีอยู่ และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริม กระตุ้น และปลุก จิตสำนึกให้ชุมชนมีความหวงแหนและการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร แหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของประชาชน

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625610777

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ประชาสัมพันธ์ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด