โครงการสนับสนุนการออกแบบเม

โครงการสนับสนุนการออกแบบเม Smart-cities clean energy project
(15)

"Going Green in Construction Industry""7th TGBI Expo 2018”งานสัมมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการประจำปี 2561กิจกรรมประจำปี...
16/07/2018

"Going Green in Construction Industry"
"7th TGBI Expo 2018”

งานสัมมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการประจำปี 2561

กิจกรรมประจำปีของสถาบันอาคารเขียวไทย ที่จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคมของทุกๆปี โดยจัดงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งปีนี้นับเป็นปีที่ 7

ภายในงานประกอบด้วย

👷‍♂️งานสัมมมนาทางวิชาการส่งเสริมพัฒนาวิชาชีพด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมที่ยั่งยืน โดยการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการออกแบบ ก่อสร้าง และการบำรุงรักษาอาคารที่สอดคล้องกับการประหยัดพลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อม

👷‍♂️งานนิทรรศการแสดงสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับอาคารเขียว โดยมีบริษัทชั้นนำของประเทศไทย นำเสนอนวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่มานำเสนอในงานฯ รวมถึงผลิตภัณฑ์ Green Product มาต่อยอดสิ่งปลูกสร้างไทยในอนาคต

25 July 18 : Bitec

ลงทะเบียนสำรองที่นั่งได้ที่ http://www.tgbi.or.th/expo-2018 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

“7th TGBI EXPO 2018” งานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการประจำปี 2561พบกับงานเสวนาหัวข้อ  “Going Green in Construction In...
09/07/2018

“7th TGBI EXPO 2018”

งานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการประจำปี 2561

พบกับงานเสวนาหัวข้อ “Going Green in Construction Industry การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้วยการก่อสร้างสีเขียว” (ภาคบ่าย)

🏬หัวข้อเสวนา “ความยากง่ายของการก่อสร้างอาคารเขียว”
วิทยากรโดย คุณสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฤทธา จำกัด

🏬หัวข้อเสวนา “อาคารเขียวจะสำเร็จได้อย่างไรในสายตาสถาปนิก”
วิทยากรโดย คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์ รองประธานบริหาร บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

🏬หัวข้อเสวนา “ประสบการณ์การบริหารโครงการอาคารเขียว”
วิทยากรโดย ดร.พงศ์ธร ธาราไชย ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

🏬หัวข้อเสวนา “มาตรฐานการบริหารจัดการโครงการอาคารเขียวขนาดใหญ่” “Standard in Green Building Project Management”
วิทยากรโดย ดร. กนกพัฒน์ ชาญไววิทย์ ตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค บริษัท Bouygues-Thai Ltd.

25 July 2018 : Bitec

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังสัมมนาได้ที่ http://www.tgbi.or.th/expo-2018
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

“7th TGBI EXPO 2018” งานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการประจำปี 2561“Going Green in Construction Industry”พบกับงานสัมมนา...
03/07/2018

“7th TGBI EXPO 2018”
งานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการประจำปี 2561
“Going Green in Construction Industry”

พบกับงานสัมมนาทางวิชาการ (ภาคเช้า)

🚄🚈หัวข้อสัมมนา "กระทรวงคมนาคมและนโยบายการสร้าง สถานีรถไฟ และโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว”

วิทยากรโดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

🏗️🏬หัวข้อสัมมนา “อนาคตของอาคารเขียวไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วิทยากรโดย คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานสถาบันอาคารเขียวไทย

🖥️🌎หัวข้อสัมมนา “Going Green Means Big Challenge for Developer”

วิทยากรโดย ผศ. ดร. พร วิรุฬห์รักษ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด

25 July 2018 : Bitec

ลงทะเบียนเข้าร่วมฟังสัมมนาได้ที่ http://www.tgbi.or.th/expo-2018
(ไม่เสียค่าใช้จ่าย)

👉👉 เปิดลงทะเบียนแล้ว งานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการประจำปี 2561 "7th TGBI Expo 2018”  Going Green in Construction I...
12/06/2018

👉👉 เปิดลงทะเบียนแล้ว
งานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการประจำปี 2561
"7th TGBI Expo 2018”
Going Green in Construction Industry

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 ตั้งแต่ เวลา 09.30 – 16.00 น.
ณ ห้องสัมมนา GH202-GH203 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา
จัดโดย สถาบันอาคารเขียวไทย

ภาคเช้า
1. “อนาคตของอาคารเขียวไทยกับการพัฒนาอย่างยั่งยืน”
โดย คุณนินนาท ไชยธีรภิญโญ ประธานสถาบันอาคารเขียวไทย

2. “กระทรวงคมนาคมและนโยบายการสร้าง สถานีรถไฟ และโครงสร้างพื้นฐานสีเขียว”
โดย ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม

3. “Going Green Means Big Challenge for Developer"
โดย ผศ. ดร. พร วิรุฬห์รักษ์
กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลุมพินี โปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด

ภาคบ่าย
“Going Green in Construction Industry การลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ด้วยการก่อสร้างสีเขียว”

1. “ความยากง่ายของการก่อสร้างอาคารเขียว”
โดย คุณสุวัฒน์ เชาว์ปรีชา
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท ฤทธา จำกัด

2. “ประสบการณ์การบริหารโครงการอาคารเขียว”
โดย ดร.พงศ์ธร ธาราไชย
ประธานกรรมการบริหาร บริษัท โปรเจค แพลนนิ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)

3. “มาตรฐานการบริหารจัดการโครงการอาคารเขียวขนาดใหญ่” “Standard in Green Building Prject Management”
โดย ดร. กนกพัฒน์ ชาญไววิทย์
ผู้อำนวยการฝ่ายเทคนิค บริษัท Bouygues-Thai Ltd.

4. “อาคารเขียวจะสำเร็จได้อย่างไรในสายตาสถาปนิก”
โดย คุณวิญญู วานิชศิริโรจน์
รองประธานบริหารอาวุโส บริษัท ดีไซน์ 103 อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

ดำเนินรายการโดย คุณจักรพันธ์ ภวังคะรัตน์
รองประธานสถาบันอาคารเขียวไทย และ Head of Property and Asset Management
บริษัท โจนส์ แลง ลาซาล แมนเนจเม้นท์ จำกัด

ลงทะเบียนได้ที่
http://www.tgbi.or.th/expo-2018
สอบถามเพิ่มเติม [email protected]
02-3183358, 088-7600118, 084-0995199

“Going Green in Construction Industry”งานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการประจำปี 2561"7th TGBI Expo 2018”วันพุธที่ 25 กร...
08/05/2018

“Going Green in Construction Industry”
งานสัมมนาทางวิชาการและแสดงนิทรรศการประจำปี 2561
"7th TGBI Expo 2018”

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 - 16.30 น. ไบเทคบางนา

เปิดให้ลงทะเบียนวันนี้
http://tgbi.or.th/getRegisterForm

จัดโดยสถาบันอาคารเขียวไทย

26/11/2017
มช. (เมือง) มหาวิทยาลัยอัจฉริยะพลังงานสะอาด

มช. (เมือง) มหาวิทยาลัยอัจฉริยะพลังงานสะอาด
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขับเคลื่อนโครงการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่: (เมือง) มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ พลังงานสะอาด CMU Smart City-Clean Energy สร้างเมืองแห่งความสุข รองรับความเป็นสังคมอุดมปัญญา ที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน ให้กับชุมชนชาว มช.
#โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ #SmartCitiesCleanEnergy #SmartCities #SmartCity #ThailandSmartcities #ThailandSmartcitiescity #สมาร์ทซิตี้ #ไทยแลนด์สมาร์ทซิตี้ #CMU #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สำหรับโครงการ มช. (เมือง) มหาวิทยาลัยอัจฉริยะพลังงานสะอาด #smartcities#smartcitiescleanenerg...
26/11/2017
แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สำหรับโครงการ มช. (เมือง) มหาวิทยาลัยอัจฉริยะพลังงานสะอาด | SMART

แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สำหรับโครงการ มช. (เมือง) มหาวิทยาลัยอัจฉริยะพลังงานสะอาด

#smartcities
#smartcitiescleanenergy
#thailandsmartcities
#เมืองอัจฉริยะไทย
#โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ

สำหรับโครงการ มช. (เมือง) มหาวิทยาลัยอัจฉริยะพลังงานสะอาด

25/11/2017
ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต : ต้นแบบเมืองมหาวิทยาลับอัจฉริยะ

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต : ต้นแบบเมืองมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
หยุดการพัฒนาแบบทำลายล้างธรรมชาติ เริ่มต้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน เปลี่ยนไปสู่วิถีชีวิตที่ฉลาด เมืองฉลาด สะอาดพลังงาน เริ่มต้นที่ตัวเรา กับ "ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมืองต้นแบบเมืองมหาวิทยาลัยอจฉริยะ"
#โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ
#SmartCitiesCleanEnergy
#SmartCities #SmartCity #ThailandSmartcities #ThailandSmartcitiescity #สมาร์ทซิตี้ #ไทยแลนด์สมาร์ทซิตี้ #ธรรมศาสตร์

โครงการธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต : ต้นแบบเมืองมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ#smartcities#smartcitiescleanenergy#thailandsmartcities#เม...
25/11/2017
โครงการธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต : ต้นแบบเมืองมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ | SMART Cities-Clean Energy

โครงการธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต : ต้นแบบเมืองมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

#smartcities
#smartcitiescleanenergy
#thailandsmartcities
#เมืองอัจฉริยะไทย
#โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ

สำหรับโครงการธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต : ต้นแบบเมืองมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ

24/11/2017
นิด้า : มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ รู้รักษ์พลังงาน สู่การพัฒนาที่ยั...

นิด้า : มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ รู้รักษ์พลังงาน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) NIDA จากบทบาทของการเป็นผู้สร้างบัณฑิตย์ ผู้นำการเปลี่ยนแปลง สู่การเป็นต้นแบบของการพัฒนาประเทศไทยที่ยั่งยืนด้วยการเป็น สมาร์ทคอมแพคซิตี้ ซึ่งจะเป็นหัวใจสำคัญของวิถีชีวิตชาวกรุงเทพฯตะวันออก

แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สำหรับโครงการนิด้า : มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ รู้รักษ์พลังงาน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน#smartcities#s...
24/11/2017
แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สำหรับโครงการนิด้า : มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ รู้รักษ์พลังงาน สู

แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สำหรับโครงการนิด้า : มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ รู้รักษ์พลังงาน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

#smartcities
#smartcitiescleanenergy
#thailandsmartcities
#เมืองอัจฉริยะไทย
#โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ

สำหรับโครงการนิด้า : มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ รู้รักษ์พลังงาน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน

23/11/2017
เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ

เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ
บนพื้นที่ 291 ไร่ ใจกลางกรุงเทพมหานคร กำลังถูกเปลี่ยนให้เป็นเมืองอัจฉริยะเพื่อประโยชน์ต่อสังคมอย่างแท้จริง
เมื่อจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยผุดไอเดียพัฒนาเมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ ปรับปรุงแผนงานเพื่อเข้าร่วมโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ Smart Cities - Clean Energy

แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สำหรับโครงการเมืองจุฬาฯอัจฉริยะ#smartcities#smartcitiescleanenergy#thailandsmartcities#เมือง...
23/11/2017
แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สำหรับโครงการเมืองจุฬาฯอัจฉริยะ | SMART Cities-Clean Energy

แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สำหรับโครงการเมืองจุฬาฯอัจฉริยะ

#smartcities
#smartcitiescleanenergy
#thailandsmartcities
#เมืองอัจฉริยะไทย
#โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ

โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities - Clean Energy)

23/11/2017
สรุปผลโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ

สรุปผลโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ

พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในงานสัมมนา “สรุปผลโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy)” และปาฐกถาพิเศษ ในประเด็น “ก้าวต่อไปของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย” โดยมีตัวแทนจาก 6 โครงการ คือ นิด้า, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, จุฬาฯ อัจฉริยะ, ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต, วิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน และขอนแก่น Smart City (ระยะที่ ๑) นำเสนอรายละเอียดของแต่ละโครงการ
#โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ #SmartCitiesCleanEnergy #SmartCities #SmartCity #ThailandSmartcities #ThailandSmartcitiescity #สมาร์ทซิตี้ #ไทยแลนด์สมาร์ทซิตี้ #CMU #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ #CU #จุฬา #ธรรมศาสตร์ #วิสซ์ดอม #Whizdom101 #ขอนแก่น

22/11/2017
ขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) : ขนส่งสาธารณะเปลี่ยนเมือง

ขอนแก่น Smart City ระยะที่ ๑ ขนส่งสาธารณะเปลี่ยนเมือง
ความเหลื่อมล้ำด้านความเจริญทางสังคมมีอยู่ทุกเมืองทั่วประเทศไทย แต่เมืองขอนแก่นไม่ปล่อยให้เป็นเช่นนั้น ด้วยความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนขอนแก่นจึงเกิดโครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ 1) : ขนส่งสาธารณะเปลี่ยนเมือง
#smartcities #เมืองอัจฉริยะ #ขอนแก่น #SmartCity #ThailandSmartCities #โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ

แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สำหรับโครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ ๑) : ขนส่งสาธารณะเปลี่ยนเมือง#smartcities#smartciti...
22/11/2017
แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สำหรับโครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ ๑) : ขนส่งสาธารณะเปลี่ยนเมื

แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สำหรับโครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ ๑) : ขนส่งสาธารณะเปลี่ยนเมือง

#smartcities
#smartcitiescleanenergy
#thailandsmartcities
#เมืองอัจฉริยะไทย
#โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ

สำหรับโครงการขอนแก่น Smart City (ระยะที่ ๑) : ขนส่งสาธารณะเปลี่ยนเมือง

แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งสำหรับเมืองอัจฉริยะ หรือ เมืองคาร์บอนต่ำ#smartcities#thailandsmartcities#SmartCitiesClea...
22/11/2017
แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งสำหรับเมืองอัจฉริยะ หรือ เมืองคาร์บอนต่ำ | SMART Cities-Clean Energy

แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งสำหรับเมืองอัจฉริยะ หรือ เมืองคาร์บอนต่ำ

#smartcities
#thailandsmartcities
#SmartCitiesCleanEnergy
#เมืองอัจฉริยะ
#โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ

แนวทางการพัฒนาระบบคมนาคมและขนส่งสำหรับเมืองอัจฉริยะ หรือ เมืองคาร์บอนต่ำ

21/11/2017
โครงการวิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน

วิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน
ใกล้ความจริงเข้ามาทุกทีกับเมืองอัจฉริยะต้นแบบ บนพื้นที่ 43 ไร่ ใจกลางย่านธุรกิจของกรุงเทพฯ อย่างถนนสุขุมวิท101 ในชื่อโครงการ วิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน Whizdom101

ภายใต้แนวคิด The Great Good Place ซึ่งเป็นการผสมผสานขึ้นอย่างลงตัว ระหว่างที่อยู่อาศัย ที่ทำงาน และสถานที่พักผ่อน เพื่อการทำกิจกรรมต่างๆ ทางสังคม ในโครงการวิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน Whizdom101
#smartcities #เมืองอัจฉริยะ #Whizdom101 #SmartCity #ThailandSmartCities #โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ

แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สำหรับโครงการวิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน | SMART Cities-Clean Energy#smartcities#smartcitiescleanene...
21/11/2017
แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สำหรับโครงการวิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน | SMART Cities-Clean Energy

แนวคิดการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ สำหรับโครงการวิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน | SMART Cities-Clean Energy

#smartcities
#smartcitiescleanenergy
#thailandsmartcities
#เมืองอัจฉริยะไทย
#โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ

โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities - Clean Energy)

งาน “สรุปผลโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy)”และปาฐกถาพิเศษ ในประเด็น “ก้าวต่อไปของการพั...
21/11/2017
งาน สรุปผลโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy) | SMART Cities-Clean Energy

งาน “สรุปผลโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy)”และปาฐกถาพิเศษ ในประเด็น “ก้าวต่อไปของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย” โดย รมว.พลังงาน

กระทรวงพลังงาน โดย สำนักงานนโยบายและแผนพลังงานกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงานผนึกมูลนิธิอาคารเขียวไทย เผยความสำเร็จโครงการสร้างเมืองอัจฉริยะจัดสัมมนา “สรุปผลโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy)”โดย รมว.พลังงานให้เกียรติปาฐกถาพิเศษ ในประเด็น “ก้าวต่อไปของการพัฒนาเมื...

สรุปผลโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานใน...
20/11/2017

สรุปผลโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ
พลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ให้เกียรติเป็นประธานในงานสัมมนา “สรุปผลโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ (Smart Cities-Clean Energy)” และปาฐกถาพิเศษ ในประเด็น “ก้าวต่อไปของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย” โดยมีตัวแทนจาก 6 โครงการ คือ นิด้า มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุฬาฯ อัจฉริยะ ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต วิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน, และขอนแก่น Smart City (ระยะที่ ๑) นำเสนอรายละเอียดของแต่ละโครงการ

19/11/2017
โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ Smart-Cities Clean Energy Project

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาสรุปผลโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ
(Smart Cities-Clean Energy)
และ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ก้าวต่อไปของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
เวลา 9.00-16.00 น.
ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ
——————————————-
สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
goo.gl/PEQCeY
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต : ต้นแบบเมืองมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
หยุดการพัฒนาแบบทำลายล้างธรรมชาติ เริ่มต้นการพัฒนาอย่างยั่งยืน เปลี่ยนไปสู่วิถีชีวิตที่ฉลาด เมืองฉลาด สะอาดพลังงาน เริ่มต้นที่ตัวเรา กับ "ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เมืองต้นแบบเมืองมหาวิทยาลัยอจฉริยะ"
#โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ
#SmartCitiesCleanEnergy
#SmartCities #SmartCity #ThailandSmartcities #ThailandSmartcitiescity #สมาร์ทซิตี้ #ไทยแลนด์สมาร์ทซิตี้ #ธรรมศาสตร์

18/11/2017
โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ Smart-Cities Clean Energy Project

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาสรุปผลโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ
(Smart Cities-Clean Energy)
และ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ก้าวต่อไปของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
เวลา 9.00-16.00 น.
ณ โรงแรมคอนราด กรุงเทพฯ
——————————————-
สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
goo.gl/PEQCeY
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ
ก้าวอย่างชาญฉลาดสู่พื้นที่แห่งอนาคตของกรุงเทพมหานครและประเทศไทย กับโครงการพัฒนาย่านสวนหลวง สามย่าน CU Smart city
#โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ
#SmartCitiesCleanEnergy
#SmartCities #SmartCity #ThailandSmartcities #ThailandSmartcitiescity #สมาร์ทซิตี้ #ไทยแลนด์สมาร์ทซิตี้ #สวนหลวง #สามย่าน #CU #จุฬา

17/11/2017
โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ Smart-Cities Clean Energy Project

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาสรุปผลโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ
(Smart Cities-Clean Energy)
และ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ก้าวต่อไปของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
เวลา 9.00-16.00 น.
ณ โรงแรมคอนราด
--------------------------------------------------------------
สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
goo.gl/PEQCeY
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

Whizdom101 “วิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน” New Community Hub of Bangkok เป็น โครงการ Mixused project ที่พัฒนาบนเนื้อที่ 43 ไร่ บนถนนสุขุมวิท ระหว่างสถานี BTS ปุณณวิถี และซอยสุขุมวิท 101/1 จะเป็นสังคมดิจิทัลที่สมบูรณ์แบบแห่งแรกในประเทศไทย ซึ่งผสมผสานพื้นที่ สํานักงาน ที่อยู่อาศัย พื้นที่ร้านค้าปลีก และพื้นที่ส่วนรวมที่ตอบสนองการใช้ชีวิตแบบไร้รอยต่อบน ดิจิทัล แพลตฟอร์ม

#โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ
#SmartCitiesCleanEnergy
#SmartCities #SmartCity #ThailandSmartcities #ThailandSmartcitiescity #สมาร์ทซิตี้ #ไทยแลนด์สมาร์ทซิตี้ #Whizdom101 #Bangkok #วิสซ์ดอม

17/11/2017
โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ Smart-Cities Clean Energy Project

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาสรุปผลโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ
(Smart Cities-Clean Energy)
และ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ก้าวต่อไปของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
เวลา 9.00-16.00 น.
ณ โรงแรมคอนราด
--------------------------------------------------------------
สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
goo.gl/PEQCeY
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

มช. (เมือง) มหาวิทยาลัยอัจฉริยะพลังงานสะอาด
CMU Smart City Clean Energy เมืองต้นแบบอัจฉริยะพลังงานสะอาด
#โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ
#SmartCitiesCleanEnergy
#SmartCities #SmartCity #ThailandSmartcities #ThailandSmartcitiescity #สมาร์ทซิตี้ #ไทยแลนด์สมาร์ทซิตี้ #CMU #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

16/11/2017
โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ Smart-Cities Clean Energy Project

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาสรุปผลโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ
(Smart Cities-Clean Energy)
และ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ก้าวต่อไปของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
เวลา 9.00-16.00 น.
ณ โรงแรมคอนราด
-------------------------------------------------------------------------
สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
goo.gl/PEQCeY
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

นิด้า : มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ รู้รักษาพลังงาน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
NIDA SMART COMPACT CITY มหาวิทยาลัยอัจฉริยะรู้รักษ์พลังงาน สืบสานพระราชปณิธานเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

#โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ
#SmartCitiesCleanEnergy
#SmartCities #SmartCity #ThailandSmartcities #ThailandSmartcitiescity #สมาร์ทซิตี้ #ไทยแลนด์สมาร์ทซิตี้ #NIDA

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาสรุปผลโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ(Smart Cities-Clean Energy)และ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ก้าวต่อไ...
15/11/2017

ขอเชิญร่วมงานสัมมนาสรุปผลโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ
(Smart Cities-Clean Energy)
และ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ก้าวต่อไปของการพัฒนาเมืองอัจฉริยะในประเทศไทย
วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560
เวลา 9.00-16.00 น.
ณ โรงแรมคอนราด
——————————————-
สนใจลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่
goo.gl/PEQCeY
ฟรี! ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ Smart-Cities Clean Energy Project's cover photo
02/11/2017

โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ Smart-Cities Clean Energy Project's cover photo

โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ Smart-Cities Clean Energy Project
02/11/2017

โครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะ Smart-Cities Clean Energy Project

ปิด 13 เส้นทาง ซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
05/10/2017
ปิดเส้นทาง! วันซ้อมใหญ่งานพระราชพิธี13เส้นทาง - Bright TV 20

ปิด 13 เส้นทาง ซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

ตำรวจแจ้งปิดเส้นทางการจราจรในวันซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 3 วัน จำนวน 13 เส้นทาง และในวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ 25-29 ตุลาคมนี้ จำนวน 18 เส้นทาง พร้อมจัด 12จุดจอดรถรอบนอกรองรับ

27/09/2017
ข่าว3มิติ โครงการเมืองอัจฉริยะ 7 เมือง (16 กันยายน 2560)

กระทรวงพลังงาน โดย กองทุนส่งเสริมเพื่อการอนุรักษ์พลังงาน ร่วมกับ มูลนิธิอาคารเขียวไทย เดินหน้าพัฒนาโครงการสนับสนุนการออกแบบเมืองอัจฉริยะต้นแบบ เพื่อพัฒนาเมืองของชุมชน สู่เมืองอัจฉริยะ เชื่อมโยงการใช้พลังงานในชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็น Smart Cities - Clean Energy กับ 7 โครงการ ที่ผ่านเข้าสู่ขั้นตอนสุดท้ายดังนี้
1. นิด้า : มหาวิทยาลัยอัจฉริยะ รู้รักษ์พลังงาน สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน
2. มช. (เมือง) มหาวิทยาลัยอัจฉริยะพลังงานสะอาด
3. เมืองจุฬาฯ อัจฉริยะ
4. ธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต : ต้นแบบเมืองมหาวิทยาลัยอัจฉริยะ
5. วิสซ์ดอม วัน-โอ-วัน
6. ขอนแก่น Smart City (ระยะที่ ๑) : ขนส่งสาธารณะเปลี่ยนเมือง
7. เมืองใหม่อัจฉริยะบ้านฉาง

ร่วมภูมิใจไปด้วยกัน กับเมืองที่ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดรูปเมืองที่ช่วยลดการใช้พลังงานขณะเดินทาง และเป็นเมืองแห่งการบ่มเพาะนักธุรกิจรุ่นใหม่ เมืองอัจฉริยะที่กำลังจะเกิดขึ้นจริงในเวลาอันใกล้นี้

ที่อยู่

Bangkok
10310

เบอร์โทรศัพท์

023183358

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โครงการสนับสนุนการออกแบบเมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง โครงการสนับสนุนการออกแบบเม:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอประชาสัมพันธ์โครงการของ สภา SMEs เชิญชวนเพื่อนพ้องน้องพี่ที่มีผลิตภัณฑ์ ที่ต้องการจะขยายช่องทางการขาย ผมได้ รับมอบหมายให้ดำเนินการขับเคลื่อนการจัดหาผลิตภัณฑ์ เข้าสู่ระบบการจัดจำหน่ายสมัยใหม่ โดยมีองค์กรความร่วมมือ ต่างๆเช่น Cat Telecom MCOT Shop Channel ฯ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าหรือบริการ consumer Product ไปจนถึงอสังหาริมทรัพย์ โรงแรมรีสอร์ทภัตตาคารร้านอาหาร รถยนต์ เรือยอร์ช สามารถส่งข้อมูลสินค้าหรือบริการของท่านมาให้ผมที่ไลน์ส่วนตัว และผมจะ มีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปหานะครับ เพื่อเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้กับผลิตภัณฑ์ไทยสามารถต่อสู้บนตลาดการค้าบนสังเวียนโลกครับ หรือสามารถส่งรายละเอียดเข้าที่เมลผมได้ที่ [email protected] ID LINE apichartfamily ฝากประชาสัมพันธ์บอกต่อกันด้วยนะครับ
สวัสดีทุกท่านนะครับ ขอดูวีดีโอและเช็กและแชร์หรือโพสต์และเรียนเชิญทุกคนนะครับ ส่วนศาสตร์พระราชา สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน 31 สิงหาคม2561 https://youtu.be/crRXjtct0Ok Event https://www.facebook.com/events/2077629415840214 Last year's story https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1655926461120244&id=111227565590149 For More Information https://drive.google.com/folderview?id=1b1HF5mwP3p43tahrJfjsou1GV741bHcH
มาช่วยออกแบบจังหวัดผมด้วยครับ ขนาดตอนนี้ผมทำงานสู้ตั้งแต่การจัดแบ่งโซนนิ่ง ผังเมือง เสนอจัดการ city blueprint ใหม่เพื่อจะได้เป็น smart city ทุกคนในจังหวัดเห็นด้วยแต่ไม่มีใครช่วยผลักดันเลยครับ Mukdahan จังหวัดเศรษฐกิจพิเศษที่ไม่พิเศษครับ ในบางตำบลสมควรเป็นยังไม่ได้เป็นเลยนโยบายรัฐก็ไม่เหมาะสมด้วยครับไม่เหมาะกับพื้นที่ help!
การออกแบบตัวเมืองนิกจากเน้นความสะดวกหรืออัจฉริยะที่สำคัญคือไม่ส่งผลกระทบต่อวิถีชาวบ้านเดิมรวมทั้งเรื่องพื้นที่สิ่งแวดล้อมที่เหลือในกรุงหรือเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้มากที่สุด
อยากขอโอกาส เข้า pitch งานครับ www.hybridaerator.com [email protected]
ยัายเมืองหลวงเถอะครับเพราะยุมาสอง ร้อยกว่าปีแล้วครับ