สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง "เป็นองค์กรหลักในการสร้างความเป็นธรรม ผู้บริโภคมีความเข้มแข็ง ตระหนักในสิทธิและหน้าที่" "เป็นองค์กรกลางการคุ้มครองผู้บริโภคของชาติในระดับสากล”

เปิดเหมือนปกติ

27/07/2021

รู้หรือไม่? แสง UVC อันตราย

ผู้บริโภคควรปฏิบัติตามคำแนะนำและวิธีการใช้งาน

#ocpb #ocpbconnect #ocpbmediate #ocpbdirect #ocpbcomplaint #พี่ปกป้อง #สคบ.

สิทธิผู้บริโภคในการคืนสินค้า#ocpbconnect #ocpbmediate #ocpbdirect #ocpbcomplaint #พี่ปกป้อง #สคบ
27/07/2021

สิทธิผู้บริโภคในการคืนสินค้า

#ocpbconnect #ocpbmediate #ocpbdirect #ocpbcomplaint #พี่ปกป้อง #สคบ

สิทธิผู้บริโภคในการคืนสินค้า

#ocpbconnect #ocpbmediate #ocpbdirect #ocpbcomplaint #พี่ปกป้อง #สคบ

***"สคบ. เตือน...ซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าราคาถูกออนไลน์  อาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ"***       **หากพบมีการหลอกขายสินค้าไม่ถูก...
26/07/2021

***"สคบ. เตือน...ซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าราคาถูกออนไลน์ อาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ"***
**หากพบมีการหลอกขายสินค้าไม่ถูกต้อง หรือมีการเอาเปรียบผู้บริโภค สามารถร้องเรียนได้ที่ www.ocpb.go.th หรือ สายด่วน สคบ. 1166**

#ocpbconnect #ocpbmediate #ocpbdirect #ocpbcomplaint #พี่ปกป้อง #สคบ

***"สคบ. เตือน...ซื้อรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าราคาถูกออนไลน์ อาจตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ"***
**หากพบมีการหลอกขายสินค้าไม่ถูกต้อง หรือมีการเอาเปรียบผู้บริโภค สามารถร้องเรียนได้ที่ www.ocpb.go.th หรือ สายด่วน สคบ. 1166**

#ocpbconnect #ocpbmediate #ocpbdirect #ocpbcomplaint #พี่ปกป้อง #สคบ

6 วิธีเลือกร้านค้าออนไลน์อย่างไร...ไม่ให้โดนหลอก#ocpbconnect #ocpbmediate #ocpbdirect #ocpbcomplaint #พี่ปกป้อง #สคบ
26/07/2021

6 วิธีเลือกร้านค้าออนไลน์อย่างไร...ไม่ให้โดนหลอก

#ocpbconnect #ocpbmediate #ocpbdirect #ocpbcomplaint #พี่ปกป้อง #สคบ

6 วิธีเลือกร้านค้าออนไลน์อย่างไร...ไม่ให้โดนหลอก

#ocpbconnect #ocpbmediate #ocpbdirect #ocpbcomplaint #พี่ปกป้อง #สคบ

ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา สคบ. ขอแนะนำการซื้อชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม▪️ผู้บริโภคตรวจสอบฉลากสินค้าอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อ...
24/07/2021

ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา สคบ. ขอแนะนำการซื้อชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม

▪️ผู้บริโภคตรวจสอบฉลากสินค้าอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อ
▪️ผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิต ผู้สั่ง ผู้นำเข้า รวมทั้งผู้จำหน่ายจะต้องให้ความสำคัญในการจัดทำฉลากและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ หากพบเห็นว่ามีการจัดทำฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง หรือมีการเอาเปรียบผู้บริโภค สามารถร้องเรียนได้ที่ www.ocpb.go.th หรือ สายด่วน สคบ. 1166

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 23 พ.ศ.2550 เรื่อง ให้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ได้ที่https://www.ocpb.go.th/download/1234/40.pdf

#ocpbconnect #ocpbmediate #ocpbdirect #ocpbcomplaint #พี่ปกป้อง #สคบ

ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา สคบ. ขอแนะนำการซื้อชุดสังฆทานและชุดไทยธรรม

▪️ผู้บริโภคตรวจสอบฉลากสินค้าอย่างละเอียดก่อนตัดสินใจซื้อ
▪️ผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิต ผู้สั่ง ผู้นำเข้า รวมทั้งผู้จำหน่ายจะต้องให้ความสำคัญในการจัดทำฉลากและปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ทั้งนี้ หากพบเห็นว่ามีการจัดทำฉลากสินค้าไม่ถูกต้อง หรือมีการเอาเปรียบผู้บริโภค สามารถร้องเรียนได้ที่ www.ocpb.go.th หรือ สายด่วน สคบ. 1166

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม ตามประกาศคณะกรรมการว่าด้วยฉลาก ฉบับที่ 23 พ.ศ.2550 เรื่อง ให้ชุดสังฆทานและชุดไทยธรรมเป็นสินค้าที่ควบคุมฉลาก ได้ที่https://www.ocpb.go.th/download/1234/40.pdf

#ocpbconnect #ocpbmediate #ocpbdirect #ocpbcomplaint #พี่ปกป้อง #สคบ

รู้หรือไม่? ช่องทาง E-service​ สคบ.​ มีอะไรบ้าง.#ocpb #ocpbdirect #ocpbconnect #ocpbmediate​ #พี่ปกป้อง #สคบ.
23/07/2021

รู้หรือไม่? ช่องทาง E-service​ สคบ.​ มีอะไรบ้าง.

#ocpb #ocpbdirect #ocpbconnect #ocpbmediate​ #พี่ปกป้อง #สคบ.

รู้หรือไม่? ช่องทาง E-service​ สคบ.​ มีอะไรบ้าง.

#ocpb #ocpbdirect #ocpbconnect #ocpbmediate​ #พี่ปกป้อง #สคบ.

23/07/2021

สคบ. กับการดำเนินคดีแพ่งแทนผู้บริโภค

#ocpbconnect #ocpbmediate #ocpbdirect #ocpbcomplaint #พี่ปกป้อง #สคบ

สคบ. แนะ 5 ขั้นตอนตรวจรับห้องชุด#ocpb #ocpbdirect #ocpbconnect #พี่ปกป้อง #สคบ.
23/07/2021

สคบ. แนะ 5 ขั้นตอนตรวจรับห้องชุด

#ocpb #ocpbdirect #ocpbconnect #พี่ปกป้อง #สคบ.

สคบ. แนะ 5 ขั้นตอนตรวจรับห้องชุด

#ocpb #ocpbdirect #ocpbconnect #พี่ปกป้อง #สคบ.

"OCPB Mediate : ก้าวเข้าสู่โลกไร้พรมแดนกับการไกล่เกลี่ยออนไลน์ที่ไร้ขีดจำกัด”#ocpbconnect #ocpbmediate #ocpbdirect #ocpb...
22/07/2021

"OCPB Mediate : ก้าวเข้าสู่โลกไร้พรมแดนกับการไกล่เกลี่ยออนไลน์ที่ไร้ขีดจำกัด”

#ocpbconnect #ocpbmediate #ocpbdirect #ocpbcomplaint #พี่ปกป้อง #สคบ.

🔔 วันนี้ พฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น. อย่าลืมนะคะ ร่วมสัมมนาออนไลน์ Virtual Seminar  "OCPB M...
22/07/2021

🔔 วันนี้ พฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น. อย่าลืมนะคะ ร่วมสัมมนาออนไลน์ Virtual Seminar "OCPB Mediate : ก้าวเข้าสู่โลกไร้พรมแดนกับการไกล่เกลี่ยออนไลน์ที่ไร้ขีดจำกัด”

รับชมได้ 3 ช่องทาง
.💻 1.สำหรับผู้ลงทะเบียนร่วมงาน (ได้รับคูปองอาหาร) คลิก https://complaint.ocpb.go.th/mediate

🔵 2.สำหรับประชาชนผู้สนใจ คลิก Facebook : https://bit.ly/3hNdqP2

🔴 3.สำหรับประชาชนผู้สนใจ คลิก YouTube : https://bit.ly/3eQuIJp

ระบบ OCPB Mediate ให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภคและผู้ประกอบธุรกิจ ได้พูดคุยไกล่เกลี่ยผ่านระบบประชุมออนไลน์ โดยไม่ต้องเดินทางมาไกล่เกลี่ย ณ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อีกต่อไป
ช่วยประหยัดเวลา ลดการเดินทาง ลดการเผชิญหน้า และตอบสนองมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม
.
📝 สนใจสมัครเข้าใช้งานระบบ OCPB Mediate ได้ที่ https://ocpbmediate.ocpb.go.th
.

#ocpbconnect
#ocpbmediate
#ocpbdirect
#ocpbcomplaint
#พี่ปกป้อง
#สคบ.

#ประชาสัมพันธ์_งานรับจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรงด้วย ศบค. ได้กำหนดให้ส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดำเน...
21/07/2021

#ประชาสัมพันธ์_งานรับจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง
ด้วย ศบค. ได้กำหนดให้ส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุดเต็มจำนวน (WFH) ดังนั้น
สำหรับผู้ที่ประสงค์ยื่นคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง หรือแก้ไขเพิ่มเติมอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามประชาสัมพันธ์ฉบับนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
จึงประชาสัมพันธ์ มาเพื่อโปรดทราบ
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

#ประชาสัมพันธ์_งานรับจดทะเบียนขายตรงและตลาดแบบตรง
ด้วย ศบค. ได้กำหนดให้ส่วนราชการที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุด ดำเนินมาตรการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งขั้นสูงสุดเต็มจำนวน (WFH) ดังนั้น

สำหรับผู้ที่ประสงค์ยื่นคำขอจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรงหรือตลาดแบบตรง หรือแก้ไขเพิ่มเติมอื่นๆ ให้ปฏิบัติตามประชาสัมพันธ์ฉบับนี้

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง
จึงประชาสัมพันธ์ มาเพื่อโปรดทราบ
กองคุ้มครองผู้บริโภคด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง

สคบ. หารือแนวทางช่วยเหลือผู้บริโภค กรณีใช้บริการขนส่งพัสดุหรือสินค้าที่มีการเรียกเก็บเงินปลายทาง#ocpbdirect #ocpbconnect...
20/07/2021

สคบ. หารือแนวทางช่วยเหลือผู้บริโภค กรณีใช้บริการขนส่งพัสดุหรือสินค้าที่มีการเรียกเก็บเงินปลายทาง

#ocpbdirect #ocpbconnect #พี่ปกป้อง #สคบ

#ocpbdirect #ocpbconnect #พี่ปกป้อง #สคบ
19/07/2021

#ocpbdirect #ocpbconnect #พี่ปกป้อง #สคบ

Photos from สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค's post
19/07/2021

Photos from สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค's post

🙏 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ Virtual Seminar  "OCPB Mediate : ก้าวเข้าสู่โลกไร้พรมแดนกับการไกล่เกลี่ยออนไลน์ที่ไร้ขีดจำ...
19/07/2021

🙏 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ Virtual Seminar
"OCPB Mediate : ก้าวเข้าสู่โลกไร้พรมแดนกับการไกล่เกลี่ยออนไลน์ที่ไร้ขีดจำกัด”
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น.

.

💻 ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ หรือ OCPB Mediate
ให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภคและผู้ให้บริการ
โดยใช้เทคโนโลยีการประชุมออนไลน์ มาช่วยให้คู่กรณีสามารถพูดคุยไกล่เกลี่ย
จนบรรลุข้อตกลงร่วมกัน โดยไม่ต้องเดินทางมาไกล่เกลี่ยพร้อมกันที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อีกต่อไป
ช่วยประหยัดเวลา ลดการเดินทาง ลดการเผชิญหน้า และตอบสนองมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม

.

📝 สมัครเข้าใช้งาน :
👥 ประชาชนทั่วไป : https://complaint.ocpb.go.th
🏢 ผู้ประกอบธุรกิจ : https://ocpbmediate.ocpb.go.th/

.

📌 สามารถรับชมได้ที่ :
🔵 facebook : https://bit.ly/3hNdqP2
🔴 Youtube : https://bit.ly/3eQuIJp

#ocpbmediate
#ocpbconnect
#พี่ปกป้อง
#สคบ.

🙏 ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาออนไลน์ Virtual Seminar
"OCPB Mediate : ก้าวเข้าสู่โลกไร้พรมแดนกับการไกล่เกลี่ยออนไลน์ที่ไร้ขีดจำกัด”
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.30 - 12.00 น.

.

💻 ระบบไกล่เกลี่ยข้อพิพาทออนไลน์ หรือ OCPB Mediate
ให้บริการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้บริโภคและผู้ให้บริการ
โดยใช้เทคโนโลยีการประชุมออนไลน์ มาช่วยให้คู่กรณีสามารถพูดคุยไกล่เกลี่ย
จนบรรลุข้อตกลงร่วมกัน โดยไม่ต้องเดินทางมาไกล่เกลี่ยพร้อมกันที่สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค อีกต่อไป
ช่วยประหยัดเวลา ลดการเดินทาง ลดการเผชิญหน้า และตอบสนองมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม

.

📝 สมัครเข้าใช้งาน :
👥 ประชาชนทั่วไป : https://complaint.ocpb.go.th
🏢 ผู้ประกอบธุรกิจ : https://ocpbmediate.ocpb.go.th/

.

📌 สามารถรับชมได้ที่ :
🔵 facebook : https://bit.ly/3hNdqP2
🔴 Youtube : https://bit.ly/3eQuIJp

#ocpbmediate
#ocpbconnect
#พี่ปกป้อง
#สคบ.

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)ขอความกรุณาร่วมตอบแบบสอบถามเรื่อง “ทัศนคติ และพฤติกรรมการเข้าชมและติดตามสื่อออ...
16/07/2021

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
ขอความกรุณาร่วมตอบแบบสอบถามเรื่อง “ทัศนคติ และพฤติกรรมการเข้าชมและติดตามสื่อออนไลน์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค” เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงรูปแบบเนื้อหาของสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ของ สคบ.
โดยสามารถร่วมตอบแบบสอบถามได้ตามลิงค์

https://forms.gle/uEVL2eACKMNy93bo8

หรือ QR code ด้านล่างนี้

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านกรอกคำถามตามความเป็นจริง โดยตอบแบบสอบถามระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2564 และขอขอบพระคุณท่านที่ให้ข้อมูลมา ณ ที่นี้

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.)
ขอความกรุณาร่วมตอบแบบสอบถามเรื่อง “ทัศนคติ และพฤติกรรมการเข้าชมและติดตามสื่อออนไลน์เพื่อการเผยแพร่ความรู้ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค” เพื่อนำมาใช้ในการปรับปรุงรูปแบบเนื้อหาของสื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภค ของ สคบ.
โดยสามารถร่วมตอบแบบสอบถามได้ตามลิงค์

https://forms.gle/uEVL2eACKMNy93bo8

หรือ QR code ด้านล่างนี้

ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้ท่านกรอกคำถามตามความเป็นจริง โดยตอบแบบสอบถามระหว่างวันที่ 16-18 กรกฎาคม 2564 และขอขอบพระคุณท่านที่ให้ข้อมูลมา ณ ที่นี้

📢เตือนภัย พฤติกรรมของมิจฉาชีพ ที่มาในรูปแบบของแอพเงินกู้🙏ขอบคุณข้อมูลดีๆ จากกองปราบปราม #แอพเงินกู้ #กองปราบ #กองปราบปรา...
16/07/2021

📢เตือนภัย พฤติกรรมของมิจฉาชีพ ที่มาในรูปแบบของแอพเงินกู้

🙏ขอบคุณข้อมูลดีๆ จากกองปราบปราม

#แอพเงินกู้ #กองปราบ #กองปราบปราม #CSDPolice

📢เตือนภัย พฤติกรรมของมิจฉาชีพ ที่มาในรูปแบบของแอพเงินกู้

📌ปัจจุบันมีแอพพลิเคชั่นที่ปล่อยเงินกู้ออนไลน์จำนวนมากมาย ซึ่งบ่อยครั้งมิจฉาชีพก็ใช้แอพเงินกู้เหล่านี้ มาหลอกลวงเรา โดยมักใช้คำโฆษณาที่ชักจูง เช่น อนุมัติไวใน 10-15 นาที ติดแบล็คลิสต์ ก็สามารถกู้ได้ ผ่อนจ่ายได้รายเดือน วงเงินสูง เป็นต้น

📌โดยกองปราบมีวิธีที่สังเกตแอพเงินกู้ออนไลน์ที่หลอกลวง แบบง่ายๆ ดังนี้ค่ะ

1. สร้างแอพพลิเคชั่นสำหรับเปิดกู้เงินที่ดูน่าเชื่อถือ

2. เรียกเก็บเงินเพื่อเป็นค่าค้ำประกัน หรือค่ามัดจำ

3. ดอกเบี้ยมีอัตราสูงกว่าที่กฎหมายกำหนด ระยะเวลาชำระไม่เกิน 1 สัปดาห์

4. ใช้คำพูดไม่สุภาพ ด่า ข่มขู่ หากไม่ทำตามเงื่อนไข

5. ได้รับเงินกู้ไม่เต็มจำนวน โดยอ้างว่าหักค่าบริการ ค่าธรรมเนียม โดยหักมากกว่า40%

6. ปล่อยวงเงินกู้สูงกว่าที่ขอ เพื่อเรียกเก็บคืนเงินต้นรวมดอกเบี้ยที่สูง

7. ส่งข้อความไปข่มขู่กับบุคคลในรายชื่อผู้ติดต่อในโทรศัพท์ หรือโพสต์ประจานผู้กู้ผ่านเฟซบุ๊ก เพื่อให้รีบนำเงินมาชำระ

📌โดยหากท่านต้องการกู้เงินควรเลือกผู้ให้บริการด้านสินเชื่อที่ถูกกฎหมาย ภายใต้การกำกับของธนาคารแห่งประเทศไทย ซึ่งสามารถตรวจสอบได้ที่ เว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทย
https://www.bot.or.th/app/BotLicenseCheck

ด้วยความปรารถนาดีจากกองปราบปราม

#แอพเงินกู้ #กองปราบ #กองปราบปราม #CSDPolice

14/07/2021
#กรมบัญชีกลาง​ แจ้งเตือนมานะครับ
13/07/2021

#กรมบัญชีกลาง​ แจ้งเตือนมานะครับ

#กรมบัญชีกลาง​ แจ้งเตือนมานะครับ

ขยันกันจริง​ พวกมิจฉาชีพเนี่ย😅😅

ด้วยรักและห่วงใย... #ปคบเตือนภัยผู้บริโภค

09/07/2021
07/07/2021
สคบ. ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564#ocpbdirect #ocpbconnect #พี่ปกป้อง #สคบ
06/07/2021

สคบ. ติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 4/2564

#ocpbdirect #ocpbconnect #พี่ปกป้อง #สคบ

05/07/2021
สคบ. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านกลยุทธ์สำหรับการปรับเปลี่ยนองค์กรในยุคดิจิทัล(Digitl Transfornation Strategy Workshop For Ocp...
05/07/2021

สคบ. อบรมเชิงปฏิบัติการด้านกลยุทธ์สำหรับการปรับเปลี่ยนองค์กรในยุคดิจิทัล
(Digitl Transfornation Strategy Workshop For Ocpb)

#ocpbfirect #ocpbconnect #พี่ปกป้อง #สคบ

ระวัง!!! อย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ
04/07/2021

ระวัง!!! อย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

แอดมินได้รับข้อความนี้มาทางไลน์จากสมาชิก
โอ้ววววว... 7​ ก็มานะคะ​ 😅😅😅😅

ขยันหลอกกันจังเลยนะคะเนี่ย😅😅😅
เพื่อนๆ​ ระวังกันด้วยนะคะ​ อย่าตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ

ของถูก​ ของดี​ ของฟรี
คำพวกนี้​ ระวังให้ดีเลยนะคะ​ 😁😁😁

ด้วยรักและห่วงใย... #ปคบเตือนภัยผู้บริโภค

การซื้อที่ดินเปล่าหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต้องรู้อะไรบ้าง  #ocpbdirect #ocpbconnect #พี่ปกป้อง​ #สคบ
01/07/2021

การซื้อที่ดินเปล่าหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต้องรู้อะไรบ้าง

 #ocpbdirect #ocpbconnect #พี่ปกป้อง​ #สคบ

การซื้อที่ดินเปล่าหรือที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ต้องรู้อะไรบ้าง

 #ocpbdirect #ocpbconnect #พี่ปกป้อง​ #สคบ

การประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2564#ocpbdirect #ocpbconnect #พี่ปกป้อง​ #สคบ
30/06/2021

การประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2564

#ocpbdirect #ocpbconnect #พี่ปกป้อง​ #สคบ

30/06/2021

วีดิทัศน์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์) ที่แสดงถึงความมุ่งมั่นในการพัฒนาและขับเคลื่อนองค์กร เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ ๘๙ (๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔)

30/06/2021

วีดิทัศน์ เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ ๘๙ (๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔)

ทั้งนี้ สามารถร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ ๘๙ ได้ที่ https://eform.opm.go.th/q/eNYY5f

สารนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ ๘๙ (๒๘ มิถุนายน ๒๕๖...
30/06/2021

สารนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ ๘๙ (๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔)

สารนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) เนื่องในโอกาสคล้ายวันสถาปนาสำนักนายกรัฐมนตรี ครบรอบปีที่ ๘๙ (๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๔)

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์​) เป็นประธานก...
29/06/2021

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์​) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์และการให้บริการขนส่งสินค้า ร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงและผู้ให้บริการขนส่งสินค้า จำนวน 10 บริษัท ในประเด็น อาทิ การสั่งซื้อสินค้าแล้วเกิดปัญหาไม่ได้รับสินค้า สินค้า
ที่ได้รับไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ สินค้าไม่มีคุณภาพตามที่เสนอขาย และการสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Line Instagram และ Facebook โดยเลือกวิธีชำระเงินปลายทาง เมื่อสินค้ามีปัญหาผู้บริโภคไม่สามารถติดต่อขอคืนสินค้า หรือขอคืนเงินจากผู้ขายสินค้าได้ เนื่องจากไม่มี ชื่อ ที่อยู่ของผู้ขายสินค้า

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่​ https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=12291

#ocpbdirect #ocpbconnect #พี่ปกป้อง​ #สคบ

วันอังคารที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 13.00 น.
เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
(นายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์​) เป็นประธานการประชุมหารือแนวทางการแก้ไขปัญหาการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์และการให้บริการขนส่งสินค้า ร่วมกับผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงและผู้ให้บริการขนส่งสินค้า จำนวน 10 บริษัท ในประเด็น อาทิ การสั่งซื้อสินค้าแล้วเกิดปัญหาไม่ได้รับสินค้า สินค้า
ที่ได้รับไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ สินค้าไม่มีคุณภาพตามที่เสนอขาย และการสั่งซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชัน Line Instagram และ Facebook โดยเลือกวิธีชำระเงินปลายทาง เมื่อสินค้ามีปัญหาผู้บริโภคไม่สามารถติดต่อขอคืนสินค้า หรือขอคืนเงินจากผู้ขายสินค้าได้ เนื่องจากไม่มี ชื่อ ที่อยู่ของผู้ขายสินค้า

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่​ https://www.ocpb.go.th/news_view.php?nid=12291

#ocpbdirect #ocpbconnect #พี่ปกป้อง​ #สคบ

Photos from สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค's post
28/06/2021

Photos from สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค's post

27/06/2021
25/06/2021

ที่อยู่

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งว
Bangkok
10210

ข้อมูลทั่วไป

พันธกิจ (Mission) 1. พัฒนามาตรฐาน มาตรการ กฎหมาย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 2. พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อป้องกัน ควบคุม/กำกับดูแลสินค้าและบริการให้มีความปลอดภัย รวมถึงการชดเชยเยียวยาผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที 3. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 4. สร้างนวัตกรรมงานบริการเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค 5. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสามารถปกป้องสิทธิผู้บริโภคของตน ได้ 6. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7. ส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด