สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง

สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง "เป็นองค์กรหลักในการสร้างความเป็นธรรม ผู้บริโภคมีความเข้มแข็ง ตระหนักในสิทธิและหน้าที่" "เป็นองค์กรกลางการคุ้มครองผู้บริโภคของชาติในระดับสากล”

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค's post
08/06/2021

Photos from สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค's post

"มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้" มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้น​ใหม่อย่างยั่งยืนสามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้https://www.1213.or...
02/06/2021

"มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้" มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้น​ใหม่อย่างยั่งยืน

สามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://www.1213.or.th/app/DMed/

"มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้" มีหนี้ต้องแก้ไข เริ่มต้น​ใหม่อย่างยั่งยืน

สามารถลงทะเบียนได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://www.1213.or.th/app/DMed/

Self-Check App มิติใหม่การคำนวณภาระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (รถยนต์)สามารถกดลิงค์​เพื่อคำนวนได้ตามนี้ https://www.ocpb.go.th...
01/06/2021

Self-Check App มิติใหม่การคำนวณภาระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (รถยนต์)

สามารถกดลิงค์​เพื่อคำนวนได้ตามนี้ https://www.ocpb.go.th/debt

#ocpb #สคบ

Self-Check App มิติใหม่การคำนวณภาระหนี้ตามสัญญาเช่าซื้อ (รถยนต์)

สามารถกดลิงค์​เพื่อคำนวนได้ตามนี้ https://www.ocpb.go.th/debt

#ocpb #สคบ

01/06/2021
Photos from สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค's post
31/05/2021

Photos from สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค's post

28/05/2021
28/05/2021
การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(คคบ.)ครั้งที่ 4/2564
26/05/2021

การประชุมคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค(คคบ.)ครั้งที่ 4/2564

24/05/2021
20/05/2021
แนวทางการคิดดอกเบี้ย ในช่วงการพักชำระหนี้ค่าเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์#ทีมโฆษกสคบ.#OCPBConnect
19/05/2021

แนวทางการคิดดอกเบี้ย ในช่วงการพักชำระหนี้ค่าเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์

#ทีมโฆษกสคบ.
#OCPBConnect

แนวทางการคิดดอกเบี้ย ในช่วงการพักชำระหนี้ค่าเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์

#ทีมโฆษกสคบ.
#OCPBConnect

เนื่องด้วยสถานการณ์​เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙)​ จึงขอเลื่อนส่งผลงานถึงวันที่​ ๓๑ กรกฎาคม​ ๒๕๖๔ขอเชิญชวนส่งผลงานประ...
18/05/2021

เนื่องด้วยสถานการณ์​เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙)​ จึงขอเลื่อนส่งผลงานถึงวันที่​ ๓๑ กรกฎาคม​ ๒๕๖๔
ขอเชิญชวนส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอสั้น
ในหัวข้อ “ Smart Consumer รู้คิด/รู้เท่าทัน/สังคมดิจิทัล”
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. เป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
๒. สามารถส่งผลงานเป็นทีม ทีมละไม่เกิน ๕ คน และต้องเป็นนิสิต นักศึกษาจากสถาบันเดียวกันไม่จำกัดชั้นปี และคณะ
๓. แต่ละทีมต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา ๑ คน โดยต้องเป็นอาจารย์จากสถาบันเดียวกันกับผู้ส่งผลงาน
รางวัลสำหรับการประกวดสื่อสร้างสรรค์ (คลิปวิดีโอ)
๑) รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร
(มี ๑ รางวัล)
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลละ ๗,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร (มี ๑ รางวัล)
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร (มี ๑ รางวัล)
๔) รางวัลชมเชย รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร
(มี ๒ รางวัล)
๕) รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานของทีม รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท (มี ๕ รางวัล)
๖) รางวัลพิเศษ Popular Vote (กดไลค์กดแชร์รวมกันมากที่สุด) รางวัลละ ๔,๐๐๐ บาท (มี ๑ รางวัล)
หมายเหตุ: รางวัลพิเศษ Popular Vote (กดไลค์กดแชร์รวมกันมากที่สุด)
จะพิจารณาคัดเลือกจากผลงานของ ๕ ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบ
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/15uREEhYdy7kl5Ai9EhDFSIrdGGjzwsK6?usp=sharing
และส่งผลงานได้ทางอีเมล์ [email protected] โดยให้ระบุชื่อเรื่องว่า “ส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์” ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม​ ๒๕๖๔
#สคบ #ผู้บริโภค #ประกวดคลิปวีดีโอสั้น #วีดีโอสร้างสรรค์ #SmartConsumer

เนื่องด้วยสถานการณ์​เชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (covid-๑๙)​ จึงขอเลื่อนส่งผลงานถึงวันที่​ ๓๑ กรกฎาคม​ ๒๕๖๔
ขอเชิญชวนส่งผลงานประกวดคลิปวิดีโอสั้น
ในหัวข้อ “ Smart Consumer รู้คิด/รู้เท่าทัน/สังคมดิจิทัล”
คุณสมบัติของผู้สมัคร
๑. เป็นนิสิต นักศึกษาที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจากสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
๒. สามารถส่งผลงานเป็นทีม ทีมละไม่เกิน ๕ คน และต้องเป็นนิสิต นักศึกษาจากสถาบันเดียวกันไม่จำกัดชั้นปี และคณะ
๓. แต่ละทีมต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษา ๑ คน โดยต้องเป็นอาจารย์จากสถาบันเดียวกันกับผู้ส่งผลงาน
รางวัลสำหรับการประกวดสื่อสร้างสรรค์ (คลิปวิดีโอ)
๑) รางวัลชนะเลิศ รางวัลละ ๑๐,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร
(มี ๑ รางวัล)
๒) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ รางวัลละ ๗,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร (มี ๑ รางวัล)
๓) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ รางวัลละ ๕,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร (มี ๑ รางวัล)
๔) รางวัลชมเชย รางวัลละ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร
(มี ๒ รางวัล)
๕) รางวัลอาจารย์ที่ปรึกษาผลงานของทีม รางวัลละ ๑,๐๐๐ บาท (มี ๕ รางวัล)
๖) รางวัลพิเศษ Popular Vote (กดไลค์กดแชร์รวมกันมากที่สุด) รางวัลละ ๔,๐๐๐ บาท (มี ๑ รางวัล)
หมายเหตุ: รางวัลพิเศษ Popular Vote (กดไลค์กดแชร์รวมกันมากที่สุด)
จะพิจารณาคัดเลือกจากผลงานของ ๕ ทีมสุดท้ายที่เข้ารอบ
สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://drive.google.com/drive/folders/15uREEhYdy7kl5Ai9EhDFSIrdGGjzwsK6?usp=sharing
และส่งผลงานได้ทางอีเมล์ [email protected] โดยให้ระบุชื่อเรื่องว่า “ส่งผลงานประกวดสื่อสร้างสรรค์” ภายในวันที่ ๓๑ กรกฎาคม​ ๒๕๖๔
#สคบ #ผู้บริโภค #ประกวดคลิปวีดีโอสั้น #วีดีโอสร้างสรรค์ #SmartConsumer

15/05/2021
🔔 ขอแจ้งปิดปรับปรุงเว็บไซต์ สคบ. www.ocpb.go.th **ตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 - เวลา 12.00 น. วันเ...
14/05/2021

🔔 ขอแจ้งปิดปรับปรุงเว็บไซต์ สคบ. www.ocpb.go.th **ตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 - เวลา 12.00 น. วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564**🔔

👍 ใช้บริการร้องทุกข์ ร้องเรียน ได้ที่ https://complaint.ocpb.go.th หรือ https://ocpbconnect.ocpb.go.th/ หรือ mobile application "OCPB Connect"

👍 ผู้ประกอบธุรกิจ ใช้บริการยื่นขอจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ได้ที่ https://ocpbdirect.ocpb.go.th

👍 หรือสอบถามได้ที่ "พี่ปกป้อง" คลิก http://m.me/101302091411213

ขออภัยในความไม่สะดวก
#สคบ.
#พี่ปกป้อง
#ocpb
#ocpbconnect

🔔 ขอแจ้งปิดปรับปรุงเว็บไซต์ สคบ. www.ocpb.go.th **ตั้งแต่เวลา 18.00 น. วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 - เวลา 12.00 น. วันเสาร์ที่ 15 พฤษภาคม 2564**🔔

👍 ใช้บริการร้องทุกข์ ร้องเรียน ได้ที่ https://complaint.ocpb.go.th หรือ https://ocpbconnect.ocpb.go.th/ หรือ mobile application "OCPB Connect"

👍 ผู้ประกอบธุรกิจ ใช้บริการยื่นขอจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ได้ที่ https://ocpbdirect.ocpb.go.th

👍 หรือสอบถามได้ที่ "พี่ปกป้อง" คลิก http://m.me/101302091411213

ขออภัยในความไม่สะดวก
#สคบ.
#พี่ปกป้อง
#ocpb
#ocpbconnect

สคบ. จัดประชุมโครงการการส่งมอบระบบระงับข้อพิพาทออนไลน์สำหรับผู้บริโภคโดยใช้เทคโนโลยี Block-Chain ของอังค์ถัด    วันอ...
11/05/2021

สคบ. จัดประชุมโครงการการส่งมอบระบบระงับข้อพิพาทออนไลน์สำหรับผู้บริโภคโดยใช้เทคโนโลยี Block-Chain ของอังค์ถัด
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวทรงศิริ จุมพล ผู้อำนวยการสำนักแผนและ
การพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในการประชุมเริ่มงานโครงการการส่งมอบระบบระงับข้อพิพาทออนไลน์สำหรับผู้บริโภคโดยใช้เทคโนโลยี Block-Chain ของอังค์ถัด (Kick-Off Meeting and UNCTAD ODR Project) โดยการประชุมครั้งนี้สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค (ส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ) ได้มีการประชุมออนไลน์กับเจ้าหน้าที่ของอังค์ถัด เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยี Block-Chain มาใช้ในการระงับข้อพิพาทออนไลน์ (ODR) ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับบริบทและข้อกำหนดต่าง ๆ ของ สคบ. รวมถึงในแง่ของกฎหมายและ
ในเชิงวิชาการ ณ ห้องศูนย์นวัตกรรมข้อมูลการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (DIC)

สคบ. จัดประชุมโครงการการส่งมอบระบบระงับข้อพิพาทออนไลน์สำหรับผู้บริโภคโดยใช้เทคโนโลยี Block-Chain ของอังค์ถัด
วันอังคารที่ 11 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. นางสาวทรงศิริ จุมพล ผู้อำนวยการสำนักแผนและ
การพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค เป็นประธานในการประชุมเริ่มงานโครงการการส่งมอบระบบระงับข้อพิพาทออนไลน์สำหรับผู้บริโภคโดยใช้เทคโนโลยี Block-Chain ของอังค์ถัด (Kick-Off Meeting and UNCTAD ODR Project) โดยการประชุมครั้งนี้สำนักแผนและการพัฒนาการคุ้มครองผู้บริโภค (ส่วนความร่วมมือกับต่างประเทศ) ได้มีการประชุมออนไลน์กับเจ้าหน้าที่ของอังค์ถัด เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำเทคโนโลยี Block-Chain มาใช้ในการระงับข้อพิพาทออนไลน์ (ODR) ซึ่งจะต้องมีความสอดคล้องกับบริบทและข้อกำหนดต่าง ๆ ของ สคบ. รวมถึงในแง่ของกฎหมายและ
ในเชิงวิชาการ ณ ห้องศูนย์นวัตกรรมข้อมูลการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (DIC)

เตรียมพบกับให้บริการรูปแบบใหม่📢 สคบ.เปิดบริการระบบ OCPB Direct  ให้บริการผู้ประกอบธุรกิจสามารถยื่นขอจดทะเบียนธุรกิจขายต...
08/05/2021

เตรียมพบกับให้บริการรูปแบบใหม่

📢 สคบ.เปิดบริการระบบ OCPB Direct ให้บริการผู้ประกอบธุรกิจสามารถยื่นขอจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

#ocpbdirect
#ocpbconnect
#พี่ปกป้อง
#สคบ.

ใช้บริการได้ที่​ 🖥️ https://ocpbdirect.ocpb.go.th

เตรียมพบกับให้บริการรูปแบบใหม่

📢 สคบ.เปิดบริการระบบ OCPB Direct ให้บริการผู้ประกอบธุรกิจสามารถยื่นขอจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
ประชาชนสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ประกอบการธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง
เริ่มใช้งานได้ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

#ocpbdirect
#ocpbconnect
#พี่ปกป้อง
#สคบ.

ใช้บริการได้ที่​ 🖥️ https://ocpbdirect.ocpb.go.th

💻 ระบบ OCPB Direct จะมาช่วยอะไรได้บ้าง ?อำนวยความสะดวกต่อการจัดการเกี่ยวกับขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจ โดยที่ผู้ประกอบการส...
06/05/2021

💻 ระบบ OCPB Direct จะมาช่วยอะไรได้บ้าง ?

อำนวยความสะดวกต่อการจัดการเกี่ยวกับขั้นตอนการจดทะเบียนธุรกิจ โดยที่ผู้ประกอบการสามารถจดทะเบียนผ่านระบบได้เลย ซึ่งไม่ต้องมาจัดทำเอกสารต่าง ๆ ให้ยุ่งยาก ซึ่งสามารถอธิบายกระบวนการการจดทะเบียนเบื้องต้น
→ สามารถติดตามระบบ OCPB Direct ได้ที่ เว็บไซต์ www.ocpb.go.th
_______________________________________________________________________
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 สายด่วน สคบ. 1166

06/05/2021
"หมอประสิทธิ์" วอนคนไทยร่วมมือผ่าน "วิกฤติโควิด" ย้ำ! อยู่บ้านก็ต้องใส่หน้ากาก#NBT#สคบ.#ทีมโฆษกสคบ.https://youtu.be/3_Rh...
04/05/2021
'หมอประสิทธิ์' วอนคนไทยร่วมมือ ผ่าน 'วิกฤติโควิด' ย้ำ อยู่บ้านก็ต้องใส่หน้ากาก

"หมอประสิทธิ์"
วอนคนไทยร่วมมือ
ผ่าน "วิกฤติโควิด"
ย้ำ! อยู่บ้านก็ต้องใส่หน้ากาก

#NBT
#สคบ.
#ทีมโฆษกสคบ.

https://youtu.be/3_Rh3YBZi9U

ศาสตราจารย์ ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดี คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาท มหาวิทยาลัยมหิดล ขอคนไทยต้องช่วยกัน ...

02/05/2021
29/04/2021

สาร
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย)
ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๖๔
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
************************

สารรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย)       ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค    เนื่องในวันคุ้มคร...
29/04/2021

สาร
รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย)
ประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
เนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๖๔
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
********************

ในปัจจุบันปัญหาธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ภายใต้สังคมยุคดิจิทัล หรือ Digital Economy ที่สื่อและเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อวิถีช...
28/04/2021

ในปัจจุบันปัญหาธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ภายใต้สังคมยุคดิจิทัล หรือ Digital Economy ที่สื่อและเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดสื่อการโฆษณาที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเกินกว่าความเป็นจริง แล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า สินค้าและการบริการของธุรกิจต่าง ๆ นั้น
สามารถเชื่อถือได้ ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการเกิดการ “จดทะเบียนธุรกิจเพื่อเป็นหลักประกันและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม”
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการพัฒนาระบบสำหรับการจดทะเบียนธุรกิจและการค้นหาธุรกิจที่มีการจดทะเบียนแล้ว เพื่อสร้างความมั่นใจระหว่างผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงผ่านระบบ OCPB DIRECT บริการภาครัฐวิถีใหม่แห่งการจดทะเบียนธุรกิจ
ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงคืออะไร ?
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องการขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 3 อธิบายคำว่า “ขายตรง” หมายความว่า การทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการนำเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรง ณ ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานของผู้บริโภคหรือของผู้อื่น
หรือสถานที่อื่นมิใช่สถานที่ประกอบการค้าเป็นปกติธุระ โดยผ่านตัวแทนขายตรงหรือผู้จำหน่ายอิสระชั้นเดียวหรือหลายชั้นแต่ไม่รวมถึงนิติกรรมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
และคำว่า “ตลาดแบบตรง” คือ การทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบบตรงนั้น
ส่วนการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
OCPB DIRECT คืออะไร ?
บริการภาครัฐโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับการจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง โดยผ่านระบบ Web service ที่ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอจดทะเบียนธุรกิจ ยื่นขอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ ยื่นแบบรายงานการประกอบธุรกิจฯ
และประชาชนสามารถค้นหารายชื่อหรือเลขจดทะเบียนธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค
ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบจดทะเบียน OCPB DIRECT ด้วย https://ocpbdirect.ocpb.go.th/ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมผ่าน สายด่วน สคบ : 1166
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 สายด่วน สคบ.: 1166 เว็บไซต์: www.ocpb.go.th/

ในปัจจุบันปัญหาธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ภายใต้สังคมยุคดิจิทัล หรือ Digital Economy ที่สื่อและเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตเป็นอย่างมาก ทำให้เกิดสื่อการโฆษณาที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคเกินกว่าความเป็นจริง แล้วเราจะมั่นใจได้อย่างไรว่า สินค้าและการบริการของธุรกิจต่าง ๆ นั้น
สามารถเชื่อถือได้ ดังนั้นจึงเป็นที่มาของการเกิดการ “จดทะเบียนธุรกิจเพื่อเป็นหลักประกันและคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับความเป็นธรรม”
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคได้มีการพัฒนาระบบสำหรับการจดทะเบียนธุรกิจและการค้นหาธุรกิจที่มีการจดทะเบียนแล้ว เพื่อสร้างความมั่นใจระหว่างผู้ประกอบธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงผ่านระบบ OCPB DIRECT บริการภาครัฐวิถีใหม่แห่งการจดทะเบียนธุรกิจ
ธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรงคืออะไร ?
ตามพระราชบัญญัติว่าด้วยเรื่องการขายตรงและตลาดแบบตรง พ.ศ. 2545 มาตรา 3 อธิบายคำว่า “ขายตรง” หมายความว่า การทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการนำเสนอขายต่อผู้บริโภคโดยตรง ณ ที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ทำงานของผู้บริโภคหรือของผู้อื่น
หรือสถานที่อื่นมิใช่สถานที่ประกอบการค้าเป็นปกติธุระ โดยผ่านตัวแทนขายตรงหรือผู้จำหน่ายอิสระชั้นเดียวหรือหลายชั้นแต่ไม่รวมถึงนิติกรรมตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
และคำว่า “ตลาดแบบตรง” คือ การทำตลาดสินค้าหรือบริการในลักษณะของการสื่อสารข้อมูลเพื่อเสนอขายสินค้าหรือบริการโดยตรงต่อผู้บริโภคซึ่งอยู่ห่างโดยระยะทางและมุ่งหวังให้ผู้บริโภคแต่ละรายตอบกลับเพื่อซื้อสินค้าหรือบริการจากผู้ประกอบธุรกิจตลาดแบบบตรงนั้น
ส่วนการซื้อขายสินค้าหรือบริการโดยวิธีการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ไม่ถือว่าเป็นตลาดแบบตรง ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง
OCPB DIRECT คืออะไร ?
บริการภาครัฐโดยสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำหรับการจดทะเบียนธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง โดยผ่านระบบ Web service ที่ผู้ประกอบการสามารถยื่นขอจดทะเบียนธุรกิจ ยื่นขอการแก้ไขเปลี่ยนแปลงฯ ยื่นแบบรายงานการประกอบธุรกิจฯ
และประชาชนสามารถค้นหารายชื่อหรือเลขจดทะเบียนธุรกิจ เพื่อสร้างความมั่นใจและความน่าเชื่อถือระหว่างผู้ประกอบธุรกิจและผู้บริโภค
ทั้งนี้ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบจดทะเบียน OCPB DIRECT ด้วย https://ocpbdirect.ocpb.go.th/ หรือติดต่อสอบถามเพิ่มเติมผ่าน สายด่วน สคบ : 1166
สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค 120 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 สายด่วน สคบ.: 1166 เว็บไซต์: www.ocpb.go.th/

27/04/2021
ประกาศ แจ้งการเลื่อนจัดงานวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม (ชั้...
26/04/2021

ประกาศ แจ้งการเลื่อนจัดงาน
วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม (ชั้น ๔)
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ
และคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ทั้งนี้ หากสถานการณ์ดีขึ้น จะแจ้งกำหนดการการจัดงานดังกล่าวให้ทราบอีกครั้ง

ประกาศ แจ้งการเลื่อนจัดงาน
วันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๔
ณ ห้องประชุมวายุภักษ์ แกรนด์บอลรูม (ชั้น ๔)
โรงแรมเซ็นทรา บายเซ็นทาราศูนย์ราชการ
และคอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร
เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)
ทั้งนี้ หากสถานการณ์ดีขึ้น จะแจ้งกำหนดการการจัดงานดังกล่าวให้ทราบอีกครั้ง

ระวังกับดัก “โปรอยู่ฟรี” เมื่อซื้อคอนโด | Money Buffalo | LINE TODAYhttps://liff.line.me/1454988218-NjbXbq18/v2/article/...
26/04/2021
ระวังกับดัก “โปรอยู่ฟรี” เมื่อซื้อคอนโด | Money Buffalo | LINE TODAY

ระวังกับดัก “โปรอยู่ฟรี” เมื่อซื้อคอนโด | Money Buffalo | LINE TODAY

https://liff.line.me/1454988218-NjbXbq18/v2/article/JeOPRM?utm_source=lineshare

"โปรอยู่ฟรี" คือ ข้อเสนอพิเศษที่ทางโครงการจะจ่ายค่าผ่อนให้กับแบงก์ตามระยะเวลาที่ตกลงกันไว้ ขณะที่โปร...

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย)บันทึกเทปการอ่านสารวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๖๔     วันศุกร์ที่ ๒๓...
23/04/2021

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย)
บันทึกเทปการอ่านสารวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปบันทึกเทปการอ่านสารเนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๖๔ โดยมีนายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยผู้บริหาร สคบ. และ อสมท. ร่วมต้อนรับ ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์
ในการนี้ได้ให้สัมภาษณ์นโยบายการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการดำเนินงานเชิงรุก โดยให้ สคบ. ดูแลผู้บริโภคในทุกกรณีที่มีปัญหาการถูกละเมิดสิทธิ์แม้จะมีวงเงินน้อยเพื่อให้ประชาชนอบอุ่นใจ ซึ่งการเยียวยาช่วยเหลือผู้บริโภค สคบ. จะดำเนินการในทุกกรณีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ โดยในปัจจุบัน สคบ. มีกรณีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายออนไลน์เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสำเร็จ ๖๐-๗๐% อีกทั้งยังได้มอบนโยบายในเรื่องของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้กับการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคส่วนภูมิภาค
นอกจากนี้ยังฝากถึงประชาชนผู้บริโภคในการดูแลปกป้องตนเองในช่วงโควิด โดยทุกคนจำเป็นต้องช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาด โดยร่วมมือกันสวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง จะทำให้รอดพ้นจากไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ได้ ซึ่งรัฐบาลได้มีการดำเนินการเพื่อหามาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-๑๙ ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด

#สคบ.
#สายด่วน1166
#OCPBConnect
#บันทึกเทปการอ่านสารเนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย๒๕๖๔

รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี (นายอนุชา นาคาศัย)
บันทึกเทปการอ่านสารวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๖๔

วันศุกร์ที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เดินทางไปบันทึกเทปการอ่านสารเนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย ๒๕๖๔ โดยมีนายธสรณ์อัฑฒ์ ธนิทธิพันธ์ เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมด้วยผู้บริหาร สคบ. และ อสมท. ร่วมต้อนรับ ณ สถานีโทรทัศน์โมเดิร์นไนน์
ในการนี้ได้ให้สัมภาษณ์นโยบายการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับการดำเนินงานเชิงรุก โดยให้ สคบ. ดูแลผู้บริโภคในทุกกรณีที่มีปัญหาการถูกละเมิดสิทธิ์แม้จะมีวงเงินน้อยเพื่อให้ประชาชนอบอุ่นใจ ซึ่งการเยียวยาช่วยเหลือผู้บริโภค สคบ. จะดำเนินการในทุกกรณีที่อยู่ในอำนาจหน้าที่ โดยในปัจจุบัน สคบ. มีกรณีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการซื้อขายออนไลน์เพิ่มขึ้นจำนวนมาก ซึ่งได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาสำเร็จ ๖๐-๗๐% อีกทั้งยังได้มอบนโยบายในเรื่องของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเพื่อสร้างความเข้มแข็ง ให้กับการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคส่วนภูมิภาค
นอกจากนี้ยังฝากถึงประชาชนผู้บริโภคในการดูแลปกป้องตนเองในช่วงโควิด โดยทุกคนจำเป็นต้องช่วยกันป้องกันการแพร่ระบาด โดยร่วมมือกันสวมหน้ากาก ล้างมือ เว้นระยะห่าง จะทำให้รอดพ้นจากไวรัส โคโรนา ๒๐๑๙ ได้ ซึ่งรัฐบาลได้มีการดำเนินการเพื่อหามาตรการเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-๑๙ ซึ่งจะเร่งดำเนินการให้เร็วที่สุด

#สคบ.
#สายด่วน1166
#OCPBConnect
#บันทึกเทปการอ่านสารเนื่องในวันคุ้มครองผู้บริโภคไทย๒๕๖๔

ที่อยู่

อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งว
Bangkok
10210

ข้อมูลทั่วไป

พันธกิจ (Mission) 1. พัฒนามาตรฐาน มาตรการ กฎหมาย ตลอดจนระเบียบข้อบังคับต่างๆ ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้ทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 2. พัฒนาระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค เพื่อป้องกัน ควบคุม/กำกับดูแลสินค้าและบริการให้มีความปลอดภัย รวมถึงการชดเชยเยียวยาผู้บริโภคได้อย่างทันท่วงที 3. พัฒนาและเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลการคุ้มครองผู้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว 4. สร้างนวัตกรรมงานบริการเพื่อยกระดับการคุ้มครองผู้บริโภค 5. พัฒนาและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการคุ้มครองผู้บริโภคให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง เพื่อสร้างความตระหนักรู้และสามารถปกป้องสิทธิผู้บริโภคของตน ได้ 6. ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาศักยภาพเครือข่ายคุ้มครองผู้บริโภคให้สามารถดำเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างมีประสิทธิภาพ 7. ส่งเสริมความร่วมมือทุกภาคส่วนให้มีการบูรณาการงานคุ้มครองผู้บริโภคในทุกระดับอย่างเป็นรูปธรรม

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด