องค์การบริหารจัดการก๊าซเรื

องค์การบริหารจัดการก๊าซเรื ให้ความรู้และส่งเสริมการบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เพื่อสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ In response to the intensified and widespread impacts of climate change to the economy and society and in recognition of the imperative to manage and reduce greenhouse gas emissions in Thailand, the Thailand Greenhouse Gas Management Organization or TGO was established in 2007 as an autonomous public organization in accordance with Thai law to manage and expedite development and implementation of greenhouse gas reduction projects and support public, private and international organization partnerships to promote implementation of climate action.

The Royal Decree on the Establishment of TGO B.E. 2550 was amended in 2019 to strengthen the efficiency and effectiveness of TGO in carrying its missions and mandate to support greenhouse gas management in Thailand in line with evolving international climate change regime, as well as accommodating the amended Public Organization Act B.E. 2542 (amended B.E. 2550).

เปิดเหมือนปกติ

08/11/2021
🔴 LIVE “Thailand Minister’s Climate Talk and Business Leaders To share vision and experiences on Net – Zero Transformation”

🔴 LIVE “Thailand Minister’s Climate Talk and Business Leaders To share vision and experiences on Net – Zero Transformation”

8 Nov 2021, 10:05-11:30 PM (BKK-time)
.
Thailand climate leaders’ perspective of policy and non-state actors on ambitious vision for an endeavor to limit the global temperature rise below 1.5 degrees Celsius and Net-zero emission transformation by:
• Sharing business models and valuable low carbon business;
• Showcasing climate actions, best practices and lessons learned; and
• Identifying corporate target and direction of the future.
The highlight is also a policymaker’s visit and talk, by Minister of Natural Resources and Environment, the Royal Thai Government.
.
Facebook Events : https://bit.ly/3bDmqlP
Further information please contact us at e-mail: [email protected]
.
รับชมพร้อมกันได้ที่
Facebook Live: http://bit.ly/3paiKg5

08/11/2021
LIVE “Thailand Carbon Neutral Network: Climate Action Partnership towards Carbon Neutrality”

Stay Tuned! Facebook LIVE “Thailand Carbon Neutral Network: Climate Action Partnership towards Carbon Neutrality”
8 Nov 2021, 08:30-10:00 PM (BKK-time)
.
Agenda
1. INTRODUCING THE THAILAND CARBON NEUTRAL NETWORK (TCNN): ITS PROGRESS TO DATE AND ACHIEVEMENTS
…………………………………………………………
By Kiatchai Maitriwong
Executive Director of Thailand Greenhouse Gas Management Organization
.
2. ADVANCING PARTNERSHIP THROUGH COLLABORATION WITH CLIMATENEUTRAL NOW
…………………………………………………………
By Miguel Naranjo
Programme Officer, Climate Neutral Now Lead,UNFCCC secretariat
.
3. PANEL DISCUSSION CLIMATE ACTION PARTNERSHIP TOWARDS CARBON NEUTRALITY
…………………………………………………………
By
Dan Pathomvanich
NR Instant Produce Public Company Limited
Noppadol Dej-Udom
Charoen Pokphand Group Co., Ltd.
Ruenvadee Suwanmongkol
The Securities and Exchange Commission, Thailand
Nipatpong Chuanchuen
Thai Ecotourism and Adventure Travel Association
Dr. Suneerat Fukuda
King Mongkut’s University of Technology Thonburi
Moderator
Anothai Sangthong
Director of Carbon Market and Innovation Promotion Office
Thailand Greenhouse Gas Management Organization
.
รับชมพร้อมกันได้ที่
Facebook Live: http://bit.ly/3paiKg5

จดหมายข่าวคาร์บอนรายเดือน ฉบับเดือนตุลาคม 2564(Link: https://bit.ly/3khzDFH)ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้  • สถานะของโครงการ CDM ใ...
08/11/2021

จดหมายข่าวคาร์บอนรายเดือน ฉบับเดือนตุลาคม 2564
(Link: https://bit.ly/3khzDFH)
ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้
• สถานะของโครงการ CDM ในประเทศไทย
• กิจกรรมของ อบก.
• สถานการณ์กิจกรรมชดเชยคาร์บอน และการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองของ อบก.
• TGO’S PROJECT
• Emissions Gap Report 2021
• Now or never: CDM developers eye issuance rush before door closes
.
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสมัครสมาชิกจดหมายข่าวคาร์บอนรายเดือน กรุณาติดต่อ สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม อบก. ได้ที่ คุณนพรัตน์ พรหมอินทร์ [email protected]
.
TGO Carbon Monthly Newsletter October 2021.
(Link: https://bit.ly/3khzDFH)
You will find the following topics in October 2021 newsletter
• Status of CDM Projects in Thailand
• TGO’s Events
• TGO’S PROJECT
• Carbon market analysis
• Emissions Gap Report 2021
• Now or never: CDM developers eye issuance rush before door closes
.
Should you have any questions or comments, please contact the Carbon Market and Innovation Promotion Office at TGO: Mr. Nopparat Phromin [email protected]
.
สามารถติดตามจดหมายข่าวคาร์บอนทุกฉบับ ได้ที่: https://bit.ly/38423O6

จดหมายข่าวคาร์บอนรายเดือน ฉบับเดือนตุลาคม 2564
(Link: https://bit.ly/3khzDFH)
ซึ่งมีเนื้อหาดังนี้
• สถานะของโครงการ CDM ในประเทศไทย
• กิจกรรมของ อบก.
• สถานการณ์กิจกรรมชดเชยคาร์บอน และการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรองของ อบก.
• TGO’S PROJECT
• Emissions Gap Report 2021
• Now or never: CDM developers eye issuance rush before door closes
.
หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสมัครสมาชิกจดหมายข่าวคาร์บอนรายเดือน กรุณาติดต่อ สำนักส่งเสริมตลาดคาร์บอนและนวัตกรรม อบก. ได้ที่ คุณนพรัตน์ พรหมอินทร์ [email protected]
.
TGO Carbon Monthly Newsletter October 2021.
(Link: https://bit.ly/3khzDFH)
You will find the following topics in October 2021 newsletter
• Status of CDM Projects in Thailand
• TGO’s Events
• TGO’S PROJECT
• Carbon market analysis
• Emissions Gap Report 2021
• Now or never: CDM developers eye issuance rush before door closes
.
Should you have any questions or comments, please contact the Carbon Market and Innovation Promotion Office at TGO: Mr. Nopparat Phromin [email protected]
.
สามารถติดตามจดหมายข่าวคาร์บอนทุกฉบับ ได้ที่: https://bit.ly/38423O6

Thailand Minister’s Climate Talk and Business LeadersTo share vision and experiences on Net – Zero TransformationOn 8 No...
08/11/2021

Thailand Minister’s Climate Talk and Business Leaders
To share vision and experiences on Net – Zero Transformation
On 8 Nov 2021
At 22.00 – 23.30 (UTC+7)
Live steaming from Thailand Pavilion, COP26 Glasgow, UK
See you on Thailand Greenhouse Gas Management Organization FB Page http://bit.ly/3paiKg5
Thailand climate leaders’ perspective of policy and non-state actors on ambitious vision for an endeavor to limit the global temperature rise below 1.5 degrees Celsius and Net-zero emission transformation by:
• Sharing business models and valuable low carbon business;
• Showcasing climate actions, best practices and lessons learned; and
• Identifying corporate target and direction of the future.
The highlight is also a policymaker’s visit and talk, by Minister of Natural Resources and Environment, the Royal Thai Government.
Facebook Events : https://bit.ly/3bDmqlP
Further information please contact us at e-mail: [email protected]
#ClimateActionLeadersForum

Thailand Minister’s Climate Talk and Business Leaders
To share vision and experiences on Net – Zero Transformation
On 8 Nov 2021
At 22.00 – 23.30 (UTC+7)
Live steaming from Thailand Pavilion, COP26 Glasgow, UK
See you on Thailand Greenhouse Gas Management Organization FB Page http://bit.ly/3paiKg5
Thailand climate leaders’ perspective of policy and non-state actors on ambitious vision for an endeavor to limit the global temperature rise below 1.5 degrees Celsius and Net-zero emission transformation by:
• Sharing business models and valuable low carbon business;
• Showcasing climate actions, best practices and lessons learned; and
• Identifying corporate target and direction of the future.
The highlight is also a policymaker’s visit and talk, by Minister of Natural Resources and Environment, the Royal Thai Government.
Facebook Events : https://bit.ly/3bDmqlP
Further information please contact us at e-mail: [email protected]
#ClimateActionLeadersForum

“𝗡𝗢 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻𝘄𝗮𝘀𝗵 𝗮𝗻𝗱 𝗡𝗢 𝗙𝘂𝗱𝗴𝗲𝘀”: 𝗖𝗼𝗽 𝟮𝟲’𝘀 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀 𝗱𝗲𝗽𝗲𝗻𝗱𝘀 𝗼𝗻 𝗹𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀 𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝘁𝗿𝘂𝘁𝗵หากเรายังมีโอกาสที่จะป้องกันความหายนะ...
08/11/2021

“𝗡𝗢 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻𝘄𝗮𝘀𝗵 𝗮𝗻𝗱 𝗡𝗢 𝗙𝘂𝗱𝗴𝗲𝘀”: 𝗖𝗼𝗽 𝟮𝟲’𝘀 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀 𝗱𝗲𝗽𝗲𝗻𝗱𝘀 𝗼𝗻 𝗹𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀 𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝘁𝗿𝘂𝘁𝗵

หากเรายังมีโอกาสที่จะป้องกันความหายนะที่เกิดจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความสำเร็จของ Cop 26 ต้องการผู้นำประเทศที่มีความตั้งใจแก้ปัญหาเสนอความจริงอย่างตรงไปตรงมา ไม่ใช่เพียงเพราะการพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ประเทศและตนเอง คำมั่นสัญญาและเจตจำนงของผู้นำที่ได้ให้ไว้ต่อประชาคมโลกไม่สำคัญเท่ากับการลงมือทำที่จะทำให้สำเร็จตามเป้าหมายตามที่สัญญาไว้

“𝘊𝘰𝘱26 𝘪𝘴 𝘸𝘩𝘦𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘵𝘰 𝘴𝘶𝘨𝘢𝘳-𝘤𝘰𝘢𝘵 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘵𝘺 𝘰𝘳 𝘣𝘦 𝘩𝘰𝘯𝘦𝘴𝘵 𝘢𝘣𝘰𝘶𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘭𝘪𝘮𝘢𝘵𝘦 𝘦𝘮𝘦𝘳𝘨𝘦𝘯𝘤𝘺, 𝘢𝘯𝘥 𝘥𝘦𝘮𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘢𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘣𝘦 𝘯𝘦𝘤𝘦𝘴𝘴𝘢𝘳𝘺 𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵 𝘪𝘵”
“𝘛𝘩𝘦 𝘮𝘰𝘴𝘵 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵 𝘵𝘳𝘶𝘵𝘩 𝘪𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘢𝘵𝘩𝘴. 𝘍𝘰𝘳 𝘢𝘭𝘭 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘪𝘭𝘭𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘰𝘧 𝘸𝘰𝘳𝘥𝘴 𝘴𝘱𝘪𝘭𝘭𝘦𝘥 𝘢𝘣𝘰𝘶𝘵 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘴𝘶𝘮𝘮𝘪𝘵, 𝘯𝘰𝘵 𝘦𝘯𝘰𝘶𝘨𝘩 𝘩𝘢𝘴 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘥𝘰𝘯𝘦 𝘵𝘰 𝘴𝘱𝘦𝘭𝘭 𝘰𝘶𝘵 𝘪𝘵𝘴 𝘤𝘦𝘯𝘵𝘳𝘢𝘭 𝘵𝘢𝘴𝘬”

จากข้อตกลงปารีสในปี 2015 โลกกำลังมุ่งหน้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 53 พันล้านตันในปี 2030 และโลกกำลังมีเป้าหมายร่วมกันในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ลดลงถึง 25 พันล้านตัน เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้สูงเกินกว่า 1.5C ซึ่งหมายความว่าช่องว่างจำนวน 28 พันล้านตันจะต้องลงมือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง แต่ทว่าจนถึงปัจจุบันสามารถลดลงได้เพียง 4 พันล้านตัน หรือ 14.2% จากเป้าหมาย นั่นหมายถึงอีกราว 9 ปีเศษโลกจะต้องลดให้ได้ถึง 24 พันล้านตัน หรือประมาณ 86% ซึ่งถือเป็นหนทางที่ค่อนข้างยาวไกล และหากไม่มีความพยายามที่จะตอบสนองมากกว่านี้อุณหภูมิโลกอาจแตะสูงถึง 2.7C เมื่อสิ้นสุดทศวรรษ

“𝘚𝘪𝘯𝘤𝘦 𝘸𝘦 𝘤𝘢𝘯𝘯𝘰𝘵 𝘯𝘦𝘨𝘰𝘵𝘪𝘢𝘵𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘤𝘪𝘦𝘯𝘤𝘦, 𝘸𝘦 𝘮𝘶𝘴𝘵 𝘧𝘰𝘳𝘤𝘦 𝘵𝘩𝘦𝘮 – 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘶𝘭𝘢𝘳𝘭𝘺 𝘵𝘩𝘰𝘴𝘦 𝘸𝘩𝘰 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘢𝘳𝘳𝘪𝘷𝘦𝘥 𝘪𝘯 𝘎𝘭𝘢𝘴𝘨𝘰𝘸 𝘰𝘯𝘭𝘺 𝘵𝘰 𝘳𝘦𝘩𝘦𝘢𝘵 𝘰𝘭𝘥 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘪𝘵𝘮𝘦𝘯𝘵𝘴 – 𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘵𝘳𝘶𝘵𝘩 𝘢𝘯𝘥 𝘯𝘦𝘨𝘰𝘵𝘪𝘢𝘵𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘦𝘢𝘤𝘩 𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳”
“𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘮𝘢𝘵𝘩𝘴 𝘮𝘢𝘵𝘵𝘦𝘳𝘴 𝘮𝘰𝘳𝘦 𝘵𝘩𝘢𝘯 𝘢𝘯𝘺𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨, 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘩𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘴𝘩𝘢𝘱𝘦 𝘰𝘶𝘳 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘦 𝘵𝘰 𝘸𝘩𝘢𝘵 𝘤𝘰𝘶𝘯𝘵𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘢𝘯𝘯𝘰𝘶𝘯𝘤𝘦 𝘢𝘵 𝘎𝘭𝘢𝘴𝘨𝘰𝘸”

จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และตัวเลขที่แสดงถึงความก้าวหน้านี้ การประกาศบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission Target) ช่วงกลางศตวรรษของนานาประเทศอาจยังไม่เพียงพอ ท่าทีของผู้นำใน Cop 26 จึงได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษและเผชิญกับแรงกดดันมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มประเทศพัฒนาที่ร่ำรวย รวมถึงประเทศจีน ต้องแสดงความรับผิดชอบในฐานะที่เป็น Big Emitters และให้ความยุติธรรมต่อประเทศที่ยากจนและประเทศกำลังพัฒนาที่มีความเปราะบางต่อสภาพภูมิอากาศและมีความรับผิดชอบในขีดจำกัด ซึ่งกำลังเผชิญกับความสูญเสียและความเสียหายจากความหายนะของระบบภูมิอากาศ ดังนั้นถึงเวลาของการส่งมอบความช่วยเหลือด้านการเงินที่คั่งค้างมาตั้งแต่ปี 2009 มากถึง 1 แสนล้านดอลลาร์ ($100bn) ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงการทบทวนเป้าหมายเพื่อแสดงเจตจำนงการลดก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 1.5C ตามข้อตกลงปารีส

“𝘓𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳𝘴 𝘮𝘶𝘴𝘵 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘷𝘦𝘳 𝘫𝘶𝘴𝘵𝘪𝘤𝘦 𝘧𝘰𝘳 𝘵𝘩𝘰𝘴𝘦 𝘪𝘯 𝘱𝘰𝘰𝘳𝘦𝘳 𝘤𝘰𝘶𝘯𝘵𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘸𝘩𝘰 𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘦𝘢𝘴𝘵 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘪𝘣𝘭𝘦 𝘧𝘰𝘳, 𝘢𝘯𝘥 𝘮𝘰𝘴𝘵 𝘷𝘶𝘭𝘯𝘦𝘳𝘢𝘣𝘭𝘦 𝘵𝘰, 𝘤𝘭𝘪𝘮𝘢𝘵𝘦 𝘣𝘳𝘦𝘢𝘬𝘥𝘰𝘸𝘯”
“𝘐𝘵’𝘴 𝘵𝘪𝘮𝘦 𝘵𝘰 𝘮𝘢𝘬𝘦 𝘨𝘰𝘰𝘥 𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘪𝘴𝘦𝘴 𝘴𝘵𝘢𝘤𝘬𝘦𝘥 𝘶𝘱, 𝘣𝘶𝘵 𝘯𝘰𝘵 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘷𝘦𝘳𝘦𝘥 – 𝘪𝘯 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘶𝘭𝘢𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘭𝘰𝘯𝘨 𝘰𝘷𝘦𝘳𝘥𝘶𝘦 $100𝘣𝘯 𝘰𝘧 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘸𝘢𝘴 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘪𝘴𝘦𝘥 𝘧𝘰𝘳 𝘥𝘦𝘷𝘦𝘭𝘰𝘱𝘪𝘯𝘨 𝘤𝘰𝘶𝘯𝘵𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘣𝘢𝘤𝘬 𝘪𝘯 2009”
“𝘐𝘵 𝘪𝘴 𝘱𝘰𝘴𝘪𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘤𝘰𝘶𝘯𝘵𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘳𝘦𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘯𝘨 80% 𝘰𝘧 𝘨𝘭𝘰𝘣𝘢𝘭 𝘎𝘋𝘗 𝘢𝘳𝘦 𝘯𝘰𝘸 𝘤𝘰𝘷𝘦𝘳𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘢 𝘯𝘦𝘵 𝘻𝘦𝘳𝘰 𝘵𝘢𝘳𝘨𝘦𝘵 𝘧𝘰𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘪𝘥𝘥𝘭𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘦𝘯𝘵𝘶𝘳𝘺, 𝘣𝘶𝘵 𝘵𝘢𝘳𝘨𝘦𝘵𝘴 𝘵𝘩𝘳𝘦𝘦 𝘥𝘦𝘤𝘢𝘥𝘦𝘴 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘶𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘥𝘰 𝘯𝘰𝘵 𝘮𝘢𝘬𝘦 𝘶𝘱 𝘧𝘰𝘳 𝘢 𝘧𝘢𝘪𝘭𝘶𝘳𝘦 𝘵𝘰 𝘢𝘤𝘵 𝘯𝘰𝘸”

การยอมรับความล้มเหลวของการดำเนินงานที่ผ่านมาและทบทวนเป้าหมายอย่างตั้งใจจริงเป็นสิ่งที่ผู้นำควรให้ความตระหนัก หายนะที่เกิดจากระบบภูมิอากาศที่แปรปรวนนั้นจำเป็นต้องเร่งแก้ไขให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยเร็วที่สุด เนื่องจากเป็นการแข่งขันของสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์กับเวลา หากเกิดขึ้นช้าจะส่งผลให้ผู้คนหลายพันล้านคนต้องเผชิญกับวิกฤติของสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน ธรรมชาติถูกทำลายและสูญพันธุ์ ภัยพิบัติรุนแรงและความถี่เพิ่มขึ้น มนุษย์ไม่มีที่อยู่อาศัย รวมถึงอาหารในการดำรงชีวิต นอกจากนี้ยังเกิดการสูญเสียโอกาสที่เกิดจาก Climate Actions อาทิ การจ้างงาน สินค้า และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขจัดความยากจน

“𝘛𝘩𝘦 𝘸𝘰𝘳𝘭𝘥 𝘩𝘢𝘴 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘵𝘰𝘰 𝘧𝘢𝘳 𝘧𝘰𝘳 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘵𝘰 𝘩𝘢𝘱𝘱𝘦𝘯. 𝘉𝘶𝘵 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘤𝘢𝘯𝘯𝘰𝘵 𝘣𝘦 𝘳𝘦𝘢𝘴𝘰𝘯 𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘵𝘦𝘯𝘥 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘦𝘴𝘴 𝘪𝘴 𝘧𝘢𝘴𝘵 𝘦𝘯𝘰𝘶𝘨𝘩 𝘪𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘵𝘺 𝘪𝘴 𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳𝘸𝘪𝘴𝘦”
“𝘞𝘪𝘵𝘩 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘭𝘪𝘮𝘢𝘵𝘦 𝘤𝘳𝘪𝘴𝘪𝘴, 𝘶𝘯𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘴𝘰 𝘮𝘢𝘯𝘺 𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘪𝘴𝘴𝘶𝘦𝘴, 𝘸𝘪𝘯𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘭𝘰𝘸𝘭𝘺 𝘪𝘴 𝘯𝘰𝘵 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘭𝘺 𝘸𝘪𝘯𝘯𝘪𝘯𝘨. 𝘐𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘦𝘹𝘪𝘴𝘵𝘦𝘯𝘵𝘪𝘢𝘭 𝘳𝘢𝘤𝘦 𝘢𝘨𝘢𝘪𝘯𝘴𝘵 𝘵𝘪𝘮𝘦, 𝘸𝘪𝘯𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘭𝘰𝘸𝘭𝘺 𝘮𝘦𝘢𝘯𝘴 𝘣𝘪𝘭𝘭𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘰𝘧 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦 𝘧𝘢𝘤𝘪𝘯𝘨 𝘦𝘹𝘵𝘳𝘦𝘮𝘦 𝘩𝘦𝘢𝘵𝘸𝘢𝘷𝘦𝘴, 𝘤𝘰𝘶𝘯𝘵𝘭𝘦𝘴𝘴 𝘮𝘪𝘭𝘭𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘮𝘰𝘳𝘦 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘭𝘢𝘤𝘦𝘥, 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘥𝘦𝘴𝘵𝘳𝘶𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘰𝘧 𝘯𝘢𝘵𝘶𝘳𝘢𝘭 𝘸𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳𝘴 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘰𝘶𝘳 𝘤𝘰𝘳𝘢𝘭 𝘳𝘦𝘦𝘧𝘴. 𝘐𝘵 𝘢𝘭𝘴𝘰 𝘮𝘦𝘢𝘯𝘴 𝘧𝘰𝘳𝘧𝘦𝘪𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘪𝘵𝘪𝘦𝘴 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘤𝘭𝘪𝘮𝘢𝘵𝘦 𝘢𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘰𝘧𝘧𝘦𝘳𝘴, 𝘴𝘶𝘤𝘩 𝘢𝘴 𝘭𝘪𝘧𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦 𝘰𝘶𝘵 𝘰𝘧 𝘱𝘰𝘷𝘦𝘳𝘵𝘺 𝘣𝘺 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘭𝘭𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘰𝘧 𝘨𝘰𝘰𝘥, 𝘨𝘳𝘦𝘦𝘯 𝘫𝘰𝘣𝘴”

การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26) ในส่วนของระดับผู้นำได้เสร็จสิ้นลงแล้ว กำลังเข้าสู่กระบวนการเจรจาทางเทคนิคและการเมืองจากตัวแทนคณะเจรจาของแต่ละประเทศ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จในการเจรจาทั้งการทบทวนเป้าหมายและการดำเนินงานสนับสนุนต่าง ๆ โดยประเด็นที่สำคัญที่น่าติดตามในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย Paris Rulebook, Carbon Credit Trading Systems, ความสูญเสียและความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Loss and Damage) และการเงินด้านภูมิอากาศ (Climate Finance)

ที่มา: https://bit.ly/3CNWkbT

“𝗡𝗢 𝗚𝗿𝗲𝗲𝗻𝘄𝗮𝘀𝗵 𝗮𝗻𝗱 𝗡𝗢 𝗙𝘂𝗱𝗴𝗲𝘀”: 𝗖𝗼𝗽 𝟮𝟲’𝘀 𝘀𝘂𝗰𝗰𝗲𝘀𝘀 𝗱𝗲𝗽𝗲𝗻𝗱𝘀 𝗼𝗻 𝗹𝗲𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀 𝘁𝗲𝗹𝗹𝗶𝗻𝗴 𝘁𝗵𝗲 𝘁𝗿𝘂𝘁𝗵

หากเรายังมีโอกาสที่จะป้องกันความหายนะที่เกิดจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความสำเร็จของ Cop 26 ต้องการผู้นำประเทศที่มีความตั้งใจแก้ปัญหาเสนอความจริงอย่างตรงไปตรงมา ไม่ใช่เพียงเพราะการพยายามสร้างภาพลักษณ์ให้แก่ประเทศและตนเอง คำมั่นสัญญาและเจตจำนงของผู้นำที่ได้ให้ไว้ต่อประชาคมโลกไม่สำคัญเท่ากับการลงมือทำที่จะทำให้สำเร็จตามเป้าหมายตามที่สัญญาไว้

“𝘊𝘰𝘱26 𝘪𝘴 𝘸𝘩𝘦𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘵𝘰 𝘴𝘶𝘨𝘢𝘳-𝘤𝘰𝘢𝘵 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘵𝘺 𝘰𝘳 𝘣𝘦 𝘩𝘰𝘯𝘦𝘴𝘵 𝘢𝘣𝘰𝘶𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘭𝘪𝘮𝘢𝘵𝘦 𝘦𝘮𝘦𝘳𝘨𝘦𝘯𝘤𝘺, 𝘢𝘯𝘥 𝘥𝘦𝘮𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘢𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘸𝘪𝘭𝘭 𝘣𝘦 𝘯𝘦𝘤𝘦𝘴𝘴𝘢𝘳𝘺 𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵 𝘪𝘵”
“𝘛𝘩𝘦 𝘮𝘰𝘴𝘵 𝘪𝘮𝘱𝘰𝘳𝘵𝘢𝘯𝘵 𝘵𝘳𝘶𝘵𝘩 𝘪𝘴 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘢𝘵𝘩𝘴. 𝘍𝘰𝘳 𝘢𝘭𝘭 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘪𝘭𝘭𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘰𝘧 𝘸𝘰𝘳𝘥𝘴 𝘴𝘱𝘪𝘭𝘭𝘦𝘥 𝘢𝘣𝘰𝘶𝘵 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘴𝘶𝘮𝘮𝘪𝘵, 𝘯𝘰𝘵 𝘦𝘯𝘰𝘶𝘨𝘩 𝘩𝘢𝘴 𝘣𝘦𝘦𝘯 𝘥𝘰𝘯𝘦 𝘵𝘰 𝘴𝘱𝘦𝘭𝘭 𝘰𝘶𝘵 𝘪𝘵𝘴 𝘤𝘦𝘯𝘵𝘳𝘢𝘭 𝘵𝘢𝘴𝘬”

จากข้อตกลงปารีสในปี 2015 โลกกำลังมุ่งหน้าสู่การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 53 พันล้านตันในปี 2030 และโลกกำลังมีเป้าหมายร่วมกันในการปล่อยก๊าซเรือนกระจกให้ลดลงถึง 25 พันล้านตัน เพื่อให้สามารถควบคุมอุณหภูมิของโลกไม่ให้สูงเกินกว่า 1.5C ซึ่งหมายความว่าช่องว่างจำนวน 28 พันล้านตันจะต้องลงมือแก้ไขปัญหาอย่างจริงจัง แต่ทว่าจนถึงปัจจุบันสามารถลดลงได้เพียง 4 พันล้านตัน หรือ 14.2% จากเป้าหมาย นั่นหมายถึงอีกราว 9 ปีเศษโลกจะต้องลดให้ได้ถึง 24 พันล้านตัน หรือประมาณ 86% ซึ่งถือเป็นหนทางที่ค่อนข้างยาวไกล และหากไม่มีความพยายามที่จะตอบสนองมากกว่านี้อุณหภูมิโลกอาจแตะสูงถึง 2.7C เมื่อสิ้นสุดทศวรรษ

“𝘚𝘪𝘯𝘤𝘦 𝘸𝘦 𝘤𝘢𝘯𝘯𝘰𝘵 𝘯𝘦𝘨𝘰𝘵𝘪𝘢𝘵𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘵𝘩𝘦 𝘴𝘤𝘪𝘦𝘯𝘤𝘦, 𝘸𝘦 𝘮𝘶𝘴𝘵 𝘧𝘰𝘳𝘤𝘦 𝘵𝘩𝘦𝘮 – 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘶𝘭𝘢𝘳𝘭𝘺 𝘵𝘩𝘰𝘴𝘦 𝘸𝘩𝘰 𝘩𝘢𝘷𝘦 𝘢𝘳𝘳𝘪𝘷𝘦𝘥 𝘪𝘯 𝘎𝘭𝘢𝘴𝘨𝘰𝘸 𝘰𝘯𝘭𝘺 𝘵𝘰 𝘳𝘦𝘩𝘦𝘢𝘵 𝘰𝘭𝘥 𝘤𝘰𝘮𝘮𝘪𝘵𝘮𝘦𝘯𝘵𝘴 – 𝘵𝘰 𝘤𝘰𝘯𝘧𝘳𝘰𝘯𝘵 𝘵𝘩𝘦 𝘵𝘳𝘶𝘵𝘩 𝘢𝘯𝘥 𝘯𝘦𝘨𝘰𝘵𝘪𝘢𝘵𝘦 𝘸𝘪𝘵𝘩 𝘦𝘢𝘤𝘩 𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳”
“𝘛𝘩𝘪𝘴 𝘮𝘢𝘵𝘩𝘴 𝘮𝘢𝘵𝘵𝘦𝘳𝘴 𝘮𝘰𝘳𝘦 𝘵𝘩𝘢𝘯 𝘢𝘯𝘺𝘵𝘩𝘪𝘯𝘨, 𝘢𝘯𝘥 𝘴𝘩𝘰𝘶𝘭𝘥 𝘴𝘩𝘢𝘱𝘦 𝘰𝘶𝘳 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘦 𝘵𝘰 𝘸𝘩𝘢𝘵 𝘤𝘰𝘶𝘯𝘵𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘢𝘯𝘯𝘰𝘶𝘯𝘤𝘦 𝘢𝘵 𝘎𝘭𝘢𝘴𝘨𝘰𝘸”

จากหลักฐานทางวิทยาศาสตร์และตัวเลขที่แสดงถึงความก้าวหน้านี้ การประกาศบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net Zero Emission Target) ช่วงกลางศตวรรษของนานาประเทศอาจยังไม่เพียงพอ ท่าทีของผู้นำใน Cop 26 จึงได้รับความสนใจมากเป็นพิเศษและเผชิญกับแรงกดดันมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มประเทศพัฒนาที่ร่ำรวย รวมถึงประเทศจีน ต้องแสดงความรับผิดชอบในฐานะที่เป็น Big Emitters และให้ความยุติธรรมต่อประเทศที่ยากจนและประเทศกำลังพัฒนาที่มีความเปราะบางต่อสภาพภูมิอากาศและมีความรับผิดชอบในขีดจำกัด ซึ่งกำลังเผชิญกับความสูญเสียและความเสียหายจากความหายนะของระบบภูมิอากาศ ดังนั้นถึงเวลาของการส่งมอบความช่วยเหลือด้านการเงินที่คั่งค้างมาตั้งแต่ปี 2009 มากถึง 1 แสนล้านดอลลาร์ ($100bn) ให้แก่ประเทศกำลังพัฒนา รวมถึงการทบทวนเป้าหมายเพื่อแสดงเจตจำนงการลดก๊าซเรือนกระจกที่เพิ่มมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมาย 1.5C ตามข้อตกลงปารีส

“𝘓𝘦𝘢𝘥𝘦𝘳𝘴 𝘮𝘶𝘴𝘵 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘷𝘦𝘳 𝘫𝘶𝘴𝘵𝘪𝘤𝘦 𝘧𝘰𝘳 𝘵𝘩𝘰𝘴𝘦 𝘪𝘯 𝘱𝘰𝘰𝘳𝘦𝘳 𝘤𝘰𝘶𝘯𝘵𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘸𝘩𝘰 𝘢𝘳𝘦 𝘭𝘦𝘢𝘴𝘵 𝘳𝘦𝘴𝘱𝘰𝘯𝘴𝘪𝘣𝘭𝘦 𝘧𝘰𝘳, 𝘢𝘯𝘥 𝘮𝘰𝘴𝘵 𝘷𝘶𝘭𝘯𝘦𝘳𝘢𝘣𝘭𝘦 𝘵𝘰, 𝘤𝘭𝘪𝘮𝘢𝘵𝘦 𝘣𝘳𝘦𝘢𝘬𝘥𝘰𝘸𝘯”
“𝘐𝘵’𝘴 𝘵𝘪𝘮𝘦 𝘵𝘰 𝘮𝘢𝘬𝘦 𝘨𝘰𝘰𝘥 𝘰𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘪𝘴𝘦𝘴 𝘴𝘵𝘢𝘤𝘬𝘦𝘥 𝘶𝘱, 𝘣𝘶𝘵 𝘯𝘰𝘵 𝘥𝘦𝘭𝘪𝘷𝘦𝘳𝘦𝘥 – 𝘪𝘯 𝘱𝘢𝘳𝘵𝘪𝘤𝘶𝘭𝘢𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘭𝘰𝘯𝘨 𝘰𝘷𝘦𝘳𝘥𝘶𝘦 $100𝘣𝘯 𝘰𝘧 𝘧𝘪𝘯𝘢𝘯𝘤𝘦 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘸𝘢𝘴 𝘱𝘳𝘰𝘮𝘪𝘴𝘦𝘥 𝘧𝘰𝘳 𝘥𝘦𝘷𝘦𝘭𝘰𝘱𝘪𝘯𝘨 𝘤𝘰𝘶𝘯𝘵𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘣𝘢𝘤𝘬 𝘪𝘯 2009”
“𝘐𝘵 𝘪𝘴 𝘱𝘰𝘴𝘪𝘵𝘪𝘷𝘦 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘤𝘰𝘶𝘯𝘵𝘳𝘪𝘦𝘴 𝘳𝘦𝘱𝘳𝘦𝘴𝘦𝘯𝘵𝘪𝘯𝘨 80% 𝘰𝘧 𝘨𝘭𝘰𝘣𝘢𝘭 𝘎𝘋𝘗 𝘢𝘳𝘦 𝘯𝘰𝘸 𝘤𝘰𝘷𝘦𝘳𝘦𝘥 𝘣𝘺 𝘢 𝘯𝘦𝘵 𝘻𝘦𝘳𝘰 𝘵𝘢𝘳𝘨𝘦𝘵 𝘧𝘰𝘳 𝘵𝘩𝘦 𝘮𝘪𝘥𝘥𝘭𝘦 𝘰𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘦𝘯𝘵𝘶𝘳𝘺, 𝘣𝘶𝘵 𝘵𝘢𝘳𝘨𝘦𝘵𝘴 𝘵𝘩𝘳𝘦𝘦 𝘥𝘦𝘤𝘢𝘥𝘦𝘴 𝘪𝘯 𝘵𝘩𝘦 𝘧𝘶𝘵𝘶𝘳𝘦 𝘥𝘰 𝘯𝘰𝘵 𝘮𝘢𝘬𝘦 𝘶𝘱 𝘧𝘰𝘳 𝘢 𝘧𝘢𝘪𝘭𝘶𝘳𝘦 𝘵𝘰 𝘢𝘤𝘵 𝘯𝘰𝘸”

การยอมรับความล้มเหลวของการดำเนินงานที่ผ่านมาและทบทวนเป้าหมายอย่างตั้งใจจริงเป็นสิ่งที่ผู้นำควรให้ความตระหนัก หายนะที่เกิดจากระบบภูมิอากาศที่แปรปรวนนั้นจำเป็นต้องเร่งแก้ไขให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นโดยเร็วที่สุด เนื่องจากเป็นการแข่งขันของสภาพความเป็นอยู่ของมนุษย์กับเวลา หากเกิดขึ้นช้าจะส่งผลให้ผู้คนหลายพันล้านคนต้องเผชิญกับวิกฤติของสภาพภูมิอากาศที่แปรปรวน ธรรมชาติถูกทำลายและสูญพันธุ์ ภัยพิบัติรุนแรงและความถี่เพิ่มขึ้น มนุษย์ไม่มีที่อยู่อาศัย รวมถึงอาหารในการดำรงชีวิต นอกจากนี้ยังเกิดการสูญเสียโอกาสที่เกิดจาก Climate Actions อาทิ การจ้างงาน สินค้า และบริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการขจัดความยากจน

“𝘛𝘩𝘦 𝘸𝘰𝘳𝘭𝘥 𝘩𝘢𝘴 𝘤𝘰𝘮𝘦 𝘵𝘰𝘰 𝘧𝘢𝘳 𝘧𝘰𝘳 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘵𝘰 𝘩𝘢𝘱𝘱𝘦𝘯. 𝘉𝘶𝘵 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘤𝘢𝘯𝘯𝘰𝘵 𝘣𝘦 𝘳𝘦𝘢𝘴𝘰𝘯 𝘵𝘰 𝘱𝘳𝘦𝘵𝘦𝘯𝘥 𝘱𝘳𝘰𝘨𝘳𝘦𝘴𝘴 𝘪𝘴 𝘧𝘢𝘴𝘵 𝘦𝘯𝘰𝘶𝘨𝘩 𝘪𝘧 𝘵𝘩𝘦 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘵𝘺 𝘪𝘴 𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳𝘸𝘪𝘴𝘦”
“𝘞𝘪𝘵𝘩 𝘵𝘩𝘦 𝘤𝘭𝘪𝘮𝘢𝘵𝘦 𝘤𝘳𝘪𝘴𝘪𝘴, 𝘶𝘯𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘴𝘰 𝘮𝘢𝘯𝘺 𝘰𝘵𝘩𝘦𝘳 𝘪𝘴𝘴𝘶𝘦𝘴, 𝘸𝘪𝘯𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘭𝘰𝘸𝘭𝘺 𝘪𝘴 𝘯𝘰𝘵 𝘳𝘦𝘢𝘭𝘭𝘺 𝘸𝘪𝘯𝘯𝘪𝘯𝘨. 𝘐𝘯 𝘵𝘩𝘪𝘴 𝘦𝘹𝘪𝘴𝘵𝘦𝘯𝘵𝘪𝘢𝘭 𝘳𝘢𝘤𝘦 𝘢𝘨𝘢𝘪𝘯𝘴𝘵 𝘵𝘪𝘮𝘦, 𝘸𝘪𝘯𝘯𝘪𝘯𝘨 𝘴𝘭𝘰𝘸𝘭𝘺 𝘮𝘦𝘢𝘯𝘴 𝘣𝘪𝘭𝘭𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘰𝘧 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦 𝘧𝘢𝘤𝘪𝘯𝘨 𝘦𝘹𝘵𝘳𝘦𝘮𝘦 𝘩𝘦𝘢𝘵𝘸𝘢𝘷𝘦𝘴, 𝘤𝘰𝘶𝘯𝘵𝘭𝘦𝘴𝘴 𝘮𝘪𝘭𝘭𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘮𝘰𝘳𝘦 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘱𝘭𝘢𝘤𝘦𝘥, 𝘢𝘯𝘥 𝘵𝘩𝘦 𝘥𝘦𝘴𝘵𝘳𝘶𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘰𝘧 𝘯𝘢𝘵𝘶𝘳𝘢𝘭 𝘸𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳𝘴 𝘭𝘪𝘬𝘦 𝘰𝘶𝘳 𝘤𝘰𝘳𝘢𝘭 𝘳𝘦𝘦𝘧𝘴. 𝘐𝘵 𝘢𝘭𝘴𝘰 𝘮𝘦𝘢𝘯𝘴 𝘧𝘰𝘳𝘧𝘦𝘪𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘵𝘩𝘦 𝘰𝘱𝘱𝘰𝘳𝘵𝘶𝘯𝘪𝘵𝘪𝘦𝘴 𝘵𝘩𝘢𝘵 𝘤𝘭𝘪𝘮𝘢𝘵𝘦 𝘢𝘤𝘵𝘪𝘰𝘯 𝘰𝘧𝘧𝘦𝘳𝘴, 𝘴𝘶𝘤𝘩 𝘢𝘴 𝘭𝘪𝘧𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘱𝘦𝘰𝘱𝘭𝘦 𝘰𝘶𝘵 𝘰𝘧 𝘱𝘰𝘷𝘦𝘳𝘵𝘺 𝘣𝘺 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘪𝘯𝘨 𝘮𝘪𝘭𝘭𝘪𝘰𝘯𝘴 𝘰𝘧 𝘨𝘰𝘰𝘥, 𝘨𝘳𝘦𝘦𝘯 𝘫𝘰𝘣𝘴”

การประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 26 (COP 26) ในส่วนของระดับผู้นำได้เสร็จสิ้นลงแล้ว กำลังเข้าสู่กระบวนการเจรจาทางเทคนิคและการเมืองจากตัวแทนคณะเจรจาของแต่ละประเทศ เพื่อสนับสนุนให้เกิดความสำเร็จในการเจรจาทั้งการทบทวนเป้าหมายและการดำเนินงานสนับสนุนต่าง ๆ โดยประเด็นที่สำคัญที่น่าติดตามในการประชุมครั้งนี้ประกอบด้วย Paris Rulebook, Carbon Credit Trading Systems, ความสูญเสียและความเสียหายจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Loss and Damage) และการเงินด้านภูมิอากาศ (Climate Finance)

ที่มา: https://bit.ly/3CNWkbT

Tomorrow - Thailand Carbon Neutral Network: Climate Action Partnership towards Carbon Neutrality8 Nov 2021, 08:30-10:00 ...
07/11/2021

Tomorrow - Thailand Carbon Neutral Network: Climate Action Partnership towards Carbon Neutrality
8 Nov 2021, 08:30-10:00 PM (BKK-time)
.
Objective: This session aims to announce the launch of TCNN and share its progress to date, activities and plan to support its members in achieving their Carbon Neutral targets, Private-Public-People collaborative actions as well as collaboration with UNFCCC Secretariat on Neutral Now and Race to Zero campaigns to increase TCNN’s capabilities in achieving global commitment and target.
.
Targets: Participants from the public and business sectors, as well as other interested parties that attend COP 26.
.
Agenda : https://bit.ly/3GLvVxX
Facebook Events : https://bit.ly/2XYTL7K
Can watch live streaming at TGO page (facebook display name : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน) or Click here : http://bit.ly/3paiKg5
If you have any questions or comments, please do not hesitate to contact us Email: [email protected] (Ms.Chanyaphak Wathanachinda)

Tomorrow - Thailand Carbon Neutral Network: Climate Action Partnership towards Carbon Neutrality
8 Nov 2021, 08:30-10:00 PM (BKK-time)
.
Objective: This session aims to announce the launch of TCNN and share its progress to date, activities and plan to support its members in achieving their Carbon Neutral targets, Private-Public-People collaborative actions as well as collaboration with UNFCCC Secretariat on Neutral Now and Race to Zero campaigns to increase TCNN’s capabilities in achieving global commitment and target.
.
Targets: Participants from the public and business sectors, as well as other interested parties that attend COP 26.
.
Agenda : https://bit.ly/3GLvVxX
Facebook Events : https://bit.ly/2XYTL7K
Can watch live streaming at TGO page (facebook display name : องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก – องค์การมหาชน) or Click here : http://bit.ly/3paiKg5
If you have any questions or comments, please do not hesitate to contact us Email: [email protected] (Ms.Chanyaphak Wathanachinda)

ที่อยู่

120 Ratthaprasasanabhakti Building, 9th Fl. The Government Complex Commemorating His Majesty, Chaeng Wattana Road Laksi
Bangkok
10210

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:00
อังคาร 08:30 - 17:00
พุธ 08:30 - 17:00
พฤหัสบดี 08:30 - 17:00
ศุกร์ 08:30 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6621419790

เว็บไซต์

http://www.tgo.or.th

ผลิตภัณฑ์

ให้การรับรองปริมาณการลดก๊าซเรือนกระจก และคำปรึกษาทางวิชาการ

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรืผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง องค์การบริหารจัดการก๊าซเรื:

วิดีโอทั้งหมด

Thailand Greenhouse Gas Management Organization (Public Organization) - TGO

In response to the intensified and widespread impacts of climate change to the economy and society and in recognition of the imperative to manage and reduce greenhouse gas emissions in Thailand, the Thailand Greenhouse Gas Management Organization or TGO was established in 2007 as an autonomous public organization in accordance with Thai law to manage and expedite development and implementation of greenhouse gas reduction projects and support public, private and international organization partnerships to promote the implementation of climate action. The Royal Decree on the Establishment of TGO B.E. 2550 was amended in 2019 to strengthen the efficiency and effectiveness of TGO in carrying its missions and mandate to support greenhouse gas management in Thailand in line with evolving international climate change regime, as well as accommodating the amended Public Organization Act B.E. 2542 (amended B.E. 2550).

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#TGO. #มหกรรมวิทย์62
#TGO#มหกรรมวิทย์62
#TGO #มหกรรมวิทย์62
#tgo #ใหกรรมวิทย์62
#TGO #มหกรรมวิทย์62
@tgo
สนุกจัง
#TGO #TGOcafe
#tgo #tgocafe