Clicky

สำนักงานป้องกันและบำบัดการ

สำนักงานป้องกันและบำบัดการ สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเส? สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร

เปิดเหมือนปกติ

📣📣 เรียนสมาชิกเพื่อโปรดทราบสำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติดได้ทำการย้ายเพจเฟสบุ๊คไปที่👉https://www.facebook.com/Bkk...
17/02/2022

📣📣 เรียนสมาชิกเพื่อโปรดทราบ
สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
ได้ทำการย้ายเพจเฟสบุ๊คไปที่
👉https://www.facebook.com/Bkk.antidrugs
เพื่อเพิ่มประสิทธภาพในการนำเสนอข่าวสาร สาระดีๆ และเพื่อรองรับเพื่อนสมาชิกที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ฝาก กดถูกใจและติดตาม เพจใหม่ของเราด้วยนะครับ ! 🙏🙏🙏 ☺️☺️☺️

#สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
#ย้ายเพจ
#สยส

08/02/2022

🤔รู้ไหมเอ่ย การจุด “บุหรี่” แต่ละครั้ง ก่อให้เกิดสารพิษในอากาศด้วย🚬

🔥ทุกครั้งที่จุดบุหรี่ จะก่อสารพิษถึง 4,000 ชนิด ที่ทำอันตรายต่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อม
และยังก่อสารพิษในอากาศมากมาย
.
🤚มางดสูบบุหรี่กันเถอะ นอกจากช่วยสุขภาพของผู้สูบ คนรอบข้างแล้ว ยังช่วยลดฝุ่น ช่วยดูแลรักษาโลกเราด้วย🌏

Cr: ขอขอบคุณข้อมูลจาก www.1bluesky.com และภาพจากข่าวชาวบ้าน

#รักษ์โลก #ลดฝุ่น #ข่าวสำนักสิ่งแวดล้อม

21/01/2022
18/01/2022
11/01/2022

กทม. ตรวจเข้มร้านอาหารจำหน่ายแอลกอฮอล์ต้องผ่านเกณฑ์ SHA+ หรือ TSC2+ นั่งดื่มไม่เกิน 3 ทุ่ม

(10 ม.ค. 65) พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สายพันธุโอมิครอน (Omicron) ที่ทวีความรุนแรงขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก รวมทั้งในประเทศไทยและกรุงเทพมหานครที่ตรวจพบผู้ติดเชื้อไวรัสสายพันธุ์ดังกล่าวมากขึ้นเป็นลำดับ กรุงเทพมหานครจึงได้ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 49) โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ตามมติที่ประชุม ครั้งที่ 1/2565 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2565 ให้เจ้าของสถานที่ ผู้ประกอบการ ผู้ใช้บริการ ผู้ร่วมกิจกรรม และบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องดำเนินการตามที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร (ฉบับที่ 47) ต่อเนื่องไปอีกจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง ส่วนร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มสามารถเปิดให้บริการตามเวลาปกติ แต่จะอนุญาตให้มีการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้านได้เฉพาะร้านที่ผ่านการตรวจประเมินตามมาตรฐานความปลอดภัยด้านสุขอนามัย (Amazing Thailand Safety and Health Administration) ในระดับ SHA PLUS ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา หรือตามมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ (Thai Stop Covid 2 Plus) ของกระทรวงสาธารณสุข แล้วเท่านั้น และให้บริการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ ในร้านได้ไม่เกิน 21.00 น.

ตามประกาศฯ ฉบับล่าสุดนี้ยกระดับให้เข้มข้นขึ้นจากเดิมร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ผ่านเกณฑ์ SHA หรือ Thai Stop Covid 2 ก็สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้นั่งดื่มภายในร้านได้ไม่เกิน 21.00 น. แต่จากนี้จะอนุญาตให้เฉพาะร้านที่ได้มาตรฐาน SHA PLUS หรือ Thai Stop Covid 2 Plus (TSC2+) เท่านั้น ที่สามารถจำหน่ายเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ให้นั่งดื่มภายในร้านได้ไม่เกิน 21.00 น. โดยเพิ่มเงื่อนไข SHA+ ว่า พนักงานต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโควิด-19 แล้วไม่ต่ำกว่า 70% ของทั้งองค์กร และ 100% กับพนักงานหน้าด่าน (Frontline) ที่ต้องพบเจอผู้มารับบริการทุกวัน ส่วน Thai Stop COVID 2 Plus คือ ผ่านการตรวจประเมินมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโรค COVID-19 รองรับสุขภาพดีวิถีใหม่ ของกระทรวงสาธารณสุขโดยกรมอนามัย และมาตรการ COVID Free Setting คือ มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มต้องจัดหา ATK และตรวจ ATK พนักงานทุก 7 วัน หรือตรวจ ATK เมื่อมีผลการประเมิน Thai Save Thai (TST) พบความเสี่ยงสูง

เพื่อให้ผู้ประกอบการร้านอาหารต่าง ๆ ดำเนินการตามมาตรฐานการป้องกันและควบคุมโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด กรุงเทพมหานคร โดย สำนักเทศกิจร่วมกับสำนักอนามัย สำนักงานเขตพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพิ่มความเข้มงวดมาตรการกวดขันตรวจสอบสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐานโดยต้องมี SHA+ หรือ TSC2+ เท่านั้น โดยจะตรวจประเมินสถานบริการ ร้านอาหาร และกำกับติดตามตามมาตรการอย่างต่อเนื่อง หากปฏิบัติไม่ถูกต้องจะดำเนินคดี รวมถึงสั่งปิด สั่งพักใบอนุญาตในการเปิดร้านต่าง ๆ อย่างจริงจัง ส่วนที่ยังทำไม่ถูกต้องขอให้แก้ไขให้ถูกต้อง โดยเน้นย้ำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคเพื่อไม่ให้กลายเป็นแหล่งแพร่ระบาดหรือเกิดคลัสเตอร์ใหม่ เช่น การจัดสถานที่ให้อากาศถ่ายเทสะดวก ดูแลจุดสัมผัสร่วม การจำกัดจำนวนคน การเว้นระยะห่าง การเข้มงวดเรื่องการสวมหน้ากาก การตรวจหาเชื้อ (ATK) ก่อนเข้าร้าน การตรวจอุณหภูมิร่างกาย จัดจุดบริการเจลล้างมืออย่างเพียงพอ ติดตั้งและใช้แอปพลิเคชันไทยชนะก่อนเข้า - ออก สถานที่ พนักงานและบุคลากรได้รับวัคซีนโควิด-19 รวมถึงให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention For Covid-19) เป็นต้น

📌 แบบตรวจร้านอาหาร COVID FREE SETTING
https://www.prbangkok.com/th/covid/detail/23/8995

10/01/2022
ก่อนจะโตเป็นผู้ใหญ่ ต้องดื่มเหล้าให้เป็น จริงหรือ ??
10/01/2022
ก่อนจะโตเป็นผู้ใหญ่ ต้องดื่มเหล้าให้เป็น จริงหรือ ??

ก่อนจะโตเป็นผู้ใหญ่ ต้องดื่มเหล้าให้เป็น จริงหรือ ??

บางครอบครัวเชื่อว่า "การสอนลูกดื่ม" จะช่วยสร้างภูมิคุ้มกันการก่อปัญหาของเด็กเวลาออกไปดื่มเองข้างนอก สอน....

08/01/2022

🙏🏻 ทรงพระเจริญ 🙏🏻
8 มกราคม วันคล้ายวันประสูติ
สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สภากรุงเทพมหานคร ข้าราชการ และบุคลากรกรุงเทพมหานคร

06/01/2022

สถานการณ์โควิด-19 (โอไมครอน )ดุนะช่วงนี้
งดตั้งวงปาร์ตี้ สังสรรค์ ในช่วงนี้งดได้งดนะครับ.

#เครือข่ายงดเหล้า #หยุดดื่มหยุดเสี่ยง #ไม่สูบไม่ดื่ม #โควิด19

30/12/2021

กระเช้าของขวัญปีใหม่ควรใช้ของดีมีคุณภาพ โดยต้องมีฉลากสินค้า ป้ายราคาและแสดงวันหมดอายุอย่างชัดเจน เน้นปลอดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
.
อ่านเพิ่มเติมที่...เลือกซื้อกระเช้าปีใหม่ เน้นปลอดเหล้า http://ssss.network/wol2v
.
สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th
.
สามารถติดตามวารสารสร้างสุขฉบับออนไลน์ ข่าวสารด้านสุขภาพ และร่วมสนุกตอบคำถามพร้อมของรางวัลได้ที่ Line Official Account “สสส.สร้างสุข” คลิก >> https://lin.ee/gtFSTfG
.
#สสส #thaihealth #สุขภาวะ #สุขภาพ #ไทยรู้สู้โควิด #ชีวิตวิถีใหม่ #NewNormal #สวมหน้ากาก #เว้นระยะห่าง #ล้างมือบ่อยๆ #20ปีสสส. #กระเช้าของขวัญปีใหม่

ดื่มเหล้า ต้องดื่มอย่างมีสติ จริงหรือ ?
29/12/2021
ดื่มเหล้า ต้องดื่มอย่างมีสติ จริงหรือ ?

ดื่มเหล้า ต้องดื่มอย่างมีสติ จริงหรือ ?

แอลกอฮอล์เมื่อเข้าสู่ร่างกาย จะถูกดูดซึมและกระจายไปทุกส่วนของร่างกายภายในเวลา 5 นาที ส่งผลต่อการทํางานข....

28/12/2021
23/12/2021

🚗ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ

... " ปีใหม่ปลอดภัย ด้วยมาตรการ 3 ด่าน 3 ม. " ...

🙏 สวัสดีปีใหม่ 2565
Happy New Year 2022 🎉

23/12/2021
21/12/2021

"โย่ง อาร์มแชร์" หักดิบจากบุหรี่ หลังจากสูบมา 20 ปี เพื่อสิ่งเดียวคือผู้หญิงที่รัก
ติดตามเรื่องราวได้ที่...http://ssss.network/g0qm7
.
สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th
สามารถติดตามวารสารสร้างสุขฉบับออนไลน์ ข่าวสารด้านสุขภาพ และร่วมสนุกตอบคำถามพร้อมของรางวัลได้ที่ Line Official Account “สสส.สร้างสุข” คลิก >> https://lin.ee/gtFSTfG

#สสส #thaihealth #สุขภาวะ #สุขภาพ #สาระสุขภาพ #สร้างสุข #โย่งอาร์มแชร์

16/12/2021

งานวิจัยจากคณะนักวิจัยประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ทำการศึกษาข้อมูลสำรวจพฤติกรรมการสูบบุหรี่และบุหรี่ไฟฟ้า โดยเน้นผลกระทบของการสูบบุหรี่ไฟฟ้าต่อสมรรถภาพทางเพศ ผลพบว่า ผู้ชายที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าเป็นประจำมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศสูงกว่าผู้ชายที่ไม่เคยสูบบุหรี่ไฟฟ้า 2.4 เท่า
คณะผู้วิจัยสรุปว่าการสูบบุหรี่ไฟฟ้า มีผลต่อภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศ โดยสาเหตุที่ทำให้สมรรถภาพทางเพศเสื่อมเกิดจากสารนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้า รวมทั้งสารอื่น ๆ ที่ผสมในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้า ที่ไปลดระดับของฮอร์โมนเพศชายหรือเทสโทสเตอโรน โดยยิ่งสูบมากจะยิ่งเพิ่มความเสี่ยงต่อภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศมากขึ้น

https://today.line.me/th/v2/article/j73z0kY

03/12/2021
03/12/2021

เคยไหม..? เหนื่อยแทบหมดแรง แต่ถ้าต้องขับรถกลับ ยังไง ๆ ก็บอก “ขับไหว”

เคยไหม..? ดื่มไปแค่แก้วเดียว แล้วคิดว่าไม่เป็นไรหรอก ไม่อยากลำบากทิ้งรถไว้ ก็บอก “ขับไหว”

แล้วถ้าวันนึงคุณไม่ได้โชคดีเหมือนทุกครั้ง.. เคยถามตัวเองหรือเปล่าว่าคุณ “รับไหวไหม” กับผลที่จะตามมาเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น..?
ติดตามเรื่องราวได้ที่...http://ssss.network/ioiow
.
สามารถติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องได้ที่ www.thaihealth.or.th
สามารถติดตามวารสารสร้างสุขฉบับออนไลน์ ข่าวสารด้านสุขภาพ และร่วมสนุกตอบคำถามพร้อมของรางวัลได้ที่ Line Official Account “สสส.สร้างสุข” คลิก >> https://lin.ee/gtFSTfG

#สสส #thaihealth #สุขภาวะ #สุขภาพ #สาระสุขภาพ #สร้างสุข #ดื่มไม่ขับ #รับไหวเหรอ

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post
30/11/2021

Photos from กรุงเทพมหานคร โดยสำนักงานประชาสัมพันธ์'s post

26/11/2021

เชื้อโรคไม่วิ่งเต้นนักการเมืองเหมือนธุรกิจยาสูบ
ที่ประชุมภาคีอนุสัญญาควบคุมยาสูบ ครั้งที่ 9 ระหว่างวันที่ 8-13 พฤศจิกายน 2564 ประกาศปฏิญญา ที่มีข้อเรียกร้องอันดับแรกคือ ให้ภาคีป้องกันการแทรกแซงนโยบายสาธารณะด้านการควบคุมยาสูบ รวมถึงนโยบายที่เกี่ยวกับการควบคุมการระบาด ของ COVID-19 จากธุรกิจยาสูบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยการดำเนินการตามมาตรา 5.3 อนุสัญญาควบคุมยาสูบฯ โดยไม่ให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจยาสูบมีส่วนร่วมในการพิจารณากำหนดนโยบายควบคุมยาสูบ และควบคุม COVID-19
ทั้งนี้ ในการประชุมทุกครั้งที่ผ่านมา ประเทศภาคีต่างรายงานว่า อุปสรรคอันดับ 1 ของการที่จะลดการสูบบุหรี่ คือ การแทรกแซง และขัดขวางนโยบายควบคุมยาสูบโดยธุรกิจยาสูบ
นายแพทย์ Tom Frieden ผู้อำนวยการศูนย์ควบคุมโรค CDC สหรัฐอเมริกา กล่าวเมื่อมาร่วมประชุมวิชาการรางวัลเจ้าฟ้ามหิดล เมื่อเดือนมกราคม 2562 ที่กรุงเทพ ว่าด้วยการป้องกันและควบคุมโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง NCDs ซึ่งมียาสูบเป็นสาเหตุหลักว่า
ในอดีต ผู้คนเจ็บป่วยด้วยโรคติดเชื้อ ซึ่งสาเหตุมาจากเชื้อโรคชนิดต่าง ๆ แต่ปัจจุบันนี้ ผู้คนเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง หรือ NCDs ที่เกิดจากพฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ เช่น การสูบบุหรี่ ดื่มสุรา ฯลฯ
บริษัทบุหรี่เป็น “พาหะนำโรค” ที่เกิดจากการสูบบุหรี่ เหมือนกับ เชื้อแบคทีเรียที่ทำให้เกิดโรคติดเชื้อชนิดต่าง ๆ
แต่มีบางเรื่อง ที่เชื้อโรคไม่ทำ คือ เชื้อโรค “ไม่มีการวิ่งเต้นนักการเมือง” ให้ช่วยแพร่เชื้อโรค ไม่มีการใช้เงินเป็นล้าน เพื่อโฆษณา/ส่งเสริมการขาย เพื่อให้คนติดโรคมากขึ้น
ขณะนี้ ธุรกิจยาสูบ และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง กำลังพยายามวิ่งเต้นผ่านฝ่ายต่าง ๆ เพื่อให้ยกเลิกกฎหมายห้ามขายบุหรี่ไฟฟ้าในประเทศไทย
ศ.นพ.ประกิต วาทีสาธกกิจ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ
24 พฤศจิกายน 2564

19/11/2021

19 พฤศจิกายน 2564 วันลอยกระทง ปีนี้จะได้ลอยกระทงกันแล้วแต่การ์ดก็ห้ามตก เพราะโควิดยังอยู่รอบตัว ด้วยสถานการณ์โควิด-19 ที่ผ่านมาทำให้เกิดวิกิฤตการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 จึงทำให้ต้องเลื่อนและยกเลิกกิจกรรมต่างๆมากมาย รวมไปถึงงานบุญและประเพณีอย่างลอยกระทง ลอยกระทงปีนี้ ถือเป็นโอกาสดีที่จะได้เห็นบรรยากาศเดิมๆหวนกลับมาอีกครั้ง แต่เราจะต้องไม่ลืมที่จะรักษาระยะห่างเพื่อSaveตัวเองและคนรอบข้าง

การที่ออกไปลอยกระทงกับครอบครัวหรือกับคนรู้ใจคงเป็นเรื่องที่ดีที่ได้มีส่วนร่วมด้วยกัน แต่ออกไปสนุกได้ ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลัก เลี่ยงการดื่มหรือตั้งวงสังสรรค์ดื่มแอลกอฮอล์ เพื่อช่วยลดเกิดอุบัติเหตุจากการเมาแล้วขับ การทะเลาะวิวาทกันเนื่องจากดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อย่างไรก็ตาม แม้ปีนี้จะเป็นปีแรกของที่ได้กลับมาลอยกระทงอีกครั้ง ร่วมกันช่วยกันรับผิดชอบต่อสังคมด้วยนะครับ..
ติดตามข่าวสารและกิจกรรมเพิ่มเติมได้ผ่านทาง www.sdnthailand.com
#เครือข่ายงดเหล้า #สสส #ลอยกระทงปลอดเหล้า #งานบุญประเพณีปลอดเหล้า #แอลกอฮอล์พอกันที #Lnomore

16/11/2021

🌝🌝 ลอยกระทง วิถีใหม่ 10 มาตรการ ห่างไกลโควิด 19 🌝🌝
.
.
👉🏻 กำหนดจุดเข้า - ออก มีการลงทะเบียน และจุดคัดกรองอุณหภูมิ
.
👉🏻 เลือกสถานที่จัดงานที่มีการระบายอากาศดี ไม่แออัด
.
👉🏻 ทำความสะอาดห้องน้ำทุก 1 ชั่วโมง และจัดจุดล้างมือให้เพียงพอ
.
👉🏻 เว้นระยะห่างบูธ ร้านค้า โต๊ะ ที่นั่ง อย่างน้อย 1 เมตร
.
👉🏻 กระจายจุดลอยกระทงไม่ให้แออัด
.
👉🏻 หากมีการแสดงมหรสพ ประกวดนางนพมาศ เว้นระยะห่างผู้เข้าชมจากเวที อย่างน้อย 5 เมตร
🚫 งดจับมือ ตะโกน รวมกลุ่มหน้าเวที
.
👉🏻 แผงลอย รถจำหน่ายอาหาร ให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด
🚫 งดการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
.
👉🏻 ผู้จัดงาน ผู้ค้าขายอาหาร นักแสดง ควรได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ หรือมีผลตรวจ ATK ไม่พบเชื้อก่อนวันจัดงาน อย่างน้อย 72 ชั่วโมง
.
👉🏻 ผู้เข้าร่วมงาน สวมหน้ากากตลอดเวลา เว้นระยะห่างระหว่างบุคคล ล้างมือทุกครั้งหลังสัมผัสจุดสัมผัสร่วม
.
👉🏻 ผู้จัดงานต้องมีการกำกับการปฏิบัติตนตามมาตรการอย่างเคร่งครัด
.
.
🙏🏻🙏🏻 ขอบคุณข้อมูลจาก PMOC
ด้วยความปรารถนาดีจากกรุงเทพมหานคร 🙏🏻🙏🏻

04/11/2021

ภาระในการดูแลนักดื่ม
.
.
อ้างอิงจาก..ข้อมูลการสำรวจผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ต่อบุคคลรอบข้างผู้ดื่มในประเทศไทย ปี พ.ศ. 2557

ที่อยู่

สำนักงานป้องกันและบำบัดการติดยาเสพติด
Bangkok
10400

เวลาทำการ

จันทร์ 08:00 - 17:00
อังคาร 08:00 - 17:00
พุธ 08:00 - 17:00
พฤหัสบดี 08:00 - 17:00
ศุกร์ 08:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+6623544235

เว็บไซต์

http://www.bangkok.go.th/drugabuse/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานป้องกันและบำบัดการผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานป้องกันและบำบัดการ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ผมอยากเลิกยาช่วยหน่อยคับ 0953217462
📍30 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน ที่จะถึงนี้ 🛒🛍ชวนมาช้อปโหดเหมือนโกรธกระเป๋าตังค์💵 ณ ลาน Work & Play ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา แกรนด์ พระราม 9 เตรียมตัวพบกับที่สุด...ของงานแสดงและจำหน่ายสินค้าแฟชั่นล้านนาตะวันออกสุดยิ่งใหญ่ พร้อมกองทัพแฟชั่นล้านนาตะวันออก ผ้าทอดีไซน์ทันสมัย และเครื่องประดับสุดเก๋ จากเชียงราย พะเยา แพร่ น่าน สวยแซ่บ สวยเก๋ และมีดีไซน์ ตามสไตล์ล้านนาตะวันออก ---------------------------------------- จัดโดย กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 โดย สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดน่าน #แฟชั่นล้านนาตะวันออกEp_2 #Eastern_Lanna_Fashion_Lifestyle2019 #เทรนด์แฟชั่นผ้าทอเมืองเหนือ
มหกรรมรสมพลังคนกรุงเทพเอาชนะยาเสพติด
งานมหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด
งานมหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด
มหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพญ เอาชนะยาเสพติด
รวมพลังคนกรุงเทพเอาชนะยาเสพติด
มหกรรมรวมพลังคนกรุงเทพฯ เอาชนะยาเสพติด