องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรี

องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรี องค์กรที่ดูแลกิจกรรมของนิสิตทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์การนิสิต คือ องค์กรที่รวบรวมนักกิจกรรมจากคณะ/วิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีความต้องการและความสามารถในการสร้างสรรค์กิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งภายในองค์การนิสิตประกอบด้วย นายกองค์การนิสิต รองนายกองค์การนิสิต ฝั่งประสานมิตร และองครักษ์ เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ ประธานสโมสรนิสิตทุกคณะ ประธานฝ่ายของชมรม และคณะกรรมการต่าง ๆ องค์การนิสิตนั้น ทำหน้าที่จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ทำเนียบนายกองค์การนิสิต
2553 พี่แก๊ป IC
2554 พี่มายด์ ED
2555 พี่ดรีม COSCI
2556 พี่เสือ SS
2557 พี่เจน SS
2558 พี่อ๊อฟ PE / พี่สิน SS (รักษาการ)
2559 พี่ชายโอม SS
2560 พี่แพรวดาว SS
2561 พี่ทูน่า HM
2562 พี่กอล์ฟ SC
2563 พี่ติณณ์ SS
2564 พี่เมฆ BAS

เปิดเหมือนปกติ

[กำหนดเปิดระบบลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนเข็มที่3(เข็มกระตุ้น)]ด้วยมหาวิทยาลัย ได้กำหนดเปิดระบบลงทะเบียนแจ้งความ...
02/11/2021

[กำหนดเปิดระบบลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนเข็มที่3(เข็มกระตุ้น)]

ด้วยมหาวิทยาลัย ได้กำหนดเปิดระบบลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนเข็มที่ 3 (เข็มกระตุ้น) ยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca vaccines Booster) สำหรับนิสิตปัจจุบัน บุคลากร และ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac หรือวัคซีน Sinopharm เข็มที่ 2 มาแล้วเท่านั้น

กำหนดฉีดเข็มที่ 3 (เข็มกระตุ้น )ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนประสานมิตร (จำนวนจำกัด)
- วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-14.00 น.
- วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-11.00 น. (เนื่องจากวันที่ 10 เป็นการย้ายจากรอบบ่าย มาเป็นรอบเช้า ดังนั้นท่านที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ)

ลงทะเบียนตามลิ้งค์นี้ https://forms.gle/EDZJSJZZpLAXBnzP8

คุณสมบัติของผู้ฉีดวัคซีน
1. เป็นบุคลากร นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เท่านั้น
2. เป็นผู้มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ฉีดวัคซีน
3. เป็นผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac หรือ วัคซีน Sinopharm เข็มที่ 2 มาแล้วเท่านั้น

หมายเหตุ
- กำหนดฉีดวัคซีนวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2564
- กรุณาตอบแบบสำรวจฯ ภายในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น.
- กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งแบบสำรวจฯ เนื่องจากท่านสามารถส่งคำตอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
- หากกรอกข้อมูลสมบูรณ์ จะได้รับอีเมล Auto-reply จากระบบ (หากไม่ได้รับกรุณาตรวจสอบในอีเมลถังขยะหรือสแปม)
#ทีมมศว #swuvaccinationcenter

[กำหนดเปิดระบบลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนเข็มที่3(เข็มกระตุ้น)]

ด้วยมหาวิทยาลัย ได้กำหนดเปิดระบบลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนเข็มที่ 3 (เข็มกระตุ้น) ยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca vaccines Booster) สำหรับนิสิตปัจจุบัน บุคลากร และ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac หรือวัคซีน Sinopharm เข็มที่ 2 มาแล้วเท่านั้น

กำหนดฉีดเข็มที่ 3 (เข็มกระตุ้น )ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนประสานมิตร (จำนวนจำกัด)
- วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-14.00 น.
- วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-11.00 น. (เนื่องจากวันที่ 10 เป็นการย้ายจากรอบบ่าย มาเป็นรอบเช้า ดังนั้นท่านที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ)

ลงทะเบียนตามลิ้งค์นี้ https://forms.gle/EDZJSJZZpLAXBnzP8

คุณสมบัติของผู้ฉีดวัคซีน
1. เป็นบุคลากร นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เท่านั้น
2. เป็นผู้มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ฉีดวัคซีน
3. เป็นผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac หรือ วัคซีน Sinopharm เข็มที่ 2 มาแล้วเท่านั้น

หมายเหตุ
- กำหนดฉีดวัคซีนวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2564
- กรุณาตอบแบบสำรวจฯ ภายในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น.
- กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งแบบสำรวจฯ เนื่องจากท่านสามารถส่งคำตอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
- หากกรอกข้อมูลสมบูรณ์ จะได้รับอีเมล Auto-reply จากระบบ (หากไม่ได้รับกรุณาตรวจสอบในอีเมลถังขยะหรือสแปม)
#ทีมมศว #swuvaccinationcenter

[กำหนดเปิดระบบลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนเข็มที่3(เข็มกระตุ้น)]ด้วยมหาวิทยาลัย ได้กำหนดเปิดระบบลงทะเบียนแจ้งความ...
02/11/2021

[กำหนดเปิดระบบลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนเข็มที่3(เข็มกระตุ้น)]

ด้วยมหาวิทยาลัย ได้กำหนดเปิดระบบลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนเข็มที่ 3 (เข็มกระตุ้น) ยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca vaccines Booster) สำหรับนิสิตปัจจุบัน บุคลากร และ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac หรือวัคซีน Sinopharm เข็มที่ 2 มาแล้วเท่านั้น

กำหนดฉีดเข็มที่ 3 (เข็มกระตุ้น )ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนประสานมิตร (จำนวนจำกัด)
- วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-14.00 น.
- วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-11.00 น. (เนื่องจากวันที่ 10 เป็นการย้ายจากรอบบ่าย มาเป็นรอบเช้า ดังนั้นท่านที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ)

ลงทะเบียนตามลิ้งค์นี้ https://forms.gle/EDZJSJZZpLAXBnzP8

คุณสมบัติของผู้ฉีดวัคซีน
1. เป็นบุคลากร นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เท่านั้น
2. เป็นผู้มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ฉีดวัคซีน
3. เป็นผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac หรือ วัคซีน Sinopharm เข็มที่ 2 มาแล้วเท่านั้น

หมายเหตุ
- กำหนดฉีดวัคซีนวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2564
- กรุณาตอบแบบสำรวจฯ ภายในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น.
- กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งแบบสำรวจฯ เนื่องจากท่านสามารถส่งคำตอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
- หากกรอกข้อมูลสมบูรณ์ จะได้รับอีเมล Auto-reply จากระบบ (หากไม่ได้รับกรุณาตรวจสอบในอีเมลถังขยะหรือสแปม)
#ทีมมศว #swuvaccinationcenter

ด้วยมหาวิทยาลัย ได้กำหนดเปิดระบบลงทะเบียนแจ้งความประสงค์ขอรับวัคซีนเข็มที่ 3 (เข็มกระตุ้น) ยี่ห้อแอสตร้าเซนเนก้า (AstraZeneca vaccines Booster) สำหรับนิสิตปัจจุบัน บุคลากร และ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ โดยเป็นผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac หรือวัคซีน Sinopharm เข็มที่ 2 มาแล้วเท่านั้น

กำหนดฉีดเข็มที่ 3 (เข็มกระตุ้น )ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนประสานมิตร (จำนวนจำกัด)
- วันที่ 8-9 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-14.00 น.
- วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.30-11.00 น. (เนื่องจากวันที่ 10 เป็นการย้ายจากรอบบ่าย มาเป็นรอบเช้า ดังนั้นท่านที่ลงทะเบียนไว้แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนซ้ำ)

ลงทะเบียนตามลิ้งค์นี้ https://forms.gle/EDZJSJZZpLAXBnzP8

คุณสมบัติของผู้ฉีดวัคซีน
1. เป็นบุคลากร นิสิตปัจจุบัน และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เท่านั้น
2. เป็นผู้มีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่ฉีดวัคซีน
3. เป็นผู้ที่ฉีดวัคซีน Sinovac หรือ วัคซีน Sinopharm เข็มที่ 2 มาแล้วเท่านั้น

หมายเหตุ
- กำหนดฉีดวัคซีนวันที่ 8-10 พฤศจิกายน 2564
- กรุณาตอบแบบสำรวจฯ ภายในวันศุกร์ที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น.
- กรุณาตรวจสอบข้อมูลให้ถูกต้องก่อนส่งแบบสำรวจฯ เนื่องจากท่านสามารถส่งคำตอบได้เพียง 1 ครั้งเท่านั้น
- หากกรอกข้อมูลสมบูรณ์ จะได้รับอีเมล Auto-reply จากระบบ (หากไม่ได้รับกรุณาตรวจสอบในอีเมลถังขยะหรือสแปม)
#ทีมมศว #swuvaccinationcenter

[ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 30ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุล...
01/11/2021

[ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ]

เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ฉบับที่ 30

ประกาศ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

[SWU Review : มศวพบประชาชน ครั้งที่ 7]องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการจัดโครงการ มศว พบประชาชน ครั้งที่ ...
30/10/2021

[SWU Review : มศวพบประชาชน ครั้งที่ 7]

องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ดำเนินการจัดโครงการ มศว พบประชาชน ครั้งที่ 7
โดยจัดทำรายการรีวิวและนำรายได้จากการขายสินค้าในครั้งนี้มาซื้อสินค้านำไปบริจาคให้กับโรงพยาบาลจำนวน 6 โรงพยาบาล
เพื่อช่วยสนับสนุนบุคลากรทางการแพทย์ที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในวันที่ 25-26 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมา ในนาม องค์การนิสิต สภานิสิตและมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

โดยมีรายชื่อโรงพยาบาลดังนี้
โรงพยาบาลราชวิถี
โรงพยาบาลประสานมิตร
ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิกขุ ชลประทาน
โรงพยาบาลธัญบุรี
ศูนย์การแพทย์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โรงพยาบาลองครักษ์

ขอขอบคุณทุกคนที่ร่วมสนับสนุนและบริจาคด้วยกันะคะ 🙇🏻‍♂️
#ทีมมศว #SWU72 #soswu64 #มศวขอรีวิว #swureviewer #swuweshare

[English Below][📣 การประกวดเมธาวีศรีนครินทร์ ประจำปีการศึกษา2564❗️]ประกาศรับสมัครผู้เข้าประกวดเมธาวีศรีนครินทร์ มหาวิทยา...
28/10/2021

[English Below][📣 การประกวดเมธาวีศรีนครินทร์ ประจำปีการศึกษา2564❗️]

ประกาศรับสมัครผู้เข้าประกวดเมธาวีศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2564 โดยในปีนี้สามารถสมัครได้ทุกเพศ ทุกชั้นปี ไม่จำกัดคณะ/วิทยาลัย

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20:00น. ผ่านทาง https://forms.gle/cnEZS1RwknjP2Agn6 หรือสแกนQR codeในรูป และรับใบสมัครกับทางสโมสรนิสิตคณะที่ตนเองสังกัด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง so.swu.ac.th

#ทีมมศว #SWU72 #soswu64 #เมธาวีศรีนครินทร์ #ลอยกระทงswu64

[📣 Methawee Srinakarin Contest Academic year 2021❗️]

Announcement recruiting for the contestants of Methawee Srinakarin, Srinakharinwirot University Academic year 2021. This year, applicants can apply for all genders, all academic years and not limited to any faculties or college.

Open for applications from today - November 10, 2021 at 20:00 via https://forms.gle/cnEZS1RwknjP2Agn6 or scan the QR code shown in the picture and receive an application form from the student club you belong to.

* For foriegner please contact for more details

#SWU72 #soswu64

[English Below][📣 การประกวดเมธาวีศรีนครินทร์ ประจำปีการศึกษา2564❗️]

ประกาศรับสมัครผู้เข้าประกวดเมธาวีศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปี 2564 โดยในปีนี้สามารถสมัครได้ทุกเพศ ทุกชั้นปี ไม่จำกัดคณะ/วิทยาลัย

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 20:00น. ผ่านทาง https://forms.gle/cnEZS1RwknjP2Agn6 หรือสแกนQR codeในรูป และรับใบสมัครกับทางสโมสรนิสิตคณะที่ตนเองสังกัด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง so.swu.ac.th

#ทีมมศว #SWU72 #soswu64 #เมธาวีศรีนครินทร์ #ลอยกระทงswu64

[📣 Methawee Srinakarin Contest Academic year 2021❗️]

Announcement recruiting for the contestants of Methawee Srinakarin, Srinakharinwirot University Academic year 2021. This year, applicants can apply for all genders, all academic years and not limited to any faculties or college.

Open for applications from today - November 10, 2021 at 20:00 via https://forms.gle/cnEZS1RwknjP2Agn6 or scan the QR code shown in the picture and receive an application form from the student club you belong to.

* For foriegner please contact for more details

#SWU72 #soswu64

[📣งานลอยกระทง ประจำปีการศึกษา2564🌙]ขอเชิญทุกคนร่วมงานลอยกระทง ประจำปีการศึกษา2564 "ไหลธารา ล่องแสงไฟ สู่ความวิไล ศรีนคริ...
27/10/2021

[📣งานลอยกระทง ประจำปีการศึกษา2564🌙]

ขอเชิญทุกคนร่วมงานลอยกระทง ประจำปีการศึกษา2564 "ไหลธารา ล่องแสงไฟ สู่ความวิไล ศรีนครินทร์" ที่จะจัดขึ้นพิเศษในรูปแบบออนไลน์

📍วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13:00 - 18:00น.

ผ่านทางช่องทาง
Facbook : องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Youtube : องค์การนิสิต มศว

#ทีมมศว #SWU72 #soswu64 #เมธาวีศรีนครินทร์ #ลอยกระทงswu64

[📣งานลอยกระทง ประจำปีการศึกษา2564🌙]

ขอเชิญทุกคนร่วมงานลอยกระทง ประจำปีการศึกษา2564 "ไหลธารา ล่องแสงไฟ สู่ความวิไล ศรีนครินทร์" ที่จะจัดขึ้นพิเศษในรูปแบบออนไลน์

📍วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 ตั้งแต่เวลา 13:00 - 18:00น.

ผ่านทางช่องทาง
Facbook : องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Youtube : องค์การนิสิต มศว

#ทีมมศว #SWU72 #soswu64 #เมธาวีศรีนครินทร์ #ลอยกระทงswu64

[กรอกฟอร์มบันทึกรับกิจกรรมเลือกของกิจกรรมSWU Review]สำหรับใครที่เข้าร่วมงาน SWU Review แล้วลืมกรอกฟอร์มเพื่อขอรับกิจกรรม...
24/10/2021

[กรอกฟอร์มบันทึกรับกิจกรรมเลือกของกิจกรรมSWU Review]

สำหรับใครที่เข้าร่วมงาน SWU Review แล้วลืมกรอกฟอร์มเพื่อขอรับกิจกรรมเมื่อวาน
❗️ สามารถสแกนได้ในรูปหรือลิงค์ https://forms.gle/2zawbq7boGoMX43L7

ปิดการให้อัพโหลดหลักฐานในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น.

#ทีมมศว #SWU72 #soswu64 #มศวขอรีวิว #swureviewer #swuweshare

[กรอกฟอร์มบันทึกรับกิจกรรมเลือกของกิจกรรมSWU Review]

สำหรับใครที่เข้าร่วมงาน SWU Review แล้วลืมกรอกฟอร์มเพื่อขอรับกิจกรรมเมื่อวาน
❗️ สามารถสแกนได้ในรูปหรือลิงค์ https://forms.gle/2zawbq7boGoMX43L7

ปิดการให้อัพโหลดหลักฐานในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น.

#ทีมมศว #SWU72 #soswu64 #มศวขอรีวิว #swureviewer #swuweshare

[รายชื่อผู้ที่ได้รับยอดไลค์สูงสุด 5 รางวัล]ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแชะ&แชร์ ที่ได้ยอดไลค์สูงสุด 5 อันดับสำหรับผู้...
24/10/2021

[รายชื่อผู้ที่ได้รับยอดไลค์สูงสุด 5 รางวัล]

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแชะ&แชร์ ที่ได้ยอดไลค์สูงสุด 5 อันดับ
สำหรับผู้ที่มีรายชื่อ ติดต่อรับของได้ทางเพจ✨

#ทีมมศว #SWU72 #soswu64 #มศวขอรีวิว #swureviewer #swuweshare

[รายชื่อผู้ที่ได้รับยอดไลค์สูงสุด 5 รางวัล]

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมกิจกรรมแชะ&แชร์ ที่ได้ยอดไลค์สูงสุด 5 อันดับ
สำหรับผู้ที่มีรายชื่อ ติดต่อรับของได้ทางเพจ✨

#ทีมมศว #SWU72 #soswu64 #มศวขอรีวิว #swureviewer #swuweshare

จบแล้วว✨ กับงาน มศว พบประชาชน ครั้งที่7 : SWU Review 🗣ขอขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมงาน🙇🏻‍♂️#ทีมมศว #SWU72 #soswu64 #มศวขอรีวิ...
23/10/2021

จบแล้วว✨ กับงาน มศว พบประชาชน ครั้งที่7 : SWU Review 🗣

ขอขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมงาน🙇🏻‍♂️

#ทีมมศว #SWU72 #soswu64 #มศวขอรีวิว #swureviewer #swuweshare

จบแล้วว✨ กับงาน มศว พบประชาชน ครั้งที่7 : SWU Review 🗣

ขอขอบคุณทุกคนที่เข้าร่วมงาน🙇🏻‍♂️

#ทีมมศว #SWU72 #soswu64 #มศวขอรีวิว #swureviewer #swuweshare

[⏰Countdown Day 1]นับถอยหลัง 1 วันกับงาน SWU Review 📌 อย่าลืมดูไลฟ์แล้วมาตำกัน ในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา  14:0...
22/10/2021

[⏰Countdown Day 1]

นับถอยหลัง 1 วันกับงาน SWU Review

📌 อย่าลืมดูไลฟ์แล้วมาตำกัน ในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14:00 - 17:00น.

รับชมได้ทางช่องทาง
Facbook : องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Youtube : องค์การนิสิต มศว

#ทีมมศว #SWU72 #soswu64 #มศวขอรีวิว #swureviewer #swuweshare

[⏰Countdown Day 1]

นับถอยหลัง 1 วันกับงาน SWU Review

📌 อย่าลืมดูไลฟ์แล้วมาตำกัน ในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14:00 - 17:00น.

รับชมได้ทางช่องทาง
Facbook : องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Youtube : องค์การนิสิต มศว

#ทีมมศว #SWU72 #soswu64 #มศวขอรีวิว #swureviewer #swuweshare

[✨Schedule SWU Review🗣]กำหนดการสำหรับงาน SWU Review ในวันพรุ่งนี้ 23 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 14:00น. เป็นต้นไปรับชมได้ทางช่อ...
22/10/2021

[✨Schedule SWU Review🗣]

กำหนดการสำหรับงาน SWU Review ในวันพรุ่งนี้ 23 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 14:00น. เป็นต้นไป

รับชมได้ทางช่องทาง
Facbook : องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Youtube : องค์การนิสิต มศว

#ทีมมศว #SWU72 #soswu64 #มศวขอรีวิว #swureviewer #swuweshare

[✨Schedule SWU Review🗣]

กำหนดการสำหรับงาน SWU Review ในวันพรุ่งนี้ 23 ต.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 14:00น. เป็นต้นไป

รับชมได้ทางช่องทาง
Facbook : องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Youtube : องค์การนิสิต มศว

#ทีมมศว #SWU72 #soswu64 #มศวขอรีวิว #swureviewer #swuweshare

[⏰Countdown Day 2]นับถอยหลัง 2 วันกับงาน SWU Review 📌 อย่าลืมดูไลฟ์แล้วมาตำกัน ในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา  14:0...
21/10/2021

[⏰Countdown Day 2]

นับถอยหลัง 2 วันกับงาน SWU Review

📌 อย่าลืมดูไลฟ์แล้วมาตำกัน ในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14:00 - 17:00น.

รับชมได้ทางช่องทาง
Facbook : องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Youtube : องค์การนิสิต มศว

#ทีมมศว #SWU72 #soswu64 #มศวขอรีวิว #swureviewer #swuweshare

[⏰Countdown Day 2]

นับถอยหลัง 2 วันกับงาน SWU Review

📌 อย่าลืมดูไลฟ์แล้วมาตำกัน ในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14:00 - 17:00น.

รับชมได้ทางช่องทาง
Facbook : องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Youtube : องค์การนิสิต มศว

#ทีมมศว #SWU72 #soswu64 #มศวขอรีวิว #swureviewer #swuweshare

[⏰Countdown Day 3]นับถอยหลัง 3 วันกับงาน SWU Review 📌 อย่าลืมดูไลฟ์แล้วมาตำกัน ในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา  14:0...
20/10/2021

[⏰Countdown Day 3]

นับถอยหลัง 3 วันกับงาน SWU Review

📌 อย่าลืมดูไลฟ์แล้วมาตำกัน ในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14:00 - 17:00น.

รับชมได้ทางช่องทาง
Facbook : องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Youtube : องค์การนิสิต มศว

#ทีมมศว #SWU72 #soswu64 #มศวขอรีวิว #swureviewer #swuweshare

[⏰Countdown Day 3]

นับถอยหลัง 3 วันกับงาน SWU Review

📌 อย่าลืมดูไลฟ์แล้วมาตำกัน ในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14:00 - 17:00น.

รับชมได้ทางช่องทาง
Facbook : องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Youtube : องค์การนิสิต มศว

#ทีมมศว #SWU72 #soswu64 #มศวขอรีวิว #swureviewer #swuweshare

[English Below] [📣วิธีลงทะเบียนรับบันทึกกิจกรรมหมวดเลือก ของกิจกรรม SWU Review]สำหรับนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม SWU Review ...
20/10/2021

[English Below] [📣วิธีลงทะเบียนรับบันทึกกิจกรรมหมวดเลือก ของกิจกรรม SWU Review]

สำหรับนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม SWU Review สามารถขอรับกิจกรรมเลือกได้ดังนี้
1. เข้าร่วมกิจกรรม SWU Review และแคปเจอร์หน้าจอในช่วงที่กำหนด
2. สแกน qr code ในไลฟ์
3. กรอกข้อมูล อัพโหลดหลักฐาน และทำแบบประเมินกิจกรรม

ปิดการให้อัพโหลดหลักฐานในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น.

แล้วพบกันในวันที่ 23 ต.ค. 64 นี้ ✨

#ทีมมศว #SWU72 #soswu64 #มศวขอรีวิว #swureviewer #swuweshare

[How to register to receive an elective activity records from SWU Review activity]

For students who participated in the SWU Review activity can request the elective activity record as follows:
1. Participate in the SWU Review event and capture screen during the specified time asked to be taken.
2. Scan QRcode in the live
3. Fill in the information, upload evidence and do satisfaction evaluation.

The evidence uploading form will be closed on Saturday, October 30, 2021 at 6:00 PM.

See you on 23 October 64 ✨

#SWU72 #soswu64 #swureviewer #swuweshare

[English Below] [📣วิธีลงทะเบียนรับบันทึกกิจกรรมหมวดเลือก ของกิจกรรม SWU Review]

สำหรับนิสิตที่เข้าร่วมกิจกรรม SWU Review สามารถขอรับกิจกรรมเลือกได้ดังนี้
1. เข้าร่วมกิจกรรม SWU Review และแคปเจอร์หน้าจอในช่วงที่กำหนด
2. สแกน qr code ในไลฟ์
3. กรอกข้อมูล อัพโหลดหลักฐาน และทำแบบประเมินกิจกรรม

ปิดการให้อัพโหลดหลักฐานในวันเสาร์ที่ 30 ตุลาคม 2564 เวลา 18.00 น.

แล้วพบกันในวันที่ 23 ต.ค. 64 นี้ ✨

#ทีมมศว #SWU72 #soswu64 #มศวขอรีวิว #swureviewer #swuweshare

[How to register to receive an elective activity records from SWU Review activity]

For students who participated in the SWU Review activity can request the elective activity record as follows:
1. Participate in the SWU Review event and capture screen during the specified time asked to be taken.
2. Scan QRcode in the live
3. Fill in the information, upload evidence and do satisfaction evaluation.

The evidence uploading form will be closed on Saturday, October 30, 2021 at 6:00 PM.

See you on 23 October 64 ✨

#SWU72 #soswu64 #swureviewer #swuweshare

[PRswu]ประกาศ เปลี่ยน วันฝึกซ้อมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ( เนื่องด้วยมหาวิทยาลั...
19/10/2021

[PRswu]

ประกาศ เปลี่ยน วันฝึกซ้อม
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
( เนื่องด้วยมหาวิทยาลัย
จะมีการตรวจคัดกรอง Covid 19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ให้แก่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)
🔻12 ธันวาคม 2564
ฝึกซ้อมครั้งที่ 1
ประสานมิตร/ องครักษ์ (ตรวจ ATK )
🔻14 ธันวาคม 2564
ฝึกซ้อมครั้ง2
ณ มศว องครักษ์ (ตรวจ ATK )
🔻15 ธันวาคม 2564
ฝึกซ้อมใหญ่ ณ มศว องครักษ์
🔻17 ธันวาคม 2564
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ณ มศว องครักษ์
* เปลี่ยนวันฝึกซ้อมครั้งที่ 1
จากวันที่ 11 ธันวาคม 2564
เป็น 12 ธันวาคม 2564
* เปลี่ยนวันฝึกซ้อมครั้งที่ 2
จาก 12 ธันวาคม 2564
เป็น 14 ธันวาคม 2564
🔻ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564
ทั้งนี้หากมี การเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป
🔻โปรดติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากช่องทางของมหาวิทยาลัย
#ทีมมศว #swugrad

ประกาศ เปลี่ยน วันฝึกซ้อม
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ปีการศึกษา 2563 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

( เนื่องด้วยมหาวิทยาลัย
จะมีการตรวจคัดกรอง Covid 19 ด้วยชุดตรวจ Antigen test kit (ATK) ให้แก่บัณฑิตที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร)

🔻12 ธันวาคม 2564
ฝึกซ้อมครั้งที่ 1
ประสานมิตร/ องครักษ์ (ตรวจ ATK )

🔻14 ธันวาคม 2564
ฝึกซ้อมครั้ง2
ณ มศว องครักษ์ (ตรวจ ATK )

🔻15 ธันวาคม 2564
ฝึกซ้อมใหญ่ ณ มศว องครักษ์

🔻17 ธันวาคม 2564
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร
ณ มศว องครักษ์

* เปลี่ยนวันฝึกซ้อมครั้งที่ 1
จากวันที่ 11 ธันวาคม 2564
เป็น 12 ธันวาคม 2564
* เปลี่ยนวันฝึกซ้อมครั้งที่ 2
จาก 12 ธันวาคม 2564
เป็น 14 ธันวาคม 2564

🔻ข้อมูล ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2564

ทั้งนี้หากมี การเปลี่ยนแปลงจะประกาศให้ทราบต่อไป

🔻โปรดติดตามข่าวประชาสัมพันธ์จากช่องทางของมหาวิทยาลัย
#ทีมมศว #swugrad

[📣 กิจกรรมเสวนาเรื่องประสบการณ์การทําธุรกิจออนไลน์ และแนวทางการเปิดกิจการและทําธุรกิจออนไลน์ ]พบกับGuestsสุดพิเศษ ในงาน ...
18/10/2021

[📣 กิจกรรมเสวนาเรื่องประสบการณ์การทําธุรกิจออนไลน์ และแนวทางการเปิดกิจการและทําธุรกิจออนไลน์ ]

พบกับGuestsสุดพิเศษ ในงาน SWU review มาชวนเสวนาในหัวข้อ "ประสบการณ์การทําธุรกิจออนไลน์ และแนวทางการเปิดกิจการและทําธุรกิจออนไลน์"

📌 อย่าลืมดูไลฟ์แล้วมาตำตามกัน ในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14:00 - 17:00น.

รับชมได้ทางช่องทาง
Facbook : องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Youtube : องค์การนิสิต มศว

#ทีมมศว #SWU72 #soswu64 #มศวขอรีวิว #swureviewer #swuweshare

[📣 กิจกรรมเสวนาเรื่องประสบการณ์การทําธุรกิจออนไลน์ และแนวทางการเปิดกิจการและทําธุรกิจออนไลน์ ]

พบกับGuestsสุดพิเศษ ในงาน SWU review มาชวนเสวนาในหัวข้อ "ประสบการณ์การทําธุรกิจออนไลน์ และแนวทางการเปิดกิจการและทําธุรกิจออนไลน์"

📌 อย่าลืมดูไลฟ์แล้วมาตำตามกัน ในวันที่ 23 ตุลาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 14:00 - 17:00น.

รับชมได้ทางช่องทาง
Facbook : องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
Youtube : องค์การนิสิต มศว

#ทีมมศว #SWU72 #soswu64 #มศวขอรีวิว #swureviewer #swuweshare

ที่อยู่

114 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 แขวงวัฒนา เขตคลองเตยเหนือ
Bangkok
10110

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรี:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

องค์การนิสิต คือ องค์กรที่รวบรวมนักกิจกรรมจากคณะ/วิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีความต้องการและความสามารถในการสร้างสรรค์กิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งภายในองค์การนิสิตประกอบด้วย นายกองค์การนิสิต รองนายกองค์การนิสิต ฝั่งประสานมิตร และองครักษ์ เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ ประธานสโมสรนิสิตทุกคณะ ประธานฝ่ายของชมรม และคณะกรรมการต่าง ๆ องค์การนิสิตนั้น ทำหน้าที่จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทำเนียบนายกองค์การนิสิต

2553 พี่แก๊ป IC

2554 พี่มายด์ ED

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน รายละเอียดงาน : - Online Marketing - ประชาสัมพันธ์ Project ใหม่ของบริษัทไปยังกลุ่มเด็กและครอบครัว ผ่านทุกช่องทาง Online (Facebook , IG ,Line , Twitter , Tiktok และสื่ออื่นๆ) - น้องๆ สามารถทำงานที่บ้านได้ แต่จะมีการประชุมผ่านระบบ Zoom เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อปรึกษาและเช็คความคืบหน้าของงาน - ระยะเวลาฝึกงาน 4 เดือน คุณสมบัติ : - ชอบท่องโลก Digital , รักการสร้างสรรค์ Edutainment Contents สำหรับเด็กๆ - สามารถทำตามคำแนะนำและทำงานได้ด้วยตัวเอง - เรียนรู้ได้รวดเร็ว และพร้อมที่จะเรียนรู้ สนใจสามารถส่ง Resume เข้ามาได้ที่ E-mail : [email protected] หรือ Line ID : bensboat
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน สนใจสามารถส่ง Resume เข้ามาได้ที่ E-mail : [email protected] หรือ Line ID : bensboat
รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน รายละเอียดงาน : - Online Marketing - ประชาสัมพันธ์ Project ใหม่ของบริษัทไปยังกลุ่มเด็กและครอบครัว ผ่านทุกช่องทาง Online (Facebook , IG ,Line , Twitter , Tiktok และสื่ออื่นๆ) - น้องๆ สามารถทำงานที่บ้านได้ แต่จะมีการประชุมผ่านระบบ Zoom เป็นประจำทุกสัปดาห์ เพื่อปรึกษาและเช็คความคืบหน้าของงาน - ระยะเวลาฝึกงาน 4 เดือน คุณสมบัติ : - ชอบท่องโลก Digital , รักการสร้างสรรค์ Edutainment Contents สำหรับเด็กๆ - สามารถทำตามคำแนะนำและทำงานได้ด้วยตัวเอง - เรียนรู้ได้รวดเร็ว และพร้อมที่จะเรียนรู้ สนใจสามารถส่ง Resume เข้ามาได้ที่ E-mail : [email protected] หรือ Line ID : bensboat
🙈IEO Email: [email protected], [email protected]❤️ 39,000 บาท ไปยุโรป ฟรีที่พัก ฟรีอาหาร ได้ประสบการณ์ทำงานในโรงแรม ร้านอาหาร ที่มีชื่อเสียง คุ้มไม่คุ้ม พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองวันนี้! 😍 คุณสมบัติในการรับ: นักเรียน นักศึกษา สาขาการโรงแรม การครัว สาขาภาษาฝรั่งเศส หรือผู้ที่มีประสบการณ์งานโรงแรม ที่มีใจรัก และมองหาโอกาสทำงานในประเทศฝรั่งเศส ระยะเวลา 3 เดือน และ 6 เดือน 💓💓ตอกย้ำความเป็นผู้นำในด้านการทำโครงการฝึกงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส💓💓 💓 เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ คอยดูแลจนจบโครงการ 💓 ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 - 25,000 บาทต่อเดือนไม่รวม OT และ Service charge 💓 ตำแหน่งงานให้เลือกหลายหลาย 💓 ประสบการณ์ดูแลน้องๆที่ฝึกงานที่ประเทศฝรั่งเศสมามากกว่า 20 ปี 💓 มีน้องๆในโครงการได้ทำงาน ณ ประเทศฝรั่งเศสต่อหลังจากจบโครงการ! 💓 ไม่มีการสัมภาษณ์วีซ่า เรามีบริการแนะนำทุกขั้นตอน แอบกระซิบว่าวีซ่าง่ายมาก 💓 การันตีค่าโครงการของทางบริษัท ถูกที่สุดในไทย 💓 ทำวีซ่าทั้งทีเข้าออกได้ 26 ประเทศทั่วเขตเชงเก้น 💓 สถานประกอบการมากกว่า 1,000 แห่ง มาเป็นคู่ อยากฝึกที่เดียวกัน เราจัดให้! 💓 ไม่มีการสัมภาษณ์เป็นภาษาฝรั่งเศส ยกเว้นตำแหน่ง Front office สัมภาษณ์ไม่ผ่าน เรายินดีคืนค่าสมัคร ❌❌❌❌ใจดีกว่านี้....มีที่ไหนอีก❌❌❌❌ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝึกงาน/ทำงานในต่างประเทศ 🙈IEO Tel:0972458294, 0909186023 🙈IEO Line: @ieostudyabroad 🙈IEO IG: ieointernship 🙈IEO Twitter: ieointernship 🙈IEO Email: [email protected], [email protected]
OOO ทำไมท่านซวย OOO**ปัญหาลึกๆ แท้จริงของปทท คือ ช่องทางเงิน ถูกไซฟอน (ดูดออก) โดยต่างชาติ ผ่านไฮเปอร์อีคอนนามิคทั้งหลาย สังเกต ห้างต่างชาติ ลงที่ไหน ชุมชนการค้าที่นั่น ก็จะโทรมลงๆ (เพราะปชต ใช่ไหมต่างชาติถึงเข้ามาดูดเงินได้)** คุณภาพชีวิตถึงแย่ ก็จะไม่แย่อย่างไง เงินเหมือนเลือดไหลโกรก ไหลออกๆๆ ชีวิตมันจะดีก็ปาฏิหารย์ โกงมีทุกยุค แต่ซวยสุด ไม่ว่าปกครองแบบไหน คือ “เงินไม่เข้า” มีคนถามผม ถ้าจารย์ลงทุนพม่า ได้กำไร จะเงินไว้พม่า หรือกลับไทย เอ้อ จริง ก็ต้องเอากลับไทย ครอบครัว ญาติๆ อยู่ที่นี่ ดังนั้น ต่างชาติไม่ผิด เป็นผมก็ต้องขนกลับประเทศเหมือนกัน โลกมีทั้งสิงโตและแกะ ไม่มีแกะ สิงโตจะกินอะไร และสิงโตไม่เหมือนแกะ เพราะแกะชอบรวมฝูง และสายตาสั้น สิงโต(ต่างชาติ) ดูดเงินออก ๆ แกะยัง เบลอๆ เซ่อๆ ทำไมซวย อ้อ ไอ้ประยุทธ มันเป็นหมา เผด็จการ พาฝูงแกะซวย ดังนั้น จะไล่ไอ้หมานั่นไปก็ได้ ( แต่ม็อบไปม็อบมา ระวังโควิดรอบสอง ) แต่ ไล่หมาก็ไร้ประโยชน์ เพราะภาวะ" เงินไม่เข้า" มันหนัก ขนาดตำแหน่งรัฐมนตรีคลัง วันนี้ ยังไม่มีใครกล้ารับเลย ภาคผนวก ชีวิตศรราม กับ ประเทศไทยเหมือนกันเป๊ะ “เงินไม่เข้า “ถูกดูดออก ศรรามยังคางเหลือง แล้วมีเรอะพวกท่านทั้งหลาย จะไม่ซวย สรุปสั้นๆ ปัญหาที่แท้จริงของปทท คือ "เงินไม่เข้า" เพราะต่างชาติดูดไป สั้นพอไหม
มันเป็นไงว้า แผ่นดินนี้ เหมือนต้องคำสาป มีประชาธิปไตย ให้เลือกตั้ง ก็เสือกขายเสียง ให้นักการเมืองเข้ามาทำธุรกิจถอนทุน พอฉิบหายก็มีคนกวักมือ เรียกทหาร สักพักเหม็นหน้าทหาร ขับไล่ ฆ่าๆๆๆๆๆๆ กัน เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย ไปให้ขายเสียงกันอีก วนๆซ้ำๆซากๆ อยู่นี่ และเหมือนต้องคำสาปบาปหนักสุด ที่คนไทยเสือกความจำสั้น..เออ บวกหัวหมอด้วย เกือบลืมม
เรื่อง 3 ข้อ..... 1. เรื่องคุกคาม ///เนื่องเป็นม็อบเก้งกวาง ที่โลกไม่เคยเจอมาก่อน และไม่รู้จะตอบสนองอย่างไง เสียงแผดร้องของเธอ สามารถข้ามผ่านกาแล็คซี่ ไปได้ง่ายๆ เพียงเธอกรีดร้อง ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลยที่จะรับมือ ( มีอย่างที่ไหน โดน 112 คืนเดียว ต้องปล่อย มีแต่เก้งกวางเท่านั้น ที่จะทำได้ ผมอึ้งว่ะ ) ดังนั้น เรื่องคุกคาม เชื่อเถอะ ไม่น่าจะมีวันเกิดขึ้น 2. แก้รัฐธรรมนูญ /// ย้อนปี 35 หลังฆ่ากันเละเทะ ตายมั่ง ศพหายมั่ง ขาเป๋ แขนด้วน สารพัดพิการฯลฯ (ดีหน่อย ไม่มีแขวนคอ ตีนถีบ เก้าอี้ตี เกือกยัดปากศพ เผาทั้งเป็น กลิ่นเนื้อไหม้เหม็นคลุ้ง อย่างหกตุลา )ก็นำไปสู่ รัฐธรรมนูญ ฉบับราเกรซ วายป่วง ซึ่งดลบันดาลให้ ธนาคารกรุงเทพพาณิชการ ตราสตางค์ หายสาบสูญไปตลอดกาล ตามมาด้วยวิกฤติต้มยำกุ้ง ที่เมื่อนึกย้อน หลายๆคนถึงกับสะอึก และเผลอซี๊ดปากด้วยความอร่อย //เพื่อไม่ให้เกิดแบบ ฆ่าๆ ขายเสียง ฆ่าๆ (ฆ่าๆกัน จนผมรู้สึกเฉยๆแล้ว) รัฐธรรมนูญที่จะทำ ก็ควรรัดกุม ที่จะป้องกันการ””ซื้อขายเสียง “” ที่จะนำไปสู่วงจรอุบาทว์ ไม่งั้นก็ต้องฆ่าๆ ขายเสียง ฆ่าๆ กันอย่างนี้ต่อไป ไปอีกหลายร้อยหลายพันปี ชั่วฟ้าดินสลาย 3. ยุบสภา /// ไม่มีอะไรซับซ้อน ผิดเวลา เปลี่ยนม้ากลางศึก สู่หายนะได้ง่ายๆ ผมกลัวว่ะ ความยุ่งเหยิงทางการเมือง จะทำให้เกิดช่องโหว่ ที่โควิดจะโผล่มาระบาด เพราะถ้ามันมา ไม่ว่าจะเป็นควายแดง สลิ่มเหลือง หรือไม่มีข้างอย่างผม ล้วนต้องเดือดร้อนทั้งสิ้น เงินเก็บก็ต้องเอามาใช้ มีแต่เงินออกไม่มีเงินเข้า ถ้าผมมีเครื่องพิมพ์แบ๊งค์ที่บ้าน ก็ไม่เดือดร้อน เมื่อผมยังไม่ได้รับสิทธ์อันนั้น จึงอยากขอให้ ไอ้คุณตู่ อยู่””เฝ้าระวัง”ไปก่อน จนวางใจว่า โควิดมันไม่โผล่มารังควานแน่แล้ว จึงจะไปไหนก็ไป แยกย้ายกันไปตามเรื่อง ตามนี้ละกัน ( ) ///////ลงชื่อ คุณวอ /// ตอนเรียนประท้วงรัฐบาล จบแล้ว ประท้วงนายจ้าง...ต่อ อนาคตเฉิดฉายแน่ ///
#รับสมัครนักศึกษาฝึกงานการตลาดออนไลน์ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (STUDY OVERSEAS CENTRE CO., LTD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 1995 เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวศึกษานานาชาติ (TIECA) ซึ่งเป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือของนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจ และสถาบันการศึกษาต่างๆจากทั่วโลกในการให้คำปรึกษาในการเรียนต่อต่างประเทศตลอดจนจรรยาบรรณของแต่ละสมาชิกที่น่าเชื่อถือ #รายละเอียดงาน -ทำ content ให้สื่อบริษัทแล้วลงช่องทางโลกโซเชี่ยล คือ เฟสบุ๊ค และ ไลน์ -ขาย product ทัวร์และการศึกษาต่อต่างประเทศ -พูดคุย ติดต่อเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ -ทำการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือของบริษัท -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ________________________________________ #คุณสมบัติผู้สมัคร -กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรี หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.-ปวส. -มีความรู้เรื่องทัวร์ และ การศึกษาต่อต่างประเทศ -ขยัน ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้ -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ -ไม่จำเป็นต้องสื่อสารภาษาอังกฤษรู้เรื่อง ++หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ หรือ เขียน content ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ++ ________________________________________ #สวัสดิการ -ประกันสังคมเมื่อผ่านโปร -อาหารฟรี (บางมื้อ) -คอมมิชชั่น (เมื่อขายของได้) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งแบบฟอร์ม ติดต่อ Study Overseas Centre www.studyoverseas.co.th / www.facebook.com/SOCstaff [email protected], [email protected] / LINE: study.soc, [email protected]: @study.soc 02-255-7591, 02-655-6479, 089-682-0168, 081-646-0769, 081-644-9867 / Fax: 02-655-5711 22/11 ซ.บาร์ซ่าร์-ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
#รับสมัครนักศึกษาฝึกงานการตลาดออนไลน์ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (STUDY OVERSEAS CENTRE CO., LTD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 1995 เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวศึกษานานาชาติ (TIECA) ซึ่งเป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือของนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจ และสถาบันการศึกษาต่างๆจากทั่วโลกในการให้คำปรึกษาในการเรียนต่อต่างประเทศตลอดจนจรรยาบรรณของแต่ละสมาชิกที่น่าเชื่อถือ #รายละเอียดงาน -ทำ content ให้สื่อบริษัทแล้วลงช่องทางโลกโซเชี่ยล คือ เฟสบุ๊ค และ ไลน์ -ขาย product ทัวร์และการศึกษาต่อต่างประเทศ -พูดคุย ติดต่อเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ -ทำการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือของบริษัท -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ________________________________________ #คุณสมบัติผู้สมัคร -กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรี หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.-ปวส. -มีความรู้เรื่องทัวร์ และ การศึกษาต่อต่างประเทศ -ขยัน ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้ -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ -ไม่จำเป็นต้องสื่อสารภาษาอังกฤษรู้เรื่อง ++หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ หรือ เขียน content ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ++ ________________________________________ #สวัสดิการ -ประกันสังคมเมื่อผ่านโปร -อาหารฟรี (บางมื้อ) -คอมมิชชั่น (เมื่อขายของได้) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งแบบฟอร์ม ติดต่อ Study Overseas Centre www.studyoverseas.co.th / www.facebook.com/SOCstaff [email protected], [email protected] / LINE: study.soc, [email protected]: @study.soc 02-255-7591, 02-655-6479, 089-682-0168, 081-646-0769, 081-644-9867 / Fax: 02-655-5711 22/11 ซ.บาร์ซ่าร์-ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ผุ้ประกอบกิจการ ผุ้ที่สนใจทั้งหลาย เพื่อใช้สอบทำคะแนน หรือใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา เนื้อหาหลักสุตรที่ได้รับความสนใจเช่น การประเมินมูลค่ากิจการ การวิเคราะห์การลงทุน(feasibility study) การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจและการบรรเทาความเสี่ยง เป็นต้น ผู้สอนจบการศึกษาจากจุฬาฯ มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินการธนาคาร และการสอนหนังสือในมหาวืทยาลัย รวมถึงเปนที่ปรึกษาการดำเนินธุรกิจมานานกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญคุ้นเคยกับธุรกิจมากมายหลายประเภท และหลายขนาดธุรกิจ ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยแอด ID line: 0846807295(อย่าใช้วิธีค้นเบอร์เพราะจะหาไม่เจอนะคับ) หรือ โทร 084-680-7295 หรือ QR ที่แนบมากับใบโฆษณานี้
ขออนุญาต prงานที่ กพ จัดคะ วัตถุประสงค์งาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อช่วยในการเลือกเส้นทางอาชีพในอนาคต ตลอดจนจะได้รับข้อมูลเส้นทางเลือกในการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เพื่อประกอบดารตัดสินใจ รวมทั้งเข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษฟรีในงานคั