องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรี

องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรี องค์กรที่ดูแลกิจกรรมของนิสิตทั้งหมดภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องค์การนิสิต คือ องค์กรที่รวบรวมนักกิจกรรมจากคณะ/วิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีความต้องการและความสามารถในการสร้างสรรค์กิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งภายในองค์การนิสิตประกอบด้วย นายกองค์การนิสิต รองนายกองค์การนิสิต ฝั่งประสานมิตร และองครักษ์ เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ ประธานสโมสรนิสิตทุกคณะ ประธานฝ่ายของชมรม และคณะกรรมการต่าง ๆ องค์การนิสิตนั้น ทำหน้าที่จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทำเนียบนายกองค์การนิสิต 2553 พี่แก๊ป IC 2554 พี่มายด์ ED 2555 พี่ดรีม COSCI 2556 พี่เสือ SS 2557 พี่เจน SS 2558 พี่อ๊อฟ PE / พี่สิน SS (รักษาการ) 2559 พี่ชายโอม SS 2560 พี่แพรวดาว SS 2561 พี่ทูน่า HM 2562 พี่กอล์ฟ SC 2563 พี่ติณณ์ SS
(250)

เปิดเหมือนปกติ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช เชิญรับชมแถลงข่าว ชุดตรวจโควิด-19 แบบขั้นตอนเดียว รู้ผลภายใน...
08/01/2021

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เชิญรับชมแถลงข่าว
ชุดตรวจโควิด-19 แบบขั้นตอนเดียว รู้ผลภายใน 90 นาที
"ประหยัด ใช้งานง่าย ให้ผลเร็ว"
วันอังคารที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 12.30 น. เป็นต้นไป
ถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook : PRswu

#ทีมมศว #covid_19 #covid19 #โควิท

[ ตรวจโควิด รู้ผลภายใน 90 นาที]
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช
เชิญรับชมแถลงข่าว
ชุดตรวจโควิด-19 แบบขั้นตอนเดียว รู้ผลภายใน 90 นาที (ชุดตรวจสำหรับค้นหายีนเชื้อไวรัส SAR-CoV2 ที่ก่อโรคโควิด-19 แบบขั้นตอนเดียว)
"ประหยัด ใช้งานง่าย ให้ผลเร็ว"
ทางการถ่ายทอดสดออนไลน์ Facebook: PrSWU
วันอังคาร ที่ 12 มกราคม 2564 เวลา 12.15 น.
#COVID19 #ทีมมศว

[ส่วนพัฒนาความยั่งยืน]ขอแจ้งเวลาเปิด - ปิดประตูทั้งเข้าและออก ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตั้งแต่วันที่ 8 ม...
08/01/2021

[ส่วนพัฒนาความยั่งยืน]

ขอแจ้งเวลาเปิด - ปิดประตูทั้งเข้าและออก ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม ถึง 31 มกราคม 2564

#ทีมมศว #การจราจร #องครักษ์

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3603325446388611&id=1384384941616017

ในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 ขอแจ้งเวลาเปิด - ปิดประตูทั้งเข้าและออก ภายในมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ องครักษ์ ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม ถึง 31 มกราคม 2564

[AIS Playground & A-store@SWU]AIS Playground@SWU ปิดทำการชั่วคราว ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ร...
07/01/2021

[AIS Playground & [email protected]]

AIS [email protected] ปิดทำการชั่วคราว ตามประกาศของมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 14) ตั้งแต่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศการเปลี่ยนแปลง

ทั้งนี้ [email protected] เปิดให้บริการตามปกติ
นิสิต บุคลากร หรือบุคคลทั่วไปสามารถติดต่อเข้ารับบริการได้ตามปกติ

📍สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
A-Store SWU อาคาร 14 อาคารอเนกประสงค์ เทา-แดง (ตึกไข่ดาว)
Mon-Sat : 09.00 - 18.00 น.
Tel. 065-986-3031
facebook : A-Store SWU
inbox : m.me/AStoreSWU

#ทีมมศว

[ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา]เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาได้มีการปรับลดเวลาและวันท...
07/01/2021

[ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา]

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาได้มีการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรโดยการหมุนเวียนมาปฏิบัติ

เปิดทำการวันจันทร์ - วันศุกร์ : เวลา 8.30 - 16.30 น.

#ทีมมศว #ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

https://web.facebook.com/permalink.php?story_fbid=5721719891187172&id=291395917552957

เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของไวรัส ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาได้มีการปรับลดเวลาและวันทำงานของบุคลากรโดยการหมุนเวียนมาปฏิบัติ
เปิดทำการวันจันทร์ - วันศุกร์
เวลา 8.30 - 16.30 น.

[ส่วนกิจการนิสิต]📢 ส่วนกิจการนิสิตเปิดให้บริการตามปกติ ในวันและเวลาราชการ ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการให้บุคลากรสลับ Work fr...
07/01/2021

[ส่วนกิจการนิสิต]

📢 ส่วนกิจการนิสิตเปิดให้บริการตามปกติ ในวันและเวลาราชการ ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการให้บุคลากรสลับ Work from home ดังน้ัน นิสิตอาจไม่ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ และลดการระบาดของเชื้อโรค COVID-19 สอบถามข้อมูลด้านการบริการได้ทางออนไลน์และโทรศัพท์

🔗 ทางด้านออนไลน์
- Facebook : ส่วนกิจการนิสิต มศว
- Email : [email protected]

ทางด้านโทรศัพท์
☎️ ด้านกิจกรรมนิสิต
โทร. 02-649-5000 ต่อ 12089

☎️ ด้านสวัสดิการนิสิต
โทร. 02-649-5000 ต่อ 12083-12087, 21308 และ 27284

☎️ ด้านแนะแนวให้คำปรึกษา
โทร. 02-649-5000 ต่อ 12094

#ทีมมศว #ส่วนกิจการนิสิต

https://web.facebook.com/studentaffairsswu/posts/3679269362161947

ส่วนกิจการนิสิตเปิดให้บริการตามปกติ ในวันและเวลาราชการ ควบคู่ไปกับการใช้มาตรการให้บุคลากรสลับ Work from home ดังน้ัน นิสิตอาจไม่ได้รับความสะดวกในการขอรับบริการ

เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อ และลดการระบาดของเชื้อโรค COVID-19 สอบถามข้อมูลด้านการบริการได้ทางออนไลน์และโทรศัพท์

[สำนักนวัวตกรรมการเรียนรู้]การลงทะเบียนเรียนเพิ่ม (ทั้งหลักสูตรเก่า - ปัจจุบัน)/ย้ายตอน (Sec.)/ ย้ายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ป...
07/01/2021

[สำนักนวัวตกรรมการเรียนรู้]

การลงทะเบียนเรียนเพิ่ม (ทั้งหลักสูตรเก่า - ปัจจุบัน)/
ย้ายตอน (Sec.)/ ย้ายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
--------------------------------------
► ข้อกำหนดสำคัญ:
1) สามารถยื่นคำร้องฯ ได้เฉพาะนิสิตรหัส 56######### - 63#########
2) นิสิตต้องถอนรายวิชาเดิมก่อนยื่นคำร้องลงทะเบียนเรียนเพิ่ม/ย้ายกลุ่มผู้เรียน/ย้ายวิชา
3) รายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนวัน-เวลาต้องไม่ทับซ้อนกับวิชาอื่น และจำนวนหน่วยกิตรวมจะต้องไม่เกินที่กำหนดไว้
4) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ติดต่อฝ่ายบริการวิชาการก่อนยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 (เวลา 08.30 - 12.00 น. , เวลา 13.00 - 16.30 น.)
Download แบบฟอร์มออไลน์ได้ที่

http://ilc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=20307

* นิสิตต้องติดต่อฝ่ายบริการวิชาการที่เบอร์ 09 893 50200
ก่อนยื่นแบบฟอร์มออนไลน์

https://web.facebook.com/IlcSwu/photos/a.346327412112359/3544891835589218/

#ทีมมศว #วิชาทั่วไป #SWU

ประกาศ
การลงทะเบียนเรียนเพิ่ม (ทั้งหลักสูตรเก่า - ปัจจุบัน)/
ย้ายตอน (Sec.)/ ย้ายวิชา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
--------------------------------------
► ข้อกำหนดสำคัญ:
1) สามารถยื่นคำร้องฯ ได้เฉพาะนิสิตรหัส 56######### - 63#########
2) นิสิตต้องถอนรายวิชาเดิมก่อนยื่นคำร้องลงทะเบียนเรียนเพิ่ม/ย้ายกลุ่มผู้เรียน/ย้ายวิชา
3) รายวิชาที่นิสิตลงทะเบียนวัน-เวลาต้องไม่ทับซ้อนกับวิชาอื่น และจำนวนหน่วยกิตรวมจะต้องไม่เกินที่กำหนดไว้
4) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ติดต่อฝ่ายบริการวิชาการก่อนยื่นแบบฟอร์มออนไลน์ ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564 ถึงวันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2564 (เวลา 08.30 - 12.00 น. , เวลา 13.00 - 16.30 น.)
Download แบบฟอร์มออไลน์ได้ที่
http://ilc.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=20307
* นิสิตต้องติดต่อฝ่ายบริการวิชาการที่เบอร์ 09 893 50200
ก่อนยื่นแบบฟอร์มออนไลน์

06/01/2021
studentaffairs.op.swu.ac.th

[ส่วนกิจการนิสิต]
การฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

กองทัพบกได้อนุมัติให้หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ยกเลิกการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2563

📌 อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/2KY8yct

#ทีมมศว

[ส่วนกิจการนิสิต]แจ้งเรื่องการสอบภาคทฤษฎี นศท.แบบออนไลน์แผนกประเมินผลและสถิติ ขอแจ้ง Link สำหรับการสอบภาคทฤษฎี นศท.(ชาย,...
06/01/2021
แจ้งเรื่องการสอบภาคทฤษฎี นศท.แบบออนไลน์ ปี 2563 | องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

[ส่วนกิจการนิสิต]

แจ้งเรื่องการสอบภาคทฤษฎี นศท.แบบออนไลน์
แผนกประเมินผลและสถิติ ขอแจ้ง Link สำหรับการสอบภาคทฤษฎี นศท.(ชาย, หญิง) ชั้นปีที่ 3 - 5 ส่วนกลาง (แบบออนไลน์) ประจำปีการศึกษา 2563
โดยจะเปิดให้ นศท. เข้าทำการสอบแบบออนไลน์ได้ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ม.ค.64 (เวลา 06:00 น.) ถึงวันอาทิตย์ที่ 10 ม.ค.64 (เวลา 18:00 น.) ทั้งนี้โรงเรียนรักษาดินแดน ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร จะบันทึกผลคะแนนเมื่อ นศท.กดส่งคำตอบในครั้งแรกเท่านั้น
ดังนั้นขอให้ ผกท. เน้นย้ำ นศท.ให้ตรวจสอบคำตอบให้มั่นใจก่อนการกด “ส่งคำตอบ” เข้าระบบ (เปิดระบบตลอดเวลาจนถึงวันอาทิตย์ที่ 10 ม. ค.64 เวลา 18:00 น.)

📌ปัญหาสอบภาคทฤษฎีสำหรับ นศท.ชั้นปีที่ 3 (ชาย, หญิง)
🔗 http://bit.ly/2Ll9Rlo

📌 ปัญหาสอบภาคทฤษฎี สำหรับ นศท. ชั้นปีที่ 4 ชาย
🔗 http://bit.ly/38gDfCb

📌 ปัญหาสอบภาคทฤษฎี สำหรับ นศท. ชั้นปีที่ 4 หญิง
🔗 http://bit.ly/3nkmE4X

📌 ปัญหาสอบภาคทฤษฎี สำหรับ นศท. ชั้นปีที่ 5 ชาย
🔗 http://bit.ly/3pXUJtl

📌 ปัญหาสอบภาคทฤษฎี สำหรับ นศท.ชั้นปีที่ 5 หญิง
🔗 http://bit.ly/3955djI

#ทีมมศว

แจ้งเรื่องการสอบภาคทฤษฎี นศท.แบบออนไลน์ แผนกประเมินผลและสถิติ ขอแจ้ง Link สำหรับการสอบภาคทฤษฎี นศท.(ชาย, หญิง) ....

[สถาบันวัฒธรรมและศิลปะ]📢 หอนิทรรศการg23 และหอดนตรีการแสดงอโศกมนตรีปิดบริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไ...
06/01/2021

[สถาบันวัฒธรรมและศิลปะ]

📢 หอนิทรรศการg23 และหอดนตรีการแสดงอโศกมนตรี
ปิดบริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันวัฒธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 12063

#ทีมมศว

ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 14)
https://www.facebook.com/prswu/posts/3495241840524266
.
ทั้งนี้หอนิทรรศการg23 และหอดนตรีการแสดงอโศกมนตรี
ปิดบริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 5 มกราคม 2564 เป็นต้นไป
(จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง)
.
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สถาบันวัฒธรรมและศิลปะ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
โทร. 0-2649-5000 ต่อ 12063

องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ's cover photo
05/01/2021

องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ's cover photo

[โครงการอบรมผู้นำนักกิจกรรมต้นแบบครั้งที่ 17]📢  ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการ...
05/01/2021

[โครงการอบรมผู้นำนักกิจกรรมต้นแบบครั้งที่ 17]

📢 ตามประกาศกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 9) วันที่ 2 มกราคม 2564

📍 องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มีกำหนดการจัดโครงการอบรมผู้นำนักกิจกรรมต้นแบบ (SOS) ครั้งที่ 17 ขึ้นในวันที่ 8 - 10 มกราคม พ.ศ. 2564 นั้น ทางองค์การนิสิตฯ ได้คำนึงถึงความปลอดภัยของนิสิตในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่เกิดขึ้นระลอกใหม่และเพื่อให้เป็นไปตามมาตรการของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม จึงขอเลื่อนการจัดโครงการออกไปอย่างไม่มีกำหนด หากมีการเปลี่ยนแปลงจะแจ้งให้ทราบผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ของ องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ อีกครั้ง

#ทีมมศว #SOSWU63 #องค์การนิสิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

[ศูนย์บริการกีฬาสิรินธร]📢 ประกาศแจ้งปิดให้บริการศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งที่ องครักษ์ ...
05/01/2021

[ศูนย์บริการกีฬาสิรินธร]

📢 ประกาศแจ้งปิดให้บริการศูนย์กีฬาสิรินธร คณะพลศึกษา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ทั้งที่ องครักษ์ และ ประสานมิตร ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 4 มกราคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

☎️ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : เว็บไซต์ http://sport.swu.ac.th หรือโทร. 02-649-5000 ต่อ 22552 - 5, 22562

📍 ติดตามข่าวสารและประกาศเกี่ยวกับมาตราการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ที่ : covid19.swu.ac.th

#ทีมมศว #covid19 #ศูนย์กีฬามศว

[สำนักหอสมุดกลาง]Book@Home Delivery ประจำเดือนมกราคม 2564 บริการจัดส่งหนังสือถึงมือคุณผ่านทางไปรษณีย์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย ...
04/01/2021

[สำนักหอสมุดกลาง]

[email protected] Delivery ประจำเดือนมกราคม 2564
บริการจัดส่งหนังสือถึงมือคุณผ่านทางไปรษณีย์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือเลือกมารับด้วยตนเองที่ห้องสมุด
• นิสิตปริญญาตรี ส่งคำขอยืมได้ 3 รายการ/รอบ
• นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ส่งคำขอยืมยืมได้ 5 รายการ/รอบ
• อาจารย์, บุคลากร ส่งคำขอยืมได้ 5 รายการ/รอบ
*กำหนดส่งหนังสือคืนหนังสือตามสิทธิการยืม
ขั้นตอนการขอใช้บริการ
1. Sign in ในระบบ SWU Discovery ด้วยบัวศรีไอดี (Buasri ID)
2. สืบค้นชื่อหนังสือที่ต้องการ โดยต้องเป็นตัวเล่มที่ให้บริการที่ประสานมิตร และมีสถานะ on shelf เท่านั้น
3. ปักหมุดรายการหนังสือที่ต้องการ
4. ส่งอีเมลมาที่ [email protected]
โดยระบุรายละเอียดดังนี้
• 1) ชื่อ-นามสกุล
• 2) รหัสประจำตัวนิสิต (ถ้ามี)
• 3) ช่องทางการรับหนังสือ- มารับที่ห้องสมุด (ระบุวันที่มารับ) / จัดส่งทางไปรษณีย์ (ระบุที่อยู่สำหรับจัดส่ง)
• 4) เบอร์โทรศัพท์
• 5) อีเมล
** แจ้งคำขอรับบริการล่วงหน้า 1 วัน ภายในเวลา 18.00 น.
หากแจ้งหลังจากนั้นจะนับเป็นคำขอของวัน/รอบถัดไป **
รายละเอียดบริการเพิ่มเติม https://bit.ly/2Mj7T5p
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👉 Inbox Facebook : สำนักหอสมุดกลาง มศว
👉 Line : @libswu
👉 Email : [email protected]
👉 Website : https://lib.swu.ac.th

https://www.facebook.com/libswu/posts/3994675693885863

[email protected] Delivery ประจำเดือนมกราคม 2564

บริการจัดส่งหนังสือถึงมือคุณผ่านทางไปรษณีย์โดยไม่มีค่าใช้จ่าย หรือเลือกมารับด้วยตนเองที่ห้องสมุด

• นิสิตปริญญาตรี ส่งคำขอยืมได้ 3 รายการ/รอบ
• นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ส่งคำขอยืมยืมได้ 5 รายการ/รอบ
• อาจารย์, บุคลากร ส่งคำขอยืมได้ 5 รายการ/รอบ

*กำหนดส่งหนังสือคืนหนังสือตามสิทธิการยืม

ขั้นตอนการขอใช้บริการ
1. Sign in ในระบบ SWU Discovery ด้วยบัวศรีไอดี (Buasri ID)
2. สืบค้นชื่อหนังสือที่ต้องการ โดยต้องเป็นตัวเล่มที่ให้บริการที่ประสานมิตร และมีสถานะ on shelf เท่านั้น
3. ปักหมุดรายการหนังสือที่ต้องการ
4. ส่งอีเมลมาที่ [email protected] (สำหรับรายการหนังสือที่ประสานมิตร) / [email protected] (สำหรับรายการหนังสือที่องครักษ์)
โดยระบุรายละเอียดดังนี้
• 1) ชื่อ-นามสกุล
• 2) รหัสประจำตัวนิสิต (ถ้ามี)
• 3) ช่องทางการรับหนังสือ- มารับที่ห้องสมุด (ระบุวันที่มารับ) / จัดส่งทางไปรษณีย์ (ระบุที่อยู่สำหรับจัดส่ง)
• 4) เบอร์โทรศัพท์
• 5) อีเมล

** แจ้งคำขอรับบริการล่วงหน้า 1 วัน ภายในเวลา 18.00 น.
หากแจ้งหลังจากนั้นจะนับเป็นคำขอของวัน/รอบถัดไป **

รายละเอียดบริการเพิ่มเติม https://bit.ly/2Mj7T5p

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
👉 Inbox Facebook : สำนักหอสมุดกลาง มศว
👉 Line : @libswu
👉 Email : [email protected]
👉 Website : https://lib.swu.ac.th

[ส่วนกิจการนิสิต]📍 ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอยกเลิกการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเทา-งามสัมพันธ์ครั้ง...
04/01/2021

[ส่วนกิจการนิสิต]
📍 ส่วนกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ขอยกเลิกการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมโครงการเทา-งามสัมพันธ์ครั้งที่ 24 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 จึงทำให้กิจกรรมเลื่อนออกไปเป็นปี 2565 แทน

📌สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook : ส่วนกิจการนิสิต มศว หรือ
โทร. 02-6495000 ต่อ 12089

#ทีมมศว #เทางามสัมพันธ์

องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ's cover photo
04/01/2021

องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ's cover photo

องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
04/01/2021

องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

[สำนักหอสมุดกลาง]📢 ประกาศสำนักหอสมุดกลาง มศว ปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศ...
03/01/2021

[สำนักหอสมุดกลาง]

📢 ประกาศ
สำนักหอสมุดกลาง มศว ปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564
ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 14)
ในช่วงนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่
• Inbox Facebook : @libswu
• Line : @libswu
• Email : [email protected]
หรือเว็บไซต์ของสำนักหอสมุด

#ทีมมศว

📢 ประกาศ
สำนักหอสมุดกลาง มศว ปิดให้บริการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4-31 มกราคม 2564

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่ 14)

ในช่วงนี้สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่
• Inbox Facebook : @libswu
• Line : @libswu
• Email : [email protected]
• Website : https://lib.swu.ac.th

Announcement regarding classes during Jan 4-31, 2021 - Due to the spread of COVID-19, classes will be conducted via onli...
02/01/2021

Announcement regarding classes during Jan 4-31, 2021 - Due to the spread of COVID-19, classes will be conducted via online platforms only. Students need to avoid traveling to affected areas, & participating in events or gatherings. Please strictly practice the protective measures. In other cases, please closely contact with your academic advisors and keep yourselves updated with official news from SWU or other reliable sources.

ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่14)

ประกาศ ณ 2 มกราคม 2564

#ทีมมศว

ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒเรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่14)ประกาศ ณ 2 มกราคม 2564...
02/01/2021

ประกาศ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่14)

ประกาศ ณ 2 มกราคม 2564

#ทีมมศว

[รวมประกาศการเรียนการสอนประจำเดือนมกราคม 2564]📢 องค์การนิสิตฯ ได้ทำการรวบรวมประกาศจากแต่ละคณะ,วิทยาลัยและหน่วยงานที่สำคั...
02/01/2021

[รวมประกาศการเรียนการสอนประจำเดือนมกราคม 2564]

📢 องค์การนิสิตฯ ได้ทำการรวบรวมประกาศจากแต่ละคณะ,วิทยาลัยและหน่วยงานที่สำคัญในช่วงเดือนมกราคม 2564 เพื่อความสะดวกของนิสิตและบุคคลที่ต้องการทราบประกาศต่างๆ

**ทั้งนี้ สำหรับการเรียนการสอน เพื่อความถูกต้อง 100% นิสิตโปรดติดต่ออาจารย์ประจำวิชาผู้สอนอีกครั้งสำหรับการเรียนการสอนในรายวิชานั้นๆ**

Revision
2 มค 10.00 น. - โพสครั้งที่ 1
2 มค 21.30 น. - อัพเดตประกาศมหาวิทยาลัยเป็นฉบับที่ 14

📢 ประกาศจากส่วนกลาง📢
📍 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
📌 เรื่อง มาตรการและการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ฉบับที่ 8 (21 ธันวาคม 2563) :
🔗 http://www.nimt.or.th/main/?p=34835
-------------------------------------------------------------------

📍 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
📌 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 (ฉบับที่14) (2 มกราคม 2564) :
🔗 https://www.facebook.com/prswu/posts/3495241840524266
-------------------------------------------------------------------

📍 ส่วนกิจการหอพักนิสิต สำนักงานอธิการบดี
📌 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติตัวเมื่อกลับจากพื้นที่เสี่ยงเพื่อป้องกันภัยและควบคุมโรค COVID-19 ของบุคลากรและนิสิตภายในส่วนกิจการหอพักนิสิต (7 ธันวาคม 2563) :
🔗 http://dorm.swu.ac.th/Default.aspx?tabid=13323&ArtMID=30363&ArticleID=15750
-------------------------------------------------------------------

📍 สำนักนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
📌 เรื่อง การติดต่ออาจารย์ผู้สอนและการเข้าชั้นเรียน วิชาศึกษาทั่วไป ภาคการศึกษาที่ 2/2563 :
🔗 https://www.facebook.com/IlcSwu/posts/3494718527273216

📌 เรื่อง จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ เต็มรูปแบบ ในภาคการศึกษาที่ 2/2563 สำหรับรายวิชารหัสรายวิชาที่ขึ้นต้นด้วย SWU หรือ มศว
ยกเว้น SWU 12X และ SWU 13X
🔗 https://www.facebook.com/IlcSwu/posts/3521519297926472

-------------------------------------------------------------------

📢 ประกาศจากทางคณะ 📢
📍 คณะศึกษาศาสตร์ - อัพเดตล่าสุด 28 ธันวาคม 2563
📌 เรื่อง แนวปฎิบัติในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เดือนมกราคม 2564 :
🔗
https://www.facebook.com/EDUCATIONSWU/posts/353104922811535
-------------------------------------------------------------------

📍 คณะพลศึกษา - อัพเดตล่าสุด 30 ธันวาคม 2563
📌 เรื่อง แนวทางและรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ระดับปริญญาตรี ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 :
🔗
https://www.facebook.com/prpeswu/posts/1838993896263845
-------------------------------------------------------------------

📍 คณะมนุษยศาสตร์ - อัพเดตล่าสุด 25 ธันวาคม 2563
📌 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชี้อโรค COVID-19 :
🔗 https://www.facebook.com/Humanities.SWU/posts/3598359926914226
-------------------------------------------------------------------

📍 คณะวิทยาศาสตร์ - อัพเดตล่าสุด 29 ธันวาคม 2563
📌 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2/2563 :
🔗 https://www.facebook.com/sciswu/posts/2253262871472877
-------------------------------------------------------------------

📍 คณะสังคมศาสตร์ - อัพเดตล่าสุด 30 ธันวาคม 2563
📌 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 :
🔗 https://www.facebook.com/socswu/posts/4131945323487110
-------------------------------------------------------------------

📍 คณะแพทยศาสตร์ - อัพเดตล่าสุด 2 มกราคม 2564
ยังไม่มีประกาศจากคณะ โปรดติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนอีกครั้ง
-------------------------------------------------------------------

📍 คณะวิศวกรรมศาสตร์ - อัพเดตล่าสุด 2 มกราคม 2564
ยังไม่มีประกาศจากคณะ โปรดติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนอีกครั้ง
-------------------------------------------------------------------

📍 คณะศิลปกรรมศาสตร์ - อัพเดตล่าสุด 2 มกราคม 2564
ยังไม่มีประกาศจากคณะ โปรดติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนอีกครั้ง
-------------------------------------------------------------------

📍 คณะทันตแพทยศาสตร์ - อัพเดตล่าสุด 24 ธันวาคม 2563
📌 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19) :
🔗 https://www.facebook.com/swudent/posts/3706604726065950
-------------------------------------------------------------------

📍 คณะเภสัชศาสตร์ - อัพเดตล่าสุด 2 มกราคม 2564
ยังไม่มีประกาศจากคณะ โปรดติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนอีกครั้ง
-------------------------------------------------------------------

📍 คณะกายภาพบำบัด - อัพเดตล่าสุด 2 มกราคม 2564
ยังไม่มีประกาศจากคณะ โปรดติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนอีกครั้ง
-------------------------------------------------------------------

📍 คณะพยาบาลศาสตร์ - อัพเดตล่าสุด 2 มกราคม 2564
ยังไม่มีประกาศจากคณะ โปรดติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนอีกครั้ง
-------------------------------------------------------------------

📍 วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน - อัพเดตล่าสุด 2 มกราคม 2564
ยังไม่มีประกาศจากคณะ โปรดติดต่ออาจารย์ผู้สอนเพื่อตรวจสอบรูปแบบการเรียนการสอนอีกครั้ง
-------------------------------------------------------------------

📍 วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม - อัพเดต 30 ธันวาคม 2563
📌 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 :
🔗 https://www.facebook.com/cosciswunews/posts/3963592847004881
-------------------------------------------------------------------

📍 วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย : อัพเดต 23 ธันวาคม 2563
📌 เรื่อง แนวปฏิบัติการเตรียมความพร้อมในการจัดการเรียนการสอน การวัด และประเมินผลการศึกษา ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ COVID-19 สำหรับภาคปลาย ปีการศึกษา 2563 :
🔗 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=671971550158672&id=294739031215261
-------------------------------------------------------------------

📍 คณะเศรษฐศาสตร์ - อัพเดต 29 ธันวาคม 2563
📌 เรื่อง แนวปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนและการจัดกิจกรรมเพื่อการป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 :
🔗 https://www.facebook.com/preconswu/posts/1548231115375363
-------------------------------------------------------------------

📍 คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร – อัพเดต 28 ธันวาคม 2563
📌 เรื่อง แนวทางปฏิบัติสำหรับการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 2/2564 :
🔗 https://bit.ly/3o708Of
-------------------------------------------------------------------

📍 คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ - อัพเดต 29 ธันวาคม 2563
📌 เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผลในกรณีสถานการณ์ไม่ปกติจากการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 :
🔗 https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3186600458108473&id=153636128071603
-------------------------------------------------------------------

📍 วิทยาลัยอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ - อัพเดต 30 ธันวาคม 2563
📌 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID (ฉบับที่ 2) :
🔗
https://www.facebook.com/CCISWU/posts/2821072661466631
-------------------------------------------------------------------

📍 คณะบริหารธุรกิจเพื่อสังคม - อัพเดต 29 ธันวาคม 2563
📌 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดใหม่ของเชื้อโรค COVID-19 :
🔗
https://www.facebook.com/SWUSMOBAS/posts/2638162173089931
-------------------------------------------------------------------

ติดตามประกาศเกี่ยวกับ COVID-19 ของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒได้ที่ : https://covid19.swu.ac.th

ที่อยู่

114 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สุขุมวิท 23 แขวงวัฒนา เขตคลองเตยเหนือ
Bangkok
10110

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยศรี:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

องค์การนิสิต คือ องค์กรที่รวบรวมนักกิจกรรมจากคณะ/วิทยาลัยต่าง ๆ ที่มีความต้องการและความสามารถในการสร้างสรรค์กิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัย ซึ่งภายในองค์การนิสิตประกอบด้วย นายกองค์การนิสิต รองนายกองค์การนิสิต ฝั่งประสานมิตร และองครักษ์ เลขานุการ เหรัญญิก ประชาสัมพันธ์ ประธานสโมสรนิสิตทุกคณะ ประธานฝ่ายของชมรม และคณะกรรมการต่าง ๆ องค์การนิสิตนั้น ทำหน้าที่จัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับทั้งภายในและภายนอกของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ทำเนียบนายกองค์การนิสิต

2553 พี่แก๊ป IC

2554 พี่มายด์ ED

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

🙈IEO Email: [email protected], [email protected]❤️ 39,000 บาท ไปยุโรป ฟรีที่พัก ฟรีอาหาร ได้ประสบการณ์ทำงานในโรงแรม ร้านอาหาร ที่มีชื่อเสียง คุ้มไม่คุ้ม พิสูจน์ด้วยตัวคุณเองวันนี้! 😍 คุณสมบัติในการรับ: นักเรียน นักศึกษา สาขาการโรงแรม การครัว สาขาภาษาฝรั่งเศส หรือผู้ที่มีประสบการณ์งานโรงแรม ที่มีใจรัก และมองหาโอกาสทำงานในประเทศฝรั่งเศส ระยะเวลา 3 เดือน และ 6 เดือน 💓💓ตอกย้ำความเป็นผู้นำในด้านการทำโครงการฝึกงาน ณ ประเทศฝรั่งเศส💓💓 💓 เจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ คอยดูแลจนจบโครงการ 💓 ค่าตอบแทนเดือนละ 18,000 - 25,000 บาทต่อเดือนไม่รวม OT และ Service charge 💓 ตำแหน่งงานให้เลือกหลายหลาย 💓 ประสบการณ์ดูแลน้องๆที่ฝึกงานที่ประเทศฝรั่งเศสมามากกว่า 20 ปี 💓 มีน้องๆในโครงการได้ทำงาน ณ ประเทศฝรั่งเศสต่อหลังจากจบโครงการ! 💓 ไม่มีการสัมภาษณ์วีซ่า เรามีบริการแนะนำทุกขั้นตอน แอบกระซิบว่าวีซ่าง่ายมาก 💓 การันตีค่าโครงการของทางบริษัท ถูกที่สุดในไทย 💓 ทำวีซ่าทั้งทีเข้าออกได้ 26 ประเทศทั่วเขตเชงเก้น 💓 สถานประกอบการมากกว่า 1,000 แห่ง มาเป็นคู่ อยากฝึกที่เดียวกัน เราจัดให้! 💓 ไม่มีการสัมภาษณ์เป็นภาษาฝรั่งเศส ยกเว้นตำแหน่ง Front office สัมภาษณ์ไม่ผ่าน เรายินดีคืนค่าสมัคร ❌❌❌❌ใจดีกว่านี้....มีที่ไหนอีก❌❌❌❌ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ฝึกงาน/ทำงานในต่างประเทศ 🙈IEO Tel:0972458294, 0909186023 🙈IEO Line: @ieostudyabroad 🙈IEO IG: ieointernship 🙈IEO Twitter: ieointernship 🙈IEO Email: [email protected], [email protected]
OOO ทำไมท่านซวย OOO**ปัญหาลึกๆ แท้จริงของปทท คือ ช่องทางเงิน ถูกไซฟอน (ดูดออก) โดยต่างชาติ ผ่านไฮเปอร์อีคอนนามิคทั้งหลาย สังเกต ห้างต่างชาติ ลงที่ไหน ชุมชนการค้าที่นั่น ก็จะโทรมลงๆ (เพราะปชต ใช่ไหมต่างชาติถึงเข้ามาดูดเงินได้)** คุณภาพชีวิตถึงแย่ ก็จะไม่แย่อย่างไง เงินเหมือนเลือดไหลโกรก ไหลออกๆๆ ชีวิตมันจะดีก็ปาฏิหารย์ โกงมีทุกยุค แต่ซวยสุด ไม่ว่าปกครองแบบไหน คือ “เงินไม่เข้า” มีคนถามผม ถ้าจารย์ลงทุนพม่า ได้กำไร จะเงินไว้พม่า หรือกลับไทย เอ้อ จริง ก็ต้องเอากลับไทย ครอบครัว ญาติๆ อยู่ที่นี่ ดังนั้น ต่างชาติไม่ผิด เป็นผมก็ต้องขนกลับประเทศเหมือนกัน โลกมีทั้งสิงโตและแกะ ไม่มีแกะ สิงโตจะกินอะไร และสิงโตไม่เหมือนแกะ เพราะแกะชอบรวมฝูง และสายตาสั้น สิงโต(ต่างชาติ) ดูดเงินออก ๆ แกะยัง เบลอๆ เซ่อๆ ทำไมซวย อ้อ ไอ้ประยุทธ มันเป็นหมา เผด็จการ พาฝูงแกะซวย ดังนั้น จะไล่ไอ้หมานั่นไปก็ได้ ( แต่ม็อบไปม็อบมา ระวังโควิดรอบสอง ) แต่ ไล่หมาก็ไร้ประโยชน์ เพราะภาวะ" เงินไม่เข้า" มันหนัก ขนาดตำแหน่งรัฐมนตรีคลัง วันนี้ ยังไม่มีใครกล้ารับเลย ภาคผนวก ชีวิตศรราม กับ ประเทศไทยเหมือนกันเป๊ะ “เงินไม่เข้า “ถูกดูดออก ศรรามยังคางเหลือง แล้วมีเรอะพวกท่านทั้งหลาย จะไม่ซวย สรุปสั้นๆ ปัญหาที่แท้จริงของปทท คือ "เงินไม่เข้า" เพราะต่างชาติดูดไป สั้นพอไหม
มันเป็นไงว้า แผ่นดินนี้ เหมือนต้องคำสาป มีประชาธิปไตย ให้เลือกตั้ง ก็เสือกขายเสียง ให้นักการเมืองเข้ามาทำธุรกิจถอนทุน พอฉิบหายก็มีคนกวักมือ เรียกทหาร สักพักเหม็นหน้าทหาร ขับไล่ ฆ่าๆๆๆๆๆๆ กัน เพื่อเรียกร้องประชาธิปไตย ไปให้ขายเสียงกันอีก วนๆซ้ำๆซากๆ อยู่นี่ และเหมือนต้องคำสาปบาปหนักสุด ที่คนไทยเสือกความจำสั้น..เออ บวกหัวหมอด้วย เกือบลืมม
เรื่อง 3 ข้อ..... 1. เรื่องคุกคาม ///เนื่องเป็นม็อบเก้งกวาง ที่โลกไม่เคยเจอมาก่อน และไม่รู้จะตอบสนองอย่างไง เสียงแผดร้องของเธอ สามารถข้ามผ่านกาแล็คซี่ ไปได้ง่ายๆ เพียงเธอกรีดร้อง ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายๆ เลยที่จะรับมือ ( มีอย่างที่ไหน โดน 112 คืนเดียว ต้องปล่อย มีแต่เก้งกวางเท่านั้น ที่จะทำได้ ผมอึ้งว่ะ ) ดังนั้น เรื่องคุกคาม เชื่อเถอะ ไม่น่าจะมีวันเกิดขึ้น 2. แก้รัฐธรรมนูญ /// ย้อนปี 35 หลังฆ่ากันเละเทะ ตายมั่ง ศพหายมั่ง ขาเป๋ แขนด้วน สารพัดพิการฯลฯ (ดีหน่อย ไม่มีแขวนคอ ตีนถีบ เก้าอี้ตี เกือกยัดปากศพ เผาทั้งเป็น กลิ่นเนื้อไหม้เหม็นคลุ้ง อย่างหกตุลา )ก็นำไปสู่ รัฐธรรมนูญ ฉบับราเกรซ วายป่วง ซึ่งดลบันดาลให้ ธนาคารกรุงเทพพาณิชการ ตราสตางค์ หายสาบสูญไปตลอดกาล ตามมาด้วยวิกฤติต้มยำกุ้ง ที่เมื่อนึกย้อน หลายๆคนถึงกับสะอึก และเผลอซี๊ดปากด้วยความอร่อย //เพื่อไม่ให้เกิดแบบ ฆ่าๆ ขายเสียง ฆ่าๆ (ฆ่าๆกัน จนผมรู้สึกเฉยๆแล้ว) รัฐธรรมนูญที่จะทำ ก็ควรรัดกุม ที่จะป้องกันการ””ซื้อขายเสียง “” ที่จะนำไปสู่วงจรอุบาทว์ ไม่งั้นก็ต้องฆ่าๆ ขายเสียง ฆ่าๆ กันอย่างนี้ต่อไป ไปอีกหลายร้อยหลายพันปี ชั่วฟ้าดินสลาย 3. ยุบสภา /// ไม่มีอะไรซับซ้อน ผิดเวลา เปลี่ยนม้ากลางศึก สู่หายนะได้ง่ายๆ ผมกลัวว่ะ ความยุ่งเหยิงทางการเมือง จะทำให้เกิดช่องโหว่ ที่โควิดจะโผล่มาระบาด เพราะถ้ามันมา ไม่ว่าจะเป็นควายแดง สลิ่มเหลือง หรือไม่มีข้างอย่างผม ล้วนต้องเดือดร้อนทั้งสิ้น เงินเก็บก็ต้องเอามาใช้ มีแต่เงินออกไม่มีเงินเข้า ถ้าผมมีเครื่องพิมพ์แบ๊งค์ที่บ้าน ก็ไม่เดือดร้อน เมื่อผมยังไม่ได้รับสิทธ์อันนั้น จึงอยากขอให้ ไอ้คุณตู่ อยู่””เฝ้าระวัง”ไปก่อน จนวางใจว่า โควิดมันไม่โผล่มารังควานแน่แล้ว จึงจะไปไหนก็ไป แยกย้ายกันไปตามเรื่อง ตามนี้ละกัน ( ) ///////ลงชื่อ คุณวอ /// ตอนเรียนประท้วงรัฐบาล จบแล้ว ประท้วงนายจ้าง...ต่อ อนาคตเฉิดฉายแน่ ///
#รับสมัครนักศึกษาฝึกงานการตลาดออนไลน์ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (STUDY OVERSEAS CENTRE CO., LTD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 1995 เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวศึกษานานาชาติ (TIECA) ซึ่งเป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือของนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจ และสถาบันการศึกษาต่างๆจากทั่วโลกในการให้คำปรึกษาในการเรียนต่อต่างประเทศตลอดจนจรรยาบรรณของแต่ละสมาชิกที่น่าเชื่อถือ #รายละเอียดงาน -ทำ content ให้สื่อบริษัทแล้วลงช่องทางโลกโซเชี่ยล คือ เฟสบุ๊ค และ ไลน์ -ขาย product ทัวร์และการศึกษาต่อต่างประเทศ -พูดคุย ติดต่อเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ -ทำการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือของบริษัท -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ________________________________________ #คุณสมบัติผู้สมัคร -กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรี หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.-ปวส. -มีความรู้เรื่องทัวร์ และ การศึกษาต่อต่างประเทศ -ขยัน ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้ -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ -ไม่จำเป็นต้องสื่อสารภาษาอังกฤษรู้เรื่อง ++หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ หรือ เขียน content ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ++ ________________________________________ #สวัสดิการ -ประกันสังคมเมื่อผ่านโปร -อาหารฟรี (บางมื้อ) -คอมมิชชั่น (เมื่อขายของได้) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งแบบฟอร์ม ติดต่อ Study Overseas Centre www.studyoverseas.co.th / www.facebook.com/SOCstaff [email protected], [email protected] / LINE: study.soc, [email protected]: @study.soc 02-255-7591, 02-655-6479, 089-682-0168, 081-646-0769, 081-644-9867 / Fax: 02-655-5711 22/11 ซ.บาร์ซ่าร์-ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
#รับสมัครนักศึกษาฝึกงานการตลาดออนไลน์ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (STUDY OVERSEAS CENTRE CO., LTD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 1995 เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวศึกษานานาชาติ (TIECA) ซึ่งเป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือของนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจ และสถาบันการศึกษาต่างๆจากทั่วโลกในการให้คำปรึกษาในการเรียนต่อต่างประเทศตลอดจนจรรยาบรรณของแต่ละสมาชิกที่น่าเชื่อถือ #รายละเอียดงาน -ทำ content ให้สื่อบริษัทแล้วลงช่องทางโลกโซเชี่ยล คือ เฟสบุ๊ค และ ไลน์ -ขาย product ทัวร์และการศึกษาต่อต่างประเทศ -พูดคุย ติดต่อเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ -ทำการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือของบริษัท -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ________________________________________ #คุณสมบัติผู้สมัคร -กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรี หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.-ปวส. -มีความรู้เรื่องทัวร์ และ การศึกษาต่อต่างประเทศ -ขยัน ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้ -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ -ไม่จำเป็นต้องสื่อสารภาษาอังกฤษรู้เรื่อง ++หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ หรือ เขียน content ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ++ ________________________________________ #สวัสดิการ -ประกันสังคมเมื่อผ่านโปร -อาหารฟรี (บางมื้อ) -คอมมิชชั่น (เมื่อขายของได้) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งแบบฟอร์ม ติดต่อ Study Overseas Centre www.studyoverseas.co.th / www.facebook.com/SOCstaff [email protected], [email protected] / LINE: study.soc, [email protected]: @study.soc 02-255-7591, 02-655-6479, 089-682-0168, 081-646-0769, 081-644-9867 / Fax: 02-655-5711 22/11 ซ.บาร์ซ่าร์-ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
รับสอนวิชาการเงิน เศรษฐศาสตร์ บัญชี แก่นิสิตนักศึกษา ผุ้ประกอบกิจการ ผุ้ที่สนใจทั้งหลาย เพื่อใช้สอบทำคะแนน หรือใช้ในการประกอบกิจการ ทั้งแบบกลุ่มและรายบุคคล ในราคาย่อมเยา เนื้อหาหลักสุตรที่ได้รับความสนใจเช่น การประเมินมูลค่ากิจการ การวิเคราะห์การลงทุน(feasibility study) การวิเคราะห์และวางแผนทางการเงิน การวิเคราะห์ความเสี่ยงธุรกิจและการบรรเทาความเสี่ยง เป็นต้น ผู้สอนจบการศึกษาจากจุฬาฯ มีประสบการณ์ทำงานด้านการเงินการธนาคาร และการสอนหนังสือในมหาวืทยาลัย รวมถึงเปนที่ปรึกษาการดำเนินธุรกิจมานานกว่า 25 ปี มีความเชี่ยวชาญคุ้นเคยกับธุรกิจมากมายหลายประเภท และหลายขนาดธุรกิจ ท่านใดสนใจ รบกวนติดต่อผุ้สอนได้ โดยแอด ID line: 0846807295(อย่าใช้วิธีค้นเบอร์เพราะจะหาไม่เจอนะคับ) หรือ โทร 084-680-7295 หรือ QR ที่แนบมากับใบโฆษณานี้
ขออนุญาต prงานที่ กพ จัดคะ วัตถุประสงค์งาน เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้รู้จักหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพื่อช่วยในการเลือกเส้นทางอาชีพในอนาคต ตลอดจนจะได้รับข้อมูลเส้นทางเลือกในการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ เพื่อประกอบดารตัดสินใจ รวมทั้งเข้าร่วมการทดสอบภาษาอังกฤษฟรีในงานคั
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ ข่าวดีสำหรับน้องๆ นักศึกษา เปิดรับสมัครแล้วคร้า โครงการ Work and Travel in USA 2019 "เปิดประสบการณ์ใหม่ ที่หาไม่ได้จากที่เมืองไทย" เลือกงานอัพเดท 2019 อื่นๆ ได้ที่ >> https://www.facebook.com/media/set/?set=a.2295173540499393&type=1&l=9a8657fc17 ************* สอบถามรายละเอียดค่าโครงการ และตัวอย่างงานได้ที่ Line : GSSThailand Facebook : www.facebook.com/GSSthailand Hotline : 081-8123600 (พี่จอย) , 094-249-4562(พี่เปิ้ล) Tel : 02-077-6541 www.gssthailand.com #WorkAndTravel #summerWorkAndTravel #GSSWorkAndTravel #GSSTeam #ปิดเทอมไปอเมริกา #WorkAndTravel2019 #WorkAndTravelinUSA #USA #GSSThailand #WAT2019
ลอยกระทงคนเดียวมันเหงา มาดู Cupid ที่ห้องกับเราก็ได้นะ ฮิ้ววว!!! ไม่ว่าจะมหาลัยไหน ก็ดูได้ไม่มีเบื่อ สัปดาห์ Cupid ปิดหน้าจอ เจอหน้าจริง พาไปกร๊าวใจกับเด็กอโศก ที่ #มศว จ่อไมค์ถาม ว่าจะเลือกชอบแบบไหนระหว่าง หน้าตาดี หรือ คารมดี ตามไปหาคำตอบพร้อมกัน คลิก >> https://mell o.me/video/69403 ติดตามความสนุกได้วันพฤหัสบดี เว้น พฤหัสบดี เวลา 20.00 น. ทางเว็บไซต์ Mello.me หรือแอปพลิเคชัน Mello Thailand #Cupidปิดหน้าจอเจอหน้าจริง #MelloThailand TubTim SWU Cute Boy SWU Cute Girl
ขออนุญาต ประกาศ...รับสมัครตำแหน่งว่าง ของ โรงเรียนพัฒนาอาชีพอุดรธานี รับสมัครครูสอนภาษาเกาหลี จำนวน 2 อัตรา อัตราเงินเดือนเริ่มต้น ที่ 15,000 บาท หลังทดลองงาน 3 เดือน ปรับขึ้น มีรายได้พิเศษในการสอนเสริมล่วงเวลา จัดสวัสดิการให้ฟรี : มีบ้านพักครู รักษาพยาบาล ชุดเครื่องแบบ เราเป็นสถาบันที่เปิดสอนมานานเกือบ 30 ปี มั่นใจได้ สนใจสมัครด่วนที่ ... โรงเรียนพัฒนาอาชีพอุดรธานี
ขออนุญาตประกาศประชาสัมพันธ์ เรื่อง ตำแหน่งงานว่างของทาง โรงเรียนพัฒนาอาชีพอุดรธานีด้วยค่ะ