Clicky

ทนายความอำเภอท่าม่วง Lawyer at Tha Muang

ทนายความอำเภอท่าม่วง Lawyer at Tha Muang ทนายใกล้คุณ ให้คำปรึกษาและบริการ ป? เครือข่ายทนายความ ทนายใกล้คุณ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
พร้อมให้คำปรึกษาและบริการ โทร 089-226-8899

เปิดเหมือนปกติ

ทนายใกล้คุณ: https://bit.ly/lawyernearyou โทร. 089-226-8899หย่ามี 2 วิธี1. หย่าด้วยความสมัครใจ2. หย่าด้วยคำสั่งศาล
25/03/2022

ทนายใกล้คุณ: https://bit.ly/lawyernearyou
โทร. 089-226-8899
หย่ามี 2 วิธี
1. หย่าด้วยความสมัครใจ
2. หย่าด้วยคำสั่งศาล

ทนายใกล้คุณ https://bit.ly/lawyernearyouคดีมี 2 ประเภทคดีแพ่งและคดีอาญาโทร. 089-227-1177
15/03/2022

ทนายใกล้คุณ https://bit.ly/lawyernearyou
คดีมี 2 ประเภท
คดีแพ่งและคดีอาญา
โทร. 089-227-1177

Line: https://bit.ly/lawyernearcourt มีคดีที่ศาลใหนทั่วประเทศไทย ให้ทนายใกล้ศาลไปช่วยดูแลคุณ มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้ศาล หร...
10/03/2022

Line: https://bit.ly/lawyernearcourt
มีคดีที่ศาลใหนทั่วประเทศไทย ให้ทนายใกล้ศาลไปช่วยดูแลคุณ มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้ศาล หรือโทรหาทนายที่ 089-227-1177

Line: https://bit.ly/lawyernearyou ทนายใกล้คุณ ใกล้มือถือ ใกล้บ้าน ใกล้ศาลอยากปรึกษาทนายใกล้คุณประเภทใหนทักมาครับ 089-22...
09/03/2022

Line: https://bit.ly/lawyernearyou
ทนายใกล้คุณ ใกล้มือถือ ใกล้บ้าน ใกล้ศาล
อยากปรึกษาทนายใกล้คุณประเภทใหนทักมาครับ 089-227-1177

วิธีแจ้งความรัองทุกข์ไลน์: https://bit.ly/lawyerhelpme โทร.089-227-1177
06/03/2022

วิธีแจ้งความรัองทุกข์
ไลน์: https://bit.ly/lawyerhelpme
โทร.089-227-1177

ทนายคดีครอบครัวทนายจอย 099-152-4195LINE: https://bit.ly/lawyerjoy
05/03/2022

ทนายคดีครอบครัว
ทนายจอย 099-152-4195
LINE: https://bit.ly/lawyerjoy

LINE:https://bit.ly/lawyernearyou สืบทรัพย์-บังคับคดีตามคำพิพากษาโทร.089-227-1177
28/02/2022

LINE:https://bit.ly/lawyernearyou
สืบทรัพย์-บังคับคดีตามคำพิพากษา
โทร.089-227-1177

Line: Https://bit.ly/lawyerhelpmeมีปัญหาคดีเช่าซื้อ ปรึกษาทนายคดีเช่าซื้อ ปรึกษาทางไลน์หรือโทร 089-227-1177
26/02/2022

Line: Https://bit.ly/lawyerhelpme
มีปัญหาคดีเช่าซื้อ ปรึกษาทนายคดีเช่าซื้อ ปรึกษาทางไลน์หรือโทร 089-227-1177

Line: https://bit.ly/lawyerhelpme ค้นหาทนายคดีของคุณง่ายๆ ในไลน์โอเพ่นแชท ทำตามขั้นตอนนี้นะครับ
22/02/2022

Line: https://bit.ly/lawyerhelpme
ค้นหาทนายคดีของคุณง่ายๆ ในไลน์โอเพ่นแชท ทำตามขั้นตอนนี้นะครับ

Line:https://bit.ly/lawyernearyou ช่องทางการติดต่อทนายความ เลือกได้ตามที่คุณต้องหาครับ
17/02/2022

Line:https://bit.ly/lawyernearyou
ช่องทางการติดต่อทนายความ เลือกได้ตามที่คุณต้องหาครับ

Line: https://bit.ly/lawyernearyouเพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อนทนายความที่อยู่ต่างจังหวัด ต้องการรับคดีให้คำปรึกษาลูกความในจัง...
10/02/2022

Line: https://bit.ly/lawyernearyou
เพื่อนช่วยเพื่อน เพื่อนทนายความที่อยู่ต่างจังหวัด ต้องการรับคดีให้คำปรึกษาลูกความในจังหวัดของท่าน ท่านสามารถเข้ามาเป็นทนายจังหวัดของท่านได้ที่ห้องไลน์ด้านนะครับ หรือจะติดต่อ
คอลเซ็นเตอร์ ทนายความ 089-227-1177

Line: https://bit.ly/poovong วันนี้นึกไม่ออกว่าจะโพสต์อะไรดี เลยเลือกรูปนี้มาโพสต์ เป็นทนายความมากว่า 30 ปี ว่าคดีทั้งคด...
27/01/2022

Line: https://bit.ly/poovong
วันนี้นึกไม่ออกว่าจะโพสต์อะไรดี เลยเลือกรูปนี้มาโพสต์ เป็นทนายความมากว่า 30 ปี ว่าคดีทั้งคดีคนไทยและต่างประเทศครับ

Line:Https://bit.ly/LAWYERONLINE ทำสัญญากันไว้ดีกว่าครับ มีปัญหาจะได้เอาตามสัญญาที่ทำกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าเขียนสั...
23/01/2022

Line:Https://bit.ly/LAWYERONLINE
ทำสัญญากันไว้ดีกว่าครับ มีปัญหาจะได้เอาตามสัญญาที่ทำกันไว้เป็นลายลักษณ์อักษร ถ้าเขียนสัญญาไม่ถูกให้ทนายออนไลน์เขาช่วยนะครับ ปรึกษาทนายออนไลน์ตาม link
โทรหาทนาย 099-464-4445

Line: https://bit.ly/lawyernearyou ค้นหาทนายใกล้คุณได้ที่ไลน์นี้ เลือกจังหวัดที่คุณต้องการทนายแจ้งปัญหาที่คุณต้องการปรึก...
17/01/2022

Line: https://bit.ly/lawyernearyou
ค้นหาทนายใกล้คุณได้ที่ไลน์นี้
เลือกจังหวัดที่คุณต้องการทนาย
แจ้งปัญหาที่คุณต้องการปรึกษาทนาย
ทีมทนายใกล้คุณจะมาให้คำปรึกษาคุณไม่เกิน 30 นาทีครับ
โทรหาทนาย 099-464-4445

ไลน์ https://bit.ly/lawyerjoy หย่าเถอะ ถ้าชีวิตคู่อยู่ไปไม่มีความสุข ไม่ต้องทะเลาะกัน ทนอยู่ด้วยกัน นัดกันไปหย่ากันที่เข...
11/01/2022

ไลน์ https://bit.ly/lawyerjoy
หย่าเถอะ ถ้าชีวิตคู่อยู่ไปไม่มีความสุข ไม่ต้องทะเลาะกัน ทนอยู่ด้วยกัน นัดกันไปหย่ากันที่เขตหรืออำเภอใดก็ได้ทั่วประเทศ ไปพร้อมกับพยาน ไม่ต้องเสียเวลา ไม่ต้องเสียค่าทนายความ มีปัญหาปรึกษาทนายจอย ทนายคดีครอบครัว 099-152-4195

ทนายออนไลน์.comปรึกษาทนายความยังไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ ทนายออนไลน์.com ส่งเอกสารมาทางไลน์ เพื่อขอรับคำปรึกษาจากทนายทั่วปร...
04/01/2022

ทนายออนไลน์.com
ปรึกษาทนายความยังไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ ทนายออนไลน์.com ส่งเอกสารมาทางไลน์ เพื่อขอรับคำปรึกษาจากทนายทั่วประเทศได้ที่ไลน์ด้านบนครับ หรือถ้าต้องการปรึกษาทนายด่วนโทรมาที่
คอลเซ็นเตอร์ 02 114 7521
ทนายความ 089-226-8899

ทนายออนไลน์.comปรึกษาหรือแชทกับทนายออนไลน์ได้ที่เวปไซต์นี้ ยังไม่มีค่าใช้จ่าย ยังไม่ต้องมาพบทนายที่สำนักงาน ส่งเอกสารมาใ...
22/12/2021

ทนายออนไลน์.com
ปรึกษาหรือแชทกับทนายออนไลน์ได้ที่เวปไซต์นี้ ยังไม่มีค่าใช้จ่าย ยังไม่ต้องมาพบทนายที่สำนักงาน ส่งเอกสารมาให้ทนายดูทางไลน์ไอดีนี้ https://bit.ly/0892271177
หรือโทร.089-227-11777

Line:https://bit.ly/lawyernearyou หนี้ย่อมระงับด้วยการชำระหนี้ ถ้าลูกหนี้ ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย ให้ทนายใกล้คุณตามหนี้ให้ ...
04/12/2021

Line:https://bit.ly/lawyernearyou
หนี้ย่อมระงับด้วยการชำระหนี้ ถ้าลูกหนี้ ไม่มี ไม่หนี ไม่จ่าย ให้ทนายใกล้คุณตามหนี้ให้ ยังไม่มีค่าใช้จ่าย ถ้ายังไม่ได้เงินคืนมา โทรหาทนาย 081-803-4097

Line: https://bit.ly/lawyerhelpme เลือกปรึกษาทนายใกล้คุณได้เลย ที่ท่านต้องการปรึกษาได้เลย หรือจะโทรปรึกษาตามหมายเลขที่ที...
26/11/2021

Line: https://bit.ly/lawyerhelpme
เลือกปรึกษาทนายใกล้คุณได้เลย ที่ท่านต้องการปรึกษาได้เลย หรือจะโทรปรึกษาตามหมายเลขที่ที่เห็น

ทนายความ 089-227-1177ติดต่อหรือปรึกษาทนายความ 77 จังหวัดได้ที่เบอร์นี้ หรือแชทกับทนายได้ตลอด 24 ชั่งโมงที่นี้ https://bi...
16/11/2021

ทนายความ 089-227-1177
ติดต่อหรือปรึกษาทนายความ 77 จังหวัดได้ที่เบอร์นี้ หรือแชทกับทนายได้ตลอด 24 ชั่งโมงที่นี้ https://bit.ly/lawyernearyou

Https://bit.ly/LAWYERONLINE ขอบคุณสำหรับคำอวยพรวันเกิดผมครับ ในฐานะทนายความและประธานเครือข่าย ยินดีให้บริการจัดการมรดกให...
10/11/2021

Https://bit.ly/LAWYERONLINE
ขอบคุณสำหรับคำอวยพรวันเกิดผมครับ ในฐานะทนายความและประธานเครือข่าย ยินดีให้บริการจัดการมรดกให้กับท่าน ทั่วประเทศไทยในอัตรา 5000 บาท นับแต่วันนี้ถึงวันที่ 31 ธันวาคมศกนี้ครับ

Https://bit.ly/lawyernearyou อยากรู้กฎหมาย อยากรู้จักทนายใกล้คุณ กด link ข้างบน คุณจะได้รู้จักกับทีมเครือข่ายทนายความทั่...
08/11/2021

Https://bit.ly/lawyernearyou
อยากรู้กฎหมาย อยากรู้จักทนายใกล้คุณ กด link ข้างบน คุณจะได้รู้จักกับทีมเครือข่ายทนายความทั่วประเทศและรู้กฎหมายและคดีความที่เพื่อนๆเข้ามาปรึกษาทนายความแต่ละวัน รู้กฎหมาย รู้จักทนายไม่ถูกหลอก

Https://bit.ly/lawyerhelpme คุณมีคดีอะไร อยู่ศาลใหน ให้ทนายคดีของคุณไปช่วยดูแล ปรึกษาทนายคดีของคุณได้ที่เบอร์หรือไลน์ที่...
23/10/2021

Https://bit.ly/lawyerhelpme
คุณมีคดีอะไร อยู่ศาลใหน ให้ทนายคดีของคุณไปช่วยดูแล ปรึกษาทนายคดีของคุณได้ที่เบอร์หรือไลน์ที่ท่านเห็นครับ

Https://bit.ly/LAWYERONLINE จะอยู่ที่ใหนก็มีทนายให้เลือกที่จะปรึกษาหรือช่วยเหลือ โดยยังไม่ต้องเดินทางมาพบทนายที่ออฟฟิศ ไ...
18/10/2021

Https://bit.ly/LAWYERONLINE
จะอยู่ที่ใหนก็มีทนายให้เลือกที่จะปรึกษาหรือช่วยเหลือ โดยยังไม่ต้องเดินทางมาพบทนายที่ออฟฟิศ ไลน์มาได้ตาม link ให้เลยหรือถ้าจะให้เร็วโทรมาตามเบอร์ที่เห็นนะครับ

คุณอยู่กรุงเทพในเขนใหน ปรึกษาทนายความได้ที่เบอร์นี้ 02 114 7521 หรือไลน์ https://bit.ly/bangkoklawyers
16/10/2021

คุณอยู่กรุงเทพในเขนใหน ปรึกษาทนายความได้ที่เบอร์นี้ 02 114 7521 หรือไลน์ https://bit.ly/bangkoklawyers

คอลเซ็นเตอร์ ทนายความ 02 114 7521ทนายความคดีครอบครัว 099 152 4195ไลน์ โอเพ่น แชท HTTPS://bit.ly/lawyerjoy
11/10/2021

คอลเซ็นเตอร์ ทนายความ 02 114 7521
ทนายความคดีครอบครัว 099 152 4195
ไลน์ โอเพ่น แชท HTTPS://bit.ly/lawyerjoy

22/01/2021

ทนายเตือนภัย
ในทางธุจกิจ การสร้างแบรนด์เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อให้ประชาชนทั่วไปได้รู้จักและเข้าถึงได้ง่าย เช่นเครื่องการค้าที่เราคุ้นเคยกันดี 7-11 เราจะนึกถึงทันทีว่านี้คือเครื่องหมายการค้าของร้านสะดวกซื้อครับ ดังนั้นแล้ว เมื่อคุณต้องการให้กฎหมายคุ้มครองคุณๆก็ต้องทำตามกฎหมาย คือนำเครื่องหมายการค้าไปจดทะเบียนให้เรียบร้อยก่อน เมื่อมีผู้ละุเมิดคุณจึงจะใช้กฎหมายคุ้มครองได้

เครื่องหมายการค้าเป็นทรัพย์สินทางปัญญาอย่างหนึ่ง ไม่ใช่อสังหาริมทรัพย์หรือสังหาริมทรัพย์ ไม่มีรูปร่าง ทั้งไม่อาจยึดถือครอบครองได้อย่างทรัพย์สินทั่วไปดังที่บัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 4 ว่าด้วยทรัพย์สินการที่จำเลยนำเครื่องหมายการค้าอักษรโรมันคำว่า PEAK และ PEAK กับรูปประดิษฐ์คล้ายภูเขาของผู้อื่นมาใช้กับสินค้าของตนโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของแม้เป็นระยะเวลานานเพียงใด ก็ไม่ทำให้จำเลยมีสิทธิในเครื่องหมายการค้านั้นดีกว่าโจทก์ได้ บทบัญญัติว่าด้วยการได้กรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินโดยการครอบครองปรปักษ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382 หาอาจนำมาใช้บังคับแก่สิทธิในเครื่องหมายการค้าอันเป็นทรัพย์สินทางปัญญาได้ไม่
โจทก์มิได้บรรยายฟ้องว่าจำเลยได้กระทำละเมิดโดยนำเครื่องหมายการค้าของโจทก์ไปใช้กับสินค้าของจำเลยในลักษณะลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์เพียงแต่คาดคะเนว่าหากจำเลยกระทำการดังนั้น ผลเสียหายจะตกแก่โจทก์อย่างไร จึงไม่มีประเด็นที่จะต้องวินิจฉัยว่า จำเลยได้นำสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์หรือไม่ การที่ศาลชั้นต้นวินิจฉัยว่า จำเลยได้นำเอาสินค้าของตนไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์ เป็นการใช้สิทธิไม่สุจริต เป็นการละเมิดต่อโจทก์ จึงเป็นพิพากษาเกินไปกว่าหรือนอกจากที่ปรากฏในฟ้อง
โจทก์เป็นเจ้าของเครื่องหมายการค้าอักษรโรมัน คำว่า PEAK และ PEAKกับรูปประดิษฐ์คล้ายภูเขา แต่โจทก์ยังมิได้จดทะเบียนเครื่องหมายการค้าดังกล่าวในประเทศไทย โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องเรียกค่าสินไหมทดแทนจากจำเลยได้เฉพาะในกรณีที่จำเลยได้นำสินค้าของจำเลยไปลวงขายว่าเป็นสินค้าของโจทก์เพียงกรณีเดียวเท่านั้น
มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ
คอลเซ็นเตอร์ 089-226-8899
ไลน์ ไอดี

Timeline photos
12/01/2021

Timeline photos

24/12/2020

พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 มาตรา 19 กำหนดหลักเกณฑ์ผู้ซึ่งจะได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดว่าต้องเป็นผู้ต้องหาว่ากระทำความผิดฐานเสพยาเสพติด เสพและมีไว้ในครอบครอง เสพและมีไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย หรือเสพและจำหน่ายยาเสพติดตามลักษณะ ชนิด ประเภท และปริมาณที่กำหนดในกฎกระทรวง และไม่ปรากฏว่าต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจำคุกหรืออยู่ในระหว่างรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล ให้พนักงานสอบสวนนำตัวผู้ต้องหาไปศาลภายในสี่สิบแปดชั่วโมงนับแต่เวลาที่ผู้ต้องหานั้นมาถึงที่ทำการของพนักงานสอบสวน เพื่อให้ศาลพิจารณามีคำสั่งให้ส่งตัวผู้นั้นไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด เพื่อดำเนินการต่อไปตามมาตรา 22 โดยให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้ตรวจวินิจฉัยว่าผู้ต้องหานั้นเป็นผู้เสพหรือติดยาเสพติดหรือไม่ เพื่อจะได้คัดแยกว่าผู้ต้องหานั้นเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดหรือต้องถูกดำเนินคดีต่อไปตาม ป.วิ.อ. ดังเช่นการกระทำความผิดทางอาญาอื่นๆ ซึ่งในระหว่างการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พนักงานสอบสวนยังคงดำเนินการสอบสวนคดีต่อไป และเมื่อผู้เสพติดได้รับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจนครบถ้วนตามที่กำหนดในแผนการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และผลการการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเป็นที่พอใจของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแล้ว มาตรา 33 วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ให้ถือว่าผู้นั้นพ้นจากความผิดที่ถูกกล่าวหาตามมาตรา 19 และให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมีคำสั่งให้ปล่อยตัวผู้นั้นไป แต่ถ้ายังไม่พอใจ มาตรา 33 วรรคสอง บัญญัติให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรายงานความเห็นไปยังพนักงานสอบสวนหรือพนักงานอัยการ แล้วแต่กรณีเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินคดีผู้นั้นต่อไป
โจทก์ฟ้องว่า จำเลยมีเมทแอมเฟตามีนชนิดเกล็ด 1 ถุง (หน่วยการใช้) น้ำหนักสุทธิ 0.08 กรัม และเสพเมทแอมเฟตามีนอันเป็นยาเสพติดตามลักษณะ ชนิด ประเภทและปริมาณที่กำหนดในกฎกระทรวงว่าด้วยการกำหนดลักษณะ ชนิด ประเภทและปริมาณของยาเสพติด พ.ศ.2546 โดยไม่ปรากฏว่าจำเลยต้องหาหรืออยู่ในระหว่างถูกดำเนินคดีในความผิดฐานอื่นซึ่งเป็นความผิดที่มีโทษจำคุกหรืออยู่ในระหว่างรับโทษจำคุกตามคำพิพากษาของศาล ถือว่าจำเลยเป็นผู้มีคุณสมบัติตามที่ระบุไว้ในมาตรา 19 วรรคหนึ่ง แห่ง พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 แต่พนักงานสอบสวนไม่ได้นำตัวจำเลยไปศาลภายในกำหนดระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเพื่อให้ศาลพิจารณามีคำสั่งให้ส่งตัวจำเลยไปตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติดเพื่อให้จำเลยได้รับประโยชน์ในการที่จะได้รับการพิจารณาเข้าสู่ระบบการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดแทนการถูกดำเนินคดีตามเจตนารมณ์ของ พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 แต่อย่างใด ดังนี้ การที่พนักงานสอบสวนทำการสอบสวนจำเลยโดยมิได้ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ในมาตรา 19 แห่ง พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 จึงเป็นการสอบสวนโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย เท่ากับว่าไม่มีการสอบสวนมาก่อน และย่อมส่งผลให้พนักงานอัยการไม่มีอำนาจฟ้องตาม ป.วิ.อ. มาตรา 120 ทั้งกรณีมิใช่ล่วงเลยกำหนดระยะเวลาที่จะส่งจำเลยไปศาลเพื่อการตรวจพิสูจน์การเสพ จึงไม่อาจนำบทบัญญัติตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 มาใช้บังคับแก่จำเลยได้ แต่เป็นกรณีที่พนักงานสอบสวนไม่ปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ.2545 ข้างต้น

25/09/2020
Chat now

ลำดับที่ 0076 ยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้กับจำเลย
ทนายเตือนภัย: แม้ศาลจะยกฟ้องในความผิดที่โจทก์ฟ้องก็ตาม แต่การดำเนินคดีต้องใช้เงิน ใช้เวลาในการดำเนินกระบวนพิจารณาคดี กว่าศาลฎีกาจะยกฟ้อง จำเลยก็เสียเงิน เสียเวลาไปเยอะครับ ทางที่ดีมีสติ หลีกเลี่ยงการเป็นคดีความดีที่สุด อีกคดีหนึ่งที่ศาลยกเหตุแห่งความสงสัยให้จำเลยครับ

ฎีกาที่ 00361 /2532
ผู้เสียหายเป็นหลานสะใภ้ของจำเลย ตอนเกิดเหตุเป็นเวลากลางวัน ผู้เสียหายยืนจับรถจักรยานเพื่อจะขี่ไปธุระ ได้เกิดทะเลาะโต้เถียงกับจำเลย แล้วปืนลูกซองยาวที่จำเลยถือลงมาจากบ้านได้ลั่นขึ้น 1 นัด กระสุนปืนถูกโคนต้นมะม่วงขวามือด้านหลังผู้เสียหาย ได้ความว่า ขณะนั้นจำเลยกับผู้เสียหายอยู่ห่างกันประมาณ 5 วา แม้ผู้เสียหายจะอ้างว่าจำเลยใช้ปืนยิงผู้เสียหาย ผู้เสียหายก็รับว่าขณะยิง จำเลยถือปืนด้วยมือทั้งสองข้างในลักษณะอยู่ข้างตัวระดับเอว มิได้ประทับเล็งยิงผู้เสียหาย แสดงว่าจำเลยยิงผู้เสียหายในระยะใกล้ด้วยปืนลูกซองยาว เช่นนี้หากจำเลยตั้งใจจะยิงก็ไม่น่าจะผิดพลาดปรากฏด้วยว่าจำเลยชอบใช้อาวุธปืนขู่เข็ญผู้อื่นเสมอ พฤติการณ์แห่งคดีจึงยังไม่แน่ใจว่าจำเลยใช้อาวุธปืนยิงโดยเจตนาฆ่าผู้เสียหายดังโจทก์ฟ้อง สมควรยกประโยชน์แห่งความสงสัยให้เป็นผลดีแก่จำเลย

มีปัญหาปรึกษาทนายใกล้คุณ
โทร.089-226-8899
ไลน์.
แชท. https://direct.lc.chat/8941034
(กรอกข้อมูลให้ทนายติดต่อกลับ มือถือและอีเมล)

ที่อยู่

22 อาคาร เค ซอยสุขุมวิท 35 (สำนัก
Bangkok
10110

เบอร์โทรศัพท์

+66892271177

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ทนายความอำเภอท่าม่วง Lawyer at Tha Muangผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ทนายความอำเภอท่าม่วง Lawyer at Tha Muang:

ทนายความ อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี

เครือข่ายทนายความ ทนายใกล้บ้าน โทร 089-226-8899

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

ทนายความอำเภอช้างกลาง Lawyer at Chang ทนายความอำเภอหนองฉาง Lawyer at Nong Chan ทนายความอำเภอเฉลิมพระเกียร ทนายความอำเภอลำทะเมนชัย Lawyer at ทนายความอำเภอหล่มเก่า Lawyer at Lom Ka Embajada Argentina en Tailandia - สถานทูตอาร์เจนต บ่าวท้าว-Eating Norwegian Embassy in Bangkok India in Thailand (Embassy of India, Bangkok) Department of Physics - Srinakharinwirot University สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุง คณะสังคมศาสตร์ มศว IPST Biology ฝ่ายบริหารโครงการริเริ่ม สส Polish Investment & Trade Agency - PAIH Thailand