โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภู

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภู โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เลือดม่วง-ขาวเด่นประจักษ์ในศักดิ์ศรี โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ผู้จบการศึกษาจะได้รับ การบรรจุ
เป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เพื่อส่งไปปฏิบัติงานด้านไฟฟ้าแรงสูงทั่วประเทศ
และผู้ที่มีผลการเรียนดี มีโอกาสได้รับทุนการศึกษาต่อ
ในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์

เปิดเหมือนปกติ

สวัสดีปีใหม่ 2565 นะครับ ^_^#PEAEVS
03/01/2022

สวัสดีปีใหม่ 2565 นะครับ ^_^

#PEAEVS

✨🎉🥳 HAPPY NEW YEAR 2022 🥳🎉✨

🐯 สวัสดีปีเสือ 🐯

….₊̣̇.ෆ˟̑*̑˚̑*̑˟̑ෆ.₊̣̇.ෆ˟̑*̑˚̑*̑˟̑ෆ.₊̣̇.ෆ˟̑*̑˚̑*̑˟̑ෆ.₊̣̇.ෆ˟̑*̑˚̑*̑˟̑ෆ.₊̣̇.​…

ประกาศ เรื่องการคืนเงินค่าสมัครสอบ รรช. ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)      ตามที่ รรช. ได้ประกาศเรื่องการคืนเงินค่าสมัครส...
03/09/2021

ประกาศ เรื่องการคืนเงินค่าสมัครสอบ รรช. ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

ตามที่ รรช. ได้ประกาศเรื่องการคืนเงินค่าสมัครสอบไปครั้งก่อน ซึ่งหมดเขตไปเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ขณะนี้ รรช. จะทำการเปิดระบบอีกครั้ง ให้กับผู้สมัครสอบที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลกลับมายัง รรช. โดยขอความอนุเคราะห์ให้ผู้สมัครสอบ เฉพาะท่านที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มที่กำหนด ขอให้ท่านจัดส่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนกลับมาภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 เพื่อ รรช. จะได้ดำเนินการคืนเงินค่าสมัคร และค่าธรรมเนียมต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบ

#PEAEVS2564

ประกาศ เรื่องการคืนเงินค่าสมัครสอบ รรช. ปีการศึกษา 2564 (ครั้งที่ 2)

ตามที่ รรช. ได้ประกาศเรื่องการคืนเงินค่าสมัครสอบไปครั้งก่อน ซึ่งหมดเขตไปเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 ขณะนี้ รรช. จะทำการเปิดระบบอีกครั้ง ให้กับผู้สมัครสอบที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลกลับมายัง รรช. โดยขอความอนุเคราะห์ให้ผู้สมัครสอบ เฉพาะท่านที่ยังไม่ได้จัดส่งข้อมูลเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มที่กำหนด ขอให้ท่านจัดส่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนกลับมาภายในวันที่ 10 กันยายน 2564 เพื่อ รรช. จะได้ดำเนินการคืนเงินค่าสมัคร และค่าธรรมเนียมต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบ

#PEAEVS2564

ประกาศ เรื่องการคืนเงินค่าสมัครสอบ รรช. ปีการศึกษา 2564     ตามที่ รรช. ได้ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกในทุกๆหลักสูตร ของป...
24/08/2021

ประกาศ เรื่องการคืนเงินค่าสมัครสอบ รรช. ปีการศึกษา 2564

ตามที่ รรช. ได้ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกในทุกๆหลักสูตร ของปี 2564 ขณะนี้ รรช. อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้กับผู้สมัครสอบทุกท่าน โดยจะจัดส่ง SMS ไปยังเบอร์ผู้สมัคร เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้สมัครสอบทุกท่าน จัดส่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนกลับมาภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เพื่อ รรช. จะได้ดำเนินการคืนเงินค่าสมัคร และค่าธรรมเนียมต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบ

#PEAEVS2564

ประกาศ เรื่องการคืนเงินค่าสมัครสอบ รรช. ปีการศึกษา 2564

ตามที่ รรช. ได้ประกาศยกเลิกการสอบคัดเลือกในทุกๆหลักสูตร ของปี 2564 ขณะนี้ รรช. อยู่ระหว่างดำเนินการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อคืนเงินค่าสมัครและค่าธรรมเนียมต่างๆ ให้กับผู้สมัครสอบทุกท่าน โดยจะจัดส่ง SMS ไปยังเบอร์ผู้สมัคร เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมตามแบบฟอร์มที่กำหนด ทั้งนี้ ขอความอนุเคราะห์ให้ผู้สมัครสอบทุกท่าน จัดส่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วนกลับมาภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2564 เพื่อ รรช. จะได้ดำเนินการคืนเงินค่าสมัคร และค่าธรรมเนียมต่อไป
จึงประกาศมาเพื่อทราบ

#PEAEVS2564

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามค...
09/08/2021

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทยมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น และทุกฝ่ายต้องปฏิบัติตามคำสั่ง ศบค. อย่างเคร่งครัด รรช. จึงขอแจ้งยกเลิกการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อ ประจำปีการศึกษา 2564 ทั้ง 4 หลักสูตร
- 3 ปี (ฮอทไลน์)
- พิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์)
- ช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
- ช่างเฉพาะทาง (ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)

ทั้งนี้ ผู้สมัครและผู้ปกครองสามารถติดตามการคืนค่าสมัครได้ทาง peaevs.thaijobjob.com
#PEAEVS2564

ประกาศ รรช.ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการสรรหาบุคคลเข้าศึกษาต่อ รรช.กฟภ.ทั้ง 4 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์โคว...
05/06/2021

ประกาศ รรช.
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการสรรหาบุคคลเข้าศึกษาต่อ รรช.กฟภ.
ทั้ง 4 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
โดยเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครทุกท่านติดตามข่าวสารจาก PEAEVS.thaijobjob.com อย่างใกล้ชิด
#PEAEVS2564

ประกาศ รรช.
ขอแจ้งเลื่อนกำหนดการสรรหาบุคคลเข้าศึกษาต่อ รรช.กฟภ.
ทั้ง 4 หลักสูตร ประจำปีการศึกษา 2564 เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19
โดยเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

ทั้งนี้ขอให้ผู้สมัครทุกท่านติดตามข่าวสารจาก PEAEVS.thaijobjob.com อย่างใกล้ชิด
#PEAEVS2564

รรช. ขอแสดงความยินดีกับ นรช.ทุน รุ่น 51ที่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาในปีการศึกษา 2564 ดังนี้🏫 คณะวิ...
26/05/2021

รรช. ขอแสดงความยินดีกับ นรช.ทุน รุ่น 51
ที่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ในปีการศึกษา 2564 ดังนี้

🏫 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นายสธนธร สมนาม

🏫 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- นายพีรวัส ยนตมุติ
- นายพชร จันทร

🏫 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- นายณัฐวัฒน์ อินทยุง
- นายณัฐวัฒน์ ขันเล็ก

#PEAEVS51 #TOP5

รรช. ขอแสดงความยินดีกับ นรช.ทุน รุ่น 51
ที่สามารถผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับอุดมศึกษา
ในปีการศึกษา 2564 ดังนี้

🏫 คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
- นายสธนธร สมนาม

🏫 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- นายพีรวัส ยนตมุติ
- นายพชร จันทร

🏫 คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
- นายณัฐวัฒน์ อินทยุง
- นายณัฐวัฒน์ ขันเล็ก

#PEAEVS51 #TOP5

พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับมารู้จัก รรช.กฟภ. ให้มากขึ้นกันดีกว่าครับ#PEAEVS
21/04/2021
โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสร้างบุคลากรด้านไฟฟ้า เรียนฟรี มีงานทำ

พักชมสิ่งที่น่าสนใจสักครู่ครับ
มารู้จัก รรช.กฟภ. ให้มากขึ้นกันดีกว่าครับ

#PEAEVS

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคhttps://www.facebook.com/PEAEVS/โทร. 0 2590 5592, 0 2590 5596-9, 0 2009 6058#การไฟฟ้า​ส่วน​ภูมิภาค​ #PEA #โรงเรียน#เรียนฟรี

ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รรช.กฟภ.หลักสูตร 3 ปี และหลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์) ประจำปี 2564ซึ่งจะเลื่...
19/04/2021

ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รรช.กฟภ.
หลักสูตร 3 ปี และหลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์) ประจำปี 2564
ซึ่งจะเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จะคลี่คลาย และจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบอีกครั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์

โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด
#PEAEVS2564

ประกาศเลื่อนกำหนดการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ รรช.กฟภ.
หลักสูตร 3 ปี และหลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์) ประจำปี 2564
ซึ่งจะเลื่อนออกไปโดยไม่มีกำหนดจนกว่าสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 จะคลี่คลาย และจะแจ้งกำหนดการใหม่ให้ทราบอีกครั้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 สัปดาห์

โปรดติดตามอย่างใกล้ชิด
#PEAEVS2564

เรียน ผู้ปกครอง และ นรช. ชั้นปีที่ 1 และ 2เนื่องจากสถานการณ์การโรคระบาด (Covid-19) ในปัจจุบัน รรช. จึงขอประกาศมาตรการเพื...
15/04/2021

เรียน ผู้ปกครอง และ นรช. ชั้นปีที่ 1 และ 2

เนื่องจากสถานการณ์การโรคระบาด (Covid-19) ในปัจจุบัน
รรช. จึงขอประกาศมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงดังนี้
1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์
2. ให้นักเรียนเดินทางกลับมาหอพัก ภายในวันที่ 25 เมษายน 2564 และทำการกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการ
3. เลื่อนกำหนดการสอบปลายภาคสำหรับ นรช. ชั้นปีที่ 1 และ 2 เป็นวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2564 (หลังจากครบกำหนดกักตัว 14 วันแล้ว)
4. ขอให้ นรช. ทุกคนปฏิบัติตนตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

#PEAEVS #LFH

เรียน ผู้ปกครอง และ นรช. ชั้นปีที่ 1 และ 2

เนื่องจากสถานการณ์การโรคระบาด (Covid-19) ในปัจจุบัน
รรช. จึงขอประกาศมาตรการเพื่อลดความเสี่ยงดังนี้
1. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอนเป็นแบบออนไลน์
2. ให้นักเรียนเดินทางกลับมาหอพัก ภายในวันที่ 25 เมษายน 2564 และทำการกักตัวเองเป็นเวลา 14 วัน ตามมาตรการ
3. เลื่อนกำหนดการสอบปลายภาคสำหรับ นรช. ชั้นปีที่ 1 และ 2 เป็นวันที่ 11-14 พฤษภาคม 2564 (หลังจากครบกำหนดกักตัว 14 วันแล้ว)
4. ขอให้ นรช. ทุกคนปฏิบัติตนตามมาตรการอย่างเคร่งครัด

#PEAEVS #LFH

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัคร นรช.ประจำปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติมอีกจำนวน 2 หลักสูตร1️⃣ หลักสูตรช่างเฉพา...
01/04/2021

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัคร นรช.
ประจำปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติมอีกจำนวน 2 หลักสูตร
1️⃣ หลักสูตรช่างเฉพาะทาง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) - ปฟ.
รับสมัคร วุฒิ ปวส.(ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง) จำนวน 67 คน
2️⃣ หลักสูตรช่างเฉพาะทาง(ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) - กป.
รับสมัคร วุฒิ ปวส.(ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง) จำนวน 105 คน

ศึกษารายละเอียดได้ที่ peaevs.thaijobjob.com
โทรศัพท์ 02-009-6058, 02-590-5592, 02-590-5596-9
#PEAEVS2564

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัคร นรช.
ประจำปีการศึกษา 2564 เพิ่มเติมอีกจำนวน 2 หลักสูตร
1️⃣ หลักสูตรช่างเฉพาะทาง(ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) - ปฟ.
รับสมัคร วุฒิ ปวส.(ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง) จำนวน 67 คน
2️⃣ หลักสูตรช่างเฉพาะทาง(ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) - กป.
รับสมัคร วุฒิ ปวส.(ไฟฟ้า/ไฟฟ้ากำลัง) จำนวน 105 คน

ศึกษารายละเอียดได้ที่ peaevs.thaijobjob.com
โทรศัพท์ 02-009-6058, 02-590-5592, 02-590-5596-9
#PEAEVS2564

รรช. ขอแสดงความยินดีกับ นรช.51 ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรกประจำปีการศึกษา 2563 ที่จะบรรจุและได้รับทุนศึกษาต่อ...
01/04/2021

รรช. ขอแสดงความยินดีกับ นรช.51 ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรกประจำปีการศึกษา 2563 ที่จะบรรจุและได้รับทุนศึกษาต่อวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ดังนี้

อันดับ1 นายสธนธร สมนาม
อันดับ2 นายพีรวัส ยนตมุติ
อันดับ3 นายณัฐวัฒน์ อินทยุง
อันดับ4 นายพชร จันทร
อันดับ5 นายณัฐวัฒน์ ขันเล็ก

เป็นกำลังใจให้น้องๆทั้ง 5 คน สามารถสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ต่อไป

#PEAEVS51 #TOP5

รรช. ขอแสดงความยินดีกับ นรช.51 ที่ได้รับคะแนนเฉลี่ยสูงสุด 5 อันดับแรกประจำปีการศึกษา 2563 ที่จะบรรจุและได้รับทุนศึกษาต่อวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ดังนี้

อันดับ1 นายสธนธร สมนาม
อันดับ2 นายพีรวัส ยนตมุติ
อันดับ3 นายณัฐวัฒน์ อินทยุง
อันดับ4 นายพชร จันทร
อันดับ5 นายณัฐวัฒน์ ขันเล็ก

เป็นกำลังใจให้น้องๆทั้ง 5 คน สามารถสอบติดคณะวิศวกรรมศาสตร์ เพื่อเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ต่อไป

#PEAEVS51 #TOP5

ใกล้จะปิดรับสมัครแล้วนะครับ ใครยังไม่สมัคร รีบเลยนะ!!!รับสมัครระหว่างวันที่ 11 - 22 มีนาคม 64 นี้แล้วนะครับทางเว็บไซต์ h...
18/03/2021

ใกล้จะปิดรับสมัครแล้วนะครับ ใครยังไม่สมัคร รีบเลยนะ!!!
รับสมัครระหว่างวันที่ 11 - 22 มีนาคม 64 นี้แล้วนะครับ
ทางเว็บไซต์ http://PEAEVS.thaijobjob.com (ออนไลน์ ตลอด 24 ชม.)
---
สำหรับคำถามที่ถามเข้ามา แอดมินตอบไม่ไหวเลยหล่ะ
แต่ก็สรุปมาให้แล้วนะครับ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-009-6058, 02-590-5592, 02-590-5596-9
#PEAEVS2564

ใกล้จะปิดรับสมัครแล้วนะครับ ใครยังไม่สมัคร รีบเลยนะ!!!
รับสมัครระหว่างวันที่ 11 - 22 มีนาคม 64 นี้แล้วนะครับ
ทางเว็บไซต์ http://PEAEVS.thaijobjob.com (ออนไลน์ ตลอด 24 ชม.)
---
สำหรับคำถามที่ถามเข้ามา แอดมินตอบไม่ไหวเลยหล่ะ
แต่ก็สรุปมาให้แล้วนะครับ
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 02-009-6058, 02-590-5592, 02-590-5596-9
#PEAEVS2564

เปิดรับสมัครแล้วนะครับ !!!ทางเว็บไซต์ http://PEAEVS.thaijobjob.com (ออนไลน์ ตลอด 24 ชม.)ติดต่อสอบถาม 02-009-6058, 02-590...
11/03/2021

เปิดรับสมัครแล้วนะครับ !!!
ทางเว็บไซต์ http://PEAEVS.thaijobjob.com (ออนไลน์ ตลอด 24 ชม.)
ติดต่อสอบถาม 02-009-6058, 02-590-5592, 02-590-5596-9
#PEAEVS2564

เปิดรับสมัครแล้วนะครับ !!!
ทางเว็บไซต์ http://PEAEVS.thaijobjob.com (ออนไลน์ ตลอด 24 ชม.)
ติดต่อสอบถาม 02-009-6058, 02-590-5592, 02-590-5596-9
#PEAEVS2564

ขณะนี้ รรช.กฟภ. พร้อมแล้ว เว็บไซต์ก็พร้อมแล้ว แล้วผู้สมัครละพร้อมยังถ้าพร้อมแล้ว เข้าศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติการรับสม...
08/03/2021

ขณะนี้ รรช.กฟภ. พร้อมแล้ว เว็บไซต์ก็พร้อมแล้ว แล้วผู้สมัครละพร้อมยัง
ถ้าพร้อมแล้ว เข้าศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติการรับสมัครในปีนี้ได้เลย
ทางเว็บไซต์ http://PEAEVS.thaijobjob.com (ออนไลน์ ตลอด 24 ชม.)

แล้วอีก 3 วัน มาสมัครทางเว็บไซต์เดิมได้เลยครับ สนาม รรช. รอคุณอยู่
#PEAEVS2564

ขณะนี้ รรช.กฟภ. พร้อมแล้ว เว็บไซต์ก็พร้อมแล้ว แล้วผู้สมัครละพร้อมยัง
ถ้าพร้อมแล้ว เข้าศึกษารายละเอียดและคุณสมบัติการรับสมัครในปีนี้ได้เลย
ทางเว็บไซต์ http://PEAEVS.thaijobjob.com (ออนไลน์ ตลอด 24 ชม.)

แล้วอีก 3 วัน มาสมัครทางเว็บไซต์เดิมได้เลยครับ สนาม รรช. รอคุณอยู่
#PEAEVS2564

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัคร นรช.ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 หลักสูตร1️⃣ หลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์) รับส...
04/03/2021

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัคร นรช.
ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 หลักสูตร

1️⃣ หลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์) รับสมัคร วุฒิ ม.3 จำนวน 55 คน
2️⃣ หลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์) รับสมัคร วุฒิ ปวช. จำนวน 40 คน

ติดตามรายละเอียดได้ที่ peaevs.thaijobjob.com
โทรศัพท์ 02-009-6058, 02-590-5592, 02-590-5596-9

สวัสดี #PEAEVS2564

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ประกาศรับสมัคร นรช.
ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 2 หลักสูตร

1️⃣ หลักสูตร 3 ปี (ฮอทไลน์) รับสมัคร วุฒิ ม.3 จำนวน 55 คน
2️⃣ หลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์) รับสมัคร วุฒิ ปวช. จำนวน 40 คน

ติดตามรายละเอียดได้ที่ peaevs.thaijobjob.com
โทรศัพท์ 02-009-6058, 02-590-5592, 02-590-5596-9

สวัสดี #PEAEVS2564

พิธีประดับเข็มชั้นปีที่ 1 และมอบแหวนรุ่น นรช.53ประจำปีการศึกษา 2563#PEAEVS52 #PEAEVS53
02/03/2021

พิธีประดับเข็มชั้นปีที่ 1 และมอบแหวนรุ่น นรช.53
ประจำปีการศึกษา 2563

#PEAEVS52 #PEAEVS53

#PEAEVS2564 ⚡ coming soon . . .
25/02/2021

#PEAEVS2564 ⚡ coming soon . . .

#PEAEVS2564 ⚡ coming soon . . .

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค's cover photo
03/01/2021

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค's cover photo

สักหน่อยให้หายคิดถึง เทอมสองแล้วครับ ✌🏻#PEAEVS51 #PEAEVS52#PEAEVS2563
17/12/2020

สักหน่อยให้หายคิดถึง เทอมสองแล้วครับ ✌🏻

#PEAEVS51 #PEAEVS52
#PEAEVS2563

สอบปลายภาคก็แค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป สู้ๆนะครับ นรช.ทุกนาย#PEAEVS51 #PEAEVS52#PEAEVS2563
10/11/2020

สอบปลายภาคก็แค่บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป
สู้ๆนะครับ นรช.ทุกนาย

#PEAEVS51 #PEAEVS52
#PEAEVS2563

วันนี้อากาศดีหลังฝนตก พี่ๆเลยชวนน้องๆมาออกกำลังกายใกล้สอบแล้ว อ่านหนังสือจะได้หัวแล่นๆนะครับ#PEAEVS2563
27/10/2020

วันนี้อากาศดีหลังฝนตก พี่ๆเลยชวนน้องๆมาออกกำลังกาย
ใกล้สอบแล้ว อ่านหนังสือจะได้หัวแล่นๆนะครับ

#PEAEVS2563

จากวันนั้น สู่วันนี้ 60 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเรายังคงให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเสมอมา#PEA60th
29/09/2020

จากวันนั้น สู่วันนี้ 60 ปี การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
เรายังคงให้บริการผู้ใช้ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเสมอมา

#PEA60th

จากวันนั้นสู่วันนี้...
60 ปี วันสถาปนาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
...
Brightness for Life Quality
สว่างทั่วทิศ สร้างคุณภาพชีวิตทั่วไทย

#Gridmagazine
#PEA

นรช. ทั้งหมด เลิกแถววววววววววว!!#PEAEVS51 #PEAEVS52#PEAEVS2563
25/09/2020

นรช. ทั้งหมด เลิกแถววววววววววว!!

#PEAEVS51 #PEAEVS52
#PEAEVS2563

ทดสอบความรู้ นรช. กันหน่อยครับสอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563#MidtermExam #PEAEVS51 #PEAEVS52#PEAEVS2563
14/09/2020

ทดสอบความรู้ นรช. กันหน่อยครับ
สอบกลางภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563

#MidtermExam
#PEAEVS51 #PEAEVS52
#PEAEVS2563

นำรูปในส่วนของหลักสูตรเฉพาะทาง กป. มาให้ได้ชมกันบ้างพอให้ได้หายคิดถึงนะครับ ;)#PEAEVS2563 #4th
10/09/2020

นำรูปในส่วนของหลักสูตรเฉพาะทาง กป. มาให้ได้ชมกันบ้าง
พอให้ได้หายคิดถึงนะครับ ;)

#PEAEVS2563 #4th

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค's cover photo
27/08/2020

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค's cover photo

ช่วงนี้นอกจาก miss you แล้วอย่าลืมเตรียมตัวสำหรับ midterm ด้วยนะครับ ใกล้แล้ว~#MidtermExam
25/08/2020

ช่วงนี้นอกจาก miss you แล้ว
อย่าลืมเตรียมตัวสำหรับ midterm ด้วยนะครับ ใกล้แล้ว~

#MidtermExam

พี่ปี ๒ และน้องปี ๑ ในวันที่ฝนซา ⛈#PEAEVS52 #PEAEVS2563
13/08/2020

พี่ปี ๒ และน้องปี ๑ ในวันที่ฝนซา ⛈

#PEAEVS52
#PEAEVS2563

ปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ รรช. หลักสูตรเฉพาะทาง (ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)ปีการศึกษา 2563 #PEAEVS2563 #4th
10/08/2020

ปฐมนิเทศ นักเรียนใหม่ รรช.
หลักสูตรเฉพาะทาง (ก่อสร้างและปฏิบัติการระบบไฟฟ้า)
ปีการศึกษา 2563

#PEAEVS2563 #4th

ที่นี่ที่ไหน ใช่ที่ฝึกหรือเปล่าาาา~#PEAEVS2563 #4th
09/08/2020

ที่นี่ที่ไหน ใช่ที่ฝึกหรือเปล่าาาา~

#PEAEVS2563 #4th

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค's cover photo
08/08/2020

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค's cover photo

ที่อยู่

200 ถ.งามวงศ์วาน
Bangkok
10900

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625905590

เว็บไซต์

www.pea.co.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค - รรช.กฟภ.

รรช.กฟภ. ก่อตั้งขึ้นเพื่อผลิตช่างไฟฟ้าที่จะมาปฎิบัติงานฮอทไลน์ ซึ่งถือเป็นโรงเรียนเดียวที่มีการสอนเรื่องนี้โดยเฉพาะ พนักงานช่างฮอทไลน์ เป็นหัวใจที่สำคัญอีกส่วนหนึ่งของการปฎิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบจำหน่ายไฟฟ้าแรงสูง ซึ่งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไม่สามารถประกาศรับสมัครจากบุคคลทั่วไปได้ นี้คือสาเหตุสำคัญที่ทำให้เราต้องมีการเรียนการสอนด้านนี้โดยเฉพาะ

ดูเผินๆแล้ว หลักสูตรปกติ 3 ปี ของโรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนี้ไม่แตกต่างจากหลักสูตรของโรงเรียนในสังกัดกรมสามัญศึกษา หรือกรมอาชีวะศึกษากระทรวงศึกษาธิการเท่าใดนัก แต่ด้วยลักษณะบางประการจากข้อกำหนดของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคกลายเป็นโรงเรียนที่ไม่ธรรมดาเหมือนโรงเรียนอื่น เพราะที่นี้เรียนฟรี โดยไม่ต้องเสียค่าเล่าเรียนตลอด 3 ปี จะเสียเฉพาะค่าใช้จ่ายส่วนตัว ค่าที่พัก ค่าอาหาร เท่านั้น เมื่อเรียนจบแล้วจะได้รับวุฒิ ม.6 ซึ่งได้รับรองวิทยฐานะจากกระทรวงศึกษาธิการและต้องออกปฎิบัติงานฮอทไลน์ ดังนั้นผู้ที่ผ่านหลักสูตรของจึงต้องมีความสามารถพิเศษเฉพาะตัวจริงๆ

นอกจากได้เรียนฟรีตลอด 3 ปี ผู้จบหลักสูตรที่ได้คะแนนดีตั้งแต่อันดับที่ 1 ถึง 5 ของแต่ล่ะรุ่นจะมีสิทธิ์ไปสอบเข้าศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลังหรือคอมพิวเตอร์ ใมมหาวิทยาลัยของรัฐ ถ้าสอบคัดเลือกได้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคจะเป็นผู้สนับสนุนให้ทุนการศึกษาปีล่ะ 40,000 บาท และได้รับเงินเดือนระหว่างการลาศึกษาต่อ ทั้งนี้เมื่อเรียนจบวิศวกรรมศาสตร์เป็นบัณฑิตแล้ว การไฟฟ้าจะปรับวุฒิให้เป็นวิศวกรของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

หากจะกล่าวว่าต้นแหล่งหรือเบ้าหลอมที่ผลิต “มนุษย์ไฟฟ้า” ที่ออกมาปฎิบัติงานฮอทไลน์ทั่วประเทศในขณะนี้คือ โรงเรียนช่างการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแห่งนี้ นับตั้งแต่เปิดให้มีการเรียนการสอนตั้งแต่ปี พ.ศ.2511 จนถึงปัจจุบัน โรงเรียนแห่งนี้ผลิตพนักงานฮอทไลน์เพื่อปฎิบัติงาน ณ สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคทั่วประเทศมาแล้วกว่า 1,000 คน และการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคยังได้บุคลากรระดับวิศวกร ทั้งปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก อีกจำนวนหลายสิบคน ซึ่งศิษย์เก่าของโรงเรียนทุกคนมีความผูกพันธ์ต่อ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะศิษย์เก่าของโรงเรียนใช้ชีวิตอยู่ในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคตั้งแต่อายุเพียง 15 ปีเท่านั้น

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

สวัสดีปีใหม่ 2565 นะครับ ^_^ #PEAEVS
ผมว่าเรื่องคืนเงินก็เป็นเรื่องที่ดี...แต่ได้ข่าวเรื่องการสรรหานักเรียนเข้าไปเรียนในรุ่นนี้ มันเป็นเรื่งน่าคิดอยู่เหมือนกันนะครับ
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบและสถารที่สอบ วันไหน #โรงเรียนช่างไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การสอบยังคงมีเหมือนเดิมใข่หรือป่าวกรือยกเบิกการสอบไปแล้วครับ แจ้งด้วยครับ รอครับ
อยากทราบว่าทางร.ร.เป็ดรับสมัครช่วงเดือนอะไรค่ะ ตอนนี้ลูกอยู่ม.2จะเข้าม.3ค่ะ จะรับสมัครเทื่อไหร่ค่ะ
🏅🏅🏅ต้องการทราบรายละเอียด​ แนวข้อสอบ​ และรายละเอียดต่างครับ🇹🇭🇹🇭🇹🇭
ขอติดตามข่าวสารครับ
เอาภาพสวยๆมาฝากครับ...วันปิดภาคสนามหลักสูตร "การปฏิบัติงานช่างสายเบื้องต้น" สำหรับ นรช. หลักสูตรพิเศษ 1 ปี (ฮอทไลน์) และหลักสูตร นรช. ช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติการระบบไฟฟ้า) ประจำปี 2563 ณ สนามฝึกชั่วคราว รร.จปร. จ.นครนายก ....👷✌️💯🇹🇭
เก็บภาพบรรยากาศของการฝึกหลักสูตร "การปฏิบัติงานช่างสายเบื้องต้น" สำหรับ นรช.หลักสูตรพิเศษ 1 ปี(ฮอทไลน์) และนรช.หลักสูตรช่างเฉพาะทาง (ปฏิบัติงานระบบไฟฟ้า) ประจำปี 2563 ณ สนามฝึกชั่วคราว รร.จปร. จ.นครนายก เช้าวันนี้มาฝากให้ชมกันครับ
การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโรงเรียนช่าง กฟภ.เช่น การรับสมัคร การประกาศผลสอบรอบต่างๆควรดำเนินการทุกช่องทางที่สามารถดำเนินการได้
น่าสอนหลักสูตรให้ใจแมนๆด้วยจะดีมากคับกับวิชาจริยะธรรม
กำลังลงทะเบียนครับ