Clicky

พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ การก

พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ  การก สถานที่รวบรวมและจัดแสดงข้อมูล วัต? http://web2.sat.or.th/museum/

ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2533 คณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคมและการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ ขึ้นในอาคารสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง เพื่ออนุรักษ์มรดกทางการกีฬาของประเทศไว้ให้เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาค้น คว้าเกี่ยวกับ ประวัติ ความเป็นมาของการกีฬาของ

ความเป็นมา
เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2533 คณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคมและการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ ขึ้นในอาคารสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง เพื่ออนุรักษ์มรดกทางการกีฬาของประเทศไว้ให้เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาค้น คว้าเกี่ยวกับ ประวัติ ความเป็นมาของการกีฬาของ

เปิดเหมือนปกติ

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ต.ค. 2563 พิพิ...
12/10/2020

เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ 13 ต.ค. 2563 พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ ขอน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่เป็นล้นพ้น ที่พระองค์ท่านในหลวงรัชกาลที่9 ทรงพระราชทานไว้ต่อวงการกีฬาของไทย

วันนี้ 28 กันยายน 2563 ยินดีที่ได้ต้อนรับคุณสมเกียรติ ชุมคง ผู้จัดการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น มวกเหล็ก พร้อมด้วยคณะ เข...
28/09/2020

วันนี้ 28 กันยายน 2563 ยินดีที่ได้ต้อนรับคุณสมเกียรติ ชุมคง ผู้จัดการศูนย์ส่งเสริมสุขภาพมิชชั่น มวกเหล็ก พร้อมด้วยคณะ เข้าเยี่ยมชมและฟังบรรยายจากวิทยากรของพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติส่งท้ายก่อนเกษียณอายุราชการ ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจเป็นอย่างดี

วันนี้ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา ปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ ม.รามคำแหง เข้าชมพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ ส...
24/09/2020

วันนี้ ต้อนรับอาจารย์และนักศึกษา ปีที่ 3 สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะศึกษาศาสตร์ ม.รามคำแหง เข้าชมพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ สนามราชมังคลากีฬาสถาน 😃😊24/09/2563

เช้าวันนี้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาชั้นปีที่3และ 4 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชส...
10/09/2020

เช้าวันนี้ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาชั้นปีที่3และ 4 จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี จ.นครราชสีมา ขอบคุณที่ให้ความสนใจในการเยี่ยมชมเป็นอย่างดีค่ะ😃😊☺️😍 10/09/2563

ต้อนรับเด็กตัวน้อยๆอนุบาล2 จากโรงเรียนสยามสามไตร น้องๆสนุกสนานและได้ความรู้เกี่ยวกับกีฬา เมื่อ 1/9/2563😃😊☺️🥰
03/09/2020

ต้อนรับเด็กตัวน้อยๆอนุบาล2 จากโรงเรียนสยามสามไตร น้องๆสนุกสนานและได้ความรู้เกี่ยวกับกีฬา เมื่อ 1/9/2563😃😊☺️🥰

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าชมและฟังบรรยายจากพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาต...
31/08/2020

ต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาพลศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เข้าชมและฟังบรรยายจากพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจเป็นอย่างดี
31/08/2563

วันนี้ 20/08/2020 พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ กกท.ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเด็กสายรุ้ง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เข้าช...
20/08/2020

วันนี้ 20/08/2020 พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ กกท.ได้ต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนเด็กสายรุ้ง อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม เข้าชมและฟังบรรยายข้อมูล ด้วยความสนใจ😀🇹🇭⚽️🌏

พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ กกท.เปิดให้บริการเข้าชมตามเวลาปกติ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ฯ สำหรับภาพการเยี...
20/08/2020

พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ กกท.เปิดให้บริการเข้าชมตามเวลาปกติ โดยปฏิบัติตามข้อกำหนดและคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ฯ สำหรับภาพการเยี่ยมชมเป็นนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต เข้าชมนิทรรศการที่จัดแสดงภายในห้องต่างๆด้วยความสนใจเมื่อ19สิงหาคมที่ผ่านมา

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระอง...
10/08/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2563
สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหาร พนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจร...
24/07/2020

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 68 พรรษาในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 ขอถวายพระพรชัยมงคล ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารพนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานฯ พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย

กองประชาสัมพันธ์ กกท.
08/07/2020

กองประชาสัมพันธ์ กกท.

ต๋อง ศิษย์ฉ่อย มอบไม้คิวและเสื้อกั๊กให้กับ กกท.

ดร.ก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท. รับมอบไม้คิวและเสื้อกั๊ก ของต๋อง ศิษย์ฉ่อย รัชพล ภู่โอบอ้อม อดีตนักสนุกเกอร์มือ 3 ของโลกชาวไทย ณ พิพิธภัณฑ์​กีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย ราชมังคลากีฬาสถาน เมื่อวันที่ 8 ก.ค ที่ผ่านมา
การมอบไม้คิวและเสื้อกั๊ก ที่ใช้แข่งขันและสร้างชื่อเสียงให้ประเทศ ในครั้งนี้ เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึกและเกียรติประวัติให้กับต๋อง​ ศิษย์​ฉ่อย​ อีกทั้ง ยังเปิดโอกาสให้แฟนๆ​ กีฬารวมถึงเยาวชนได้เข้ามาชมและศึกษาประวัติ ที่พิพิธภัณฑ์​การกีฬาแห่งประเทศไทย
ผู้ว่าการ กกท.​ กล่าวว่า หลังจากได้รับมอบไม้คิวเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะหาโอกาสจัดให้มีการพบปะระหว่างต๋อง​ ศิษย์​ฉ่อย​กับแฟน ๆ สนุกเกอร์ไทย เพื่อให้ได้เข้ามาสัมผัสกับนักกีฬาระดับทีมชาติและอดีตนักสนุกเกอร์มือ 3 ของโลก ซึ่งเรื่องวันและเวลารอสรุปอีกครั้ง
โดย ต๋อง ศิษย์ฉ่อย วัย 50 ปี เคยได้แชมป์รายการแข่งขันรายการอาชีพสะสมคะแนนทั้งสิ้น 3 รายการ อันดับโลกที่สูงที่สุดคืออันดับที่ 3 ของโลกในช่วงฤดูกาลปี 1994/95 อีกทั้งต๋อง ศิษย์ฉ่อย ยังเป็นผู้ปลุกกระแสให้คนไทยหันมาสนใจในกีฬาสนุกเกอร์ ในปัจจุบันประเทศไทยมีการแข่งขันสนุกเกอร์ระดับอาชีพและระดับเยาวชนแล้ว

กองประชาสัมพันธ์ กกท. 08/07/20

08/07/2020

"ต๋อง" มอบของให้พิพิธภัณฑ์กีฬา : เมื่อช่วงเช้าวันนี้ นายก้องศักด ยอดมณี ผู้ว่าการ กกท.ได้รับมอบไม้คิวสนุ้กเกอร์ และเสื้อกั๊ก จากนายรัชพล ภู่โอบอ้อม หรือ"ต๋องศิษย์ฉ่อย" นักสนุ้กเกอร์อาชีพสากลและอดีตนักกีฬาทีมชาติไทยที่สร้างชื่อเสียงให้ประเทศไทยในระดับสากล และจัดอยู่ในอันดับ3ของโลกสำหรับเสื้อกั๊กและไม้คิวนี้ ได้เคยใช้ในการแข่งขันสนุ้กเกอร์อาชีพทั้งในและต่างประเทศหลายรายการเป็นเวลากว่า15ปี

สวัสดีค่ะ พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เริ่มเปิดบริการให้ผู้สนใจเข้าชมตั้งแต่วัน...
02/07/2020

สวัสดีค่ะ พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ สนามราชมังคลากีฬาสถาน การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้เริ่มเปิดบริการให้ผู้สนใจเข้าชมตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป ในวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 - 16.30 น. ( ยกเว้นวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์รวมถึงวันตามที่รัฐบาลกำหนดให้หยุดเพิ่ม /ชดเชย ) โดยทุกท่านที่เข้าชมจะต้องปฏิบัติตนตามมาตรการที่กำหนดเพื่อป้องกันและควบคุมไม่ให้มีการแพร่ระบาดของโรคCovid-19 😊☺🤗

15/06/2020
พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์

พระราชกรณียกิจ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์

รวมพระบรมราโชวาท พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
.
ศูนย์ภาษาและวัฒนธรรมจีนเลิร์นนิ่งอีสท์ขออัญเชิญพระบรมราโชวาทและราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ แห่งพระบรมจักรีวงศ์ เพื่อเก็บไว้เป็นข้อคิดและคติเตือนใจสำหรับการดำเนินชีวิตให้แก่พวกเราเหล่าพสกนิกรชาวไทย ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ โดยจักน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัสเหล่านี้มาปฏิบัติตามให้จงได้ ๑. ความเพียร 毅力 yì lì (n.)
๒. ความอดทน 耐心 nài xīn (n.)
๓. ความสามัคคี 团结一致 tuán jié yī zhì (成语)
๔. ความมัธยัสถ์ 节俭 jié jiǎn (adj.)
๕. การรู้จักตนเอง 自知之明 zì zhī zhī míng (成语)
๖. ความซื่อสัตย์ 诚实 chéng shí (adj.)
๗. ความดี 善良 shàn liáng (adj.)
๘. การแบ่งปัน 分享 fēn xiǎng (v.)
๙. ความรับผิดชอบ 责任感 zé rèn gǎn (n.)
๑๐. ความเสียสละ 牺牲 xī shēng (v. & n. )
๑๑. ความพอเพียง 知足 zhī zú (adj.)
๑๒. ความกตัญญู 孝顺 xiào shun (adj.)
๑๓. ความยับยั้งชั่งใจ 自律 zì lǜ (v.)
๑๔. ความใฝ่รู้ 求知 qiú zhī (v.)
๑๕. ปัญญา 智慧 zhì huì (n.)
๑๖. ความจริงใจ 真心 zhēn xīn (n.)
๑๗. ความอ่อนน้อมถ่อมตน 谦虚 qiān xū (adj.)
๑๘. การปิดทองหลังพระ 默默无闻 mò mò wú wén (成语)
๑๙. ความจงรักภักดี 忠诚 zhōng chéng (adj.)
๒๐. ความเข้มแข็ง 坚强 jiān qiáng (adj.)
.
ที่มา : Learning East Chinese Education Center / https://www.youtube.com/watch?v=oQjdh1O0VfA
CR : www.youtube.com /
Learning East Chinese Education Center

"ช้างไชโย" เป็นชื่อของสัญลักษณ์ สัตว์นำโชค(mascot)ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่13 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภา...
10/06/2020

"ช้างไชโย" เป็นชื่อของสัญลักษณ์ สัตว์นำโชค(mascot)ที่ใช้ในการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่13 ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ เมื่อปี พ.ศ. 2541 ในการจัดการแข่งขันกีฬา ระดับท้องถิ่น ภาคพื้นหรือระดับสากลของโลก อาทิ เช่น ซีเกมส์ เอเชี่ยนเกมส์ โอลิมปิก หรือนานาชาติ นอกจากจะมีการเตรียมจัดการแข่งขัน ชื่อ โลโก้ คำขวัญ สัญลักษณ์ (emblem)และมาสค็อตแล้ว การเตรียมด้านสถานที่ที่ใช้ในพิธีเปิด-ปิดการแข่งขัน สถานที่แข่งขันตามชนิดกีฬาทีกำหนด กรณีที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากทั้งเจ้าหน้าที่ นักกีฬาและผู้เข้าชมการแข่งขัน ยังมีความจำเป็นที่ต้องเตรียมการด้านที่พัก อาหารการกิน การขนส่ง ความปลอดภัยต่างๆ การจัดหารายได้จากสินค้า บริการในแบบธุรกิจและสิทธิประโยชน์เพื่อชดเชยกับงบประมาณที่ลงทุนไป การดำเนินการด้านประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบกันในวงกว้าง โดยสร้างความสนใจให้ติดตาม จากสื่อต่างๆซึ่งในปัจจุบันนี้มีสื่อที่ตอบสนองได้อย่างดีทั้งดิจิตอล และสื่อออนไลน์ (ตามรูปแบบของการจัดการแข่งขันกีฬามักจะกำหนดแต่งตั้งผู้รับผิดชอบดำเนินการ 12-13 ฝ่าย)
สำหรับตุ๊กตามาสค็อต ช้างไชโย ข้อมูลความรู้และสิ่งของที่เป็นสัญลักษณ์ของการแข่งขันกีฬาเอเชี่ยนเกมส์ ครั้งที่13 ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพ ได้มีการจัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ สนามราชมังคลากีฬาสถาน

ที่มาของกีฬาฟุตบอลเข้าสู่ประเทศไทย ได้อย่างไร?
06/06/2020

ที่มาของกีฬาฟุตบอลเข้าสู่ประเทศไทย ได้อย่างไร?

ครูเทพ(เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี) จุดเริ่มต้นของฟุตบอล เข้ามาสู่สยามประเทศ

เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี หรือมีพระนามเดิมว่า สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา เกิดที่ตำบลสะพานหัน จังหวัดพระนคร หรือกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน เกิดเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2419 เป็นบุตรคนที่ 18 จากจำนวนพี่น้องทั้งหมด 32 คน ของท่านพระยาไชยสุรินทร์ ซึ่งดำรงเสนาบดีกระทรวงเกษตรและพระคลัง ในสมัยรัชกาลที่ 5 แต่เป็นบุตรคนโตของมารดาชื่ออยู่ สืบสกุลจากพระยาราชภักดี ผู้เป็นบุตรหม่อมเจ้าฉิมในพระสัมพันธวงศ์เธอ เมื่ออายุได้ 8 ปี บิดาก็ถึงแก่กรรม ชีวิตของเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ผกผันจากการเป็นครอบครัวคนชั้นสูงเป็นถึงบุตรเสนาบดี ฐานะทางครอบครัวก็ตกต่ำลง ต้องมาช่วยมารดาทำสวนและค้าขายและการช่วยหารายได้โดยการเย็บปักถักร้อยเป็นการรับจ้างเย็บรังดุมตั้งแต่ยังพระองค์ยังเด็กความยากลำบากที่พระองค์ได้รับ ทำให้พระองค์มีความอดทนและไม่ย่อท้อถอยต่ออุปสรรคและทรงมีอุปนิสัยอ่อนโยนมัธยัสถ์ซึ่งเป็นสิ่งเกื้อหนุนให้ท่านมีความเจริญรุ่งเรืองในการศึกษาและหน้าที่การทำงาน

ต่อมารัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ พระองค์ได้ส่งพระเจ้าลูกยาเธอพระเจ้าหลานยาเธอข้าราชบริพารและรวมถึงเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีไปศึกษายังประเทศอังกฤษและผู้ที่นำกีฬาฟุตบอลกลับมายังประเทศไทยเป็นคนแรกก็คือเจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรีนั้นเองหรือที่ประชนชาวไทยรู้จักกันท่านดีในนามว่า ครูเทพ ซึ่งท่านเป็นผู้ที่แต่งบทเพลงกราวกีฬาที่เกี่ยวกับเรื่องน้ำใจของนักกีฬาอย่างแท้จริง เชื่อกันว่าเพลงกราวกีฬาที่ครูเทพแต่งไว้นี้เป็นเพลงที่คนไทยรู้จักกันเป็นอย่างดีและจะต้องคงอยู่คู่ฟ้าไทย

ในปี พ.ศ. 2454-2458 ครูเทพได้ดำรงตำแหน่งเป็นเสนาบดีกระทรวงธรรมการเป็นครั้งแรกและท่านได้นำฟุตบอลที่เรียนรู้มาจกประเทศอังกฤษเข้ามาเล่นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกโดยต่างมีเสียงวิพากษ์วิจารณ์มากมายต่างนานาโดยหลายๆคนกล่าวว่า กีฬาฟุตบอลเป็นกีฬาที่ไม่เหมาะสมกับสภาพอากาศในประเทศไทยที่มีอากาศร้อน เป็นกีฬาที่เหมาะกับประเทศที่มีอากาศหนาวมากกว่าและยังเป็นเกมกีฬาที่ทำให้เกิดอันตรายต่อผู้เล่นและผู้ชมรอบสนามได้ง่าย ซึ่งข้อวิจารณ์เหล่านั้นถ้ามองผิวเผินอาจจะคล้อยตามได้แต่ภายหลังข้อกล่าวหาข้อเหล่านั้นก็ได้ค่อยเลือนลางหมดไป จนกระทั่งฟุตบอลกลายเป็น กีฬายอดนิยมที่สุดของมหาชนทั่วโลก

ต่อมาใน พ.ศ. 2440 รัชกาลที่ 5 ได้เสด็จนิวัติพระนคร กีฬาฟุตบอลก็ได้รับความสนใจมากขึ้นจากบรรดาข้าราชการบรรดาครูอาจารย์ตลอดจนชาวอังกฤษในประเทศไทยและประชาชนชาวไทยจำนวนมากประกอบกับครูเทพท่านได้พยายามปลูกฝังการเล่นฟุตบอลอย่างจริงจังและได้รับความนิยมแพร่หลายมาจนถึงทุกวันนี้

ขอบคุณที่มาข้อมูลจาก http://thailandfootballhistory.blogspot.com/

เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) นามปากกา "ครูเทพ"เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้อง เพลงกราวกีฬา เมื่อปี พ.ศ.2...
04/06/2020

เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี (สนั่น เทพหัสดิน ณ อยุธยา) นามปากกา "ครูเทพ"เป็นผู้ประพันธ์เนื้อร้อง เพลงกราวกีฬา เมื่อปี พ.ศ.2477 ท่านเป็นผู้นำกีฬาฟุตบอลมาเผยแพร่ในประเทศไทย นอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ประพันธ์เพลง คิดถึง (จันทร์กระจ่างฟ้า) ซึ่งเป็นเพลงที่ไพเราะทั้งเนื้อร้องและทำนอง เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี ดำรงตำแหน่งที่สำคัญๆของไทยหลายสาขา รวมทั้งด้านการศึกษาได้สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติเป็นอย่างมาก สำหรับเนื้อเพลงกราวกีฬาฉบับลายมือจริง และข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติม ได้จัดแสดงไว้ที่พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย

Timeline Photos
30/05/2020

Timeline Photos

กองประชาสัมพันธ์ กกท.
29/05/2020

กองประชาสัมพันธ์ กกท.

“เปิดตัวประเทศไทย”

กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์ ถูกวางตัวให้เป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อน ครั้งที่ 12 ในปี 1940 แต่ถูกยกเลิกไป เนื่องจากในเวลานั้น ทั่วโลกกำลังเผชิญกับสงครามโลก ครั้งที่ 2 ดังนั้น คณะกรรมการโอลิมปิกสากล (International Olympic Committee - IOC) จึงมีมติให้ กรุงเฮลซิงกิ สาธารณรัฐฟินแลนด์ เป็นเจ้าภาพมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนครั้งที่ 15 ในปี ค.ศ. 1952

และในปี 1952 นี้ ประเทศไทย ได้เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งแรก โดยส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขันเพียงชนิดเดียว คือ กรีฑา และมีเพียงนักกีฬาชายเท่านั้น แม้ทีมนักกีฬาไทยจะไม่ประสบความสำเร็จมากมายนัก แต่ก็ถือว่าเป็นการเปิดประเทศให้ทั่วโลกได้รู้จัก จากการมีส่วนร่วมในกีฬาโอลิมปิกครั้งแรกนี้

สหภาพโซเวียต, สาธารณรัฐประชาชนจีน (The People’s Republic of China) , เขตบริหารพิเศษฮ่องกง, สาธารณรัฐอินโดนีเซีย, รัฐอิสราเอล และรัฐซาร์ลันท์ ได้ร่วมเข้าการแข่งขันเป็นปีแรกด้วยเช่นกัน

อินโดนีเซีย ที่เข้าร่วมมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนเป็นครั้งแรก มีนักกีฬาเข้าร่วมทั้งหมด 3 คน

สาธารณรัฐจีน (Republic of China หรือที่รู้จักกันในชื่อ ไต้หวัน) ถอนตัวจากการแข่งขันในวันที่ 20 กรกฎาคม ค.ศ.1952 ในเหตุการณ์ประท้วงที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลอนุญาตให้นักกีฬาจาก สาธารณรัฐประชาชนจีน (The People’s Republic of China) เข้าร่วม

สหภาพโซเวียตสามารถคว้าเหรียญทองไปได้ โดยนักกีฬาสาว นีนา โรมาชโคว่า (Nina Romashkova) ชนะการแข่งขันขว้างจักร

เพลิงโอลิมปิกถูกจุดโดย 2 วีรบุรุษแห่งฟินแลนด์ ได้แก่ พาโว นุรมิ (Paavo Nurmi) และ ฮันเนส โกเนไมเน็น (Hannes Kolehmainen)

กองประชาสัมพันธ์ กกท.
#การกีฬาแห่งประเทศไทย #กกท

29/05/2020
ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC

ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC

🎉🎉ลุ้นวันนี้ ผ่อนคลายเฟส 3
📌ห้างสรรพสินค้า 📌กีฬา 📌ปรับลดเวลาเคอร์ฟิว
📌ผู้ประกอบการและผู้ใช้บริการต้องลงทะเบียน เช็คอิน/เช็คเอ้าท์ ผ่าน Application ไทยชนะ เนื่องจากเฟส 3 มีความเสี่ยงติดเชื้อในเกณฑ์ปานกลางถึงสูง

โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด - 19 (ศบค.) เปิดเผยเบื้องต้นเกี่ยวกับกิจการและกิจกรรมในระยะที่ 3 ซึ่งมีความเสี่ยงปานกลางถึงสูง ที่คาดว่าจะได้รับการผ่อนคลายเพิ่มเติม โดยขอให้รอความชัดเจนหลังการประชุม ศบค. โดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในวันนี้ (29 พ.ค. 2563)

🟢ห้างสรรพสินค้า อาจจะได้เปิดบริการร้านค้าประเภทต่างๆ มากขึ้น ที่ผ่านมาร้านค้าและผู้ใช้บริการปฏิบัติตามมาตรการได้ดี ยังไม่พบการติดเชื้อโควิด-19

🟢ด้านกีฬา จะเปิดให้มากขึ้น โดยเฉพาะการฝึกซ้อมของนักกีฬาที่เป็นตัวแทนในระดับต่างๆ เพื่อให้นักกีฬาได้มีสถานที่ฝึกซ้อม

🟢เคอร์ฟิว หรือ การห้ามออกนอกเคหสถาน จากปัจจุบัน 23.00 - 04.00 น. มีแนวโน้มปรับลดเวลาลง

🟢Application ไทยชนะ เมื่อมีการเปิดกิจการและกิจกรรมในการผ่อนคลายมาตรการระยะที่ 3 ผู้ประกอบการต้องเข้าสู่การลงทะเบียนในแอปพลิเคชันไทยชนะ และผู้ใช้บริการก็ต้องใช้แอปพลิเคชันไทยชนะเช่นกัน เพื่อเช็กอิน-เช็กเอาท์ เนื่องจากกิจการ/กิจกรรมในระยะที่ 3 มีความเสี่ยงในการติดเชื้อในเกณฑ์ปานกลางถึงสูง จึงจำเป็นต้องลงทะเบียนเพื่อดูแลป้องกันและควบคุมโรค และจะสามารถติดตามกลุ่มเสี่ยงได้

#ผ่อนคลายเฟส3
#ใส่ใจปลอดภัยไทยชนะ
#ร่วมมือร่วมใจไทยชนะ

#ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี

ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC
26/05/2020

ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี - PMOC

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 - 30 มิถุนายน 2563

—————————
ประเภท ตอนพิเศษ ง

ประกาศ เรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ ๒)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/122/T_0033.PDF

ประกาศ เรื่อง การให้ประกาศที่คณะรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/122/T_0034.PDF

ประกาศ เรื่อง การให้ข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่งที่นายกรัฐมนตรีกำหนดตามประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินยังคงมีผลใช้บังคับ
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/122/T_0035.PDF

ประกาศ เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ของรัฐมนตรีตามกฎหมายเป็นอำนาจหน้าที่ของนายกรัฐมนตรี (ฉบับที่ ๒)
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/122/T_0036.PDF

พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ กกท. โซน W 4 สนามราชมังคลากีฬาสถาน ยังคงปิดให้บริการเข้าชมต่อเนื่องตลอดเดือนพฤษภาคม 2563 ตามนโยบา...
05/05/2020

พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ กกท. โซน W 4 สนามราชมังคลากีฬาสถาน ยังคงปิดให้บริการเข้าชมต่อเนื่องตลอดเดือนพฤษภาคม 2563 ตามนโยบายของรัฐบาลและ ตามประกาศของ กทม. สำหรับผู้ที่มีภารกิจต้องเดินทางช่วง -19 คงต้องปฏิบัติตามแนวทางดังนี้

แนวทางการปฏิบัติ การเดินทางข้ามเขต
ข้อมูล วันที่ 2 พฤษภาคม 2563

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#อยู่บ้านหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#สู้ไปด้วยกัน
#ประเทศไทยต้องชนะ

พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9
27/04/2020

พระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9

การออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรง พร้อมในทุกสถานการณ์      พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในห...
22/04/2020

การออกกำลังกายเพื่อให้ร่างกายเราแข็งแรง พร้อมในทุกสถานการณ์
พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร (ในหลวงรัชกาลที่9)ทรงเคยมีพระราชดำรัสแก่ปวงชนชาวไทยในด้านการออกกำลังกาย พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ ขอน้อมรำลึกเพื่อการเผยแพร่สู่การปฏิบัติต่อไป

ข่าวดี!สำหรับผู้จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา
15/04/2020

ข่าวดี!สำหรับผู้จบการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา

ปฏิบัติตนอย่างไรให้ห่างไกล covid-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้
09/04/2020

ปฏิบัติตนอย่างไรให้ห่างไกล covid-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้

มติ ครม.บางส่วนที่เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเวลานี้
08/04/2020

มติ ครม.บางส่วนที่เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเวลานี้

การกีฬาแห่งประเทศไทย แจ้งการปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ตึก25ชั้น)ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยกำหนดให้ ฝ่ายและสำนักฯย้ายสำ...
04/04/2020

การกีฬาแห่งประเทศไทย แจ้งการปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (ตึก25ชั้น)ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยกำหนดให้ ฝ่ายและสำนักฯย้ายสำนักงานไปปฏิบัติงานเป็นการชั่วคราว ณ ห้องภายในอาคารอินดอร์สเตเดี้ยม และห้องประชุมต่างๆภายในสนามราชมังคลากีฬาสถาน ทั้งนี้ได้แจ้งแก่สมาคมกีฬาต่างๆที่มีสำนักงานตั้งอยูในอาคาร25ชั้นเพื่อทราบด้วยแล้ว

2 เมษายน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร...
02/04/2020

2 เมษายน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระขนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรฯ พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ การกีฬาแห่งประเทศไทย ขอน้อมเกล้าถวายพระพร ขอพระองค์ #ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

กกท.แจ้งปิดที่ทำการ อาคาร 25 ชั้น ในวันที่ 31มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563
30/03/2020

กกท.แจ้งปิดที่ทำการ อาคาร 25 ชั้น ในวันที่ 31มีนาคม ถึงวันที่ 1 เมษายน 2563

การกีฬาแห่งประเทศไทยขอแจ้ง ปิดอาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2563

Temporary Closure of SAT's Office
from 31 March - 1 April 2020

In order to reduce the risk of the spread of COVID-19, the 7th Cycle of His Majesty the King's Birthday Building, SAT Headquarters, will be temporarily closed.

กองประชาสัมพันธ์ กกท.
#การกีฬาแห่งประเทศไทย #กกท

การกีฬาแห่งประเทศไทย มีประกาศ คำสั่งขยายเวลาให้พนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานฯทำงานที่บ้าน- Work from Home ถึงวันที่ 30 เมษ...
30/03/2020

การกีฬาแห่งประเทศไทย มีประกาศ คำสั่งขยายเวลาให้พนักงานและผู้ช่วยปฏิบัติงานฯทำงานที่บ้าน- Work from Home ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐ และกรุงเทพมหานคร ในการลดการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด-19

แจ้งประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่2)เรื่องการปิดสถานที่ และการปฏิบัติตามข้อสั่งการฯในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส c...
27/03/2020

แจ้งประกาศการกีฬาแห่งประเทศไทย (ฉบับที่2)เรื่องการปิดสถานที่ และการปฏิบัติตามข้อสั่งการฯในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส covid-19

ที่อยู่

286 ราชมังคลากีฬาสถาน โซน W การก
Bangkok
10240

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6621867111

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ การกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ การก:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

ความเป็นมา เมื่อวันที่ 11 มกราคม พ.ศ.2533 คณะกรรมาธิการสวัสดิการสังคมและการกีฬา สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ประชุมพิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ ขึ้นในอาคารสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติซึ่งกำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้าง เพื่ออนุรักษ์มรดกทางการกีฬาของประเทศไว้ให้เยาวชนและประชาชนได้ศึกษาค้น คว้าเกี่ยวกับ ประวัติ ความเป็นมาของการกีฬาของชาติ รวมทั้งเพื่อจัดตั้งเป็นหอเกียรติยศของอดีตนักกีฬาทีมชาติไทย ในการนี้ ได้มีการแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจดำเนินการโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ (กกท.) ประกอบด้วย 1. ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2. ผู้แทนสำนักงบประมาณ 3. ผู้แทนคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยฯ 4. ผู้แทนกรมศิลปากร 5. ผู้แทนมหาวิทยาลัยศิลปากร 6. ผู้แทนการกีฬาแห่งประเทศไทย และผู้ทรงคุณวุฒิอีกจำนวนหนึ่ง ทำหน้าที่ร่วมกันพิจารณาจัดทำโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ โดยแต่งตั้งเป็นคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆ ดังนี้ 1. คณะอนุกรรมการอำนวยการ 2. คณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์ 3. คณะอนุกรรมการจัดเตรียมสถานที่และครุภัณฑ์ 4. คณะอนุกรรมการพิจารณาวัตถุพิพิธภัณฑ์กีฬา คณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยทันที โดยได้มีการสำรวจออกแบบอาคารสถานที่และบริเวณการจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์การ ขอรับบริจาค วัตถุสิ่งของทางการกีฬาเพื่อนำไปจัดแสดง ในการนี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระราชทานเรือใบ 3 ลำ ให้จัดแสดงในพิพิธภัณฑ์กีฬา ส่วนของบริจาคจากนักกีฬาและบุคคลในในวงการกีฬา กกท. ได้รับการทยอยบริจาคมาที่จัดว่าโดดเด่นอย่างหนึ่ง คือ เหรียญเงินในการแข่งขันโอลิมปิคเกมส์ ครั้งที่ 23 ที่นครลอสแองเจอลิส ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2527 จากนายทวี อัมพรมหา โดยที่คณะอนุกรรมการอำนวยการได้พิจารณาเห็นว่าโครงการจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กีฬา แห่งชาติ เป็นโครงการเร่งด่วนที่ต้องเตรียมการเพื่อให้แล้วเสร็จในช่วงเวลาเดียวกัน กับการก่อสร้างสนามกีฬาเฉลิมพระเกียรติเสร็จเรียบร้อย จึงได้เสนอให้การกีฬาแห่งประเทศไทยพิจารณาผนวกค่าใช้จ่ายของโครงการไว้ในคำขอตั้งงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2534 ซึ่งเมื่อเริ่มต้นโครงการ ได้รับการอนุมัติวงเงินก่อหนี้ผูกพันโครงการ เป็นเงินทั้งสิ้น 18,932,000 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2534 ต่อมา เมื่อคณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ได้มีมติเห็นชอบให้โครงการพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ เป็นโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี การกีฬาแห่งประเทศไทยจึงได้รับอนุมัติให้ขยายวงเงินก่อหนี้ผูกพันโครงการ เพิ่มเติมเป็นเงิน 30 ล้านบาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่18 มิถุนายน พ.ศ. 2539 และต่อมาการกีฬาแห่งประเทศไทยได้รับอนุมัติให้เพิ่มเติมวงเงินก่อหนี้ผูกพัน โครงการอีกครั้งเป็นจำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 47,901,500 บาท ตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2541 จึงทำให้การจัดตั้งพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติสำเร็จเรียบร้อยพร้อมที่จะเปิดให้ บริการแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ National Sports Museum มีพื้นที่จัดแสดงและใช้ประโยชน์อื่นๆ ประมาณ 2,500 ตารางเมตร เปิดบริการเป็นทางการตั้งแต่ วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2544 วัตถุประสงค์ 1. เพื่อเป็นการเผยแพร่ชื่อเสียง และเกียรติคุณของนักกีฬาและบุคคลผู้ทำคุณประโยชน์แก่วงการ กีฬาไทย 2. เพื่อส่งเสริมและกระตุ้นให้เด็ก เยาวชน และประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญ และความเป็นมาของการกีฬา ทั้งระดับสากลและของชาติไทย 3. เพื่อเป็นการอนุรักษ์มรดกทางการกีฬาของประเทศชาติ ระเบียบการเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ ให้ผู้ชมเข้าชมได้ตามอัธยาศัยโดยลงทะเบียนผู้เข้าชมที่โถงต้อนรับ หากผู้มาชมเป็นหมู่คณะ จะจัดเจ้าหน้าที่นำชมพร้อมการบรรยายข้อมูล โดยสามารถติดต่อขอรายละเอียดการเข้าชมกับงานพิพิธภัณฑ์กีฬาฯล่วงหน้า

ข้อควรปฏิบัติในการเข้าชมพิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ 1. ไม่สูบบุหรี่ 2. ไม่นำสัตว์เลี้ยงเข้ามาภายในพิพิธภัณฑ์กีฬา 3. ไม่นำอาหารหรือเครื่องดื่มเข้ามารับประทานในพิพิธภัณฑ์และขณะการเยี่ยมชม 4. ไม่ส่งเสียงหรือกระทำการรบกวนผู้อื่น 5. การชมนิทรรศการถาวรและวัตถุกีฬาด้วยความสุภาพ ไม่จับ ไม่แตะต้องวัตถุ ไม่ปืนป่าย นั่งในบริเวณที่มีป้ายห้าม 6. อนุญาตให้ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกได้ ในกรณีที่ต้องการบันทึกภาพนิ่ง วิดีโอเพื่อผลประโยชน์อย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการเผยแพร่ต่อ หรือธุรกิจการค้าจะต้องติดต่อกับพนักงานอย่างเป็นทางการ 7. สัมภาระที่นำมายกเว้นสิ่งของมีค่าสามารถฝากวางไว้บริเวณเค้าเตอร์หรือบริเวณที่เจ้าหน้าที่แนะนำ

การนำเสนอแบ่งส่วนการจัดสิ่งแสดงและเผยแพร่ ออกเป็น 9 ห้อง จัดแสดงในรูปแบบของนิทรรศการถาวรประกอบด้วย 1.โถงต้อนรับ 1.1 ตราพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก 1.2 แผ่นศิลาชื่อพระราชทาน "ราชมังคลากีฬาสถาน" 1.3 เคาน์เตอร์บริการผู้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ 1.4 คอมพิวเตอร์เผยแพร่ข้อมูล ระบบสัมผัสจอภาพ 2.ห้องวิวัฒนาการกีฬาสากลของไทย 2.1 ตู้แสดงเอกสารต้นฉบับเพลงกราวกีฬา 2.2 แผ่นกระจกสลักเพลงกราวกีฬา และคำแปลภาษาอังกฤษ 2.3 แผ่นกระจกสลักเพลงโอ...เอเชี่ยนเกมส์ 2.4 แบบจำลองสนามราชมังคลากีฬาสถาน 2.5 ภาพราชมังคลากีฬาสถาน 2.6 ภาพสนามกีฬาสมโภชเมืองเชียงใหม่ 700 ปี 2.7 ภาพอาคารอินดอร์สเตเดียม หัวหมาก 2.8 บอร์ดแสดงบทนำวิวัฒนาการกีฬาของไทย 2.9 บอร์ดแสดงประวัติความเป็นมาของกีฬาสากลชนิดต่างๆ 2.10 คอมพิวเตอร์เผยแพร่ข้อมูล ระบบสัมผัสจอภาพ 3. ห้ององค์กรกีฬา 3.1 เสาหลักกีฬาของไทย 3.2 บอร์ดแสดงกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 3.3 บอร์ดแสดงการกีฬาแห่งประเทศไทย 3.4 บอร์ดแสดงของคณะกรรมการโอลิมปิคแห่งประเทศไทยใน พระบรมราชูปถัมภ์ 3.5 คอมพิวเตอร์เผยแพร่ข้อมูล ระบบสัมผัสจอภาพและตู้จัดแสดงวัตถุกีฬา 4.หอเกียรติยศนักกีฬา 4.1 โผน กิ่งเพชร และบอร์ดแสดงประวัติรูปจำลอง 4.2 บอร์ดแสดงประวัตินักกีฬาเกียรติยศ ได้แก่ 4.3 สุทธิ มัณยากาศ นักกีฬากรีฑา 4.4 อภิเดช ศิษย์หิรัญ นักกีฬามวยไทยอาชีพ 4.5 ชาติชาย เชี่ยวน้อย นักกีฬามวยสากลอาชีพ 4.6 เจริญ วรรธนสิน นักกีฬาแบดมินตัน 4.7 อาณัติ รัตนพล นักกีฬากรีฑา 4.8 ปรีดา จุลละมณฑล นักกีฬาจักรยาน 4.9 รัชนีวรรณ บูลกุล นักกีฬาว่ายน้ำ 4.10 พเยาว์ พูนธรัตน์ นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น 4.11 สุชาติ แจสุรภาพ นักกีฬากรีฑา 4.12 ทวี อัมพรมหา นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น 4.13 สกุล คำตัน นักกีฬาคนพิการประเภทพุ่งแหลน 4.14 ผจญ มูลสัน นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น 4.15 รัฐพงศ์ ศิริสานนท์ นักกีฬาว่ายน้ำ 4.16 อาคม เฉ่งไล่ นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น 4.17 สุระ แสนคำ (เขาทราย แกแล็คซี่) นักกีฬามวยสากลอาชีพ 4.18 วัฒนา ภู่โอบอ้อม นักกีฬาสนุกเกอร์อาชีพ 4.19 สมรักษ์ คำสิงห์ นักกีฬามวยสากลสมัครเล่น พร้อมด้วยเกียรติประวัติของนักกีฬาไทยที่สร้างชื่อเสียงในระดับสากลอีกหลายๆท่าน 4.20 คอมพิวเตอร์เผยแพร่ข้อมูล ระบบสัมผัสจอภาพ

5. ห้องสมาคมกีฬาและกีฬาพื้นบ้านไทย บอร์ดแสดงประวัติสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทย ได้แก่ 5.1 กรีฑา 5.2 กอล์ฟ 5.3 กาบัดดี้ 5.4 กีฬาคนพิการ 5.5 ขี่ม้า 5.6 เรือใบ 5.7 จักรยาน 5.8 ซอฟท์บอล 5.9 ตะกร้อ 5.10 เทควันโด 5.11 เทเบิลเทนนิส 5.12 บาสเกตบอล 5.13 เบสบอล 5.14 แบดมินตัน 5.15 โบว์ลิ่ง 5.16 ฟันดาบ 5.17 ฟุตบอล 5.18 มวยไทย 5.19 มวยปล้ำ 5.20 มวยสากล 5.21 ยกน้ำหนัก 5.22 ยิงธนู 5.23 ยิงปืน 5.24 ยิมนาสติก 5.25 ยูโด 5.26 รักบี้ฟุตบอล 5.27 เรือพาย 5.28 ลอนเทนนิส 5.29 วอลเล่ย์บอล 5.30 ว่ายน้ำ 5.31 สนุกเกอร์ 5.32 คาราเต้ - โด 5.33 เปตอง 5.34 วูซู 5.35 ฮอกกี้ 5.36 แฮนด์บอล บอร์ดแสดงกีฬาพื้นบ้านไทย ได้แก่ 5.37 กระบี่กระบอง 5.38 แข่งเรือ 5.39 ว่าวไทย 5.40 ดาบไทย 5.41 ตะกร้อ 5.42 ขี่ม้าส่งเมือง 5.43 หมากรุกไทย 5.44 มวยไทย 6. ห้องกิตติคุณ ภาพบุคคลผู้ทำประโยชน์แก่วงการกีฬาของไทย ที่คัดเลือกเบื้องต้น ได้แก่ 6.1 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ องค์อุปถัมภ์กิจกรรมกีฬาของชาติ 6.2 เจ้าพระยาธรรมศักดิ์มนตรี : ผู้ประพันธ์เพลงกราวกีฬา 6.3 หลวงศุภชลาศัย : อธิบดีกรมพลศึกษา 6.4 พระยาจินดารักษ์ : ประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์คนแรก 6.5 หลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ : ผู้ก่อตั้ง อ.ส.ก.ท. (กกท.) และริเริ่มการแข่งขันกีฬาแหลมทอง (ซีเกมส์) 6.6 นายกอง วิสุทธารมณ์ : ผู้ริเริ่มการแข่งขันกีฬาเขตฯ (กีฬาแห่งชาติ) 6.7 หลวงชาติตระกาลโกศล : ผู้นำการจัดตั้งสนามกีฬาในภูมิภาค 6.8 พลอากาศเอกทวี จุลละทรัพย์ : กรรมการโอลิมปิกสากลในประเทศไทย คนแรก 6.9 นายแพทย์อวย เกตุสิงห์ : บิดาแห่งกีฬาเวชศาตร์ในประเทศไทย 6.10 นายแพทย์บุญสม มาร์ติน : ผู้ริเริ่มการก่อตั้งวิทยาลัยพลศึกษาทั่วประเทศ 6.11 นายเจือ จักษุรักษ์ : ปูชนียบุคคลด้านวงการกีฬา 6.12 นายวันจักร วรดิลก : ผู้ริเริ่มการก่อตั้งศูนย์ฝึกกีฬาในร่ม กกท. 7. ห้องพระองค์เจ้าพีระ 7.1 พระรูปจำลองพระองค์เจ้าพีระพงศ์ภาณุเดช 7.2 รถยนต์แข่งรอมิวลุส จำลอง 7.3 บอร์ดแสดงพระประวัติ และพระจริยวัตรด้านการกีฬาของ พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพีระพงศ์ภาณุเดช 7.4 คอมพิวเตอร์เผยแพร่ข้อมูล ระบบสัมผัสจอภาพ 8. ห้องพระบรมวงศานุวงศ์กับการกีฬา 8.1 พระรูปจำลองสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 8.2 บอร์ดแสดงพระราชจริยวัตรด้านการกีฬาของพระบรมวงศานุวงศ์ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เช่น สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ สยามมกุฎราชกุมาร สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สยามบรมราชกุมารี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เป็นต้น 8.3 คอมพิวเตอร์เผยแพร่ข้อมูล ระบบสัมผัสจอภาพ 9.ห้องพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการกีฬา 9.1 เรือใบฝีพระหัตถ์ ที่ทรงพระราชทานให้พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ จำนวน 3 ลำ 9.2 บอร์ดแสดงพระราชประวัติ พระราชจริยวัตรด้านการกีฬา และพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อการกีฬาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช 9.3 คอมพิวเตอร์เผยแพร่ข้อมูล ระบบสัมผัสจอภาพ "พิพิธภัณฑ์กีฬาแห่งชาติ" ตั้งอยู่ที่ 286 การกีฬาแห่งประเทศไทย ราชมังคลากีฬาสถาน โซน W4 - โซน W5 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240 - เปิดทำการ : วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 นาฬิกา (เปิดให้เข้าชมเวลา 9.00น.) - ปิดทำการ : วันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ - การบริการ : ไม่เก็บค่าเข้าชม - โทรศัพท์ 0 21867111 ต่อ7423 หรือ 0 2718 5912 - 4 - โทรสาร. 0 2718 5913 - เว็บไซต์. http://web2.sat.or.th/museum/

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#คอบอลไทยต้องเชียร์บอลไทย!

การจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 23 ปี รอบสุดท้ายปี 2020 (U-23) จะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8 – 26 มกราคม 2563 โดยมีสนามแข่งขันทั้งหมด 4 สนาม ได้แก่ #ราชมังคลากีฬาสถาน (กรุงเทพฯ), สนามกีฬาธรรมศาสตร์ รังสิต (จังหวัดปทุมธานี), ช้างอารีนา (จังหวัดบุรีรัมย์) และสนามกีฬาติณสูลานนท์ (จังหวัดสงขลา) ซึ่งมีทีมชาติที่เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด 16 ประเทศด้วยกัน รวมถึงทีมชาติไทย ช้างศึกเจ้าบ้านของเรานี่เอง

โรงแรมสบาย สบาย แอทสุขุมวิท เอาใจสายบอลไทย-กองเชียร์ชาติไทยด้วยการเปิดที่พักใกล้กับสนามราชมังคลากีฬาสถาน กับราคาเริ่มต้น 999 บาทต่อคืน ซึ่งโรงแรมของเรา ใกล้กับสนามเพียงแค่ 15 นาที แค่นั้นเอง หากใครสนใจพักกับเรา ติดต่อเราได้เลยจ้า

🏩🏩Sabai Sabai at Sukhumvit Hotel🏩🏩
➡️984/22-27 Soi Pridi Banomyong 40, Sukhumvit 71 Rd., Prakanong, Wattana, Bangkok 10110 Thailand⬅️
☎️Telephone: +66(0)-2-391-6490 to 92, +66(0)2-391-6498, +66(0)-86-344-2874, +66(0)86-399-0905, +66(0)95-885-7421☎️
📠Fax: 02-3916499📠
📞Hotline: +66(0)81-353-2864📞
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

กลุ่มนักศึกษาจังหวัดชายแดน Jessie Mum เจสซี่มัม อาหารเสริมสมุ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรา งานบริการการศึกษา FARAM กองเทคโนโลยีชุมชน  กรมวิทยาศ ด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษศรี The Honorary Consulate of Westarctica in Thailand วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยฯ Roth AQM GROUP Vibharam Hospital ဝိဘာရာမ်ဆေးရုံ NBNK Wang Thonglang District บริษัท วอร์แรนเทกซ์ เอ็ดดูเค Surveydesignplaningengineeringprocurementconstructionepcinternational