Clicky

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรม

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรม สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2516 ภายหลังจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในขณะนั้น คือ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ได้ประกาศยุบสโมสรนักศึกษา และจัดตั้งองค์การนักศึกษา โดยแบ่งแยกการทำงานด้านบริหารงบประมาณเป็นหน้าที่ของ "สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" มีที่ตั้งอยู่ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ติดกับคณะนิติศาสตร์ และคณะวารสารศาสตร์และสื่

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2516 ภายหลังจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในขณะนั้น คือ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ได้ประกาศยุบสโมสรนักศึกษา และจัดตั้งองค์การนักศึกษา โดยแบ่งแยกการทำงานด้านบริหารงบประมาณเป็นหน้าที่ของ "สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" มีที่ตั้งอยู่ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ติดกับคณะนิติศาสตร์ และคณะวารสารศาสตร์และสื่

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต's post
05/12/2022

Photos from สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต's post

แถลงการณ์เรื่อง ขอประณามหมารับใช้เผด็จการ.ควย ไอ้หน้าหนังหี.18 พฤศจิกายน 2565
18/11/2022

แถลงการณ์
เรื่อง ขอประณามหมารับใช้เผด็จการ
.
ควย ไอ้หน้าหนังหี
.
18 พฤศจิกายน 2565

ทางประธานสภาและสมาชิกสภาธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ ศูนย์ท่า พระจันทร์ ได้เข้าร่วมงานสัมมนาผู้นำนักศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเเ...
17/11/2022

ทางประธานสภาและสมาชิกสภาธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต และ ศูนย์ท่า พระจันทร์ ได้เข้าร่วมงานสัมมนาผู้นำนักศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเเม่ฟ้าหลวงระหว่างวันที่11-13 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

มธ. ท่า​พระจันทร์​ ร่วมกับสภากาชาด​ไทยเปิดจุดรับบริจาคโลหิต ขอเชิญชวน​ทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อน​มนุษย์​ พร้อ...
24/10/2022

มธ. ท่า​พระจันทร์​ ร่วมกับสภากาชาด​ไทยเปิดจุดรับบริจาคโลหิต ขอเชิญชวน​ทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อน​มนุษย์​ พร้อมรับเสื้อที่ระลึก limited edition

.........

📌วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. - 15.00 น. บริเวณหน้าตึกกิจกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 📌

⚠️สำหรับนักศึกษาที่สนใจ สามารถกรอกฟอร์มนี้ได้เลย!! https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeoogP4ot7v1CMKZAmxV7DquO78sI4xmsx-y7CxNPspZ5VUmQ/viewform

การเตรียมตัวบริจาคโลหิต

🩸 นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 5 ชั่วโมง
🩸 สุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะบริจาคโลหิต งดบริจาคเมื่อรู้สึกไม่สบาย
🩸 หากอยู่ระหว่างรับประทานยารักษาโรค ให้แจ้งแพทย์/พยาบาล ผู้ตรววจคัดกรองสุขภาพทุกครั้ง
🩸 ดื่มน้ำ 3 - 4 แก้ว ก่อนบริจาคโลหิต ช่วยลดโอกาสการเป็นลมหลังการบริจาคโลหิต
🩸 รับประทานอาหารประจำมื้อก่อนมาบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ แกงกะทิ ขนมหวาน ก่อนมาบริจาคโลหิต 6 ชั่วโมง
🩸 งดสูบบุหรี่ ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง
🩸 งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง
📌กรุณาแสดงบัตรประชาชนก่อนบริจาคโลหิตทุกครั้ง

รับเสื้อยืด “Need Blood” เป็นที่ระลึกสำหรับผู้บริจาค

---------------------------

#เพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิต
#ให้เลือดฝ่าวิกฤติCOVID19
#คนไทยต้องช่วยกัน #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

ประกาศคณะกรรมาธิการการเมืองและส่งเสริมประชาธิปไตย สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรม...
22/10/2022

ประกาศคณะกรรมาธิการการเมืองและส่งเสริมประชาธิปไตย สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการการเมืองและส่งเสริมประชาธิปไตย ท่าพระจันทร์ (เพิ่มเติม)

17/10/2022

สืบเนื่องจากทางที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย (กบม.) ได้มีมติเห็นชอบให้ทางมีการบันทึกวิดีโอการสอนสำหรับนักศึกษาซึ่งเป็นผู้ป่วยโรคโควิด 19 เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2565 นั้น เพื่อเป็นการตรวจสอบว่าทางคณะ วิทยาลัย หรือสถาบัน ได้มีการดำเนินการตามที่มติของที่ประชุมดังกล่าวหรือไม่ พร้อมทั้งสำรวจความต้องการของนักศึกษาในการถ่ายทอดสดและการบันทึกวิดีโอการสอนของนักศึกษาในกรณีอื่น ๆ ด้วย ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร. พิภพ อุดร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทายาลัยธรรมศาสตร์ ได้เคยกล่าวไว้ในการประชุมระหว่างสภานักศึกษา องค์การนักศึกษา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2565 ว่า ตนเองและฝ่ายวิชาการนั้น พร้อมที่จะพูดคุยเจรจากับอาจารย์ผู้สอนในประเด็นดังกล่าว หากนักศึกษาได้ส่งเรื่องมายังฝ่ายวิชาการ

ดังนั้น ทางสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จึงได้ทำแบบสำรวจดังกล่าวนี้ขึ้น เพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับรายวิชาที่ไม่มีการถ่ายทอดสดหรือบันทึกวิดีโอการสอนในชั้นเรียน สำหรับนำเสนอแก่คณะผู้บริหาร และฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เพื่อให้มีการดำเนินการพูดคุยเจรจากับทางอาจารย์ผู้สอนในลำดับต่อไป

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfh2wSWPbXKA2vZVx5FuFrYDkaFxkEmt0jeMMk1RCQkwaL-YQ/viewform?usp=sharing

* กรุณาใช้อีเมล .tu.ac.th ในการตอบแบบสอบถาม
(การกรอกข้อมูลในส่วนอีเมลนี้ มีขึ้นสำหรับกรณีที่จำเป็นต้องมีการติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเท่านั้น โดยทางสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรรมศาสตร์ จะเก็บข้อมูลดังกล่าวนี้ไว้เป็นความลับ เพื่อป้องกันมิให้นักศึกษาได้รับผลร้ายเนื่องมาจากได้มีการรายงานข้อมูลดังกล่าว)

มธ. ท่า​พระจันทร์​ ร่วมกับสภากาชาด​ไทยเปิดจุดรับบริจาคโลหิต ขอเชิญชวน​ทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อน​มนุษย์​ พร้อ...
10/10/2022

มธ. ท่า​พระจันทร์​ ร่วมกับสภากาชาด​ไทยเปิดจุดรับบริจาคโลหิต ขอเชิญชวน​ทุกท่านร่วมบริจาคโลหิต ต่อชีวิตเพื่อน​มนุษย์​ พร้อมรับเสื้อที่ระลึก limited edition

.........

📌วันที่ 31 ตุลาคม 2565 เวลา 11.00 น. - 15.00 น. บริเวณหน้าตึกกิจกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (ท่าพระจันทร์) 📌

การเตรียมตัวบริจาคโลหิต

🩸 นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อย 5 ชั่วโมง
🩸 สุขภาพแข็งแรง พร้อมที่จะบริจาคโลหิต งดบริจาคเมื่อรู้สึกไม่สบาย
🩸 หากอยู่ระหว่างรับประทานยารักษาโรค ให้แจ้งแพทย์/พยาบาล ผู้ตรววจคัดกรองสุขภาพทุกครั้ง
🩸 ดื่มน้ำ 3 - 4 แก้ว ก่อนบริจาคโลหิต ช่วยลดโอกาสการเป็นลมหลังการบริจาคโลหิต
🩸 รับประทานอาหารประจำมื้อก่อนมาบริจาคโลหิต หลีกเลี่ยงอาหารที่มีไขมันสูง เช่น ข้าวขาหมู ข้าวมันไก่ แกงกะทิ ขนมหวาน ก่อนมาบริจาคโลหิต 6 ชั่วโมง
🩸 งดสูบบุหรี่ ก่อนและหลังบริจาคโลหิต 1 ชั่วโมง
🩸 งดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 24 ชั่วโมง
📌กรุณาแสดงบัตรประชาชนก่อนบริจาคโลหิตทุกครั้ง

รับเสื้อยืด “Need Blood” เป็นที่ระลึกสำหรับผู้บริจาค

---------------------------

#เพิ่มจำนวนครั้งเพิ่มโลหิตเพิ่มชีวิต
#ให้เลือดฝ่าวิกฤติCOVID19
#คนไทยต้องช่วยกัน #มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์

แถลงการณ์เรื่อง “เพลงกลบศพ”.จากกรณีกิจกรรม “6 ตุลา หวังว่าเสียงลมจะพาล่องไป” ณ ลานคนเมือง วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่ผู้จัด...
07/10/2022

แถลงการณ์
เรื่อง “เพลงกลบศพ”
.
จากกรณีกิจกรรม “6 ตุลา หวังว่าเสียงลมจะพาล่องไป” ณ ลานคนเมือง วันที่ 6 ตุลาคม 2565 ที่ผู้จัดห้ามปรามการชูป้าย “ล้างมรดกบาป 6 ตุลา ยกเลิก 112” นั้น ทางคณะกรรมาธิการการเมืองและส่งเสริมประชาธิปไตย ท่าพระจันทร์ ขอประณามการกระทำดังกล่าวขอผู้จัด และขอกล่าวชื่นชมกับผู้ที่เคลื่อนไหวยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ทุกคน

การกระทำดังกล่าวของผู้จัด เปรียบเสมือนการโหนศพวีรชนที่ได้สละชีวิตของตัวเองลงไปในเหตุการณ์ 6 ตุลา ยิ่งไปกว่านั้น ยังทำให้จุดประสงค์และจิตวิญญาณของเหตุการณ์ 6 ตุลาถูกบิดเบือนไป ซึ่งเป็นการกระทำที่น่ารังเกียจและไม่สามารถยอมรับได้อย่างที่สุด

หากผู้จัดขี้ขลาดที่จะกล่าวถึงมรดกบาปตั้งแต่เหตุการณ์ 6 ตุลา 19 จนมาถึงปัจจุบัน ผู้จัดมิควรจะเสนอหน้าใช้เหตุกาณ์ 6 ตุลาเพื่อโหนศพวีรชน และควรจะสำนึกว่าตนได้กระทำการอันน่าอุบาทว์เพียงใด หากผู้จัดต้องการจะรำลึกเหตุการณ์ 6 ตุลา ผู้จัดก็ควรจะสำเหนียกได้ว่าที่เหตุการณ์ 6 ตุลาไม่สามารถกล่าวถึงได้อย่างครบถ้วนนั้น ส่วนหนึ่งก็มาจากประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ที่คอยปิดปากเสรีชน และเป็นเครื่องมือของพวกศักดินา แต่การกระทำของผู้จัดนั้น ทำให้การเคลื่อนไหวเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ถูกลดทอนลงไป และเปรียบเสมือนว่าผู้จัดได้ย่ำอยู่บนศพของวีรชน

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการฯ ขอย้ำในจุดยืนว่าประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ควรถูกยกเลิก การเคลื่อนไหวเพื่อยกเลิกนั้นก็สามารถทำได้ในทุกกรณี และขอกล่าวสดุดีวีรชนในทุกเหตุการณ์ทางการเมือง ที่เกิดขึ้นในรัฐวิปริตทุกคน
.
“…รำลึกไป ได้แค่ งานเช็งเม้ง
ร้องบรรเลง เพลงกวี ไม่มีความหมาย…”
- วัฒน์ วรรลยางกูร
.
ยกเลิก 112
7 ตุลาคม 2565

#6ตุลา#46ปี6ตุลา
06/10/2022

#6ตุลา
#46ปี6ตุลา

01/10/2022

ตามที่สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ดำเนิการจัดการประชุมสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สมัยวิสามัญ 1 ครั้งที่ 7 ในวันที่ 6 กันยายน 2565 เพื่อเสนอชื่อ และรับรอง ผู้ได้รับรางวัลจารุพงษ์ ทองสิทธุ์ เพื่อประชาธิปไตย ประจำปี 2565 ขั้นนั้น
.
บัดนี้ สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีมติให้ วาฤทธิ์ สมน้อย เยาวชนผู้เสียชีวิตจากการเข้าร่วมชุมนุม #ม็อบ16สิงหาไล่ล่าทรราชเราจะเดินไปบ้านประยุทธ์ ณ อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมิ เป็นผู้ได้รับรางวัลจารุพงษ์ ทองสินธุ์ เพื่อประชาธิปไตย ประจำปี 2565
.
อย่างไรก็ดี การแสดงความคิดเห็นทางการเมืองต้องเป็นสิทธิที่ประชาชนพึงมี มิใช่ต้องแลกมาด้วยชีวิต เลือดเนื้อ หรือสิทธิอันใดอันหนึ่ง เช่นกรณีของวาฤทธิ์ สมน้อย เหยื่อผู้ถูกกระทำจากรัฐ หากวันนั้นรัฐมิได้ละเลยการปฏบัติหน้าที่ หรือใช้ความความรุนแรงเข้าสลายการชุมนุม กรณีเช่นนี้อาจมีสามารถเกิดขึ้น

แถลงการณ์เรื่อง ประณามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกรณีการดำรงตำแหน่งของไอ้เหี้ยประยุทธ์.จากกรณีวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ศาลร...
30/09/2022

แถลงการณ์
เรื่อง ประณามคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญกรณีการดำรงตำแหน่งของไอ้เหี้ยประยุทธ์
.
จากกรณีวันที่ 30 กันยายน 2565 ที่ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยความเป็นนายกรัฐมนตรีของไอ้เหี้ยตู่ ว่าสิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 170 วรรคสอง และมาตรา 158 วรรคสี่ หรือไม่นั้น ผลปรากฏว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติโดยเสียงข้างมาก 6 ต่อ 3 วินิจฉัยว่าไอ้เหี้ยตู่ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี นับแต่วันที่ 6 เมษายน 2560 ทำให้ไอ้เหี้ยตู่ได้อยู่ต่อ
.
คณะกรรมาธิการการเมืองและส่งเสริมประชาธิปไตย สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ขอประณามตุลาการศาลรัฐธรรมนูญระยำ
.
ควย
.
ขอประณามตุลาการส้นตีน
1. วรวิทย์ กังศศิเทียม
2. ปัญญา อุดชาชน
3. อุดม สิทธิวิรัชธรรม
4. จิรนิติ หะวานนท์
5. บรรจงศักดิ์ วงศ์ปราชญ์
6. วิรุฬห์ แสงเทียน
.
30 กันยายน 2565

Photos from สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต's post
23/09/2022

Photos from สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต's post

แถลงการณ์เรื่อง ประณามศาลส้นตีน.จากกรณีวันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาจำคุกจตุพร แซอึง ในความผิดตามปร...
13/09/2022

แถลงการณ์
เรื่อง ประณามศาลส้นตีน
.
จากกรณีวันที่ 12 กันยายน 2565 ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้พิพากษาจำคุกจตุพร แซอึง ในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 จากการแต่งกายชุดไทยร่วมกิจกรรมแคตวอล์กราษฎรนั้น

คณะกรรมาธิการการเมืองและส่งเสริมประชาธิปไตย สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ขอประณามการกระทำอันเลวระยำต่ำช้าของศาลและผู้พิพากษาของศักดินาชาติชั่ว
.
“ศาลส้นตีน ผู้พิพากษาหัวควย”
.
ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการการเมืองและส่งเสริมประชาธิปไตย ท่าพระจันทร์ ขอสนับสนุนให้ยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 อันเป็นกฎหมายที่มิได้มีความยึดโยงใด ๆ กับประชาชน และโจทย์ในคดีอยู่ในสถานะที่จับต้องมิได้
.
ปล่อยนักโทษการเมือง
13 กันยายน 2565

📢 เปิดรับสมัครแล้ว!!!อนุกรรมาธิการ สภานักศึกษา ท่าพระจันทร์📌กรรมาธิการที่เปิดรับสมัคร-กรรมาธิการพิทักษ์สิทธิและสวัสดิการ...
02/09/2022

📢 เปิดรับสมัครแล้ว!!!

อนุกรรมาธิการ สภานักศึกษา ท่าพระจันทร์

📌กรรมาธิการที่เปิดรับสมัคร

-กรรมาธิการพิทักษ์สิทธิและสวัสดิการประชาคม
-กรรมาธิการการเมืองและส่งเสริมประชาธิปไตย
-กรรมาธิการประชาสัมพันธ์
-กรรมาธิการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์
-กรรมาธิการการจัดแผนและขับเคลื่อนนโยบาย
-กรรมาธิการชุมนุม ท่าพระจันทร์

*เกณฑ์การรับสมัครจะเป็นไปตามการพิจารณาของแต่ละกรรมาธิการ*

📌สามารถสมัครได้ผ่านทางลิงค์ https://forms.gle/sBThaDHGgvxwxgKbA หรือ สแกนคิวอาร์โค้ด

📎รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 15 กันยายน 2022

📢 วันนี้สภานักศึกษา ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จะพาทุกคนมารู้จักกับ “อนุกรรมาธิการ” และ หน้าที่รวมถึงงานคร่าวๆ ของคณะกรรมาธ...
01/09/2022

📢 วันนี้สภานักศึกษา ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จะพาทุกคนมารู้จักกับ “อนุกรรมาธิการ” และ หน้าที่รวมถึงงานคร่าวๆ ของคณะกรรมาธิการต่างๆ ในสภาปีนี้! 🚨

🙌🏻แอบมากระซิบว่า การรับสมัครอนุกรรมาธิการจะเปิดรับเร็วๆ นี้ ใครที่สนใจ ก็อย่าลืมติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ทาง ig: tusc.tpc และ facebook : สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ นะคะ😻

ประกาศคณะกรรมาธิการการเมืองและส่งเสริมประชาธิปไตย สภานักศึษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์.เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรม...
01/09/2022

ประกาศคณะกรรมาธิการการเมืองและส่งเสริมประชาธิปไตย สภานักศึษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
.
เรื่อง แต่งตั้งคณะอนุกรรมาธิการการเมืองและส่งเสริมประชาธิปไตย ท่าพระจันทร์

แถลงการณ์องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ร่วมกับ องค์กรผู้แทนนักศึกษา 13 องค์กร .เรื่อง ขับไล่ ...
23/08/2022

แถลงการณ์องค์การบริหาร องค์การนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ร่วมกับ องค์กรผู้แทนนักศึกษา 13 องค์กร
.
เรื่อง ขับไล่ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ออกจากนายกรัฐมนตรี

แถลงการณ์คณะกรรมาธิการการเมืองและส่งเสริมประชาธิปไตย ท่าพระจันทร์เรื่อง ให้มันจบที่ 8 ปี.ไอ้เหี้ยตู่ ออกไปไอ้สัส ควย.22 ...
22/08/2022

แถลงการณ์
คณะกรรมาธิการการเมืองและส่งเสริมประชาธิปไตย ท่าพระจันทร์

เรื่อง ให้มันจบที่ 8 ปี
.
ไอ้เหี้ยตู่ ออกไปไอ้สัส ควย
.
22 สิงหาคม 2565

ระเบียบกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการดำเนินงาน และการประชุมสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร...
20/08/2022

ระเบียบกิจกรรมนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการดำเนินงาน และการประชุมสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พ.ศ. 2565

ประกาศสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เรื่อง การสิ้นสุดของคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างระเบียบกิจกรรมนักศึกษา ว...
20/08/2022

ประกาศสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เรื่อง การสิ้นสุดของคณะกรรมาธิการวิสามัญร่างระเบียบกิจกรรมนักศึกษา ว่าด้วยการดำเนินงานและการประชุมสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พ.ศ.2565

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2488 หลังจากความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะชาติสุดท้ายอย่างจักรวรรดิญี่ปุ่นที่นับเป็นการจบสงครามโลกทางด้าน...
15/08/2022

วันที่ 16 สิงหาคม พ.ศ.2488 หลังจากความพ่ายแพ้ของฝ่ายอักษะชาติสุดท้ายอย่างจักรวรรดิญี่ปุ่นที่นับเป็นการจบสงครามโลกทางด้านประเทศไทย นายปรีดี พนมยงค์ หัวหน้าขบวนการเสรีไทย และผู้สำเร็จราชการแทนพระองค์ในรัชกาลที่ 8 ออกประกาศสันติภาพในพระปรมาภิไธยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดลให้สถานะ (ประกาศ) สงครามกับอังกฤษ-สหรัฐฯของรัฐบาลก่อนหน้าถูกเป็นโมฆะเนื่องจากเป็นการกระทำที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ โดย เพราะเป็นการประกาศสงคราโดยที่ขัดต่อความต้องการของประชาชน และด้วยเหตุนี้ทางรัฐบาลจึงได้ประกาศให้วันที่ 16 สิงหาคมของทุกปีเป็นวันสันติภาพไทย

ที่มา: ศิลปวัฒนธรรม. วันนี้ในอดีต: 16 สิงหาคม 2488 “ปรีดี” ออกประกาศสันติภาพ ให้สถานะสงครามกับอังกฤษ-สหรัฐฯ เป็นโมฆะ [ออนไลน์]. 2561, แหล่งที่มา : https://www.silpa-mag.com/this-day-in-history/article_1556.

ประกาศสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพ...
15/08/2022

ประกาศสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยเลขาธิการสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ประกาศสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญร่างระเบียบกิจกรรมนักศึกษา ว่าด้วยกา...
13/08/2022

ประกาศสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิสามัญร่างระเบียบกิจกรรมนักศึกษา ว่าด้วยการดำเนินงานและการประชุมสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ พ.ศ.2565

#ม็อบ10สิงหา65 #ม็อบ10สิงหาประชาธิปไตยต้องไปต่อ
10/08/2022

#ม็อบ10สิงหา65 #ม็อบ10สิงหาประชาธิปไตยต้องไปต่อ

"ถึงยุคทมิฬมาร จะครองเมืองด้วยควันปืนขื่อแปจะพังครืน และกลิ่นเลือดจะคลุ้งคาวแต่คนย่อมเป็นคน ในสายธารอันเหยียดยาวคงคู่กับ...
05/08/2022

"ถึงยุคทมิฬมาร จะครองเมืองด้วยควันปืน
ขื่อแปจะพังครืน และกลิ่นเลือดจะคลุ้งคาว
แต่คนย่อมเป็นคน ในสายธารอันเหยียดยาว
คงคู่กับเดือนดาว ผงาดเด่นในดินแดน"

ไม่ว่าจะเป็นอย่างไร…ประชาธิปไตยต้องไปต่อ

ประชาชนทุกคนพร้อมกัน 10 สิงหาคม เวลา 17.00 น. เป็นต้นไป

ณ ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

#ม็อบ10สิงหา65
#ม็อบ10สิงหาประชาธิปไตยต้องไปต่อ

04/08/2022

ม็อบนี้ยังไม่มีท่อน้ำเลี้ยง !!
.
ร่วมกันเป็นท่อน้ำเลี้ยงได้ที่
เลขที่บัญชี 0910581487
ธนาคารกรุงเทพ
นางสาวณิชารีย์ มีคุณ และพิมพ์พิชญ์ บุญประดับ
.
เพราะเราอยู่ได้ด้วยพลังของประชาชน
#ม็อบ10สิงหา65 #10สิงหารับเพื่อนใหม่ประชาธิปไตยต้องไปต่อ

📢เตรียมพบกับ ม็อบ 10 สิงหาคม 2565ณ ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์.คืนธรรมศาสตร์ให้กับประชาชนคืนประชาธิปไตยให้กับสังคม.“...
03/08/2022

📢เตรียมพบกับ ม็อบ 10 สิงหาคม 2565
ณ ลานพญานาค มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
.
คืนธรรมศาสตร์ให้กับประชาชน
คืนประชาธิปไตยให้กับสังคม
.
“ตื่นเถิดเสรีชน
อย่ายอมทนก้มหน้าฝืน
หอกดาบกระบอกปืน
หรือทนคลื่นกระแสเรา”

#หอกดาบกระบอกปืนหรือจะทนคลื่นประชาชน #ม็อบ10สิงหา2565 #ม็อบ #ธรรมศาสตร์ #10สิงหารับเพื่อนใหม่ประชาธิปไตยไปต่อ

ประกาศคณะกรรมาธิการการเมืองและส่งเสริมประชาธิปไตย สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมาธ...
31/07/2022

ประกาศคณะกรรมาธิการการเมืองและส่งเสริมประชาธิปไตย สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมาธิการการเมือง และส่งเสริมประชาธิปไตย ท่าพระจันทร์

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2565หมายเหตุ: ศรัณย์ ...
25/07/2022

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์ ประจำปีการศึกษา 2565

หมายเหตุ: ศรัณย์ สัชชานนท์ นิติศาสตร์ ประธานคณะกรรมาธิการพิทักษ์สิทธิ และสวัสดิการประชาคม ท่าพระจันทร์

ประกาศสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานร่วมสภา
19/07/2022

ประกาศสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานร่วมสภา

Photos from สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต's post
19/07/2022

Photos from สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต's post

แถลงการณ์เรื่อง ขอสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ในทุกกรณี.จากกรณีเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 256...
16/07/2022

แถลงการณ์
เรื่อง ขอสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ในทุกกรณี
.
จากกรณีเมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2565 ซึ่งได้มีการจัดงาน ‘กรุงเทพกลางแปลง’ ณ ศูนย์เยาวชนคลองเตย โดยมีการแจกลูกโป่งจากกลุ่มนาดสินปฏิวัติอันมีข้อความว่า “ยกเลิก 112” และมีรูปของ ‘วัฒน์ วรรลยางกูร’ ปรากฏอยู่บนลูกโป่งนั้น
.
ทางคณะกรรมาธิการการเมืองและส่งเสริมประชาธิปไตย สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ขอแสดงจุดยืนในการเคลื่อนไหวดังกล่าว และขอยืนยันร่วมกับอุดมการณ์ของวัฒน์ วรรลยางกูร ผู้ซึ่งได้ผ่านการต่อสู้จนต้องลี้ภัยอันเนื่องมาจากรัฐที่วิปริตและกฎหมายที่ไม่ยึดโยงต่อประชาชน
.
ในการเคลื่อนไหวเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยใด ๆ ที่เกิดขึ้นนั้นไม่ควรจะถูกห้ามปราม เหตุว่าการเคลื่อนไหวเรียกร้องประชาธิปไตยเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่สุดที่ประชาชนสามารถกระทำได้ ยิ่งไปกว่านั้น ในสภาพการณ์ที่รัฐใช้ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ในการล่ามโซ่จิตวิญญาณแห่งเสรีชน และปิดปากประชาชนผู้เป็นเจ้าของประเทศ เป็นสิ่งที่ยอมรับมิได้อย่างสูงที่สุด
.
หากคำนึงแต่จะสำเร็จความใคร่ในมารยาทและกาลเทศะ โดยละเลยหลักการขั้นพื้นฐานที่สุด และสภาพการณ์ที่ไม่เป็นธรรม ก็จะเป็นเหตุให้ติดอยู่ในวังวนอุบาทว์ การเปลี่ยนแปลงไม่สามารถเกิดขึ้นได้เพียงความสุภาพ แต่หากเกิดขึ้นมาจากความโกรธและการต่อสู้
.
ในการนี้ ทางคณะกรรมาธิการขอสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่อยกเลิกประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ในทุกกรณี รวมทั้งขอเรียกร้องให้ปล่อยเพื่อนเราที่โดนจำคุกอยู่ในขณะนี้ โดยการจำคุกนั้นผิดไปจากหลักกฎหมายที่ว่า “การสันนิษฐานว่าบริสุทธิ์” และซึ่งไม่ควรจะโดนพรากเสรีภาพจากการเรียกร้องประชาธิปไตยตั้งแต่ต้น
.
“…เป็นฝุ่นที่เลือกจะปลิวออกมาเองแบบนี้ ปลิวไปบนโลกและจักรวาลที่เป็นดั่งบ้าน ปลิวไปตามเจตจำนงเสรี ดีกว่าเป็นฝุ่นที่อยู่ใต้ตีนของใคร”
- วัฒน์ วรรลยางกูร -
.
16 กรกฎาคม 2565

ที่อยู่

ห้อง 201 อาคารกิจกรรมนักศึกษา
Bangkok
10200

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรม:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#รับสมัครนักศึกษาฝึกงานการตลาดออนไลน์

ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (STUDY OVERSEAS CENTRE CO., LTD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 1995 เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวศึกษานานาชาติ (TIECA) ซึ่งเป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือของนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจ และสถาบันการศึกษาต่างๆจากทั่วโลกในการให้คำปรึกษาในการเรียนต่อต่างประเทศตลอดจนจรรยาบรรณของแต่ละสมาชิกที่น่าเชื่อถือ

#รายละเอียดงาน
-ทำ content ให้สื่อบริษัทแล้วลงช่องทางโลกโซเชี่ยล คือ เฟสบุ๊ค และ ไลน์
-ขาย product ทัวร์และการศึกษาต่อต่างประเทศ
-พูดคุย ติดต่อเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ
-ทำการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือของบริษัท
-งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
________________________________________
#คุณสมบัติผู้สมัคร
-กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรี หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.-ปวส.
-มีความรู้เรื่องทัวร์ และ การศึกษาต่อต่างประเทศ
-ขยัน ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้
-ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์
-ไม่จำเป็นต้องสื่อสารภาษาอังกฤษรู้เรื่อง
++หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ หรือ เขียน content ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ++
________________________________________
#สวัสดิการ
-ประกันสังคมเมื่อผ่านโปร
-อาหารฟรี (บางมื้อ)
-คอมมิชชั่น (เมื่อขายของได้)

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งแบบฟอร์ม
ติดต่อ Study Overseas Centre
www.studyoverseas.co.th / www.facebook.com/SOCstaff
[email protected], [email protected] / LINE: study.soc, [email protected]: .soc
02-255-7591, 02-655-6479, 089-682-0168, 081-646-0769, 081-644-9867 / Fax: 02-655-5711
22/11 ซ.บาร์ซ่าร์-ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ทางสภามีมาตรการยังไงต่อฝุ่นp.m. 2.5ครับ Ex.สั่งซื้อหน้ากากกันฝุ่นเเจกนักศึกษาคนละอัน
*สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาที่ต้องการ "หาทุน" ในการทำกิจกรรม .. อีกหนึ่งช่องทางในการ "หาทุน" ของท่านมาถึงแล้ว ..!!

https://www.facebook.com/gamepanna/videos/906042766187503/?t=1
😘 Starting your professional career!

ฟรีที่พักพร้อมอาหาร ได้รับค่าตอบแทนที่คุ้มค่า

เปิดรับด่วนๆโครงการฝึกงานที่ประเทศสิงคโปร์

✔️ตำแหน่ง: Food and Beverage

✔️สถานที่ทำงาน: โรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคารชื่อดังระดับ 3 - 5 ดาว

✔️ระยะเวลาโครงการ: 3 เดือน

✔️รับเฉพาะน้องๆ จุฬา, ธรรมศาสตร์, ม.อ.ภูเก็ต, ม.เชียงใหม่ และ ม.เกษตรศาสตร์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ☎️0972458294, 026426131-2
เชื่อไหม? มีทุนแจกฟรี 50% เมื่อเรียน ป.โทที่อังกฤษกับ UWE Bristol

University of the West of England (UWE Bristol) เป็นสถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญ่ใน UK ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2513 ที่เมือง Bristol ซึ่งอยู่ทางเหนือตอนตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ เปิดโครงการแจกทุนเรียน ป.โท แบบจัดหนักถึง 50%-100% ให้น้องๆไปเรียนต่อ ป.โทที่อังกฤษแบบสบายกระเป๋าที่สุด!

#สาขาวิชาที่ร่วมแจกทุน
-Master of Business Administration (MBA)_แจก 50%
-MSc Human Resource Management (HRM)_แจก 100%
-MSc International Management Scholarship_แจก 50%
-Faculty of Health and Applied Sciences_แจก 100% และ 50% สำหรับสาขาวิชาดังนี้
++MSc Advanced Forensic Analysis
++MSc Advanced Wildlife Conservation in Practice
++MSc Biomedical Science
++MSc Environmental Health
++MSc Health Psychology
++MSc Occupational Psychology
++MSc Public Health
++MSc Science Communication
++MSc Sport and Exercise Psychology

#เงื่อนไขในการรับทุน
>มี GPA 3.3 ขึ้นไป
>ส่งเรียงความไม่เกิน 250 คำต่อหน้ากระดาษ หรือส่งสื่อทางเลือกอื่นๆ เช่น คลิป รูป โดยการตอบคำถามว่า “what do you think would be the best way to promote UWE in Thailand in the most innovative way possible?” (คุณคิดว่าอะไรเป็นวิธีการโปรโมท UWE ในประเทศไทยที่ดีที่สุดที่น่าจะเป็นไปได้)
>แจกทุนสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2561 และ เดือนมกราคม 2562
>กำหนดเวลายื่นเรื่องสมัครเรียน วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนช่วงเดือนกันยายน 2561
>กำหนดเวลายื่นเรื่องสมัครเรียน วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนช่วงเดือนมกราคม 2562

#ทุนให้เพิ่มแบบไม่จำกัดจำนวนกับนักศึกษาที่เรียนมหาลัยในไทยดังนี้
*ABAC (ไม่เอา IELTS)_แจก £1,000
*SIIT ม.ธรรมศาสตร์ (ไม่เอา IELTS)_แจก £500
*ม.ธรรมศาสตร์_แจก £500
*ม.กรุงเทพ_แจก £500

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
Study Overseas Centre
02 2557592, 02 6556479, 02 2559950, 089-6820168, 081-3532864, 081-6449867, 081-6460769
[email protected], [email protected],
www.studyoverseas.co.th , www.facebook.com/SOCstaff
Line id: study.soc Office hours: Mon-Fri 09:00-18:00, Sat 09:00-17:00
ฝากด้วยจ้า
** ขออนุญาตแอดมินเเฟนเพจนะคะ**
หากน้องๆ นิสิต นักศึกษา ท่านใด กำลังมองหาที่ฝึกงาน เน้นปฏิบัติงานจริง ไม่ใช่แค่ยืนถ่ายเอกสาร Minor Smart Kids ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคน เข้าฝึกงานค่ะ สามารถสมัครได้งานๆที่แอดบาร์โค้ช ด้านล่างนะคะ หรือติดตามข่าวได้ที่ Facebook : Human Recruit
แบบนี้ได้หรอ? เรียนที่ฮังการีแต่ได้ปริญญาจาก UK พร้อมทุน 1600 ยูโร กับ BMU สนไหม

Budapest Metropolitan University-BMU เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ในเมืองบูดาเปสท์ เมืองหลวงของฮังการี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหัวใจของยุโรป กว่า 87% ของผู้จบการศึกษาจากที่นี่สามารถหางานทำภายใน 3 เดือนนับจากเรียนจบได้ นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการฝึกงานกับบริษัทที่เป็นหุ้นส่วนของมหาวิทยาลัยมากกว่า 400 แห่งทั่วยุโรป น้องๆจะมีโอกาสพัฒนาทักษะเฉพาะด้านและสนุกกับการเรียนรู้โลกกว้างเมื่อมาเรียนที่นี่

#ค่าเรียนของที่นี่ 2017-2018 (คิดตามเรท 1 ยูโร = 38 บาท เมื่อ 8/11/2017)
ป.ตรี 6-7 เทอม_2,200-3,000 € / เทอม (ประมาณ 83,600-114,000 บาท)
ป.โท 4 เทอม_3,300-3,500 € / เทอม (ประมาณ 125,400-133,000 บาท)
#ค่าเรียน ป.ตรีจาก Coventry University-UK (ใช้เวลาเรียน 2 เทอม)
ป.ตรี จาก Coventry อย่างเดียว_2,950 € / เทอม (ประมาณ 112,100 บาท)
ป.ตรี จาก Coventry + METU ด้วย_1,500 € / เทอม (ประมาณ 57,000 บาท)

#จุดเด่นของสถาบัน
-ปริญญาตรีและปริญญาโทได้รับการยอมรับทุกประเทศในสหภาพยุโรป
-ค่าครองชีพไม่แพง
-มีวัฒนธรรมหลากหลาย ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้
-สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ทันสมัย เงียบสงบ
-สามารถเดินทางได้ทุกประเทศในยุโรป
-ตั้งอยู่เมืองที่เป็นหัวใจของยุโรป เป็นมรดกทางวัฒนธรรม
-มีหลักสูตร ป.ตรี top up กับ Coventry University ของ UK ด้วย

#หลักสูตรน่าเรียนของที่นี่
-Preparatory Programs
-Bachelor/Master Programs
-Summer School – Photography Workshop
-Russian Program
-ECTS Credit System
-Language Examination Centre
-Europass Diploma Supplement

Study Overseas Centre
22/11 ซอยบาร์ซ่าร์-ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
www.facebook.com/SOCstaff, www.studyoverseas.co.th, LINE: study.soc
[email protected], [email protected]
02-255-7591, 02-655-6479, 081-644-9867, 089-682-0168
คำสอนของท่านเล่าจื้อ 道德經 เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกรตอนจบ ตอนที่ 22
16 ส ค วันสันติภาพไทย(วันเสรีไทย) บทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่คนไทยทั้งชาติต้องจดจำไปจนวันตาย!
______________________________
ย้อนรอยเมื่อ ปี 2484 ได้เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างคู่สงครามฝ่ายอักษะ V S พันธมิตรฝ่ายอักษะได้แก่ เยอรมันญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศที่มีแนวคิด ลัทธิ
เผด็จการนิยมทหารฝ่ายพันธมิตรได้แก่โลกเสรีประชาธิปไตยผู้นำได้แก่ อเมริกายุโรป และเครือข่าย
พันธมิตรประเทศไทยในขณะนั้นได้ถูกฝ่ายอักษะบังคับ
ให้เข้าร่วมประกาศสงคราม ก่อนที่จะถึงการถูกบังคับให้เข้าร่วมในการประกาศสงคราม ประเทศญี่ปุ่นซึ่งอยู่ฝ่ายอักษะได้ส่งหน่วยงานสายลับมาปฏิบัติการงานข่าวงาน ป.จ.ว มีทั้งนักลงทุนนักการค้า นักการทหารและอีกหลายอาชีพเข้ามาในอนาเขตสยามประเทศภาระกิจคือการแซกซึม ชี้นำ ข่มขู่ คุกคามสร้างกระแสนิยม ล้วงความลับจากคนในชาติซื้อคนไทยใจขายชาติด้วยผลประโยชน์มากมายให้กับคนกลุ่มหนึ่งพอถึงเวลาเปิดหน้าชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นฝ่ายอักษะก็เปิดหน้าทันที ในการเข้าปฏบัติการยึดประเทศไทย และข่มขู่คุกคามให้รัฐบาลไทยในขณะนั้นต้องเปิดทางให้ฝ่ายอักษะเดินทัพและเป็นที่ตั้งของการส่งเสบียงและฐานทัพอักษะหลังถูกยึดประเทศไทยคนไทยต้องน้ำตาตก ! โดนกดขี่ ข่มเหง ขู่เข็นผู้หญิงไทยถูกนำไปบำเรอทหาร ญี่ปุ่น สงครามทำให้บ้านเมืองพังพินาศเศรษฐกิจพังยับเยิน ชาวบ้านเดือดร้อนอดยากปากแห้งทุกข์ระทม นี่คือผลของสงครามการที่ประเทศไทยพังพินาศในสงครามโลกครั้งที่ 2 มีสาเหตุหนึ่งมาจากคนไทยใจกบฏที่นำประเทศไทยแผ่นดินไทยไปขาย !สถานการสร้าง วีรบุรุษประเทศไทยรอดพ้นหายนะได้ เพราะได้เกิดขบวนการประชาชนที่ชื่อว่า"เสรีไทย"เสรีไทยมาจากคนไทยทั้งชาติที่เข้าร่วมกันปกป้องอธิปไตยของชาติร่วมกันปลดแอกความเป็นทาสประกาศเสรีภาพให้กับคนไทยและแผ่นดินไทยด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยและคนไทยจึงไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของฝ่าย อักษะและไม่กลายเป็นประเทศที่แพ้สงครามจึงเป็นคุณูผระการอย่างยิ่งสำหรับแผ่นดินไทย

หยุดสงครามเพื่อสันติภาพ! ความขัดแย้งล่าสุด
2560 (2017)กงล้อประวัติศาตร์ เริ่มหมุนกลับ
ระหว่าง อักษะ ใหม่ นำโดย จีน เกาหลีเหนือ
จอมเผด็จการ รัสเซีย และเครือข่าย V Sโลกเสรีอเมริกา ยุโรปญี่ปุ่น เกาหลีใต้และเครือข่ายต่างเตรียมพร้อม รับสถานการตึงเครียด สถานการที่คนทั้งโลก
ต้องจับตามองอย่ากระพริบในชนวนความขัดแย้ง !
________________

จากบทเรียนของ 2484ยัอนเวลา สงครามโลก
ครั้งที่ 2 เมื่อในอดีต ! จึงมีคำถาม ?
ว่าในสถานการความขัดแย้งตึงเครียด ระหว่างจีน เกาหลีเหนือ V S อเมริกา ในขณะนี้
1.รัฐบาลไทยควรกำหนดท่าทีอย่างไรและควรกำหนดสถานนะความสัมพันธ์ทางการฑูตอย่างไร ?
2.จุดยืนของรัฐบาลไทยควรไปในทางใหน
3.ในความขัดแย้งระหว่าง จีน เกาหลีเหนือ
V S อเมริการัฐบาลไทยควรยืนอยู่ตรงใหน ?
"สงครามคือความพินาศสงครามคือความสูญ
เสียและหายนะ"โดยเฉพาะสงครามที่คนไทยไม่ใช่คู่ขัดแย้งประชาชนคนไทยไม่ควรต้องไปแบกรับชตากรรม
"หากผู้นำประเทศใดพาชาติเข้าสู่สงคราม ผู้นำท่านนั้นต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของท่าน "
สำหรับผมขอเรียกร้องสันติภาพ และเอกราช
ของชาติไทย ครับไม่ขอเอาชีวีตไปเป็นขี้ข้าใคร ?ไม่ขายชาติ ! ขายแผ่นดิน ! จากเศษเงินของสงคราม
ผมขอร้องเพลงชาติไทยท่อนหนึ่งครับ
"ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ "ขอสาบแช่งพวกขายชาติ ! ครับ

ฐิติ ชัยนาม
ทายาทเสรีไทย
รุ่นที่ ๓
ขอสืบทอดเจตนารมณ์และอุดมการของเสรีไทยในการปกป้องอธิปไตยและเสรีภาพของคนไทย
10 ส ค 60
Battleship Island หนังดีที่คนไทยควรดู !
ความรักชาติรักประชาชนคือหลักการที่ถูกต้อง !
_________________________________
Battlesship Island เป็นหนังเกาหลีใต้ที่เป็น
ตัวอย่างของความรักชาติรักประชาชนอย่างแท้จริง
เนื้อหาของหนังเป็นเรื่องราวของการปฏิบัติการของสายลับเกาหลีในช่วงของสงครามโลก ครั้งที่ 2 เป็นเรื่องจริงที่มาจากองค์กร OSS มีศูนย์กลางคือประเทศ อเมริกาและยุโรปเป็นองค์กรแม่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือเสรีนิยมประเทศที่เข้าร่วมในองค์กร OSS นอกจากเกาหลีแล้วก็ยังมีประเทศที่สำคัญคือประเทศไทยโดยใช้สัญญาลักษณ์คือ ฟรีไทยหรือเสรีไทย นั่นเองดังนั้น เสรีไทย กับคำว่าฟรีไทยมีต้นกำเนิดมาจากโลกเสรีหรืออเมริกาคำว่า ฟรีไทย จึงมีนิยาม หมายถึง อิสรภาพ เสรีภาพ เอกภาพ ตามแนว
คิดในการปกครองของโลกเสรีคือ อเมริกาและยุโรป
Battleship Island เป็นหนังย้อนประวัติศาสตร์อันเลวร้ายของอดีตผู้นำเกาหลี ที่ใช้หลักและเหตุผลในความรักชาติไปในทางที่ผิดโดยมุ่งหวังแต่เป้าหมายในการรักษาสถานะของตัวเองโดยการแลกผลประโยชน์สองประการ กับต่างชาติ คือ
1.ยอมขายชาติให้กับต่างชาติ
2.ค้ามนุษย์และแรงงานทาสจากเพื่อนร่วมชาติของตัวเองเป็นตัวอย่างของผู้นำเลว ที่ทำทุกอย่างเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องโดยการยอมขายชาติขายแผ่นดินนำเอาเพื่อนร่วมชาติไปเป็นแรงงานทาส เป็นการทำลายชาติและประชาชนอย่างแท้จริง ในที่สุดผู้นำเลวที่ขายชาติ ทำร้ายประชาชนก็พบจุดจบจากคำพิพากษาของประชาชนและถูกประหารชีวิตจากพระเอกของเรื่องที่มาจากสายลับของ OSS และถูกทำลายจากโลกเสรี
ขบวนการ OSS ในอดีตมีหลักการอยู่4ข้อ
1.กำจัดเชื้อโรคร้ายที่มาจากการ ชี้นำ ข่มขู่คุกคาม ในความเห็นแก่ตัว
2.ให้ความสำคัญในเรื่องปากท้องของประชา
ชนต้องมาก่อนเน้น เศรษฐกิจของฐานล่าง ประชาขนต้องไม่อดยากปากแห้ง
3.สร้างรัฐธรรมณูนให้เป็นหลักการประชาธิปไตย !
4.นำพาประเทศไปยืนอยู่ในกลุ่มโลกเสรี
หรือ U N Battleship Isand
เป็นตัวอย่างของภาพยนตร์อิงแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์ของคนเกาหลีที่สะท้อนถึงความสำเร็จของประเทศเกาหลีใต้ในปัจจุบันซึ่งมีคุณสมบัติสำคัญ
อยู่ 2 ประการ คือ
1.ความรักชาติความกล้าหาญ ความมุ่งมั่น ความมีระเบียบวินัย
2.คนเกาหลีใต้จะให้ความสำคัญกับ
" ผลประโยชน์ชาติ ผลประโยชน์ของ ประชาชน "
เป็นกรณีศึกษาว่าทำไมเกาหลีใต้จึงกลายเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จ ไม่เหมือนบางประเทศที่มีนักการเมืองเป็นใบ้ไม่เคยพูดคำว่า ผลประโยชน์ชาติและประชาชนต้องมาก่อน" เรียกร้องแต่การเลือกตั้งเพื่อเข้ามาสู่อำนาจขาดจิตสำนึกและจิตวิญญานในการเสียสละเพื่อชาติเพื่อแผ่นดิน ท้ายที่สุดนี้ขอยกตัวอย่างวาทกรรมอันลือลั่นของอดีตผู้นำ อเมริกา "ท่านเคยทำอะไรให้กับแผ่นดิน ! ก่อนที่ท่านจะมาเรียกร้องแต่ผลประโยชน์ของตัวท่านเอง ! "

ฐิติ ชัยนาม
7 ส ค 60
"ย้อนรอยรำรึก ประวัติศารตร์การต่อสู้ของประชาชนเพื่อปกป้องชาติและประชาชน 16 สค วันเสรีไทย"
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม Bangkok Tourism Division สื่อสาร รปภ.อผศ.ศาลฏีกา หวยไก่ จ้าวพายุ Macey Banks New Trend Police Radio (Thailand) Akk zaa ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษพญาอิน sirirajpr Kalahom Ministry of Defence (Thailand) Ministry of Defense (Thailand) Thailand Ministry of Defence Royal Thai Survey Department