สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรม

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรม สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ Thammasat University Student Council (Thaprachan Campus) สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2516 ภายหลังจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในขณะนั้น คือ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ได้ประกาศยุบสโมสรนักศึกษา และจัดตั้งองค์การนักศึกษา โดยแบ่งแยกการทำงานด้านบริหารงบประมาณเป็นหน้าที่ของ "สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" มีที่ตั้งอยู่ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ติดกับคณะนิติศาสตร์ และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ด้านข้างสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ต่อมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สร้างห้องประชุมสภานักศึกษา บริเวณชั้นสอง อาคารกิจกรรมนักศึกษา ท่าพระจันทร์ จึงได้มีมติกำหนดชื่อห้องประชุมสภานักศึกษา "จารุพงษ์ ทองสินธุ์" เพื่อเป็นเกียรติและระลึกถึง นายจารุพงษ์ ทองสินธุ์ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ อดีตอุปนายกองค์การนักศึกษา ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 บริเวณสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

ในปี 2551 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ย้ายนักศึกษาระดับปริญญาตรีไปเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่ทำการสภานักศึกษาจึงย้ายไปยังอาคารกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์รังสิต บทบาทของสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์ จึงลดบทบาทลงไปตามสภาพการเรียนการสอนที่เน้นที่ศูนย์รังสิต แต่ก็ยังมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีบางส่วนของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ทำการเรียนอยู่ที่ท่าพระจันทร์

กระทั่งในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา ได้ลงนามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดตำแหน่งในสภาันักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำให้ได้มีการแบ่งแยกอำนาจการทำงานของสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์ ออกเป็นเอกเทศ จึงได้มีการจัดตั้งสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์ ทำให้มีการกำหนดตำแหน่งภายในท่าพระจันทร์ เช่น รองประธานสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์ เลขาธิการสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์ และผู้ตรวจสอบการเงิน ท่าพระจันทร์ โดยมีำนาจการทำงานภายในท่าพระจันทร์เต็มตัว และขึ้นหากมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้จะต้องประสานงานไปยังสภานักศึกษาส่วนกลางที่ศูนย์รังสิต ทำให้เกิดความตื่นตัวของการทำงานสภานักศึกษาอีกครั้งหนึ่ง

เปิดเหมือนปกติ

เรื่อง ขอเรียกร้องให้คืนความยุติธรรมแก่ศาลและประชาชน ท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองที่ระอุไปด้วยวิกฤตศรัทธา และข้อกังขามากมา...
05/05/2021

เรื่อง ขอเรียกร้องให้คืนความยุติธรรมแก่ศาลและประชาชน

ท่ามกลางสถานการณ์บ้านเมืองที่ระอุไปด้วยวิกฤตศรัทธา และข้อกังขามากมายที่ประชาชนมีต่อรัฐ ‘สถาบันตุลาการ’ คือหนึ่งในสถาบันที่ถูกตั้งคำถามมากที่สุด ถึงแม้ที่ผ่านมา ภาพลักษณ์ของศาลจะถูกจดจำ ว่าเปี่ยมไปด้วยความซื่อสัตย์และเกียรติภูมิ กระนั้น ปรากฏการณ์ ‘ตุลาการภิวัตน์’ ที่องค์กรตุลาการอันหาได้ยึดโยงต่อประชาชน กลับมีอำนาจมากล้นจนสามารถสลายพรรคการเมืองซึ่งเป็นศูนย์รวมเจตนารมณ์ของมวลชน โดยมิได้ใส่ใจต่อเจตจำนงเหล่านั้นแต่ประการใด

ไม่เพียงเท่านั้น แม้แต่ ‘ศาลยุติธรรม’ ที่ควรจะพิพากษาคดีบนฐานแห่งความเที่ยงธรรม แต่ที่ผ่านมากลับปรากฎการใช้ดุลพินิจตัดสินคดีอย่างไม่เป็นธรรมหลายต่อหลายครั้ง นับตั้งแต่เหตุการณ์ของ คุณอำพล ตั้งนพคุณ หรืออากง ที่ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีมาตรา ๑๑๒ ในการส่งข้อความทางโทรศัพท์ (SMS) และยื่นขอประกันตัวหลายครั้ง แต่มิได้รับอนุญาต และเหตุน่าสลดนี้ได้กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งกับเพื่อนของเรา พริษฐ์ ชิวารักษ์ และปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล ที่ศาลไม่อนุญาตให้ประกันโดยมิได้ชี้แจงเหตุอันสมควรที่สอดคล้องกับข้อยกเว้นในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา ๑๐๘/๑ (ศาลอธิบายแค่ว่าเป็นไปตามพฤติการณ์แห่งความร้ายแรงของคดี) ทั้งที่การกระทำของพวกเขาหาได้เป็นความอันผิดใดนอกจากการใช้เสรีภาพในการแสดงออก ที่ได้ถูกรับรองทั้งในรัฐธรรมนูญและปฏิญญาสากล ในฐานะประชาชนคนหนึ่งเท่านั้น

เนื่องในโอกาสที่ศาลได้นัดไต่สวนอีกครั้ง ณ วันที่ ๖ พฤษภาคมนี้ ผู้แทนนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมเป็นภาคีแถลงการณ์ตามรายชื่อข้างท้ายนี้ จึงขอเรียกร้องให้ศาลยุติธรรม โปรดตัดสินคดีโดยยึดความถูกต้องตามตัวบทกฎหมาย และบังคับใช้กับทุก ๆ ฝ่ายอย่างเท่าเทียม โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวเนื่องกับมาตรา ๑๑๒ ที่มักจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในการกลั่นแกล้งทางการเมือง และปรากฏคำพิพากษาในลักษณะ ‘ตราชั่งเอียง’ที่คลาดเคลื่อนไปจากตัวบทกฎหมายหลายต่อหลายครั้ง

และขอให้ศาลที่เคารพ โปรดได้ตระหนักไว้ว่า ตราบที่ศาลยังใช้ดุลพินิจในทางมิชอบจนมีผู้ต้องตกเป็นเหยื่อจากกระบวนการยุติธรรมที่บิดเบี้ยว ดังที่พริษฐ์ ชิวารักษ์ ,ปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล , อานนท์ นำภา,สมยศ พฤกษาเกษมสุข , อัญชัญ ปรีเลิศ , อำพล ตั้งนพคุณ , จตุภัทร บุญภัทรรักษา , ปฏิวัฒน์ สาหร่ายแย้ม , ไชยอมร แก้ววิบูลย์พันธ์ (Ammy the Bottom blues) , อรรถพล บัวพัฒน์ , เอกภพ เหลือรา ,จรรยา ยิ้มประเสริฐ , สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล และรายชื่ออื่น ๆ อีกมากมายแล้วไซร้ ท่านก็ไม่มีประโยชน์อันใด นอกจากเป็นตราชั่งเอียงที่จะมิได้รับการเคารพจากประชาชนอีกต่อไป

จึงเรียนมาด้วยความเคารพอย่างสูง
Let’s big cleaning
05/05/2021

#ปล่อยเพื่อนเรา

29/04/2021
อีก 1 ชั่วโมงเท่านั้น!!!สำหรับการเลือกตั้ง 29 เมษา 2564 นี้ อัปเดตยอดผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ เวลา 16.00 น.อย่าลืมม!!! เยา...
29/04/2021

อีก 1 ชั่วโมงเท่านั้น!!!สำหรับการเลือกตั้ง 29 เมษา 2564 นี้
อัปเดตยอดผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ เวลา 16.00 น.
อย่าลืมม!!! เยาวรุ่นมธ ออกมาใช้สิทธิการเลือกตั้งปีนี้เพื่อกำหนดสถิติใหม่ในปีนี้ไปด้วยกันนน้าาา🎉
#กกตมธ
#ECTU
#เลือกตั้งออนไลน์
#29เมษามาเลือกตั้งพร้อมกันทั้งมธ

อีก 1 ชั่วโมงเท่านั้น!!!สำหรับการเลือกตั้ง 29 เมษา 2564 นี้
อัปเดตยอดผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ เวลา 16.00 น.
อย่าลืมม!!! เยาวรุ่นมธ ออกมาใช้สิทธิการเลือกตั้งปีนี้เพื่อกำหนดสถิติใหม่ในปีนี้ไปด้วยกันนน้าาา🎉
#กกตมธ
#ECTU
#เลือกตั้งออนไลน์
#29เมษามาเลือกตั้งพร้อมกันทั้งมธ

อัปเดตยอดผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ เวลา 15.00 น.อย่าลืมม!!! เยาวรุ่นมธ ออกมาใช้สิทธิการเลือกตั้งปีนี้เพื่อกำหนดสถิติใหม่ในป...
29/04/2021

อัปเดตยอดผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ เวลา 15.00 น.
อย่าลืมม!!! เยาวรุ่นมธ ออกมาใช้สิทธิการเลือกตั้งปีนี้เพื่อกำหนดสถิติใหม่ในปีนี้ไปด้วยกันนน้าาา🎉
#กกตมธ
#ECTU
#เลือกตั้งออนไลน์
#29เมษามาเลือกตั้งพร้อมกันทั้งมธ

อัปเดตยอดผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ เวลา 15.00 น.
อย่าลืมม!!! เยาวรุ่นมธ ออกมาใช้สิทธิการเลือกตั้งปีนี้เพื่อกำหนดสถิติใหม่ในปีนี้ไปด้วยกันนน้าาา🎉
#กกตมธ
#ECTU
#เลือกตั้งออนไลน์
#29เมษามาเลือกตั้งพร้อมกันทั้งมธ

29/04/2021

📌ทะลุ 11,035 รายชื่อแล้วและยังเพิ่มขึ้นอีก!
.
แคมเปญล่ารายชื่อยุติ “ราชอยุติธรรม” ทะลุ 11,035 รายชื่อแล้ว และวันนี้เราจะนำรายชื่อทั้ง 11,035 รายชื่อไปยื่นต่ออธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาทวงสิทธิ์ประกันตัวคืนสู่เพื่อนของเรา!
.
แต่เราก็ยังล่ารายชื่ออยู่นะ! สามารถกดที่ลิ้งนี้เพื่อลงชื่อได้เลยนะคะ : shorturl.at/nxBO9

ถ้าเห็นด้วยกับเนื้อความในจดหมายกรุณากด “รับหลักการ”
.
#ราชอยุติธรรม #ปล่อยเพื่อนเรา #saveเพนกวิน

อัปเดตยอดผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ เวลา 14.00 น.อย่าลืมม!!! เยาวรุ่นมธ ออกมาใช้สิทธิการเลือกตั้งปีนี้เพื่อกำหนดสถิติใหม่ในป...
29/04/2021

อัปเดตยอดผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ เวลา 14.00 น.
อย่าลืมม!!! เยาวรุ่นมธ ออกมาใช้สิทธิการเลือกตั้งปีนี้เพื่อกำหนดสถิติใหม่ในปีนี้ไปด้วยกันนน้าาา🎉
#กกตมธ
#ECTU
#เลือกตั้งออนไลน์
#29เมษามาเลือกตั้งพร้อมกันทั้งมธ

อัปเดตยอดผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ เวลา 14.00 น.
อย่าลืมม!!! เยาวรุ่นมธ ออกมาใช้สิทธิการเลือกตั้งปีนี้เพื่อกำหนดสถิติใหม่ในปีนี้ไปด้วยกันนน้าาา🎉
#กกตมธ
#ECTU
#เลือกตั้งออนไลน์
#29เมษามาเลือกตั้งพร้อมกันทั้งมธ

อัปเดตยอดผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ เวลา 13.00 น.อย่าลืมม!!! เยาวรุ่นมธ ออกมาใช้สิทธิการเลือกตั้งปีนี้เพื่อกำหนดสถิติใหม่ในป...
29/04/2021

อัปเดตยอดผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ เวลา 13.00 น.
อย่าลืมม!!! เยาวรุ่นมธ ออกมาใช้สิทธิการเลือกตั้งปีนี้เพื่อกำหนดสถิติใหม่ในปีนี้ไปด้วยกันนน้าาา🎉
#กกตมธ
#ECTU
#เลือกตั้งออนไลน์
#29เมษามาเลือกตั้งพร้อมกันทั้งมธ

อัปเดตยอดผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ เวลา 13.00 น.
อย่าลืมม!!! เยาวรุ่นมธ ออกมาใช้สิทธิการเลือกตั้งปีนี้เพื่อกำหนดสถิติใหม่ในปีนี้ไปด้วยกันนน้าาา🎉
#กกตมธ
#ECTU
#เลือกตั้งออนไลน์
#29เมษามาเลือกตั้งพร้อมกันทั้งมธ

29/04/2021

อัปเดตยอดผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ณ เวลา 12.00 น.
อย่าลืมม!!! เยาวรุ่นมธ ออกมาใช้สิทธิการเลือกตั้งปีนี้เพื่อกำหนดสถิติใหม่ในปีนี้ไปด้วยกันนน้าาา🎉
#กกตมธ
#ECTU
#เลือกตั้งออนไลน์
#29เมษามาเลือกตั้งพร้อมกันทั้งมธ

29/04/2021

ท่านจะเลือกครบทุกตำแหน่ง ก็ต่อเมื่อระบบแจ้งว่า
"คุณได้ใช้สิทธิเลือกตั้งเรียบร้อยแล้ว"
หากพบปัญหา สามารถแจ้งผ่าน inbox ของเพจได้ทันที

You will complete all positions if the system says "You have already voted."
If you encounter a problem, you can report it immediately through this page's inbox.

เพนกวินอาการน่าเป็นห่วง ร่างกายเริ่มย่อยกระเพาะตัวเองแล้ว.วันนี้(28 เมษายน 64) แม่เพนกวินแถลงหลังจบงานยืนหยุดขังว่า เพนก...
29/04/2021

เพนกวินอาการน่าเป็นห่วง ร่างกายเริ่มย่อยกระเพาะตัวเองแล้ว
.
วันนี้(28 เมษายน 64) แม่เพนกวินแถลงหลังจบงานยืนหยุดขังว่า เพนกวินบอกผ่านทนายมาว่านอนไม่หลับ ผิวหนังเริ่มเหี่ยว และถ่ายเป็นชิ้นเนื้อและลิ่มเลือด ซึ่งคาดว่าเกิดจากร่างกายเริ่มย่อยกระเพาะอาหารแล้ว เนื่องจากการอดอาหารเป็นเวลานาน ซึ่งแม่เพนกวินเป็นห่วงมาก และตนก็ไม่ต้องการให้ลูกเข้ารักษาตัวที่รพ.ราชทัณฑ์ เนื่องจากในเรือนจำตอนนี้เต็มไปด้วยผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดในคุกอย่างหนัก
.
ดังนั้น ในวันพรุ่งนี้(29 เม.ย. 64) แม่และทนายจะยื่นประกันตัวเพนกวินในเวลา 12:00 น. ณ ศาลอาญารัชดา ด้วยความหวังว่าศาลจะกลับมาเที่ยงธรรมและคืนสิทธิ์ในการประกันตัวให้เพนกวิน หากมวลชนท่านใดสะดวกสามารถไปร่วมให้กำลังใจแม่และเพนกวินได้
.
เพนกวินต่อสู้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ว่าสิ่งที่ทำลงไปไม่ใช่สิ่งที่ผิด ไม่ใช่สิ่งลวงหลอก สิ่งที่เพนกวินพูดคือความจริง

ที่มา
แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม - United Front of Thammasat and Demonstration

เพนกวินอาการน่าเป็นห่วง ร่างกายเริ่มย่อยกระเพาะตัวเองแล้ว
.
วันนี้(28 เมษายน 64) แม่เพนกวินแถลงหลังจบงานยืนหยุดขังว่า เพนกวินบอกผ่านทนายมาว่านอนไม่หลับ ผิวหนังเริ่มเหี่ยว และถ่ายเป็นชิ้นเนื้อและลิ่มเลือด ซึ่งคาดว่าเกิดจากร่างกายเริ่มย่อยกระเพาะอาหารแล้ว เนื่องจากการอดอาหารเป็นเวลานาน ซึ่งแม่เพนกวินเป็นห่วงมาก และตนก็ไม่ต้องการให้ลูกเข้ารักษาตัวที่รพ.ราชทัณฑ์ เนื่องจากในเรือนจำตอนนี้เต็มไปด้วยผู้ป่วยโรคโควิด-19 ซึ่งกำลังแพร่ระบาดในคุกอย่างหนัก
.
ดังนั้น ในวันพรุ่งนี้(29 เม.ย. 64) แม่และทนายจะยื่นประกันตัวเพนกวินในเวลา 12:00 น. ณ ศาลอาญารัชดา ด้วยความหวังว่าศาลจะกลับมาเที่ยงธรรมและคืนสิทธิ์ในการประกันตัวให้เพนกวิน หากมวลชนท่านใดสะดวกสามารถไปร่วมให้กำลังใจแม่และเพนกวินได้
.
เพนกวินต่อสู้เพื่อแสดงให้เห็นถึงความบริสุทธิ์ว่าสิ่งที่ทำลงไปไม่ใช่สิ่งที่ผิด ไม่ใช่สิ่งลวงหลอก สิ่งที่เพนกวินพูดคือความจริง

ที่มา
แนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุม - United Front of Thammasat and Demonstration

29/04/2021

“หนึ่งชื่อของท่านคือหนึ่งเสียงยืนยันว่าศาลต้องให้สิทธิ์ประกันตัวแก่เพื่อนเรา!“
.
กิจกรรม “ราชอยุติธรรม” ล่ารายชื่อเพื่อส่งจดหมายถึงอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา สามารถรวบรวมรายชื่อได้ถึง 2,395 รายชื่อแล้ว!! แต่เราต้องการอีก! เนื่องจากในวันพรุ่งนี้ แม่สุ แม่ของเพนกวินพร้อมทนายจะเข้ายื่นขอประกันตัวเพนกวินและเพื่อน ๆ ที่ถูกจองจำด้วยคดีทางการเมือง
.
มาร่วมเป็นหนึ่งเสียงที่ส่งถึงศาลว่า “พวกท่านต้องกลับมาตัดสินอย่างเที่ยงธรรม คืนสิทธิ์ที่ประชาชนควรจะได้รับ คืนสิทธิ์การให้ประกันตัวแก่นักโทษทางการเมือง”
.
สามารถร่วมลงชื่อได้ที่ลิ้งนี้เลย : shorturl.at/nxBO9
หากท่านเห็นด้วยกับเนื้อความในจดหมาย กรุณากด “รับหลักการ”
.
#ราชอยุติธรรม
#ปล่อยเพื่อนเรา

Photos from YDFD's post
29/04/2021

Photos from YDFD's post

ขณะนี้เวลา 09.00 น.เปิดให้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว นักศึกษาสามารถลงคะแนนได้ที่https://vote.sa.tu.ac.th/ หรือ scan QR Code เพ...
29/04/2021

ขณะนี้เวลา 09.00 น.

เปิดให้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว นักศึกษาสามารถลงคะแนนได้ที่
https://vote.sa.tu.ac.th/ หรือ scan QR Code เพื่อเข้าคูหาออนไลน์ด้านล่าง

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมแสดงพลัง ใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อุปนายกองค์การนักศึกษา, สมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษาคณะที่เข้าร่วมระบบ

***พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อปฏิบัติการเลือกตั้ง ตามประกาศฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา อุปนายกองค์การนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนมาได้ตามรายละเอียดดังโพสต์ที่ได้แนบลิ้งค์มานี้ https://web.facebook.com/ECTU2021/photos/4343634762326629

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ inbox : คณะกรรรมการการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#กกตมธ
#ECTU
#เลือกตั้งออนไลน์

ขณะนี้เวลา 09.00 น.

เปิดให้ลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว นักศึกษาสามารถลงคะแนนได้ที่
https://vote.sa.tu.ac.th/ หรือ scan QR Code เพื่อเข้าคูหาออนไลน์ด้านล่าง

ขอเชิญชวนนักศึกษาร่วมแสดงพลัง ใช้สิทธิเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, อุปนายกองค์การนักศึกษา, สมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษาคณะที่เข้าร่วมระบบ

***พบเห็นการกระทำที่ฝ่าฝืนข้อปฏิบัติการเลือกตั้ง ตามประกาศฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเลือกตั้งองค์การนักศึกษา อุปนายกองค์การนักศึกษา และสมาชิกสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนมาได้ตามรายละเอียดดังโพสต์ที่ได้แนบลิ้งค์มานี้ https://web.facebook.com/ECTU2021/photos/4343634762326629

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมติดต่อ inbox : คณะกรรรมการการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#กกตมธ
#ECTU
#เลือกตั้งออนไลน์

28/04/2021
Photos from คณะกรรมการการเลือกตั้ง  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์'s post
28/04/2021

Photos from คณะกรรมการการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์'s post

How to exercise your right to vote- The President of Thammasat student union- Vice President of Thammasat student union-...
26/04/2021

How to exercise your right to vote
- The President of Thammasat student union
- Vice President of Thammasat student union
- Member of Thammasat University Student Council
- The committee of faculty

There is an election on April 29, 2021 from 9:00 a.m. - 5:00 p.m.

If you have any questions, you can ask more by inbox on คณะกรรมการการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#ECTU
#tuelection2021

How to exercise your right to vote
- The President of Thammasat student union
- Vice President of Thammasat student union
- Member of Thammasat University Student Council
- The committee of faculty

There is an election on April 29, 2021 from 9:00 a.m. - 5:00 p.m.

If you have any questions, you can ask more by inbox on คณะกรรมการการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#ECTU
#tuelection2021

26/04/2021

...ถึงเวลาที่ทุกท่านรอคอย...
วันนี้เตรียมพบกับ!! live สด การแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง นายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
วันที่ 26 เมษายน 2564 เวลา 17.00 น.
พบกับผู้สมัคร
- หมายเลข 2 พรรคคนกันเอง คนกันเอง : Dome As Home
- หมายเลข 4 พรรคธรรมเพื่อโดม ธรรมเพื่อโดม - Thamfordome
- หมายเลข 6 พรรคเรา พรรคเรา : We TU
ติดตามได้ที่ Facebook fanpage : คณะกรรมการการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เท่านั้นนนน
ในตอนท้าย !! พบกับการตอบคำถามจากแขกพิเศษ (Special Guest)

25/04/2021

วันนี้เตรียมพบกับ!! live สด การแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง อุปนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 17.30 น.
พบกับผู้สมัคร
- หมายเลข 2 พรรคคนกันเอง คนกันเอง : Dome As Home
- หมายเลข 4 พรรคธรรมเพื่อโดม ธรรมเพื่อโดม - Thamfordome
- หมายเลข 6 พรรคเรา พรรคเรา : We TU
ติดตามได้ที่ Facebook fanpage : คณะกรรมการการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เท่านั้นนนน
ในตอนท้าย !! พบกับการตอบคำถามจากแขกพิเศษ (Special Guest)

25/04/2021

วันนี้เตรียมพบกับ!! live สด การแสดงวิสัยทัศน์ ผู้สมัครรับเลือกตั้ง สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
วันที่ 25 เมษายน 2564 เวลา 16.30 น.
พบกับผู้สมัคร
- หมายเลข 1 พรรคโดมปฏิวัติ พรรคโดมปฏิวัติ Dome Revolution
- หมายเลข 6 พรรคเรา พรรคเรา : We TU

ติดตามได้ที่ Facebook fanpage : คณะกรรมการการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เท่านั้นนนน
ในตอนท้าย !! พบกับการตอบคำถามจากแขกพิเศษ (Special Guest)

🔈🔈รู้ยังงงง !!!! วิธีการเลือกตั้งออนไลน์ นายกองค์การนักศึกษา อุปนายองค์การนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการนักศึก...
24/04/2021

🔈🔈รู้ยังงงง !!!! วิธีการเลือกตั้งออนไลน์ นายกองค์การนักศึกษา อุปนายองค์การนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะ วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00 -17.00 น. เป็นอย่างไรบ้างตาม ตัวอย่างด้านล่างนี้เลยยยยยย
⁉️หากใครมีข้อสงสัยสามารถสอบถามและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#ECTU
#กกตมธ
#เลือกตั้งออนไลน์
#29เมษามาเลือกตั้งพร้อมกันทั้งมธ

🔈🔈รู้ยังงงง !!!! วิธีการเลือกตั้งออนไลน์ นายกองค์การนักศึกษา อุปนายองค์การนักศึกษา สมาชิกสภานักศึกษา และคณะกรรมการนักศึกษาประจำคณะ วันที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 09.00 -17.00 น. เป็นอย่างไรบ้างตาม ตัวอย่างด้านล่างนี้เลยยยยยย
⁉️หากใครมีข้อสงสัยสามารถสอบถามและติดตามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คณะกรรมการการเลือกตั้ง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

#ECTU
#กกตมธ
#เลือกตั้งออนไลน์
#29เมษามาเลือกตั้งพร้อมกันทั้งมธ

Thammasat University Library
19/12/2020

Thammasat University Library

ผลงานศิลปะจากแวน โกะห์ และผลงานจากศิลปินท่านอื่นกว่า 4,000 ภาพ* เปิดให้ชมผ่านเว็บไซต์ พร้อมดาวน์โหลดฟรี
.
ใครชื่นชอบผลงานของแวน โกะห์ ไม่ควรพลาด #ดาวน์โหลดฟรี ผลงานศิลปะของแวน โกะห์ ทุกภาพความละเอียดสูง พร้อมมีที่มาและคำอธิบายแต่ละผลงานให้อ่านด้วย เข้าไปดูและดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์: https://www.vangoghmuseum.nl/en/collection

ที่มาข้อมูล >>
https://t.co/Z7qTuULQU0

*มีแก้ไขข้อมูล
#VanGogh
#แวนโกะห์
-------------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
[email protected]: @pridilibrary

ข่าวดีสำหรับสายบอร์ดเกม 🕹...หอสมุด มธ. เปิดให้บริการบอร์ดเกม วันที่ 9 ธันวาคมนี้📍 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ : ยืมได้ที่เคาน์เต...
07/12/2020

ข่าวดีสำหรับสายบอร์ดเกม 🕹...หอสมุด มธ. เปิดให้บริการบอร์ดเกม วันที่ 9 ธันวาคมนี้

📍 หอสมุดปรีดี พนมยงค์ : ยืมได้ที่เคาน์เตอร์บริการ และนำมาเล่นได้ที่ห้อง Discussion Room หรือ ห้อง Study room
📍 หอสมุดป๋วย อึ๊งภากรณ์ : ยืมได้ที่ห้อง library of thing และนำมาเล่นได้ที่ชั้น 1
📍 ห้องสมุดบุญชู ตรีทอง : ให้บริการ ณ ชั้น 2 ของห้องสมุด
.
เกมที่มีให้บริการ >>
✅ Chinatown
✅ Evolution เกมวิวัฒนาการ
✅ เกมค้าเพชร Splender Board Game
✅ เกม 1 คืนปริศนาเกมล่าหมาป่ารุ่งอรุณ
✅ คีย์ฟอร์จ ชุดเริ่มต้น
✅ Bloodbound สงครามแวมไพร์
✅ 7 Wonders 7 สิ่งมหัสศจรรย์
✅ เกมราชันแห่งโตเกียว
✅ เกมนักท่องฝัน
✅ เกมผู้ตรวจการแห่งเมืองนอตติงแฮม
✅ เกมฟอลเอาท์ เชลเตอร์

#Boardgame
-------------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
[email protected]: @pridilibrary

แถลงการณ์สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประณามสถานการณ์การชุมนุม และ หยุดเพิกเฉยต่อเสียงประชาชน
19/11/2020

แถลงการณ์สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง ประณามสถานการณ์การชุมนุม และ หยุดเพิกเฉยต่อเสียงประชาชน

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
17/11/2020

สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

ประกาศจากสภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สำหรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่เข้าไปร่วมการชุมนุม ทางสภานักศึกษาฯ

ขอความร่วมมือส่งข้อมูลของนักศึกษา ไม่ว่าจะเป็น ชื่อ-สกุล คณะของนักศึกษาและช่องทางการติดต่อที่สามารถติดต่อในกรณีฉุกเฉิน

หากมีเหตุการณ์ที่ที่น่ากังวลทางเราจะรีบประสานงานติดต่อกับอาจารย์และหน่วยงานที่เข้าไปช่วยเหลือท่านได้ทันเวลา


สามารถส่งรายชื่อโดยการ inbox มาทางสภานักศึกษาทั้ง 3 ศูนย์ได้

***ไม่มีการเผยแพร่ข้อมูลใดๆของนักศึกษา***

ประสานงาน
093 - 7463215 ลัลนา (ศูนย์ลำปาง)
061-5461915 บูม (ศูนย์รังสิต)

11/11/2020
08/11/2020
Thammasat University Library
04/11/2020

Thammasat University Library

หนังสือเล่มนี้จะพาคุณไปสัมผัสกับประวัติชีวิตและผลงานของ "วินเซนต์ แวน โกะห์" ศิลปินเอกชาวดัทช์ ที่มีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 19 รวมถึงศึกษางานศิลปะของที่หาชมได้ยากของเขา

ซึ่งในเล่มได้วิเคราะห์ความเป็นมาเป็นไป และความหมายที่ซ่อนอยู่ในผลงานนั้นๆ เพื่อให้คุณได้เห็นถึงแนวทางในการสร้างสรรค์ผลงานอย่างชัดเจน

กว่าจะได้ชื่อว่าเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ของโลกนั้น ชีวิตของ "แวน โกะห์" ต้องฝ่าฟันกับอะไรบ้าง?

สิ่งใดที่ทำให้เขาพลิกผันตนเองมาสู่ถนนแห่งเส้นทางผ้าใบและทีแปรง จนกระทั่งต้องจบชีวิตลงด้วยการฆ่าตัวตาย?

#หนังสือแนะนำ วินเซนต์ แวน โกะห์ 1853-1890 : นิมิตกับความเป็นจริง แปลจาก Van Gogh, 1853-1890 : vision and reality
เขียน อินโก เอฟ. วอลเธอร์
แปล สมพร วาร์นาโด

ยืมอ่านได้ที่ https://bit.ly/2TSIgJk

-------
Facebook: Thammasat University Library
Website: www.library.tu.ac.th
[email protected]: @pridilibrary

ที่อยู่

ห้อง 201 อาคารกิจกรรมนักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
Bangkok
10200

ข้อมูลทั่วไป

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2516 ภายหลังจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในขณะนั้น คือ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ได้ประกาศยุบสโมสรนักศึกษา และจัดตั้งองค์การนักศึกษา โดยแบ่งแยกการทำงานด้านบริหารงบประมาณเป็นหน้าที่ของ "สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" มีที่ตั้งอยู่ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ติดกับคณะนิติศาสตร์ และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ด้านข้างสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ต่อมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สร้างห้องประชุมสภานักศึกษา บริเวณชั้นสอง อาคารกิจกรรมนักศึกษา ท่าพระจันทร์ จึงได้มีมติกำหนดชื่อห้องประชุมสภานักศึกษา "จารุพงษ์ ทองสินธุ์" เพื่อเป็นเกียรติและระลึกถึง นายจารุพงษ์ ทองสินธุ์ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ อดีตอุปนายกองค์การนักศึกษา ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 บริเวณสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในปี 2551 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ย้ายนักศึกษาระดับปริญญาตรีไปเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่ทำการสภานักศึกษาจึงย้ายไปยังอาคารกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์รังสิต บทบาทของสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์ จึงลดบทบาทลงไปตามสภาพการเรียนการสอนที่เน้นที่ศูนย์รังสิต แต่ก็ยังมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีบางส่วนของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ทำการเรียนอยู่ที่ท่าพระจันทร์ กระทั่งในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา ได้ลงนามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดตำแหน่งในสภาันักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำให้ได้มีการแบ่งแยกอำนาจการทำงานของสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์ ออกเป็นเอกเทศ จึงได้มีการจัดตั้งสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์ ทำให้มีการกำหนดตำแหน่งภายในท่าพระจันทร์ เช่น รองประธานสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์ เลขาธิการสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์ และผู้ตรวจสอบการเงิน ท่าพระจันทร์ โดยมีำนาจการทำงานภายในท่าพระจันทร์เต็มตัว และขึ้นหากมีปัญหาที่ไม่สามารถแก้ปัญหาได้จะต้องประสานงานไปยังสภานักศึกษาส่วนกลางที่ศูนย์รังสิต ทำให้เกิดความตื่นตัวของการทำงานสภานักศึกษาอีกครั้งหนึ่ง ปัจจุบัน นายกิตติณัฐ เล้า นักศึกษาคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (IBMP) ปี 2 ดำรงตำแหน่ง ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรม:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี พ.ศ.2516 ภายหลังจากท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในขณะนั้น คือ ศาสตราจารย์สัญญา ธรรมศักดิ์ ได้ประกาศยุบสโมสรนักศึกษา และจัดตั้งองค์การนักศึกษา โดยแบ่งแยกการทำงานด้านบริหารงบประมาณเป็นหน้าที่ของ "สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์" มีที่ตั้งอยู่ที่อาคารกิจกรรมนักศึกษา ท่าพระจันทร์ ติดกับคณะนิติศาสตร์ และคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ด้านข้างสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ต่อมามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้สร้างห้องประชุมสภานักศึกษา บริเวณชั้นสอง อาคารกิจกรรมนักศึกษา ท่าพระจันทร์ จึงได้มีมติกำหนดชื่อห้องประชุมสภานักศึกษา "จารุพงษ์ ทองสินธุ์" เพื่อเป็นเกียรติและระลึกถึง นายจารุพงษ์ ทองสินธุ์ นักศึกษาคณะศิลปศาสตร์ อดีตอุปนายกองค์การนักศึกษา ที่เสียชีวิตในเหตุการณ์ 6 ตุลาคม 2519 บริเวณสนามฟุตบอลธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ในปี 2551 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้ย้ายนักศึกษาระดับปริญญาตรีไปเรียนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต ที่ทำการสภานักศึกษาจึงย้ายไปยังอาคารกิจกรรมนักศึกษา ศูนย์รังสิต บทบาทของสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์ จึงลดบทบาทลงไปตามสภาพการเรียนการสอนที่เน้นที่ศูนย์รังสิต แต่ก็ยังมีนักศึกษาระดับปริญญาตรีบางส่วนของคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี คณะรัฐศาสตร์ คณะเศรษฐศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ ทำการเรียนอยู่ที่ท่าพระจันทร์ กระทั่งในเดือนกันยายน พ.ศ. 2554 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริญญา เทวานฤมิตรกุล รองอธิการบดีฝ่ายการนักศึกษา ได้ลงนามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การจัดตำแหน่งในสภาันักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำให้ได้มีการแบ่งแยกอำนาจการทำงานของสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์ ออกเป็นเอกเทศ จึงได้มีการจัดตั้งสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์ ทำให้มีการกำหนดตำแหน่งภายในท่าพระจันทร์ เช่น รองประธานสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์ เลขาธิการสภานักศึกษา ท่าพระจันทร์ และผู้ตรวจสอบการเงิน ท่าพระจันทร์ โดยมีอำนาจการทำงานภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์อย่างเต็มตัว ทำให้เกิดความตื่นตัวของการทำงานสภานักศึกษาอีกครั้งหนึ่ง ในปัจจุบัน นายกิตติณัฐ เล้า นักศึกษา คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี (IBMP) ปี 2 ดำรงตำแหน่ง ประธานสภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ตั้งแต่ 20 ตุลาคม 2560 เป็นต้นมา

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

#รับสมัครนักศึกษาฝึกงานการตลาดออนไลน์ ศูนย์แนะแนวการศึกษาต่อต่างประเทศ (STUDY OVERSEAS CENTRE CO., LTD) ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี 1995 เป็นหนึ่งในสมาชิกสมาคมไทยแนะแนวศึกษานานาชาติ (TIECA) ซึ่งเป็นสมาคมที่ได้รับการยอมรับและเชื่อถือของนักเรียนนักศึกษา ผู้ปกครอง ผู้ที่สนใจ และสถาบันการศึกษาต่างๆจากทั่วโลกในการให้คำปรึกษาในการเรียนต่อต่างประเทศตลอดจนจรรยาบรรณของแต่ละสมาชิกที่น่าเชื่อถือ #รายละเอียดงาน -ทำ content ให้สื่อบริษัทแล้วลงช่องทางโลกโซเชี่ยล คือ เฟสบุ๊ค และ ไลน์ -ขาย product ทัวร์และการศึกษาต่อต่างประเทศ -พูดคุย ติดต่อเจ้าหน้าที่ชาวต่างชาติ -ทำการตลาดออนไลน์ผ่านเครื่องมือของบริษัท -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ________________________________________ #คุณสมบัติผู้สมัคร -กำลังศึกษาอยู่ปริญญาตรี หรือ มัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช.-ปวส. -มีความรู้เรื่องทัวร์ และ การศึกษาต่อต่างประเทศ -ขยัน ซื่อสัตย์ พร้อมเรียนรู้ -ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ -ไม่จำเป็นต้องสื่อสารภาษาอังกฤษรู้เรื่อง ++หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดออนไลน์ หรือ เขียน content ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ++ ________________________________________ #สวัสดิการ -ประกันสังคมเมื่อผ่านโปร -อาหารฟรี (บางมื้อ) -คอมมิชชั่น (เมื่อขายของได้) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือส่งแบบฟอร์ม ติดต่อ Study Overseas Centre www.studyoverseas.co.th / www.facebook.com/SOCstaff [email protected], [email protected] / LINE: study.soc, [email protected]: @study.soc 02-255-7591, 02-655-6479, 089-682-0168, 081-646-0769, 081-644-9867 / Fax: 02-655-5711 22/11 ซ.บาร์ซ่าร์-ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330
ทางสภามีมาตรการยังไงต่อฝุ่นp.m. 2.5ครับ Ex.สั่งซื้อหน้ากากกันฝุ่นเเจกนักศึกษาคนละอัน
*สำหรับน้อง ๆ นักศึกษาที่ต้องการ "หาทุน" ในการทำกิจกรรม .. อีกหนึ่งช่องทางในการ "หาทุน" ของท่านมาถึงแล้ว ..!! https://www.facebook.com/gamepanna/videos/906042766187503/?t=1
😘 Starting your professional career! ฟรีที่พักพร้อมอาหาร ได้รับค่าตอบแทนที่คุ้มค่า เปิดรับด่วนๆโครงการฝึกงานที่ประเทศสิงคโปร์ ✔️ตำแหน่ง: Food and Beverage ✔️สถานที่ทำงาน: โรงแรม ร้านอาหาร ภัตตาคารชื่อดังระดับ 3 - 5 ดาว ✔️ระยะเวลาโครงการ: 3 เดือน ✔️รับเฉพาะน้องๆ จุฬา, ธรรมศาสตร์, ม.อ.ภูเก็ต, ม.เชียงใหม่ และ ม.เกษตรศาสตร์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ☎️0972458294, 026426131-2
เชื่อไหม? มีทุนแจกฟรี 50% เมื่อเรียน ป.โทที่อังกฤษกับ UWE Bristol University of the West of England (UWE Bristol) เป็นสถาบันอุดมศึกษาขนาดใหญ่ใน UK ก่อตั้งขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2513 ที่เมือง Bristol ซึ่งอยู่ทางเหนือตอนตะวันตกเฉียงใต้ของประเทศอังกฤษ เปิดโครงการแจกทุนเรียน ป.โท แบบจัดหนักถึง 50%-100% ให้น้องๆไปเรียนต่อ ป.โทที่อังกฤษแบบสบายกระเป๋าที่สุด! #สาขาวิชาที่ร่วมแจกทุน -Master of Business Administration (MBA)_แจก 50% -MSc Human Resource Management (HRM)_แจก 100% -MSc International Management Scholarship_แจก 50% -Faculty of Health and Applied Sciences_แจก 100% และ 50% สำหรับสาขาวิชาดังนี้ ++MSc Advanced Forensic Analysis ++MSc Advanced Wildlife Conservation in Practice ++MSc Biomedical Science ++MSc Environmental Health ++MSc Health Psychology ++MSc Occupational Psychology ++MSc Public Health ++MSc Science Communication ++MSc Sport and Exercise Psychology #เงื่อนไขในการรับทุน >มี GPA 3.3 ขึ้นไป >ส่งเรียงความไม่เกิน 250 คำต่อหน้ากระดาษ หรือส่งสื่อทางเลือกอื่นๆ เช่น คลิป รูป โดยการตอบคำถามว่า “what do you think would be the best way to promote UWE in Thailand in the most innovative way possible?” (คุณคิดว่าอะไรเป็นวิธีการโปรโมท UWE ในประเทศไทยที่ดีที่สุดที่น่าจะเป็นไปได้) >แจกทุนสำหรับผู้ที่เริ่มเรียนในเดือนกันยายน 2561 และ เดือนมกราคม 2562 >กำหนดเวลายื่นเรื่องสมัครเรียน วันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนช่วงเดือนกันยายน 2561 >กำหนดเวลายื่นเรื่องสมัครเรียน วันศุกร์ที่ 26 ตุลาคม 2561 สำหรับผู้ที่เริ่มเรียนช่วงเดือนมกราคม 2562 #ทุนให้เพิ่มแบบไม่จำกัดจำนวนกับนักศึกษาที่เรียนมหาลัยในไทยดังนี้ *ABAC (ไม่เอา IELTS)_แจก £1,000 *SIIT ม.ธรรมศาสตร์ (ไม่เอา IELTS)_แจก £500 *ม.ธรรมศาสตร์_แจก £500 *ม.กรุงเทพ_แจก £500 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ Study Overseas Centre 02 2557592, 02 6556479, 02 2559950, 089-6820168, 081-3532864, 081-6449867, 081-6460769 [email protected], [email protected], www.studyoverseas.co.th , www.facebook.com/SOCstaff Line id: study.soc Office hours: Mon-Fri 09:00-18:00, Sat 09:00-17:00
ฝากด้วยจ้า
** ขออนุญาตแอดมินเเฟนเพจนะคะ** หากน้องๆ นิสิต นักศึกษา ท่านใด กำลังมองหาที่ฝึกงาน เน้นปฏิบัติงานจริง ไม่ใช่แค่ยืนถ่ายเอกสาร Minor Smart Kids ยินดีต้อนรับน้องๆทุกคน เข้าฝึกงานค่ะ สามารถสมัครได้งานๆที่แอดบาร์โค้ช ด้านล่างนะคะ หรือติดตามข่าวได้ที่ Facebook : Human Recruit
แบบนี้ได้หรอ? เรียนที่ฮังการีแต่ได้ปริญญาจาก UK พร้อมทุน 1600 ยูโร กับ BMU สนไหม Budapest Metropolitan University-BMU เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำที่มีชื่อเสียง ตั้งอยู่ในเมืองบูดาเปสท์ เมืองหลวงของฮังการี ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นหัวใจของยุโรป กว่า 87% ของผู้จบการศึกษาจากที่นี่สามารถหางานทำภายใน 3 เดือนนับจากเรียนจบได้ นอกจากนี้ยังมีโอกาสในการฝึกงานกับบริษัทที่เป็นหุ้นส่วนของมหาวิทยาลัยมากกว่า 400 แห่งทั่วยุโรป น้องๆจะมีโอกาสพัฒนาทักษะเฉพาะด้านและสนุกกับการเรียนรู้โลกกว้างเมื่อมาเรียนที่นี่ #ค่าเรียนของที่นี่ 2017-2018 (คิดตามเรท 1 ยูโร = 38 บาท เมื่อ 8/11/2017) ป.ตรี 6-7 เทอม_2,200-3,000 € / เทอม (ประมาณ 83,600-114,000 บาท) ป.โท 4 เทอม_3,300-3,500 € / เทอม (ประมาณ 125,400-133,000 บาท) #ค่าเรียน ป.ตรีจาก Coventry University-UK (ใช้เวลาเรียน 2 เทอม) ป.ตรี จาก Coventry อย่างเดียว_2,950 € / เทอม (ประมาณ 112,100 บาท) ป.ตรี จาก Coventry + METU ด้วย_1,500 € / เทอม (ประมาณ 57,000 บาท) #จุดเด่นของสถาบัน -ปริญญาตรีและปริญญาโทได้รับการยอมรับทุกประเทศในสหภาพยุโรป -ค่าครองชีพไม่แพง -มีวัฒนธรรมหลากหลาย ช่วยพัฒนาทักษะการเรียนรู้ -สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัย ทันสมัย เงียบสงบ -สามารถเดินทางได้ทุกประเทศในยุโรป -ตั้งอยู่เมืองที่เป็นหัวใจของยุโรป เป็นมรดกทางวัฒนธรรม -มีหลักสูตร ป.ตรี top up กับ Coventry University ของ UK ด้วย #หลักสูตรน่าเรียนของที่นี่ -Preparatory Programs -Bachelor/Master Programs -Summer School – Photography Workshop -Russian Program -ECTS Credit System -Language Examination Centre -Europass Diploma Supplement Study Overseas Centre 22/11 ซอยบาร์ซ่าร์-ชิดลม แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กทม. 10330 www.facebook.com/SOCstaff, www.studyoverseas.co.th, LINE: study.soc [email protected], [email protected] 02-255-7591, 02-655-6479, 081-644-9867, 089-682-0168
คำสอนของท่านเล่าจื้อ 道德經 เล่าจื๊อ จอมปราชญ์แดนมังกรตอนจบ ตอนที่ 22
16 ส ค วันสันติภาพไทย(วันเสรีไทย) บทเรียนทางประวัติศาสตร์ที่คนไทยทั้งชาติต้องจดจำไปจนวันตาย! ______________________________ ย้อนรอยเมื่อ ปี 2484 ได้เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างคู่สงครามฝ่ายอักษะ V S พันธมิตรฝ่ายอักษะได้แก่ เยอรมันญี่ปุ่นและอีกหลายประเทศที่มีแนวคิด ลัทธิ เผด็จการนิยมทหารฝ่ายพันธมิตรได้แก่โลกเสรีประชาธิปไตยผู้นำได้แก่ อเมริกายุโรป และเครือข่าย พันธมิตรประเทศไทยในขณะนั้นได้ถูกฝ่ายอักษะบังคับ ให้เข้าร่วมประกาศสงคราม ก่อนที่จะถึงการถูกบังคับให้เข้าร่วมในการประกาศสงคราม ประเทศญี่ปุ่นซึ่งอยู่ฝ่ายอักษะได้ส่งหน่วยงานสายลับมาปฏิบัติการงานข่าวงาน ป.จ.ว มีทั้งนักลงทุนนักการค้า นักการทหารและอีกหลายอาชีพเข้ามาในอนาเขตสยามประเทศภาระกิจคือการแซกซึม ชี้นำ ข่มขู่ คุกคามสร้างกระแสนิยม ล้วงความลับจากคนในชาติซื้อคนไทยใจขายชาติด้วยผลประโยชน์มากมายให้กับคนกลุ่มหนึ่งพอถึงเวลาเปิดหน้าชาวญี่ปุ่นซึ่งเป็นฝ่ายอักษะก็เปิดหน้าทันที ในการเข้าปฏบัติการยึดประเทศไทย และข่มขู่คุกคามให้รัฐบาลไทยในขณะนั้นต้องเปิดทางให้ฝ่ายอักษะเดินทัพและเป็นที่ตั้งของการส่งเสบียงและฐานทัพอักษะหลังถูกยึดประเทศไทยคนไทยต้องน้ำตาตก ! โดนกดขี่ ข่มเหง ขู่เข็นผู้หญิงไทยถูกนำไปบำเรอทหาร ญี่ปุ่น สงครามทำให้บ้านเมืองพังพินาศเศรษฐกิจพังยับเยิน ชาวบ้านเดือดร้อนอดยากปากแห้งทุกข์ระทม นี่คือผลของสงครามการที่ประเทศไทยพังพินาศในสงครามโลกครั้งที่ 2 มีสาเหตุหนึ่งมาจากคนไทยใจกบฏที่นำประเทศไทยแผ่นดินไทยไปขาย !สถานการสร้าง วีรบุรุษประเทศไทยรอดพ้นหายนะได้ เพราะได้เกิดขบวนการประชาชนที่ชื่อว่า"เสรีไทย"เสรีไทยมาจากคนไทยทั้งชาติที่เข้าร่วมกันปกป้องอธิปไตยของชาติร่วมกันปลดแอกความเป็นทาสประกาศเสรีภาพให้กับคนไทยและแผ่นดินไทยด้วยเหตุนี้ ประเทศไทยและคนไทยจึงไม่ตกเป็นเมืองขึ้นของฝ่าย อักษะและไม่กลายเป็นประเทศที่แพ้สงครามจึงเป็นคุณูผระการอย่างยิ่งสำหรับแผ่นดินไทย หยุดสงครามเพื่อสันติภาพ! ความขัดแย้งล่าสุด 2560 (2017)กงล้อประวัติศาตร์ เริ่มหมุนกลับ ระหว่าง อักษะ ใหม่ นำโดย จีน เกาหลีเหนือ จอมเผด็จการ รัสเซีย และเครือข่าย V Sโลกเสรีอเมริกา ยุโรปญี่ปุ่น เกาหลีใต้และเครือข่ายต่างเตรียมพร้อม รับสถานการตึงเครียด สถานการที่คนทั้งโลก ต้องจับตามองอย่ากระพริบในชนวนความขัดแย้ง ! ________________ จากบทเรียนของ 2484ยัอนเวลา สงครามโลก ครั้งที่ 2 เมื่อในอดีต ! จึงมีคำถาม ? ว่าในสถานการความขัดแย้งตึงเครียด ระหว่างจีน เกาหลีเหนือ V S อเมริกา ในขณะนี้ 1.รัฐบาลไทยควรกำหนดท่าทีอย่างไรและควรกำหนดสถานนะความสัมพันธ์ทางการฑูตอย่างไร ? 2.จุดยืนของรัฐบาลไทยควรไปในทางใหน 3.ในความขัดแย้งระหว่าง จีน เกาหลีเหนือ V S อเมริการัฐบาลไทยควรยืนอยู่ตรงใหน ? "สงครามคือความพินาศสงครามคือความสูญ เสียและหายนะ"โดยเฉพาะสงครามที่คนไทยไม่ใช่คู่ขัดแย้งประชาชนคนไทยไม่ควรต้องไปแบกรับชตากรรม "หากผู้นำประเทศใดพาชาติเข้าสู่สงคราม ผู้นำท่านนั้นต้องรับผิดชอบต่อการกระทำของท่าน " สำหรับผมขอเรียกร้องสันติภาพ และเอกราช ของชาติไทย ครับไม่ขอเอาชีวีตไปเป็นขี้ข้าใคร ?ไม่ขายชาติ ! ขายแผ่นดิน ! จากเศษเงินของสงคราม ผมขอร้องเพลงชาติไทยท่อนหนึ่งครับ "ไทยนี้รักสงบแต่ถึงรบไม่ขาดเอกราชจะไม่ให้ใครข่มขี่ "ขอสาบแช่งพวกขายชาติ ! ครับ ฐิติ ชัยนาม ทายาทเสรีไทย รุ่นที่ ๓ ขอสืบทอดเจตนารมณ์และอุดมการของเสรีไทยในการปกป้องอธิปไตยและเสรีภาพของคนไทย 10 ส ค 60
Battleship Island หนังดีที่คนไทยควรดู ! ความรักชาติรักประชาชนคือหลักการที่ถูกต้อง ! _________________________________ Battlesship Island เป็นหนังเกาหลีใต้ที่เป็น ตัวอย่างของความรักชาติรักประชาชนอย่างแท้จริง เนื้อหาของหนังเป็นเรื่องราวของการปฏิบัติการของสายลับเกาหลีในช่วงของสงครามโลก ครั้งที่ 2 เป็นเรื่องจริงที่มาจากองค์กร OSS มีศูนย์กลางคือประเทศ อเมริกาและยุโรปเป็นองค์กรแม่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยหรือเสรีนิยมประเทศที่เข้าร่วมในองค์กร OSS นอกจากเกาหลีแล้วก็ยังมีประเทศที่สำคัญคือประเทศไทยโดยใช้สัญญาลักษณ์คือ ฟรีไทยหรือเสรีไทย นั่นเองดังนั้น เสรีไทย กับคำว่าฟรีไทยมีต้นกำเนิดมาจากโลกเสรีหรืออเมริกาคำว่า ฟรีไทย จึงมีนิยาม หมายถึง อิสรภาพ เสรีภาพ เอกภาพ ตามแนว คิดในการปกครองของโลกเสรีคือ อเมริกาและยุโรป Battleship Island เป็นหนังย้อนประวัติศาสตร์อันเลวร้ายของอดีตผู้นำเกาหลี ที่ใช้หลักและเหตุผลในความรักชาติไปในทางที่ผิดโดยมุ่งหวังแต่เป้าหมายในการรักษาสถานะของตัวเองโดยการแลกผลประโยชน์สองประการ กับต่างชาติ คือ 1.ยอมขายชาติให้กับต่างชาติ 2.ค้ามนุษย์และแรงงานทาสจากเพื่อนร่วมชาติของตัวเองเป็นตัวอย่างของผู้นำเลว ที่ทำทุกอย่างเพื่อรักษาผลประโยชน์ของตัวเองและพวกพ้องโดยการยอมขายชาติขายแผ่นดินนำเอาเพื่อนร่วมชาติไปเป็นแรงงานทาส เป็นการทำลายชาติและประชาชนอย่างแท้จริง ในที่สุดผู้นำเลวที่ขายชาติ ทำร้ายประชาชนก็พบจุดจบจากคำพิพากษาของประชาชนและถูกประหารชีวิตจากพระเอกของเรื่องที่มาจากสายลับของ OSS และถูกทำลายจากโลกเสรี ขบวนการ OSS ในอดีตมีหลักการอยู่4ข้อ 1.กำจัดเชื้อโรคร้ายที่มาจากการ ชี้นำ ข่มขู่คุกคาม ในความเห็นแก่ตัว 2.ให้ความสำคัญในเรื่องปากท้องของประชา ชนต้องมาก่อนเน้น เศรษฐกิจของฐานล่าง ประชาขนต้องไม่อดยากปากแห้ง 3.สร้างรัฐธรรมณูนให้เป็นหลักการประชาธิปไตย ! 4.นำพาประเทศไปยืนอยู่ในกลุ่มโลกเสรี หรือ U N Battleship Isand เป็นตัวอย่างของภาพยนตร์อิงแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์ของคนเกาหลีที่สะท้อนถึงความสำเร็จของประเทศเกาหลีใต้ในปัจจุบันซึ่งมีคุณสมบัติสำคัญ อยู่ 2 ประการ คือ 1.ความรักชาติความกล้าหาญ ความมุ่งมั่น ความมีระเบียบวินัย 2.คนเกาหลีใต้จะให้ความสำคัญกับ " ผลประโยชน์ชาติ ผลประโยชน์ของ ประชาชน " เป็นกรณีศึกษาว่าทำไมเกาหลีใต้จึงกลายเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จ ไม่เหมือนบางประเทศที่มีนักการเมืองเป็นใบ้ไม่เคยพูดคำว่า ผลประโยชน์ชาติและประชาชนต้องมาก่อน" เรียกร้องแต่การเลือกตั้งเพื่อเข้ามาสู่อำนาจขาดจิตสำนึกและจิตวิญญานในการเสียสละเพื่อชาติเพื่อแผ่นดิน ท้ายที่สุดนี้ขอยกตัวอย่างวาทกรรมอันลือลั่นของอดีตผู้นำ อเมริกา "ท่านเคยทำอะไรให้กับแผ่นดิน ! ก่อนที่ท่านจะมาเรียกร้องแต่ผลประโยชน์ของตัวท่านเอง ! " ฐิติ ชัยนาม 7 ส ค 60 "ย้อนรอยรำรึก ประวัติศารตร์การต่อสู้ของประชาชนเพื่อปกป้องชาติและประชาชน 16 สค วันเสรีไทย"