Clicky

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ

สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ข้อมูลการติดต่อ, แผนที่และเส้นทาง,แบบฟอร์มการติดต่อ,เวลาเปิดและปิด, การบริการ,การให้คะแนนความพอใจในการบริการ,รูปภาพทั้งหมด,วิดีโอทั้งหมดและข่าวสารจาก สำนักวิจัยและบริการวิชาการ , หน่วยงานราชการ, Bangkok.

เปิดเหมือนปกติ

28/12/2022

📢📢📢หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566

🎯กรอบการวิจัย “การยกระดับเศรษฐกิจร่วมของพื้นที่เมืองชายแดน”🎯

🌟🌟ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น "การยกระดับความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตเมืองชายแดน"

📮สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ได้ตั้งแต่วันที่ 13 ธันวาคม - 5 มกราคม 2566 ภายในเวลา 17.00 น.) (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 6 มกราคม 2566 เวลา 12.00 น.)

💻สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอเชิงหลักการ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=11634

ติดตามข่าวสาร หน่วย บพท. ได้ที่ :
Facebook : www.facebook.com/PMUA.THAI/
Website : www.nxpo.or.th/A/
Youtube : www.youtube.com/.OFFICIAL

#การยกระดับเศรษฐกิจร่วมของพื้นที่เมืองชายแดน
#เครือข่ายธุรกิจร่วมชายแดนที่ยึดโยงต่อธุรกิจชุมชน
#ความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
#การยกระดับความมั่นคงและพัฒนาคุณภาพชีวิตเมืองชายแดน
#หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
#บพท

#สกสว
#สอวช

27/12/2022

🎥🎥ขอเชิญคณะนักวิจัยเข้าร่วมรับฟังการบรรยายในหัวข้อ "แนวทางการประยุกต์ใช้ พรบ.ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม 2564" จัดโดย มทร.ศรีวิชัย ซึ่งมี

👉ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) 👈 เป็นวิทยากร

ปิดรับลงทะเบียนภายในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 (17.00 น.)
📌ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม สมัครสแกน QR Code/คลิก https://shorturl.asia/6DLOT

🎀การบรรยายประกอบด้วย🎀
- สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการใช้ประโยชน์งานวิจัยและนวัตกรรม
- การบริหารจัดการผลงานวิจัยและนวัตกรรม
-การเสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมของบุคลากรที่ทำงานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของสถาบันอุดมศึกษา
ซึ่งการบรรยายในครั้งนี้ดำเนินการโดยกลุ่มงานทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเชิงพาณิชย์ สำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

📢ในวันพฤหัสบดีที่ 29 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 - 16.30 น.
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meeting


📌 ติดตาม - ข่าวสารกองการวิจัยและนวัตกรรม ม.นเรศวร
Website: http://www.research.nu.ac.th/thnew/index.php
Facebook: https://www.facebook.com/research.nu
ID Line: https://line.me/R/ti/p/%40vzp7228m
IG: https://instagram.com/nu.research?igshid=NDBlY2NjN2I=
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UC8JvpD4oDoNK7Frp0W_57lg
Twitter: https://twitter.com/DriNaresuan

23/12/2022

📍สกสว.ชวนอ่าน และ ทำความเข้าใจ

สรุปสาระสำคัญแผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570

โดยท่านสามารถดาวน์โหลด ได้ที่ QR Code บนภาพ หรือ คลิ๊กที่ลิงค์ https://www.tsri.or.th/content/31/thailand-sri-plan/

23/12/2022

📍สกสว.ชวนทำความรู้จัก....

📂 แผนด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมของประเทศ พ.ศ. 2566 - 2570

โดยท่านสามารถดาวน์โหลด (ฉบับสมบูรณ์) อ่าน และ ทำความเข้าใจได้ที่ QR Code บนภาพ หรือ คลิ๊กที่ลิงค์ https://www.tsri.or.th/content/31/thailand-sri-plan/

Photos from สกสว.'s post
19/12/2022

Photos from สกสว.'s post

น้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล"สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิด...
16/12/2022

น้อมเกล้าฯ ถวายพระพรชัยมงคล

"สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา"
ขอพระองค์ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็วมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง

ทรงพระเจริญ

ควรมิควรแล้วแต่จะโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม

ข้าพระพุทธเจ้า คณะผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน

15/12/2022

📢📢หน่วย บพท. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง “การประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ปีงบประมาณ 2566

🎥 ผ่านระบบ ZOOM และ รับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ http://www.facebook.com/PMUA.THAI/

🎯วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2565

⏰ ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.00 น.

🌈🌈กิจกรรมประกอบด้วย🌈🌈
🌟แนวทางการสนับสนุนทุนวิจัยกรอบการวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” ประจำปีงบประมาณ 2566
โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผอ. หน่วย บพท.
🌟กล่าวชี้แจงเป้าหมาย หลักคิด แก่นการทำงาน และตัวชี้วัดของกรอบวิจัย “การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา” และบรรยาย “แนวทางการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal)”
โดย ดร.อมรวิชช์ นาครทรรพ หัวหน้าทีมประสานงาน
🌟 นำเสนอตัวอย่างผลงานวิจัยที่เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่
โดย ผศ.ดร.เกสรี ลัดเลีย มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ผศ.ดร.จรรยา ดาสา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
คุณศุเรนทร์ ฐปนางกูร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

😊ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมผ่าน QR-Code ได้ตั้งแต่วันนี้ – 19 ธันวาคม 2565 ภายในเวลา 17.00 น.

ติดตามข่าวสาร หน่วย บพท. ได้ที่ :
Facebook : www.facebook.com/PMUA.THAI/
Website : www.nxpo.or.th/A/
Youtube : www.youtube.com/.OFFICIAL

#พัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษาและเมืองแห่งการเรียนรู้
#การพัฒนาพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา
#หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
#บพท

#สกสว
#สอวช

15/12/2022

⏩️⏩️ สามารถดาวน์โหลด เอกสารประกอบการประชุม ชี้แจงแนวทางการสนับสนุนทุนวิจัย “การยกระดับและเพิ่มขีดความสามารถขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำไปสู่ กลไกพัฒนาพื้นที่เพื่อสร้างความเจริญและลดความเหลื่อมล้ำ” ปีงบประมาณ 2566

⏩️⏩️ สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่ : https://zoom.us/rec/share/4C0TBathSAVgW7JDmOM26WoXlzVcyPVydAvbZeynL6tm3QUix6_YIJbQJmvPyPS1.0VI7kUT6przfClaq
Passcode:S=My0ia6

14/12/2022

📢📢📢หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566

🎯กรอบการวิจัย “การพัฒนาเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และชาญฉลาด (Livable and Smart City)”🎯

🌟🌟ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น "เมืองน่าอยู่อัจฉริยะ โดยกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจและสังคมเพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนของการจัดการท้องถิ่น"

📮สามารถส่งข้อเสนอโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 14 ธันวาคม 2565 - 9 มกราคม 2566 ภายในเวลา 17.00 น.) (หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 10 มกราคม 2566 เวลา 12.00 น.)

💻สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?NID=11635

ติดตามข่าวสาร หน่วย บพท. ได้ที่ :
Facebook : www.facebook.com/PMUA.THAI/
Website : www.nxpo.or.th/A/
Youtube : www.youtube.com/.OFFICIAL

#การพัฒนาเมืองศูนย์กลางที่น่าอยู่และชาญฉลาด

#เมืองน่าอยู่อัจฉริยะโดยกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาศูนย์เศรษฐกิจและสังคม
#หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
#บพท

#สกสว
#สอวช

02/12/2022

วารสารวิชาการ กสทช. เปิดรับบทความวิจัย บทความวิชาการ และบทความปริทัศน์ ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ที่มุ่งสร้างองค์ความรู้ในกิจการโทรคมนาคม กิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ กิจการดาวเทียม และกิจการวิทยุคมนาคม โดยครอบคลุมเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับการบริหารคลื่นความถี่ การบริหารจัดการทรัพยากรโทรคมนาคม การกำกับดูแล การคุ้มครองผู้บริโภค การให้บริการทั่วถึง การพัฒนาเทคโนโลยี การเปลี่ยนผ่าน หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภารกิจของสำนักงาน กสทช. ทั้งในมิติของวิศวกรรมศาสตร์ นิติศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ นิเทศศาสตร์ การบริหารจัดการ สังคมศาสตร์ หรือสหสาขาวิชา

ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 (ไม่รวมเอกสารอ้างอิง)

โดยบทความที่ได้รับคัดเลือกให้ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ กสทช. ประจำปี 2566 จะได้รับค่าตอบแทนได้รับค่าตอบแทนในอัตราหน้าละ 500 บาท แต่รวมแล้วไม่เกินบทความละ 10,000 บาท โดยคำนวณจากหน้าที่ได้รับการตีพิมพ์

สนใจสามารถนำส่งบทความได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ทางเว็บไซต์ www.tci-thaijo.org/index.php/NBTC_Journal

ทั้งนี้ สำหรับบทความที่นำส่งภายหลัง 31 สิงหาคม 2566 อาจเข้าสู่รอบการพิจารณาคัดเลือกเพื่อตีพิมพ์ในปีถัดไป

สอบถามเพิ่มเติม 0 2670 8888 ต่อ 3751 หรือ 3752 หรือ email [email protected]

02/12/2022

depa เปิดรับสมัครนิติบุคคลเพื่อขอรับการช่วยเหลือการพัฒนาทักษะดิจิทัล ภายใต้หลักสูตร

สาขาเป้าหมาย
- Cyber awareness
- Cyber awareness ระดับภูมิภาค
- Cybersecurity
- White Hat Hackers
- Senior Digital Entrepreneurship
กำหนดการ
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ – 16 ธันวาคม 2565
ประกาศผล: ภายในเดือน มีนาคม 2566
สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่: https://www.depa.or.th/th/article-view/Digital-Manpower-Fund-Senior-2566

01/12/2022

📣 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ กับทุนสนับสนุน ”โครงการนวัตกรรมที่จำเป็นต่อภูมิภาค (Regional Call) ปี 2566 ภูมิภาคเหนือ” ในหัวข้อ “เทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว (Postharvest) ของอุตสาหกรรมลำไย” ทุนสนับสนุนสูงสุด 1,500,000 บาท
📌สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ NIA โดยฝ่ายนวัตกรรมเพื่อเศรษฐกิจ เปิดรับร่างข้อเสนอโครงการ 2 สาขาย่อย ดังนี้
📍 1. การควบคุมคุณภาพ (เครื่องจักรกลอัตโนมัติและปัญญาประดิษฐ์สำหรับการควบคุมคุณภาพ / การยืดอายุการเก็บรักษาหลังการเก็บเกี่ยว)

📍 2. การบริการจัดการด้านการขนส่ง (นวัตกรรมการควบคุมคุณภาพผลผลิตระหว่างการขนส่ง / ระบบการวางแผนบริหารการจัดการผลผลิตสำหรับการขนส่ง)
ทุนนี้คืออะไร❓ :
ทุนให้เปล่า (Grant) แบบอุดหนุนบางส่วน (Matching fund) มูลค่าสนับสนุนสูงสุดไม่เกิน 1,500,000 บาท 📌 สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือบริการนวัตกรรมให้เกิดการแพร่กระจาย (Diffusion) อย่างแพร่หลายในระดับภูมิภาค เพื่อส่งเสริมการนำผลงานต้นแบบนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมหรือธุรกิจที่สำคัญต่อเศรษฐกิจภูมิภาค ตามหัวข้อที่ NIA ประกาศ
ข้อมูลและขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุน
📨 สมัครได้เลยที่: https://mis.nia.or.th/
(ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2565 – 31 มกราคม 2566 นี้เท่านั้น!!)
🔎 ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติม: https://open.nia.or.th/regionalcall-nia
📲 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
083-575-2296 คุณทิพาพร
083-626-6591 คุณศกลรัตน์
089-858-2965 คุณจุติญาณี
ือ
#ขอทุนNIA

01/12/2022

📢📢หน่วย บพท. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) “การพัฒนาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยให้ตรงเป้าหมาย (ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566)”
🎥ผ่านระบบ ZOOM และ รับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ http://www.facebook.com/PMUA.THAI/
🎯ในวันอังคารที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2565
⏰ตั้งแต่เวลา 12.30-17.00 น.

📚📚 กิจกรรมประกอบด้วย📚📚

🌟แนวทางการพัฒนากรอบงานวิจัย "ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566" ให้ตรงเป้าหมาย โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผอ. หน่วย บพท.

🌟การพัฒนาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยให้ตรงเป้าหมาย (ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประจำปี 2566) โดย ผศ.ดร.วารุณี อริยวิริยะนันท์ หัวหน้าชุดประสานฯ ชุมชนนวัตกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

🌟บรรยาย “บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ “มุมมองการเรียนรู้ Learning and Innovation Platform (LIP) กับงานชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” โดย ดร.สีลาภรณ์ บัวสาย อดีตกรรมการบริหารหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.) /กรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

🌟กิจกรรม Share and Learn ประสบการณ์การการพัฒนาข้อเสนอชุดโครงการวิจัยชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยหัวหน้าชุดโครงการ ปี 2563-2564
โดย 1. ผศ.ดร.สมรักษ์ รอดเจริญ จาก มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
2. รศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ปิ่นมงคลกุล จาก มหาวิทยาลัยพะเยา
3. ผศ.ดร.นุกูล ชิ้นฟัก จาก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
4. ผศ.ดร.ดวงแข บุตรกูล จาก มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

🌟แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ
โดย รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ กรรมการพิจารณาติดตามและประเมินผลฯ หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)
คุณเบญจมาศ ตีระมาศวณิช ผู้เชี่ยวชาญหน่วยบริหารและจัดการทุนวิจัยด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ (บพท.)

😊😊ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมผ่าน QR-Code ได้ตั้งแต่วันนี้ – 5 ธันวาคม 2565 ภายในเวลา 17.00 น.

💻สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11620
-------------------------------------
#การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขันสามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
#ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
#เศรษฐกิจฐานราก
#หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
#บพท

#สกสว
#สอวช

28/11/2022

depa ร่วมสนับสนุนทุกไอเดียดิจิทัล เพื่อการจัดทำหรือยื่นขอรับ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ภายใต้มาตรการ depa Intellectual Property Voucher

- ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทั้งการสืบค้น การจัดทำคำขอ รวมถึงค่าธรรมเนียมในการยื่นขอรับสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร ทั้งในและต่างประเทศ
ผู้ที่สนใจสามารถส่งข้อเสนอโครงการมาได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2566
ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่
https://www.depa.or.th/th/ipvoucher

#ดีป้า

26/11/2022

⏩️⏩️ สามารถดาวน์โหลด เอกสารประกอบการชี้แจงรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept proposal)
กรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น”

⏩️⏩️ สามารถรับชมย้อนหลังได้ที่
https://zoom.us/rec/share/NYpTliLU0VYVKi6JOwOv7swUXsYExmf6aBZbrNYxZOMId9EIy_OeaRdMGqSEd37w.eGsVEWscShwQMD01
Passcode: ycU6#j&w

25/11/2022

📢📢📢หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศผลการพิจารณาเบื้องต้นข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย Local Enterprises ประจำปีงบประมาณ 2566

📌📌กรอบวิจัย “การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ประกอบการในพื้นที่ (Local Enterprises) บนฐานทรัพยากรพื้นถิ่นเพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากและเศรษฐกิจหมุนเวียนในพื้นที่”📌📌

🎯🎯แผนงานย่อยรายประเด็น “การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น”🎯🎯

💻ได้ที่ : https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11628

#การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
#พัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

#เศรษฐกิจฐานราก
#หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
#บพท

#สกสว
#สอวช

24/11/2022

📌 #วิทยานิพนธ์ทั่วโลกเข้าถึงได้ฟรีพร้อมไฟล์เอกสารฉบับเต็ม (Theses & Dissertations OPEN Resources) บทความ งานวิจัย ให้การค้นหาเป็นเรื่องง่ายๆ สำหรับคุณ

1. ฐานข้อมูลงานวิจัยและวิทยานิพนธ์ของ Harvard University ให้บริการแบบ open-access สามารถค้นหาและดาวน์โหลดงานวิจัยได้ในรูปแบบของเอกสารฉบับเต็มสาขาต่างๆ เช่น Arts & Sciences | Medicine | Public Health | Business และ Law
https://dash.harvard.edu/community-list?fbclid=IwAR2uxzWVlTfbu1XWmu6ddnQNJrVjYJ7nIpzB8S55k63yfqBNbQaBF7aWUEc

2. คลังสารสนเทศสถาบัน มหาวิทยาลัยมหิดล (ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ ปริญญานิพนธ์)
https://www.li.mahidol.ac.th/mahidol-e-theses
https://www.li.mahidol.ac.th
http://repository.li.mahidol.ac.th/dspace

3. EBSCO Open Dissertation
แหล่งค้นหาและดาวน์โหลดข้อมูลวิทยานิพนธ์ Free กว่า 500,000 รายการ จากมหาวิทยาลัยชั้นนำในประเทศสหรัฐอเมริกา

https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/training/online-databases/56-ebsco-open-dissertation?fbclid=IwAR2iBVyyKcOrfwJcckNrkd850kLXGpcoiLIDSCMB-b7c_-mVyGZRHMvl9LE

4. Thailand Digital Collection
https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/training/online-databases/60-tdc-thailand-digital-collection

5. Thammasat University Digital Collections
ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ งานวิจัย มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ บุคคลทั่วไปสมัครสมาชิกก่อนดาวน์โหลด Full Text
http://digital.library.tu.ac.th/tu_dc/frontend/Search/index/collection:20?_ga=2.123802446.557481882.1574589508-1098543652.1573311303

6. SJR : Scimago Journal & Country Rank – เครื่องมือตรวจสอบวารสารก่อนส่งตีพิมพ์ มีค่าเฉลี่ยของวารสารที่ได้รับความนิยมในแวดวงวิชาการ และ index อยู่ใน Scopus พร้อมบอกค่า h-Index เรียงจากสูงสุดไปต่ำสุด ตามสาขาวิชา

https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/training/online-databases/41-sjr-scimago-journal-country-rank?fbclid=IwAR3Ahe_d7XBDDYAiiRgVZXl30znwb1ejr59VQSC_QaHBQtp7r8u83M5mFCQ

7. CORE – The world’s largest collection of open access research papers
https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/training/online-databases/116-core

8. PubMed – แหล่งรวม Journal สายแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพที่มีงานให้คุณได้อ้างอิง

https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/training/online-databases/30-pubmed

9. ThaiJo Thai Journal online – วารสารบทความวิชาการในประเทศไทยทุกสาขาวิชา
https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/training/online-databases/61-thai-journals-online-thaijo

10. DOAJ: Directory of Open Access Journals – เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ภาษาต่างประเทศ ประเภท Open Access ขนาดใหญ่ เข้าใช้งานฟรี มีเนื้อหาครอบคลุมทุกสาขาวิชา ให้ข้อมูลเอกสารฉบับเต็ม (Full Text) ในรูปแบบ PDF ไฟล์ HTML รวมทั้ง MP3
https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/training/online-databases/53-doaj-directory-of-open-access-journals?fbclid=IwAR3xs_IJZLDFqyVgHoMgeIjobOso0ehjxRQvtG8loY7GVChQUqmCowXdM8E

11. BASE – academic search engine สืบค้นฐานข้อมูลของสถาบันการศึกษาทั่วโลก แบบ open access
https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/training/online-databases/117-base-bielefeld-academic-search

12. Thesis & Research รวมผลงานวิจัย วิทยานิพนธ์จากมหาวิทยาลัยต่างๆ
https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/8-general-information/66-thesis?fbclid=IwAR2OiPTbjPUyyVSBf4kHcwngUldTQlEstLUY6t1hXYKDkYBWtWDb8t7TmDE

13. Hindawi Publishing Corporation เป็นฐานข้อมูลวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วยวารสารประเภท Peer-reviewed และ Open Access ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และการแพทย์ รวมทั้งสาขาวิชาสังคมศาสตร์
https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/training/online-databases/76-hindawi-publishing-corporation

14. SSRN´s eLibrary provides 851,438 research papers from 432,157 researchers across 30 disciplines.

https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/training/online-databases/77-social-science-research-network-ssrn?fbclid=IwAR0PTQVyL9Nk9l4fzpJI26xW9RVHahpBw3446PRSRs96VkBYcRu5v4EsuGk

15. Open Access Theses and Dissertations: OATD
วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ในรูปแบบ open access
https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/training/online-databases/72-oatd?fbclid=IwAR28gQL-ONyAfFs3y62YAHE0SbxJyfeDTiRAwqM-ftI9zv6hV2UqRSj2ttE

16. Cambridge University Press
วารสารมหาวิทยาลัย Cambridge ให้บริการเข้าถึงแบบ Free Open Access ดาวน์โหลดบทความฉบับเต็ม ได้ที่
https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/training/online-databases/79-cambridge-university-press?fbclid=IwAR2IvEBS3c6MhE3nkj__dML_GOuwWYpRujtyEKB_v00xJBXZu0wx1Rv09n0

17. Chulalongkorn Journal online (CUJO) เป็นหนึ่งในโครงการของ CU-Online Access Information ภายใต้นโยบายการดาเนินงานของสํานักงานวิทยทรัพยากร ที่มีจุดมุ่งหมาย เพื่อจะรวบรวมและเผยแพร่บทความวารสารที่ได้มีการตีพิมพ์ลงในวารสารที่จัดทําขึ้นโดยคณะ/วิทยาลัยสถาบันของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยอันเป็นการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีคุณค่าทางวิชาการ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมสนับสนุนการเรียนการสอนและการค้นคว้าวิจัยแก่ประชาคมจุฬาฯ และบุคคลภายนอก โดยให้บริการเผยแพร่บทความวารสารที่สามารถเข้าถึงได้เป็น Open Access

https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/training/online-databases/70-chulalongkorn-journal-online-cujo?fbclid=IwAR3dI7qXruRvhT9bG3oPv2C-NJaBeN_d_g_D-Y3pJdGQUOG2RrpjRiilcrk

18. Google Scholar – ฐานข้อมูลในการทำวิจัย สามารถค้นหาได้แบบง่ายๆ งานวิจัย วิทยานิพนธ์ บทคัดย่อ วารสารวิชาการ เอกสารการประชุมสัมนา ร่างบทความจากมหาวิทยาลัยต่างๆ สิทธิบัตร รวมถึงมีวรรณกรรมทางวิชาการ

เป็นวิธีที่ง่ายๆ ในการค้นหางานเขียนทางวิชาการได้อย่างกว้างขวาง คุณสามารถค้นหาในสาขาวิชาและแหล่งข้อมูลต่างๆ มากมายได้จากจุดเดียว: บทความ peer-reviewed วิทยานิพนธ์ หนังสือ บทคัดย่อ และบทความจากสำนักพิมพ์ทางวิชาการ แวดวงวิชาชีพ ที่เก็บร่างบทความ มหาวิทยาลัย และองค์กรด้านการศึกษาอื่นๆ
https://scholar.google.com

19. ProQuest Open Access Dissertations & Theses
วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ จำนวนมาก สามารถอ่านและดาวน์โหลดฟรี เข้าถึงง่าย

https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/training/online-databases/63-proquest-open-access-dissertations-theses

20. Project MUSE – วารสารจากสำนักพิมพ์ชั้นนำทั่วโลก

https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/training/online-databases/84-project-muse?fbclid=IwAR26L715kSmPnMJqTe7CmEi785UNjUIVSJ_ML4iSt-YQBHveNBjmYXJb_xk

21. งานวิจัยจาก สกสว. (สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม) ฟรี!!!

https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/training/online-databases/105-thailand-science-research-and-innovation-tsri?fbclid=IwAR26L715kSmPnMJqTe7CmEi785UNjUIVSJ_ML4iSt-YQBHveNBjmYXJb_xk

22. ฐานข้อมูลงานวิจัยด้านแรงงาน กลุ่มงานวิจัยและวางแผนกำลังแรงงาน สำนักเศรษฐกิจการแรงงาน กระทรวงแรงงาน
http://research.mol.go.th/2013

23. งานวิจัย สถาบันพระปกเกล้า
http://www.kpi.ac.th/knowledge/research

24. DART-Europe E-theses Portal
Access to 1,167,467 open access research theses from 572 Universities in 29 European countries
https://library.cm.mahidol.ac.th/librarybak/index.php/training/online-databases/94-dart-europe-e-theses-portal

25. งานวิจัย สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
http://www.krisdika.go.th/web/guest/researches-law-essay?fbclid=IwAR3Aws74brN8WAjObXXyYsYb_NF_Dc3bij5yyHkU08eSi-Qc3DycxoLqgPE

————
©️CMMU Library แหล่งรวมงานวิจัย บทความ วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ข่าวสารการศึกษาในแวดวงวิชาการ, คอร์สออนไลน์ อัปเดตทุกวัน
📌 ติดตาม CMMU Library
Website : http://library.cmmu.mahidol.ac.th
Facebook : CMMU Library
twitter :
IG : cmmu.library
Youtube : http://bit.ly/2OPiBfQ

Photos from สกสว.'s post
24/11/2022

Photos from สกสว.'s post

Photos from สกสว.'s post
24/11/2022

Photos from สกสว.'s post

Photos from สกสว.'s post
24/11/2022

Photos from สกสว.'s post

Photos from สกสว.'s post
24/11/2022

Photos from สกสว.'s post

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวั...
24/11/2022

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิฑูรย์ อบรม ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและบริการวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน พร้อมด้วยคุณเทอดเกียรติ สวัสดิ์พานิช ได้เข้าพบนายเจริญ บัวหลวงงาม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยบง เพื่อหารือการเข้าพัฒนาพื้นที่ของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน หมู่ที่ 24 บ้านห้วยโปรง ตำบลห้วยบง อำเภอด่านขุนทน จังหวัดนครราชสีมา พร้อมทั้งขอคำแนะนำ ด้านการดำเนินการในการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับท้องถิ่น ซึ่งได้รับคำแนะนำที่มีประโยชน์และเป็นแนวทางในการพัฒนาจัดทำโครงการร่วมกันกับท้องถิ่นอีกด้วย และในเวลาต่อมาทางผู้อำนวยการสำนักวิจัยและคณะ ได้เข้าพบ ผู้ใหญ่บ้านมารุต หาญสูงเนิน เพื่อหารือการดูแลพื้นที่ร่วมกันและวางแผนในการสนับสนุนชาวบ้านในพื้นให้ได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ร่วมกันตามนโยบายของสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ที่ต้องการให้จัดตั้งศูนย์นครราชสีมา ให้เป็นสถาบันการศึกษาของชุมชน ทั้งนี้ทางผู้ใหญ่บ้านมารุต ได้ประสานงานอนุญาตทางสถาบันฯ ดำเนินการตัดแต่งต้นไม้บริเวณด้านข้างของศูนย์ฯ ที่ปิดทางเข้าหมู่บ้าน โดยทางผู้ใหญ่บ้านจะนำลูกบ้าน ช่วยกันทำความสะอาดทางเข้าหมู่บ้านด้วยในปลายเดือนพฤศจิกายนนี้

17/11/2022

🚀 เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - กับทุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant) ปี 2566 !!!
สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) โดยฝ่ายนวัตกรรเพื่อเศรษฐกิจ เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อรับทุนอุดหนุนโครงการนวัตกรรมแบบมุ่งเป้า (Thematic Innovation Grant) ประจำปีงบประมาณ 2566!! ปีใหม่ ยิ่งใหญ่กว่าเดิม!!
คืออะไร❓
ทุนให้เปล่า (grant) แบบอุดหนุนบางส่วน (matching fund) มูลค่าไม่เกิน 5,000,000 บาท สำหรับผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม (prototype) และทดสอบประสิทธิภาพการใช้งาน (efficiency) ในสภาพแวดล้อมจริง (หรือใกล้เคียง) โดยต้นแบบดังกล่าวต้องมีความเป็นนวัตกรรมระดับประเทศขึ้นไป ในด้านผลิตภัณฑ์ (product) บริการ (service) หรือกระบวนการ (process) และสามารถสร้างผลกระทบเชิงเศรษฐกิจในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายที่กำหนด (theme) ได้
📍สาขาที่เปิดรับสมัคร:
1. อาหารมูลค่าสูงสำหรับส่งออก
2. ความมั่นคงทางอาหาร
3. เศรษฐกิจการหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ
4. พลังงานสะอาด
5. ธุรกิจดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีด้าน ARI Tech
6. ยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่อง
📩 สมัครเลยที่: https://mis.nia.or.th/
(ตั้งแต่วันนี้ - 30 พฤศจิกายน 2565 นี้เท่านั้น!!)
▶️ ดูรายละเอียดทุนและดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม:
https://nia.or.th/public/thematic
🖥 หลักสูตรอบรมออนไลน์เตรียมความพร้อมขอรับทุน:
https://moocs.nia.or.th/course/thematic
📧 ติดต่อสอบถาม:
Email: [email protected]
📲 Tel.:
1. อาหารมูลค่าสูงสำหรับส่งออก (099-256 1455) (จิตรภณ)
2. ความมั่นคงทางอาหาร (087-563 2074) (ภัสสร)
3. เศรษฐกิจการหมุนเวียนและเศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ (085-911 4691) (วัลยา)
4. พลังงานสะอาด (085-911 4691) (วัลยา)
5. ธุรกิจดิจิทัลที่ใช้เทคโนโลยีด้าน ARI Tech (085-525 5241) (สุทธิรักษ์)
6. ยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีที่เกี่ยวเนื่อง (093-535 9498) (อภิวัฒน์)
#ขอทุนNIA

17/11/2022

📢📢หน่วย บพท. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมรับฟัง “การชี้แจงรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น” ประจำปีงบประมาณ 2566

🎥 ผ่านระบบ ZOOM และ รับชมการถ่ายทอดสดได้ที่ http://www.facebook.com/PMUA.THAI/

🎯ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565

⏰ ตั้งแต่เวลา 13.30-15.30 น.

🌈🌈กิจกรรมประกอบด้วย🌈🌈

🌟แนวทางการขับเคลื่อนและยกระดับกรอบงานวิจัยประจำปีงบประมาณ 2566 โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผอ. หน่วย บพท.

🌟หลักคิด แก่นการทำงาน และตัวชี้วัด ของกรอบการวิจัย พร้อมบรรยาย “แนวทางการพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการ” โดย ศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง หัวหน้าทีมประสานงาน
และอาจารย์ ดร.สิริวิท อิสโร ทีมประสานงาน

🌟 บรรยาย “แนวทางการพัฒนาข้อเสนอเชิงหลักการ (concept proposal) และกรณีศึกษา ภายใต้กรอบการวิจัย การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น”
โดย อาจารย์อิศรา กันแตง
ทีมประสานงาน

😊ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานประชุมผ่าน QR-Code ได้ตั้งแต่วันนี้ – 24 พฤศจิกายน 2565 ภายในเวลา 17.00 น.

💻สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอเชิงหลักการ แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11624
-------------------------------------

#การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
#พัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
#การจัดการทุนทางวัฒนธรรม
#เศรษฐกิจฐานราก
#หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
#บพท

#สกสว
#สอวช

17/11/2022

📢📢ที่ประชุม COP27 ยืนยันแล้วว่า
ตลาดโลกต้องการ ผลิตภัณฑ์ที่สอดคล้องกับ
หลักคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (CE)

แล้วคุณ มีผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ CE แล้วรึยัง❓️

หากคุณอยากพัฒนา “ผลิตภัณฑ์ CE” แต่ไม่รู้จะเริ่มอย่างไร

หรือได้พัฒนา “ผลิตภัณฑ์ CE” ไปบ้างแล้ว แต่ไม่แน่ใจว่าไปถูกทางหรือไม่
มาหาคำตอบได้ที

✨️งานสัมมนา "ต่อยอดธุรกิจด้วยการออกแบบตามหลักคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน" (CE Design Solution in Practice)”✨️
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00-16.00 น. ที่ ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี

สัมมนาฟรี
สนับสนุนโดย กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ จัดโดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ

สมัครเข้าร่วม กดลิงค์ https://bit.ly/3SrJwz3

พลาดไม่ได้ ‼️
ในงานนี้เท่านั้นที่คุณจะได้ ...
✴️ รับคำปรึกษาทางเทคนิคฟรี
✴️ คลินิกประเมิน CE เบื้องต้นฟรี
✴️ เข้ากลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เปิดมุมมองใหม่ๆ และรับอัพเดตกิจกรรมด้าน CE ที่ไม่ควรพลาด
✴️ มาด้วยตนเองจะได้รับสิทธิ์การประเมินประสิทธิภาพการประยุกต์ใช้หลักการเศรษฐกิจหมุนเวียนในองค์กรฟรี และโอกาสรับทุนพัฒนาต้นแบบ CE Design Challenge
✴️ พบปะและแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้พัฒนาต้นแบบ CE Design Solution จาก Season 1

สมัครด่วน❗️รับจำนวนจำกัด
สมัครเข้าร่วม กดลิงค์

15/11/2022

📢📢ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) ของกรอบการวิจัย "การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น" ประจำปีงบประมาณ 2566
---------------------------------------
❤️หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอเชิงหลักการ (Concept Proposal) "ทุนระดับสถาบัน" ประจำปีงบประมาณ 2566

📌กรอบวิจัย “การจัดการทุนทางวัฒนธรรมเพื่อยกระดับเศรษฐกิจชุมชนและสำนึกท้องถิ่น”
🎯แผนงานย่อยรายประเด็น “การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น”

📮สามารถส่งข้อเสนอเชิงหลักการ ได้ตั้งแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน - 9 ธันวาคม 2565 เวลา 12.00 น.)
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น.)

🧡 ผู้สนใจจะต้องยื่นข้อเสนอเชิงหลักการ ผ่านระบบ NRIIS
(https://nriis.go.th/) แนบไฟล์ข้อเสนอเชิงหลักการ ทั้ง file word และ pdf ความยาวไม่เกิน 15 หน้ากระดาษ A4 ตามแบบฟอร์มที่ บพท. กำหนด พร้อมแนบประวัติการทำงาน และคลิปวิดีโอความยาวไม่เกิน 5 นาที

💻สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอเชิงหลักการ แผนงานริเริ่มสำคัญ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11624 หรือ https://www.nxpo.or.th/A/3042/
-------------------------------------
#การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น
#พัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
#การจัดการทุนทางวัฒนธรรม
#เศรษฐกิจฐานราก
#หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
#บพท

#สกสว
#สอวช

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง ผลการพิจารณาทนุสนับสนุนงานวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 25...
14/11/2022

ประกาศสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน เรื่อง ผลการพิจารณาทนุสนับสนุนงานวิจัย กองทุนวิจัยสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน ประจำปีงบประมาณ 2565 ครั้งที่ https://drive.google.com/file/d/1mCZ4Ft_m9UiWsODY7l4m6EbV--66ZAqk/view?usp=share_link

09/11/2022

📢📢ขอเชิญรับฟังชี้แจงประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ของกรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 9 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. ในงานมหกรรม “ชุมชนนวัตกรรมแห่งการเรียนรู้(Learning and Innovation Community) และผ่านทาง Facebook ที่ งานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาพื้นที่ บพท.

📢📢📢หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่ ประกาศรับข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Proposal) ประจำปีงบประมาณ 2566

🎯กรอบการวิจัย “ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”🎯

🌟🌟ภายใต้แผนงานย่อยรายประเด็น “การเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อให้มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถพึ่งพาตนเองได้และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น”

📮สามารถส่งข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ ได้ตั้งแต่วันที่ 9 พฤศจิกายน - 12 ธันวาคม 2565 ภายในเวลา 17.00 น.)
(หน่วยงานต้นสังกัดรับรองภายในวันที่ 13 ธันวาคม 2565 เวลา 17.00 น.)

💻สามารถศึกษาประกาศข้อเสนอชุดโครงการวิจัยฉบับสมบูรณ์ และดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่: https://nriis.go.th/NewsEventDetail.aspx?nid=11620

#พัฒนานวัตกรรมสำหรับเศรษฐกิจฐานรากและชุมชนนวัตกรรมโดยใช้วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#ชุมชนนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
#หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่
#บพท

#สกสว
#สอวช

04/11/2022

📣กองการวิจัยและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร
รวบรวมข้อมูลงานประชุมวิชาการในประเทศไทย
ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565

📌ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
https://www.research.nu.ac.th/thnew/public/morenews.php?NT=oral

04/11/2022

🚩 อังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน บ่ายโมงตรง | มีนัดพบกับศูนย์แห่งความเป็นเลิศเฉพาะทาง 3 ศูนย์ และ 7 ศูนย์วิจัย ของสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
☘️ สำนักวิจัย สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ หรือ NIDA ขอเชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม
✨ “นิด้ากับการสร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยอย่างยั่งยืน” (NIDA Research Excellence for Sustainable Development) ✨
🌱 ขอเชิญร่วมรับฟัง กิจกรรมการเปิดตัว 3 ศูนย์แห่งความเป็นเลิศเฉพาะทาง | 🍀 การนำเสนอผลงานศูนย์วิจัย ตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เพื่อการตอบโจทย์ปัญหาและความท้าทายทางสังคมโลก
🗓 วันอังคาร ที่ 8 พฤศจิกายน 2565
⏰ เวลา 13.00 - 16.30 น.
🖥 ผ่านโปรแกรม Zoom meeting
📨 ลงทะเบียนได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSekW_LU0gVVODt4jHsdQ_2aHpKZmC5tpnFTVSBU_-ZeGpM9kQ/viewform
ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่
☎️ โทรศัพท์ 0 2727 3298 (คุณเป็ด)
📲 มือถือ 08 2790 1954 (คุณกมล)
📮 Email : [email protected]

ที่อยู่

Bangkok
10330

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักวิจัยและบริการวิชาการ ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักวิจัยและบริการวิชาการ :

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด
x

องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok (แสดงผลทั้งหมด)

สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ DIProm VR Gallery สถานีหัตถศิลป์ สำนักงานประปาสาขาพระโขนง กรมศุลกากร : The Customs Department Institute for the Promotion of Teaching Science and Technology SEAMEO STEM-ED ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาต ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านพัฒนา Philippine Embassy in Thailand Alex Cigar & Whisky Bar AofFee ทนายความอำเภอช้างกลาง Lawyer at Chang Zhou Zhenzhen Embajada de Chile en Tailandia Eat_good_food_only