วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี

วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี ประวัติความเป็นมา
* คณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2547 อนุมัติในหลักการเกี่ยวกับโครงการพัฒนาระบบบริหารและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ให้จัดตั้งสถาบันหรือศูนย์ฝึกอบรมการดับเพลิงและบรรเทาสาธารณภัย
หรือโรงเรียนดับเพลิงขึ้นเป็นหน่วยงานในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
* คณะกรรมการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ มีมติเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2547 เห็นชอบและสนับสนุนให้จัดตั้งวิทลาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อเป็นสถาบันพัฒนาองค์ความรู้ด้านการจัดการอุบัติภัยและสาธารณภัยอื่นๆ ของประเทศ
* กระทรวงมหาดไทย โดยความเห็นชอบของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อนุมัติโครงการจัดตั้งวิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เมื่อวันที่ 12 พฤศจิการยน 2547 ให้เป็นหน่วยงานในสังกัดกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
* วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 ธนวาคม 2547 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานในพิธี
* อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อนุมัติในหลักการให้ดำเนินการขยายวิทยาเขต วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยไปยังส่วนภูมิภาคเพื่อให้บริการด้านวิชาการแก่หน่วยงานของรัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน และเป็นหน่วยงานบูรณาการเชื่อมโยงองค์กรเครือข่ายด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่ครอบคลุมกว้างขวางยิ่งขึ้น จำนวน 8 แห่ง ดังนี้
๑.วิทยาเขตเชียงใหม่
๒.วิทยาเขตพิษณุโลก
๓.วิทยาเขตขอนแก่น
๔.วิทยาเขตปราจีนบุรี
๕.วิทยาเขตภูเก็ต
๖วิทยาเขตสงขลา
๗.วิทยาเขตปทุมธานี
๘.วิทยาเขตปราณบุรี
(2)

05/02/2018

ข่ายหน่วยงานราชการในกรุงเทพฯ

อัมรินทร์ (ข่ายกรุงเทพมหานคร ช่อง 1 ) 155.800 MHz
อัมรินทร์ (ข่ายกรุงเทพมหานคร ช่อง 2 ) 155.850 MHz
อัมรินทร์ (ข่ายกรุงเทพมหานคร ช่อง 3 ) 155.900 MHz
อัมรินทร์ (ข่ายกรุงเทพมหานคร ช่อง 4 ) 155.950 MHz
ผ่านฟ้า (ข่ายตำรวจนครบาล) 162.300 MHz
รามา (ข่ายตำรวจ... ) 153.050 MHz
นารายณ์ (ข่ายตำรวจ....) 153.100 MHz
กรุงธน (ข่ายตำรวจ.... ) 153.150 MHz
บก.02 (ข่ายตำรวจจราจร) 154.550 MHz
(ข่ายตำรวจทางด่วน) 152.125 MHz
ปราการ (ข่ายตำรวจเมืองสมุทรปราการ) 152.375 MHz
(ข่ายตำรวจรถไฟ) 153.250 MHz
(ข่าย ตำรวจท่าเรือ) 153.550 MHz
ตำรวจตระเวณชายแดด (พหลโยธิน) 152.450 MHz
ตำรวจ กองปราบปราม 151.050 MHz
พระราม (ตำรวจดับเพลิง) 164.000 MHz
กรมอุตุ นิยมวิทยา 136.800 MHz
กรมทางหลวง 151.225 MHz
กองแพทย์อาสา 153.225 MHz
กรมการศาสนา 153.325 MHz
สหประชาชาติ 153.675 MHz
กรมประมง 150.675 MHz
กรมสรรพสามิต 142.800 MHz
ธนาคารออมสิน 139.025 MHz

กรม ชลประทาน 139.050 MHz

152.705 mhz สน.ทองหล่อ
153.200 mhz รามา(บก.น1)
155.560 mhz สน.คลองตัน
156.790 mhz สน.บางเขน
153.625 mhz สน.สวนลุม
154.550 mhz บก.02
152.925 mhz นารายณ์(บก.น.6)
156.815 mhz สน.บางรัก
155.025 mhz สน.ยานนาวา
155.335 mhz สน.ทุ่งมหาเมฆ
154.270 mhz สน.มักกะสัน
153.625 mhz สน.ลุมพินี
152.220 mhz สน.บางนา
152.820 mhz สน.หัวหมาก
154.300 mhz สน.คันนายาว
155.515 mhz สน.ประเวศ
155.490 mhz สน.สุทธิสาร
151.980 mhz สน.ห้วยขวาง
153.515 mhz สน.บางชื่อ
155.690 mhz สน.พระโขนง
154.580 mhz สน.ทุ่งสองห้อง
153.975 mhz สน.พหลโยธิน
150.110 mhz สน.โชคชัย ลาดพร้าว
155.760 mhz สน.วังทองหลาง
156.740 mhz สน.โคกคราม
153.790 mhz สน.บึงกุ่ม
153.200 mhz สน.พญาไท
156.230 mhz จร.นนทบุรี
154.640 mhz สน.ปากเกร็ด
151.880 mhz สน.บางบัวทอง
155.300 mhz สน.บางกรวย
153.745 mhz กรุงธน
152.375 mhz สมุทรปราการ
153.120 mhz สมุทรสาคร
151.000 mhz ทางหลวงเหนือ
154.000 mhz ทางหลวงใต้
158.000 mhz ทางหลวงตะวันออก
155.100 mhz สน.บางยี่เรือ
155.450 mhz สน.นนทบุรี
152.925 mhz สน.พลับพลาชัย
153.515 mhz สน.บางชื่อ
153.975 mhz บก.น.2
155.450 mhz บก.น.3
154.325 mhz บก.น.4
155.100 mhz บก.น.5
153.475 mhz บก.น.7(ลอยฟ้า)
155.150 mhz บก.น.8(สุขสวัสดิ์)
153.375 mhz บก.น.9(กรุงธน)

ความถี่ของอุทยานแห่งชาติ/ป่าไม้

173.000 - 174.000 Mhz ตั้ง Step 25.00
ถ้าสแกนเจอในช่วงความถี่นี้ ก็นั่นแหละตระกูลป่าไม้ และอุทยานทั้งหลาย

173.825 นามเรียกขาน “ไฟป่าภูพิงค์”

173.775 อันนี้ชัวร์ๆ เป็นความถี่กลางของอุทยานแห่งชาติในจังหวัด น่าน, แพร่
- ปี 2556 ผมขับรถท่องเที่ยวย่านนี้แสกนเจอทุกอุทยาน และเช็คสัญญาณ ว.16 ช่วง 9.00น.
- รวมทั้ง อช.เขาใหญ่ เช็คเน็ตเวลา 16.00 น.ของทุกวัน

อบต.ทั่วประเทศ
ช่องเรียกขาน 162.525 MHz
ช่องที่ 1 162.150 MHz
ช่องที่ 2 162.175 MHz
ช่องที่ 3 162.225 MHz
ช่องที่ 4 162.475 MHz
ช่องที่ 5 162.575 MHz
ช่องที่ 6 162.650 MHz
ช่องที่ 7 162.775 MHz
ช่องที่ 8 162.825 MHz
ช่องที่ 9 162.975 MHz

ข่ายกู้ภัย / มูลนิธิ / องค์กรเอกชน

กรุงเทพ (มูลนิธิป่อเต็กตึ้ง / บรรเทาสาธารณภัย) 168.275 MHz
พระนคร (มูลนิธิร่วมกตัญญู / บรรเทาสาธารณภัย) 168.775 MHz
วชิระ (หน่วยแพทย์กู้ชีพ ร.พ.วชิระพยาบาล) 171.425 MHz
นเรนทร (หน่วยแพทย์กู้ชีวิต ร.พ.ราชวิถี) 154.925 MHz OK

ศูนย์ อปพร.ทั่วประเทศ 162.800
ศูนย์ อปพร.กรุงเทพ 151.475
ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเขต ทุกเขต ทั่วประเทศ 150.150

ความถี่กู้ภัยทั่วประเทศ

สยามรวมใจปู่อินทร์ (กรุงเทพฯ) โทรศัพท์ 02-735-8191 158.3700
สยามรวมใจปู่อินทร์ (นนทบุรี) โทรศัพท์ 02-9232001 158.3000
สยามรวมใจปู่อินทร์ (จ.ระยอง) 158.3700
สยามรวมใจปู่อินทร์ (จ.เชียงราย) โทรศัพท์ 053-712466 158.3700
สยามรวมใจปู่อินทร์ (จ.พังงา) โทรศัพท์ 089-7308669 158.3700
สยามรวมใจปู่อินทร์ (จ.สุราษธานี) 158.3700
สยามรวมใจปู่อินทร์ (สยามจุฬา จ.นครศรีธรรมราช) 158.3700
สยามรวมใจปู่อินทร์ (จ.ตรัง) 158.3700
สยามรวมใจปู่อินทร์ (จ.พัทลุง) 158.3700

พระนคร (ร่วมกตัญญู) โทรศัพท์ 02-7510951-3 168.7750
ร่วมกตัญญู สระบุรี 151.930
ร่วมกตัญญู นครราชสีมา 151.930
ร่วมกตัญญู (จุดบ้านค่าย จ.ระยอง) 164.7400
ร่วมกตัญญู (อ.บ้านค่าย จ.ระยอง) 164.7400
ร่วมกตัญญู (จุดวังจันทร์ จ.ระยอง) โทรศัพท์ 038-877093 161.9600
ร่วมกตัญญู (จ.อยุธยา) 161.7750
ร่วมกตัญญู (จ.เพชรบูรณ์) 151.9300
ร่วมกตัญญู (จ.ปราจีนบุรี) 161.8600
ร่วมกตัญญู (จ.นครนายก) 161.8450

กรุงเทพ (ปอเต็กตึ้ง) โทรศัพท์ 02-2250020, 02-2264444-5 168.2750
ปอเต็กตึ้ง ชานธน 164.4300
ปอเต็กตึ้ง เอกราช 168.5150
ปอเต็กตึ้ง (จ.สระบุรี) 158.1200
ปอเต็กตึ้ง (จุดวังน้อย จ.อยุธยา) 162.5750
ปอเต็กตึ้ง (จ.พิจิตร) 156.2500

มูลนิธิกู้ชีพร่มไทร มีนบุรี 156.1600
มูลนิธิกู้ชีพร่มไทร จุดลำลูกกา 140.825

สว่าง สระเเก้ว สระเเก้ว 151.770
ศูนย์โกเมน สระเเก้ว 157.410
กู้ภัยวัฒนานคร สระเเก้ว 154.410
สว่างเที่ยงธรรม อรัญประเทศ 148.990
สว่างรัตนตรัย สระบุรี 168.475

สว่างเมตตา นครราชสีมา 168.275
ฮุก 31 นครราชสีมา 156.120
กู้ภัยปักธงชัย นครราชสีมา 149.390
สว่างวิชา ปากช่อง 168.475
กู้ภัยพิมาย พิมาย 154.900

สว่างจรรยา บุรีรัมย์ 145.875
สว่างโรจนธรรม บุรีรัมย์ 151.440
กู้ภัยนางรอง บุรีรัมย์ 151.390

สุรินทร์ สามัคคี สุรินทร์ 168.275
กู้ชีพศรีวิชัย 167.6400
สว่างประทีป (ศรีราชา จ.ชลบุรี) โทรศัพท์ 038-310319 168.7750
เพียวเยี่ยงไท้ (ศรีราชา จ.ชลบุรี) 149.5250
ไตรคุณธรรม (อ.เมือง จ.ชลบุรี) โทรศัพท์ 038-272201, 038-273706 166.2850

ธรรมรัศมีมณีรัตน์ (กู้ภัยมังกร จ. ชลบุรี) 162.6750
สว่างศีลธรรม (บ้านบึง จ.ชลบุรี) โทรศัพท์ 038-444304 168.7750
สว่างศีลธรรม (จุดบ่อวิน จ.ชลบุรี) 165.7750
สว่างเหตุ (พนัสนิคม จ.ชลบุรี) โทรศัพท์ 038-466100 168.4750
สว่างอุทยาน (พานทอง จ.ชลบุรี) โทรศัพท์ 038-451160 168.7750
สว่างบริบูรณ์ (พัทยา จ.ชลบุรี) โทรศัพท์ 038-222474 168.4750
สว่างโรจนะ (สัตหีบ จ.ชลบุรี) โทรศัพท์ 038-738472 168.2750
สว่างพรกุศล (จ.ระยอง) โทรศัพท์ 038-611332 168.2750
สว่างพรกุศล (จุดบ้านค่าย จ.ระยอง) 149.7300

กู้ภัยปลวกแดง (ปลวกแดง จ.ระยอง) 160.8200
กู้ภัยวังจันทร์ (วังจันทร์ จ.ระยอง) 161.8600
กู้ภัยปู่ทิม (มาบตาพุต จ.ระยอง) 154.7100
พุทธธรรมสงเคราะห์ (บ้านฉาง จ.ระยอง) โทรศัพท์ 038-601143 168.7750

พุทธศาสตร์สงเคราะห์ (อ.แกลง จ.ระยอง) โทรศัพท์ 038-884360 168.4750
กู้ภัยลูกแก้ว (มังกร จ.ระยอง) 161.9600
สว่างกตัญญู (จ.จันทบุรี) โทรศัพท์ 039-346347 168.2750
สมาคมสงเคราะห์การกุศล (จ.ฉะเชิงเทรา) โทรศัพท์ 038-511410 168.4750
สว่างศรัทธาธรรม (จ.ฉะเชิงเทรา) 168.4750

สว่างบำเพ็ญ (จ.ปราจีนบุรี) โทรศัพท์ 037-214456 168.4750
สว่างสัจจะ (อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี) โทรศัพท์ 037-281113 168.2750
สว่างอริยะ (จ.นครนายก) โทรศัพท์ 037-302096 168.2750
สว่างสระแก้ว (จ.สระแก้ว) โทรศัพท์ 037-243030 168.2750
สว่างเที่ยงธรรม (อรัญประเทศ จ.สระแก้ว) โทรศัพท์ 037-232899 168.4750
สว่างรัตนตรัย (จ.สระบุรี) โทรศัพท์ 036-211047 168.4750

กู้ชีพ ลพบุรี 155.475
มูลนิธิป่อเต็กตึ๊ง จ.ลพบุรี 161.975
มูลนิธิอริโย บ้านหมี่ 168.275
สมาคมกู้ภัยโคกสำโรงสงเคราะห์. 151.840
มูลนิธิพุทธธรรมสงเคราะห์ พ้งไล้เกาะ 16 161.870
มูลนิธิเพื่อการกุศลหนองม่วง 149.440
มูลนิธิอริโย (อ.บ้านหมี่ จ.ลพบุรี) โทรศัพท์ 036-629222-3 168.2750
สมาคมอยุธยารวมใจ (จ.อยุธยา) โทรศัพท์ 035-252462 168.2750
สว่างกำแพงเพชร (จ.กำแพงเพชร) โทรศัพท์ 055-711551 143.0600

กู้ภัยอุทัยธานี (จ.อุทัยธานี) 158.0350
กู้ภัยข่าวภาพ (จ.พิษณุโลก) 161.8600
กู้ภัยบูรพา (จ.พิษณุโลก) 168.4750
กู้ภัยนครสวรรค์ (จ.นครสวรรค์) 147.3800
กู้ภัยข่าวภาพ (จ.พิจิตร) โทรศัพท์ 086-2060-016, 089-7031-818 164.7400

สมาคมกู้ภัยวัดหมอนไม้ (จ.อุตรดิตถ์) 168.2750
มูลนิธิอุตรดิตถ์สงเคราะห์ (จ.อุตรดิตถ์) 168.4750

ตากร่วมใจสงเคราะห์ (จ.ตาก) โทรศัพท์ 055-517475 168.7750

กู้ภัยสำเร็จ (อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่) โทรศัพท์ 053-867641 168.7750
กู้ภัยรวมใจ (จ.เชียงใหม่) 168.2750
กู้ภัยพิเศษพิงค์นคร (จ.เชียงใหม่) โทรศัพท์ 053-904989 162.8000
มูลนิธิรวมใจ อปพร. (จ.เชียงใหม่) 168.2750

กู้ภัยสารภี (จ.ลำพูน) 162.4750

สว่างเมตตา (จ.นครราชสีมา) โทรศัพท์ 044-230888 168.2750
สว่างวิชชา (ปากช่อง จ.นครราชสีมา) โทรศัพท์ 044-312259 168.4750
สว่างแสงธรรม (สูงเนิน จ.นครราชสีมา) โทรศัพท์ 044-419213 168.4750
พุทธธรรม 31 (ฮุก 31) (จ.นครราชสีมา) โทรศัพท์ 044-274155 168.7750
144.9000
245.0000
กู้ภัยพรหมธรรม (สีคิ้ว จ.นครราชสีมา) 168.4750

สว่างจรรยา (จ.บุรีรัมย์) โทรศัพท์ 044-614033 168.4750

สว่างคุณธรรม (จ.ชัยภูมิ) โทรศัพท์ 044-811037 168.2750

สว่างพุทธธรรม (แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ) โทรศัพท์ 044-831192 168.2750

สว่างแดนดิน (สว่างแดนดิน จ.สกลนคร) โทรศัพท์ 042-721504 168.4750

พุทธธรรมสว่างสามัคคี (สว่างแดนดิน จ.สกลนคร) โทรศัพท์ 042-721559 162.8500

สว่างคงคา (จ.หนองคาย) โทรศัพท์ 042-420999 168.4750
144.9000
สว่างคีรีธรรม (จ.เลย) โทรศัพท์ 042-812094 168.2750

สว่างเมธา (จ.อุดรธานี) โทรศัพท์ 042-245463 168.2750

กู้ภัยเมืองพล (จ.ขอนแก่น) โทรศัพท์ 043-418458 162.8000
VR กู้ภัยมิตรภาพเมืองพล (จ.ขอนแก่น) โทรศัพท์ 089-2775287 145.1250
245. (74)
กู้ภัยบุญทันตา (จ.ขอนแก่น) โทรศัพท์ 043-243690, 043-470734 144.9500

สว่างจิตต์ (จ.ศรีสะเกษ) โทรศัพท์ 045-612076 168.2750

สว่างบูชา (วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี) โทรศัพท์ 045-269444 168.2750

กู้ภัยธงแดง (จ.มุกดาหาร) 145.6000
สมาคมแสงธรรมรัตน์การกุศล (จ.ร้อยเอ็ด) โทรศัพท์ 043-525145 168.2750

สว่างเบญจธรรม (จ.สมุทรสงคราม) โทรศัพท์ 034-723623 168.7750

การกุศลสมุทรสาคร (กู้ภัยศรีสมุทร จ.สมุทรสาคร) 168.4750
กู้ภัยนครปฐม (จ.นครปฐม) 168.4750
มูลนิธิเสมอกันกู้ภัย (จ.สุพรรณบุรี) โทรศัพท์ 035-561555, 035-561444 168.4750
กู้ภัย กาญจนบุรี (จ.กาญจนบุรี) โทรศัพท์ 089-0307-576, 081-2513-862 168.2750

ขุนรัตนาวุธ (ท่าม่วง จ.กาญจนบุรี) โทรศัพท์ 034-612766 150.6000
สว่างราชบุรี (โพธาราม จ.ราชบุรี) โทรศัพท ์ 032-233733 168.7750
มูลนิธิประชานุกูล (จ.ราชบุรี) โทรศัพท์ 032-337187 168.2750
รวมใจการกุศล (อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี) โทรศัพท์ 032-353350 168.2750
ปฐมบรมราชานุสรณ์ (จ.ราชบุรี) โทรศัพท์ 032-319415 168.4750

สว่างสรรเพชญ (จ.เพชรบุรี) โทรศัพท์ 032-425187 168.2750
กู้ภัย อปพร.เขาหลวง (จ.เพชรบุรี) 162.7750

สว่างประจวบ (จ.ประจวบคีรีขันธ์) โทรศัพท์ 032-611445 149.8900
สว่างราษฎร์ศรัทธา (บางสะพาน จ.ประจวบฯ) โทรศัพท์ 032-691568 144.9000
สว่างแผ่ไพศาล (ปราณบุรี จ.ประจวบฯ) โทรศัพท์ 032-540438 168.7750
สว่างเมธี (สามร้อยยอด จ.ประจวบฯ) โทรศัพท์ 032-688910 168.2750
สว่างรุ่งเรือง (ทับสะแก จ.ประจวบฯ) โทรศัพท์ 032-671128 144.9000
สว่างหัวหิน (หัวหิน จ.ประจวบฯ) 168.4750
มูลนิธิหลวงพ่อในกุฏิ (จ.ประจวบฯ) 168.7750

มูลนิธิชุมพรการกุศลสงเคราะห์ (ศูนย์สายชล จ.ชุมพร) โทรศัพท์ 077-502861 168.2750
มูลนิธิรักศีลธรรม (ปากน้ำ จ.ชุมพร) 168.7750
กู้ภัยพุทธประทีป (หลังสวน จ.ชุมพร) 144.9000

มูลนิธิกุศลศรัทธา (จ.สุราษธานี) 144.9000

ประชาร่วมใจ (จ.นครศรีธรรมราช) โทรศัพท์ 075-345599 1

05/02/2018
พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 3 (Part 1/7)

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ตอนที่ 1: https://www.youtube.com/watch?v=EZBST1pP7I8
ตอนที่ 2: https://www.youtube.com/watch?v=WCqhfesHtwU
ตอนที่ 3: https://www.youtube.com/watch?v=PJoqbIzgl5o
ตอนที่ 4: https://www.youtube.com/watch?v=zWd65CVz9_g
ตอนที่ 5: https://www.youtube.com/watch?v=ost5LZff8PQ
ตอนที่ 6: https://www.youtube.com/watch?v=ZTV-nPdDmds
ตอนที่ 7: https://www.youtube.com/watch?v=8kCBljizKl0

พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 รุ่นที่ 3 วันที่ 3-4 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องสัมมนาเทิดศักดิ์ เศรษฐ.....

04/10/2017
122.155.1.141

การรับสมัครบุคคลเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่บริหารงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (จบ.ปภ.) รุ่นที่ 15
http://122.155.1.141/inner.personnel-4.183/download/menu_3418/

ที่อยู่

346
Bangkok
12000

เบอร์โทรศัพท์

+6629595126

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานีผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง วิทยาลัยป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย วิทยาเขตปทุมธานี:

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

พนักงานก้าวหน้าเปิดวันไหนคับ
สาธุ้...
ส่งรายการการฝึกอบรมด้วยครับ อภิชิต หนองสูง จพง.ป้องกัน เทศบาลตำบลภูวง อำเภอหนองสูง จังหวัดมุกดาหาร 49160