กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศา

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศา กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เป็นหน่วยงานของรัฐที่จัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริม สนับสนุน และกำกับการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ การวิจัยและการสร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อให้การพัฒนาประเทศเท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหากำไร

หากท่านพบว่ามีข้อมูลใด ๆ ที่ละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาปรากฏ โปรดแจ้งให้ทราบเพื่อดำเนินการแก้ปัญหาดังกล่าวโดยเร็วที่สุดต่อไป

เปิดเหมือนปกติ

วว./เครือข่าย มทร. 9 สถาบัน Kickoff จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระบบขนส่งรางกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยแล...
14/01/2022

วว./เครือข่าย มทร. 9 สถาบัน Kickoff จัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระบบขนส่งราง

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.)โดย สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ร่วมประชุมเริ่มงาน (Kickoff Meeting) กับเครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 สถาบัน ผ่านระบบออนไลน์เพื่อเตรียมร่วมกันจัดทำหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพระบบขนส่งทางราง (Non-degree programs) ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้บันทึกความเข้าใจการพัฒนากำลังคนเพื่อขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ ระบุพร้อมเปิดการเรียน การสอน/การอบรมในปี 2565 สามารถเทียบโอนความรู้และประสบการณ์เพื่อสะสมหน่วยกิตในธนาคารหน่วยกิตได้ https://www.tistr.or.th/presscenter/archives/1898

#วว. #มทร. #ระบบขนส่งทางราง #พัฒนากำลังคน #ประกาศนียบัตรวิชาชีพระบบราง #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม #MHESI

14/01/2022

Prime Minister’s Science Award 2021 : รางวัลเชิดชูเกียรติเยาวชนและครูอาจารย์อันน่าภูมิใจ สุดยอดรางวัลวิทยาศาสตร์แห่งประเทศ จัดโดยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานมอบรางวัล มีใครได้รางวัลกันบ้าง ไปชมคลิปกันเลยครับ

#MHESI
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

14 มกราคม 2565 : ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) น...
14/01/2022

14 มกราคม 2565 : ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) นำทีมผู้บริหารภายใต้สังกัด อว. ได้แก่ ดร.ดนุช ตันเทอดทิตย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรี ศ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง นายเพิ่มสุข สัจจาภิวัฒน์ เลขาธิการสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ (ปส.) นายปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมประชุมหารือกับผู้แทน อว. ส่วนหน้า และรายงานผลความคืบหน้าในพื้นที่ ที่ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล เพื่อบูรณาการความร่วมมือ ยกระดับการวิจัยและการพัฒนาให้ยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสตูล

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#MHESI

14 มกราคม 2565 : สถานการณ์โควิดในประเทศไทย โดยสรุปดังต่อไปนี้- รายงานผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม 3,942 ราย - ผู้ป่วยกลับบ้าน สะ...
14/01/2022

14 มกราคม 2565 : สถานการณ์โควิดในประเทศไทย โดยสรุปดังต่อไปนี้
- รายงานผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม 3,942 ราย
- ผู้ป่วยกลับบ้าน สะสมรวม 43,428 ราย(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
- ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8,158ราย
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 85,180 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
- ผู้ป่วยกำลังรักษา 74,795 ราย
- จำนวนผู้เสียชีวิต 15 ราย

#สู้ไปด้วยกันประเทศไทยต้องชนะ
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#MHESI

14 มกราคม 2565 : สถานการณ์โควิดในประเทศไทย โดยสรุปดังต่อไปนี้
- รายงานผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม 3,942 ราย
- ผู้ป่วยกลับบ้าน สะสมรวม 43,428 ราย(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
- ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8,158ราย
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 85,180 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
- ผู้ป่วยกำลังรักษา 74,795 ราย
- จำนวนผู้เสียชีวิต 15 ราย

#สู้ไปด้วยกันประเทศไทยต้องชนะ
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#MHESI

ปลัด อว. ลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาล...
13/01/2022

ปลัด อว. ลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ (ทคบร.)
.
เมื่อวันที่ 13 ม.ค.ที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระหว่างสถาบันสมาชิกของที่ประชุมคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ (ทคบร.) โดยมีอธิการบดีมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 25 สถาบันเข้าร่วม มี ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. เป็นประธาน และ ศ.ดร.พญ.พัชรีย์ เลิศฤทธิ์ ประธาน ทคบร.และคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นพยานลงนาม อ่านต่อที่ : https://www.mhesi.go.th/index.php/news-and-announce-all/news-all/executive-ps-news/6748-2022-01-13-08-53-09.html

#MHESI #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

รมว.อว. เผยทิศทางและนโยบายให้ ม.หอการค้าไทยมุ่งเป็นกลไกการปฏิรูปมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาและธุรกิจไทย.13 มกราคม 2565 ศ.(พิเศษ...
13/01/2022

รมว.อว. เผยทิศทางและนโยบายให้ ม.หอการค้าไทยมุ่งเป็นกลไกการปฏิรูปมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาและธุรกิจไทย
.
13 มกราคม 2565 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เยี่ยมชมมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "ทิศทางและนโยบายการดำเนินงานของกระทรวง อว." พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว., ดร.พัชรินรุจา จันทโรนานนท์ ที่ปรึกษา รมว.อว. และ รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัด อว. โดยมี นายกลินท์ สารสิน นายกสภามหาวิทยาลัยหอการค้าไทย, รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และคณะให้การต้อนรับ ณ ห้อง 10201 อาคาร 10 ขั้น 2 มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย อ่านต่อที่ : https://www.mhesi.go.th/index.php/pr-executive-news/6746-2022-01-13-08-39-56.html

#MHESI #กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

รมว.อว. ต้อนรับ ฯพณฯท่าน นายฮากิอูดะ โคอิจิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) ประสานความร่...
13/01/2022

รมว.อว. ต้อนรับ ฯพณฯท่าน นายฮากิอูดะ โคอิจิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) ประสานความร่วมมือ BCG Economy Model ประเทศไทย กับ Green Growth Strategy ประเทศญี่ปุ่น พร้อมแลกเปลี่ยนเอกสารกรอบแนวทางการดำเนินการ (Framework Document)

วันนี้ (13 มกราคม 2565) เวลา 12.00 น. ฯพณฯท่าน นายฮากิอูดะ โคอิจิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเศรษฐกิจ การค้าและอุตสาหกรรมญี่ปุ่น (METI) พร้อมคณะ เข้าพบหารือร่วมกับ ศ.(พิเศษ) เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ณ ห้องพระจอมเกล้า สป.อว. โดยได้เสนอประเด็นนโยบาย Japan’s “Asia-Japan Investing for the Future Initiative” และร่วมหารือในประเด็นการประสานความร่วมมือระหว่าง BCG Economy Model ของไทยกับ Green Growth Strategy ของญี่ปุ่น ในการนี้ ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. และ รศ.ดร.พาสิทธิ์ หล่อธีรพงศ์ รองปลัด อว. เข้าร่วมการหารือดังกล่าวด้วย

โดยในโอกาสนี้ ฯพณฯท่าน นายฮากิอูดะ ได้นำเสนอนโยบาย Japan’s “Asia-Japan Investing for the Future Initiative” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและขยายการลงทุนในกลุ่มอุตสาหกรรม ที่มากกว่าอุตสาหกรรมยานยนต์และการผลิตที่มีแต่เดิมในไทย ให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้น พร้อมรับมือกับปัญหา Aging Society การเตรียมความพร้อมเรื่อง Energy Transition และการฟิ้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิด-19 โดยยึดแนวทางในการส่งเสริมการลงทุนร่วมกับภาคเอกชนของประเทศในเอเชีย ภายใต้แนวคิด Kyo So หรือ co-creation โดยแนวคิดนี้ก็ได้มีการริเริ่มไปบ้างแล้ว เช่น บริษัทผลิตเส้นใยจากวัตถุดิบธรรมชาติ บริษัทประกอบกิจการโดรนเพื่อการเกษตร บริษัทใช้เทคโนโลยีพัฒนาศักยภาพด้านการประมง และการส่งเสริมโครงการ Telemedicine platform ในภูมิภาคอาเซียน โดยได้เน้นย้ำถึงความสอดคล้องของนโยบาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งใน Green Growth Strategy ของญี่ปุ่น และสอดคล้องกับ BCG Economy Model ของไทย อย่างดียิ่ง

อ่านข่าว : https://www.mhesi.go.th/index.php/pr-executive-news/6749-meti-bcg-economy-model-green-growth-strategy-framework-docum.html

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#MHESI

13 มกราคม 2565 : สถานการณ์โควิดในประเทศไทย โดยสรุปดังต่อไปนี้- รายงานผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม 3,845 ราย - ผู้ป่วยกลับบ้าน สะ...
13/01/2022

13 มกราคม 2565 : สถานการณ์โควิดในประเทศไทย โดยสรุปดังต่อไปนี้
- รายงานผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม 3,845 ราย
- ผู้ป่วยกลับบ้าน สะสมรวม 39,486 ราย(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
- ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8,167 ราย
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 77,022 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
- ผู้ป่วยกำลังรักษา 70,591 ราย
- จำนวนผู้เสียชีวิต 14 ราย

#สู้ไปด้วยกันประเทศไทยต้องชนะ
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#MHESI

13 มกราคม 2565 : สถานการณ์โควิดในประเทศไทย โดยสรุปดังต่อไปนี้
- รายงานผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม 3,845 ราย
- ผู้ป่วยกลับบ้าน สะสมรวม 39,486 ราย(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
- ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 8,167 ราย
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 77,022 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
- ผู้ป่วยกำลังรักษา 70,591 ราย
- จำนวนผู้เสียชีวิต 14 ราย

#สู้ไปด้วยกันประเทศไทยต้องชนะ
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#MHESI

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม  (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์ท...
12/01/2022

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) โดย ศูนย์ทดสอบมาตรฐานระบบขนส่งทางราง (ศทร.) ร่วมหารือกับ กลุ่มบริษัท โชคนำชัย และบริษัท สกุลฎ์ซี อินโนเวชั่น จำกัด เจ้าของแบรนด์มินิบัสอลูมิเนียม “SakunC หรือ สกุลฎ์ซี” สัญชาติไทย ในกรอบพัฒนาการทดสอบและรับรองความปลอดภัยรถโดยสารพลังงานแบตเตอรี่ (EV -Bus) ที่จะมีการออกแบบและผลิตใช้งานในประเทศไทย

https://www.tistr.or.th/presscenter/archives/1865

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#MHESI

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 พ...
12/01/2022

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่ ให้แก่หน่วยงานราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และภาคเอกชน เพื่อใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติงานในโอกาสต่อไป

ในการนี้ นายวันนี นนท์ศิริ ผู้ช่วยปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เข้ารับพระราชทานปฏิทินหลวงพระราชทาน พุทธศักราช 2565 โดยสำนักพระราชวังได้จัดพิธีรับพระราชทานปฏิทินหลวงพุทธศักราช 2565 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ณ พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2565 เวลา 10.30 น.

สำหรับปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 เป็นสมุดปกหนังสีเหลือง อันเป็นสีประจำวันพระราชสมภพ มีตราพระปรมาภิไธยย่อ วปร. ระบุข้อความ "ปฏิทินหลวง พุทธศักราช 2565 พระราชทานสำหรับความสุขปีใหม่" รวมมีเนื้อหาทั้งหมด 25 หัวข้อ อาทิ พระปฐมบรมราชโองการ ปีและศักราชทางจันทรคตินิยมอย่างไทย วันพระราชสมภพพระมหากษัตริย์ สมเด็จพระราชินี พระบรมวงศานุวงศ์ และวันสำคัญทางศาสนา เป็นต้น

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#MHESI

👌 ผมเชื่อเรื่อง การทำงาน เป็น Teamwork  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อว.เรา เป็นกระทรวงน้องใหม่  แต่มีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ซับซ้อนในการ...
12/01/2022

👌 ผมเชื่อเรื่อง การทำงาน เป็น Teamwork โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อว.เรา เป็นกระทรวงน้องใหม่ แต่มีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ซับซ้อนในการขับเคลื่อนประเทศด้วยวิทย์และศิลป์ เพื่อให้ประเทศก้าวสู่ประเทศพัฒนาแล้ว รายได้สูงภายในปี 2580

✅ การจัดการที่สำคัญของกระทรวงจึงต้องทำให้หน่วยงานต่างๆ ต้องบูรณาการกันเพื่อนำจุดแข็งของแต่ละหน่วยงานออกมาให้ใช้ศักยภาพได้เต็มที่

🐯🐯🐯🐯 4 เสือนี้จึงเป็น model ในการ reform หน่วยงานราชการให้คิดใหม่ ทำใหม่ ก้าวสู่เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ประเทศ และ คนไทยได้รับประโยชน์สูงสุด

🚩คอยติดตามผลงานของ 4 เสือของผมเร็วๆนี้ครับ

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#MHESi

12 มกราคม 2565 : สถานการณ์โควิดในประเทศไทย โดยสรุปดังต่อไปนี้- รายงานผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม 3,350 ราย - ผู้ป่วยกลับบ้าน สะ...
12/01/2022

12 มกราคม 2565 : สถานการณ์โควิดในประเทศไทย โดยสรุปดังต่อไปนี้
- รายงานผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม 3,350 ราย
- ผู้ป่วยกลับบ้าน สะสมรวม 35,641 ราย(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
- ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7,681 ราย
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 68,855 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
- ผู้ป่วยกำลังรักษา 66,283 ราย
- จำนวนผู้เสียชีวิต 22 ราย

#สู้ไปด้วยกันประเทศไทยต้องชนะ
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#MHESI

12 มกราคม 2565 : สถานการณ์โควิดในประเทศไทย โดยสรุปดังต่อไปนี้
- รายงานผู้ป่วยกลับบ้านเพิ่ม 3,350 ราย
- ผู้ป่วยกลับบ้าน สะสมรวม 35,641 ราย(ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
- ยอดผู้ติดเชื้อเพิ่ม 7,681 ราย
- ยอดผู้ติดเชื้อสะสม 68,855 ราย (ตั้งแต่ 1 มกราคม 2565)
- ผู้ป่วยกำลังรักษา 66,283 ราย
- จำนวนผู้เสียชีวิต 22 ราย

#สู้ไปด้วยกันประเทศไทยต้องชนะ
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#MHESI

ผมขอชื่นชม ยกย่อง และให้กำลังใจ "คุณครู" ทุกท่าน  ผมเชื่อว่า "คุณครู" เปลี่ยนแปลงประเทศได้ สร้างปรากฏการณ์ให้กับประเทศได...
12/01/2022

ผมขอชื่นชม ยกย่อง และให้กำลังใจ "คุณครู" ทุกท่าน ผมเชื่อว่า "คุณครู" เปลี่ยนแปลงประเทศได้ สร้างปรากฏการณ์ให้กับประเทศได้ คนไทยทุกคนต้องช่วยกันสนับสนุน และ ส่งเสริม คุณครู เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ไทยก้าวข้ามความยากจนและการเป็นประเทศกำลังพัฒนา ไปเป็นประเทศพัฒนาแล้วให้ได้

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#MHESI

ผมขอชื่นชม ยกย่อง และให้กำลังใจ "คุณครู" ทุกท่าน ผมเชื่อว่า "คุณครู" เปลี่ยนแปลงประเทศได้ สร้างปรากฏการณ์ให้กับประเทศได้ คนไทยทุกคนต้องช่วยกันสนับสนุน และ ส่งเสริม คุณครู เพื่อเป็นส่วนสำคัญในการผลักดันให้ไทยก้าวข้ามความยากจนและการเป็นประเทศกำลังพัฒนา ไปเป็นประเทศพัฒนาแล้วให้ได้

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#MHESI

รมว.อว. รับมอบผลิตภัณฑ์โตชิบา พร้อมส่งต่อโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงฯ17 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคาร สวทช. ชั้น 1 ศ.(พิเศษ) ดร.เอ...
11/01/2022

รมว.อว. รับมอบผลิตภัณฑ์โตชิบา พร้อมส่งต่อโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงฯ

17 พฤศจิกายน 2564 ณ อาคาร สวทช. ชั้น 1 ศ.(พิเศษ) ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) พร้อมด้วย ศ.ดร.นพ.สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัด อว. นำคณะผู้บริหารกระทรวง รับมอบเครื่องฟอกอากาศและเครื่องกองน้ำ รวม 450 เครื่อง จาก บริษัท โตชิบา ไทยแลนด์ จำกัด มูลค่ารวม 9,473,000 บาท โดยส่งต่อให้กับโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ต่อไป

อ่านข่าวต่อ : https://www.mhesi.go.th/index.php/pr-executive-news/6738-2022-01-11-10-03-30.html

#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#MHESI
#อวพารอด

💥💥นายกฯ ห่วง Omicron ระบาด สั่งเร่งตรวจเชิงรุก-แยกผู้ป่วย ตั้งเป้าตรวจ ATK 1,000 คนต่อวัน เริ่ม 11 - 21 ม.ค. 65 ณ ศูนย์ร...
11/01/2022

💥💥นายกฯ ห่วง Omicron ระบาด สั่งเร่งตรวจเชิงรุก-แยกผู้ป่วย ตั้งเป้าตรวจ ATK 1,000 คนต่อวัน
เริ่ม 11 - 21 ม.ค. 65 ณ ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.
💥นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างใกล้ชิด กำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก “Omicron” ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว

💥สั่งการให้มีการตรวจเชื้อแบบเชิงรุก เพื่อเร่งแยกผู้ป่วยออกจากประชากรทั่วไปให้ได้มากที่สุด โดยล่าสุด กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) จัดตรวจโควิด-19 เชิงรุกที่ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. (บริเวณลานจอดรถชั้น 1 อาคารบี) เพื่อสนับสนุนกรุงเทพมหานคร และอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ใช้ชุดตรวจ ATK รู้ผลใน 30 นาที

💥หากปรากฏว่า ผลตรวจเป็นบวกหรือติดเชื้อก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาที่บ้าน (Home Isolation) หรือในระบบชุมชน (Community Isolation) หากอาการแย่ลงก็จะส่งเข้ารักษาในโรงพยาบาลทันที โดยตั้งเป้าตรวจวันละ 1,000 ราย เริ่มตั้งแต่วันที่ 11-21 มกราคม 2565

💥มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ติดตามควบคุมราคาการจำหน่าย ATK อย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีการฉวยโอกาสขึ้นราคาก็ให้ดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมกับวางแนวทางป้องกันไม่เกิดการเอารัดเอาเปรียบประชาชนที่อยู่ในช่วงยากลำบาก

ที่มา : PMOC

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#MHESI

https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106455480972785/482041973414132/

💥💥นายกฯ ห่วง Omicron ระบาด สั่งเร่งตรวจเชิงรุก-แยกผู้ป่วย ตั้งเป้าตรวจ ATK 1,000 คนต่อวัน
เริ่ม 11 - 21 ม.ค. 65 ณ ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม.
💥นายกรัฐมนตรีติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 อย่างใกล้ชิด กำชับทุกหน่วยงานเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะด้านสาธารณสุขรองรับจำนวนผู้ติดเชื้อที่จะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จาก “Omicron” ที่แพร่กระจายอย่างรวดเร็ว

💥สั่งการให้มีการตรวจเชื้อแบบเชิงรุก เพื่อเร่งแยกผู้ป่วยออกจากประชากรทั่วไปให้ได้มากที่สุด โดยล่าสุด กระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (สปสช.) ร่วมกับ คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) จัดตรวจโควิด-19 เชิงรุกที่ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กทม. (บริเวณลานจอดรถชั้น 1 อาคารบี) เพื่อสนับสนุนกรุงเทพมหานคร และอำนวยความสะดวกให้ประชาชน ใช้ชุดตรวจ ATK รู้ผลใน 30 นาที

💥หากปรากฏว่า ผลตรวจเป็นบวกหรือติดเชื้อก็จะเข้าสู่กระบวนการรักษาที่บ้าน (Home Isolation) หรือในระบบชุมชน (Community Isolation) หากอาการแย่ลงก็จะส่งเข้ารักษาในโรงพยาบาลทันที โดยตั้งเป้าตรวจวันละ 1,000 ราย เริ่มตั้งแต่วันที่ 11-21 มกราคม 2565

💥มอบหมายให้กระทรวงพาณิชย์ติดตามควบคุมราคาการจำหน่าย ATK อย่างใกล้ชิด หากพบว่ามีการฉวยโอกาสขึ้นราคาก็ให้ดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมกับวางแนวทางป้องกันไม่เกิดการเอารัดเอาเปรียบประชาชนที่อยู่ในช่วงยากลำบาก

ที่มา : PMOC

#ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19
#ศูนย์ข้อมูลCOVID19
#ฉีดวัคซีนหยุดเชื้อเพื่อชาติ
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม
#MHESI

https://www.facebook.com/informationcovid19/photos/a.106455480972785/482041973414132/

มะม่วงหาวมะนาวโห่กับการต้านอนุมูลอิสระ           มะม่วงหาวมะนาวโห่ (Carissa carandas) มีชื่อสามัญคือ Karanda, Carunda แล...
11/01/2022

มะม่วงหาวมะนาวโห่กับการต้านอนุมูลอิสระ

มะม่วงหาวมะนาวโห่ (Carissa carandas) มีชื่อสามัญคือ Karanda, Carunda และ Christ's thorn หรือชื่อพื้นเมืองอื่นๆ เช่น หนามแดง มะม่วงไม่รู้โห่ จัดอยู่ในวงศ์ Apocynaceae มีลักษณะเป็นไม้พุ่มยืนต้น สูงราว 2-5 เมตร ตามลำต้นและกิ่งก้านมียางสีขาว มีหนามแหลมยาว ผลขนาดเท่าหัวแม่มือ ผลอ่อนจะมี สีชมพูอ่อนๆ และค่อยๆ เข้มขึ้นเป็นสีแดง จนกระทั่งสุกจึงกลายเป็นสีดำ รสชาติของผลสุกจะออกหวาน แต่ถ้ายังไม่สุกจะมีรสเปรี้ยว ในปัจจุบันมะม่วงหาวมะนาวโห่ได้รับความนิยมในการรับประทานมากขึ้น เนื่องจากมีสรรพคุณทางยามากมาย เช่น แก้ไอ แก้โรคลักปิดลักเปิด เลือดออก ตามไรฟัน แก้เจ็บคอ และช่วยขับเสมหะ เนื่องจากมี วิตามินซีสูง นอกจากนี้ ยังใช้รักษาอาการท้องเสีย และช่วยรักษา โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น ผลสุกของมะม่วงหาว มะนาวโห่อุดมไปด้วยสารกลุ่มแอนโทไซยานิน ซึ่งสาร แอนโทไซยานินเป็นรงควัตถุธรรมชาติ จัดอยู่ในกลุ่มสาร ประกอบฟีนอลที่ให้สีที่แตกต่างกันตามความเป็นกรด-เบส โดยในสภาพที่เป็นกรดจะให้สีแดง ในสภาพที่ค่อนข้างเป็นกลางจะให้สีม่วง และในสภาพที่เป็นเบสจะให้สีน้ำเงิน โดยสารที่พบมากคือ cyanidin-3-Orhamnoside, pelargonidin-3-O-glucoside และ cyanidin3-O-glucoside สารเหล่านี้มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้ดีจึงมีประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ ช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและเส้นเลือดอุดตันในสมอง ด้วยการยับยั้งไม่ให้เลือดจับตัวเป็นก้อน ช่วยยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคอีโคไล (Escherichia coli) ในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคท้องร่วงและอาหารเป็นพิษด้วย ต้านเซลล์มะเร็ง ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์ ผิวพรรณแลดูเต่งตึง เป็นต้น โดยผลสุกเต็มที่มีค่าต้านอนุมูลอิสระถึง 93 เปอร์เซ็นต์ นอกจากผลสุกจะมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระที่ดีแล้ว ส่วนอื่นๆ ก็ยังมีประโยชน์เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นราก ใบ ยอดอ่อน เมล็ด เนื้อไม้ และแก่นล้วนแต่มีสรรพคุณทางยาทั้งสิ้น เช่น รากมีฤทธิ์ในการระงับปวด ลดไข้ ต้านอักเสบ, ส่วนของเปลือกใช้รักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง, ยอดอ่อนใช้รักษาริดสีดวงทวาร และเนื้อไม้ใช้บำรุงธาตุ บำรุงไขมัน เป็นต้น โดยเฉพาะใบของมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระที่ดีเช่นกัน

อย่างไรก็ตามแม้ว่าในปัจจุบันจะมีงานวิจัยที่สนับสนุนถึงคุณสมบัติต่างๆ ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ แต่เป็นการศึกษาในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองยังไม่มีผลการศึกษาที่แน่ชัดในมนุษย์ จึงไม่อาจระบุประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้ได้ ดังนั้นการตัดสินใจรับประทานสมุนไพรใดๆ เพื่อหวังการป้องกันหรือรักษาโรค ควรศึกษาถึงรูปแบบและขนาดวิธีใช้อย่างชัดเจน ปรึกษาแพทย์ทุกครั้ง และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อประสิทธิภาพในการรักษาโรคอย่างสูงสุด

เอกสารอ้างอิง
Kamlesh, P., Jale, R., Singh, M. and Kumar, R., 2010. Non-destructive evaluation of dimensional properties and physical characterization of Carissa carandas fruits. Int j emerg sci, 2, pp. 321-7. Kumar, S., Gupta, P. and Gupta, KL., 2013. A critical review on karamarda (Carissa carandas Linn.). Int J Pharm Biol Arch, 4(4), pp. 637-42 Le, XT., Hyunh, MT., Pham, TN., Than, CT., Toan, TQ., Bach, LG. and Trung, NQ., 2019. Optimization of total anthocyanin content, stability and antioxidant evaluation of the anthocyanin extract from Vietnamese Carissa Carandas L. fruits. Processes, 7, pp. 468. Pewlong, W., Sajjabut, S., Eamsiri, J. and Chookaew, S., 2014. Evaluation of antioxidant activities, anthocyanins, total phenolic content, vitamin C content and cytotoxicity of Carissa carandas Linn. CMUJ NS Special Issue on Food and Applied Bioscience, 13(1), pp. 509-17

ที่มา: นสพ.แนวหน้า ฉบับวันที่ 19 ธ.ค. 2564

#MHESI
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

มะม่วงหาวมะนาวโห่กับการต้านอนุมูลอิสระ

มะม่วงหาวมะนาวโห่ (Carissa carandas) มีชื่อสามัญคือ Karanda, Carunda และ Christ's thorn หรือชื่อพื้นเมืองอื่นๆ เช่น หนามแดง มะม่วงไม่รู้โห่ จัดอยู่ในวงศ์ Apocynaceae มีลักษณะเป็นไม้พุ่มยืนต้น สูงราว 2-5 เมตร ตามลำต้นและกิ่งก้านมียางสีขาว มีหนามแหลมยาว ผลขนาดเท่าหัวแม่มือ ผลอ่อนจะมี สีชมพูอ่อนๆ และค่อยๆ เข้มขึ้นเป็นสีแดง จนกระทั่งสุกจึงกลายเป็นสีดำ รสชาติของผลสุกจะออกหวาน แต่ถ้ายังไม่สุกจะมีรสเปรี้ยว ในปัจจุบันมะม่วงหาวมะนาวโห่ได้รับความนิยมในการรับประทานมากขึ้น เนื่องจากมีสรรพคุณทางยามากมาย เช่น แก้ไอ แก้โรคลักปิดลักเปิด เลือดออก ตามไรฟัน แก้เจ็บคอ และช่วยขับเสมหะ เนื่องจากมี วิตามินซีสูง นอกจากนี้ ยังใช้รักษาอาการท้องเสีย และช่วยรักษา โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง เป็นต้น ผลสุกของมะม่วงหาว มะนาวโห่อุดมไปด้วยสารกลุ่มแอนโทไซยานิน ซึ่งสาร แอนโทไซยานินเป็นรงควัตถุธรรมชาติ จัดอยู่ในกลุ่มสาร ประกอบฟีนอลที่ให้สีที่แตกต่างกันตามความเป็นกรด-เบส โดยในสภาพที่เป็นกรดจะให้สีแดง ในสภาพที่ค่อนข้างเป็นกลางจะให้สีม่วง และในสภาพที่เป็นเบสจะให้สีน้ำเงิน โดยสารที่พบมากคือ cyanidin-3-Orhamnoside, pelargonidin-3-O-glucoside และ cyanidin3-O-glucoside สารเหล่านี้มีคุณสมบัติเป็นสารต้านอนุมูลอิสระได้ดีจึงมีประโยชน์ในหลายๆ ด้าน ช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ ช่วยลดอัตราเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและเส้นเลือดอุดตันในสมอง ด้วยการยับยั้งไม่ให้เลือดจับตัวเป็นก้อน ช่วยยับยั้งจุลินทรีย์ก่อโรคอีโคไล (Escherichia coli) ในระบบทางเดินอาหาร ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคท้องร่วงและอาหารเป็นพิษด้วย ต้านเซลล์มะเร็ง ช่วยป้องกันการเสื่อมสภาพของเซลล์ ผิวพรรณแลดูเต่งตึง เป็นต้น โดยผลสุกเต็มที่มีค่าต้านอนุมูลอิสระถึง 93 เปอร์เซ็นต์ นอกจากผลสุกจะมีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระที่ดีแล้ว ส่วนอื่นๆ ก็ยังมีประโยชน์เช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นราก ใบ ยอดอ่อน เมล็ด เนื้อไม้ และแก่นล้วนแต่มีสรรพคุณทางยาทั้งสิ้น เช่น รากมีฤทธิ์ในการระงับปวด ลดไข้ ต้านอักเสบ, ส่วนของเปลือกใช้รักษาโรคผิวหนังเรื้อรัง, ยอดอ่อนใช้รักษาริดสีดวงทวาร และเนื้อไม้ใช้บำรุงธาตุ บำรุงไขมัน เป็นต้น โดยเฉพาะใบของมะม่วงหาวมะนาวโห่ที่มีฤทธิ์ในการต้านอนุมูลอิสระที่ดีเช่นกัน

อย่างไรก็ตามแม้ว่าในปัจจุบันจะมีงานวิจัยที่สนับสนุนถึงคุณสมบัติต่างๆ ของมะม่วงหาวมะนาวโห่ แต่เป็นการศึกษาในหลอดทดลองและสัตว์ทดลองยังไม่มีผลการศึกษาที่แน่ชัดในมนุษย์ จึงไม่อาจระบุประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้ได้ ดังนั้นการตัดสินใจรับประทานสมุนไพรใดๆ เพื่อหวังการป้องกันหรือรักษาโรค ควรศึกษาถึงรูปแบบและขนาดวิธีใช้อย่างชัดเจน ปรึกษาแพทย์ทุกครั้ง และปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย์เพื่อประสิทธิภาพในการรักษาโรคอย่างสูงสุด

เอกสารอ้างอิง
Kamlesh, P., Jale, R., Singh, M. and Kumar, R., 2010. Non-destructive evaluation of dimensional properties and physical characterization of Carissa carandas fruits. Int j emerg sci, 2, pp. 321-7. Kumar, S., Gupta, P. and Gupta, KL., 2013. A critical review on karamarda (Carissa carandas Linn.). Int J Pharm Biol Arch, 4(4), pp. 637-42 Le, XT., Hyunh, MT., Pham, TN., Than, CT., Toan, TQ., Bach, LG. and Trung, NQ., 2019. Optimization of total anthocyanin content, stability and antioxidant evaluation of the anthocyanin extract from Vietnamese Carissa Carandas L. fruits. Processes, 7, pp. 468. Pewlong, W., Sajjabut, S., Eamsiri, J. and Chookaew, S., 2014. Evaluation of antioxidant activities, anthocyanins, total phenolic content, vitamin C content and cytotoxicity of Carissa carandas Linn. CMUJ NS Special Issue on Food and Applied Bioscience, 13(1), pp. 509-17

ที่มา: นสพ.แนวหน้า ฉบับวันที่ 19 ธ.ค. 2564

#MHESI
#กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม

ที่อยู่

75/47 ซอยโยธี ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี
Bangkok
10400

BTS สถานีอนุเสาวรีย์ชัยสมรภูมิ

ข้อมูลทั่วไป

Call Center 1313

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6623333700

เว็บไซต์

www.mhesi.go.th

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศา:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เมื่อมนุษย์หันมาติดอาวุธต่อสู้กับไวรัส covid19 แทนการหลบซ่อนต้ว วิ่งหนี https://youtu.be/BCl2fnHZV1M
สงสัยว่าทำไม กระทรวงอุดมไม่ออกประกาศให้มหาวิทยาลัยหยุดทำการบ้างครับ คนในครอบครัวผม ต้องไปทำงานในมหาลัย ไปเจอความเสี่ยง แถมอยู่ในพื้นที่เสี่ยง มหาวิทยาลัยก็ไม่มีระเบียบอะไรให้หยุด ผู้บริหารก็เลี่ยงไม่เข้าทำงาน เซ็นออนไลน์ แต่เจ้าหน้าที่กลับถูกบังคับให้มาทำงาน ถ้าป่วยขึ้นมาใครรับผิดชอบครับ #สงสัยในมาตรการครับ
ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ขอคุณพระคุ้มครองให้น้องหายป่วยนะคะ หาทางเลือกใช้กญชารักษาได้ไหมคะ
สวนสุนันทา มุ่งพัฒนาการศึกษาธุรกิจยุคดิจิทัล -
กัญชง! มีประโยชน์ทางเศรษฐกิจอะไร? เขาใช้ทำอะไรบ้าง? https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3563306987015132&set=a.3438285742850591&type=3&theater
สหประชาชาติ - UN เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๕ (ค.ศ. 1962) ได้ประกาศให้ #กัญชาเป็นยาเสพติดแต่อนุญาติให้ใช้ได้ทางการแพทย์ #นานาประเทศกำหนดให้กัญชาใช้เพื่อการแพทย์ได้ แต่ทำไมประเทศไทยไม่ยอมให้ใช้ทางการแพทย์ #นานาประเทศไม่เอากระท่อมเป็นยาเสพติด แต่ทำไมประเทศไทย ให้กระท่อมเป็นยาเสพติด ประเทศไทย รัฐบาลไทย นักการเมืองไทย ข้าราชการไทย นักวิชาการไทย กำลังทำอะไร? เพื่อใคร? #เพื่อนายทุนหรือเพื่อชาติและประชาชน ทุกวันนี้ประเทศไทยต้องสั่งซื้อยาปีละมากกว่า ๔ แสนล้านบาท ประเทศไทยเป็นแชมป์ผู้ป่วยมะเร็ง และมีผู้ป่วยอีกสารพัดโรค ทำให้ประเทศต้องเสียรายได้จากการสร้างรายได้จากการทำงานไม่ได้ของผู้ป่วยเหล่านั้นปีละกี่แสนล้านบาท ทำให้ประเทศต้องเสียเงินดูแลผู้ป่วยเหล่านั้นปีละกี่แสนล้านบาท การทำให้กัญชาเสรีทางการแพทย์ ทำให้ประเทศประหยัดเงินจากทั้ง ๓ กรณีข้างต้นปีละกี่แสนล้านบาท มากกว่าค่าเรือดำน้ำ ๒.๒หมื่นล้านบาทกี่เท่าครับ แต่แปลกแต่จริงตั้งแต่ปี ๒๕๐๕ ที่ไม่มีนายกรัฐมนตรีคนไหน? ไม่มีนักการเมืองคนไหน? ไม่มีรัฐมนตรีคนไหน? ไม่มีข้าราชการคนไหน? ไม่มีนักวิชาการคนไหน? ไม่มีนายทุนคนไหน? คิดทำให้เกิด #กัญชาเสรีทางการแพทย์แก่คนไทยทั้งประเทศ ในทางกลับกัน #เกิดความพยายามผู้ขาดกัญชาไว้ให้นายทุนด้วย ทำไมครับ? ทำไมครับ? ทำไมครับ? https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3538211509524680&set=a.3438285742850591&type=3&theater
ทิพย์ดนตรีร้อนเร่งเร้า บรรเลง หวีดกระชั้นฟังยำเยง ชนณ.หล้า จาดแจ้วแว่วคล้ายเพลง ล่มสลาย โหมกระหื่มโฉ้ฉลซ้า กระเทือนฟ้า กาลีสมัย
ขออนุญาติสอบถามครับ คนที่ได้รับการคัดเลือกเข้าโครงการ อว.สร้างงานและเคยได้รับเงินเยียวยา 5,000/เดือน จะต้องถูกหักเงินเดือนที่จะได้รับจากสถาบันนั้นๆ เดือนละ 5,000 บาทจนกว่าจะคบตามจำนวนที่ได้จากมาตรการเยียวยา
ผมสนใจทุกเรียนต่อ ปริญญาเอก..หรือ..งานด้านวิชาการด้านการสื่อสารมวลชน มากครับ ขอคำแนะนำและคำชี้แจงที่เอื้อประโยชน์ ด้วยครับ
ตลกนะคะ โทรไปเพื่อสมัครเข้าโครงการ เมื่อวานเป็นวันหยุด วันนี้โทรไป บอกหมดเขตวันที่ 4 พอแจ้งหน้าเวปแจ้งไว้เป็นวันที่ 5 แจ้งอีกว่าต้องนำเอกสารมายื่นด้วยตนเองก่อน4โมง แน่นอนมากค่ะ การทำงาน
สนใจค่ะอยู่สมุทรปราการสมัครได้ที่ไหนค่ะและจะหมดเขตเมื่อไหร่ค่ะ