OBEC Channel obectv

เปิดเหมือนปกติ

ภารกิจผู้ตรวจราชการ ศธ.ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิชประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2564
06/08/2021

ภารกิจผู้ตรวจราชการ ศธ.ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช
ประจำวันที่ 6 สิงหาคม 2564

06/08/2021
โรงพยาบาลสนาม(ศูนย์พักคอยแห่งแรก) อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม.พช

โรงพยาบาลสนาม(ศูนย์พักคอยแห่งแรก) อ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์ โรงเรียนวังพิกุลพิทยาคม สพม.พช

06/08/2021
โรงพยาบาลสนามศรีมงคล โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัด สพม.เพชรบูรณ์ สพฐ.

โรงพยาบาลสนามศรีมงคล โรงเรียนศรีมงคลวิทยาคม จังหวัดเพชรบูรณ์ สังกัด สพม.เพชรบูรณ์ สพฐ.

เกียรติบัตรการอบรมโครงการ​ Good ​Food​ For​ All​ กินดี-อยู่ดี​ ครั้งที่​ 2สำหรับผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่าน​ 60%  หรือ​ 1​0 ข้อ...
05/08/2021

เกียรติบัตรการอบรมโครงการ​ Good ​Food​ For​ All​ กินดี-อยู่ดี​ ครั้งที่​ 2
สำหรับผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่าน​ 60% หรือ​ 1​0 ข้อขึ้นไป
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร ที่ลิงค์นี้
https://drive.google.com/.../1j5PnIAJCA2...
2.สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่ลิงค์นี้
https://inno.obec.go.th/cert/download.php?id=6​
3. หากท่านใดค้นหารายชื่อไม่เจอ
แจ้งมาที่​ 📧 [email protected]
ระบุ​ หัวข้อ "ัยังไม่ได้รับเกียรติบัตร" แจ้ง ชื่อ​ -​สกุล​ และ​ e-mail ของท่าน

เกียรติบัตรการอบรมโครงการ​ Good ​Food​ For​ All​ กินดี-อยู่ดี​ ครั้งที่​ 2
สำหรับผู้ที่ทำแบบทดสอบผ่าน​ 60% หรือ​ 1​0 ข้อขึ้นไป
1. ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ได้รับเกียรติบัตร ที่ลิงค์นี้
https://drive.google.com/.../1j5PnIAJCA2...
2.สามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ที่ลิงค์นี้
https://inno.obec.go.th/cert/download.php?id=6​
3. หากท่านใดค้นหารายชื่อไม่เจอ
แจ้งมาที่​ 📧 [email protected]
ระบุ​ หัวข้อ "ัยังไม่ได้รับเกียรติบัตร" แจ้ง ชื่อ​ -​สกุล​ และ​ e-mail ของท่าน

04/08/2021
รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 28/2564 (วันที่ 4 สิงหาคม 2564)

รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 28/2564 (วันที่ 4 สิงหาคม 2564)
กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้

▶️ โครงการพระราชดำริ : โรงโคนมสวนจิตรลดา

▶️ เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู
- วิถีใหม่ วิถีคุณภาพ การศึกษาขั้นพื้นฐานในยุคโควิด-19
- สพฐ. ดูแล ห่วงใย “ให้ผู้ปกครองได้ลดภาระ” ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
- แนวปฏิบัติการจัดประสบการณ์และการประเมินพัฒนาการเด็กให้มีความยืดหยุ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

▶️ แจ้งข้อราชการ สพฐ.
- “ศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน” โครงการรักษ์ป่าน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตอน จิตปัญญายุวทูตความดี อาสารักษ์ป่าน่าน โรงเรียนบ้านดอน (ศรีเสริมกสิกร) จังหวัดน่าน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 1
- การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ITA Online ประจำปี 2021
- การอบรมปฏิบัติการครูแกนนำการใช้หลักสูตรพัฒนาศักยภาพผู้นำนักเรียนสู่การเป็นพลเมืองโลก ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน OBEC Young Leaders for SDGs สำนักพัฒนานวัตกรรมการจัดการศึกษา

04/08/2021
เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู ครั้งที่ 28_2564 [Part 3_4] วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

แนวปฏิบัติการจัดการเรียนการสอนและการวัดประเมินผล เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่น ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

04/08/2021
เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู ครั้งที่ 28_2564 [Part 4_4] วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564

แนวปฏิบัติการจัดประสบการณ์การและการประเมินพัฒนาการเด็กให้มีความยืดหยุ่นในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)

03/08/2021
รอบวันทันข่าว สพฐ.วันที่ 3 สิงหาคม 2564

รอบวันทันข่าว สพฐ.วันที่ 3 สิงหาคม 2564
-สพฐ. ร่วมกับ สำนักงานศาลปกครอง จัดอบรมหลักสูตรเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับหลักกฎหมายปกครองสำหรับนิติกร สพฐ.

30/07/2021
รอบวันทันข่าว สพฐ.วันที่ 30 กรกฎาคม 2564

รอบวันทันข่าว สพฐ.วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
-แถลงข่าวความร่วมมือการจัดตั้งหอพักสำหรับผู้ป่วย covid19 เฉพาะกิจ เพื่อบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบาย “ตรวจฟรี มีที่พัก จัดส่งถึงมือแพทย์”

30/07/2021
เชิญรับชมถ่ายทอดสดงาน "แถลงข่าว ความร่วมมือการจัดตั้งหอพักสำหรับผู้ป่วย covid19 เฉพาะกิจ

[ LIVE ] แถลงข่าว ความร่วมมือการจัดตั้งหอพักสำหรับผู้ป่วย covid19 เฉพาะกิจ เพื่อบุคลากรทางการศึกษา ตามนโยบาย “ตรวจฟรี มีที่พัก จัดส่งถึงมือแพทย์”
วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป

30/07/2021
กิจกรรมพระมหาสมณานุสรณ์ 2564

เนื่องด้วยในวันที่ 2 สิงหาคม 2564 เป็นวันครบรอบ 100 ปี แห่งการสิ้นพระชนม์ของสมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส

เชิญเยาวชนและประชาชนทั่วไป ส่งผลงาน #เรื่องสั้น และ #บทกวี เข้าประกวดในโครงการ #อ่านยาใจ ปี2 #ภูมิคุ้มใจในวันทุกข์ ชิงเง...
29/07/2021

เชิญเยาวชนและประชาชนทั่วไป
ส่งผลงาน #เรื่องสั้น และ #บทกวี
เข้าประกวดในโครงการ #อ่านยาใจ ปี2 #ภูมิคุ้มใจในวันทุกข์ ชิงเงินรางวัลกว่า 128,000 บาท
ส่งได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2564 รายละเอียดตามโปสเตอร์และกติการการประกวด #อย่าอ่านแต่โปสเตอร์อย่างเดียว #อ่านกติกาให้ละเอียด นะครับ

📣 ศธ. ผนึกกำลัง ช่วยเหลือประชาชนและสังคมในวิกฤติโควิด -19
28/07/2021

📣 ศธ. ผนึกกำลัง ช่วยเหลือประชาชนและสังคมในวิกฤติโควิด -19

Photos from ภารกิจผู้ตรวจราชการ ศธ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช's post
26/07/2021

Photos from ภารกิจผู้ตรวจราชการ ศธ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช's post

Photos from ภารกิจผู้ตรวจราชการ ศธ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช's post
23/07/2021

Photos from ภารกิจผู้ตรวจราชการ ศธ. ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช's post

21/07/2021
รอบวันทันข่าว สพฐ.วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 [1/2]

รอบวันทันข่าว สพฐ.วันที่ 21 กรกฎาคม 2564 [1/2]
-โครงการจัดสรรเงินอุดหนุนแบบมีเงื่อนไข ภายใต้สถานการณ์ COVID-19
"นักเรียนได้รับความช่วยเหลือ คุณครูก็ปลอดภัย”

21/07/2021
รายการ พุธเช้า ข่าว โรงเรียน ครั้งที่ 27/2564 (วันที่ 21 กรกฎาคม 2564)

รายการ พุธเช้า ข่าวโรงเรียน ครั้งที่ 27/2564 (วันที่ 21 กรกฎาคม 2564)
กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้
▶️ เตรียมความพร้อมเปิดเรียนกับสถานการณ์โควิด–19 ด้วยการเรียนออนไลน์ โรงเรียนสามสวนวิทยา สพป.ชัยภูมิ เขต 2

▶️ รูปแบบการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์โควิด-19 โรงเรียนวัดนครเนื่องเขต สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1

▶️ โครงการโพธิสัตว์น้อยลูกขอพ่อแม่เลิกเหล้า โรงเรียนวัดโสมนัส สพป.กรุงเทพมหานคร

▶️ ความสามารถพิเศษด้านพัฒนาการดี ของเด็กชายอินทนนท์ ณรงค์เดชา ศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา 7 จังหวัดพิษณุโลก สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ

▶️ ครูดี ศรี สพฐ. คุณครู นิสา พันละภะ โรงเรียนสตรีภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ตอน 14 ปี กับอาชีพครูอันทรงเกียรติ ความภูมิใจในชีวิต

21/07/2021
รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 27/2564 (วันที่ 21 กรกฎาคม 2564)

รายการ พุธเช้า ข่าว สพฐ. ครั้งที่ 27/2564 (วันที่ 21 กรกฎาคม 2564)
กิจกรรมเด่นประจำสัปดาห์นี้

▶️ โครงการพระราชดำริ : โครงการอ่างเก็บน้ำคลองศาลทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

▶️ เลขาธิการ กพฐ. พบเพื่อนครู
- ศบค. ออกประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 13 จังหวัด
- การทำงาน และแนวปฏิบัติความยืดหยุ่นในการจัดการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ โควิด-19
- การใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนเป็นโรงพยาบาลสนาม
- การนิเทศ ติดตาม โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

▶️ แจ้งข้อราชการ สพฐ.
- “ศาสตร์แห่งการเรียนรู้รักษ์ป่าน่านอย่างยั่งยืน” โครงการรักษ์ป่าน่านอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตอนที่ 11 สนามเด็กเล่นสร้างปัญญา รักป่ายั่งยืน โรงเรียนบ้านวังยาว จังหวัดน่าน สพป.น่าน เขต 1

- การพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนภาษาไทยของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ตอนที่ 2 : กิจกรรมสุดยอดยกสยามแฟนพันธุ์แท้ โครงการสร้างคุณค่าพัฒนาภาษาไทย

ที่อยู่

319 ถนนราชดำเนินนอก แขวงดุสิต เขตดุสิต
Bangkok
10300

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022815851

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ OBEC Channelผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง OBEC Channel:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

กำลังรับชมถ่ายทอดสดโครงการ Good Food For All กินดี-อยู่ดี อาหารที่ลดการเบียดเบียนและส่งเสริมสุขภาพจากพืช 17/ก.ค./64 เวลา 9.00-12.00
สมัครอบรมครับ
เข้าร่วมอบรมค่ะ
รร.บ้านห้วยกรด กำลังรับชมครับ
อบรมโครงการGood food for all
อยากรบกวนสอบถามว่า กรณีที่ก่อนหน้านี้ ทาง OBEC Channel มีส่วนในการเผยแพร่ภาพหน้าเยาวชนพร้อมข้อมูลในเชิงเหยียดเพศและชี้นำบิดเบือน ถือเป็นการนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จ จะมีมาตรการในการรับผิดชอบอย่างไรบ้าง ทั้งในนามของสื่อ และตัวบุคลากรเอง อ้างอิงจากโพสต์ที่ทางเพจลบไปแล้วโดยไม่มีการชี้แจงใดๆ
ครูต๋อย สุรีรัตน์ บุญหล้า
กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
กำลังรับชมค่ะ
ทีมผู้บริหารและคณะศึกษานิเทศก์ สพป.ราชบุรี เขต 2 ตั้งใจรับฟังรายการพุธเช้า ข่าว สพฐ. ณ ห้องประชุมสาธกธรรมกิจ /๖ มกราคม ๒๕๖๔/ปิดสถานศึกษาแต่ไม่หยุดการเรียนการเรียนการสอน สพป.ราชบุรี เขต ๒ มาทำงานทุกวันและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโควิด!!!