FoodInnopolis One Stop Service การทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านอาหารของประเทศไทย Food Innopolis: เมืองนวัตกรรมอาหาร จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้เกิดระบบนิเวศน์การวิจัยที่เหมาะสมต่อการทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านอาหาร นอกจากนี้เมืองนวัตกรรมอาหารยังให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการวิจัย และบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
(4)

เปิดเหมือนปกติ

วันศุกร์นี้แล้วนะคะ รีบสมัครกันเลยค่าา 😃ห้ามพลาด!!! กิจกรรม Series of Aroma Talk EP4 สัมมนาสุดพิเศษจาก Food Innopolisหัว...
17/08/2021

วันศุกร์นี้แล้วนะคะ รีบสมัครกันเลยค่าา 😃

ห้ามพลาด!!! กิจกรรม Series of Aroma Talk EP4 สัมมนาสุดพิเศษจาก Food Innopolis
หัวข้อ "Get better sensitivity on Aroma and Flavor Analysis"
โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Flavor จาก Flavor Academy, Gerstel และ WTE

EP4 นี้ พบกับวิทยากร
(.)Dr.Christina Liew, Regional Application Chemist, GERSTEL LLP, Singapore
(.)ดร. เจษฎา วิชาพร, Flavor Academy, มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่จะมาร่วมพูดคุยเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของ Flavor Analysis ใน Topics:
(.)Extraction Techniques; Stir Bar
(.)Applications: การประยุกต์ใช้กับตัวอย่างต่างๆ

พร้อมกันในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 64 เวลา 10.00 น. – 11.30 น. ผ่านทางออนไลน์ด้วยระบบ ZOOM เท่านั้น!! ❌ไม่สามารถชมย้อนหลังได้❌

📍ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/pWUwYMwJyLWeKViw6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: FoodInnopolis หรือโทร 094-341-7111, 094-340-4333, 094-249-7333

#FoodInnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #FalvorAcademy #AromaTalk

ห้ามพลาด!!! กิจกรรม Series of Aroma Talk EP4 สัมมนาสุดพิเศษจาก Food Innopolis
หัวข้อ "Get better sensitivity on Aroma and Flavor Analysis"
โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Flavor จาก Flavor Academy, Gerstel และ WTE

EP4 นี้ พบกับวิทยากร
(.)Dr.Christina Liew, Regional Application Chemist, GERSTEL LLP, Singapore
(.)ดร. เจษฎา วิชาพร, Flavor Academy, มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่จะมาร่วมพูดคุยเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของ Flavor Analysis ใน Topics:
(.)Extraction Techniques; Stir Bar
(.)Applications: การประยุกต์ใช้กับตัวอย่างต่างๆ

พร้อมกันในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 64 เวลา 10.00 น. – 11.30 น. ผ่านทางออนไลน์ด้วยระบบ ZOOM เท่านั้น!! ❌ไม่สามารถชมย้อนหลังได้❌

📍ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/pWUwYMwJyLWeKViw6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: FoodInnopolis หรือโทร 094-341-7111, 094-340-4333, 094-249-7333

#FoodInnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #FalvorAcademy #AromaTalk

รีบสมัครกันนะคะ แอบบอกว่าอาจารย์มีเคล็ดลับเกี่ยวกับเบเกอรี่มาบอกเยอะแยะเลยค่าา 😀🎂🍰กิจกรรมดีๆสำหรับสายเบเกอรี่ค่าา!!!!🎂🍰ส...
14/08/2021

รีบสมัครกันนะคะ แอบบอกว่าอาจารย์มีเคล็ดลับเกี่ยวกับเบเกอรี่มาบอกเยอะแยะเลยค่าา 😀

🎂🍰กิจกรรมดีๆสำหรับสายเบเกอรี่ค่าา!!!!🎂🍰

สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร FoodInnopolis ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย KMITL ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่: Bake at KMITL ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Food Maker Space Workshop: The Science behind Butter Cake ไขเคล็ดลับวิทยาศาสตร์บัตเตอร์เค้ก

🔥📌กิจกรรม Workshop ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้วยความรู้วิทยาศาสตร์ทางอาหารในการพัฒนาสูตรเค้กเนย
โดย ผศ.ดร. นภัสรพี เหลืองสกุล หนึ่งในผู้เขียนหนังสือ Cooking Bible Bakery
• เรียนรู้คุณสมบัติของส่วนผสมต่างๆที่ส่งผลต่อคุณภาพของเค้กเนย และวิธีการใช้เครื่องมือในการทำเค้กที่
• เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์การทำเค้กเนย สามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาสูตรได้ด้วยตนเองในอนาคต
• รับชมการสาธิตการทำเค้กเนยสูตรต่างๆ
• สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำเค้กเนยจากผู้เชี่ยวชาญ

วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom
🔥🔥ด่วน!!! รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน เท่านั้น🔥🔥
ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามลิงก์ด้านล่าง
https://forms.gle/CN428fGYhPmbTwic7

#FoodInnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #FINetwork

ห้ามพลาด!!! กิจกรรม Series of Aroma Talk EP4 สัมมนาสุดพิเศษจาก Food Innopolis หัวข้อ "Get better sensitivity on Aroma an...
13/08/2021

ห้ามพลาด!!! กิจกรรม Series of Aroma Talk EP4 สัมมนาสุดพิเศษจาก Food Innopolis
หัวข้อ "Get better sensitivity on Aroma and Flavor Analysis"
โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Flavor จาก Flavor Academy, Gerstel และ WTE

EP4 นี้ พบกับวิทยากร
(.)Dr.Christina Liew, Regional Application Chemist, GERSTEL LLP, Singapore
(.)ดร. เจษฎา วิชาพร, Flavor Academy, มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่จะมาร่วมพูดคุยเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของ Flavor Analysis ใน Topics:
(.)Extraction Techniques; Stir Bar
(.)Applications: การประยุกต์ใช้กับตัวอย่างต่างๆ

พร้อมกันในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 64 เวลา 10.00 น. – 11.30 น. ผ่านทางออนไลน์ด้วยระบบ ZOOM เท่านั้น!! ❌ไม่สามารถชมย้อนหลังได้❌

📍ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/pWUwYMwJyLWeKViw6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: FoodInnopolis หรือโทร 094-341-7111, 094-340-4333, 094-249-7333

#FoodInnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #FalvorAcademy #AromaTalk

ห้ามพลาด!!! กิจกรรม Series of Aroma Talk EP4 สัมมนาสุดพิเศษจาก Food Innopolis
หัวข้อ "Get better sensitivity on Aroma and Flavor Analysis"
โดยผู้เชี่ยวชาญด้าน Flavor จาก Flavor Academy, Gerstel และ WTE

EP4 นี้ พบกับวิทยากร
(.)Dr.Christina Liew, Regional Application Chemist, GERSTEL LLP, Singapore
(.)ดร. เจษฎา วิชาพร, Flavor Academy, มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่จะมาร่วมพูดคุยเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของ Flavor Analysis ใน Topics:
(.)Extraction Techniques; Stir Bar
(.)Applications: การประยุกต์ใช้กับตัวอย่างต่างๆ

พร้อมกันในวันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 64 เวลา 10.00 น. – 11.30 น. ผ่านทางออนไลน์ด้วยระบบ ZOOM เท่านั้น!! ❌ไม่สามารถชมย้อนหลังได้❌

📍ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/pWUwYMwJyLWeKViw6

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: FoodInnopolis หรือโทร 094-341-7111, 094-340-4333, 094-249-7333

#FoodInnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #FalvorAcademy #AromaTalk

🚩🚩สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร  FoodInnopolis ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม "Well-Mental Eating Food & Drink ก...
06/08/2021

🚩🚩สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร FoodInnopolis ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม "Well-Mental Eating Food & Drink การทานอาหารเพื่อสุขภาพจิตใจ"

ได้รับเกียรติจาก คุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคต บารามีซี่ แล็บ และศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถภาพมนุษย์และการเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่จะมาแบ่งปันข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ เทรนด์อาหารและเครื่องดื่มสำหรับการกินเพื่อสุขภาพจิดใจและอารมณ์ ข้อมูลปัญหาสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับความเครียด การวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาอาหารฟังก์ชั่น รวมไปถึงวัตถุดิบท้องถิ่นที่ใช้ในการวิจัยเพื่อตอบสนองสุขภาพจิตใจ

📡📡เชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน (((Live))) พร้อมกัน ในวัน ศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.-11.30 น. ผ่านทาง Live Facebook : FoodInnopolis

ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/BhYUDVx6jzDNp3iR7

#FoodInnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #FoodTalk #FINetwork

🚩🚩สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร FoodInnopolis ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม "Well-Mental Eating Food & Drink การทานอาหารเพื่อสุขภาพจิตใจ"

ได้รับเกียรติจาก คุณปรมา ทิพย์ธนทรัพย์ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคต บารามีซี่ แล็บ และศ.ดร.จินตนาภรณ์ วัฒนธร สถาบันวิจัยเพื่อพัฒนาสมรรถภาพมนุษย์และการเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ที่จะมาแบ่งปันข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ เทรนด์อาหารและเครื่องดื่มสำหรับการกินเพื่อสุขภาพจิดใจและอารมณ์ ข้อมูลปัญหาสุขภาพจิตที่เกี่ยวข้องกับความเครียด การวิจัยและนวัตกรรมในการพัฒนาอาหารฟังก์ชั่น รวมไปถึงวัตถุดิบท้องถิ่นที่ใช้ในการวิจัยเพื่อตอบสนองสุขภาพจิตใจ

📡📡เชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน (((Live))) พร้อมกัน ในวัน ศุกร์ที่ 13 สิงหาคม 2564 เวลา 10.00 น.-11.30 น. ผ่านทาง Live Facebook : FoodInnopolis

ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/BhYUDVx6jzDNp3iR7

#FoodInnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #FoodTalk #FINetwork

🎂🍰กิจกรรมดีๆสำหรับสายเบเกอรี่ค่าา!!!!🎂🍰สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร FoodInnopolis ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย KMITL...
05/08/2021

🎂🍰กิจกรรมดีๆสำหรับสายเบเกอรี่ค่าา!!!!🎂🍰

สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร FoodInnopolis ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย KMITL ผลิตภัณฑ์เบเกอรี่: Bake at KMITL ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Food Maker Space Workshop: The Science behind Butter Cake ไขเคล็ดลับวิทยาศาสตร์บัตเตอร์เค้ก

🔥📌กิจกรรม Workshop ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้วยความรู้วิทยาศาสตร์ทางอาหารในการพัฒนาสูตรเค้กเนย
โดย ผศ.ดร. นภัสรพี เหลืองสกุล หนึ่งในผู้เขียนหนังสือ Cooking Bible Bakery
• เรียนรู้คุณสมบัติของส่วนผสมต่างๆที่ส่งผลต่อคุณภาพของเค้กเนย และวิธีการใช้เครื่องมือในการทำเค้กที่
• เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์การทำเค้กเนย สามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาสูตรได้ด้วยตนเองในอนาคต
• รับชมการสาธิตการทำเค้กเนยสูตรต่างๆ
• สอบถามข้อสงสัยเกี่ยวกับการทำเค้กเนยจากผู้เชี่ยวชาญ

วันที่ 21 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบ Zoom
🔥🔥ด่วน!!! รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่าน เท่านั้น🔥🔥
ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามลิงก์ด้านล่าง
https://forms.gle/CN428fGYhPmbTwic7

#FoodInnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #FINetwork

💰💰💰ต้องการเพิ่มยอดขาย ฟังทางนี้!!!!!💰💰💰📌สวทช.โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาส...
04/08/2021

💰💰💰ต้องการเพิ่มยอดขาย ฟังทางนี้!!!!!💰💰💰

📌สวทช.โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม “Boost Up Your Business by Agile Marketing” Workshop กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหาร เจาะหากลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงด้วยหลักการ “Agile Marketing” ปรับกลยุทธ์การทำงานให้คล่องตัวและรวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมสร้างความเข้าใจ Customer Insight โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ กับ “Neuromarketing”

📌โดย ผศ.ดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ ดร.คุณาลัย พลอยดนัย และอาจารย์วัชรพงศ์ เลิศสุรวัฒน์ จากหลักสูตร Agro – Industrial Innovation & Management คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🖍Key Point🖍
- Agile marketing: Lean Model Canvas เจาะความต้องการกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง
- Value Proposition and Concept Validation
- Neuromarketing in actions

วันที่ 2 กันยายน เวลา 9.00 – 16.30 ผ่านทาง Microsoft Team

🔥ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น🔥
สนใจสามารถลงทะเบียน ได้ที่
https://forms.gle/bSJQAEc8RwELXgFK8

📍คุณสมบัติผู้สมัคร📍
- ผู้ประกอบการอาหารที่มีสินค้าจำหน่ายในตลาดไม่ต่ำกว่า 1 ปี ต้องการเพิ่มยอดขายหรือ Launch ผลิตภัณฑ์ใหม่
- ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ email ยืนยันและ Link สำหรับเข้าร่วมกิจกรรม

🚩สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.: 09 4341 7111, 09 4340 4333, 09 4249 7333
Facebook: FoodInnopolis
[email protected]
www.foodinnopolis.or.th

#FoodInnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #FINetwork

💰💰💰ต้องการเพิ่มยอดขาย ฟังทางนี้!!!!!💰💰💰

📌สวทช.โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญผู้ประกอบการเข้าร่วม “Boost Up Your Business by Agile Marketing” Workshop กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการที่จะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ผู้ประกอบการด้านอาหาร เจาะหากลุ่มเป้าหมายที่แท้จริงด้วยหลักการ “Agile Marketing” ปรับกลยุทธ์การทำงานให้คล่องตัวและรวดเร็ว เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน พร้อมสร้างความเข้าใจ Customer Insight โดยใช้หลักวิทยาศาสตร์ กับ “Neuromarketing”

📌โดย ผศ.ดร.อัจฉรา เกษสุวรรณ ดร.คุณาลัย พลอยดนัย และอาจารย์วัชรพงศ์ เลิศสุรวัฒน์ จากหลักสูตร Agro – Industrial Innovation & Management คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

🖍Key Point🖍
- Agile marketing: Lean Model Canvas เจาะความต้องการกลุ่มเป้าหมายที่แท้จริง
- Value Proposition and Concept Validation
- Neuromarketing in actions

วันที่ 2 กันยายน เวลา 9.00 – 16.30 ผ่านทาง Microsoft Team

🔥ฟรี!!! ไม่มีค่าใช้จ่าย รับจำนวนจำกัดเพียง 30 ท่านเท่านั้น🔥
สนใจสามารถลงทะเบียน ได้ที่
https://forms.gle/bSJQAEc8RwELXgFK8

📍คุณสมบัติผู้สมัคร📍
- ผู้ประกอบการอาหารที่มีสินค้าจำหน่ายในตลาดไม่ต่ำกว่า 1 ปี ต้องการเพิ่มยอดขายหรือ Launch ผลิตภัณฑ์ใหม่
- ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ email ยืนยันและ Link สำหรับเข้าร่วมกิจกรรม

🚩สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.: 09 4341 7111, 09 4340 4333, 09 4249 7333
Facebook: FoodInnopolis
[email protected]
www.foodinnopolis.or.th

#FoodInnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #FINetwork

📢📢รีบสมัครกันนะคะ ใกล้เต็มแล้วค่าาาา📢📢🚩 Save the Date!!! Series of Aroma Talk EP3 สัมมนาสุดพิเศษจาก Food Innopolis ในหัว...
27/07/2021

📢📢รีบสมัครกันนะคะ ใกล้เต็มแล้วค่าาาา📢📢

🚩 Save the Date!!! Series of Aroma Talk EP3
สัมมนาสุดพิเศษจาก Food Innopolis ในหัวข้อ "Green Techniques for Flavor Analysis" จากผู้เชี่ยวชาญด้าน Flavor จาก Flavor Academy, Gerstel และ WTE
EP3 นี้ พบกับวิทยากร
(*)Dr.Christina Liew, Regional Application Chemist, GERSTEL LLP, Singapore
(*)ดร. เจษฎา วิชาพร, Flavor Academy, มหาวิทยาลัยนเรศวร
ที่จะมาร่วมพูดคุยเรื่อง Flavor Analysis ใน Topics:
(*)Extraction Techniques เช่น Head Space, SPME...
(*)Applications: การประยุกต์ใช้กับตัวอย่างต่างๆ
พร้อมกันในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 64 เวลา 10.00 น. – 11.30 น. ผ่านทางออนไลน์ด้วยระบบ ZOOM เท่านั้น!! 📌📌ไม่สามารถชมย้อนหลังได้📌📌
📍ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/A7QhDZAtMiV3nFxi9
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: FoodInnopolis หรือโทร 094-341-7111, 094-340-4333, 094-249-733
#FoodInnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #AromaTalk #FlavorAcademy

🚩 Save the Date!!! Series of Aroma Talk EP3
สัมมนาสุดพิเศษจาก Food Innopolis ในหัวข้อ "Green Techniques for Flavor Analysis" จากผู้เชี่ยวชาญด้าน Flavor จาก Flavor Academy, Gerstel และ WTE

EP3 นี้ พบกับวิทยากร
(*)Dr.Christina Liew, Regional Application Chemist, GERSTEL LLP, Singapore
(*)ดร. เจษฎา วิชาพร, Flavor Academy, มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่จะมาร่วมพูดคุยเรื่อง Flavor Analysis ใน Topics:
(*)Extraction Techniques เช่น Head Space, SPME...
(*)Applications: การประยุกต์ใช้กับตัวอย่างต่างๆ

พร้อมกันในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 64 เวลา 10.00 น. – 11.30 น. ผ่านทางออนไลน์ด้วยระบบ ZOOM เท่านั้น!! 📌📌ไม่สามารถชมย้อนหลังได้📌📌

📍ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/A7QhDZAtMiV3nFxi9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: FoodInnopolis หรือโทร 094-341-7111, 094-340-4333, 094-249-733

#FoodInnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #AromaTalk #FlavorAcademy

🚩 Save the Date!!! Series of Aroma Talk EP3 สัมมนาสุดพิเศษจาก Food Innopolis ในหัวข้อ "Green Techniques for Flavor Analy...
23/07/2021

🚩 Save the Date!!! Series of Aroma Talk EP3
สัมมนาสุดพิเศษจาก Food Innopolis ในหัวข้อ "Green Techniques for Flavor Analysis" จากผู้เชี่ยวชาญด้าน Flavor จาก Flavor Academy, Gerstel และ WTE

EP3 นี้ พบกับวิทยากร
(*)Dr.Christina Liew, Regional Application Chemist, GERSTEL LLP, Singapore
(*)ดร. เจษฎา วิชาพร, Flavor Academy, มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่จะมาร่วมพูดคุยเรื่อง Flavor Analysis ใน Topics:
(*)Extraction Techniques เช่น Head Space, SPME...
(*)Applications: การประยุกต์ใช้กับตัวอย่างต่างๆ

พร้อมกันในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 64 เวลา 10.00 น. – 11.30 น. ผ่านทางออนไลน์ด้วยระบบ ZOOM เท่านั้น!! 📌📌ไม่สามารถชมย้อนหลังได้📌📌

📍ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/A7QhDZAtMiV3nFxi9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: FoodInnopolis หรือโทร 094-341-7111, 094-340-4333, 094-249-733

#FoodInnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #AromaTalk #FlavorAcademy

🚩 Save the Date!!! Series of Aroma Talk EP3
สัมมนาสุดพิเศษจาก Food Innopolis ในหัวข้อ "Green Techniques for Flavor Analysis" จากผู้เชี่ยวชาญด้าน Flavor จาก Flavor Academy, Gerstel และ WTE

EP3 นี้ พบกับวิทยากร
(*)Dr.Christina Liew, Regional Application Chemist, GERSTEL LLP, Singapore
(*)ดร. เจษฎา วิชาพร, Flavor Academy, มหาวิทยาลัยนเรศวร

ที่จะมาร่วมพูดคุยเรื่อง Flavor Analysis ใน Topics:
(*)Extraction Techniques เช่น Head Space, SPME...
(*)Applications: การประยุกต์ใช้กับตัวอย่างต่างๆ

พร้อมกันในวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 64 เวลา 10.00 น. – 11.30 น. ผ่านทางออนไลน์ด้วยระบบ ZOOM เท่านั้น!! 📌📌ไม่สามารถชมย้อนหลังได้📌📌

📍ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/A7QhDZAtMiV3nFxi9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: FoodInnopolis หรือโทร 094-341-7111, 094-340-4333, 094-249-733

#FoodInnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #AromaTalk #FlavorAcademy

🍴🍴ผู้รักการท่องเที่ยวสายอาหาร เตรียมตัวให้พร้อม 🥣🥣สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร  (Food Innopolis) ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ ฟั...
22/07/2021

🍴🍴ผู้รักการท่องเที่ยวสายอาหาร เตรียมตัวให้พร้อม 🥣🥣
สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม "Gastronomy Tourism การท่องเที่ยวเชิงอาหาร"
ได้รับเกียรติจาก คุณพลวัฒน์ จูเจริญ Asst.Director and Senior Future Trend Researcher ศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคต บารามีซี่ แล็บ และ รศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่จะมาแบ่งปันข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ Future Food Trend กับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร อาหารสร้างสรรค์จะสร้างแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวได้อย่างไร นอกจากนี้ มาเรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์อาหารด้วยวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งตัวอย่างการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบท้องถิ่น เป็นต้น

📡📡เชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน (((Live))) พร้อมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.-11.30 น.
ผ่านทาง Live Facebook Fanpage : FoodInnopolis

ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/7Q5uSn4XC8ouvoyD8

#FoodInnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #FoodTalk

🍴🍴ผู้รักการท่องเที่ยวสายอาหาร เตรียมตัวให้พร้อม 🥣🥣
สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม "Gastronomy Tourism การท่องเที่ยวเชิงอาหาร"
ได้รับเกียรติจาก คุณพลวัฒน์ จูเจริญ Asst.Director and Senior Future Trend Researcher ศูนย์วิจัยเทรนด์และคอนเซปต์แห่งอนาคต บารามีซี่ แล็บ และ รศ.ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่จะมาแบ่งปันข้อมูลความรู้เกี่ยวกับ Future Food Trend กับการท่องเที่ยวเชิงอาหาร อาหารสร้างสรรค์จะสร้างแรงบันดาลใจในการท่องเที่ยวได้อย่างไร นอกจากนี้ มาเรียนรู้วิธีการสร้างสรรค์อาหารด้วยวิทยาศาสตร์ พร้อมทั้งตัวอย่างการเพิ่มมูลค่าวัตถุดิบท้องถิ่น เป็นต้น

📡📡เชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน (((Live))) พร้อมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 10.00 น.-11.30 น.
ผ่านทาง Live Facebook Fanpage : FoodInnopolis

ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/7Q5uSn4XC8ouvoyD8

#FoodInnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #FoodTalk

📣📣📣สวทช. โดยศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Technology Management Center)ขอเชิญทีม Startup และผู้ที่สนใจในกลุ่มธุรกิจนวัตกรร...
22/07/2021

📣📣📣
สวทช. โดยศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Technology Management Center)
ขอเชิญทีม Startup และผู้ที่สนใจในกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม เข้าร่วม
กิจกรรม NSTDA ACCEL Special Talk : Series 6
หัวข้อ "GROW Accelerator : How Singapore Accelerator Partner With Asian Startups"
โดย
Mr.Joshua Soo
CEO, GROW Acceletor
Dr Rassarin Chinnachodteeranun
CEO, ListenField
Mr.Travin Singh
Founder & Group CEO, CRUST Group
>>วันที่ 30 ก.ค. 2564 เวลา 10.30-12.00 น. ผ่านทาง Webex Meeting
ลงทะเบียนตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
https://forms.gle/EB98NwFJqnCQfqQW9
สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
page : Deep Tech Acceleration

📣📣📣
สวทช. โดยศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Technology Management Center)
ขอเชิญทีม Startup และผู้ที่สนใจในกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม เข้าร่วม
กิจกรรม NSTDA ACCEL Special Talk : Series 6

หัวข้อ "GROW Accelerator : How Singapore Accelerator Partner With Asian Startups?"

โดย
Mr.Joshua Soo
CEO, GROW Acceletor

Dr Rassarin Chinnachodteeranun
CEO, ListenField

Mr.Travin Singh
Founder & Group CEO, CRUST Group

>>วันที่ 30 ก.ค. 2564 เวลา 10.30-12.00 น. ผ่านทาง Webex Meeting

ลงทะเบียนตามลิ้งค์ด้านล่างนี้
https://forms.gle/EB98NwFJqnCQfqQW9

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
page : Deep Tech Acceleration

ที่อยู่

Thailand Science Park
Bangkok
12120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625647000

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรก ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านอาหารแบบครบวงจร โดยเป็นการทำงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดระบบนิเวศน์การวิจัยที่เหมาะสมต่อการทำวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม นอกจากนี้เมืองนวัตกรรมอาหารยังให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการวิจัย และบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ FoodInnopolisผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง FoodInnopolis:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

Food Innopolis: เมืองนวัตกรรมอาหาร จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้เกิดระบบนิเวศน์การวิจัยที่เหมาะสมต่อการท่าวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านอาหาร นอกจากนี้เมืองนวัตกรรมอาหารยังให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการวิจัย และบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ข้อมูลอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของยุโรป สามารถสืบค้นได้ทุกเรื่องครับ ฝากบอกต่อให้หน่วยงานต่างๆได้สืบค้นด้วยนะครับ
ข้อมูลอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของยุโรป สามารถสืบค้นได้ทุกเรื่องครับ ฝากบอกต่อให้หน่วยงานต่างๆได้สืบค้นด้วยนะครับ
อุตสาหกรรมการวิจัยยางธรรมชาติและการลงทุนของยุโรป อยากให้รัฐบาลช่วยศึกษาและกำหนดทิศทางช่วยเกษตรกรด้วยครับ " Bio-based polymers " http://ec.europa.eu/geninfo/query/action?query_source=RESEARCHPP&swlang=en&QueryText=Bio-based%20polymers https://cordis.europa.eu/search/result_en?q=Bio-based+polymers
เรียนเชิญเข้าร่วมงาน Thai BISPA Day 2018 วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 08:00-16:30 น. ณ โรงแรม Ah Yat Abalone Convention Hall รับฟังปาฐกถานำจาก ➡️ ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ "Technopreneurship: from Science to Sales" ➡️ วิทยากรรับเชิญ Dr.ChingYao Huang, President of the Asian Association of Business Incubation (AABI) อีกทั้งรับฟังการบรรยายแบบ Inspiration Talk: ปัญญานำทุน ผลักดันนวัตกรรมหนุนนำธุรกิจ" และเรื่องราวประสบการณ์การพัฒนาแนวคิด-ต่อยอดธุรกิจนวัตกรรมด้วยการสนับสนุนของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์จากผู้ประกอบการ สนใจสมัครเข้าร่วมงานได้ที่ 👉http://www.thaibispa.or.th/th/events/7/TBD2018/