FoodInnopolis One Stop Service การทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านอาหารของประเทศไทย Food Innopolis: เมืองนวัตกรรมอาหาร จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้เกิดระบบนิเวศน์การวิจัยที่เหมาะสมต่อการทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านอาหาร นอกจากนี้เมืองนวัตกรรมอาหารยังให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการวิจัย และบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย
(4)

เปิดเหมือนปกติ

🚩🚩สัปดาห์นี้ พบกับซีรีย์สัมมนาออนไลน์สุดพิเศษ Food Innopolis Special Food Talks Series 2021 "วิทยาศาสตร์การปรุงอาหารเพื่...
31/05/2021

🚩🚩สัปดาห์นี้ พบกับซีรีย์สัมมนาออนไลน์สุดพิเศษ
Food Innopolis Special Food Talks Series 2021 "วิทยาศาสตร์การปรุงอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม"
โดยผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

📌วันพุธที่ 2 มิถุนายน นี้ ฟังบรรยายหัวข้อแรกเรื่อง "อาหารและการชะลอวัย" โดย ผศ.ดร. สุชาดา โทผล คณะพยาบาลศาสตร์ และผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า ประธานหลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะมาให้ความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารและเมนูที่ช่วยชะลอวัย นอกจากนี้ยังบอกเล่าถึงสาเหตุของการแก่ชรา วิธีการการชะลอความแก่ชรา และแนะนำสารพฤกษเคมีที่ช่วยชะลอวัย เป็นต้น

เชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน (((Live))) พร้อมกัน ในวันพุธเวลา 10.00 น.-11.30 น. ผ่านทาง Live Facebook Fanpage : FoodInnopolis

ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/yfyk633rFURPWGBL9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FoodInnopolis

#FoodInnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #FoodTalk #FINetwork

🚩🚩สัปดาห์นี้ พบกับซีรีย์สัมมนาออนไลน์สุดพิเศษ
Food Innopolis Special Food Talks Series 2021 "วิทยาศาสตร์การปรุงอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม"
โดยผู้เชี่ยวชาญมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

📌วันพุธที่ 2 มิถุนายน นี้ ฟังบรรยายหัวข้อแรกเรื่อง "อาหารและการชะลอวัย" โดย ผศ.ดร. สุชาดา โทผล คณะพยาบาลศาสตร์ และผศ.ดร.ฐิตา ฟูเผ่า ประธานหลักสูตรโภชนาการและการประกอบอาหารเพื่อการสร้างเสริมสมรรถภาพและการชะลอวัย โรงเรียนการเรือน มหาวิทยาลัยสวนดุสิต จะมาให้ความรู้ในการเลือกรับประทานอาหารและเมนูที่ช่วยชะลอวัย นอกจากนี้ยังบอกเล่าถึงสาเหตุของการแก่ชรา วิธีการการชะลอความแก่ชรา และแนะนำสารพฤกษเคมีที่ช่วยชะลอวัย เป็นต้น

เชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน (((Live))) พร้อมกัน ในวันพุธเวลา 10.00 น.-11.30 น. ผ่านทาง Live Facebook Fanpage : FoodInnopolis

ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/yfyk633rFURPWGBL9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FoodInnopolis

#FoodInnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #FoodTalk #FINetwork

🔥🔥Food Innopolis เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่น หรืออาหารสุขภาพ เข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยว...
28/05/2021

🔥🔥Food Innopolis เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่น หรืออาหารสุขภาพ เข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางการกล่าวอ้างทางสุขภาพ และการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่น หรืออาหารสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์ ในกิจกรรม “Meet the Food Expert by Food Innopolis Online" หัวข้อ “แนวทางการขึ้นทะเบียนอาหารที่มีการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim)” โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการขี้นทะเบียนอาหารต่อไป 👩‍🔬

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.gle/mXewtVVEJcU8hwRT6
ท่านที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ email แจ้งกำหนดการและ Link สำหรับเข้าร่วมประชุมออนไลน์ (รับจำนวนจำกัด เพียง 10 บริษัทเท่านั้น)

📌🚩 กำหนดจัดกิจกรรมใน วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.: 09 4341 7111, 09 4340 4333, 09 4249 7333
FoodInnopolis
[email protected]

🔥🔥Food Innopolis เปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการที่สนใจพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่น หรืออาหารสุขภาพ เข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับแนวทางการกล่าวอ้างทางสุขภาพ และการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหารฟังก์ชั่น หรืออาหารสุขภาพ ผ่านระบบออนไลน์ ในกิจกรรม “Meet the Food Expert by Food Innopolis Online" หัวข้อ “แนวทางการขึ้นทะเบียนอาหารที่มีการกล่าวอ้างทางสุขภาพ (Health Claim)” โดยผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรม จะได้รับคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการขี้นทะเบียนอาหารต่อไป 👩‍🔬

ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียน ได้ที่ https://forms.gle/mXewtVVEJcU8hwRT6
ท่านที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ email แจ้งกำหนดการและ Link สำหรับเข้าร่วมประชุมออนไลน์ (รับจำนวนจำกัด เพียง 10 บริษัทเท่านั้น)

📌🚩 กำหนดจัดกิจกรรมใน วันจันทร์ที่ 28 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป

📞 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.: 09 4341 7111, 09 4340 4333, 09 4249 7333
FoodInnopolis
[email protected]

🚩🚩เตรียมตัวให้พร้อม 10 โมงตรง!!!รับฟังความรู้เกี่ยวกับอาหารออร์แกนิค รวมทั้งแนะนำวิธีปลูกผักและผลไม้ให้เป็นออร์แกนิค มาต...
27/05/2021

🚩🚩เตรียมตัวให้พร้อม 10 โมงตรง!!!
รับฟังความรู้เกี่ยวกับอาหารออร์แกนิค รวมทั้งแนะนำวิธีปลูกผักและผลไม้ให้เป็นออร์แกนิค มาตรฐานสินค้าออร์แกนิคที่เกี่ยวข้อง จากผศ.ดร.กรผกา อรรคนิตย์ ผอ.สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และอาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท จากคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ในกิจกรรม Food Talks 2021 #5 "All About Organics" อาหารออร์แกนิค จากธรรมชาติสู่ชีวิตที่ยั่งยืน" (mistletoe)(mistletoe)

📡 เตรียมตัวรับชมได้ตั้งเเต่เวลา 09.45 เป็นต้นไป เพื่อไม่พลาดการถ่ายทอดสดเต็มรูปแบบ
กดที่นี่เพื่อรับชม: https://web.facebook.com/foodinnopolis/live/

ท่านสามารถเเสดงความคิดเห็นหรือถามคำถามได้ทางคอมเมนท์ตลอดช่วงเวลาถ่ายทอดสด

📣สายอาหารออร์แกนิค ฟังทางนี้📣

🚩🚩สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร FoodInnopolis และเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม Food Talks 2021 #5 "All About Organics" อาหารออร์แกนิค จากธรรมชาติสู่ชีวิตที่ยั่งยืน"

📌ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.กรผกา อรรคนิตย์ ผอ.สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และอาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท จากคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาบอกเล่า และแบ่งปันความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารออร์แกนิค รวมทั้งแนะนำวิธีปลูกผักและผลไม้ให้เป็นออร์แกนิค มาตรฐานสินค้าออร์แกนิคที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ประกอบการและผู้สนใจทุกท่าน

🔥แล้วคุณจะรู้ว่าอาหารออร์แกนิกดีกว่าอาหารทั่วไปจริงหรือไม่🔥

📢เชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน Facebook Live FoodInnopolis พร้อมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.-11.30 น.

ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/jzvF27kTcxbpUfSz6

#foodinnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #FINetwork #FoodTalk

++++ประกาศ เลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นวันที 21-22 ส.ค. 2564 ++++เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในขณะน...
25/05/2021

++++ประกาศ เลื่อนการจัดกิจกรรมเป็นวันที 21-22 ส.ค. 2564 ++++

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ Food Innopolis ขอเลื่อนการจัดกิจกรรม Food Maker Space Workshop: The Science behind Butter Cake ไขเคล็ดลับวิทยาศาสตร์บัตเตอร์เค้ก เป็นวันที 21-22 สิงหาคม 2564 เพื่อลดความเสี่ยงของผู้เข้าร่วมกิจกรรม

ทาง Food Innopolis ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมกิจกรรมสามารถลงลงทะเบียนได้ทาง link
https://forms.gle/CN428fGYhPmbTwic7

🚩🚩 Save the Date 🚩🚩🔥🔥เตรียมพบกับกิจกรรมสัมมนาพิเศษ Food Innopolis Special Food Talks Series 2021 "วิทยาศาสตร์การปรุงอาหา...
24/05/2021

🚩🚩 Save the Date 🚩🚩

🔥🔥เตรียมพบกับกิจกรรมสัมมนาพิเศษ Food Innopolis Special Food Talks Series 2021 "วิทยาศาสตร์การปรุงอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม"

📌เชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจร่วมรับฟังความรู้ทางวิทยาศาสตร์การปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ ที่เหมาะสมกับผู้บริโภคในแต่ละวัย อาทิ อาหารที่ช่วยเรื่องการชะลอวัย อาหารที่เหมาะสมกับเด็กวัยเรียน อาหารสำหรับผู้ป่วย NCDs รวมไปถึงการสร้างความตระหนักรู้ความปลอดภัยด้านอาหารของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ เป็นต้น

โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทุกวันพุธ เวลา 10.00 น. ตลอดช่วงเดือนมิถุนายน 2564 นี้

ผู้ประกอบการอาหารห้ามพลาด!!!
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ https://forms.gle/yfyk633rFURPWGBL9 (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
FoodInnopolis

#FoodInnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #FINetwork #FoodTalk

🚩🚩 Save the Date 🚩🚩

🔥🔥เตรียมพบกับกิจกรรมสัมมนาพิเศษ Food Innopolis Special Food Talks Series 2021 "วิทยาศาสตร์การปรุงอาหารเพื่อสุขภาพสำหรับผู้บริโภคแต่ละกลุ่ม"

📌เชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจร่วมรับฟังความรู้ทางวิทยาศาสตร์การปรุงอาหารเพื่อสุขภาพ ที่เหมาะสมกับผู้บริโภคในแต่ละวัย อาทิ อาหารที่ช่วยเรื่องการชะลอวัย อาหารที่เหมาะสมกับเด็กวัยเรียน อาหารสำหรับผู้ป่วย NCDs รวมไปถึงการสร้างความตระหนักรู้ความปลอดภัยด้านอาหารของผู้บริโภคและผู้ประกอบการ เป็นต้น

โดยทีมวิทยากรผู้เชี่ยวชาญจากเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ทุกวันพุธ เวลา 10.00 น. ตลอดช่วงเดือนมิถุนายน 2564 นี้

ผู้ประกอบการอาหารห้ามพลาด!!!
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ https://forms.gle/yfyk633rFURPWGBL9 (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
FoodInnopolis

#FoodInnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #FINetwork #FoodTalk

🎂🍰กิจกรรมดีๆสำหรับสายเบเกอรี่ค่าา!!!!🎂🍰สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร FoodInnopolis ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย KMITL...
21/05/2021

🎂🍰กิจกรรมดีๆสำหรับสายเบเกอรี่ค่าา!!!!🎂🍰

สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร FoodInnopolis ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย KMITL ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Food Maker Space Workshop: The Science behind Butter Cake ไขเคล็ดลับวิทยาศาสตร์บัตเตอร์เค้ก

🔥📌กิจกรรม Workshop ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้วยความรู้วิทยาศาสตร์ทางอาหารในการพัฒนาสูตรเค้กเนย
โดย ผศ.ดร. นภัสรพี เหลืองสกุล หนึ่งในผู้เขียนหนังสือ Cooking Bible Bakery
• เรียนรู้คุณสมบัติของส่วนผสมที่ส่งผลต่อคุณภาพของเค้กเนย
• เรียนรู้การใช้เครื่องมือในการทำเค้ก โดยได้ลงมือปฏิบัติจริงที่ Food Maker Space
• เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์การทำเค้กเนย สามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาสูตรได้ด้วยตนเองในอนาคต

วันที่ 26 - 27 มิถุนายน 2564 ณ Food Maker Space คณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

🔥🔥ด่วน!!! รับจำนวนจำกัดเพียง 25 ท่าน เท่านั้น🔥🔥
ค่าลงทะเบียน 3,000 บาท
สมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามลิงก์ด้านล่าง
https://forms.gle/CN428fGYhPmbTwic7

#FoodInnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #FINetwork

📣📣📣สวทช. โดยศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Technology Management Center) ขอเชิญทีม Startup และผู้ที่สนใจในกลุ่มธุรกิจนวัตกร...
19/05/2021

📣📣📣
สวทช. โดยศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Technology Management Center) ขอเชิญทีม Startup และผู้ที่สนใจในกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม เข้าร่วมรับฟังการแนะนำรูปแบบและวิธีการลงทุนจาก InnoSpace (Thailand) และ NASTDA Holding ร่วมด้วยการแชร์ประสบการณ์ตั้งบริษัทจากฐานงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

ในกิจกรรม NSTDA ACCEL Special Talk : Series 3
หัวข้อ "Sharing Session : INNOSPACE (Thailand)
& NASTDA HOLDING INVESTMENT PLATFORM
plus “How to set up company from university research-based?"
โดย คุณเฉลิมพล ตู้จินดา (ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ) และ คุณนฤศันส์ ธันวารชร
(Head of Investment InnoSpace (Thailand))
ร่วมแชร์ประสบการณ์ โดย
▫️ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล (COO, BIST Inno Reform มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
▫️ผศ.ดร.ขนิษฐา รุตรัตนมงคล (CTO, Thai Ento Food มหาวิทยาลัยนเรศวร)
▫️ดร.สถาพร งามอุโฆษ (CEO & Co-Founder, Thandee Innofood จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และ ดร.ธันยวัน สวนทวี (COO & Co-Founder, Thandee Innofood จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
▫️ดร.ทองชัย แซ่สง (CEO, JKKN Supply&Services มหาวิทยาลัยนเรศวร) และ รศ.ดร.ภญ.กรกนก อิงคนินันท์ (ที่ปรึกษาบริษัท, JKKN Supply&Services มหาวิทยาลัยนเรศวร)
▫️ดร.สราวุธ สัตยากวี (กรรมการ, SIAM HERBLIXIR มหาวิทยาลัยนเรศวร)

🗓วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
เวลา 16.00 - 18.00 น. ผ่านทาง Cisco Webex

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://forms.gle/U75XEShntyHVBeZ4A

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
page : Deep Tech Acceleration

📣📣📣

สวทช. โดยศูนย์บริหารจัดการเทคโนโลยี (Technology Management Center)
ขอเชิญทีม Startup และผู้ที่สนใจในกลุ่มธุรกิจนวัตกรรม เข้าร่วมรับฟังการแนะนำรูปแบบและวิธีการลงทุนจาก InnoSpace (Thailand) และ NASTDA Holding
ร่วมด้วยการแชร์ประสบการณ์ตั้งบริษัทจากฐานงานวิจัยของมหาวิทยาลัย

ในกิจกรรม NSTDA ACCEL Special Talk : Series 3

หัวข้อ "Sharing Session : INNOSPACE (Thailand)
& NASTDA HOLDING INVESTMENT PLATFORM
plus “How to set up company from university research-based?"
โดย คุณเฉลิมพล ตู้จินดา
(ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ)
และ คุณนฤศันส์ ธันวารชร
(Head of Investment InnoSpace (Thailand))

ร่วมแชร์ประสบการณ์ โดย
▫️ผศ.ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล (COO, BIST Inno Reform มหาวิทยาลัยแม่โจ้)
▫️ผศ.ดร.ขนิษฐา รุตรัตนมงคล (CTO, Thai Ento Food มหาวิทยาลัยนเรศวร)
▫️ดร.สถาพร งามอุโฆษ (CEO & Co-Founder, Thandee Innofood จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) และ ดร.ธันยวัน สวนทวี (COO & Co-Founder, Thandee Innofood จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
▫️ดร.ทองชัย แซ่สง (CEO, JKKN Supply&Services มหาวิทยาลัยนเรศวร) และ รศ.ดร.ภญ.กรกนก อิงคนินันท์ (ที่ปรึกษาบริษัท, JKKN Supply&Services มหาวิทยาลัยนเรศวร)
▫️ดร.สราวุธ สัตยากวี (กรรมการ, SIAM HERBLIXIR มหาวิทยาลัยนเรศวร)

🗓วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
เวลา 16.00 - 18.00 น. ผ่านทาง Cisco Webex

ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมได้ตามลิงค์ด้านล่างนี้
https://forms.gle/U75XEShntyHVBeZ4A

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
page : Deep Tech Acceleration

📣สายอาหารออร์แกนิค ฟังทางนี้📣🚩🚩สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร  FoodInnopolis และเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่โจ...
17/05/2021

📣สายอาหารออร์แกนิค ฟังทางนี้📣

🚩🚩สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร FoodInnopolis และเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม Food Talks 2021 #5 "All About Organics" อาหารออร์แกนิค จากธรรมชาติสู่ชีวิตที่ยั่งยืน"

📌ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.กรผกา อรรคนิตย์ ผอ.สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และอาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท จากคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาบอกเล่า และแบ่งปันความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารออร์แกนิค รวมทั้งแนะนำวิธีปลูกผักและผลไม้ให้เป็นออร์แกนิค มาตรฐานสินค้าออร์แกนิคที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ประกอบการและผู้สนใจทุกท่าน

🔥แล้วคุณจะรู้ว่าอาหารออร์แกนิกดีกว่าอาหารทั่วไปจริงหรือไม่🔥

📢เชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน Facebook Live FoodInnopolis พร้อมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.-11.30 น.

ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/jzvF27kTcxbpUfSz6

#foodinnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #FINetwork #FoodTalk

📣สายอาหารออร์แกนิค ฟังทางนี้📣

🚩🚩สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร FoodInnopolis และเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม Food Talks 2021 #5 "All About Organics" อาหารออร์แกนิค จากธรรมชาติสู่ชีวิตที่ยั่งยืน"

📌ได้รับเกียรติจากผศ.ดร.กรผกา อรรคนิตย์ ผอ.สถาบันบริการตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ และอาจารย์ ดร. แสงเดือน อินชนบท จากคณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาบอกเล่า และแบ่งปันความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอาหารออร์แกนิค รวมทั้งแนะนำวิธีปลูกผักและผลไม้ให้เป็นออร์แกนิค มาตรฐานสินค้าออร์แกนิคที่เกี่ยวข้องให้กับผู้ประกอบการและผู้สนใจทุกท่าน

🔥แล้วคุณจะรู้ว่าอาหารออร์แกนิกดีกว่าอาหารทั่วไปจริงหรือไม่🔥

📢เชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน Facebook Live FoodInnopolis พร้อมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 27 พฤษภาคม 2564 เวลา 10.00 น.-11.30 น.

ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/jzvF27kTcxbpUfSz6

#foodinnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #FINetwork #FoodTalk

ข่าวประชาสัมพันธ์สทน. เปิดรับสมัครผู้ประกอบการด้านอาหารสมุนไพร เข้าประกวด Product Champion โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้...
11/05/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน. เปิดรับสมัครผู้ประกอบการด้านอาหารสมุนไพร เข้าประกวด Product Champion โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี ปี2564

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564
ลงทะเบียน https://forms.zohopublic.com/natthaponnuengdeaw009/form/Natthapon/formperma/05cjJrjpuGpdQjKUDBtD-v9BykJl15KuPEC8s9n8buM

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
มงคล
โทรศัพท์ 085 4874009
อีเมล์ [email protected]
Line id speedturbo

ข่าวประชาสัมพันธ์

สทน. เปิดรับสมัครผู้ประกอบการด้านอาหารสมุนไพร เข้าประกวด Product Champion โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีการสร้างมูลค่าให้กับอาหารพื้นถิ่นด้วยการฉายรังสี ปี2564

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มิถุนายน 2564
ลงทะเบียน https://forms.zohopublic.com/natthaponnuengdeaw009/form/Natthapon/formperma/05cjJrjpuGpdQjKUDBtD-v9BykJl15KuPEC8s9n8buM

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
มงคล
โทรศัพท์ 085 4874009
อีเมล์ [email protected]
Line id speedturbo

ข่าวประชาสัมพันธ์สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร...
07/05/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโคเปนเฮเกน ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ กำหนดจัดการสัมมนาออนไลน์ (webinar) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือไทย-เดนมาร์กในการขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจ BCG (Bio-Circular-Green Economy) ของไทยระหว่างวันที่ ๓๑ พฤษภาคม - ๒ มิถุนายน ๒๕๖๔ โดยแบ่งเป็น ๓ การสัมมนาย่อย ได้แก่
๑) Policy-maker Session
๒) Business and Investment Session
๓) Business Case Session

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงานผู้กำหนดและขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับ BCG ของไทยกับเดนมาร์ก รวมทั้งเพื่อผลักดันให้เกิดความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและความร่วมมือด้านวิชาการระหว่างสองฝ่ายในสาขาภายใต้โมเดลเศรษฐกิจ BCG นอกจากนี้ ยังเป็นหนึ่งในกิจกรรมเพื่อฉลองโอกาสครบรอบ ๔๐๐ ปี การติดต่อกันครั้งแรกระหว่างไทยกับเดนมาร์กในปี ๒๕๖๔

ข่าวประชาสัมพันธ์ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หลักสูตร Designing Plastic Products in Circular Econo...
06/05/2021

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หลักสูตร Designing Plastic Products in Circular Economy

ลงทะเบียนได้ทาง
https://docs.google.com/forms/d/1mS8_dIUMsBJ5Lhb-okFdytRfUhj2JcmzfFJrp5bNK5c/viewform?edit_requested=true

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการภายใต้หลักสูตร Designing Plastic Products in Circular Economy

ลงทะเบียนได้ทาง
https://docs.google.com/forms/d/1mS8_dIUMsBJ5Lhb-okFdytRfUhj2JcmzfFJrp5bNK5c/viewform?edit_requested=true

03/05/2021

แนะนำบริการจาก [email protected] ค่ะ

👉 วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับแปรรูปอาหารด้วยกระบวนการ Retort กันค่ะ 📍 . กระบวนการนี้สามารถใช้ได้กับอาหารหลากหลายประเภท แลัวทำให้อาหารมีอายุการเก็บที่ยาวนานขึ้น 👍 . 👉 แล้วมีกระบวนการอย่างไร ? และสำคัญอย่างไรต่ออุตสาหกรรมอาหาร ตามไปดูกันเลย ‼️

#foodinnopolis #KMITL #เมืองนวัตกรรมอาหาร #FINetwork

29/04/2021
Online Seminar | Future Food Business Academy

✨พบกับสัมมนาออนไลน์✨
หัวข้อ : การสร้างต้นแบบธุรกิจอาหารแห่งอนาคต (Future Food Business Prototype)
.
ธุรกิจอาหารแห่งอนาคตคือโอกาสใหม่ของธุรกิจไทย หากคุณสนใจในการก้าวสู่อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนมาก่อนหรือยังลังเลอยู่ ไม่ควรพลาดกับงานสัมมนานี้เพื่อเป็นโอกาสและแนวทางสำหรับอนาคตธุรกิจของคุณ !!
.
Date : 29 เม.ย. 2564 เวลา 17.00 - 18.00 น.
.
ติดตามชม Live ได้ที่
page : ศูนย์สร้างสรรค์กลยุทธ์และประเมินมูลค่าแบรนด์ Baramizi Consultant
page : FoodInnopolis

29/04/2021
EP.03 อุตสาหกรรมอาหาร สจล. ปรับตัวอย่างไรกับความท้าทายในโลกการศึกษา ที่คาดหวังไม่เหมือนเดิม

รายการ Food 😃 Science
EP.นี้พบกับคณะผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมอาหาร สจล.
รศ.ดร.ประพันธ์ ปิ่นศิโรดม
ผศ.ดร.นภัสรพี เหลืองสกุล
รศ.ดร.ระติพร หาเรือนกิจ
กับวิสัยทัศน์และการวางกลยุทธเพื่อรองรับความท้าทายของโลกการศึกษาที่ความจำเป็นของมหาวิทยาลัยลดความสำคัญลง
เหล่าคณาจารย์จะปรับตัวอย่างไรให้องค์ความรู้ที่มีอยู่สามารถส่งต่อ
และรับใช้สังคมได้อย่างที่เคยเป็นมา
รับชมในรายการ Food 😃 Science EP.3 อุตสาหกรรมอาหาร สจล. ปรับตัวอย่างไรกับความท้าทายในโลกการศึกษา ที่คาดหวังไม่เหมือนเดิม
------------------------------------------------

#foodinnopolis #เมืองนวัตกรรมอาหาร #FINetwork

✨พบกับสัมมนาออนไลน์✨หัวข้อ : การสร้างต้นแบบธุรกิจอาหารแห่งอนาคต (Future Food Business Prototype) .ธุรกิจอาหารแห่งอนาคตคื...
27/04/2021

✨พบกับสัมมนาออนไลน์✨
หัวข้อ : การสร้างต้นแบบธุรกิจอาหารแห่งอนาคต (Future Food Business Prototype)
.
ธุรกิจอาหารแห่งอนาคตคือโอกาสใหม่ของธุรกิจไทย หากคุณสนใจในการก้าวสู่อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนมาก่อนหรือยังลังเลอยู่ ไม่ควรพลาดกับงานสัมมนานี้เพื่อเป็นโอกาสและแนวทางสำหรับอนาคตธุรกิจของคุณ !!
.
Key Points
1. ทำไมต้องเริ่มต้นจากการออกแบบต้นแบบทางธุรกิจ (Business Prototype)
2. แนะนำหลักสูตร การออกแบบต้นแบบธุรกิจอาหารแห่งอนาคต ( Future Food Business Prototype )
3.สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนในหลักสูตรนี้โดยการสนับสนุน จาก Food Innopolis ที่สามารถผลักดันผู้ประกอบธุรกิจให้สามารถเติบโตต่อไปได้
4. Welcome Speech สำหรับผู้เรียน และผู้ที่สนใจเข้าอุตสาหกรรม Future Food
.
📌 ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง เพื่อลุ้นรับ Mini Future Food Trend Book (ฟรี)
https://forms.gle/7PH6yDYCABzX6twL7
Date : 29 เม.ย. 2564 เวลา 17.00 - 18.00 น.
.
ติดตามชม Live ได้ที่
page : ศูนย์สร้างสรรค์กลยุทธ์และประเมินมูลค่าแบรนด์ Baramizi Consultant
page : FoodInnopolis

✨พบกับสัมมนาออนไลน์✨
หัวข้อ : การสร้างต้นแบบธุรกิจอาหารแห่งอนาคต (Future Food Business Prototype)
.
ธุรกิจอาหารแห่งอนาคตคือโอกาสใหม่ของธุรกิจไทย หากคุณสนใจในการก้าวสู่อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนมาก่อนหรือยังลังเลอยู่ ไม่ควรพลาดกับงานสัมมนานี้เพื่อเป็นโอกาสและแนวทางสำหรับอนาคตธุรกิจของคุณ !!
.
Key Points
1. ทำไมต้องเริ่มต้นจากการออกแบบต้นแบบทางธุรกิจ (Business Prototype)
2. แนะนำหลักสูตร การออกแบบต้นแบบธุรกิจอาหารแห่งอนาคต ( Future Food Business Prototype )
3.สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนในหลักสูตรนี้โดยการสนับสนุน จาก Food Innopolis ที่สามารถผลักดันผู้ประกอบธุรกิจให้สามารถเติบโตต่อไปได้
4. Welcome Speech สำหรับผู้เรียน และผู้ที่สนใจเข้าอุตสาหกรรม Future Food
.
📌 ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง เพื่อลุ้นรับ Mini Future Food Trend Book (ฟรี)
https://forms.gle/7PH6yDYCABzX6twL7
Date : 29 เม.ย. 2564 เวลา 17.00 - 18.00 น.
.
ติดตามชม Live ได้ที่
page : ศูนย์สร้างสรรค์กลยุทธ์และประเมินมูลค่าแบรนด์ Baramizi Consultant
page : FoodInnopolis

ที่อยู่

Food Innopolis INC2 Tower A
Bangkok
12120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625647000

เว็บไซต์

ผลิตภัณฑ์

เมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรก ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านอาหารแบบครบวงจร โดยเป็นการทำงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชนและมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดระบบนิเวศน์การวิจัยที่เหมาะสมต่อการทำวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม นอกจากนี้เมืองนวัตกรรมอาหารยังให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการวิจัย และบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ FoodInnopolisผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง FoodInnopolis:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

Food Innopolis: เมืองนวัตกรรมอาหาร จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้เกิดระบบนิเวศน์การวิจัยที่เหมาะสมต่อการท่าวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านอาหาร นอกจากนี้เมืองนวัตกรรมอาหารยังให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการวิจัย และบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ข้อมูลอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของยุโรป สามารถสืบค้นได้ทุกเรื่องครับ ฝากบอกต่อให้หน่วยงานต่างๆได้สืบค้นด้วยนะครับ
ข้อมูลอุตสาหกรรมเทคโนโลยีชีวภาพของยุโรป สามารถสืบค้นได้ทุกเรื่องครับ ฝากบอกต่อให้หน่วยงานต่างๆได้สืบค้นด้วยนะครับ
อุตสาหกรรมการวิจัยยางธรรมชาติและการลงทุนของยุโรป อยากให้รัฐบาลช่วยศึกษาและกำหนดทิศทางช่วยเกษตรกรด้วยครับ " Bio-based polymers " http://ec.europa.eu/geninfo/query/action?query_source=RESEARCHPP&swlang=en&QueryText=Bio-based%20polymers https://cordis.europa.eu/search/result_en?q=Bio-based+polymers
เรียนเชิญเข้าร่วมงาน Thai BISPA Day 2018 วันที่ 22 มีนาคม 2561 เวลา 08:00-16:30 น. ณ โรงแรม Ah Yat Abalone Convention Hall รับฟังปาฐกถานำจาก ➡️ ดร.สุวิทย์ เมษิณทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในหัวข้อ "Technopreneurship: from Science to Sales" ➡️ วิทยากรรับเชิญ Dr.ChingYao Huang, President of the Asian Association of Business Incubation (AABI) อีกทั้งรับฟังการบรรยายแบบ Inspiration Talk: ปัญญานำทุน ผลักดันนวัตกรรมหนุนนำธุรกิจ" และเรื่องราวประสบการณ์การพัฒนาแนวคิด-ต่อยอดธุรกิจนวัตกรรมด้วยการสนับสนุนของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์จากผู้ประกอบการ สนใจสมัครเข้าร่วมงานได้ที่ 👉http://www.thaibispa.or.th/th/events/7/TBD2018/