Clicky

FoodInnopolis One Stop Service การทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด?

Food Innopolis: เมืองนวัตกรรมอาหาร จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้เกิดระบบนิเวศน์การวิจัยที่เหมาะสมต่อการทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านอาหาร นอกจากนี้เมืองนวัตกรรมอาหารยังให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแ

Food Innopolis: เมืองนวัตกรรมอาหาร จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้เกิดระบบนิเวศน์การวิจัยที่เหมาะสมต่อการทำวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านอาหาร นอกจากนี้เมืองนวัตกรรมอาหารยังให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแ

เปิดเหมือนปกติ

📣📣📣 เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis)สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)เปิดรับสมัคร นักวิจัย และ/หรือ...
05/01/2023

📣📣📣 เมืองนวัตกรรมอาหาร (FoodInnopolis)
สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)
เปิดรับสมัคร นักวิจัย และ/หรือ ผู้ประกอบการด้านนวัตกรรมอาหาร
เข้าร่วมโครงการ "FOREFOOD Acceleration Cohort #1"
โครงการพัฒนาธุรกิจที่มีฐานจากเทคโนโลยีเชิงลึกออกสู่ตลาด
เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมอาหารไทย

ผู้เข้าร่วมโครงการจะได้รับ
- การจัดตั้งและพัฒนาธุรกิจนวัตกรรมอาหารจากเทคโนโลยีเชิงลึก
- องค์ความรู้เฉพาะด้านจากผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนางานวิจัยและเทคโนโลยีออกสู่ตลาดในระยะเวลาอันสั้น
- เงินสนับสนุนในกระบวนการเร่งรัดพัฒนาธุรกิจ
- โอกาสในการระดมทุนและสร้างพันธมิตรทางธุรกิจ
- การเชื่อมต่อกับระบบนิเวศนวัตกรรมอาหารของประเทศ

🗓 กำหนดการโครงการ
∙ เปิดรับสมัครวันนี้ - 30 ม.ค. 66
∙ ประกาศผลผู้ได้รับคัดเลือกเข้าสัมภาษณ์ : 1 ก.พ. 66
∙ สัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ : 6 ก.พ. 66
∙ ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการ : 9 ก.พ. 66
∙ Bootcamp squad 1 : 23 - 26 ก.พ. 66

📌📌📌สมัครเข้าร่วมโครงการและดูข้อมูลเพิ่มเติม
ผ่าน Link https://forms.gle/tDQH8UYzzLpfcobf9

ปิดรับสมัคร
ภายในวันที่ 30 มกราคม 2566

ติดต่อผู้ดูแลโครงการ
คุณปณิธาน ปิติไกรศร
Tel: 095 519 4539
E-Mail: [email protected]

ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่ page: ForeFood Accelerator

#เมืองนวัตกรรมอาหาร

📌Food Regulatory Clinic by Food Innopolis #2ลงทะเบียน (ฟรี) จองคิวรับคำปรึกษาได้แล้ววันนี้ !!!คิวให้คำปรึกษาเดือนนี้ วัน...
03/01/2023

📌Food Regulatory Clinic by Food Innopolis #2

ลงทะเบียน (ฟรี) จองคิวรับคำปรึกษาได้แล้ววันนี้ !!!
คิวให้คำปรึกษาเดือนนี้ วันพุธที่ 11 มกราคม 2566

🔥Food Regulatory Clinic by Food Innopolis #2
บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร
เกี่ยวกับ “แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร”
โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเมืองนวัตกรรมอาหาร

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทาง
ในการดำเนินการขี้นทะเบียนอาหารต่อไป
ลงทะเบียนได้ที่ >> https://forms.gle/aEuZioUnYcoA4mzC9 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ให้คำปรึกษาทุกวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน ผ่านทางระบบออนไลน์
กำหนดการและ link เข้ารับคำปรึกษาออนไลน์เจ้าหน้าที่จัดส่งให้ทางอีเมล (บริษัทละ 45 นาที) *ให้บริการตามลำดับการสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ประสานงาน คุณมารุต ใจหลัก
โทร. 081-9421897 หรือ https://foodinnopolis.or.th/th/home/contact-us/

#เมืองนวัตกรรมอาหาร

16/12/2022
วันนี้มาทำความรู้จักค่าดัชนีน้ำตาล (หรือ Glycemic Index: GI)

วันนี้มาทำความรู้จักค่าดัชนีน้ำตาล (หรือ Glycemic Index: GI) และเทรนด์อาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ พร้อมทั้งความสำคัญของค่าดัชนีน้ำตาลและโรคทางเมแทบอลิกซินโดรม และร่วมทำความรู้จักศูนย์ Glycemic Index (GI) Center ที่ให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารลดค่าดัชนีน้ำตาลแก่ผู้ที่สนใจ
ในกิจกรรม Special Food Talk Series 2022 “พลิกโฉมผลิตภัณฑ์อาหารด้วยค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index :GI)" หัวข้อ #1 "ค่าดัชนีน้ำตาลกับสุขภาพ"

ท่านสามารถเเสดงความคิดเห็นหรือถามคำถามได้ทางคอมเมนท์ตลอดช่วงเวลาถ่ายทอดสด

🔥Food Regulatory Clinic by Food Innopolis #2🔥ลงทะเบียน (ฟรี) จองคิวรับคำปรึกษาได้แล้ววันนี้ !!!คิวเดือนถัดไป วันพุธที่ 1...
15/12/2022

🔥Food Regulatory Clinic by Food Innopolis #2🔥

ลงทะเบียน (ฟรี) จองคิวรับคำปรึกษาได้แล้ววันนี้ !!!
คิวเดือนถัดไป วันพุธที่ 11 มกราคม 2566

📌Food Regulatory Clinic by Food Innopolis #2
บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร
เกี่ยวกับ “แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร” โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเมืองนวัตกรรมอาหาร
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทาง
ในการดำเนินการขี้นทะเบียนอาหารต่อไป

ลงทะเบียนได้ที่ >> https://forms.gle/aEuZioUnYcoA4mzC9 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ให้คำปรึกษาทุกวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน ผ่านทางระบบออนไลน์
กำหนดการและ link เข้ารับคำปรึกษาออนไลน์เจ้าหน้าที่จัดส่งให้ทางอีเมล (บริษัทละ 45 นาที) *ให้บริการตามลำดับการสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ประสานงาน คุณมารุต ใจหลัก
โทร. 081-9421897 หรือ https://foodinnopolis.or.th/th/home/contact-us/

🚩สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU) ขอเชิญผู้ที่สนใจส...
07/12/2022

🚩สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU) ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Food Maker Space [email protected]: The Science behind Bakery การอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์เบเกอรี่ ณ Food Maker Space อาคารศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

🍞กิจกรรม Workshop 2 วัน ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้วยความรู้วิทยาศาสตร์ทางอาหารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

โดยวิทยากร รศ.ดร. นภัสรพี เหลืองสกุล คณบดีคณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) หนึ่งในผู้เขียนหนังสือ Cooking Bible Bakery

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ
👉 เรียนรู้คุณสมบัติของส่วนผสมที่ส่งผลต่อคุณภาพของเบเกอรี่
👉 เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาสูตรได้ด้วยตนเองในอนาคต
👉 ได้ลงมือปฏิบัติจริง ณ Food Maker Space ม.นเรศวร

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ :
1.เป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจด้านเบเกอรี่ หรือสนใจจะเริ่มต้นธุรกิจเบเกอรี่
2.มีความรู้พื้นฐานในการทำเบเกอรี่
3.จำกัดไม่เกิน 2 ท่าน/หน่วยงาน/บริษัท/ร้านค้า

📌ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท*
รับจำนวนจำกัดเพียง 15 ท่าน เท่านั้น!!
สมัครได้ที่ https://forms.gle/9kT7yi4mD5CFmRm49
ปิดรับสมัคร วันที่ 23 ธันวาคม 2565 หรือมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด

หมายเหตุ*
1.ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และไม่สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้
2.ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าเดินทางและค่าที่พัก
3.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

#เมืองนวัตกรรมอาหาร

สัปดาห์หน้าพบกับกิจกรรม Special Food Talk ส่งท้ายปี 65 กับซีรีย์สัมมนาออนไลน์ด้านอาหารสุขภาพ🔥สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร...
06/12/2022

สัปดาห์หน้าพบกับกิจกรรม Special Food Talk ส่งท้ายปี 65 กับซีรีย์สัมมนาออนไลน์ด้านอาหารสุขภาพ

🔥สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม Spacial Food Talk Series 2022 “พลิกโฉมผลิตภัณฑ์อาหารด้วยค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index :GI)"

🚩ประเดิมหัวข้อแรกด้วยเรื่อง "ค่าดัชนีน้ำตาลกับสุขภาพ" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 มาทำความรู้จักค่าดัชนีน้ำตาล (หรือ Glycemic Index: GI) และเทรนด์อาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ พร้อมทั้งความสำคัญของค่าดัชนีน้ำตาลและโรคทางเมแทบอลิกซินโดรม และร่วมทำความรู้จักศูนย์ Glycemic Index (GI) Center ที่ให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารลดค่าดัชนีน้ำตาลแก่ผู้ที่สนใจ

พิเศษ❗️ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรม ได้ทั้งรูปแบบ
Onsite ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่ (รับจำนวนจำกัด) และ Online ผ่าน Live Facebook : Foodinnopolis พร้อมกัน ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 9.30 น. - 12.00 น.

📍ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/mMzeVdxjxRpZSoQY9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FoodInnopolis

#เมืองนวัตกรรมอาหาร

🔥 Flavor Academy โดย FoodInnopolis เชิญผู้ที่สนใจด้าน Flavor เข้าร่วมกิจกรรม GC-O Workshop มาร่วมเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะก...
01/12/2022

🔥 Flavor Academy โดย FoodInnopolis เชิญผู้ที่สนใจด้าน Flavor เข้าร่วมกิจกรรม GC-O Workshop มาร่วมเรียนรู้ และฝึกฝนทักษะการดมสารให้กลิ่นด้วยเครื่องมือวิทยาศาสตร์ขั้นสูง Gas Chromatography-Olfactometry (GC-O) เพื่อประยุกต์ใช้ในการประเมิน และการรังสรรค์กลิ่นรส นำทีมวิทยากรโดยผู้เชี่ยวชาญจาก Flavor Academy ทั้ง 5 มหาวิทยาลัย

📌Key Topics:
👉 ทบทวนความรู้เรื่อง GC-O
👉 ฝึกจดจำกลิ่นด้วย Sniffing Box
👉 ฝึกทักษะการดมกลิ่มด้วยเครื่อง GC-O (ท่านละประมาณ 30 นาที)
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
พบกันในวันที่จันทร์ที่ 19 ธันวาคม 2565 ณ อาคารมหาวชิรุณหิศ ภาควิชาเทคโนโลยีทางอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
รับจำนวนจำกัดเพียง 15 ท่าน โดยกิจกรรมแบ่งออกเป็น 2 รอบ
📍รอบเช้า เวลา 8:30 - 12:30 น. (รับ 8 ท่าน)
📍รอบบ่าย เวลา 11:00 - 16:00 น. (รับ 7 ท่าน)
• • • • • • • • • • • • • • • • • •
📌ค่าลงทะเบียน 3,500 บาท
👉 ลงทะเบียนได้ที่นี่ >> https://forms.gle/AcyRygoWpDunJx259

หมายเหตุ
1. ค่าลงทะเบียนยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และไม่สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้
2. กิจกรรมมี 2 รอบ สามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมช่วงเช้า หรือช่วงบ่าย
3. ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโควิด-19 อย่างน้อย 2 เข็ม พร้อมมีผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ FoodInnopolis หรือโทร 094-341-7111

#เมืองนวัตกรรมอาหาร

🚩สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU) ขอเชิญผู้ที่สนใจส...
28/11/2022

🚩สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยนเรศวร (NU) ขอเชิญผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม Food Maker Space [email protected]: The Science behind Bakery การอบรมเชิงปฏิบัติการความรู้พื้นฐานวิทยาศาสตร์เบเกอรี่ ณ Food Maker Space อาคารศูนย์นวัตกรรมเทคโนโลยีการแปรรูปผลผลิตการเกษตรและอาหาร มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก

🍞กิจกรรม Workshop 2 วัน ที่ช่วยเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการด้วยความรู้วิทยาศาสตร์ทางอาหารในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่

โดยวิทยากร รศ.ดร. นภัสรพี เหลืองสกุล คณบดีคณะอุตสาหกรรมอาหาร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง (สจล.) หนึ่งในผู้เขียนหนังสือ Cooking Bible Bakery

สิ่งที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับ
👉 เรียนรู้คุณสมบัติของส่วนผสมที่ส่งผลต่อคุณภาพของเบเกอรี่
👉 เรียนรู้หลักการทางวิทยาศาสตร์ที่สามารถนำไปต่อยอดการพัฒนาสูตรได้ด้วยตนเองในอนาคต
👉 ได้ลงมือปฏิบัติจริง ณ Food Maker Space ม.นเรศวร

ผู้สนใจเข้าร่วมกิจกรรมต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ :
1.เป็นผู้ประกอบการที่ทำธุรกิจด้านเบเกอรี่ หรือสนใจจะเริ่มต้นธุรกิจเบเกอรี่
2.มีความรู้พื้นฐานในการทำเบเกอรี่
3.จำกัดไม่เกิน 2 ท่าน/หน่วยงาน/บริษัท/ร้านค้า

📌ค่าลงทะเบียน 1,500 บาท*
รับจำนวนจำกัดเพียง 15 ท่าน เท่านั้น!!
สมัครได้ที่ https://forms.gle/9kT7yi4mD5CFmRm49
ปิดรับสมัคร วันที่ 23 ธันวาคม 2565 หรือมีผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด

หมายเหตุ*
1.ราคาดังกล่าวไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และไม่สามารถนำใบเสร็จไปลดหย่อนภาษีได้
2.ราคาดังกล่าว ไม่รวมค่าเดินทางและค่าที่พัก
3.ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องมีผลตรวจ ATK ภายใน 24 ชั่วโมง ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

#เมืองนวัตกรรมอาหาร

❗️❗️SAVE THE DATE❗️❗️ส่งท้ายปี 65 กับซีรีย์สัมมนาออนไลน์ด้านอาหารสุขภาพ🔥สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร  (Food Innopolis) ร่...
25/11/2022

❗️❗️SAVE THE DATE❗️❗️
ส่งท้ายปี 65 กับซีรีย์สัมมนาออนไลน์ด้านอาหารสุขภาพ

🔥สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ร่วมกับเมืองนวัตกรรมอาหารส่วนขยาย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม
Spacial Food Talk Series 2022 “พลิกโฉมผลิตภัณฑ์อาหารด้วยค่าดัชนีน้ำตาล (Glycemic Index :GI)"

🚩ประเดิมหัวข้อแรกด้วยเรื่อง "ค่าดัชนีน้ำตาลกับสุขภาพ" ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 16 ธันวาคม 2565
มาทำความรู้จักค่าดัชนีน้ำตาล (หรือ Glycemic Index: GI) และเทรนด์อาหารที่มีค่าดัชนีน้ำตาลต่ำ พร้อมทั้งความสำคัญของค่าดัชนีน้ำตาลและโรคทางเมแทบอลิกซินโดรม และร่วมทำความรู้จักศูนย์ Glycemic Index (GI) Center ที่ให้คำปรึกษาและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารลดค่าดัชนีน้ำตาลแก่ผู้ที่สนใจ

พิเศษ❗️ท่านสามารถเข้าร่วมกิจกรรม ได้ทั้งรูปแบบ
Onsite ณ โรงแรม แคนทารี่ ฮิลส์ เชียงใหม่ (รับจำนวนจำกัด) และ Online ผ่าน Live Facebook : Foodinnopolis พร้อมกัน ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 9.30 น. - 12.00 น.

📍ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/mMzeVdxjxRpZSoQY9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: FoodInnopolis

#เมืองนวัตกรรมอาหาร

📢📢Food Innopolis จัดกิจกรรมสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังประสบปัญหาเรื่องอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารและต้องการยืดอายุการเ...
18/11/2022

📢📢Food Innopolis จัดกิจกรรมสำหรับผู้ประกอบการที่กำลังประสบปัญหาเรื่องอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์อาหารและต้องการยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ เข้ารับคำปรึกษาและคำแนะนำเบื้องต้นจากผู้เชี่ยวชาญแบบ one on one ผ่านระบบออนไลน์ เพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่อไป

กิจกรรม “Meet the Food Expert by FI"
หัวข้อ “การยืดอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์” โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ดร.สมโชค กิตติสกุลนาม อาจารย์ประจำภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นวิทยากรให้คำปรึกษา

🚩 กำหนดจัดกิจกรรม
ในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป

📌📌 ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/6HuJwGHay6WmSo3m6
ปิดรับสมัครวันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 (หรือจนกว่าจะครบตามจำนวนที่กำหนด)
ท่านที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับ email แจ้งกำหนดการและ Link สำหรับเข้าร่วมประชุมออนไลน์

ประกาศผลทางอีเมลวันที่ 2 ธันวาคม 2565
❗️(รับจำนวนจำกัด)❗️

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
Tel.: 09 4341 7111, 09 4340 4333, 09 4249 7333
FoodInnopolis
[email protected]
#เมืองนวัตกรรมอาหาร

📌📌สัปดาห์หน้า พลาดไม่ได้ 📢📢สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร  (Food Innopolis) ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ ฟ...
18/11/2022

📌📌สัปดาห์หน้า พลาดไม่ได้
📢📢สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม
“Food Talks 2022 #9 Innovative Fishery Products and Packaging: นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประมงและบรรจุภัณฑ์ ”
ได้รับเกียรติจาก ทีมผู้เชี่ยวชาญจาก ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มผลิตภัณฑ์อาหารและการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ประมงเพื่อสุขภาพ การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ำ รวมไปถึงเทคโนโลยีด้านการบรรจุในปัจจุบันและการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ประมง
🔥ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน (((Live))) พร้อมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.-11.30 น. ผ่านทาง Live Facebook : Foodinnopolis
🚩ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/6bsdFv4CFrnTMDpW7
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: FoodInnopolis
#เมืองนวัตกรรมอาหาร

เมื่อวานนี้ FoodInnopolis ได้ร่วมแสดงความยินดีงาน Soft Opening Bake at Dome ภายใต้การดำเนินงานโดยโครงการฝึกปฏิบัติผลิตแล...
15/11/2022

เมื่อวานนี้ FoodInnopolis ได้ร่วมแสดงความยินดีงาน Soft Opening Bake at Dome ภายใต้การดำเนินงานโดยโครงการฝึกปฏิบัติผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หนึ่งในเครือข่ายเมืองนวัตกรรมอาหาร เพื่อนบ้านใกล้เรานี่เองค่ะ

โดยงานนี้ทาง Bake at Dome ได้ปรับรูปแบบร้านแบบใหม่สวยงามอลังการกว่าเดิม พร้อมขนมและเครื่องดื่มสุดอร่อยพร้อมให้บริการแล้วค่ะ แวะไปชิมกันได้เลยนะคะ Bake at Dome ตั้งอยู่ภายในอาคารโรงงานอาหารต้นแบบ ใกล้บร.4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รังสิต ค่ะ

แอดมินแอบไปชิมมาแล้ว ขอบอกว่าขนมอร่อยมากๆเลยค่าา 🎉🎉

#เมืองนวัตกรรมอาหาร

🔥Food Regulatory Clinic by Food Innopolis #2🔥ลงทะเบียน (ฟรี) จองคิวรับคำปรึกษาได้แล้ววันนี้ !!!คิวเดือนถัดไป วันพุธที่ 1...
11/11/2022

🔥Food Regulatory Clinic by Food Innopolis #2🔥

ลงทะเบียน (ฟรี) จองคิวรับคำปรึกษาได้แล้ววันนี้ !!!
คิวเดือนถัดไป วันพุธที่ 14 ธันวาคม 2565

📌Food Regulatory Clinic by Food Innopolis #2
บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร
เกี่ยวกับ “แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร” โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเมืองนวัตกรรมอาหาร
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทาง
ในการดำเนินการขี้นทะเบียนอาหารต่อไป

ลงทะเบียนได้ที่ >> https://forms.gle/aEuZioUnYcoA4mzC9 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

ให้คำปรึกษาทุกวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน ผ่านทางระบบออนไลน์
กำหนดการและ link เข้ารับคำปรึกษาออนไลน์เจ้าหน้าที่จัดส่งให้ทางอีเมล (บริษัทละ 45 นาที) *ให้บริการตามลำดับการสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ประสานงาน คุณมารุต ใจหลัก
โทร. 081-9421897 หรือ https://foodinnopolis.or.th/th/home/contact-us/

📢📢สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร  (Food Innopolis) ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม “Food T...
09/11/2022

📢📢สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม
“Food Talks 2022 #9 Innovative Fishery Products and Packaging: นวัตกรรมผลิตภัณฑ์ประมงและบรรจุภัณฑ์ ”

ได้รับเกียรติจาก ทีมผู้เชี่ยวชาญจาก ภาควิชาผลิตภัณฑ์ประมง คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับแนวโน้มผลิตภัณฑ์อาหารและการแปรรูป ผลิตภัณฑ์ประมงเพื่อสุขภาพ การเพิ่มมูลค่าเศษเหลือจากการแปรรูปสัตว์น้ำ รวมไปถึงเทคโนโลยีด้านการบรรจุในปัจจุบันและการนำไปใช้ในผลิตภัณฑ์ประมง

🔥ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน (((Live))) พร้อมกัน ในวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 เวลา 10.00 น.-11.30 น. ผ่านทาง Live Facebook : Foodinnopolis

🚩ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/6bsdFv4CFrnTMDpW7

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook: FoodInnopolis

#เมืองนวัตกรรมอาหาร

เริ่มแล้ว!!! สำหรับการแข่งขันนวัตกรรมอาหารเพื่อเฟ้นหาสุดยอด Startup ในกลุ่ม Plant-Based Protein และ Fermentation Based เ...
02/11/2022

เริ่มแล้ว!!! สำหรับการแข่งขันนวัตกรรมอาหารเพื่อเฟ้นหาสุดยอด Startup ในกลุ่ม Plant-Based Protein
และ Fermentation Based เพื่อเป็นตัวแทนของประเทศไทยในเวทีการแข่งขัน ณ ประเทศสิงคโปร์
ในโครงการ "Big Idea Food Competition 2022
THAILAND EDITION" วันนี้ ตั้งแต่เวลา 10:30 น. เป็นต้นไป

ร่วมลุ้นและเชียร์ 6 Startups
✅ Trumpkin Vegan Cheese - Plant-Based ชีสจากเมล็ดฟักทอง
✅ Mantra - อาหารทะเล Plant-Based จากถั่วนานาชนิด
✅ Velicious Food - เนื้อ Plant-Based จากเห็ด
✅ Mudjai - เนื้อเบอร์เกอร์ Plant-Based จากเห็ด
✅ Exx - ไข่ผง Plant-Based จากโปรตีนรำข้าว
✅ Deligan - เนื้อปู Plant-Based จากเห็ดออแกนนิค

สามารถรับชมผ่าน Link
https://www.facebook.com/NSTDAACCEL/videos/848504362855908

19/10/2022
กิจกรรม Food Talks 2022 #8 Understand Your Food Customers: การเข้าใจผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น

รบกวนทุกท่านทำแบบประเมินเพื่อนำไปพัฒนาในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไปด้วยนะคะ https://forms.gle/V3SkEXy1RAeuVoM36

📣📣กิจกรรม Food Talks 2022 #8 Understand Your Food Customers: การเข้าใจผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น
🔥ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุศมา สุนทรนฤรังษี อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคนิคการศึกษาผู้บริโภคสำหรับแต่ละช่วงของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารของผู้บริโภคยุคใหม่ รวมไปถึงตัวอย่างงานวิจัย/เทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึกให้สอดคล้องกับธุรกิจ

🔥Food Regulatory Clinic by Food Innopolis #2🚩ลงทะเบียน (ฟรี) จองคิวรับคำปรึกษาได้แล้ววันนี้ !!!คิวเดือนถัดไป วันพุธที่ 9...
18/10/2022

🔥Food Regulatory Clinic by Food Innopolis #2

🚩ลงทะเบียน (ฟรี) จองคิวรับคำปรึกษาได้แล้ววันนี้ !!!
คิวเดือนถัดไป วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565

Food Regulatory Clinic by Food Innopolis #2
บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหารเกี่ยวกับ “แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร” โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเมืองนวัตกรรมอาหาร

📌ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทาง
ในการดำเนินการขี้นทะเบียนอาหารต่อไป
ลงทะเบียนได้ที่ >> https://forms.gle/aEuZioUnYcoA4mzC9 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

📌ให้คำปรึกษาทุกวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน ผ่านทางระบบออนไลน์
กำหนดการและ link เข้ารับคำปรึกษาออนไลน์เจ้าหน้าที่จัดส่งให้ทางอีเมล (บริษัทละ 45 นาที)
*ให้บริการตามลำดับการสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ประสานงาน คุณมารุต ใจหลัก
โทร. 081-9421897 หรือ https://foodinnopolis.or.th/th/home/contact-us/

#เมืองนวัตกรรมอาหาร

📢📢 สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร  (Food Innopolis) ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม Food T...
10/10/2022

📢📢 สวทช. โดยเมืองนวัตกรรมอาหาร (Food Innopolis) ขอเรียนเชิญผู้ประกอบการ นักวิจัยและผู้ที่สนใจ ฟังบรรยายในกิจกรรม Food Talks 2022 #8 Understand Your Food Customers: การเข้าใจผู้บริโภคผลิตภัณฑ์อาหารเบื้องต้น

🔥ได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.อุศมา สุนทรนฤรังษี อาจารย์ประจำภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้เทคนิคการศึกษาผู้บริโภคสำหรับแต่ละช่วงของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อพฤติกรรมและการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์อาหารของผู้บริโภคยุคใหม่ รวมไปถึงตัวอย่างงานวิจัย/เทคนิคการวิเคราะห์ความต้องการและพฤติกรรมผู้บริโภคเชิงลึกให้สอดคล้องกับธุรกิจ

🚩ขอเชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน (((Live))) พร้อมกัน ในวันพุธที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น.-11.30 น. ผ่านทาง Live Facebook : Foodinnopolis

🔥ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง (ไม่มีค่าใช้จ่าย)
https://forms.gle/eo7zaLgKvoZWm9jL6

#เมืองนวัตกรรมอาหาร

🔥Food Regulatory Clinic by Food Innopolis #2🔥📌ลงทะเบียน (ฟรี) จองคิวรับคำปรึกษาได้แล้ววันนี้ !!!🚩Food Regulatory Clinic ...
10/10/2022

🔥Food Regulatory Clinic by Food Innopolis #2🔥

📌ลงทะเบียน (ฟรี) จองคิวรับคำปรึกษาได้แล้ววันนี้ !!!

🚩Food Regulatory Clinic by Food Innopolis
บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร
เกี่ยวกับ “แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร”
โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเมืองนวัตกรรมอาหาร
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทาง
ในการดำเนินการขี้นทะเบียนอาหารต่อไป
ลงทะเบียนได้ที่ >> https://forms.gle/aEuZioUnYcoA4mzC9 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

📢ให้คำปรึกษาทุกวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน ผ่านทางระบบออนไลน์ ครั้งละ 3 ราย
กำหนดการและ link เข้ารับคำปรึกษาออนไลน์เจ้าหน้าที่จัดส่งให้ทางอีเมล (บริษัทละ 45 นาที)
*ให้บริการตามลำดับการสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ประสานงาน คุณมารุต ใจหลัก
โทร. 081-9421897 หรือ https://foodinnopolis.or.th/th/home/contact-us/

#เมืองนวัตกรรมอาหาร

🔥Food Regulatory Clinic by Food Innopolis #2🔥

📌ลงทะเบียน (ฟรี) จองคิวรับคำปรึกษาได้แล้ววันนี้ !!!

🚩Food Regulatory Clinic by Food Innopolis
บริการให้คำปรึกษาเบื้องต้นสำหรับผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร
เกี่ยวกับ “แนวทางการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์อาหาร”
โดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาธุรกิจเมืองนวัตกรรมอาหาร

ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้รับคำแนะนำเบื้องต้นเพื่อเป็นแนวทาง
ในการดำเนินการขี้นทะเบียนอาหารต่อไป
ลงทะเบียนได้ที่ >> https://forms.gle/aEuZioUnYcoA4mzC9 (ไม่มีค่าใช้จ่าย)

📢ให้คำปรึกษาทุกวันพุธที่ 2 ของทุกเดือน ผ่านทางระบบออนไลน์ ครั้งละ 3 ราย
กำหนดการและ link เข้ารับคำปรึกษาออนไลน์เจ้าหน้าที่จัดส่งให้ทางอีเมล (บริษัทละ 45 นาที)
*ให้บริการตามลำดับการสมัคร

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
ผู้ประสานงาน คุณมารุต ใจหลัก
โทร. 081-9421897 หรือ https://foodinnopolis.or.th/th/home/contact-us/

#เมืองนวัตกรรมอาหาร

ที่อยู่

Thailand Science Park
Bangkok
12120

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 17:30
อังคาร 08:30 - 17:30
พุธ 08:30 - 17:30
พฤหัสบดี 08:30 - 17:30
ศุกร์ 08:30 - 17:30

เบอร์โทรศัพท์

+6625647000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ FoodInnopolisผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง FoodInnopolis:

วิดีโอทั้งหมด

Our Story

Food Innopolis: เมืองนวัตกรรมอาหาร จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งแรกที่อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จังหวัดปทุมธานี เพื่อให้เกิดระบบนิเวศน์การวิจัยที่เหมาะสมต่อการท่าวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมด้านอาหาร นอกจากนี้เมืองนวัตกรรมอาหารยังให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service) เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งทรัพยากรการวิจัย และบริการต่างๆ ของมหาวิทยาลัย และหน่วยงานภาครัฐได้สะดวก รวดเร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

Our vegan Thai omelet is one of the finalists at .
Thank you FoodInnopolis NSTDA Deep Tech Acceleration NSTDA - สวทช. and their staff for the support.
There are so many vegan companies and products at the event. Make me think that, the future looks promising!

~PAS
เมื่อพูดถึง อนาคตของอุตสาหกรรมด้านอาหารและการเกษตรของไทย ผู้คนที่ทำงานในอุตสาหกรรมนี้คิดถึงอะไรกัน? มารับฟังคำตอบของแต่ละท่านกัน

บริติช เคานซิล ประเทศไทย ได้ร่วมมือกับ FoodInnopolis NSTDA - สวทช. เดินหน้าโครงการ Foresight into the BCG Economy ดึงผู้เชี่ยวชาญ Foresight (การคาดการณ์อนาคต) จากสหราชอาณาจักร ร่วมเวิร์คช็อปกับบุคลากรในอุตสาหกรรมบีซีจีด้านอาหารและการเกษตรของไทย วางกรอบวิสัยทัศน์ผลักดันไทยสู่การเป็นศูนย์กลางด้านอาหารแห่งอนาคต

รับชมวิดีโอฉบับเต็มได้ที่ https://bit.ly/3FyLSqJ

🇹🇭สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)
Agricultural Research Development Agency (ARDA)

🇹🇭สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
สถาบันโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล Institute of Nutrition , Mahidol University

🇹🇭 เมืองนวัตกรรมอาหาร FoodInnopolis

🇹🇭 POWCO Thailand 🌴

.

✅ขอเชิญชวนผู้ที่มีความสนใจเข้าฟังการบรรยายพิเศษด้านอาหารทางการแพทย์และอาหารวัตถุประสงค์พิเศษ ภายใต้แผนงาน

" 𝐑𝐀𝐈𝐍𝐬 𝐟𝐨𝐫 𝐓𝐡𝐚𝐢𝐥𝐚𝐧𝐝 𝐅𝐨𝐨𝐝 𝐕𝐚𝐥𝐥𝐞𝐲 ภาคกลาง "

✅โดยมหาวิทยาลัยมหิดล และการเสวนาหัวข้อ มุมมองเอกชนไทย

✅ในรูปแบบออนไลน์ผ่านระบบ Zoom ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 – 16.00 น.

✅สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : https://inmu2.mahidol.ac.th/th/7321/
ห้ามเพลาดเลยนะครับ!! กับงาน Plant Based Conference 2022
.
Plant-Based Food แค่กระแสหรือเทรนด์ที่กำลังมา ?
.
จากพฤติกรรมของผู้บริโภคทั่วโลกที่ตื่นตัวกับการเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพ ตระหนักถึงการบริโภคที่คำนึงถึงผลกระทบของสิ่งแวดล้อม แรงงานและสวัสดิภาพสัตว์ นั่นจึงทำให้หนึ่งใน Food Tech อย่าง ‘Plant-Based Food’ หรือ ‘เนื้อเนื้อสัตว์จากพืช’ กลายเป็นอาหารทางเลือกที่เติบโตและเป็นที่รู้จักมากขึ้นในหลายปีที่ผ่านมา
.
นั่นจึงทำให้มีแบรนด์ร้านอาหารใหญ่ ๆ หลายเจ้าก็เริ่มตบเท้าเข้ามาสู่ตลาดนี้มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการออกเมนู Plant-Based เอาใจลูกค้าที่รักสุขภาพ หรือการออกแบบร้านที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมมากขึ้น
.
จะเป็นแค่เทรนด์หรือโอกาสของธุรกิจร้านอาาหารที่กำลังมา ร่วมคำตอบกันได้ที่ไลฟ์ “Plant Based Conference 2022” กับ 4 วิทยากร ที่จะมาตอบข้อสงสัย ถึงวงการร้านอาหารในอนาคต ในวันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น. ไลฟ์ผ่าน FB - Torpenguin - ผู้ชายขายบริการ
.
📕 หัวข้อ-เนื้อหาสัมมนา
- อาหารทางเลือก Plant-Based โอกาสหรือแค่กระแส?
- Plant-Based คืออะไรทดแทนเนื้อสัตว์ได้จริงมั้ย?
- ธุรกิจ Plant-Based กับตลาด End users
- โอกาส Plant-Based ธุรกิจร้านอาหารอีสาน
.
✒️ วิทยากร
.
คุณ สุรนาม พานิชการ - Tofusan
คุณ วิภู เลิศสุรพิบูล - Meat Avatar
คุณ ณปภัสสร ต่อทียนชัย - Veganerie
คุณ ปิยะ ดั่นคุ้ม - Salad Factory Thailand
ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม - FoodInnopolis
ดำเนินรายการโดย ต่อเพนกวิน เจ้าของเพจ Torpenguin-ผู้ชายขายบริการ
.
📍วันที่ 27 มกราคม 2565 เวลา 09.30 - 12.00 น.
.
📌ไลฟ์ผ่าน FB - Torpenguin - ผู้ชายขายบริการ
.
⏰เวลา 09.30 - 12.00 น.นี้เท่านั้น
[PARTNER'S EVENT]

Program for the webinar on “Biotechnology industry on agriculture and food: Opportunities for Thai entrepreneurs in the French market” 🇹🇭 🇫🇷

🧬🧪🌱 Come to update stories and opportunities of Thai entrepreneurs about biotechnology innovations in food and agriculture driven by the BCG economic model, as well as to exchange knowledge on food flavor development and sensory by experts from the public and private sectors, namely FoodInnopolis, Flavor Academy of Mahidol University, Faculty of Science, TCFF; Thai - China Flavours and Fragrances Industry Co., Ltd. and Aromatech.Co.Th

🗓 Friday 17th, December 2021
⏰ at 14.00 – 16.30 hrs. (Thailand Standard Time)

📌 Follow and watch the webinar live via Zoom
https://zoom.us/webinar/register/WN_naew-BpwQfatxEsdC2JDQg

📌 or Facebook Live of Thai Trade Negotiations
https://www.facebook.com/TradeNegotiations/

Subtitles available for both Thai and English (Simultaneous Interpretation)

👉 Registration Link : https://bit.ly/3yml35u

Free For All !!!

-- เพราะอะไร ? ร้านอาหารจึงจำเป็นต้องปรับโมเดลธุรกิจ โดย ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม Foodinnopolis --
.
.
จากผลกระทบของสถานการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นในช่วงที่ผ่านมา ทำให้เห็นเลยว่าการทำธุรกิจร้านอาหารนั้นเปลี่ยนแปลงขึ้นอย่างรุนแรง รวดเร็ว ความไม่แน่นอนวิ่งเข้าหาเราด้วยอัตราเร่ง ทำให้รูปแบบโมเดลการทำธุรกิจแบบเดิมๆ ที่เคยใช้ในปีนี้ อาจใช้ไม่ได้แล้วในปีหน้า
.
วันนี้ผมจึงมาสรุปหัวข้อ การปรับโมเดลธุรกิจของร้านอาหารเพื่อการสร้างคุณค่าใหม่ โดย ดร.ปรเมษฐ์ ชุ่มยิ้ม FoodInnopolis ว่าเพราะอะไร ? ร้านอาหารจึงจำเป็นต้องปรับโมเดลธุรกิจ
.
.
1. สถานการณ์ที่ไม่คาดคิด
.
เราต้องมีวางแผนรับมือกับสถานการณ์ที่เลวร้ายไว้เสมอ เพราะเมื่อไหร่ที่มันเกิดขึ้นเราจะรู้วิธีที่จะรับมือป้องกัน ดีกว่าการมองโลกในแง่ดีแล้วก็บริหารร้านแบบชิวๆไปวันๆ พอวันนึงเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิดขึ้นแล้วก็ทำอะไรไม่ถูก
.
2. ลูกค้าเปลี่ยนพฤติกรรม
.
ในยุคที่ไม่มีใครรอลูกค้าเข้าหาหรือขายแต่เพียงหน้าร้านเพียงอย่างเดียว ร้านไหนที่รู้จักที่จะปรับตัวเข้าหาลูกค้าเท่านั้น ถึงจะเป็นผู้อยู่รอด
.
3. ตัวเลือกในตลาดเพิ่มมากขึ้น
ร้านอาหารในช่วงเวลานี้มีการแข่งขันที่สูงมาก การสร้างโมเดลธุรกิจร้านอาหารขึ้นมา ไม่ใช่เพียงแค่อยากซื้อมาขายไป ถ้าเราไม่ยอมปรับตัวหรือเปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตใหม่ ๆ ก็เป็นไปได้ว่า การที่จะแพ้ในการแข่งขันก็เป็นไปได้เสมอ
.
.
และนี่ก็เป็นแค่การสรุปเนื้อหาส่วนหนึ่งจากในงานเท่านั้น สำหรับท่านไหนที่อยากได้ สรุปเนื้อหาภายในงานมากกว่านี้
.
สามารถลงทะเบียนได้ที่ลิงก์นี้ https://forms.gle/ZnSP1f9pBEqnZM9N7
แล้วเราจะทำการจัดส่งสไลด์ไปให้ทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้
.
#ต่อเพนกวิน
📣 เตรียมตัวพบกับงานสัมมนาออนไลน์ ประจำเดือน มิ.ย. 64 นี้ !!
.
ในหัวข้อ การปกป้องทรัพย์สินทางปัญญาธุรกิจด้านอาหาร
.
"แบรนด์และธุรกิจที่แข็งแรงเท่านั้นที่จะอยู่รอดเติบโตได้
การขยายโอกาส ลดความเสี่ยงธุรกิจจำเป็นต้องมีความรู้ เข้าใจการบริหารทรัพย์สินทางปัญญา
เพื่อแบรนด์ของท่านจะเติบโตได้อย่างมั่นคงแข็งแรงได้อย่างแท้จริง"
.
เนื้อหาในงานสัมมนาประกอบไปด้วย
1. การคุ้มครองสินทรัพย์ทางปัญญาในอุตสาหกรรมอาหาร
โดย ผศ.ดร.อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ CEO of Food Innopolis
.
2. Intangible Asset :
ทำไมโลกธุรกิจยุคใหม่ถึงเน้นสร้าง Intangible Asset และการตั้งชื่อแบรนด์ที่ดี จะกลายเป็นสินทรัพย์ได้ควรคิดอย่างไร ?
โดย คุณจุลเกียรติ สินชัยชูเกียรติ CEO & Founder of Baramizi Group
.
3. เคล็ดลับการบริหารสินทรัพย์ทางปัญญา (IP Management)
โดย คุณวีระเวช อรธนาลัย CEO of IDG Group
.
📌 สแกนลงทะเบียนผ่านลิ้งค์ด้านล่างเพื่อลุ้นรับ Mini Future Food Trend Book (ฟรี)
https://forms.gle/LPR3p4vVFt9aZLw98
Date : 17 มิ.ย. 64 เวลา 10.00 - 12.00 น.
.
ติดตามชม Live ได้ที่
page / Youtube : ศูนย์สร้างสรรค์กลยุทธ์และประเมินมูลค่าแบรนด์ Baramizi Consultant
page : FoodInnopolis
✨พบกับสัมมนาออนไลน์✨
หัวข้อ : การสร้างต้นแบบธุรกิจอาหารแห่งอนาคต (Future Food Business Prototype)
.
ธุรกิจอาหารแห่งอนาคตคือโอกาสใหม่ของธุรกิจไทย หากคุณสนใจในการก้าวสู่อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต ไม่ว่าคุณจะอยู่ในอุตสาหกรรมไหนมาก่อนหรือยังลังเลอยู่ ไม่ควรพลาดกับงานสัมมนานี้เพื่อเป็นโอกาสและแนวทางสำหรับอนาคตธุรกิจของคุณ !!
.
Key Points
1. ทำไมต้องเริ่มต้นจากการออกแบบต้นแบบทางธุรกิจ (Business Prototype)
2. แนะนำหลักสูตร การออกแบบต้นแบบธุรกิจอาหารแห่งอนาคต ( Future Food Business Prototype )
3.สิ่งที่ผู้เรียนจะได้รับจากการเรียนในหลักสูตรนี้โดยการสนับสนุน จาก Food Innopolis ที่สามารถผลักดันผู้ประกอบธุรกิจให้สามารถเติบโตต่อไปได้
4. Welcome Speech สำหรับผู้เรียน และผู้ที่สนใจเข้าอุตสาหกรรม Future Food
.
📌 ลงทะเบียนได้ตามลิงก์ด้านล่าง เพื่อลุ้นรับ Mini Future Food Trend Book (ฟรี)
https://forms.gle/7PH6yDYCABzX6twL7
Date : 29 เม.ย. 2564 เวลา 17.00 - 18.00 น.
.
ติดตามชม Live ได้ที่
page : ศูนย์สร้างสรรค์กลยุทธ์และประเมินมูลค่าแบรนด์ Baramizi Consultant
page : FoodInnopolis
📢 เตรียมพบกับงานสัมมนาเปิดตัวหลักสูตร การออกแบบต้นแบบทางธุรกิจสำหรับ Future Food Industry ในรูปแบบ Hybrid (Online 2 Offline) ที่พาคุณสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต Future Food

📌 เชิญเข้าร่วมสัมมนาผ่าน Live พร้อมกัน ในวันพุธที่ 24 มีนาคม 2564 เวลา 10.00 น.-12.00 น. ผ่านทาง Facebook Fanpage :
👉 ศูนย์สร้างสรรค์กลยุทธ์และประเมินมูลค่าแบรนด์ Baramizi Consultant
👉 FoodInnopolis

🎉 ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรม Open House ได้ตามลิงก์ด้านล่าง เพื่อลุ้นรับ Mini Future Food Trend Book (ฟรี) !!
https://forms.gle/uinsgbxgtvGVy4cn7
🗓️ February 18, 2021 - Future Food Cicle - Opportunity & Innovation from Thailand.
Join the online event, register now 👉https://bit.ly/2Os4BOl

FoodInnopolis Smart Kitchen Summit Japan
🗓️ February 18, 2021 - Future Food Cicle - Opportunity & Innovation from Thailand.
Join the online event, register now 👉https://bit.ly/2Os4BOl

FoodInnopolis Smart Kitchen Summit Japan
📌📌กลับมาอีกครั้งกับ Online Seminar ต้อนรับปี 2021!! กับ Special Food Talk 2021: ก้าวข้ามความท้าทายปี 2564 กับ Food Innopolis:
แพลตฟอร์มและบริการสนับสนุนด้านวิจัยนวัตกรรมสำหรับผู้ประกอบการอาหาร
🎉 ขอเชิญผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ: update สถานการณ์ และความท้าทายของอุตสาหกรรมอาหารในปี 2564
- ข้อมูลแพลตฟอร์ม กิจกรรม และบริการสนับสนุนผู้ประกอบการอาหาร
- การบูรณาการทำงานระหว่างหน่วยงาน FI Network
- โปรแกรมสนับสนุนผปก.เพื่อต่อยอดโอกาสทางธุรกิจ โดยทีม FI Accelerator
- โอกาสการเข้ารับบริการ FI One Stop Service โดยทีม Business Development
โดยทีมงานเมืองนวัตกรรมอาหาร HQ นำโดย ผศ.ดร. อัครวิทย์ กาญจนโอภาษ CEO Food Innopolis
วันจันทร์ที่ 18 มกราคม นี้ เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทาง Live Facebook Fanpage : Foodinnopolis
ลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมที่ https://forms.gle/9EsfvAANcXYirWgm6 (ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย)
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
Facebook: FoodInnopolis
x

Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ (แสดงผลทั้งหมด)

National Biobank of Thailand NLSAnalysis and Products ศูนย์ประชุมอุทยานวิทยาศาสต National Energy Technology Center - ENTEC DECC ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย : NECTEC NSTDA BIOTEC-NSTDA Traffy Graphene Thailand ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจ STKS - Science and Technology Knowledge Services สภานักศึกษา มหาวิทยาลัยธรรม Msc_sdt คณะกรรมการนักศึกษาคณะวิทยา