Clicky

พิพิธภัณฑ์พืช กรมการแพทย์แผ

พิพิธภัณฑ์พืช กรมการแพทย์แผ ศูนย์กลางการอ้างอิงมาตรฐานสมุนไพร?

เปิดเหมือนปกติ

Photos from สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช's post
26/02/2022

Photos from สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช's post

21/02/2022

มหาวิทยาลัยมหิดล ขอเชิญผู้สนใจร่วมเสวนาวิชาการออนไลน์ หัวข้อ “กัญชา…ความจริงต้องรู้” เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้กัญชา/กัญชง อย่างถูกต้อง ตามหลักวิชาการและข้อมูลทางการแพทย์ให้ประชาชนโดยทั่วไป โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้แก่
- รองศาสตราจารย์ ดร. ภญ.จุฑามณี สุทธิสีสังข์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
- ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงพรจิรา ปริวัชรากุล ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์สหภูมิ ศรีสุมะ สาขาวิชาเภสัชวิทยาคลินิกและพิษวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
- รองศาสตราจารย์ นายแพทย์สัมมน โฉมฉาย ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- อาจารย์ แพทย์หญิงจริยา ภูดิศชินภัทร ภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ระพี บุญเปลื้อง ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์

ในวันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 เวลา 08.30 – 10.30 น.

เข้าร่วมเสวนาวิชาการ หัวข้อ “กัญชา…ความจริงต้องรู้”
ผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting
Number: 960 8207 5245
Password: 22Feb2022

หรือรับชมผ่านทาง Facebook : Mahidol University
IPTV : www.iptv.mahidol.ac.th

Photos from สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช's post
21/02/2022

Photos from สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช's post

Photos from สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช's post
16/02/2022

Photos from สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช's post

Photos from มูลนิธิไทยรักษ์ป่า's post
09/02/2022

Photos from มูลนิธิไทยรักษ์ป่า's post

Photos from สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช's post
09/02/2022

Photos from สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช's post

Photos from กลุ่มงานวิจัยพันธุศาสตร์ป่าไม้และพันธุ์พืชป่าหายาก's post
08/02/2022

Photos from กลุ่มงานวิจัยพันธุศาสตร์ป่าไม้และพันธุ์พืชป่าหายาก's post

Photos from สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช's post
06/02/2022

Photos from สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช's post

Photos from หอพรรณไม้ Forest Herbarium - BKF's post
03/02/2022

Photos from หอพรรณไม้ Forest Herbarium - BKF's post

ปอยาบเลื้อย พรรณไม้ชนิดใหม่ พบแห่งเดียวที่ จ.ตาก ประเทศไทย
03/02/2022
ปอยาบเลื้อย พรรณไม้ชนิดใหม่ พบแห่งเดียวที่ จ.ตาก ประเทศไทย

ปอยาบเลื้อย พรรณไม้ชนิดใหม่ พบแห่งเดียวที่ จ.ตาก ประเทศไทย

นักวิจัยกรมอุทยานฯ ค้นพบพรรณไม้ชนิดใหม่ของโลก “ปอยาบเลื้อย” พบแห่งเดียวในไทย ที่ จ.ตาก เป็นพรรณไม้เฉพาะถ.....

Photos from สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช's post
23/01/2022

Photos from สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช's post

Photos from สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช's post
20/01/2022

Photos from สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช's post

Photos from สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช's post
20/01/2022

Photos from สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช's post

Photos from สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช's post
19/01/2022

Photos from สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช's post

Photos from สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช's post
16/01/2022

Photos from สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช's post

12/01/2022

พรรณไม้เด่นสวนสาขา I ตูบหมูบ

ตูบหมูบ มีชื่อวิทยาศาสตร์คือ Kaempferia marginata Carey จัดอยู่ในวงศ์ขิง-ข่า (ZINGIBERACEAE) เป็น #พืชสมุนไพร ปมราก ใช้รักษาอาการคัดจมูก เหง้าแก้หวัด ขับลม แก้โรคกระเพาะอาหาร และเป็นยาระบาย ใบ เป็นยาขับเสมหะ รับประทานเป็นผักสด หรือผสมในอาหารคาวเพื่อเพิ่มความหอม

ตูบหมูบ เป็น #พืชล้มลุก ใบแผ่ราบกับพื้นดิน ใบรูปกลมแกมรูปไข่ ขอบใบสีแดงคลํ้า ช่อดอกออกเป็นช่อตรงกลางระหว่างใบ ใบประดับสีขาวแกมเขียว ดอกสีขาว กลีบปากสีขาวมีแต้มสีม่วงที่โคนกลีบ ปลายเว้าลึก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : Facebook สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น องค์การสวนพฤกษศาสตร์

Photos from สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช's post
12/01/2022

Photos from สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช's post

10/01/2022

🌿🌸 พืชวงศ์เทียนชนิดใหม่ของโลก

​​พืชวงศ์เทียนชนิดใหม่ของโลก ชื่อวิทยาศาสตร์ Impatiens gadellae Souvann. & Suksathan #พืชวงศ์เทียน (Balsaminaceae) เป็นไม้ล้มลุกหลายปี อวบน้ำ ใบเดี่ยว เรียงแบบเวียน หรือสลับ ช่อดอก ออกตามซอกใบเป็นกระจุก 1–3 ดอก หรือดอกเดี่ยวออกที่ปลายกิ่ง ดอกสีชมพูหรือขาว ด้านในสีเหลือง ออกดอกช่วงเดือนมิถุนายนถึงตุลาคม ติดผลเดือนสิงหาคมถึงพฤศจิกายน

พบพืชชนิดนี้ ตาม #เขาหินปูน ใน #ป่าเบญจพรรณ ที่ระดับความสูง 300–1,500 ม. จากระดับทะเล เฉพาะบริเวณทางตอนเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยมี ดร. ปิยเกษตร สุขสถาน นักพฤกษศาสตร์จาก #องค์การสวนพฤกษศาสตร์ และ Mr. Keooudone Souvannakhoummane จากสวนพฤกษศาสตร์ผาตัดแก้ ร่วมกันศึกษา โดยตั้งชื่อพืชชนิดนี้ให้เป็นเกียรติแก่ Mr. Rik Gadella ผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์ผาตัดแก้ (Pha Tad Ke Botanical Garden) และตีพิมพ์ผลงานในวารสาร Taiwania 60(4) : 175-180, 2015

06/01/2022

🌿 🍒 🍁 ไม้ป่ากินได้... “เสี้ยวใหญ่" 🌱 🥭 🌿

05/01/2022

✨🌸🌿📝 หยิบจากหิ้ง สวจ. “พรรณไม้สกุลบวบขนในประเทศไทย” ✨🌳🌱🥰

Photos from สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช's post
02/01/2022

Photos from สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช's post

Photos from หอพรรณไม้ Forest Herbarium - BKF's post
31/12/2021

Photos from หอพรรณไม้ Forest Herbarium - BKF's post

Photos from Sarakadee Magazine's post
30/12/2021

Photos from Sarakadee Magazine's post

Photos from สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช's post
30/12/2021

Photos from สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช's post

Photos from หอพรรณไม้ Forest Herbarium - BKF's post
30/12/2021

Photos from หอพรรณไม้ Forest Herbarium - BKF's post

30/12/2021

🌿 🍒 🍁 ไม้ป่ากินได้... “บอนจีน" 🌱 🥭 🌿

Photos from องค์การสวนพฤกษศาสตร์'s post
29/12/2021

Photos from องค์การสวนพฤกษศาสตร์'s post

Photos from สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช's post
29/12/2021

Photos from สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช's post

Photos from หอพรรณไม้ Forest Herbarium - BKF's post
28/12/2021

Photos from หอพรรณไม้ Forest Herbarium - BKF's post

27/12/2021

🌿🌼 พรรณไม้เด่นสวนสาขา | ปลาไหลเผือกน้อย |

#ปลาไหลเผือกน้อย พืช #สมุนไพร เป็นไม้พุ่มเตี้ย สูงได้ถึง 30 ซม. ดอกสีแดง มีสรรพคุณทางยา ราก ใช้ต้มน้ำดื่ม แก้ไข้ แก้ปวด แก้ไข้มาลาเรีย ช่วยบำรุงกำลัง หรือใช้รากฝนกับน้ำ ทาแก้ฝีหนอง ในประเทศไทย พบมากทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ใน #ป่าเต็งรัง โปร่งที่เป็นทุ่งหญ้า

เชิญผู้ที่สนใจพืชสมุนไพร เข้าเยี่ยมชม #สวนพฤกษศาสตร์ขอนแก่น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น แหล่งรวบรวมสมุนไพรพื้นบ้านของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ หนึ่งในสวนพฤกษศาสตร์สาขาในสังกัด #องค์การสวนพฤกษศาสตร์

📚 ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eurycoma harmandiana Pierre
ชื่อวงศ์ : SIMAROUBACEAE

26/12/2021

✨🌸🌿📝 หยิบจากหิ้ง สวจ. “พรรณไม้สกุลขี้กาในประเทศไทย” ✨🌳🌱🥰

Photos from หอพรรณไม้ Forest Herbarium - BKF's post
23/12/2021

Photos from หอพรรณไม้ Forest Herbarium - BKF's post

18/12/2021

🌿🌹🌼 พืชต่างถิ่นรุกราน... “หญ้าขจรจบ” 🌸☘️🍁

11/12/2021

🌿🌹🌼 พืชต่างถิ่นรุกราน... “ถั่วปินตอย” 🌸☘️🍁

ที่อยู่

693 ชั้น4 อาคารสถาบันวิจัยการแ
Bangkok
10100

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

+6622243265

เว็บไซต์

https://tmri.dtam.moph.go.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ พิพิธภัณฑ์พืช กรมการแพทย์แผผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง พิพิธภัณฑ์พืช กรมการแพทย์แผ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

เว็บไซด์ www.weifothailand.com
แชมพูสมุนไพรมะกรูด อัญชัน ย่านาง...บำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยแข็งแรง