พิพิธภัณฑ์สมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

พิพิธภัณฑ์สมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ศูนย์กลางการอ้างอิงมาตรฐานสมุนไพรเพื่อการวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรในระดับสากล

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
07/08/2020

สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

🌿🌼 เพลินพฤกษา | มณีเทวา |

มณีเทวา พรรณไม้พระราชทานนามจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ดอกออกเป็นกระจุกน่ารัก คล้ายกระดุมเม็ดเล็กๆ ดอกสีขาวนวลบริสุทธิ์ดุจดั่งมณีเทวา จะเบ่งบานอวดโฉมเพียงฤดูเดียว ในช่วงเดือนกันยายน – ธันวาคม พบตามบริเวณที่ชุ่มชื้นในที่โล่งหรือป่าโปร่ง ทางภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Eriocaulon smitinandii Moldenke
ชื่อวงศ์ : ERIOCAULACEAE
อ้างอิงข้อมูลจาก : ฐานข้อมูลพรรณไม้ องค์การสวนพฤกษศาสตร์
http://www.qsbg.org/Database/Botanic_Book%20full%20option/search_detail.asp?botanic_id=1389

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
04/08/2020

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

🌿 🎋 🌷 พรรณไม้เกียรติประวัติไทย "มะลิวัลย์เถา" 🌺 🍂 🌿

สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ Botanical Society of Thailand
03/08/2020

สมาคมพฤกษศาสตร์ในพระบรมราชินูปถัมภ์ Botanical Society of Thailand

ช่วงหน้าฝนนี้
ชวนมาอ่านบทความของ ดร. สุนิสา แสงวิโรจนพัฒน์
เรื่องดอก #เข้าพรรษา หมู่ย่อย #Mediocalcaratae (อ่านว่า เม-ดิ-โอ-คาล-คา-รา-ทา-เอ)
ชี้จุดสำคัญในการจำแนกชนิดของดอกเข้าพรรษาในหมู่ย่อยนี้ 19 ชนิดทั่วโลก รวมทั้งตั้งชื่อเข้าพรรษาชนิดใหม่ 9 ชนิด

แม้สมาชิกของดอกเข้าพรรษากลุ่มนี้ไม่มีใบประดับสีสวย แต่มีสีดอกที่หลากหลาย ดอกเล็กๆ สูง 3 เซนติเมตร จัดวางสีตัดกันอย่างลงตัว ดอกสีเหลืองมีจุดแดง ดอกสีขาวมีจุดเหลือง หรือสีเหลืองและสีขาวตัดกันที่กึ่งกลางดอก
ชี้ชวนให้ดูรายละเอียดเล็ก ๆ ของ Globba cataractarum และ Globba pycnostachy ดอกสีเหลืองส้มแต่ที่ปลายดอกมีรยางค์อับเรณูสีขาว อีกชนิดคือ Globba lilacina ที่ดอกสีขาวและมีรยางค์อับเรณูสีม่วง สีดอกจึงเป็นลักษณะสำคัญในการจำแนกชนิดของดอกเข้าพรรษาได้เป็นอย่างดี

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการกระจายพันธุ์และมีความหลากหลายของชนิดสูงที่สุดในโลก อยากให้เราได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และช่วยกันอนุรักษ์ให้ดอกเข้าพรรษาเจริญเติบโตดีในธรรมชาติ

บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ปริญญาเอก หลักสูตรวิทยาศาสตร์ชีวภาพ
คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (พ.ศ. 2557-2562)
อาจารย์ที่ปรึกษา: รศ.ดร.เจษฎา เด่นดวงบริพันธ์ และ
Dr. Mark Newman สวนพฤกษศาสตร์เอดินบะระ สหราชอาณาจักร เรื่อง
"การศึกษาทบทวนทางอนุกรมวิธานสกุลดอกเข้าพรรษา #Globba หมู่ Nudae หมู่ย่อย Mediocalcaratae"
รวบรวมลักษณะทางพฤกษศาสตร์
ขั้นตอนทางอนุกรมวิธานที่สำคัญ คือ
วิธีการเกี่ยวกับต้นแบบ (typification) เช่น
การเลือกตัวอย่างเลือกเป็นตัวอย่างต้นแบบ (lectotypification)
การเลือกตัวอย่างต้นแบบใหม่แทนตัวอย่างต้นแบบชิ้นเดิม (neotypification)
รวมถึงการกำหนดชื่อพ้องใหม่

https://www.cambridge.org/core/journals/edinburgh-journal-of-botany/article/taxonomic-revision-of-globba-sect-nudae-subsect-mediocalcaratae-zingiberaceae/400A891102CB288A3393004F18E5F98C

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
20/07/2020

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

🍀 🎋 🌸 " พฤกษาน่ารู้... "ตะลุมพุก"
𝘛𝘢𝘮𝘪𝘭𝘯𝘢𝘥𝘪𝘢 𝘶𝘭𝘪𝘨𝘪𝘯𝘰𝘴𝘢 (Retz.) Tirveng. & Sastre
🎋 🌸 🍀

🌺 วงศ์ : RUBIACEAE
💐 ชื่ออื่น : กระลำพุก, ตะลุมพุก (ภาคกลาง, ภาคตะวันตกเฉียงใต้); มอกน้ำข้าว, มะข้าว (ภาคเหนือ); มะคัง (อุตรดิตถ์); มะคังขาว (ภาคกลาง, ภาคตะวันตกเฉียงใต้); ลุบปุ๊ก (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ); ลุมพุก (ลพบุรี)

🌼 ชื่อพ้อง : 𝘎𝘢𝘳𝘥𝘦𝘯𝘪𝘢 𝘶𝘭𝘪𝘨𝘪𝘯𝘰𝘴𝘢 Retz., 𝘙𝘢𝘯𝘥𝘪𝘢 𝘶𝘭𝘪𝘨𝘪𝘯𝘰𝘴𝘢 (Retz.) Poir.

🌿 ไม้พุ่มหรือไม้ต้น ผลัดใบ สูงได้ถึง 10 ม. พบที่อินเดีย ศรีลังกา พม่า ภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบแทบทุกภาค ยกเว้นภาคตะวันออกเฉียงใต้ และภาคใต้ กระจายห่าง ๆ ในป่าเต็งรัง และป่าเบญจพรรณ ความสูง 100-500 ม. ในอินเดียผลอ่อนต้มหรือเผากินเป็นผัก น้ำคั้นจากใบแก้หลอดลมอักเสบ ผลสุกแก้บิด เปลือกและผลดิบใช้เบื่อปลา 🌿

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
17/07/2020

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

🌿 🍒 🍁 ไม้ป่ากินได้... "ชะมวง" 🌱 🥭 🌿

Environman
10/07/2020

Environman

ขอบคุณกระรอก นักวิทย์ชุบชีวิตพืชจากเมล็ดอายุ 3 หมื่นปี! กลายเป็นพืชเก่าแก่ที่สุดที่ถูกคืนชีพ เมล็ดถูกฝังไว้โดยกระรอกยุคน้ำแข็ง

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2012 รัสเซียพบเมล็ดของ Silene stenophylla บริเวณแม่น้ำ Kolyma ซึ่งดังกล่าวเป็นพืชดอกท้องถิ่นของไซบีเรีย โดยเมล็ดดังกล่าวได้ถูกฝังโดยกระรอกในยุคน้ำแข็ง และเมื่อได้ตรวจสอบเมล็ดพืชพบว่ามันมีอายุมากถึง 32,000 ปี

เมล็ดพันธุ์สุดเก่าแก่นี้ถูกห่อหุ้มโดยน้ำแข็ง ลึกลงไป 38 เมตรใต้ permafrost (ชั้นดินเยือกแข็งตัว)

นักวิจัยได้นำเนื้อเยื่อที่ถูกแช่แข็งมาสกัด และทำการเพาะเลี้ยงได้สำเร็จ ซึ่งจาการศึกษาพบว่าคือพืชชนิดเดียวกันกับ Silene stenophylla ในสมัยใหม่ แต่มีความแตกต่างกันที่รูปร่างของดอก

หลังจากทราบผลนักวิทยาศาสตร์ต้องการหาคำตอบให้ได้ว่าทำไมพืชชนิดนี้ถึงอยู่รอดสืบสายพันธุ์ของพวกมันมาได้นานมากขนาดนี้ นักวิทยาศาสตร์จึงได้ทำการค้นคว้าข้อสงสัยดังกล่าว

โดยมุ่งไปศึกษาไปสิ่งที่ทำให้ยีนของพืชว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร อะไรที่สามารถทำให้พวกมันปรับตัวเข้ากับความแห้งแล้ง ความร้อน และความเย็นได้ ถึงแม้ในปัจจุบันนักวิทยาศาสตร์จะยังไม่ทราบคำตอบก็ตาม

อย่างไรก็ตามศึกษาดังกล่าวจะช่วยให้นักวิทยาศาสตร์หาทางรอดให้แก่พืช ท่ามกลางสภาวะการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศในปัจจุบันได้

https://www.nationalgeographic.com/news/2012/2/120221-oldest-seeds-regenerated-plants-science/

https://www.boredpanda.com/research-plant-silene-stenophylla-austria/

https://www.pnas.org/content/109/10/4008/tab-figures-data


เด็กหญิงแก้มยุ้ยเป็นมิตร
environman

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
07/07/2020

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

🌿 🎋 🌷 พรรณไม้เกียรติประวัติไทย "กาญจนิการ์" 🌺 🍂 🌿

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
07/07/2020

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

🍄🌿🍂 สวจ. อยากบอก “เห็ดดาวดิน” 🍂🌿🍄

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
06/07/2020

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

🍀 🎋 🌸 พฤกษาน่ารู้... "เดื่อดิน"
𝘛𝘳𝘢𝘤𝘩𝘦𝘭𝘰𝘴𝘱𝘦𝘳𝘮𝘶𝘮 𝘢𝘴𝘪𝘢𝘵𝘪𝘤𝘶𝘮 (Siebold & Zucc.) Nakai 🎋 🌸 🍀

🌺 วงศ์ : Apocynaceae
💐 ชื่ออื่น : เดื่อดิน (เชียงใหม่), เถาวัลย์แดง (นครราชสีมา), สะครือ (กะเหรี่ยง-เชียงใหม่)
🌼 ชื่อพ้อง : 𝘔𝘢𝘭𝘰𝘶𝘦𝘵𝘪𝘢 𝘢𝘴𝘪𝘢𝘵𝘪𝘤𝘢 Siebold & Zucc., 𝘛𝘳𝘢𝘤𝘩𝘦𝘭𝘰𝘴𝘱𝘦𝘳𝘮𝘶𝘮 𝘴𝘪𝘢𝘮𝘦𝘯𝘴𝘦 Craib

🌿 เดื่อดิน เป็นไม้เถาเนื้อแข็ง มีรากเกาะยึดติดกับหินหรือต้นไม้ น้ำยางสีขาว ดอกสีขาว มีกลิ่นหอม พบที่อินเดีย จีน เกาหลี ญี่ปุ่น พม่า และภูมิภาคอินโดจีน ในไทยพบกระจายแทบทุกภาค ยกเว้นภาคใต้ มักขึ้นริมลำธาร ในป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูง 200-1,000 ม. นิยมนำมาปลูกให้เกาะติดตามกำแพง รั้วบ้าน และซุ้มประตู ทั้งในยุโรปและญี่ปุ่น 🌿

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
03/07/2020

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

🌿 🌺 “พรรณไม้หายากจากป่าตะวันออก” 🌿 🌺
🍀 งวงชุ่ม 🌾 𝘊𝘰𝘮𝘣𝘳𝘦𝘵𝘶𝘮 𝘱𝘪𝘭𝘰𝘴𝘶𝘮 Roxb. ex G.Don 🍀

🌷 วงศ์ : COMBRETACEAE

🍂 ไม้เถาเนื้อเเข็ง ดอกสีม่วง สดุดตา ในป่าตะวันออก พบกระจายห่าง ๆ ในป่าดิบแล้ง ที่ระดับความสูง 200-400 ม. 🍂

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
03/07/2020

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

🌿 🍒 🍁 ไม้ป่ากินได้... "คอแลน" 🌱 🥭 🌿

Plant Science @ Mahidol University
01/07/2020

Plant Science @ Mahidol University

#เฮลิโคเนีย​เป็นพันธุ์ไม้ในอันดับขิง​ที่มีถิ่นกำเนิดในเขตร้อนของทวีปอเมริกาใต้​ หรือ​ที่เรียกว่า​ "โลกใหม่" คู่ขนานกับขิงข่าหรือกล้วยที่เติบโตในเขตร้อนของเอเชีย​ หรือ​ "โลกเก่า"
การเกิดสิ่งมีชีวิตแบบคู่ขนานนี้​ พบได้ในสัตว์เช่นเดียวกัน
ที่เป็นที่รู้จักกันดีคือ​ นกทูแคน​ tucan สีสันสดใส​ในอเมริกาใต้ กับนกเงือก​ขนาดใหญ่น่าทึ่งของเอเชีย
#ไม่มีเฮลิโคเนียในป่าธรรมชาติของไทย
#เมืองไทยไม่มีทูแคน
เหมือนกับที่​
#หมีขาวไม่อยู่ในแอนตาร์กติกา
#เพนกวินไม่อยู่ในอาร์กติก
และ​ ขำๆ
#ไม่มีจิงโจ้ในออสเตรีย​ นะจ๊ะ

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
01/07/2020

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

☘️ 🍄 🎋 พืชสมุนไพรน่ารู้... "กลึงกล่อม"
𝘗𝘰𝘭𝘺𝘢𝘭𝘵𝘩𝘪𝘢 𝘴𝘶𝘣𝘦𝘳𝘰𝘴𝘢 (Roxb.) Thwaites 🎋 🍄 ☘️

🌿 วงศ์ : ANNONACEAE
🍁 ชื่ออื่น : จิงกล่อม (ภาคใต้), น้ำนอง (ปัตตานี ภาคใต้), ผักจ้ำ มะจ้ำ (ภาคเหนือ)

🌾 กลึงกล่อมเป็นไม้พุ่มกึ่งไม้ต้นขนาดเล็ก ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว ดอกเดี่ยว ออกเหนือซอกใบ กลีบดอกสีเหลืองอมน้ำตาล ผลกลุ่ม ผลย่อยรูปกลม เมื่อสุกสีแดงหรือดำ

💐 สรรพคุณ : รากและเนื้อไม้ แก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้น้ำเหลืองเสีย ขับพิษภายใน ใบและกิ่ง พบสาร suberosol ซึ่งมีฤทธิ์ต้านเชื้อ HIV ที่เป็นสาเหตุของโรคเอดส์ในหลอดทดลอง

🌷 อ้างอิง : ความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพรในประเทศไทย เล่ม 1 หน้า 23. สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 2559.

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
01/07/2020

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

☘️ 🍄 🎋 พืชสมุนไพรน่ารู้... "กลึงกล่อม"
𝘗𝘰𝘭𝘺𝘢𝘭𝘵𝘩𝘪𝘢 𝘴𝘶𝘣𝘦𝘳𝘰𝘴𝘢 (Roxb.) Thwaites 🎋 🍄 ☘️

🌿 วงศ์ : ANNONACEAE
🍁 ชื่ออื่น : จิงกล่อม (ภาคใต้), น้ำนอง (ปัตตานี ภาคใต้), ผักจ้ำ มะจ้ำ (ภาคเหนือ)

🌾 กลึงกล่อมเป็นไม้พุ่มกึ่งไม้ต้นขนาดเล็ก ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว ดอกเดี่ยว ออกเหนือซอกใบ กลีบดอกสีเหลืองอมน้ำตาล ผลกลุ่ม ผลย่อยรูปกลม เมื่อสุกสีแดงหรือดำ

💐 สรรพคุณ : รากและเนื้อไม้ แก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ำ แก้น้ำเหลืองเสีย ขับพิษภายใน ใบและกิ่ง พบสาร suberosol ซึ่งมีฤทธิ์ต้านเชื้อ HIV ที่เป็นสาเหตุของโรคเอดส์ในหลอดทดลอง

🌷 อ้างอิง : ความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพรในประเทศไทย เล่ม 1 หน้า 23. สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 2559.

IDTs
30/06/2020

IDTs

IDTs ขอแสดงความยินดีกับนักพฤษศาสตร์ของกลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม้ (หอพรรณไม้) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
โดย ดร. สมราน สุดดี และคณะ 🌳🌳🌳

อีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่เกิดจากความร่วมมือ สำรวจร่วมกันของนักพฤกษศาสตร์ทั้ง 3 ประเทศ ได้แก่
1. ผู้นำทีมและหัวหน้าคณะสำรวจจากประเทศ สปป. ลาว คุณ PHETLASY SOULADETH และคณะ Bolaven Project (Nagao fund)
2. คณะสำรวจจากประเทศญี่ปุ่น นำทีมโดยคุณ SHUICHIRO TAGANE และคณะ
3. คณะสำรวจจากประเทศไทย นำทีมโดย ดร. สมราน สุดดี และคณะ

ข้อมูลทั่วไปพืชชนิดใหม่ของโลก จาก สปป.ลาว

ชื่อ: ຫນວດປາຫມຶກ (Nuat pla muek)

ชื่อพฤกษศาสตร์: Coleus bolavenensis Suddee, Tagane & Rueangr

เขตการกระจายพันธฺุ์: เป็นพรรณไม้เฉพาะถิ่น มีเขตการกระจายพันธุ์ในประเทศลาว พบตามพื้นที่เปิดโล่ง ลานหินทรายสลับกับทุ่งหญ้า ในป่าดิบเขาระดับต่ำ

คำระบุชนิด ‘bolavenensis’ หมายถึง พื้นที่ที่มีการพบรายงานพืชชนิดนี้ครั้งแรก "Bolaven Plateau"
ในพื้นที่เขตอนุรักษ์แห่งชาติดงหัวสาว บ้านหนองหลวง ปากซอง แขวงจำปาสัก สปป. ลาว

**รายชื่อทีมงานคณะผู้สำรวจและรายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารอ้างอิงและลิงค์ด้านล่างนี้ครับ

เอกสารอ้างอิง: บทความตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสาร THAI FOREST BULL., BOT. 48(1): 82–85. 2020.

https://li01.tci-thaijo.org/index.php/ThaiForestBulletin/article/view/241892/167246

ภาพประกอบเพิ่มเติม: คุณ สุคิด เรืองเรื่อ

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
30/06/2020

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

🌿 🎋 🌷 พรรณไม้เกียรติประวัติไทย "ธนนไชย" 🌺 🍂 🌿

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
29/06/2020

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

🍀 🎋 🌸 " พฤกษาน่ารู้... "ชะมาง"
𝘎𝘢𝘳𝘤𝘪𝘯𝘪𝘢 𝘭𝘢𝘯𝘤𝘦𝘪𝘧𝘰𝘭𝘪𝘢 Roxb. วงศ์ CLUSIACEAE🎋 🌸 🍀

💐 ชื่ออื่น : บงนั่ง, มะแปม, หมักแปม

🌿 เมื่อกล่าวถึงชะมาง น้อยคนนักที่จะรู้จัก แต่ก็เป็นพรรณไม้อีกชนิดหนึ่งที่น่าสนใจ ด้วยลักษณะดอกที่มีความน่ารัก แปลกตา ผลมีสีสันคล้ายกับลูกเชอรี่ ทำให้คนสงสัยว่าพรรณไม้ชนิดนี้รับประทานได้หรือไม่ ในวันนี้ สวจ. จึงอยากขอนำเสนอพรรณไม้ชนิดนี้ให้เป็นที่รู้จักกันครับ ต้นชะมางอยู่สกุลเดียวกันกับชะมวง มังคุด มะพูด พะวา ส้มแขก แต่มีขนาดต้นเล็กกว่าชนิดอื่นมาก สูงเพียง 50 ซม. ก็ติดผลแล้ว มีลักษณะทางพฤกษศาสตร์ เป็นไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ดอกเป็นกระจุก ออกที่ง่ามใบและปลายกิ่ง สีแดงคล้ำ ผลสด รูปกลม เมื่อสุกสีแดงสด ผลสดสามารถรับประทานได้ ผลสุกมีรสเปรี้ยวอมหวาน รับประทานสด ทำแยม ทำน้ำชะมาง 🌿

🍁 นิยมนำมาปลูกเป็นไม้ประดับ มีสรรพคุณ ผลสุกเป็นยาระบายและแก้เลือดออกตามไรฟัน 🍁

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
25/06/2020

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

🌿 🍒 🍁 ไม้ป่ากินได้... "ตะคร้อหนาม" 🌱 🥭 🌿

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
24/06/2020

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

☘️ 🍄 🎋 พืชสมุนไพรน่ารู้... "กลาย"
𝘔𝘪𝘵𝘳𝘦𝘱𝘩𝘰𝘳𝘢 𝘬𝘦𝘪𝘵𝘩𝘪𝘪 Ridl. 🎋 🍄 ☘️

🌿 วงศ์ : ANNONACEAE
🍁 ชื่ออื่น : กล้วยค่าง (กรุงเทพฯ),มหาพรม ลำดวน (ประจวบคีรีขันธ์)

🌾 กลายเป็นไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงสลับระนาบเดียว ดอกเดี่ยว ออกตรงข้ามใบ สีเหลืองนวล ผลกลุ่ม ผลย่อยรูปทรงกระบอก เมื่อสุกสีแดง

💐 สรรพคุณ : เปลือก เป็นยาขับมุตกิดระดูขาว ขับเลือดร้ายในเรือนไฟสตรีหลังคลอดบุตร

🌷 อ้างอิง : ความหลากหลายทางชีวภาพพืชสมุนไพรในประเทศไทย เล่ม 1 หน้า 23. สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช. 2559.

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
23/06/2020

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

🌿 🎋 🌷 พรรณไม้เกียรติประวัติไทย "กระถินบึงกาฬ" 🌺 🍂 🌿

Forest Herbarium - BKF
22/06/2020

Forest Herbarium - BKF

ต้นไม้เขตอบอุ่นบางชนิดในประเทศไทย
(Some Temperate Trees in Thailand)
เต็ม สมิตินันทน์
วนสาร ปีที่ 24 ฉบับที่ 3, 2509
+++++++++++++++++++

จากผลการสำรวจพรรณพืชของประเทศไทย ตั้งแต่ได้เริ่มก่อตั้งหอพรรณไม้กรมป่าไม้ขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2450 (1907) มาจนถึงปัจจุบันนี้ ปรากฏว่าในประเทศ ไทยได้มีไม้ยืนต้นสกุลต่าง ๆ ที่เป็นพรรณพืชในเขตอบอุ่นหลาย ชนิดเกิดขึ้นอยู่ และเพื่อเป็นหลักฐานประกอบการศึกษาค้นคว้าต่อไป จึงได้ประมวลไว้ในบทความเรื่องนี้

การปรากฏตัวของพรรณพืชเขตอบอุ่นในประเทศไทยยุคปัจจุบันนี้ ก็เป็นร่องรอยประการหนึ่ง ถึงความ เปลี่ยนแปลงวิวัฒนาการของโลก เพราะในยุคเพอร์เมียน และ เทอร์เทียรีนั้น ภูมิอากาศของประเทศไทย ตกอยู่ใน เกณฑ์อบอุ่น

ดังมีหลักฐานยืนยันว่า ในยุคเพอร์เมียน (Konno 1963) นั้น ได้พบทรากชิ้นส่วนของพรรณพืชยุคโบราณ ในเขตจังหวัดเพชรบูรณ์อยู่ 8 ชนิดด้วยกัน

และต่อมาในยุคเทอร์เทียรี (Endo,1963) ก็ได้พบทรากชิ้นส่วน ของไม้ยืนต้นเขตอบอุ่นอยู่ 4 ชนิดด้วยกัน ในท้องที่อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน เป็น พรรณไม้ในสกุล Alnus, Carpinus, Taxodium และ Sequioa ซึ่งในปัจจุบันต่างเกิดขึ้นอยู่ในเขตอบอุ่น เว้นแต่ไม้สกุล Carpinus ซึ่งยังมี พบขึ้นอยู่ในประเทศไทย

++++++++++++++

ปัจจุบันต้นไม้เขตอบอุ่นที่พบขึ้นอยู่ในประเทศไทยมีด้วยกันทั้งหมด 59 ชนิด แยกออกเป็น 13 สกุล และ 9 วงศ์ ดังนี้

วงศ์ Oleaceae

▪️สกุล Fraxinus
ต้นไม้สกุลนี้ คือ ที่รู้จักกันทางการค้าว่า Ash เท่าที่สำรวจพบมีอยู่ 3 ชนิด แต่มีชนิดเดียวคือ ไม้จันท์ทอง (Fraxinus chinensis) ที่เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่สูงกว่า 30 เมตร โตวัดรอบ 150-200 ซม. พบขึ้นตามป่า ดิบเขา ตั้งแต่ระดับสูงจากระดับน้ำทะเล 800 เมตร ขึ้นไป ในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ และ เลย

วงศ์ Fagaceae

▪️ สกุล Quercus
ไม้สกุลนี้มีไม่น้อยกว่า 29 ชนิด ปัจจุบันไม่ได้ใช้ประโยชน์อื่นใด แม้จะได้ประกาศไว้เป็นไม้หวงห้ามประเภท ก. แล้วก็ตาม เรียกรวม ๆ กันว่า ไม้ก่อ ชนิด Quercus acutissima และ g aliena มีลักษณะคล้ายกับ red oak ในทวีปยุโรป พบทางจังหวัดเชียงใหม่ เพชรบูรณ์ และ เลย

วงศ์ Juglandaceae

▪️ สกุล Carya
ไม้สกุลนี้พบขึ้นตามป่าดิบเขา ท้องที่อำเภอเชียงดาว และอำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ เนื่องจากตัวอย่างพรรณไม้ไม่สมบูรณ์ จึงไม่อาจตรวจวิเคราะห์หาชื่อได้แน่นอน

วงศ์ Betulaceae

▪️ สกุล Betula
ต้นไม้ในสกุลนี้ คือ ไม้ที่รู้จักกันทางการค้าว่า Birch เท่าที่สำรวจพบมีอยู่เพียงชนิดเดียวคือ Betula alnoides เรียกกันว่า กำลังเสือโคร่ง เป็นต้นไม้ขนาดใหญ่สูง 20-25 เมตร โตวัดรอบ 150-200 ซม. พบขึ้นทั่ว ๆ ไปตามป่าดิบเขา ตั้งแต่ระดับสูงจากน้ำทะเล 1,000 เมตรขึ้นไป เปลือกมีกลิ่นหอม ชาวบ้านเชื่อว่า เอาไปต้มกินเป็นยากำลัง ได้เก็บเปลือกมาวิเคราะห์หาคุณสมบัติทางเคมีแล้ว แต่ยังไม่ปรากฏผล

วงศ์ ULmaceae

▪️ สกุล Ulmus
ต้นไม้ในสกุลนี้ คือ ไม้ที่รู้จักกันทางการค้าว่า Elm เท่าที่สำรวจพบมีอยู่เพียง 1 ชนิด เรียกกันว่า คู่ช้างย้อย (Ulmus lanceifolius) เป็นไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15-25 เมตร โตวัดรอบ 100-150 ซม. พบขึ้นตามป่าดิบพื้นราบและดิบเขา ในระดับสูงจากระดับน้ำทะเล 2001600 เมตร

▪️ สกุล Carpinus
ต้นไม้ในสกุลนี้รู้จักกันในต่างประเทศว่า Hornbeam เท่าที่พบมีเพียง 2 ชนิด คือ ก่อสร้อย หรือ ก่อหัด (Carpinus viminea) พบในจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย เพชรบูรณ์ และ ภูกระดึง อีกชนิดหนึ่ง คือ C. loudoni พบที่ดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ เป็น ไม้ต้นขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ สูง 15-20 เมตร โตวัดรอบ 100-200 ซม. พบขึ้นในป่าดิบเขาในระดับสูงตั้งแต่ 1,000 เมตรขึ้นไป

วงศ์ Hamamelidaceae

▪️ สกุล Symingtonia
ต้นไม้สกุลนี้มีอยู่เพียงชนิดเดียวในประเทศไทย คือ Symingtonia populnea พบแห่งเดียวในป่าดิบเขาบน ดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ ระดับสูง 22002300 เมตร เป็นไม้ต้นขนาดกลาง สูง 15-20 เมตร โตวัดรอบ 50-120 ซม

▪️ สกุล Altingia
เท่าที่ปรากฏตามหลักฐาน ไม้ ต้นในสกุลนี้มีอยู่ด้วยกัน 2 ชนิด ในประเทศไทยเป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 20-25 เมตร โตวัดรอบ 120-250 ซม. ขึ้นตามริมลำธารในป่าดิบชนิดหนึ่งเรียกกันว่า ไม้หอม (Altingia siamensis) พบที่จังหวัดน่าน อีกชนิดหนึ่งคือ 4. excelsa เรียกกันทางจังหวัดเพชรบูรณ์ว่า ไม้สบ จังหวัดนครราชสีมา เรียกว่า กะตุก ไม้สกุลนี้เนื้อไม้มีกลิ่นหอม นิยมใช้ทำเครื่องเรือนและผนังบ้าน

วงศ์ Pinaceae

▪️ สกุล Pinus
คือไม้ สนเขา มีอยู่ 2 ชนิด คือ Pinus insularis (Syn. P. khasya) และ P. merkusi ชนิดแรกเรียก กันว่า สนสามใบ ชนิดหลัง สนสองใบ ต่างเป็นที่รู้จักกันดีในวงการป่าไม้ เพราะเป็นต้นไม้ที่ให้น้ำมันและชันสน

วงศ์ Podocarpaceae

▪️ สกุล Podocarpus
ไม้สกุลนี้มีอย่างน้อย 4 ชนิด พบขึ้นตามป่าดิบชื้นและป่าดิบเขาทั่ว ๆ ไปในประเทศ ชนิด Podocarpus imbricatus เรียกกันว่า พญามะขามป้อม ใบเล็ก พบขึ้นในป่าดิบเขาตั้งแต่ระดับสูง 100 เมตร ขึ้นไป P. walichi และ P fleuryi ต่างเรียกกันว่า พญาไม้ หรือ สมุลแว้ง พบในป่าดิบชื้นและป่าดิบเขาตามลำห้วย P. nerifolius เรียกกันว่า ซางอิง พบขึ้นทั่ว ๆ ไป

▪️ สกุล Dacrydium
มีอยู่ชนิดเดียว คือไม้ สามพันปี (Dacrydium elatum) พบทั่ว ๆ ไปในป่าดิบเขา ในระดับสูงตั้งแต่1,000 เมตรขึ้นไป ใบเล็กละเอียด

วงศ์ Taxaceae

▪️ สกุล Cephalotaxus มีอยู่ชนิดเดียว คือ Cephalotarus grifithi เรียกกันว่า มะขามป้อมดง เป็นไม้ต้นขนาดใหญ่ สูง 25-30 เมตร โตวัดรอบ 150-200 ซม ใบเล็ก ด้านล่างมีสีขาว

▪️ สกุล Calocedrus
มีอยู่ชนิดเดียว คือ Calocedrus macrolepis จำพวก สนแผง เพิ่งสำรวจพบเมื่อคราวนักพฤกษศาสตร์ ชาติเนเธอร์แลนด์ เดินทางมาสำรวจที่ป่าภูหลวง จังหวัดเลย เป็นไม้ต้น สูง 20-25 เมตร โตวัดรอบ 150-200 ซม . ขึ้นตามริมลำธารในป่าดิบเขาระดับ 800 เมตรขึ้นไป
#100ปีเต็มสมิตินันทน์

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
22/06/2020

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

🍀 🎋 🌸 พฤกษาน่ารู้... "เฉียงพร้านางแอ"
𝘊𝘢𝘳𝘢𝘭𝘭𝘪𝘢 𝘣𝘳𝘢𝘤𝘩𝘪𝘢𝘵𝘢 (Lour.) Merr. วงศ์ RHIZOPHORACEAE 🎋 🌸 🍀

🌿 ชื่ออื่น : แก๊ก, วงคด, วงคต, ขิงพร้า, เขียงพร้า, เขียงพร้านางแอ, คอแห้ง, สีฟัน, เฉียงพร้า, ตะแบง, ต่อใส้, สันพร้านางแอ, นกข่อ, ส้มป้อง, บงคด, บงมัง, ม่วงมัง, หมักมัง, ร่มคมขวาน, สีฟันนางแอ, โองนั่ง 🌿

🌺 แค่ฟังชื่อพรรณไม้ชนิดนี้ก็ดูแปลกหูแล้ว แถมมีชื่ออื่น ๆ ให้เรียกอีกมากมาย พรรณไม้ชนิดนี้จะมีอะไรน่าสนใจอีกบ้างลองดูรับชมกันได้เลยครับ 🌺

🌷 เฉียงพร้านางแอ เป็นพรรณไม้ในวงศ์โกงกาง ที่สมาชิกเกือบทั้งหมดในวงศ์นี้ขึ้นในป่าชายเลน แต่เฉียงพร้านางแอ ขึ้นตั้งแต่ริมทะเลถึงยอดเขา ยอดดอย

เฉียงพร้านางแอเป็นไม้ต้น ใบเดี่ยว เรียงตรงข้าม ดอกช่อ ออกที่ปลายกิ่ง กลีบเลี้ยงสีเขียวอ่อน กลีบดอกสีครีม ผลสด รูปกลม เมื่อสุกสีแดง แล้วเปลี่ยนเป็นสีม่วงแดงเมื่อสุกจัด ผลสุกรับประทานได้ เป็นอาหารโปรดของนก กระรอก ค้างคาว ลิง และสัตว์อื่น ๆ 🌷

🌸 นิยมขุดลัอมมาปลูกตามปั๊มน้ำมัน รีสอร์ต สวนสาธารณะ เนื่องจากมีลำต้น ทรงพุ่ม ใบ ที่สวยงาม มีสรรพคุณหลายอย่าง เช่นแก้ไข้ แก้ร้อนในกระหายน้ำ ขับเสมหะและโลหิต สมานแผล แก้บิด แก้พิษผิดสำแดง บำรุงร่างกาย และช่วยเจริญอาหาร 🌸

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
18/06/2020

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

🌿 🍒 🍁 ไม้ป่ากินได้... "แดงน้ำ" 🌱 🥭 🌿

พืชกระท่อมสารเสพติดชนิดที่ 5 สู่ประโยชน์ทางการแพทย์
17/06/2020
พืชกระท่อมสารเสพติดชนิดที่ 5 สู่ประโยชน์ทางการแพทย์

พืชกระท่อมสารเสพติดชนิดที่ 5 สู่ประโยชน์ทางการแพทย์

การใช้พืชกระท่อมสำหรับคนไทยเราโดยทั่วไปจะใช้การเคี้ยว เพราะสาร Mitragynine มันอยู่ที่ใบ มักใช้เพื่อให้ทำงานกลา...

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช
16/06/2020

สำนักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพันธุ์พืช

🌿 🎋 🌷 พรรณไม้เกียรติประวัติไทย "กระถินภู" 🌺 🍂 🌿

SALE HERE
15/06/2020

SALE HERE

📣 #กรมป่าไม้แจกต้นไม้ . . #แจกกล้าไม้พันธุ์ดี #ฟรีทั่วประเทศ 🌳 จำนวน 79.9 ล้านกล้า ขอรับได้ฟรีไม่ยุ่งยาก เพื่อให้ประชาชนได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ มีหลายพันธุ์ไม้ให้เลือก #ไม้สัก #พะยูง #มะค่าโมง #ประดู่ #ยางนา #มะฮอกกานี #ตะเคียน ทอง แดง #กระถินลูกผสม #กฤษณา ฯลฯ สามารถโทรติดต่อขอรับบัตรคิวก่อนที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ใกล้บ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศ

📍 สนใจขอรับกล้าไม้ สอบถามที่สำนักส่งเสริมการปลูกป่า ส่วนเพาะชำกล้าไม้ (โทรติดต่อขอรับบัตรคิวก่อนที่สถานีเพาะชำกล้าไม้ใกล้บ้านทุกจังหวัดทั่วประเทศ)

⭐ เช็กสถานีเพาะชำกล้าไม้ใกล้บ้านได้ที่ >> https://salehere.co.th/articles/forest-nursery

#SALEHERE #เซลเฮียร์

ที่อยู่

693 ชั้น4 อาคารสถาบันวิจัยการแพทย์แผนไทย ถนนบำรุงเมือง แขวงคลองมหานาค เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
Bangkok
10100

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 16:30
อังคาร 08:30 - 16:30
พุธ 08:30 - 16:30
พฤหัสบดี 08:30 - 16:30
ศุกร์ 08:30 - 16:30

เบอร์โทรศัพท์

022243265

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ พิพิธภัณฑ์สมุนไพร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


องค์กรของรัฐ อื่นๆใน Bangkok

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

แชมพูสมุนไพรมะกรูด อัญชัน ย่านาง...บำรุงเส้นผมให้นุ่มสลวยแข็งแรง