สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ

สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ ประปาเพื่อประชาชน CALL CENTER - 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง e-mail - [email protected] website - www.mwa.co.th

เปิดเหมือนปกติ

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
18/01/2021

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

กปน. ลดค่าน้ำ 10 % บ้านที่อยู่อาศัยและกิจการขนาดเล็ก
สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาเดือนกุมภาพันธ์ และ มีนาคม 2564
ช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชนบรรเทาผลกระทบจาก COVID-19

กปน. เผยมาตรการช่วยเหลือประชาชนจากสถานการณ์ COVID-19 ลดค่าน้ำ 10 % สำหรับใบแจ้งค่าน้ำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564 รวม 2 เดือน ให้ลูกค้าบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก กว่า 90 % ของลูกค้าทั้งหมด

นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะโฆษก กปน. เปิดเผยว่า กปน. มีภารกิจหลัก ในการจัดหา ผลิต และจำหน่ายน้ำประปาให้บริการในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ซึ่งจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2564 ให้ลดค่าน้ำประปา 10 % สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) เป็นระยะเวลา 2 เดือน สำหรับใบแจ้งค่าน้ำประปาประจำเดือนกุมภาพันธ์และมีนาคม 2564 (สังเกตได้จากมุมขวาบนของใบแจ้งค่าน้ำประปา) เพื่อช่วยลดค่าใช้จ่ายและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) นั้น มาตรการดังกล่าวของ กปน. จะช่วยเหลือลูกค้าในพื้นที่รับผิดชอบมากกว่า 90 % ของลูกค้าทั้งหมด ปัจจุบันมีลูกค้าทั้งหมด 2.48 ล้านราย มาตรการนี้จะช่วยเหลือประชาชนกว่า 2.42 ล้านราย

นายคมกฤช กล่าวต่อไปว่า มาตรการการให้ส่วนลดค่าน้ำประปา 10 % สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย ได้แก่ ที่อยู่อาศัยทุกประเภท ทั้งบ้าน คอนโด หอพัก บ้านเอื้ออาทร เป็นต้น ซึ่ง กปน. ขอความร่วมมือกิจการหอพัก คอนโด ซึ่งเป็นลูกค้าโดยตรงของ กปน. พิจารณาให้ความช่วยเหลือลูกบ้านของตนต่อไป ส่วนกิจการขนาดเล็ก (ไม่รวมส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ) ได้แก่ สถานที่ที่มีการประกอบกิจการเล็ก เช่น กิจการ ร้านโชห่วย ร้านค้า หรือโรงแรมขนาดเล็ก ที่มีขนาดมาตรวัดน้ำ ไม่เกิน ¾ นิ้ว หรือ 6 หุน โดยมาตรการดังกล่าวจะแจ้งในใบแจ้งค่าน้ำประปาของ กปน. ประจำเดือนกุมภาพันธ์ และ มีนาคม 2564 นี้

สำนักงานประปาสาขาตากสิน การประปานครหลวง
18/01/2021

สำนักงานประปาสาขาตากสิน การประปานครหลวง

ตามที่มีข่าวเผยแพร่ Timeline ผู้ติดเชื้อ COVID-19 เดินทางมาใช้บริการที่สำนักงานประปาสาขาตากสินและสุขสวัสดิ์ ทางสำนักงานฯ ได้ตรวจสอบและทำความสะอาดฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ พร้อมสั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่ติดต่อกับผู้ป่วยเข้าตรวจหาเชื้อ COVID-19 และสั่งหยุดพักงาน 14 วัน เพื่อเฝ้าสังเกตุอาการ ผลการตรวจเจ้าหน้าที่ทั้ง 3 คน "ไม่พบเชื้อ COVID-19"

ทั้งนี้ สำนักงานประปาสาขาตากสินและสุขสวัสดิ์ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันเชื้อ COVID-19 อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าและผู้ปฏิบัติงาน

แจ้งปิดทำการชั่วคราว 11-13  ม.ค.64โปรดใช้ช่องทางอื่น ในการติดต่อ 🙏📲Application MWA onMobilehttp://onelink.to/mwa_onmobil...
11/01/2021

แจ้งปิดทำการชั่วคราว 11-13 ม.ค.64
โปรดใช้ช่องทางอื่น ในการติดต่อ 🙏

📲Application MWA onMobile
http://onelink.to/mwa_onmobile
หรือ
💻เว็บไซต์
https://eservicesapp.mwa.co.th/

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
11/01/2021

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

การประปานครหลวงแจ้งปิดทำการสำนักงานประปาสาขาตากสินและสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ ชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 11-13 มกราคม 2564 เพื่อทำความสะอาดพื้นที่

การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า กปน. ปิดทำการ ณ สำนักงานประปาสาขาตากสินและสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ ชั่วคราว ในระหว่างวันที่ 11 - 13 มกราคม 2564 เพื่อทำการฉีดพ่นฆ่าเชื้อโรค ทำความสะอาดพื้นที่ หลังทราบไทมไลน์ ของผู้ป่วย Covid-19 รายหนึ่ง ซึ่งได้เดินทางมาใช้บริการ ณ สำนักงานประปาสาขาตากสิน เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2564 ที่เคาน์เตอร์ 3 , 4 และ 14 ซึ่งสำนักงานประปาสาขาตากสินเป็นอาคารเดียวกับสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ เพื่อช่วยป้องกันการแพร่ระบาดของ Covid-19

สำหรับพนักงานผู้ปฏิบัติงานในสำนักงานประปาสาขาตากสินและสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ โดยเฉพาะผู้ให้บริการบริเวณหน้าเคาน์เตอร์ชำระเงินและเคาน์เตอร์รับคำร้อง กปน. ได้สั่งการให้หยุดปฏิบัติงาน รอดูอาการ 14 วัน พร้อมแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำการสอบสวนโรคต่อไป

ทั้งนี้ กปน. ขอแจ้งให้ลูกค้าที่มาใช้บริการในสำนักงานประปาสาขาตากสิน และสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ ในวันที่ 6 มกราคม 2564 เฝ้าสังเกตอาการ และปฏิบัติตามคำแนะนำของกระทรวงสาธารณสุข

อนึ่ง กปน. ขอยืนยันว่า น้ำประปาของ กปน สะอาดปลอดภัยตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (WHO) และจะไม่มีการตัดน้ำลูกค้าในพื้นที่สำนักงานประปาสาขาตากสิน และสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ ในช่วงเวลาปิดทำการชั่วคราวดังกล่าว และขออภัยในความไม่สะดวก มา ณ ที่นี้ โดยสามารถสอบถามเพิ่มเติมที่ MWA Call Center โทร 1125 , [email protected]and และ แอปพลิเคชัน MWA onMobile ตลอด 24 ชั่วโมง

กปน. แจ้งปิดทำการสำนักงานประปาสาขาตากสินและสุขสวัสดิ์ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 11-13 มกราคม 2564 เพื่อทำความสะอาดพื้นที่
10/01/2021

กปน. แจ้งปิดทำการสำนักงานประปาสาขาตากสินและสุขสวัสดิ์ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 11-13 มกราคม 2564 เพื่อทำความสะอาดพื้นที่

08/01/2021
การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
07/01/2021

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

กปน. ห่วงใยประชาชนชวนใช้บริการ "กปน. ออนไลน์"
ร่วมลดการแพร่ระบาด COVID-19

นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า กปน. ห่วงใยประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโคโรนา (COVID-19) จึงขอเชิญชวนลูกค้าในพื้นที่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ใช้บริการ ของ กปน. ผ่านช่องทางออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย โดยให้บริการผ่านช่องทางดังนี้

▶️ แอปพลิเคชัน MWA onMobile แอปฯ ของคนเมือง ครบทุกเรื่องน้ำประปา • ตรวจสอบข้อมูลค่าน้ำเดือนปัจจุบันและค่าน้ำย้อนหลัง • ชำระค่าน้ำประปา ผ่านบัตรเครดิต Visa หรือ Master Card • ขอติดตั้งน้ำประปาใหม่ (ในเขตพื้นที่ให้บริการของ กปน.) ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ (ในเขตพื้นที่ให้บริการของ กฟน.) • แจ้งเตือนข้อมูลพื้นที่น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล • ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา Real-time จากห้องปฏิบัติการ และจากสถานีวัดคุณภาพน้ำ • รับแจ้งเหตุท่อประปาในพื้นที่สาธารณะแตกรั่ว ฯลฯ สามารถดาวน์โหลดแอปฯ ได้ฟรี ที่ App Store และ Play Store

▶️ ชำระค่าน้ำผ่านช่องทางออนไลน์ง่าย ๆ เช่น ตัดบัตรเครดิตผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile และเว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ จ่ายผ่านแอปพลิเคชันธนาคารต่าง ๆ จ่ายผ่านแอปพลิเคชันตัวแทนรับชำระเงิน

▶️ MWA e-Bill Service เต็มรูปแบบ ซึ่งประกอบด้วย e-Invoice (ใบแจ้งค่าน้ำประปา) และ e-Tax invoice & e-Receipt (ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีและใบรับเงิน) เพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกรับเอกสาร
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ ซึ่งสามารถดูผ่าน smart devices ต่าง ๆ ได้ทุกที่ ลดปัญหาเอกสารชำรุด สูญหาย ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ มั่นใจ ปลอดภัย ลดความเสี่ยงจากการสัมผัสกระดาษ

▶️ ช่องทางการติดต่อออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง Facebook / Line / Twitter / Instagram / Youtube : @MWAthailand

โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ MWA call center โทร 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

ทั้งนี้ กปน. ขอยืนยันพร้อมให้บริการน้ำประปาสะอาดปลอดภัยตลอดพื้นที่บริการอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
25/12/2020

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

กปน. พร้อมดูแลประชาชน ยืนยันไม่ตัดน้ำตลอดเทศกาลปีใหม่ 2564
แนะปิดน้ำปิดไฟวันหยุดยาว ก่อนออกเดินทาง การ์ดไม่ตกร่วมป้องกัน COVID-19

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า เนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2564 กปน. จะปิดให้บริการรับชำระค่าน้ำที่สำนักงานใหญ่ กปน. และสำนักงานประปาสาขา ทั้ง 18 สาขา ในระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564 และเปิดให้บริการอีกครั้งในวันที่ 4 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป

▪ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ เซ็นทรัล เวสเกต ปิดบริการวันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 1 มกราคม 2564
▪ ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ เซ็นทรัล แจ้งวัฒนะ และเดอะมอลล์ งามวงศ์วาน / ศูนย์บริการด่วนมหานคร ณ เดอะมอลล์ บางแค ปิดบริการวันที่ 31 ธันวาคม 2563 - 3 มกราคม 2564

ระหว่างช่วงวันหยุดยาว กปน. พร้อมดูแลประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ให้มีน้ำประปาสะอาดปลอดภัยใช้อย่างต่อเนื่อง โดยไม่มีการระงับการใช้น้ำชั่วคราวหรือตัดน้ำแต่อย่างใด หากประชาชนท่านใดมีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา สามารถติดต่อได้ที่ MWA Call Center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง และผู้ใช้น้ำสามารถชำระค่าน้ำประปาได้อย่างสะดวกรวดเร็วหลากหลายช่องทาง ทั้งทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile แอปพลิเคชันตัวแทนรับชำระค่าน้ำ ตัวแทนรับชำระค่าน้ำ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส บิ๊กซี เทสโก้โลตัส เป็นต้น หรือสามารถชำระค่าน้ำประปาที่เกินกำหนดได้ที่เคาน์เตอร์เซอร์วิส บิ๊กซี แอปพลิเคชัน กรุงไทย NEXT

นางชวิณา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน ก่อนออกเดินทางท่องเที่ยวทั้งใกล้ไกล ขอให้ประชาชนทุกท่านเตรียมพร้อมรับมือและป้องกันการแพร่กระจายของ "COVID-19" ด้วยการสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ในที่ชุมชน พกเจลแฮลกอฮอลล์ หมั่นล้างมือให้สะอาดอยู่เสมอ และหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัด

นอกจากนี้ อย่าลืม ปิดน้ำปิดไฟดูแลระบบประปาในบ้านง่าย ๆ โดยการปิดวาล์ว (ประตูน้ำ) ที่มาตรวัดน้ำโดยหมุนตามเข็มนาฬิกา และสังเกตว่าไม่มีตัวเลขหมุนเคลื่อนที่บนหน้าปัดของมาตรวัดน้ำ เพื่อป้องกันน้ำรั่วไหล ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ค่าน้ำประปาสูงผิดปกติ และสูญเสียทรัพยากรน้ำโดยเปล่าประโยชน์

📣แจ้ง หยุดให้บริการศูนย์บริการประชาชน สุขสวัสดิ์สมาร์ท (SUKSAWAT SMART) เป็นการชั่วคราว 📍 ณ ที่ว่าการอำเภอพระประแดง  ตั้...
21/12/2020

📣แจ้ง หยุดให้บริการศูนย์บริการประชาชน สุขสวัสดิ์สมาร์ท (SUKSAWAT SMART) เป็นการชั่วคราว
📍 ณ ที่ว่าการอำเภอพระประแดง ตั้งแต่ (พฤ.24ธ.ค.63)
และ 📌ณ ที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ ตั้งแต่ (อัง.22ธ.ค.63)
จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ😷💙

🙏ที่สาขา ยังเปิดให้บริการตามปกติ 8.30-16.30น.
(รับชำระเงิน 7.30-15.30น.)
🏢 สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ การประปานครหลวง
71 พระราม2 ซ.31 แขวงบางมด เขตจอมทอง กทม.10150
โทร.02-4277000

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
09/12/2020

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

📢 กปน. แจ้งหยุดทำการชั่วคราว 10-13 ธ.ค. นี้ ยกเว้นจุดบริการในห้างฯ 🔌🚿แนะปิดน้ำปิดไฟก่อนเดินทางช่วงหยุดยาว เพื่อความปลอดภัย

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ กปน. จะหยุดทำการชั่วคราว ระหว่างวันที่ 10-13 ธันวาคม 2563 ณ สำนักงานประปาสาขาทุกแห่ง และจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 14 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ยกเว้น เคาน์เตอร์บริการ กปน. ภายในศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ เซ็นทรัลเวสต์เกต เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ และเดอะมอลล์งามวงศ์วาน รวมทั้งจุดบริการด่วนมหานคร ณ เดอะมอลล์บางแค เปิดให้บริการตามปกติ

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถชำระค่าน้ำประปาได้อย่างสะดวกรวดเร็วหลากหลายช่องทาง ทั้งทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile แอปพลิเคชันตัวแทนรับชำระค่าน้ำ ตัวแทนรับชำระค่าน้ำ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส บิ๊กซี เทสโก้โลตัส เป็นต้น และหากมีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา สามารถติดต่อได้ที่ MWA call center โทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง Line : @MWAthailand

นางชวิณา กล่าวเพิ่มเติมว่า ในช่วงวันหยุดยาวต่อเนื่องหลายวัน ก่อนออกเดินทางท่องเที่ยวทั้งใกล้ไกล ขอให้ทุกท่านช่วยกันปิดน้ำปิดไฟดูแลระบบประปาในบ้านง่าย ๆ โดยการปิดวาล์ว (ประตูน้ำ) ที่มาตรวัดน้ำโดยหมุนตามเข็มนาฬิกา และสังเกตว่าไม่มีตัวเลขหมุนเคลื่อนที่บนหน้าปัดของมาตรวัดน้ำ เพื่อป้องกันน้ำรั่วไหล ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ค่าน้ำประปาสูงผิดปกติ และสูญเสียทรัพยากรน้ำโดยเปล่าประโยชน์

วันที่ 8 ธ.ค.63 นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง พร้อมด้วย นายไมตรี แก้วแสงธรรม ผชช.กปน.ระดับ10 และคณะเข้าตรวจเยี...
08/12/2020

วันที่ 8 ธ.ค.63 นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง พร้อมด้วย นายไมตรี แก้วแสงธรรม ผชช.กปน.ระดับ10 และคณะเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานในสังกัด ชวก.(ก4) โดยมีนายประสพสุข สมประสงค์ รวก.(กต), นายสุกิจ เอกอธิคมกิจ ชวก.(ก4) และคณะผู้บริหาร ให้การต้อนรับและนำเสนอแผนงานและผลการดำเนินงาน
โดย ผจ.สสว. นำเสนอนโยบายและแผนการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดที่สำคัญขององค์กร เรื่องการบริหารจัดการน้ำสูญเสีย การประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปรับระบบการสูบจ่ายน้ำและแรงดันน้ำให้เหมาะสมให้กับลูกค้าในพื้นที่ การติดตามการเบิกจ่ายงบลงทุน การเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้าปี2564 รวมถึงขอเสนอการวางท่อประธานเพิ่มเติมในอนาคตให้สอดคล้องกับการขยายตัวของพื้นที่
ในการนี้ ผวก.รับทราบแนวทางการดำเนินงานและพร้อมให้การสนับสนุนทรัพยากรต่างๆเพื่อให้สามารถดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย รวมถึงเห็นด้วยกับแนวทางการสร้างความพึงพอใจและลดข้อร้องเรียนของสสว.ในด้านการวางท่อโดยได้ฝากให้คณะทำงานด้านบำรุงรักษาฯเน้นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนและหน่วยงานเจ้าของพื้นที่ที่กปน.เข้าไปดำเนินการวางท่อให้เข้าใจในกระบวนการวางท่อ การซ่อมผิวจราจรชั่วคราว และการพ่นข้อความการซ่อมผิวจราจรชั่วคราว ก่อนการดำเนินการซ่อมจริง จะสามารถลดการร้องเรียนได้อย่างแน่นอน
สุดท้ายนี้ ผวก.ได้แจ้งในที่ประชุมว่าท่านพร้อมรับฟังปัญหาและจะพิจารณาสนับสนุนการดำเนินงานให้สายงานบริการ4 ก้าวไปสู่เป้าหมายของกปน.ได้

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
24/11/2020

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

การประปานครหลวง แนะนำการเลือกขนาดถังพักน้ำที่เหมาะสม
กับครอบครัวคุณ พร้อมวิธีล้างถังพักน้ำที่คุณสามารถล้างเองได้

หรือสนใจรับบริการล้างถังพักน้ำ ติดต่อได้ที่ :
กองบริหารธุรกิจเสริมด้านบริการ การประปานครหลวง
โทร 0 2586 7622-23

อย่าลืมล้างถังพักน้ำทุก 6 เดือนนะคะ ❤️

#การประปานครหลวง #MWA #Changeforbettercare

สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์จัดกิจกรรม #ประปาพบประชาชน  บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
17/11/2020

สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์จัดกิจกรรม #ประปาพบประชาชน บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

17/11/2020
การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
06/11/2020

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

ประกาศ : คืนวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 (23.55 - 04.00 น.)

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องหยุดสูบจ่ายน้ำ สถานีสูบจ่ายน้ำราษฎร์บูรณะชั่วคราว ในคืนวันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 23.55 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ #น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

• #ถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่ #ซอยประชาอุทิศ 121 ถึง #สามแยกศาลาแดง
• #ซอยประชาอุทิศ 90 ทั้งซอย
• #ถนนสุขสวัสดิ์-สาขลา #หมู่บ้านสาขลา
• #ถนนสุขสวัสดิ์ ตั้งแต่ #โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ถึง #ป้อมพระจุลจอมเกล้า
• #ซอยวัดแค #ซอยวัดใหญ่

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

การประปานครหลวง

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
03/11/2020

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

ประกาศ : คืนวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 (22.00 - 12.00 น.)

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องตัดยกเลิกท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร บริเวณถนนคู่ขนานเลียบทางด่วนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้ (ภายหลังจากที่ได้ดำเนินการติดตั้งท่อ Bypass คร่อมท่อช่วงที่เกิดการแตกรั่ว แล้วเสร็จ) ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤศจิกายน 2563 ตั้งแต่เวลา 22.00 - 12.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ #น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

• #ถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่ #ซอยประชาอุทิศ 121 ถึง #สามแยกศาลาแดง
• #ซอยประชาอุทิศ 90 ทั้งซอย
• #ถนนสุขสวัสดิ์-สาขลา #หมู่บ้านสาขลา
• #ถนนสุขสวัสดิ์ ตั้งแต่ #โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ถึง #ป้อมพระจุลจอมเกล้า
• #ซอยวัดแค #ซอยวัดใหญ่

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤศจิกายน 2563

การประปานครหลวง

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
30/10/2020

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

กปน. จัดเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้ กรณีท่อประปา 1,200 มม. แตกรั่ว เพื่อพัฒนางานประปาให้ดียิ่งขึ้น

เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 09.30 น. ณ ห้องปิยราษฎร์ สำนักงานใหญ่ การประปานครหลวง (กปน.) นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. เป็นประธานเปิดงานเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้ "กรณีเหตุท่อประปาขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร แตกรั่ว บริเวณถนนคู่ขนานเลียบทางด่วนวงแหวนกาญจนาภิเษกด้านใต้ เพื่อรวบรวมข้อมูลสำหรับจัดทำองค์ความรู้ เพื่อนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหา พัฒนา ปรับเปลี่ยน วิธี/ขั้นตอนปฏิบัติงาน รวมถึงการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM) ขององค์กร โดยมีผู้บริหารและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมเสวนา

โดย ผู้ว่าการ กปน. ได้บอกเล่าประสบการณ์การบริหารจัดการหลังได้รับแจ้งเหตุท่อประปาแตกรั่ว ซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกหน่วยงานเป็นอย่างดี โดยเฉพาะการบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบน้ำประปาไม่ไหล ทั้งการผันน้ำ การจัดหารถบริการน้ำ การจัดจุดรับน้ำ ตลอดจนงานวางท่อประปา By Pass ชั่วคราว ที่มีปัญหาและอุปสรรคหลายประการ แต่ก็สามารถดำเนินการแล้วเสร็จ ทำให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้จนใกล้เคียงกับภาวะปกติ

นอกจากนี้ การเสวนายังมีประเด็นที่สำคัญ ดังนี้ ● ลำดับเหตุการณ์ การบริหารงาน และมอบหมายงาน ● การสื่อสารประชาสัมพันธ์ และมวลชนสัมพันธ์ ● เทคนิคทางวิศวกรรม และการซ่อมแซมจุดเกิดเหตุ ● การบรรเทาความเดือดร้อนภาคประชาชน และการบูรณาการระหว่างหน่วยงาน ● การควบคุมคุณภาพ และการสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพน้ำประปา ● แผนบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (BCM)

โดยแต่ละหน่วยงานได้สรุปผลการปฏิบัติงาน รวมถึงปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข เพื่อเป็นองค์ความรู้สำหรับการปรับปรุงต่อยอดกระบวนการทำงานในอนาคต โดยหลังการเสวนาในครั้งนี้ จะมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมเสวนาอีกครั้ง เพื่อพิจารณารายละเอียดที่สำคัญต่อไป

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
28/10/2020

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

ประกาศ : ด่วน คืนพรุ่งนี้ 29 ต.ค. 63 (22.00 - 04.00 น.) กปน. ตรวจสอบประตูน้ำท่อประธาน บริเวณแยกถนนประชาอุทิศ ตัดถนนสุขสวัสดิ์ #น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องตรวจสอบประตูน้ำท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,000 มิลลิเมตร บริเวณแยกถนนประชาอุทิศ ตัดถนนสุขสวัสดิ์ ในคืนวันพรุ่งนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 29 ตุลาคม 2563) ตั้งแต่เวลา 22.00 - 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

• #ถนนสุขสวัสดิ์ ตั้งแต่คลองแจงร้อน ถึงป้อมพระจุลจอมเกล้า
• #ซอยวัดแค #ซอยวัดใหญ่
• #ถนนราษฎร์บูรณะ ตั้งแต่ทางด่วนเฉลิมมหานคร ถึงคลองบางพึ่ง
• #ถนนนครเขื่อนขันธ์ #ถนนเพชรหึงษ์
• #ถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่ซอยประชาอุทิศ 121 ถึงสามแยกศาลาแดง
• #ซอยประชาอุทิศ 90
• #ถนนสุขสวัสดิ์-วัดสาขลา หมู่บ้านสาขลา

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2563
การประปานครหลวง

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)
24/10/2020

การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)

การประปานครหลวง (กปน.) กับภารกิจหลักในการจัดหา ผลิต และให้บริการน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ กว่า 12 ล้านคน ให้มีน้ำใช้อย่างมีความสุข ตลอด 24 ชั่วโมง

#การประปานครหลวง
#Changeforbettercare

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา ....สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์สนับสนุนรถน้ำเย็นประปาดื่มได้  ในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่อ...
16/10/2020

เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2563 ที่ผ่านมา ....สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์สนับสนุนรถน้ำเย็นประปาดื่มได้ ในกิจกรรมน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ สวนสุขภาพลัดโพธิ์ ทั้งนี้ขอขอบคุณ สสป. ที่ให้ยืมรถน้ำมาใช้ในงานนี้ด้วยครับ

🙏🏻
14/10/2020

🙏🏻

กปน. ขอบคุณหน่วยงานต่าง ๆ ที่ช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหา กรณีท่อประปาแตก​รั่ว บริเวณเลียบทางด่วนกาญจนา​ภิเษกด้านใต้

เมื่อ​วันที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2563 นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) นำคณะผู้บริหาร กปน. เข้าพบ นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) พลเอก นเรนทร์ สิริภูบาล ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา และ นายวันชัย คงเกษม ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการ เพื่อขอบคุณในฐานะเป็นหน่วยงานที่ช่วยสนับสนุนการแก้ไขปัญหา กรณีเหตุท่อประปาขนาดใหญ่แตก​รั่วฉุกเฉิน บริเวณถนนคู่ขนานเลียบทางด่วนวงแหวนกาญจนา​ภิเษกด้าน​ใต้ ใกล้หมู่บ้านเดอะแกรนด์ อาทิ การจัดตั้งศูนย์ประสานงานเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน กรณีน้ำประปาไม่เพียงพอฯ การร่วมส่งกำลังพลและรถบรรทุกน้ำ สำหรับแจกจ่ายช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบ จนกระทั่งสถานการณ์ดังกล่าว คลี่คลายลง เป็นต้น

ที่อยู่

พระราม2ซอย31
Bangkok
10150

รถโดยสารธรรมดาสาย 17, 68, 101, 105, 147, 169 รถโดยสารปรับอากาศสาย ปอ.68, ปอ.76, ปอ.105, ปอ.140, ปอ.141, ปอ.142, ปอ.147, ปอ.529, ปอ.558

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ เปิดศูนย์บริการประชาชน "สุขสวัสดิ์สมาร์ท" Suksawat SMART ณ ที่ว่าการอำเภอพระประแดง วันจันทร์และวันพฤหัสบดี ณ ที่ว่าการอำเภอพระประแดง วันอังคาร เวลา 9.00-14.00 น. บริเวณ ชั้น1 ใกล้งานทะเบียน ให้บริการ รับชำระค่าน้ำ และ รับคำขอบริการต่างๆเกี่ยวกับงานประปา

เวลาทำการ

จันทร์ 08:30 - 15:30
อังคาร 08:30 - 15:30
พุธ 08:30 - 15:30
พฤหัสบดี 08:30 - 15:30
ศุกร์ 08:30 - 15:30

เบอร์โทรศัพท์

024277000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด