สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ

สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ ประปาเพื่อประชาชน CALL CENTER - 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง
e-mail - [email protected]
website - www.mwa.co.th

ปิดชั่วคราว

21/06/2021

กปน. ชวนใช้บิลออนไลน์ กับ MWA e-Bill Service สมัครง่ายๆ ใช้งานสะดวกรวดเร็ว ลดการสัมผัส ลดความเสี่ยง

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า กปน. ยกระดับการให้บริการในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) จึงขอเชิญชวนลูกค้าใช้บริการ MWA e-Bill Service เพื่อรับเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์แทนรูปแบบกระดาษ ซึ่งประกอบด้วย e-Invoice (ใบแจ้งค่าน้ำประปา) และ e-Tax invoice & e-Receipt (ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีและใบรับเงิน) ช่วยให้ลูกค้าได้รับเอกสารสะดวกรวดเร็ว สามารถดูผ่าน smart devices ต่าง ๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา ลดปัญหาเอกสารชำรุด สูญหาย ช่วยประหยัดทรัพยากรธรรมชาติ นอกจากนี้ ยังปลอดภัย ลดการสัมผัสกระดาษ ลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID -19) อีกด้วย

สมัครใช้บริการ MWA e-Bill Service ได้ทั้ง 3 ช่องทาง โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป
- แอปพลิเคชัน MWA onMobile
- เว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th/etaxregister/
- สมัครที่สำนักงานประปาสาขา

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง line : @MWAthailand

🚫ปิด😷จ.21-อัง.22 มิ.ย.64🦠🙏🏻
20/06/2021

🚫ปิด😷จ.21-อัง.22 มิ.ย.64🦠🙏🏻

ประกาศ : กปน. แจ้งปิดชั่วคราวสำนักงานประปาสมุทรปราการ สาขาตากสิน และสาขาสุขสวัสดิ์ วันที่ 21-22 มิ.ย. 64 หลังพบผู้ปฏิบัติงานติดเชื้อ COVID-19 เพิ่ม 5 ราย

ตามที่ การประปานครหลวง (กปน.) ได้มีประกาศแจ้งปิดทำการชั่วคราว ณ สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ สำนักงานประปาสาขาตากสิน สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2564 หลังพบผู้ปฏิบัติงานติดเชื้อ COVID-19 ล่าสุดได้รับแจ้งว่ามีผู้ปฏิบัติงาน กปน. ติดเชื้อเพิ่มเติม อีก 5 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อไม่มีหน้าที่ในการให้บริการลูกค้าหรือผลิตน้ำประปาแต่อย่างใด และปัจจุบันผู้ติดเชื้อได้เข้ารักษาที่โรงพยาบาล และดำเนินการตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว

กปน. ได้จัดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ เข้ารับการตรวจหาเชื้อ และหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที เพื่อเฝ้าระวังที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วันแล้ว ทั้งนี้ สำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ สำนักงานประปาสาขาตากสิน สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ (ซึ่งอยู่ในอาคารเดียวกัน) จะปิดให้บริการเพิ่มอีก 2 วัน ระหว่างวันที่ 21-22 มิถุนายน 2564 เพื่อดำเนินการตรวจเชิงรุกตามมาตรการควบคุมและแนวทางป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข

อนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้าที่ประสงค์จะชำระค่าน้ำ ณ สำนักงานประปาดังกล่าว กปน. ขอแนะนำให้ลูกค้าใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ Application MWA onMobile ได้ตลอด 24 ชม.

🚫ปิด1วัน 🦠ศ.18มิย.64
17/06/2021

🚫ปิด1วัน 🦠ศ.18มิย.64

ประกาศ : กปน. แจ้งปิดชั่วคราวสำนักงานประปา 3 แห่ง (สำนักงานประปาสาขาตากสิน สาขาสุขสวัสดิ์ และสาขาสมุทรปราการ) วันที่ 18 มิ.ย. 64 หลังพบพนักงาน 3 รายติดเชื้อ COVID-19

การประปานครหลวง (กปน.) ชี้แจงกรณีพบพนักงานติดเชื้อ COVID-19 โดยเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานประปาสาขาตากสิน จำนวน 1 ราย และสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ จำนวน 2 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อไม่มีหน้าที่ในการให้บริการลูกค้าหรือผลิตน้ำประปาแต่อย่างใด และปัจจุบันผู้ติดเชื้อได้เข้ารักษาที่โรงพยาบาล และดำเนินการตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว

กปน. ได้จัดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ เข้ารับการตรวจหาเชื้อ และหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที เพื่อเฝ้าระวังที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วันแล้ว โดยจะปิดให้บริการชั่วคราว ณ สำนักงานประปาสาขาตากสิน และสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ (ซึ่งอยู่ในอาคารเดียวกัน) และสำนักงานประปาสาขาสมุทรปราการ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2564 และเปิดให้บริการในวันที่ 21 มิถุนายน 2564 เพื่อดำเนินการฆ่าเชื้อ และตรวจเชิงรุกตามมาตรการควบคุมและแนวทางป้องกันของกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดภายในกลุ่มพนักงานและประชาชนผู้เข้ามาติดต่อ กปน. อย่างเคร่งครัดต่อไป

อนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้าที่ประสงค์จะชำระค่าน้ำ ณ สำนักงานประปาดังกล่าว กปน. ขอแนะนำให้ลูกค้าใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ Application MWA onMobile ได้ตลอด 24 ชม.

Photos from การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)'s post
18/05/2021

Photos from การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)'s post

Timeline Photos
12/05/2021

Timeline Photos

กปน. แจ้งปิดสำนักงานประปาสาขาตากสิน วันที่ 13-31 พ.ค. 64
หลังพบพนักงาน 1 รายติดเชื้อ COVID-19

การประปานครหลวง (กปน.) ชี้แจงกรณีพบพนักงานติดเชื้อ COVID-19 โดยเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สำนักงานประปาสาขาตากสิน จำนวน 1 ราย ซึ่งผู้ติดเชื้อไม่มีหน้าที่ในการให้บริการลูกค้าหรือผลิตน้ำประปาแต่อย่างใด และปัจจุบันผู้ติดเชื้อได้เข้ารักษาที่โรงพยาบาล และดำเนินการตามขั้นตอนของกระทรวงสาธารณสุขเรียบร้อยแล้ว

กปน. ได้จัดให้พนักงานที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ เข้ารับการตรวจหาเชื้อ และหยุดปฏิบัติหน้าที่ทันที เพื่อเฝ้าระวังที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วันแล้ว โดยในวันพรุ่งนี้ (13 พฤษภาคม 2564) จะดำเนินการฆ่าเชื้อ ณ สำนักงานประปาสาขาตากสิน และสำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ (ซึ่งอยู่ในอาคารเดียวกัน) ซึ่ง กปน. ได้ดำเนินมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 ตามแนวทางของกระทรวงสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด เพื่อเป็นการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดภายในกลุ่มพนักงานและประชาชนผู้เข้ามาติดต่อ กปน. และปิดให้บริการชั่วคราว ในวันที่ 13-31 พฤษภาคม 2564 ตามประกาศของ กปน. ในการงดทำธุรกรรมการรับชำระค่าน้ำ และการรับคำร้องต่าง ๆ ที่ต้องชำระเงิน ณ สำนักงานใหญ่ สำนักงานประปาสาขาทุกสาขา กองจัดเก็บพิเศษ และจุดจอดจ่ายจรทุกแห่งของ กปน. ตั้งแต่วันที่ 14-31 พฤษภาคม 2564

อนึ่ง เพื่ออำนวยความสะดวกของลูกค้าที่ประสงค์จะชำระค่าน้ำ ณ สำนักงานประปาสาขาตากสินและสาขาสุขสวัสดิ์ และสำนักงานประปาอีก 16 แห่ง กปน. ขอแนะนำให้ลูกค้าใช้บริการผ่านช่องทางออนไลน์ หรือ Application MWA onMobile ได้ตลอด 24 ชม.

Photos from สำนักงานประปาสาขาตากสิน การประปานครหลวง's post
12/05/2021

Photos from สำนักงานประปาสาขาตากสิน การประปานครหลวง's post

12/05/2021

ด่วน📣ประกาศ : แจ้งปิด🚫สาขาสุขสวัสดิ์ ระหว่างวันที่ 13-14 พ.ค. 64 หลังพบพนักงานสาขาตากสิน ติดเชื้อ COVID-19 จำนวน 1 ราย
(โดยจะมีการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อในวันพฤหัสบดีที่ 13 พ.ค.64 นี้)
🙏ขออภัยในความไม่สะดวก

12/05/2021

14-31 พ.ค. 64 กปน. งดทำธุรกรรมชั่วคราว ณ สำนักงานใหญ่ สำนักงานประปาสาขาทุกสาขา กองจัดเก็บพิเศษ และจุดจอด จ่าย จรทุกแห่ง ของ กปน. เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19

นายคมกฤช ทินกร ณ อยุธยา รองผู้ว่าการการประปานครหลวง (กปน.) ในฐานะโฆษก กปน. กล่าวว่า เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของไวรัสโคโรน่า (COVID-19) และเพื่อสนับสนุนมาตรการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของรัฐบาล กปน. จะงดทำธุรกรรมการรับชำระค่าน้ำประปา และการรับคำร้องต่าง ๆ เช่น การขอติดตั้งประปาใหม่ การยก / ย้ายมาตรวัดน้ำ ณ สำนักงานใหญ่ สำนักงานประปาสาขา กองจัดเก็บพิเศษ และจุดจอดจ่ายจร ทุกสำนักงานประปาสาขา ของ กปน. ระหว่างวันที่ 14-31 พฤษภาคม 2564

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวกและปลอดภัยของพี่น้องประชาชน กปน. ขอเชิญชวนใช้บริการ กปน. ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางดังนี้

📌 แอปพลิเคชัน MWA onMobile แอปฯ ของคนเมือง ครบทุกเรื่องน้ำประปา • ตรวจสอบข้อมูลค่าน้ำเดือนปัจจุบันและค่าน้ำย้อนหลัง • ชำระค่าน้ำประปา ผ่านบัตรเครดิต Visa หรือ Master Card และ Internet Banking ของธนาคารต่าง ๆ (เฉพาะธนาคารกรุงไทยไม่เสียค่าบริการ) • ติดตั้งประปาใหม่ (ในเขตพื้นที่ให้บริการของ กปน.) • แจ้งเตือนข้อมูลพื้นที่น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล • ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา Real-time • รับแจ้งเหตุท่อประปาในพื้นที่สาธารณะแตกรั่ว ฯลฯ สามารถดาวน์โหลดแอปฯ ได้ฟรี ที่ App Store และ Play Store

📌 ชำระค่าน้ำผ่านช่องทางออนไลน์ง่าย ๆ บนแอปฯ MWA onMobile และ เว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th / แอปฯ ของตัวแทนรับชำระเงิน โดยแอปฯ Krungthai Next เป๋าตัง และ TMB Touch (เฉพาะบัญชี TMB All Free) ไม่มีค่าบริการ

📌 การชำระเงินค่าน้ำประปา กรณีชำระเกินกำหนด และกรณีถูกระงับการใช้น้ำชั่วคราว (ผูกลวด) มีค่าธรรมเนียมและค่าบริการ สามารถชำระได้ที่เว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th แอปฯ MWA onMobile BLUEpay ShopeePay เคาน์เตอร์เซอร์วิส บิ๊กซี โลตัส CenPay พิเศษ! ชำระผ่านแอปฯ Krungthai Next และ TMB Touch (เฉพาะบัญชี TMB All Free) ไม่เสียค่าบริการ

📌 ขอติดตั้งประปาใหม่และบริการอื่น ๆ สามารถลงทะเบียนใช้บริการได้ที่ เว็บไซต์ eservicesapp.mwa.co.th

📌 ช่องทางการติดต่อออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง Facebook / Line / Twitter / Instagram / Youtube : @MWAthailand และ MWA call center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมงสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง Line Official Account : @MWAthailand

08/05/2021
10/04/2021

💙กปน. ชวนใช้บริการออนไลน์ ไม่ต้องเดินทางอยู่ที่ไหนก็จ่ายได้นะ💙

จ่ายค่าน้ำ ค่าบริการ และอื่น ๆ ของการประปานครหลวงได้ หลากหลายช่องทาง

🔹️ทั้งแอปพลิเคชัน MWA onMobile ระบบ MWA e-Service

🔹️หักบัญชีธนาคาร บัตรเครดิต

🔹️แอปพลิเคชันธนาคารและตัวแทนรับชำระ

🔹️และช่องทางอื่น ๆ เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ปลอดภัย

#MWA
#การประปานครหลวง
#Changeforbettercare

07/04/2021

กปน. แจ้งวันหยุดช่วงสงกรานต์ ชวนใช้ช่องทางออนไลน์เพื่อความสะดวกรวดเร็ว ประชาชนท่องเที่ยวสบายใจ กปน. ไม่ตัดน้ำ

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) กล่าวว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ วันที่ 12 เมษายน 2564 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ กปน. จะหยุดให้บริการชั่วคราว ดังนี้

▶️ สำนักงานใหญ่และสำนักงานประปาสาขาทุกแห่ง หยุดให้บริการวันที่ 12-15 เมษายน 2564

▶️ เคาน์เตอร์บริการของ กปน. ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ เซ็นทรัลเวสต์เกต เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ และเดอะมอลล์งามวงศ์วาน หยุดให้บริการวันที่ 13-14 เมษายน 2564

▶️ เคาน์เตอร์บริการของ กปน. ที่จุดบริการด่วนมหานคร ณ เดอะมอลล์บางแค หยุดให้บริการวันที่ 12-15 เมษายน 2564

โดยระหว่างนี้ กปน. จะไม่มีการระงับการใช้น้ำชั่วคราว หรือตัดน้ำแต่อย่างใด และสำนักงานประปาสาขาทั้ง 18 สาขา จะเปิดให้บริการตามปกติในวันศุกร์ที่ 16 เมษายน 2564 และรับชำระค่าน้ำตั้งแต่เวลา 07.00 น

ทั้งนี้ เพื่อความสะดวก รวดเร็ว และป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 กปน. ขอเชิญชวนใช้บริการออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง ผ่านช่องทางดังนี้

💙แอปพลิเคชัน MWA onMobile แอปฯ ของคนเมือง ครบทุกเรื่องน้ำประปา • ตรวจสอบข้อมูลค่าน้ำเดือนปัจจุบันและค่าน้ำย้อนหลัง • ชำระค่าน้ำประปา ผ่านบัตรเครดิต Visa หรือ Master Card • ขอติดตั้งน้ำประปาใหม่ (ในเขตพื้นที่ให้บริการของ กปน.) ขอใช้ไฟฟ้าใหม่ (ในเขตพื้นที่ให้บริการของ กฟน.) • แจ้งเตือนข้อมูลพื้นที่น้ำประปาไหลอ่อนหรือไม่ไหล • ตรวจสอบคุณภาพน้ำประปา Real-time • รับแจ้งเหตุท่อประปาในพื้นที่สาธารณะแตกรั่ว ฯลฯ สามารถดาวน์โหลดแอปฯ ได้ฟรี ที่ App Store และ Play Store

💙ชำระค่าน้ำผ่านช่องทางออนไลน์ง่าย ๆ เช่น ตัดบัตรเครดิตผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile และเว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ จ่ายผ่านแอปพลิเคชันธนาคารต่าง ๆ จ่ายผ่านแอปพลิเคชันตัวแทนรับชำระเงิน

บริการ MWA e-Bill Service ลงทะเบียนเพื่อรับเอกสารอิเล็กทรอนิกส์แทนกระดาษ ได้แก่ e-Invoice (ใบแจ้งค่าน้ำประปา) และ e-Tax invoice & e-Receipt (ใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษีและใบรับเงิน)

💙ช่องทางการติดต่อออนไลน์ ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้ง Facebook / Line / Twitter / Instagram / Youtube : @MWAthailand และ MWA call center โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

กิจกรรมพบประชาชน ครั้งที่2/2564 ณ หมู่บ้านธนารินทร์4 ซอยวัดใหญ่ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ
29/03/2021

กิจกรรมพบประชาชน ครั้งที่2/2564 ณ หมู่บ้านธนารินทร์4 ซอยวัดใหญ่ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

กิจกรรมพบประชาชน ครั้งที่2/2564 ณ หมู่บ้านธนารินทร์4 ซอยวัดใหญ่ อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ

25/03/2021

ประกาศ : คืนวันจันทร์ที่ 29 มี.ค. 64 (23.00-05.00 น.) น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องหยุดสูบจ่ายน้ำ สถานีสูบจ่ายน้ำราษฎร์บูรณะ บางส่วน เพื่อปรับปรุงระบบท่อจ่ายน้ำ บริเวณคลองบางขุนเทียน ถนนพระรามที่ 2 ในคืนวันจันทร์ที่ 29 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 23.00 - 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้โครงการก่อสร้างทางยกระดับบนทางหลวงหมายเลข 35 (ถนนพระรามที่ 2) ของการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) รวมถึงเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ #น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

• #ถนนพระรามที่ 2 ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 1 ถึงซอย 87 และฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอย 100
• #ถนนสุขสวัสดิ์ ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 1 ถึงซอย 49/1 และฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอย 70
• #ถนนประชาอุทิศ ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 1 ถึงซอย 119 และฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอย 74
• #ถนนพุทธบูชา #ถนนราษฎร์บูรณะ #ถนนเพชรหึงษ์ #ถนนนครเขื่อนขันธ์ #ถนนทรงธรรม
• #ถนนพระราชวิริยาภรณ์ #ถนนท่าข้าม #ถนนบางกระดี่ #ถนนแสมดำ
• #ถนนอนามัยงามเจริญ ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 1 ถึงซอย 19 และฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอย 16
• #ถนนสะแกงาม ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 1 ถึงซอย 13 และฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอย 14
• #ถนนบางขุนเทียน ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 9 ถึงซอย 11 และฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 12 ถึงซอย 16
• #ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 2 ถึงซอย 16/1

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 25 มีนาคม 2564
การประปานครหลวง

10/03/2021

ประกาศ : คืนวันพฤหัสบดีที่ 11 มี.ค. 64 (22.00-05.00 น.) น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำ เพื่อตัดบรรจบท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 800 มิลลิเมตร บริเวณถนนเลียบทางด่วนกาญจนาภิเษก (ด้านใต้) ในคืนวันพฤหัสบดีที่ 11 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 05.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ #น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

• #ถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่ซอยประชาอุทิศ 74 ถึง #สำนักงานเขตทุ่งครุ
• #ถนนพุทธบูชา #ถนนเลียบทางด่วนกาญจนาภิเษก (ด้านใต้)
• #ถนนสุขสวัสดิ์ ฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอยสุขสวัสดิ์ 70 ถึงแยกตัดถนนคลองสรรพสามิต
• #ถนนสุขสวัสดิ์ ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอยสุขสวัสดิ์ 45 ถึงแยกตัดถนนคลองสรรพสามิต
• #ถนนคลองสรรพสามิต #ถนนสุขสวัสดิ์-สาขลา #ถนนวัดคู่สร้าง
• #ถนนสมานมิตรพัฒนา #ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล #ถนนอนามัยงามเจริญ

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 9 มีนาคม 2564
การประปานครหลวง

Timeline Photos
01/03/2021

Timeline Photos

ประกาศ : คืนวันจันทร์ที่ 1 มี.ค. 64 (23.45-03.30 น.) น้ำประปาไหลอ่อนชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องหยุดสูบจ่ายน้ำ สถานีสูบจ่ายน้ำราษฎร์บูรณะชั่วคราว ในคืนวันจันทร์ที่ 1 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 23.45 - 03.30 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ #น้ำประปาไหลอ่อน ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

• #ถนนประชาอุทิศ ตั้งแต่ซอยประชาอุทิศ 121 ถึง #สามแยกศาลาแดง
• #ซอยประชาอุทิศ 90 ทั้งซอย
• #ถนนสุขสวัสดิ์-สาขลา #หมู่บ้านสาขลา
• #ถนนสุขสวัสดิ์ ตั้งแต่ #โรงพยาบาลบางปะกอก 3 ถึง #ป้อมพระจุลจอมเกล้า
• #ซอยวัดแค #ซอยวัดใหญ่

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
การประปานครหลวง

25/02/2021

กปน. แจ้งปิดปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของศูนย์คอมพิวเตอร์
ตั้งแต่ บ่ายสาม 26 ก.พ. 64 ถึงเที่ยง 27 ก.พ. 64 เพื่อพัฒนาการให้บริการลูกค้า

การประปานครหลวง (กปน.) จะปิดปรับปรุงระบบการจ่ายกระแสไฟฟ้าของศูนย์คอมพิวเตอร์ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการลูกค้า ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ของวันศุกร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2564 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2564 ส่งผลให้ลูกค้าในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ไม่สามารถใช้บริการชำระค่าน้ำประปาผ่านช่องทาง

• แอปพลิเคชัน MWA onMobile
• บริการ e-Service https://eservicesapp.mwa.co.th/
• ตัวแทนรับชำระเงินออนไลน์ อาทิ บิ๊กซี โลตัส เซ็นทรัล กรุงไทย next TMBtouch เป็นต้น
• เคาน์เตอร์บริการในห้างสรรพสินค้า ทั้ง 4 แห่ง

กปน. ขออภัยในความไม่สะดวก โดยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ MWA call center โทร. 1125 facebook twitter หรือ line @MWAthailand ตลอด 24 ชั่วโมง

16/02/2021

ประกาศ : คืนวันพุธที่ 17 ก.พ. 64 (22.00-04.00 น.) น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องปิดประตูน้ำ เพื่อซ่อมท่อประธานขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 1,200 มิลลิเมตร ที่แตกรั่ว บริเวณคลองวัดกก ถนนพระรามที่ 2 ในคืนวันพุธที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ #น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

• #ถนนแสมดำ #ถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล
• #ถนนพระรามที่ 2 ทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่ #คลองบางขุนเทียน ถึง #แยกต่างระดับถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก (ฝั่งเลขคี่ ตั้งแต่ซอย 31 ถึงซอย 71 และฝั่งเลขคู่ ตั้งแต่ซอย 20 ถึงซอย 70)
• #ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก ตั้งแต่ #แยกตัดถนนพระรามที่ 2 ถึง #แยกตัดถนนบางขุนเทียน-ชายทะเล

การประปานครหลวง ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

ประกาศ ณ วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564
การประปานครหลวง

Timeline Photos
09/02/2021

Timeline Photos

กปน. แจ้งวันหยุดเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษ 12 ก.พ. นี้

นางชวิณา วิรัตน์โยสินทร์ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การประปานครหลวง (กปน.) แจ้งว่า ตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบกำหนดให้ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษ กปน. จึงจะหยุดให้บริการ ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2564 ณ สำนักงานประปาสาขาทุกแห่ง และจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันจันทร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป

อนึ่ง เคาน์เตอร์บริการของ กปน. ที่ศูนย์บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ ณ เซ็นทรัลเวสต์เกต เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ และเดอะมอลล์งามวงศ์วาน เปิดให้บริการตามปกติตั้งแต่เวลา 11.00-17.00 น. และจุดบริการด่วนมหานคร ณ เดอะมอลล์บางแค ปิดให้บริการ

ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถชำระค่าน้ำประปาได้อย่างสะดวกรวดเร็วหลากหลายช่องทาง ทั้งทางแอปพลิเคชัน MWA onMobile แอปพลิเคชันตัวแทนรับชำระค่าน้ำ ตัวแทนรับชำระค่าน้ำ เช่น เคาน์เตอร์เซอร์วิส บิ๊กซี เทสโก้โลตัส เป็นต้น และหากมีเหตุขัดข้องเกี่ยวกับการใช้น้ำประปา สามารถติดต่อได้ที่ MWA call center โทร.1125 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือทาง Line : @MWAthailand

+++++++++

Photos from การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)'s post
02/02/2021

Photos from การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)'s post

Photos from การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)'s post
18/01/2021

Photos from การประปานครหลวง กปน. (Metropolitan Waterworks Authority - MWA)'s post

ที่อยู่

พระราม2ซอย31
Bangkok
10150

รถโดยสารธรรมดาสาย 17, 68, 101, 105, 147, 169 รถโดยสารปรับอากาศสาย ปอ.68, ปอ.76, ปอ.105, ปอ.140, ปอ.141, ปอ.142, ปอ.147, ปอ.529, ปอ.558

ข้อมูลทั่วไป

สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ์ เปิดศูนย์บริการประชาชน "สุขสวัสดิ์สมาร์ท" Suksawat SMART ณ ที่ว่าการอำเภอพระประแดง วันจันทร์และวันพฤหัสบดี ณ ที่ว่าการอำเภอพระประแดง วันอังคาร เวลา 9.00-14.00 น. บริเวณ ชั้น1 ใกล้งานทะเบียน ให้บริการ รับชำระค่าน้ำ และ รับคำขอบริการต่างๆเกี่ยวกับงานประปา

เวลาทำการ

พุธ 08:30 - 15:30
พฤหัสบดี 08:30 - 15:30
ศุกร์ 08:30 - 15:30

เบอร์โทรศัพท์

024277000

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง สำนักงานประปาสาขาสุขสวัสดิ:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด