ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิท

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิท เรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง รู้จริงด้วยวิจัย สร้างสรรค์บัณฑิตไทย สร้างคนให้เก่งและดี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มจธ. เป็นหน่วยงานที่มีการก่อตั้งมานานถึง 50 ปี มีคณาจารย์และครุภัณฑ์ที่เพียบพร้อม ผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก มีงานวิจัยและพัฒนาที่หลากหลายและให้บริการทางวิชาการแก่สังคมมายาวนาน มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการและอุตสาหกรรม ได้รับการจัดอันดับจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือ (สกอ.) ให้เป็นมหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่ดีเลิศทางด้านงานวิจัยและพัฒนา และได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนอยู่ในชั้นดี เยี่ยม จึงเป็นที่น่าเชื่อถือได้ว่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มจธ. มีความพร้อมที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และเข้าไปร่วมดำเนินกิจกรรมทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกอย่างมืออาชีพ

เปิดเหมือนปกติ

ขอประชาสัมพันธ์ บริษัท พาวเวอร์ ฟอร์ ยู จำกัด ประกาศรับสมัครงาน
01/04/2021

ขอประชาสัมพันธ์ บริษัท พาวเวอร์ ฟอร์ ยู จำกัด ประกาศรับสมัครงาน

18/03/2021

📢 ประกาศ📢
สำหรับน้องๆ ที่สมัคร รอบที่ 2 โครงการ Active Recruitment ปีการศึกษา 2564
ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จะแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
ในวันจันทร์ที่ 19 เมษายน 2564

คณะวิศวฯ KMUTT เปิดรับสมัครนักศึกษาโครงการ Active Recruitmentสำหรับ นักเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาครTCAS 2 ปีการศึกษา 2...
17/03/2021
og_title

คณะวิศวฯ KMUTT เปิดรับสมัครนักศึกษา
โครงการ Active Recruitment
สำหรับ นักเรียนในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร
TCAS 2 ปีการศึกษา 2564
📌ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://admission.kmutt.ac.th/apply/round2/active264samutsakorn

เว็บไซต์การรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอประชาสัมพันธ์ Email Writing Workshop
12/03/2021

ขอประชาสัมพันธ์ Email Writing Workshop

โอกาสดีๆ สำหรับ นิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4 กับโครงการ Mitsubishi Motors Talent Internship Program 2021 เปิดโอกาสให...
10/03/2021

โอกาสดีๆ สำหรับ นิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4 กับโครงการ Mitsubishi Motors Talent Internship Program 2021 เปิดโอกาสให้นิสิตและนักศึกษาได้เรียนรู้ สัมผัสประสบการณ์การทำงานแบบมืออาชีพ คิดจริง ลงมือปฏิบัติจริง! และเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วมีโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาในการเข้าร่วมทำงานกับบริษัทฯ
คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ
· นิสิต/นักศึกษา ชั้นปีที่ 3 และ 4
· ทุกมหาวิทยาลัยและทุกคณะฯ ในประเทศไทย
· เกรดเฉลี่ยสะสมสาขาวิศวกรรมศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
· เกรดเฉลี่ยสะสมสาขาอื่น ไม่ต่ำกว่า 2.75
· การคัดเลือกนักศึกษาฝึกงานขึ้นอยู่กับบริษัท
ระยะเวลาการฝึกงาน
· ภาคฤดูร้อน 2 เดือน (มิถุนายน ถึง กรกฎาคม 2564)
· สหกิจศึกษา 4 เดือน (สิงหาคม ถึง พฤศจิกายน 2564)
รายละเอียดการสมัคร
· ระยะเวลาสมัคร : ภายในวันที่ 20 มีนาคม 2564
· สอบภาษาอังกฤษ (ออนไลน์) : เดือนมีนาคม 2564
· สอบสัมภาษณ์ (ออนไลน์) : เดือนมีนาคม 2564
· ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมโครงการ : เดือนเมษายน 2564
สมัครเลย คลิก! https://forms.gle/3XVfxP8B9Xmbvhf99
หมายเหตุ การประกาศผลนักศึกษาที่ได้รับเข้าฝึกงานขึ้นอยู่กับการพิจารณาของบริษัทถือเป็นที่สิ้นสุด
#MitsubishiMotorsThailand
#MitsubishiMotors

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพจะจัดกิจกรรมเวิร์คชอปออนไลน์ผ่าน zoom ร่วมกับทาง Kyushu Universityสำหรับผู้ที่สนใจส...
10/03/2021

ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรวิศวกรรมชีวภาพจะจัดกิจกรรมเวิร์คชอปออนไลน์ผ่าน zoom ร่วมกับทาง Kyushu University
สำหรับผู้ที่สนใจสามารถกดลิ้งค์ด้านล่างเพื่อ sit-in ได้ตามวันและเวลา
ในโปสเตอร์นะคะ กิจกรรมนี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆและสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะนักศึกษาและบุคลากร มจธ. เท่านั้นค่ะ
Topic: Bringing Bioengineering to Bear (Triple-B) Webinar with KMUTT
Time: This is a recurring meeting Meet anytime

Join Zoom Meeting
https://zoom.us/j/99178582532?pwd=cW1lUGo3UDV6Z0JDaFhTR1U5VU5Vdz09

Meeting ID: 991 7858 2532
Passcode: 109686

ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาประจำปี 2564
25/02/2021

ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาประจำปี 2564

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
25/02/2021

ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชก...
22/02/2021
ทุนของมหาวิทยาลัยสโกลโกโว - มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชส

รับสมัครคัดเลือกนักศึกษาเพื่อรับพระราชทานทุนการศึกษาจาก
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
ปีการศึกษา 2564

สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัย/สถาบันในต่างประเทศหลายแห่งได้ทูลเกล้าฯ ถวายทุนการศึกษาแด่สมเด็จ
พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อพระราชทานให้แก่นักศึกษา
โดยเป็นทุนการศึกษาระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยไม่มีภาระผูกพัน ดังนี้

1) มหาวิทยาลัยซีอานเจียวทง (Xi'an Jiaotong University: XJTU) สาธารณรัฐประชาชนจีน
ระดับการศึกษา: ระดับปริญญาโท
จำนวนทุนการศึกษา: จำนวน 3 ทุน
หมดเขตรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : https://www.princess-it.org/th/scholarship/xjtu/
สาขาที่เปิดรับสมัคร:
1. Mechanical Engineering
2. Power Engineering and Engineering Thermophysics
3. Electronic Science and Technology
4. Information and Communication Engineering
5. Control Science and Engineering
6. Computer Science and Technology
7. Materials Science and Engineering
8. Electrical Engineering
9. Management Science and Engineering

2) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีนันยาง (Nanyang Technological University: NTU) สาธารณรัฐสิงคโปร์
ระดับการศึกษา: ระดับปริญญาเอก
จำนวนทุนการศึกษา: จำนวน 2 ทุน
หมดเขตรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.princess-it.org/th/scholarship/ntu/
สาขาที่เปิดรับสมัคร:
1. Mechanical & Aerospace Engineering
2. Materials Science & Engineering
3. Biomechanics
4. Human Factors
5. Rehabilitation Engineering
6. Artificial Intelligence & Machine Learning
7. Robotics

3) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีและการออกแบบแห่งสิงคโปร์ (Singapore University of Technology and Design: SUTD)
สาธารณรัฐสิงคโปร์
ระดับการศึกษา : ระดับปริญญาเอก
จำนวนทุนการศึกษา : จำนวน 3 ทุน
หมดเขตรับสมัคร : วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.princess-it.org/th/scholarship/sutd/
สาขาที่เปิดรับสมัคร:
1. Engineering Product Development (EPD)
2. Engineering Systems and Design (ESD)
3. Information Systems Technology and Design (ISTD)
4. Science, Mathematics and Technology (SMT)

4) สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสโกลโกโว (Skolkovo Institute of Science and Technology: Skoltech)
สหพันธรัฐรัสเซีย
ระดับการศึกษา : ระดับปริญญาโท
จำนวนทุนการศึกษา : จำนวน 3 ทุน
หมดเขตรับสมัคร : วันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่: https://www.princess-it.org/th/scholarship/skoltech/
สาขาที่เปิดรับสมัคร:
1. Information Systems and Technology (Energy System)
2. Materials Science and Technology of Materials (Materials Science)
3. Mathematics and Computer Science (Data Science)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :
มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี
โทรศัพท์ 02 564 7000 ต่อ 81813 (คุณเยาวลักษณ์) หรือ 81922 (คุณสมอนงค์)
โทรศัพท์เคลื่อนที่ 089 452 4244
e-mail : [email protected]

มูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน
22/02/2021

ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน

ขอประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TETET) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ทุกคน ดูรายละเอีย...
17/02/2021

ขอประชาสัมพันธ์และสนับสนุนการจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ (TETET) ให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4 ทุกคน ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบนี้

ขอประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TETET ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมทั้งบุคคลทั่วไป สนใจดูรา...
08/02/2021

ขอประชาสัมพันธ์การจัดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ TETET ให้แก่นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาของมหาวิทยาลัยรวมทั้งบุคคลทั่วไป สนใจดูรายละเอียดตามไฟล์แนบนี้

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเรียนต่อที่ National Chung Cheng University, College of Engineering สนใจดูรายละเอียดตามไฟล์แนบนี...
02/02/2021

ประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาเรียนต่อที่ National Chung Cheng University, College of Engineering สนใจดูรายละเอียดตามไฟล์แนบนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการ Active Recruitment รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 * สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า* ผู้ม...
18/01/2021

ประกาศ
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา โครงการ Active Recruitment รอบที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564
* สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
* ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษากรุณาดำเนินการกรอกใบสมัครและชำระเงินค่าสมัคร ภายในวันที่ 18 มกราคม 2564 (หากพ้นกำหนดถือว่าสละสิทธิ์เข้าศึกษา)
* สำนักงานคัดเลือกและสรรหานักศึกษา มจธ. ได้ส่งข้อมูลการสมัครให้กับท่านทาง Email เรียบร้อยแล้วค่ะ ในวันที่ 12 มกราคม 2564
* ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาได้ดังนี้

ขอประชาสัมพันธ์
18/01/2021

ขอประชาสัมพันธ์

"คุยง่ายๆสบายๆ กับพี่ศุภกิจ บุญศิริ EE30" ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มจธ.ตามลิ้งค์นี้https://www.youtube.com/watch?v=...
11/01/2021
คุยง่ายๆสบายๆ กับพี่ศุภกิจ บุญศิริ EE30 (EP.2 แนะนำกรมโรงงานอุตสาหกรรม)

"คุยง่ายๆสบายๆ กับพี่ศุภกิจ บุญศิริ EE30" ศิษย์เก่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มจธ.
ตามลิ้งค์นี้
https://www.youtube.com/watch?v=ICwFPhOu_ys

ติดตาม University Relations Office KMUTT ตามลิ้งค์นี้
https://www.youtube.com/channel/UC9uzpkeysGVKeF0iLEyhT_w

ศุภกิจ บุญศิริ EE30นักศึกษาเก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าปีที่เข้าเรียน 2532รองอธิบดีกรมโรงงานอุ....

ขอประชาสัมพันธ์บริษัท Total Solar (Thailand) รับสมัครงาน สนใจดูรายละเอียดตามไฟล์แนบนี้ค่ะ
11/01/2021

ขอประชาสัมพันธ์บริษัท Total Solar (Thailand) รับสมัครงาน สนใจดูรายละเอียดตามไฟล์แนบนี้ค่ะ

📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 📢 ...
28/12/2020

📢 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์โครงการ Active Recruitment ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่ 1) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 📢 📢 📢
วันพฤหัสบดีที่ 7 มกราคม 2564 เวลา 9.00 น. เป็นต้นไป Online โดยผ่าน Appication Zoom รายชื่อตามไฟล์แนบนี้

💥ข้อสำคัญที่ควรปฏิบัติสำหรับนักเรียน💥

• ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

• กรุณาดาวโหลด Zoom Application

• ควรทําการทดสอบอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์/โน้ตบุ๊ก/มือถือ การใช้งานของกล้อง ไมค์ ลําโพง รวมทั้งการเชื่อมต่อ INTERNET WIFI ให้พร้อม

• แสดงบัตรประจำตัวประชาชน ทั้งด้านหน้าและด้านหลัง เพื่อยืนยันตัวตนในวันสอบ

• เตรียมกระดาษ ดินสอ ยางลบ

• กรุณาแอดไลน์ตามไฟล์แนบนี้

หมายเหตุ หากมีเหตุขัดข้องประการใดในการเข้าสู่ระบบ กรุณาติดต่อโดยตรงที่ นางสาวกัลยา ปกป้อง โทร.02-470-9045

ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของทางสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาใ...
18/12/2020

ขอประชาสัมพันธ์ทุนการศึกษาของทางสมาคมนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบทุนการศึกษาให้เบื้องต้น 6 ทุนๆ ละ 25,000 บาท การให้นี้เป็นการให้เปล่าไม่มีข้อผูกพันธ์ใดๆ สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบนี้

ขอประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก/เอก ณ. ต่างประเทศ ประจำปี 2564 จา...
09/12/2020
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) : ประกาศจาก ก.พ.

ขอประชาสัมพันธ์ทุนรัฐบาลทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สำหรับศึกษาต่อระดับปริญญาโท-เอก/เอก ณ. ต่างประเทศ ประจำปี 2564 จากสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน โดยมีต้นสังกัด ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มี 1 ทุน ดังนี้

1. Internet of things/Big data in railway system รหัสทุน 0330027

สามารถสมัครและอ่านรายละเอียดได้ตามลิ้งด้านล่าง ตั้งแต่วันนี้ ถึง 28 ธ.ค. 63

http://scholar.ocsc.go.th/Main/FrmAnnounce.aspx?TestTypeId=iep%2FrNIfLH0%3D&Year=wAe%2FIZx%2FLFw%3D&PeriodNo=iep%2FrNIfLH0%3D&IpS=nVIuoORAK%2B8%3D

ขอประชาสัมพันธ์บริษัท เทคนิป เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบ...
07/12/2020

ขอประชาสัมพันธ์บริษัท เทคนิป เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบนี้

ประชาสัมพันธ์ รอบที่ 1 โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2564เปิดรับสมัคร 16 พฤศจิกายน 2...
02/12/2020
og_title

ประชาสัมพันธ์ รอบที่ 1 โครงการรับนักศึกษาความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า ปีการศึกษา 2564

เปิดรับสมัคร 16 พฤศจิกายน 2563 ถึงวันที่ 20 ธันวาคม 2563

https://admission.kmutt.ac.th/apply/round1/schorlar-64

เว็บไซต์การรับนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอประชาสัมพันธ์ การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2563 โดยมูลนิธิพระบรมราชา...
25/11/2020

ขอประชาสัมพันธ์ การให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาบัณฑิตศึกษา เพื่อใช้ในการค้นคว้าวิจัย ประจำปี 2563 โดยมูลนิธิพระบรมราชานุสรณ์พระบาทสมเด็จพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี สนใจดูรายละเอียดตามไฟล์แนบนี้

ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม ประจำปีการศึกษา 2563 โดยคุณทองมา วิจิตรพง...
25/11/2020

ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครทุนวิจิตรพงศ์พันธุ์ เพื่อส่งเสริมศาสนา การศึกษาและสังคม ประจำปีการศึกษา 2563 โดยคุณทองมา วิจิตรพงศ์พันธุ์ ประธานกรรมการบริหารและประธานเจ้าหน้าที่บริษัทกลุ่ม พฤกษา โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) จัดสรรเป็นทุนช่วยเหลือค่าครองชีพ จำนวน 10 ทุน ๆ ละ 20,000 บาท สำหรับภาคการศึกษาที่ 2/2563 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมตามไฟล์แนบนี้

ขอประชาสัมพันธ์ โรงแรม โรสวูดกรุงเทพ ผ่านมาตรฐานของโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และมีความยินดีที่จะรับนักศึกษาฝ...
23/11/2020

ขอประชาสัมพันธ์ โรงแรม โรสวูดกรุงเทพ ผ่านมาตรฐานของโครงการแนวทางความปลอดภัยด้านสุขอนามัย และมีความยินดีที่จะรับนักศึกษาฝึกงานในแผนกวิศวกรรม ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สวัสดิการที่จะได้รับ
• อาหาร 2 มื้อที่ห้องอาหารพนักงาน• ชุดเครื่องแบบพนักงาน • โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน

สำหรับผู้ที่สนใจสามารถส่ง Resume เข้ามาที่
Email: [email protected]
หรือติดต่อสอบถามได้ที่ 02-080-0088 ต่อ 5511

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับทีม KMUTT Railway team 🎉🎉ภายใต้ความร่วมมือระหว่างอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิศวก...
18/11/2020

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
🎉🎉ขอแสดงความยินดีกับทีม KMUTT Railway team 🎉🎉
ภายใต้ความร่วมมือระหว่างอาจารย์และนักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล เข้าร่วมการแข่งขันออกแบบหัวรถจักรไฟฟ้า ประจำปี 2020 ภายใต้โครงการ Electric Locomotive Design Contest 2020

👍👍รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่2👍👍
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ทุนการศึกษา 15,000 บาท

คณะทำงาน
1.นายศิริภัทร มณีสว่าง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2.นางสาวศศิปรียา อมรฐิติวัสส์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3.นายธารณัฏฐ์ ชินพรวิสุทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
4.นายคณภัทร แสนฤทธิ์ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
5.นายธนพนธ์ เจนดิษฐการ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
6.นายมนต์มนัส รัตนศิลา ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
7.นายนาอีฟ กรีมี ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
8.นายฐิตธิษณ์ แสงโชติหิรัญ ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
9.นายปภังกร สุขเพ็ญ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
10.นางสาวเป็นนุช ลีลาเลิศประเสริฐ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
11.นางสาวกชพรรณ เชรษฐศิริ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
12.นายธนาวุฒิ สุโพพัด ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
13.นายยศพัฒน์ วงษ์ทอง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
14.นายธนณัฏฐ์ รัตนปัญญาเลิศ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า

อ.ดร.ชาญชัย เตชะวัชราภัยกุล ,รศ.ดร.มงคล กงศ์หิรัญ และดร. ดนัย เผ่าหฤหรรษ์ อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 🎉🎉ขอแสดงความยินดี กับผู้ได้รับทุนการศึกษา🎉🎉 กิจกรรมประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี Road Safety ...
18/11/2020

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
🎉🎉ขอแสดงความยินดี กับผู้ได้รับทุนการศึกษา🎉🎉
กิจกรรมประกวดโครงการสิ่งประดิษฐ์ เทคโนโลยี Road Safety เพื่อทุกชีวิตปลอดภัยบนท้องถนน ประจำปี 2020 (Go Further Innovator Scholarship 2020)

รางวัลชนะเลิศ ระดับอุดมศึกษา
ผลงาน : ระบบลดอัตราการหดตัวของรูม่านตาอย่างฉับพลัน เมื่อผู้ขับขี่ยานพาหนะออกจากอุโมงค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี กรุงเทพมหานคร
ทุนการศึกษา 100,000 บาท สำหรับทีมผู้ชนะเลิศ พร้อมโล่รางวัล และใบประกาศนียบัตร
และทุนสนับสนุนสำหรับสถาบันการศึกษา 50,000 บาท

👍👍
1. นายปภังกร สุขเพ็ญ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
2. นายพชร ยินดี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
3. นายวชิรวิทย์ รางแดง ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
อ.ดร.ชาญชัย เตชะวัชราภัยกุล อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการ👍👍

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนดจากสถาบันการศึกษาของรัฐ...
03/11/2020

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ เปิดรับสมัครนักศึกษาชั้นปีที่ 1
ที่กำลังศึกษาในระดับปริญญาตรี ในสาขาที่กำหนด
จากสถาบันการศึกษาของรัฐทั่วประเทศ ที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี
แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และมีความสนใจในการศึกษาเล่าเรียน
เพื่อมอบทุนการศึกษาต่อเนื่องจนสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นที่สังกัดอยู่
ภายใต้โครงการ ?ทุนส่งน้องเรียนจบ? ปีที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2563
มูลค่าทุนละ 30,000 บาทต่อปีการศึกษา โดยมีรายละเอียดการเปิดรับสมัครดังนี้

คุณสมบัติผู้สมัครขอรับทุนการศึกษา
1. ศึกษาในระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1
2. กำลังศึกษาในสาขาวิชาที่กำหนดตามประกาศที่แนบมาด้วย
3. มีคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 3.15 ขึ้นไป
4. เป็นผู้ซึ่งขาดแคลนทุนทรัพย์ โดยครอบครัวมีรายได้รวมไม่เกิน 360,000 บาทต่อปี
5. มีความประพฤติดี และสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่มูลนิธิฯจัดขึ้นได้

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 11 มกราคม 2564

ผู้ที่สนใจสมัครขอรับทุนการศึกษา
สามารถเข้าไปกรอกใบสมัครทางระบบออนไลน์ได้ที่http://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th
[http://scholarship.ajinomotofoundation.or.th/th]หรือสแกน QR Code
ที่อยู่ในโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์ทุน ฯ

ทั้งนี้ให้จัดส่งใบสมัครพร้อมแนบเอกสารประกาบการสมัคร
ที่กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา สำนักงานชั่วคราว ชั้น 6B
อาคารจอดรถ ภายในระยะเวลาของการรับสมัคร

หากต้องการดูรายละเอียดอื่นๆ เพิ่มเติม
สามารถดาวน์โหลดเอกสารระเบียบการรับสมัคร
และขั้นตอนการกรอกใบสมัครได้จากลิ้งด้านล่าง

*** ผู้สมัครขอรับทุน จะต้องมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่มูลนิธิฯ กำหนดไว้
และการส่งเอกสารจะต้องมีการกรอกข้อมูล และแนบเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วน***

บริษัทเอสซุปเปอร์เคเบิ้ลนะคะ จะมีกิจกรรมสัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 6 นี้มาในหัวข้อ - "การต่อระบบลงดินและป้องกันกระแสรั่วลงดิน...
26/10/2020
ลงทะเบียนเข้าร่วมสัมมนาวิชาการ ครั้งที่ 6

บริษัทเอสซุปเปอร์เคเบิ้ลนะคะ จะมีกิจกรรม
สัมมนาออนไลน์ครั้งที่ 6 นี้มาในหัวข้อ
- "การต่อระบบลงดินและป้องกันกระแสรั่วลงดิน" บรรยายโดย อาจารย์ ลือชัย ทองนิล
- "การออกแบบระบบไฟฟ้าสำหรับอาคารทั่วไปและอาคารชุด" บรรยายโดย อาจารย์ สุธี ปิ่นไพสิฐ
ณ วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09:00 - 16:30 น.
สัมมนาผ่านทางระบบ Facebook Live
* สัมมนาฟรีไม่เสียค่าใช้จ่าย
ลงทะเบียนผ่านลิ้งค์ : https://forms.gle/eNuuSN8U74QDmGTT8
ผู้เข้าร่วมและผู้ลงทะเบียนมีสิทธิ์ลุ้นรับของรางวัลมากมายจากบริษัท

วันพุธที่ 28 ตุลาคม พ.ศ.2563 เวลา 09.00 - 16.30 น. การสัมมนาในหัวข้อ "การต่อระบบลงดินและป้องกันกระแสรั่วลงดิน" บรรยายโดย อ.....

ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงานบริษัท พีซี อีลิแมค จำกัด สนใจดูรายละเอียดตามไฟล์แนบนี้
26/10/2020

ขอประชาสัมพันธ์รับสมัครงานบริษัท พีซี อีลิแมค จำกัด สนใจดูรายละเอียดตามไฟล์แนบนี้

Hello everyone, We're Solectric Asia Co., Ltd. Our office is located at 17th Floor.Now, we're looking for the INTERNSHIP...
26/10/2020

Hello everyone,

We're Solectric Asia Co., Ltd. Our office is located at 17th Floor.

Now, we're looking for the INTERNSHIP who interested in drone industry. If you know someone that have a passion to working with drone, feel free to contact us. Moreover, we really appreciated if you could share this information to your colleagues.

Thank you for your kindness.

ประกาศ กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS 64 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
19/10/2020

ประกาศ กำหนดการรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี TCAS 64 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ขอประชาสัมพันธ์สมัครงาน PEA สนใจดูรายละเอียดตามไฟล์แนบนี้
14/10/2020

ขอประชาสัมพันธ์สมัครงาน PEA สนใจดูรายละเอียดตามไฟล์แนบนี้

เคล็ดรับกับ (L)(i)(v)(e) (T)(C)(A)(S) วิศวฯ บางมด 64(>)ครั้งแรก(!)(!)กับการเผยข้อมูลการรับนักศึกษาของคณะวิศวฯ บางมดในรูป...
14/10/2020

เคล็ดรับกับ (L)(i)(v)(e) (T)(C)(A)(S) วิศวฯ บางมด 64

(>)ครั้งแรก(!)(!)กับการเผยข้อมูลการรับนักศึกษาของคณะวิศวฯ บางมด
ในรูปแบบ Live ภายใต้ชื่อ([)เคล็ดรับ(])
(>)Live กลยุทธ์การรับนักศึกษาแบบเข้าถึงและเข้าใจง่าย พร้อมเสิร์ฟให้แก่คุณครูแนะแนว น้องๆ นักเรียน และผู้ปกครอง โดย รศ. ดร.ทวิช พูลเงิน รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย และ ผศ. สุรพนธ์ ตุ้มนาค ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาการศึกษา ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องกับการรับนักศึกษาโดยตรง
(>)พบกับแแขกรับเชิญคนพิเศษ คุณพงศ์สุข หิรัญพฤกษ์ (พี่หนุ่ย แบไต๋) ที่จะมาพูดคุยใน หัวข้อ (")ทักษะที่เด็กยุคใหม่ต้องมีในอนาคต(") ในช่วง Celeb Talk
(>)และของรางวัล Limited edition อีกมากมายภายใน Live

(thumbtack)แล้วพบกันที่ เพจเฟสบุ๊ค Faculty of Engineering, KMUTT
ในวันที่ 15 ต.ค. 63 ตั้งแต่เวลา 13:00 น. เป็นต้นไปจ้า

ที่อยู่

Thanon Phuttha Bucha
Bangkok
10140

การเดินทางโดยรถสาธารณะมายังมหาวิทยาลัย http://www.ee.kmutt.ac.th/BMTA/

ข้อมูลทั่วไป

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ( อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 4 ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 โทรศัพท์ 02-470-9043 โทรสาร 02-470-9033

เบอร์โทรศัพท์

02-470-9043

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิท:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Restart Thailand เพื่อรับนักศึกษาจบใหม่ในปีการศึกษา 2562-2563 ครับ • ดูตำแหน่งที่เปิดรับได้ที่ >> https://qrco.de/bbjiLE • วิธีการสมัคร >> scan QR Code ด้านล่างเพื่อกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม >> [email protected]
บ. ดิ อัลกอริทึม รับสมัครงาน Hardware และ Software (อายุ 20-30 ปี) 1 IoT Job - เคยพัฒนาโปรแกรมบน Arduino หรือ Platform IO - รู้จักหรือเคยใช้งานอุปกรณ์ Mega2560 , ESP8266 , ESP32 2 Web & Mobile Job 2.1 Front-end Developer - เคยใช้งาน Angular or Ionic framework - เคยใช้งาน javascript , html , css 2.2 Back-end Developer - เคยใช้งาน node js - เคยใช้งาน firebase SDK - เคยใช้งาน Google Cloud platform สนใจติดต่อ คุณท๊อป โทร 084-751-4969
น้องๆๆวิศวกรรม สื่อสารและอีเลคโทรนิคส์ สนใจทำงานติดต่อ 081 2711192 ด่วนด้วย
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน จากสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS Link ที่เกี่ยวข้อง :
ฝากด้วยคับ รับเขียนแบบ 2D 3D รายละเอียดในเพจเลยคับ
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 2 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาติค่ะ ผิดกฏลบได้ค่ะ รับทำข้าวกล่องปริมาณมาก จัดส่งข้าวกล่องฟรี.!ทุกภาคส่วน ใช้วัตุดิบกล่อง🍱พลาสติก2ช่องและ3ช่อง มีช้อนพลาสตก,พริกน้ำปลา,ซอสพริก,ซอสมะเขือเทศ สนใจสั่งข้าวกล่อง สามารถ inbox หรือ โทร 090-0169-134 🆔https://line.me/ti/p/~zatoyami77901 ✳️รับออเดอร์ล่วงหน้าและจ่ายมัดจำ50%
สัมภาษณ์รู้ผลทันที บ.นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ แคลคูลัส 1 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาติ...ฝากเพจ เพื่อการเรียนรู้ครับ เปิดสอนเขียนแบบ 3D BIM (Revit) ราคาคุยกันได้ครับ -ผู้สอนมีประสบการณ์ใช้งานจริงในสายงาน -ผู้สอนสอบผ่าน Autodesk Certified Professionnal Revit #สนใจติดต่อตามข้อมูลในเพจได้เลยครับ https://m.facebook.com/BOONRANGSEE/
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 1 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"