ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิท

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิท เรียนรู้ไม่หยุดนิ่ง รู้จริงด้วยวิจัย สร้างสรรค์บัณฑิตไทย สร้างคนให้เก่งและดี ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มจธ. เป็นหน่วยงานที่มีการก่อตั้งมานานถึง 50 ปี มีคณาจารย์และครุภัณฑ์ที่เพียบพร้อม ผลิตบัณฑิตทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก มีงานวิจัยและพัฒนาที่หลากหลายและให้บริการทางวิชาการแก่สังคมมายาวนาน มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักในแวดวงวิชาการและอุตสาหกรรม ได้รับการจัดอันดับจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา หรือ (สกอ.) ให้เป็นมหาวิทยาลัยของประเทศไทยที่ดีเลิศทางด้านงานวิจัยและพัฒนา และได้รับการจัดอันดับให้เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการเรียนการสอนอยู่ในชั้นดี เยี่ยม จึงเป็นที่น่าเชื่อถือได้ว่าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มจธ. มีความพร้อมที่จะผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพ และเข้าไปร่วมดำเนินกิจกรรมทางวิชาการกับหน่วยงานภายนอกอย่างมืออาชีพ

เปิดเหมือนปกติ

บริษัท Maxim Integrated บริษัทของเราขณะนี้ได้ทำการควบรวมกิจการกับบริษัท Analog Device ซึ่งเป็นสัญชาติอเมริกัน และธุรกิจป...
29/10/2021

บริษัท Maxim Integrated บริษัทของเราขณะนี้ได้ทำการควบรวมกิจการกับบริษัท Analog Device ซึ่งเป็นสัญชาติอเมริกัน และธุรกิจประเภทเดียวกัน (Integrated Circuit)
Maxim Integrated and Analog Devices Are Now One Company | Analog Devices

ฐานลูกค้าเราขยายใหญ่ขึ้นมาก ทางเราจึงมีการเปิดรับคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมทีมเป็นจำนวนมากกว่า 30 ตำแหน่งค่ะ
ขออนุญาตอาจารย์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน หากน้องๆนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ นักศึกษาจบใหม่ หรือนักศึกษาปริญญาโทที่กำลังมองหางาน ติดต่อบีมาได้เลยนะคะ

ตำแหน่งงาน
- Test Systems Development Intern
- Test Development Engineer

สามารถสมัครเข้ามาได้หลากหลายช่องทางดังนี้ค่ะ
Email: [email protected]
Office: 033-141-600 ต่อ 2131
Mobile: 062-396-4655 (บี)
ID line: goonrath หรือ สแกน QR code

บริษัท Maxim Integrated บริษัทของเราขณะนี้ได้ทำการควบรวมกิจการกับบริษัท Analog Device ซึ่งเป็นสัญชาติอเมริกัน และธุรกิจประเภทเดียวกัน (Integrated Circuit)
Maxim Integrated and Analog Devices Are Now One Company | Analog Devices

ฐานลูกค้าเราขยายใหญ่ขึ้นมาก ทางเราจึงมีการเปิดรับคนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมทีมเป็นจำนวนมากกว่า 30 ตำแหน่งค่ะ
ขออนุญาตอาจารย์ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงาน หากน้องๆนักศึกษาที่ศึกษาอยู่ นักศึกษาจบใหม่ หรือนักศึกษาปริญญาโทที่กำลังมองหางาน ติดต่อบีมาได้เลยนะคะ

ตำแหน่งงาน
- Test Systems Development Intern
- Test Development Engineer

สามารถสมัครเข้ามาได้หลากหลายช่องทางดังนี้ค่ะ
Email: [email protected]
Office: 033-141-600 ต่อ 2131
Mobile: 062-396-4655 (บี)
ID line: goonrath หรือ สแกน QR code

29/10/2021
Join our Cloud HD Video Meeting

ขอประชาสัมพันธ์ นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ชั้นปี3,4 ให้เข้าฟังบริษัท Maxim Integrated สำหรับการฝึกงานและการสมัครงาน

Virtual career talk and technical refresher with KMUTT / Maxim Integrated now part of Analog Devices
Monday, November 1, 2021 1:00 PM - 3:00 PM
https://us06web.zoom.us/j/2387379129

Zoom is the leader in modern enterprise video communications, with an easy, reliable cloud platform for video and audio conferencing, chat, and webinars across mobile, desktop, and room systems. Zoom Rooms is the original software-based conference room solution used around the world in board, confer...

ศูนย์วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะจัด TOEIC COURSE ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจะจั...
20/10/2021

ศูนย์วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จะจัด TOEIC COURSE ให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ซึ่งจะจัดกิจกรรม 2 รอบ รอบที่ 1 ในวันที่ 13-17 และ 20-24 ธันวาคม 2564 และรอบที่ 2 ในวันที่ 3-7 และ 10-14 มกราคม 2565 (นักศึกษาสามารถเลือกรอบที่สะดวกได้) เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถทางภาษาอังกฤษ อันเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครงานในอนาคต
ศูนย์วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติ จึงขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมดังกล่าวให้นักศึกษา หากสนใจสามารถดำเนินการสมัครได้โดยตรง ซึ่งมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

18/10/2021

มาแล้ว!! TCAS65 วิศวะบางมด‼️⚙️
✨กำหนดการรับนักศึกษา รอบที่1 ปีการศึกษา 2565✨
จะมีโครงการอะไรบ้าง🤔 ไปดูกันเล้ยยย

แบ่งเป็น 4 รอบ แต่วันนี้ขอแชร์แค่ 2 รอบก่อนน้า ได้แก่
1.รอบก่อนการรับสมัคร TCAS (Early Admission)📌
1.1 โครงการ Early Admission for International Program - รับเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
1.2 โครงการรับนักศึกษาโควตาโรงเรียนกลุ่มเป้าหมาย - ทางคณะจะดำเนินการเอง
1.3 โครงการรับนักศึกษาเครือข่าย อ.แนะแนว และโรงเรียน - รับเฉพาะ มจธ. ราชบุรี

2.รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)📌
2.1 โครงการ Active Recruitment - โดยรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและวันที่จัดสอบคัดเลือกภาควิชาจะแจ้งผ่านทางเว็บไซต์ของภาควิชา หรือโทรศัพท์/E-mail ของผู้สมัคร
2.2 โครงการ Active Recruitment (โรงเรียนเป้าหมาย) - รับเฉพาะ มจธ. ราชบุรี
2.3 โครงการคัดเลือกตรงความสามารถพิเศษและทุนเพชรพระจอมเกล้า - ทำการสอบสัมภาษณ์รอบที่ 1 กับภาควิชา
- สอบสัมภาษณ์รอบที่ 2 กับคณะกรรมการทุนด้านต่างๆ
2.4 โครงการคัดเลือกตรงประเภทเรียนดี - รับเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรปกติ
2.5 โครงการ KMUTT International Admission (ครั้งที่ 1) - รับเฉพาะนักศึกษาหลักสูตรนานาชาติ
2.6 โครงการรับนักศึกษาจากมูลนิธิส่งเสริมโอลิมปิกวิชาการ
2.7 โครงการรับนักศึกษาโครงการ วมว.

หมายเหตุ📍- เครื่องหมายดอกจัน(*) คือ สำนักงานคัดเลือกฯ แจ้งรหัสเข้าสู่ระบบรับสมัครให้แก่ผู้ที่ผ่านการคัดเลือก ทาง SMS และ E-mail
- ข้อมูล ณ วันที่ 11 ต.ค. 64
#DEK65 #TCAS65 #KMUTT #มจธ #เด็กบางมด

Timeline Photos
14/10/2021

Timeline Photos

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจธ. ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม เสริมสร้างความเข้มแข็งด้านวิจัย

ในหัวข้อ “เรื่องเล่างานวิจัย ถ่ายทอดประสบการณ์จาก เพื่อนถึงเพื่อน พี่สู่น้อง”

ในวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 10.00 – 12.00 น.

โดย รศ.ดร.วิทูร อุทัยแสงสุข / รศ.ดร.พรเกษม จงประดิษฐ์ / รศ.ดร.สุรวุฒิ ช่วงโชติ

ลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/DK9FofYwgJeeyt4b9

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการ (CPRAO) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี โทร 02-470-9016

01/10/2021

❌❌ขอปิดรับการลงทะเบียนเนื่องจากมีผู้สมัครเต็มแล้วนะคะ❌❌

ขอบคุณน้องๆ มากค่ะ 🙏🙏

🎉🎉ขอเชิญชวนพี่น้องชาว มจธ. ทำจิตอาสาวิถีใหม่ แบบ New Normal🎉🎉

🗂📚โครงการ flash card นี้พี่ทำให้น้อง”📚🗂

ร่วมออกแบบทำบัตรคำศัพท์ เเละสื่อการสอนสำหรับน้องๆ เพื่อเสริมสร้างการเรียนรู้ทักษะการอ่านเขียน โดยจะมอบให้กับนักเรียนระดับอนุบาล
โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงประไพ ศิวะโกเศศ เเละศูนย์พัฒนาเด็กก่อนวัยเรียน อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่

🤝อยากชวนน้องๆ มจธ. ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเสริมสร้างการเรียนรู้เเละพัฒนาการศึกษาของเด็กในถิ่นทุรกันดาร

✏️จัดส่งอุปกรณ์เครื่องเขียน กระดาษ สีให้น้องๆ สร้างสรรค์ผลงานถึงที่บ้าน
✏️สามารถเลือกทำหมวดคำศัพท์ได้ตามความสนใจ
✏️นักศึกษาที่เข้าร่วมจะต้องเข้า workshop ในวันที่ 7 ต.ค.64 เวลา 16.00-17.00 น.

💚นักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมจะได้พัฒนาทักษะด้านความเป็นพลเมือง มจธ. เเละทักษะทางด้านความคิดสร้างสรรค์
💙ชั่วโมงกิจกรรม จำนวน 8 ชั่วโมง

📍รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 5 ตุลาคม 2564
📍รับจำนวนจำกัดเพียง 20 คนเท่านั้น

อ่านแล้วรออะไร 👏👏สมัครเลยที่ http://tiny.cc/KMUTT_Flashcard 👏👏

มาหากิจกรรมทำคลายเครียดหลังสอบกันเถอะค่ะ น้องนักเรียนก็ได้ประโยชน์ด้วยนะ

#KMUTTStudentActivities
#KMUTTชั่วโมงกิจกรรม64

15/09/2021

https://give.kmutt.ac.th/login วันที่ 15-17 ก.ย. 64เท่านั้น ระบบเริ่มเปิด วันพุธที่ 15 ก.ย. 64 เวลา 9.00 น.

15/09/2021

มจธ.เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน COVID-19 สำหรับนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน ที่ต้องเข้ามาทำวิจัยหรือทำกิจกรรมด้านการฝึกปฏิบัติในมหาวิทยาลัย

ลงทะเบียนขอรับวัคซีนผ่าน MOD LINK.. Application สำหรับนักศึกษามจธ. โหลดไว้ในมือถือเพื่อรับข่าวสารและดำเนินการด้านการศึกษาและกิจกรรมต่างๆของมจธ. สำหรับผู้ที่มี App ในมือถืออยู่แล้ว อย่าลืมอัพเดทให้เป็น ver.ปัจจุบัน เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวสารและการลงทะเบียนรับวัคซีนนะคะ
#KMUTT

25/08/2021

แจ้ง นักศึกษา มจธ.ทุกท่าน
เรื่อง การยืนยันการลงทะเบียนและการขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา

กลุ่มที่ 1 สำหรับนักศึกษาที่ชำระเงินมาแล้ว (ทั้งหมด หรือบางส่วน)
(กรณีที่ชำระเงินมาแล้ว เช่น ค่ายืนยันสิทธิ์ หรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ อย่างไรก็ตาม นักศึกษาจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมอีก เช่น ค่าหน่วยกิตในรายวิชาที่ลงเพิ่มตามแผนการเรียน ค่าขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ ค่าประกันอุบัติเหตุ และค่าตรวจสุขภาพ เป็นต้น ซึ่งค่าใช้จ่ายที่ชำระแล้ว กับที่ยังไม่ชำระ จะถูกนำมาคำนวณรวมเป็นยอดเต็ม แล้วจึงหัดส่วนลดตามอัตราที่รัฐกำหนด)
1. นักศึกษาจะต้องเข้าไปยืนยันการลงทะเบียนเรียน ในระบบ NewACIS จนถึงขั้นตอนที่ 5 ระหว่างวันที่ 25-30 สิงหาคม 2564 (นักศึกษาไม่ต้องทำอะไรกับใบเรียกเก็บเงิน / ห้ามนำไปชำระเด็ดขาด)
2. นักศึกษาที่ประสงค์จะขอรับส่วนลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษา จะต้องเข้าไปบันทึกเลขที่บัญชีเงินฝากของตัวนักศึกษาเองที่ผูกเข้ากับระบบพร้อมเพย์ [PromptPay] ด้วยหมายเลขบัตรประชาชนเท่านั้น ลงในระบบ NewACIS ภายในวันที่ 15 กันยายน 2564
3. เข้าไปในระบบ GIVE เพื่อดำเนินการแจ้งความประสงค์การขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา (ระบบจะแจ้งจำนวนยอดเงินที่จะได้รับคืน) มหาวิทยาลัยจะเปิดให้เข้าไปยืนยันในระบบ GIVE ในวันที่ 15-17 กันยายน 2564 (โปรดติดตามการเข้าระบบ GIVE ที่ช่องทางการสื่อสารต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย)
4. มหาวิทยาลัย จะดำเนินการคืนเงินเข้าบัญชีของนักศึกษาที่ผูกกับระบบพร้อมเพย์ [PromptPay] ที่บันทึกไว้ในระบบ NewACIS ตั้งแต่วันที่ 21 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
5. สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาทุนเล่าเรียน (ยกเว้น กยศ.) ใบแจ้งหนี้ค่าเล่าเรียนมีส่วนต่างที่จะต้องได้รับทุนการศึกษา กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาจะดำเนินเบิกเงินเฉพาะส่วนต่างที่ได้รับทุนการศึกษาคืนให้นักศึกษา ตั้งแต่วันที่ 27 กันยายน 2564 เป็นต้นไป
6. สำหรับนักศึกษาทุน กยศ. กรณีที่มีเงินส่วนต่างเกิดขึ้น กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาจะดำเนินเบิกเงินเฉพาะส่วนต่างที่ได้รับทุนการศึกษาคืนให้นักศึกษา ในช่วงเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน 2564

กลุ่มที่ 2 สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงินมาก่อน
1. นักศึกษาเข้าไปยืนยันการลงทะเบียนเรียน ใน NewACIS จนถึงขั้นตอนที่ 5
2. นักศึกษาจะต้องกดยืนยันความประสงค์ในการขอรับ หรือไม่ขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา (โปรดอ่านและทำความเข้าใจก่อนที่จะดำเนินการ เมื่อยืนยันไปจนถึงขั้นตอนที่ 5 แล้ว จะไม่สามารถแก้ไขได้)
3. กรณีที่นักศึกษาเลือกไม่ขอรับส่วนลดค่าธรรมเนียมการศึกษา ระบบจะแสดงข้อความให้ยืนยันอีกครั้งหนึ่ง หากกดยืนยัน ระบบจะกลับมาที่หน้าเดิม ให้กด ดำเนินการต่อ ข้อมูลการลงทะเบียนและรายการที่ต้องชำระจะไม่มีส่วนลด นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน เพื่อชำระเงินตามช่องทางต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
4. กรณีที่นักศึกษาเลือกขอยืนยันสิทธิ์รับส่วนลด ระบบจะสรุปรายการที่ต้องชำระ เป็นค่าใช้จ่ายรวม และคำนวณส่วนลดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมการศึกษาที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐ และ มจธ. กับค่าใช้จ่ายที่นักศึกษาจะต้องชำระจริง เมื่อยืนยันการลงทะเบียน นักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งการชำระเงิน เพื่อชำระเงินตามช่องทางต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564
5. สำหรับนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา กยศ. กรอ. หรือทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ได้รับค่าเล่าเรียน ***นักศึกษายังไม่ต้องนำไปชำระ*** กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษาจะดำเนินการปรับใบแจ้งหนี้ให้ครอบคลุมตามทุนการศึกษาที่นักศึกษาได้รับ โดยนักศึกษาสามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้ตามที่ได้รับทุนการศึกษา ในวันที่ 20 กันยายน 2564 เป็นต้นไป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเพิ่ม
เกี่ยวกับการลงทะเบียนเรียน: สำนักงานทะเบียนนักศึกษา โทร. 02 470 8154, 02 470 8340, 02 470 8147-8151
เกี่ยวกับการเบิกจ่ายและใบเสร็จรับเงิน: สำนักงานคลัง โทร. 02 470 8116
เกี่ยวกับทุนการศึกษา: กลุ่มงานช่วยเหลือทางการเงินแก่นักศึกษา โทร. 02 470 8107

25/08/2021

📲💻ขั้นตอนการตรวจสอบการได้รับ Internet Package 10 Mbps นาน 12 เดือน
พร้อมโทรฟรีในเครือข่าย เพื่อการเรียนออนไลน์สำหรับนักศึกษา

📍เงื่อนไขของผู้รับสิทธิ์ : สงวนสิทธิ์ให้กับนักศึกษาของมจธ.และมีสถานภาพการเป็นนักศึกษาในภาคการศึกษาที่ 1/2564 ที่อยู่ในประเทศไทยเท่านั้น
📍นักศึกษาสามารถตรวจการได้รับ Internet Package ผ่านระบบตรวจสอบการขอรับสิทธิ์ใช้งาน Unlimited Internet Package สำหรับนักศึกษา มจธ. ผ่านลิงค์ https://bit.ly/3B3e41x

👉โดยมีขั้นตอนการตรวจสอบ ดังนี้
1.ยืนยันตัวตนด้วยรหัสนักศึกษาและเลขบัตรประชาชน
2.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลให้ครบถ้วน

📌น้อง ๆ อย่าลืมอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน

📱พบปัญหา สอบถาม พี่แอดมินผ่าน Line ID : @regiskmutt

#KMUTT #COVID19

💥นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Cabling and ...
21/08/2021

💥นักศึกษาภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ได้เข้าร่วมการแข่งขัน Cabling and networking contest ครั้งที่ 9 โดยมีนายเขมณัฐ โพธิ์ประสิทธิ์และนายจุลพัทร์ จรัสสุรีย์ฉาย เข้าร่วมการแข่งขันในครั้งนี้ กิจกรรมเริ่มต้นโดยพิธีเปิดในช่วงเช้า จากนั้นเป็นการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าสายสัญญาณในรูปแบบต่างๆ เป็นระยะเวลาโดยประมาณ 3 ชั่วโมง จากนั้นพักเที่ยงและเริ่มการแข่งภาคทฤษฏีและปฏิบัติในช่วงบ่ายโดยมีโจทย์การแข่งขันคือ “Open Cabling Solution” ในบ้านพักอาศัย โดยทางบริษัทได้จัดส่งอุปกรณ์การแข่งขันมายังบ้านของผู้เข้าแข่งขันล่วงหน้าก่อนวันแข่งขัน ในการแข่งขันเป็นการเข้าหัวสายสัญญาณประเภท RJ45 , F-TYPE, และ SC-Connector จากนั้นผู้เข้าแข่งขันจะต้องทำการ Set up Access point และอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามโจทย์ที่ทางคณะกรรมการได้กำหนดไว้ จากการแข่งขันผลปรากฏว่า นายจุลพัทร์ จรัสสุรีย์ฉาย ได้อันดับที่ 12 (เป็น 1 ใน 15 คนที่ได้เป็นตัวแทนภาคกลางและกทม. เข้าร่วมการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศต่อไป) , นายเขมณัฐ โพธิ์ประสิทธิ์ ได้อันดับที่ 20
Reference: https://www.electricityandindustry.com/%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B9%89%E0%B8%87%E0%B8%84%E0%B9%8C-cabling-networking-contest-9/

หน่วยฉีดวัคซีนถาวร มจธ.กำหนดวันฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่สอง เริ่มวันที่ 30 สิงหาคม 2564.โดยยึดวันฉีดตามตารางที่แจ้งนี้แล...
19/08/2021

หน่วยฉีดวัคซีนถาวร มจธ.
กำหนดวันฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่สอง เริ่มวันที่ 30 สิงหาคม 2564
.
โดยยึดวันฉีดตามตารางที่แจ้งนี้
และยังสามารถตรวจสอบวันและเวลารับวัคซีน ตามวันที่นัดหมายที่ระบุใน "แอปพลิเคชันหมอพร้อม"
ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากการจัดสรรวัคซีนไม่เป็นไปตามกำหนด
.
หมายเหตุ
- กรุณามารับวัคซีนให้ตรงตามวันที่กำหนด และมาก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน มิฉะนั้น วัคซีนที่สำรองไว้ให้ท่านจะถูกนำไปบริหารจัดการตามความเหมาะสม และหากได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบต่อไป จึงจะสามารถจัดฉีดวัคซีนให้กับท่านได้
- โปรดนำบัตรประชาชนมาเพื่อยืนยันสิทธิ์ และเตรียมปากกาส่วนตัวมาด้วย
.
ข้อแนะนำ
- ผู้ติดเชื้อโควิด ต้องได้รับการรักษาจนหายแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับถัดจากวันที่รักษาหาย หรือตามใบรับรองแพทย์
- ผู้ที่ฉีดวัคซีนอื่นๆ ต้องเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ยกเว้น พิษสุนัขบ้าและบาดทะยัก

English version: https://bit.ly/2W1VTu9
.
#KMUTT
#COVID19
#หน่วยฉีดวัคซีนถาวรมจธ

หน่วยฉีดวัคซีนถาวร มจธ.
กำหนดวันฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่สอง เริ่มวันที่ 30 สิงหาคม 2564
.
โดยยึดวันฉีดตามตารางที่แจ้งนี้
และยังสามารถตรวจสอบวันและเวลารับวัคซีน ตามวันที่นัดหมายที่ระบุใน "แอปพลิเคชันหมอพร้อม"
ทั้งนี้ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ หากการจัดสรรวัคซีนไม่เป็นไปตามกำหนด
.
หมายเหตุ
- กรุณามารับวัคซีนให้ตรงตามวันที่กำหนด และมาก่อนเวลานัดหมาย 15 นาที เพื่อรักษาสิทธิ์ของท่าน มิฉะนั้น วัคซีนที่สำรองไว้ให้ท่านจะถูกนำไปบริหารจัดการตามความเหมาะสม และหากได้รับการจัดสรรวัคซีนในรอบต่อไป จึงจะสามารถจัดฉีดวัคซีนให้กับท่านได้
- โปรดนำบัตรประชาชนมาเพื่อยืนยันสิทธิ์ และเตรียมปากกาส่วนตัวมาด้วย
.
ข้อแนะนำ
- ผู้ติดเชื้อโควิด ต้องได้รับการรักษาจนหายแล้วไม่น้อยกว่า 3 เดือน นับถัดจากวันที่รักษาหาย หรือตามใบรับรองแพทย์
- ผู้ที่ฉีดวัคซีนอื่นๆ ต้องเว้นระยะห่างไม่น้อยกว่า 4 สัปดาห์ ยกเว้น พิษสุนัขบ้าและบาดทะยัก

English version: https://bit.ly/2W1VTu9
.
#KMUTT
#COVID19
#หน่วยฉีดวัคซีนถาวรมจธ

🛡 📥การลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน COVID-19 สำหรับนักศึกษา มจธ. กลุ่มเป้าหมายสมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้...
19/08/2021

🛡 📥การลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน COVID-19 สำหรับนักศึกษา มจธ. กลุ่มเป้าหมาย

สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้ความสำคัญกับประชาคมในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาผู้มีความจำเป็นเร่งด่วนในการดูแลป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้ขอรับการจัดสรรวัคซีนจากรัฐบาล เพื่อให้บริการสำหรับนักศึกษา มจธ. ปัจจุบัน ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 500 คน ที่อยู่ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมและยังไม่ได้รับวัคซีน

✅ นักศึกษาจำเป็นต้องรับทราบถึงเงื่อนไขและข้อจำกัด ดังต่อไปนี้
• ผู้ลงทะเบียนจะได้รับการฉีดวัคซีนแบบฉีดสลับวัคซีน (SV+AZ) คือ วัคซีนเข็มแรกเป็นยี่ห้อ Sinovac และจะได้รับเข็มที่ 2 ภายใน 3-4 สัปดาห์ เป็นยี่ห้อ AstraZeneca
• คาดว่าจะได้รับบริการฉีดวัคซีนเข็มแรกประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2564
• ผู้ลงทะเบียนจะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนจากพื้นที่บริการของโรงพยาบาลในจังหวัดปริมณฑล ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
• ผู้ประสงค์รับวัคซีนต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 และไม่เคยมีผลการตรวจโควิด 19 เป็นบวก ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

หากนักศึกษามีคุณสมบัติ และเป็นผู้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อจำกัดดังกล่าว
🖱 สามารถกรอกข้อมูลแสดงความประสงค์ขอรับวัคซีนได้ที่ https://bit.ly/vaccine500 (login ผ่านอีเมล @kmutt.ac.th เท่านั้น)
⏰ เปิดลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 64 เวลา 10.00 น.

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสุพรรณี 0 2470 8110 คุณปาริชาติ 091 997 4963 fb: soa.kmutt

#KMUTT

🛡 📥การลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีน COVID-19 สำหรับนักศึกษา มจธ. กลุ่มเป้าหมาย

สมาคมนักศึกษาเก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ในพระบรมราชูปถัมภ์ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ให้ความสำคัญกับประชาคมในมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาผู้มีความจำเป็นเร่งด่วนในการดูแลป้องกันตนเองจากการแพร่ระบาดของโควิด 19 ได้ขอรับการจัดสรรวัคซีนจากรัฐบาล เพื่อให้บริการสำหรับนักศึกษา มจธ. ปัจจุบัน ที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย จำนวน 500 คน ที่อยู่ในกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคมและยังไม่ได้รับวัคซีน

✅ นักศึกษาจำเป็นต้องรับทราบถึงเงื่อนไขและข้อจำกัด ดังต่อไปนี้
• ผู้ลงทะเบียนจะได้รับการฉีดวัคซีนแบบฉีดสลับวัคซีน (SV+AZ) คือ วัคซีนเข็มแรกเป็นยี่ห้อ Sinovac และจะได้รับเข็มที่ 2 ภายใน 3-4 สัปดาห์ เป็นยี่ห้อ AstraZeneca
• คาดว่าจะได้รับบริการฉีดวัคซีนเข็มแรกประมาณปลายเดือนสิงหาคม 2564
• ผู้ลงทะเบียนจะต้องเข้ารับการฉีดวัคซีนจากพื้นที่บริการของโรงพยาบาลในจังหวัดปริมณฑล ซึ่งจะแจ้งให้ทราบในภายหลัง
• ผู้ประสงค์รับวัคซีนต้องมีอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่ไม่เคยได้รับการฉีดวัคซีนโควิด 19 และไม่เคยมีผลการตรวจโควิด 19 เป็นบวก ในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

หากนักศึกษามีคุณสมบัติ และเป็นผู้ยอมรับในเงื่อนไขและข้อจำกัดดังกล่าว
🖱 สามารถกรอกข้อมูลแสดงความประสงค์ขอรับวัคซีนได้ที่ https://bit.ly/vaccine500 (login ผ่านอีเมล @kmutt.ac.th เท่านั้น)
⏰ เปิดลงทะเบียน วันศุกร์ที่ 20 สิงหาคม 64 เวลา 10.00 น.

หากมีข้อสงสัย ติดต่อสุพรรณี 0 2470 8110 คุณปาริชาติ 091 997 4963 fb: soa.kmutt

#KMUTT

ขอเชิญชวนนักศึกษา 𝗞𝗠𝗨𝗧𝗧 มาคุยกัน ในหัวข้อ "การเรียนรู้ในสถานการณ์ 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵" กับ รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร [รองอธิการบดีอาวุโสฝ...
19/08/2021

ขอเชิญชวนนักศึกษา 𝗞𝗠𝗨𝗧𝗧 มาคุยกัน ในหัวข้อ "การเรียนรู้ในสถานการณ์ 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵" กับ รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร [รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ] เป็นอีกหนึ่งภาคเรียน ที่นักศึกษา ต้องเปลี่ยนจากการเรียนในห้องเรียน มาสู่การเรียนแบบออนไลน์ 𝟭𝟬𝟬% รู้สึกอย่างไร? ต้องการความช่วยเหลืออะไร? มาพูดคุยและพบกันที่👇
.
𝗧𝗼𝗽𝗶𝗰: การเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด กับนักศึกษา 𝗞𝗠𝗨𝗧𝗧
𝗧𝗶𝗺𝗲: Aug 20, 2021 03:30 PM Bangkok
𝗝𝗼𝗶𝗻 𝗭𝗼𝗼𝗺 𝗠𝗲𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/97890273084?pwd=ZnVBbG12eGhxR2ExMVp3bTlMRGl6Zz09
𝗠𝗲𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗜𝗗: 978 9027 3084
𝗣𝗮𝘀𝘀𝗰𝗼𝗱𝗲: 564168

ขอเชิญชวนนักศึกษา 𝗞𝗠𝗨𝗧𝗧 มาคุยกัน ในหัวข้อ "การเรียนรู้ในสถานการณ์ 𝗖𝗢𝗩𝗜𝗗-𝟭𝟵" กับ รศ.ดร.บัณฑิต ทิพากร [รองอธิการบดีอาวุโสฝ่ายวิชาการ] เป็นอีกหนึ่งภาคเรียน ที่นักศึกษา ต้องเปลี่ยนจากการเรียนในห้องเรียน มาสู่การเรียนแบบออนไลน์ 𝟭𝟬𝟬% รู้สึกอย่างไร? ต้องการความช่วยเหลืออะไร? มาพูดคุยและพบกันที่👇
.
𝗧𝗼𝗽𝗶𝗰: การเรียนรู้ในสถานการณ์โควิด กับนักศึกษา 𝗞𝗠𝗨𝗧𝗧
𝗧𝗶𝗺𝗲: Aug 20, 2021 03:30 PM Bangkok
𝗝𝗼𝗶𝗻 𝗭𝗼𝗼𝗺 𝗠𝗲𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴
https://kmutt-ac-th.zoom.us/j/97890273084?pwd=ZnVBbG12eGhxR2ExMVp3bTlMRGl6Zz09
𝗠𝗲𝗲𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗜𝗗: 978 9027 3084
𝗣𝗮𝘀𝘀𝗰𝗼𝗱𝗲: 564168

ที่อยู่

Thanon Phuttha Bucha
Bangkok
10140

การเดินทางโดยรถสาธารณะมายังมหาวิทยาลัย http://www.ee.kmutt.ac.th/BMTA/

ข้อมูลทั่วไป

ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ( อาคารเรียนรวม 4 ชั้น 4 ) คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140 โทรศัพท์ 02-470-9043 โทรสาร 02-470-9033

เบอร์โทรศัพท์

02-470-9043

เว็บไซต์

http://www.ee.kmutt.ac.th/

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิท:

วิดีโอทั้งหมด

ตำแหน่งใกล้เคียง บริการภาครัฐ


Bangkok บริการภาครัฐอื่นๆ

แสดงผลทั้งหมด

ความคิดเห็น

ตู้ดูดความชื้นAutoDessicator"Weifo"รับประกัน/ดูแลหลังการขายต่อเนื่อง สอบถามเพิ่มเติม: idline:weifo1 Tel.062-4944693/092-3624299 Website: www.weifothailand.com
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ Restart Thailand เพื่อรับนักศึกษาจบใหม่ในปีการศึกษา 2562-2563 ครับ • ดูตำแหน่งที่เปิดรับได้ที่ >> https://qrco.de/bbjiLE • วิธีการสมัคร >> scan QR Code ด้านล่างเพื่อกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน • สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม >> [email protected]
บ. ดิ อัลกอริทึม รับสมัครงาน Hardware และ Software (อายุ 20-30 ปี) 1 IoT Job - เคยพัฒนาโปรแกรมบน Arduino หรือ Platform IO - รู้จักหรือเคยใช้งานอุปกรณ์ Mega2560 , ESP8266 , ESP32 2 Web & Mobile Job 2.1 Front-end Developer - เคยใช้งาน Angular or Ionic framework - เคยใช้งาน javascript , html , css 2.2 Back-end Developer - เคยใช้งาน node js - เคยใช้งาน firebase SDK - เคยใช้งาน Google Cloud platform สนใจติดต่อ คุณท๊อป โทร 084-751-4969
น้องๆๆวิศวกรรม สื่อสารและอีเลคโทรนิคส์ สนใจทำงานติดต่อ 081 2711192 ด่วนด้วย
ฝากข่าวประชาสัมพันธ์การรับสมัครงาน จากสถานีโทรทัศน์ ThaiPBS Link ที่เกี่ยวข้อง :
ฝากด้วยคับ รับเขียนแบบ 2D 3D รายละเอียดในเพจเลยคับ
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 2 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาติค่ะ ผิดกฏลบได้ค่ะ รับทำข้าวกล่องปริมาณมาก จัดส่งข้าวกล่องฟรี.!ทุกภาคส่วน ใช้วัตุดิบกล่อง🍱พลาสติก2ช่องและ3ช่อง มีช้อนพลาสตก,พริกน้ำปลา,ซอสพริก,ซอสมะเขือเทศ สนใจสั่งข้าวกล่อง สามารถ inbox หรือ โทร 090-0169-134 🆔https://line.me/ti/p/~zatoyami77901 ✳️รับออเดอร์ล่วงหน้าและจ่ายมัดจำ50%
สัมภาษณ์รู้ผลทันที บ.นิวอีเล็คตริคัล เทคโนโลยี
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ แคลคูลัส 1 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"
ขออนุญาติ...ฝากเพจ เพื่อการเรียนรู้ครับ เปิดสอนเขียนแบบ 3D BIM (Revit) ราคาคุยกันได้ครับ -ผู้สอนมีประสบการณ์ใช้งานจริงในสายงาน -ผู้สอนสอบผ่าน Autodesk Certified Professionnal Revit #สนใจติดต่อตามข้อมูลในเพจได้เลยครับ https://m.facebook.com/BOONRANGSEE/
ขออนุญาตฝากประชาสัมพันธ์กิจกรรม Like & Share แจกฟรี!!! โจทย์ + เฉลยวิธีทำ ฟิสิกส์มหาวิทยาลัย 1 เล่ม 1 ทาง facebook "สำนักพิมพ์ วิทยพัฒน์"